QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

danskedagblade.dk

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

Download guiden og ”mastersiden” (se nedenfor) på www.aiu.dk/publisher)

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

Af Kasper Koed og Aslak Gottlieb

Oktober, 2008

Denne guide er udviklet i samarbejde mellem Microsoft og Avisen i Undervisningen. Begge

guidens forfattere er uddannede skolelærere. Guiden er layoutet i Publisher 2007.

Den er testet af 6.E, 7.I og 8.I på Maglegårdskolen i Hellerup.

Forslag til ændringer eller forbedringer modtages meget gerne på e-mailadressen

aiu@danskedagblade.dk

1

Lær om avislayout i undervisningsoplægget til aviskonkurrencen Skriv til avisen: www.aiu.dk/undervisningsoplaeg


Indholdsfortegnelse

Forord…………………………………………………………………………………………………………….s.3

1. Før I starter……………………………………………………………………………………………….s.4

1.1 Åbn publikation og indstil printer

1.2 Layout-hjælpelinier

2. Billeder og billedtekst………………………………………………………………………….s.5

2.1 Indsæt billeder

2.2 Rediger billeder

2.3 Indsæt billedtekst

3. Brødtekst og rubrikker (overskrifter)……………………………………………..s.6

3.1 Spalter og kolonner

3.2 Zoom

4. Streger………………………………………………………………………………………………………s.8

5. Pimp din avis…………………………………………………………………………………………..s.9

5.1 Flot og farverig skrift

5.2 Negativ skrift

5.3Talebobler, stjerner og bannere

5.4 Gennemsigtig baggrund på billeder

6. Tips fra den professionelle………………………………………………………………s.10

7. Konverter fra Publisher til et andet format…………………………………..s.11

7.1 Konverter til billede/grafik

7.2 Udgiv som PDF-fil

2


VORES AVIS

- en guide til grundlæggende avisopsætning i Publisher 2007

Forord

Denne guide hjælper jer med at lave klassens egen A3-avis med computerprogrammet Publisher 2007 - skridt for

skridt. Publisher 2007 er en del af Microsofts Office-pakke. Programmet er altså i samme serie som fx Word og Excel.

En del funktioner og ikoner er derfor de samme som i de andre Office-programmer. Men der er mange flere muligheder

end i et tekstbehandlingsprogram.

Desk Top Publishing = ”at udgive noget ved hjælp af en pc”

Publisher 2007 er et DTP-program. DTP står for Desk Top Publishing. Fordelen ved DTP-programmer

er, at man nemt kan designe sine egne udgivelser og lave det layout, man synes passer til

3


1. Før I starter

Tid er kostbar - særligt når I laver en avis. Deadline skal overholdes, og derfor er det nødvendigt, at I forbereder jer

godt på arbejdet med at layoute avisen. I skal huske at begynde arbejdet med at gøre følgende.......

1.1 Åbn publikation og indstil printer:

1. Åbn Publisher 2007. Åbn

”Størrelser—Tomme sider”

Gem publikationen og giv den et navn , før I arbejder videre.

1.2 Layout-hjælpelinier:

En avis er altid opsat med spalter. Det er en stor hjælp, hvis I indstiller layouthjælpelinjerne til det antal spalter,

som jeres avis skal have. Indstil også layouthjælpelinjerne, så de passer med den margen, I ønsker (Obs! Layouthjælpelinjerne

kommer ikke med på udskriften):

1. Vælg ”Arranger” i menulinien – dernæst

”Layouthjælpelinjer”.

2. Vælg samme antal ”Gitterhjælpelinjer” som avisen har

spalter (fx seks) og ”Margenhjælpelinjer” for margen.

Nu er I klar til at gå i gang med layoutarbejdet!

2. Vælg A3-format stående og

tryk på ”Opret”

3. Indstil printer til stående A3 under

”Filer - indstil printer”

Tag aviser med i computerlokalet

Hav altid en eller flere aviser liggende

ved siden af computeren, når I layouter

jeres egen avis. Det kan være svært at huske,

hvordan en avis egentlig ser ud.

4


2. Billeder og billedtekst

2.1 Indsæt billeder:

Når I skal placere et billede i jeres avis, skal I først indsætte en tom billedramme. I kan enten hente billedet

som fil eller indsætte det fra udklipsholderen (copy/paste):

2.2 Rediger billeder:

Hvis ikke I har redigeret billedet færdigt i et andet program, før I placerer billedet på avissiden, kan I redigere

det i Publisher. Med ”Billedværktøjslinjen” kan I blandt andet beskære, forstørre/formindske, ændre farve/lys/kontrast.

Billedtips: Placer billedet, så det dækker et helt antal spalter i bredden. Hvis ikke størrelsen

passer, er det nødvendigt at tilpasse billedets størrelse, så der ikke opstår ’luft’ på siden.

Vær ikke bange for at beskære billedet, så motivet står klart frem. Det er ikke manipulation.

2.3 Indsæt billedtekst:

Billedteksten til billedet placerer du i en tekstboks. Den kan enten placeres uden for billedet eller på selve

billedet. Indsæt tekstboksen og skriv i den.

Foto: Anita Corpas

I en avis skal der altid stå, hvem der har

taget billedet og/eller præcis hvor billedet

kommer fra.

Tegninger sætter I ind i avisen på samme måde som

billeder, efter at I har scannet dem ind. Husk også at

skrive, hvem som har tegnet tegningen.

5


3. Brødtekst og rubrikker (overskrifter)

3.1 Spalter og kolonner:

Avisens brødtekst kan I enten

skrive direkte i en tekstboks

(Menuen ”Indsæt” - ”tekstboks”)

eller indsætte fra udklipsholderen

Afstanden mellem spalterne indstiller I under ”Formatér” – ”Tekstboks” – ”Formatér tekstboks” – ”Spalter” -

”Afstand”

1. 2.

(hvis I eksempelvis allerede har

skrevet teksten i Word).

Teksten inddeles i spalter ved at

vælge, hvor mange kolonner

tekstboksen skal inddeles i.

Rubrikker, under– og mellemrubrikker og fremhævede citater placerer I også i tekstbokse eller som Wordart.

Der er forskellige muligheder for at formatere tekstboksen.

Fx kan I ændre fyldfarven, stregfarven og ombrydningen

omkring et billede, der er placeret ’oveni’ teksten. Når I

højreklikker i tekstboksen, finder I menuen ”Formater

tekstboks”

Skrifttype og skriftstørrelse ændrer I på samme måde som i

et tekstbehandlingsprogram (Word).

Tegnafstanden ændrer I under ”Formatér” – ”Tegnafstand”. Her er det muligt både at strække eller formindske

afstanden efter eget ønske.

6


Spaltetips

Sæt som hovedregel brødteksten op i spalternes bredde.

Sæt som hovedregel rubrikkerne op i en bredde, der dækker over det antal spalter som brødteksten

er sat op i. I kan eventuelt ændre på tegnafstanden i rubrikken, så den dækker præcis

over det antal spalter, som brødteksten er sat op i.

3.2 Zoom: For at få et bedre overblik over dit layout eller for at kunne arbejde med detaljen,

så kan du zoome ind og ud i din publikation

ved hjælp af zoomfunktionen.

7


4. Streger

Streger kan være gode til at skabe en overskuelig avisside, hvor læseren kan se, hvad der hører sammen, og hvad

der er adskilt.

Streger indsætter I ved at klikke på ikonet for streger og derefter

placere den med musen.

Stregen kan altid flyttes, gøres længere eller gøres kortere. Formatér

stregen ved at højreklikke på den og vælge ”Formater

autofigur”

Avisen bliver mest overskuelig, hvis den er blokombrudt.

Blokombrydning vil sige, at man placerer alle de

elementer, der hører til artiklen, inden for en usynlig rektangel.

8


5. Pimp din avis

Der er forskellige muligheder i Publisher 2007 for at kæle for layoutet og få avisen til at se indbydende ud.

5.1 Flot og farverig skrift:

Wordart giver mulighed for at bøje og strække teksten i mange farver og former:

5.2 Negativ skrift:Tekstbokse kan sættes op med mørk baggrund og lys skrift

(højreklik på tekstboksen og vælg ”Formater tekstboks”). Man kalder det ’negativ’

skrift

Download gratis billedbehandlingsprogram

På www.gimp.org kan I downloade det gratis billedbehandlingsprogram,

Gimpen. Med Gimpen kan I blandt andet fritlægge billeder og designe bladhoveder,

der ser rigtig flotte ud.

5.3 Talebobler, stjerner og bannere:

Kapitel 3 handlede om tekstbokse. I kan også indsætte andre figurer med tekst eller tal i: Tabeller,

ellipser, rektangler og ”autofigurer”

Eller hvis det skal være fantasifuldt: Autofigurer. Autofigurer er talebobler, stjerner, bannere og

mange andre figurer.

- Indsæt autofiguren,

- højreklik på den figur I vil indsætte tekst i,

- vælg ”Tilføj tekst”.

5.4 Gennemsigtig baggrund på billeder:

Det kan se godt ud at bruge et fritlagt billede i avisen. Et fritlagt billede er et billede, hvor kun motivet

eller dele af motivet er tilbage. Resten er skåret væk. For at fritlægge billeder skal I bruge et

eksternt billedbehandlingsprogram. Men Publisher 2007 har en lignende funktion, der egner sig

godt til at fritlægge fx en person i et portrætbillede. Klik på billedet og vælg ikonet ”Angiv gennemsigtig

farve”. Klik så på den farve i billedet (typisk baggrundsfarven), der skal være gennemsigtig.

Billedet kan derefter placeres henover fx en farvet tekstboks og se ud, som om det er fritlagt.

Brug effekterne med måde

Pas på med for meget bling-bling i avisen. Hvis I bruger de

flotte og farvestrålende effekter mange steder på hver side,

bliver siderne nemt uoverskuelige og effekterne mister deres

styrke, fordi de ”overdøver” hinanden.

9


6. Tips fra de professionelle

To danske avisdesignere giver disse råd til skoleklasser, der laver deres egen avis

Layoutet skal hjælpe læseren med at:

- Se hvad der hører sammen og hvad der er adskilt

- Se hvad der er ”ens” og hvad der er ”forskelligt”

- Se hvad der er vigtigst og hvad der er mindre vigtigt

FEM SKARPE:

Brug altid blokombrydning

Lad hver side dominere af et billede

Fremhæv det, der er vigtigt

Variér former og størrelser

Vær ikke bange for at skære i teksten eller billederne

Læs mere i Ribergaard og Munk: Avislayout og redigering, Avisen i Undervisningen 2008. Spørg efter bogen på

skolebiblioteket.

10


7. Konverter fra Publisher til et andet format

Hvis I ønsker at andre, som ikke har installeret Publisher på deres pc, skal modtage jeres avis i en elektronisk

udgave, er det nødvendigt at formatere filen.

7.1 Konverter til billede/grafik:

Klik på ”Gem som” under ”Filer”, hvis I vil gemme filen i forskellige filudvekslingsformater som fx jpeg eller

gif .

7.2 Udgiv som PDF-fil:

Det er nødvendigt at downloade en tilføjelsesprogram til Publisher 2007 for at konvertere filen til pdf. Det er et

lille program, som lægger sig ind i Office-pakken. Programmet gør det muligt at udgive avisen som pdf-fil. Søg

på Microsoft.dk efter Tilføjelsesprogram pdf .

Når programmet er installeret, udgiver I avisen i pdf-format ved at vælge ”Filer” – ”Udgiv som pdf eller xps”.

11

More magazines by this user
Similar magazines