Afd. for Prydplanter og Vegetabilske Fødevarer - DCA - Nationalt ...

agrsci.dk

Afd. for Prydplanter og Vegetabilske Fødevarer - DCA - Nationalt ...

Danmarks JordbrugsForskning

Forskningscenter Foulum

Postboks 50

8830 Tjele

Tlf: 8999 1900

Fax: 8999 1919

e-mail: djf@agrsci.dk

www: agrsci.dk

Redaktion: Anders Correll

Layout &

opsætning: Ulla Nielsen

Tryk: Datagraf Auning AS

Fotos: DJF

NORDISK MILJØMÆRKNING

541 Tryksag 166

ISBN: 87-88976-10-6

Forsideillustration:

Mikroskopoptagelse af hårsæk

Grafisk bearbejdelse:

Enggaardens Tegnestue

More magazines by this user
Similar magazines