Afd. for Prydplanter og Vegetabilske Fødevarer - DCA - Nationalt ...

agrsci.dk

Afd. for Prydplanter og Vegetabilske Fødevarer - DCA - Nationalt ...

Forord

2001 var et godt år for både forskning og formidling og Danmarks

JordbrugsForskning (DJF) har hermed den glæde at kunne præsentere

årsberetning for 2001. Udover en egentlig beretning om året der gik

præsenteres en række udvalgte forskningsprojekter som samtidig

repræsenterer væsentlige forskningsområder i DJF.

Årsberetningen indeholder ikke en publikationsliste idet, der henvises

til litteraturdatabasen på hjemmesiden www.agrsci.dk, hvor alle

DJFs publikationer kan findes.

Årsberetningen indeholder en oversigt over DJFs økonomi. Yderligere

informationer kan fås i virksomhedsregnskabet for 2001, som

også er tilgængeligt på DJFs hjemmeside www.agrsci.dk, eller kan

bestilles.

Årsberetningen giver kun en kort introduktion til dele af den omfattende

forskning, som foregår ved DJF – en introduktion som

forhåbentlig vil inspirere til nye og spændende samarbejder mellem

medarbejderne ved DJF og medarbejdere i jordbrugs- og fødevareerhvervets

virksomheder, på universiteter og i forskningsinstitutioner,

både nationalt og internationalt.

3

More magazines by this user
Similar magazines