Den Danske Forening Heimdal August 2010 - The Danish Club in ...

danishclubbrisbane.org

Den Danske Forening Heimdal August 2010 - The Danish Club in ...

Den Danske Forening

Heimdal

August 2010

Beech forest near Bagsværd Lake in May 2010

Photo: Soren Hoimark

Medlemsblad

Newsletter for the Danish Association ‘Heimdal’ – Established 1872


Contributions

If you would like to share your news, you are

welcome to send emails and other material to the

editor for publication. The closing date for the

September issue is 15 August 2010. We will

endeavour to publish all material submitted but

reserve the right to edit or not publish your

contribution. Any material published does not

necessarily reflect the opinion of the Danish Club or

the Editor.

From the Editor

THE DANISH ASSOCIATION “HEIMDAL” INC

36 AUSTIN STREET NEWSTEAD QLD 4006

Contact details: 0437 612 913 www.danishclubbrisbane.org

The World Cup is

over – congratulations

to Spain for

their fantastic win.

Last month I

reported that the

weather in

Denmark was cold,

grey and rainy; how

things have

changed since

then, they have

enjoyed summer

temperatures over

30˚ in the past

couple of weeks

with no rain to

speak of, quite a change. Here In Brisbane

it’s been fairly mild so far this winter - a

good time for planning events for the

coming year. Our annual general meeting

is happening in September: this is your

chance to have a say in how the club is run

by joining the committee. The committee

meets once a month and also participates

in club events. It’s a great opportunity to

find out how a club is run in Australia, so

come on, complete the nomination form,

get behind the scenes and help keep the

club going – 150 years in 2022 is our next

milestone, but there are many hot dogs to

be made and sold in the meantime!

Webmaster: Aage Christoffersen

Phone: (07) 3204 5761

Skype: lydatronic

Email: aage@tpg.com.au

NEW MEMBERS WELCOME

Help make the Danish Club bigger

and better. Try and find one new

member for the club this year – it

will make an incredible difference

and help grow the club. To stay

alive and survive, we have to

attract new members.

Photos: Alan Pryzbylak

Editor:

Lone Schmidt

Email: hoimark.schmidt@bigpond.com


What’s on at the Danish Club?

Café Danmark 23 July 2010

from 6 pm

Try our tasty homemade ‘smørrebrød’: the menu varies from time to time, but you’ll

often find ‘rullepølse’ (spicy rolled pork), fish wedges, roast beef, pate, roast pork and

‘Esrom’ cheese. And yummy hot dogs. The bar is stocked with genuine Tuborg and

Carlsberg beer brewed in Denmark as well as your favourite Australian beers. If you

prefer a glass of wine with your food, there’s a good variety of whites and reds on offer.

It’s also an opportunity to buy delicious Danish pastries, specialty breads and organic

biscuits direct from Britt’s Danish Delights. Charlotte will be there with smallgoods and

quality meats from Flemming, the Danish butcher at Woolloongabba. It’s a good idea

to order in advance and pick up at the café.

Legestue Every Friday and 1 st Sunday

Kids’ Play Group from 9.30-11.30 am

See contact details in the newsletter – give your children a chance to speak Danish and

play with other children in their age group.

Heimdal Visits Saga Vikings 14 August 2010

- an event for young and old from 11 am

Dress up as Vikings or come as you are – the Saga Vikings invite members, friends and

particularly children to visit their Viking village at Petrie and participate in Viking life:

archery, cooking around the big fire, Viking games, stories from the old days and much

much more. See inside the newsletter for details.

Folkies Old & New at Heimdal 21 August 2010

Concert 6.30 pm for 7.30 pm start

Another fantastic line-up of performers - and again the people behind the Folk Rag

invite members of the Danish Association to enter at concession rates. Read all about

the artists at this concert inside the newsletter. Kitchen and bar are open for business

as usual.

Cafe Danmark 27 August 2010

from 6 pm

Annual General Meeting 19 September 2010

at 2 pm


SAGA VIKINGS

GROUP INC

PO Box 136, Lawnton Qld 4501 Email: contact@sagavikings.org.au

Heimdal besøger Saga Vikings

GÅ 1000 ÅR TILBAGE I TIDEN OG

GENOPLEV DINE VIKINGE RØDDER

Er du vikinge interesseret/nysgerrig eller bare klar til en Weekend I det grønne sammen med gode

venner, så tag med på Heimdal’s Vikinge udflugt.

Der bliver mange forskellige aktiviteter for både børn og voksne, bl.a. Kongespil, Bueskydning,

modellering med ler, madlavning på vikinge maner, Lytte til Vikinge historier samt de gamle

Nordiske Sagaer imens der er bål Lørdag aften , etc.

Det foregår på Saga Vikings Land:

Hvornår: 14 August 2010, vi starter kl 11

Hvor: 149 Byrnes Road North, Joyner 4501

Pris: $6 per person incl. i prisen er materialer til craft

samt alle smagsprøver af maden som er lavet på bål

For dem som vil overnatte gælder det om at være selvforsynende:medbring jeres eget

campingudstyr, telt eller campertrailer, drikkevand, utensils og alt andet som I normalt bringer på

camping. Vejen ned til landet er ikke egnet til store campingvogne men kan snildt negotiates med

almindelige biler med camper trailers. Bemærk, at der er ikke er elektricitet eller bad.

Saga Vikings er en familie baseret gruppe som har medlemmer i alle alder fra 21 mdr til næsten

70. Vi reenact og lægger mest vægt på vikingetidens familieliv og levemåde herunder kommer,

fremstiling af telte, boliger, våben, smykker, redskaber og andre ting som vi ved vikingerne havde

og brugte. (men hvis der findes nogle kamphaner imellem jer kan vi jo altid starte en

krigergruppe.) Vores mål er bl.a. at få bygget en stor vikinge landsby, vi har allerede et par huse

og en smedje. Kontakt os for yderligere oplysninger og/eller booking :

Arild & Ann: 07 3204 8204 e-mail: ariann@tpg.com.au

Penny Blak: 07 3818 0066 e-mail: pc34@optusnet.com.au

Lone Schmidt: 0437 612 913 e-mail: hoimark.schmidt@bigpond.com


Step back 1000 years

and experience your Danish

Viking heritage

W h y not join us for a fun filled family day with the Saga

Viki n g s at Petrie. Try rune reading and writing, cook

Viki n g food and make Viki n g flatbread over the open fire,

play Vikin g game s and board game s, learn Viki n g crafts

using wo o l, listen to Vikin g stories and the old N ordic

sagas and try your hand at archery.

There is so mu c h to do and you will feel like you truly

have stepped back in time when you find yourself in the

Vikin g village surrou n d e d by bushlan d and where there

are real Vikin g houses to explore. To add to the fun,

you can dress up or just co m e as you are.

It’s a day for the whole family and if you bring your tent or

campi n g trailer, you can even stay overnight. Please note that

there is no electricity or sho w er s available.

C o st: $6 per perso n (incl. in price is food tasting & craft materials)

W h e n: Saturday 14 A u g u st 2010

W h ere: 149 Byrnes Rd North, Joyner 4500

If you are interested in finding out more about the

Saga Viki n g s or may be joining the group, please

visit our web site: w w w . s a g a v i k i n g s . or g.au . The

Saga Viki n g s are very family orientated with the

youn ge st me m b er 21 months and the oldest pushing

70.

For infor mation and bookin g please contact either

Arild Nielsen on 3204 8204 e- mail: ariann@tpg.c o m . a u

Penny Blak on 3818 0066 e- mail: pc34@optusnet.c o m . a u

Lone Sch m i dt on 0437 612 913 e- mail: hoi mark.s c h m i dt@bigp o n d . c o m


Get all your Danish Baked Goodies from Britt’s Bakery at Café DANMARK

4th Friday of each month

Authentic Danish Pastry & Organic Bread Products

Kringler, Smørtærter, Kanelstænger, Birkes, Rundstykker, Fuldkornsrugbrød,

Kransekagekonfekt, Småkager, Knækbrød og bagerens dårlige øje.

For information, order forms and delivery details, go to our website: www.brittsdanishdelight.com.au

Unit 5/10 Energy Crescent, Molendinar QLD 4214 Ph: 07 5571 6881 Fax: 07 5571 6947

Email: order@brittsdanishdelight.com.au


Den Kongelige Livgarde

En fortælling om baggrunden og hverdagen

i en garders liv

af Danni Richter

Baggrunden for denne beretning skal findes i

et besøg i jeres klublokaler i sidste uge. Min

kæreste og jeg er på et 6 måneders

studieophold i Brisbane, og i den anledning

har vi haft midlertidig ophold hos Lone og

Søren. Det var egentlig bare meningen, at det

skulle være et hurtigt stop for at klare nogle

ærinder i jeres klublokaler, men under

fremvisningen af Jeres faciliteter skimter jeg

noget, jeg ikke har set i flere år. En

vagtuniform fra Den Kongelige Livgarde

formodentlig fra slutningen af 1970.

Da jeg selv er tidligere garder, og da jeg kunne

forstå, at der mangler en beskrivelse af livet i

Den Kongelige Livgarde samt en historisk

gennemgang, så jeg mit snit til at skrive denne

artikel.

”En gang garder, altid garder”

Regimentet har igennem historien haft

forskellige navne. Således blev regimentet

oprettet under navnet Kongens Livregiment,

hvor den første chef var Frederik Ahlefeldt. I

1684 skiftede regimentet navn til Den

Kongelige Livgarde til Fods, som det hed

indtil 1867. Regimentet blev oprettet som

følge af, at Frederik 3. indså, at

Roskildefreden, som var indgået med

svenskerne 26. februar 1658, formentlig ville

blive kortvarig. Regimentet bestod, som det

eneste danske regiment på daværende

tidspunkt, udelukkende af soldater fra det

danske område, hærens øvrige regimenter

rekrutterede også udlændinge til at øge de

danske styrkers antal. Kommandosproget i

livgarden, var også fra første færd dansk, mens

det i resten af hæren var tysk. Med disse tiltag

håbede kongen at sikre sig en større loyalitet

fra regimentet. Regimentet blev oprettet under

mottoet ”Pro Rege Et Grege” - For konge og

Folk – mens man i nyere tid har anvendt

mottoet ”En gang garder altid garder”.

Første gang regimentet var i kamp, var efter

svenskerne havde brudt freden og var gået i

land i Korsør, den 8. august 1658. Under den

efterfølgende belejring af København i 1658-

59 udgjorde livgarden omkring 20 % af den

danske styrke.

Derefter deltog livgarden i samtlige danske

krige og et par udenlandske. I nyere tid har

Livgarden også været et af de regimenter i

Hæren, som udsender personel til

internationale operationer. Personel fra

Livgarden har været udsendt til Kroatien,

Bosnien, Kosovo, Eritrea, Afghanistan og

Irak.

Blod, sved & Brasso

Den gang jeg var garder”, er måske den

hyppigst anvendte sætning når tidligere

gardere fortæller historier om deres tid i Den

Kongelige Livgarde, og jeg er ingen

undtagelse. Den gang jeg var nyindkaldt rekrut

til Den Kongelige Livgarde – november 2002

– var selve værnepligten 12 måneder, som

traditionen altid har været. Dette er dog ændret

med det nye forsvarsforlig, så værnepligten nu

er nede på 6 måneder.

De første 4 måneder er den såkaldte ”grønne

tjeneste”, der referer til den uniform man har

på i denne tid af tjenesten. Disse måneder

adskiller sig ikke markant fra andre

regimenters rekrut tid, der ligeledes kun

handler om at nedbryde folk for derefter at

bygge dem op igen. Den eneste forskel der er i

denne periode er den massiv indøvning af

eksercits, som senere udgør hele baggrunden

for vagttjenesten på bl.a. Amalienborg og

andre af de danske slotte.

Udover den enorme mængde fysisk træning,

samt indøvning af almindelige militære

færdigheder, har man i Den Kongelige

Livgarde en tradition for orden og disciplin

hvilket bl.a. kommer til udtryk i 45 min.

stueeftersyn hver morgen, hvor alt fra

vanddråber i feltflasken eller kalkpletter på

armaturet på badeværelset kunne medføre straf


i form af ekstra fysiske øvelser senere på

dagen.

Derudover skal der gejles – oppudsning med

skosværte så man kan spejle sig i læderet –

vagtstøvler, vagttasker, pudses kobber på sabel

osv. Denne proces starter allerede 2 måneder

før vagttjeneste, da det tager ca. 200-300

timers arbejde at opnå det resultat, man ser på

de gardere, der står vagt på de danske slotte.

Den grønne tjeneste afsluttes med den såkaldte

REX-tur, hvor den enkelte garder får udleveret

sine REX-mærker, som skal sidde på

garderens uniform – først herefter kan man

kalde sig for garder. REX-mærket er et

symbol for den siddende regent. På REXmærket

i toppen af siden kan man se tre

symboler, et M, et 2-tal og et R. De står for

Margrethe den II Rex (Regina), der jo som

bekendt er den siddende regent.

Den blå tjeneste

Efter endt rekruttid går turen fra de faste

rammer på Høvelte kaserne til Gothersgade

kaserne i midten af København. Her står de

næste 4 måneder på Kongelig vagttjeneste og

ikke mindst en masse timer med forberedelse

af udstyr.

Livgardens vagttjeneste afhænger af kongefamiliens

opholdssted. Amalienborg har været

hovedresidens siden 1794. Fredensborg har

været brugt siden 1863, Marselisborg ved

Århus siden 1902, og Gråsten Slot siden 1935.

Christiansborg Slot benyttes ved særlige lejligheder.

Det karakteristiske røde,

mangekantede skilderhus kan føres tilbage til

indvielsen af det første Christiansborg i 1740.

Livgarden bestrider også vagten, hvis der

f.eks. kommer ambassadørbesøg, eller ved andre

kongelige begivenheder, såsom bryllup

eller barnedåb.

Vagtkompagniet består af tre vagthold, 1.-, 2.-

og 3. vagthold. 1. vagthold omfatter de højeste

af garderne, 2. vagthold de mellemste, og 3.

vagthold de laveste (mindst 175 cm.) – hvilket

selvfølgelig er det bedste vagthold, eftersom

det var det hold, jeg var tilknyttet. Små,

farvede plastclips (delingssløjfer) på skulderstropperne

på M/84 uniformen (den grønne

hverdagsuniform) og farvede sabelkviste i forbindelse

med blå/rød uniform, angiver garderens

vagthold; 1. rød, 2. hvid og 3. blå.

Et eksempel på en uge i vagtkompagniet for 1.

vagthold kunne typisk se sådan her ud:

• Mandag: Tiltrædende vagt

• Tirsdag: Aftrædende vagt

• Onsdag: Ø-dag*

• Torsdag: Tiltrædende vagt

• Fredag: Aftrædende vagt

• Lørdag: Fri

• Søndag: Tiltrædende vagt

* Ø-dag bruges på at øve eksercits - dog når

garderne er blevet gode nok, typisk efter 1-1½

måned, får man fri på Ø-dagene (Ø-fri). Der

kan ikke ligge Ø-dage i weekenderne. Hvis

man lige er startet i vagtkompagniet, og man

f.eks. er aftrædende vagt om fredagen, kan

man derfor ikke have Ø-dag om lørdagen.

Man har så fri i stedet. (artiklen fortsætter i

næste nummer)


Study & Stay in Australia?

Your door to the best in Australian Education & Training….

We are Danes, with a strong background in both Danish and Australian education &

training. Though we work with people from any country, we run some especially

exciting programs between Denmark and Australia, including:

• Guiding would-be migrants to courses for recognition in 60-Point occupations

• Assisting students enter the very best course, school/college/university for

their needs

• Study Tours – customised to meet the particular needs of the Danish

schools/colleges/universities

• Semester Study Abroad – individuals or classes come to undertake one

semester of study, and get credit back into their secondary school/undergraduate

programs in Denmark

• Placing students into workplaces in Australia for Occupational Training,

which is part of their studies in Denmark

• Consulting services for Danish institutions wishing to establish links with Australian

partners.

We’d be delighted to assist you in any of these areas. Please do not hesitate to contact

us:

Riborg Andersen riborg@studyinaustralia.com.au Ph: 07-5442 9588

Joern Christoffersen jjc@studyinaustralia.com.au Ph. 07-5473 9917


Hans Christensen, of Kuranda,

died suddenly on 5 July 2010. He

was 64 years old. Hans came to

Australia in 1971. Together with

wife Annette, they had four

children and our thoughts go to

them at this time.

Pension fra Danmark og skat

Modtager du en pensionsydelse fra Danmark,

som der trækkes skat i? Husk, at

hvis du er australsk statsborger, skal der

ikke trækkes skat i Danmark. Hvis du er

dansk statsborger, som betaler skat i

Australien, kan skattebeløbet modregnes

i australsk skat. Hvis du ikke betaler

skat,er der dog ikke mulighed for modregning.

Danish Church

The next gudstjeneste will be held on 29

August 2010 from 2 – 4 pm.

Felicity looking for Danish Couples

(any age) and danish male/female

actor in their 60s

If you are able to locate any Danish

couples who are interested in talking to

me - or even just putting their thoughts

into an email I would really appreciate it.

They could live anywhere in Australia but

we are mostly interested in couples who

are both Danish - of any age.

We just need to get some ideas as to

why a couple might relocate to Australia

- ie business, academic posting, etc -

and why they might stay - ie weather,

relaxed lifestyle, etc.

I’m an Australian actress and film writer.

I have co-written a feature film with my

husband Kieran Darcy-Smith

(www.bluetonguefilms.com) who is an

actor/writer/director. We are in the final

stages of financing our film and are in

talks with a Danish actor (Nikolaj Lie

Kaas) for one of the pivotal roles.

Also if there are any Danes living in

Australia who are or who have been

actors in the past, we are looking to cast

a male and female in their sixties to play

the mother/father roles. We would love

to hear from them. I am contactable on

my mobile: 0416 237 721 email:

flick66@iprimus.com.au . My husband

can be contacted via his email address:

kieran@blueonguefilms.com

Many thanks for your time. Regards,

Felicity Price (thanks to ‘Young Vikings’)

Swedish Movie Night

21 July 2010

The Swedes are showing the third movie

in Stieg Larsson’s Millenium trilogy at 7

pm at Austin Street

Committee members

Have your say on how the club is run –

join the committee. The AGM will be

held in September (see notice in this

newsletter): let us know if you would like

to come on board.

Membership Fees

Lone Lambourne sent out membership

forms with your registered details in the

middle of June. You only need to return

the form if there are changes. Please

pay your membership fee as soon as

possible. All payments received by 20

July 2010 will participate in a lucky prize

draw to be drawn at Cafe Danmark on

23 July 2010.

Puff Dumpling Pan

(Æbleskivepande)

From Scanpan, square with 9 holes,

available for $103 (ring Lone Schmidt

0437 612 913)


Scandinavian Book Club is on again in August

Friday 27 August 2010 at 7.30

pm at the Danish Club

mezzanine level (library)

Austin Street Newstead.

Phone Amanda 3266 4538

Enjoy a coffee with us beforehand.

Our little group has been discussing

Scandinavian books related to the music

genre. I have been reading Simon and the

Oaks by Marianne Fredriksson who, if you are

unfamiliar with her works, is a wonderful

Scandinavian author who writes with a true

warmth for all her characters. Established

amidst the background music of the violin,

this novel recounts a tale of family friendship

and love. Simon Larsson, is a pensive and

thoughtful boy growing up in Sweden during

World War II, fortunate to be safe within a

remarkably loving and cohesive community.

Half Jewish, he is being raised by his

Scandinavian aunt and uncle, who adopted him

as their own at birth. In a novel rich in

mystical overtones, his adoptive parents take

on truly archetypal dimensions. Karin's deep

love and compassion is matched by Erik's

understated strength and stoicism, and

together they create a firm family base from

which 11 year-old Simon can grow and dream.

But Simon, who doesn't know the story of his

birth and adoption, seems set apart from his

Scandinavian world by his dark hair and olive

complexion, and he often retreats into

fantasies to alleviate his feelings of

disconnection. When he befriends Isak

Lentov, a young Jewish boy from Germany,

their families become close in spite of the

contrast between Isak's father's religious

faith and the Larssons' strictly secular

Swedish socialism. These two opposing

viewpoints help form a unique framework for

Simon and Isak as they come of age and work

toward finding meaning in their lives, and as

Fredriksson explores relations between

fantasy, myth, and reality.

Suggested reading for next Bookclub:

Stieg Larsson:

Part 2 of the Millenium Trilogy: “The Girl

Who Played with Fire”

Come and join in the lively discussion

Good reading,

Amanda McLaughlin

3266 4538

Norwegian Craft Group

Next meeting will be on Thursday 29th

July 2010 at 10 am at the

“Coffee on Mawson” Coffee Shop

Shop 2, 85 Mawson St, Stafford

Heights Phone 3350 4200.

http://www.mawsongraphics.com/coff

ee

Reminiscence Craft and gift shop next

door.

Project:

Bring along your knitting or crocheting

or Handiwork (Hardanger and

Embroidery) and join us for a cuppa or

a light snack.

Everyone is welcome, crafty or not.

Enquiries to Amanda

04040309768 or 3266 4538


From FDM Travel - Competition for "Videos of great travel ideas for Australia"

Hej i Australien,

Jeg vil gerne gøre Jer og andre danskere i Australien opmærksom på en konkurrence, som jeg

mener I kan få stor glæde af. Vi (FDM travel) er på udkig efter videorejsetips fra hele verden dvs

gode rejsetips filmet med mobiltelefonen eller ens eget lille videokamera. Og hvem kan være bedre til

at filme fede tips fra Australien end de danskere, der bor der? Vi belønner med 4 x 2 flybilletter og et

rejsegavekort på 15.000 kr. til de bedste videoer. Konkurrencen er startet i dag og løber frem til 25.

August 2010. Læs mere på www.fdm-travel.dk/web-tv

Med venlig hilsen Thomas S. Fink Webredaktør

FDM travel · Firskovvej 32 · 2800 Kgs. Lyngby

Tlf. +45 45 27 09 78 ·tfi@fdm.dk · www.fdm-travel.dk

Harrestrup Å

Københavns miljøborgmester vil bruge en halv milliard kroner på at restaurere Harrestrup Å I det

vestlige København og lave sandstrand ved Kalveboderne i Valby. Harrestrup Å skal forvandles fra

en kedelig kanal, lejlighedsvis kanal for spildevand, til en rekreativ naturperle. Det mener

miljøborgmester, Bo Asmus Kjeldgaard (SF), som er parat til at ofre næsten en halv milliard kroner

på et projekt. Det skriver Berlingske Tidende. Der er tale om et projekt, der skal sikre rent vand i åen

og ændre den fra at være en flisebelagt kanal til at være et let slynget vandløb til gavn for naturen og

københavnerne.

»En genopretning af åen gavner plante- og dyrelivet. Den giver samtidig københavnerne mulighed for

rekreative udfoldelser, og endelig vil åen kunne absorbere vand fra de heftige regnskyl, et ændret

klima kan give os flere af«, siger Bo Asmus Kjeldgaard.

Han vil have Københavns Energi til at sikre rent vand i åen for 350 millioner kroner, og under de

kommende budgetforhandlinger vil han have afsat 95 millioner kroner til de fysiske ændringer, der

skal ændre den flisebelagte kanal til et naturligt vandløb.

Når åen ikke længere leder overskydende spildevand ud i Øresund, er det målet for miljøborgmesteren

at etablere en sandstrand ved Kalveboderne i Valby.

(kilde: www.politken.dk)

Olsen-banden er større end Avatar

Avatar har haft enorm success I Danmark, men formår ikke at slå Egon, Benny og Kjeld.

Filminstruktøren James Cameron star bag både den mest sete og den 4.-mest sete film i danske

biografer, siden man begyndte at opgøre tallene i 1976.

’Avatar’ med 1.169.000 solgte billetter indtager fjerdepladsen på listen. Den er kun overgået af

’Olsen-banden ser rødt’ fra 1976 på 3.-pladsen, ’Ringenes herre: Eventyret om ringen’ fra 2001 på 2.pladsen

og så Camerons forrige megasucces ’Titanic’ fra 1998 på førstepladsen, viser en opgørelse

fra Danmarks Statistik.

(kilde: www.politken.dk)


News from the Committee

Maintenance

The child-proof gate has been installed,

please ensure that it is closed when we

have young children on the premises.

The hot water system suddenly decided

that it had done enough work and was

replaced on a fairly urgent basis – it took

a long time to clean the dishes at the

last Café Danmark without hot water.

Events

We have submitted our application to

participate in the 2010 Queensland

Multicultural Festival on 17 October with

the same food and drinks offer as last

year – coffee, pastries and ice cream

cones. We should know by early August

if our application has been accepted.

It was a sad day when we had to cancel

our ‘store kolde bord’ (‘smorgasbord’)

event scheduled for 10 July 2010. Our

apologies to the members and friends,

who had booked, but unfortunately there

was not enough interest for the show to

go on. We’ll try again in November.

Money

The treasurer is finalising the annual

accounts together with Viv for review by

our auditors.

Membership

Membership fees have been coming in at

a brisk pace which is very encouraging.

News

We’ve started collecting recipes for our

Cook Book – please send us your

favourite family recipes or give them to a

member of the committee. We haven’t

decided on the format at this stage.

Dannebrog. 900mmX1500mm

Also Norway & Sweden

Many others.

$25 post paid.

Royal Copenhagen Christmas Plates. Now in stock with more to come. $150 posted

2009 Christmas in Amagertorv. 2010 Christmas in Greenland $140 in shop. Mail orders welcome

www.rhondasrefits.com www.outbackbooks.com.au Jeff Close & Bente Moller

Rhonda’s Refits, Cnr Bridge & Hume Sts, Toowoomba Qld 4350. Tel/Fax 07 46 3 789 33

Dansk legegruppe

Hver fredag 9.30-11.30

36 Austin St, Newstead

1. søndag i måneden 10-12

(find os på Facebook)

Vi mødes hver fredag og den 1.

søndag i måneden for at snakke og

lege sammen på dansk. Da vores lille

faste gruppe svinger lidt i deltagere pga

ferier, oftest til Danmark og arbejde mv,

vil vi meget gerne se flere medlemmer.

Vi tror trods alt det gavner børnene at

mødes og lege samt høre, at vi alle taler

dansk.

Vi starter normalt med fri leg og ca kl 11

sidder vi alle omkring et bord og spiser

vores medbragte mad – og slutter gerne

dagen med nogle danske børnesange.

Med venlig hilsen

Tea, Morten, Charlotte, Tina

Charlotte Tea

0405 730 252 0419 659 837

E-mail: charlottebrett@optusnet.com.au

E-mail: depoulsen@hotmail.com

Morten Tina

0410 215 300 0403 838 663

E-mail: morten@simianosis.com

E-mail: tina@onskedrom.com


Annual General Meeting 2010

Sunday 19 September 2010 at 2 pm

Notice of Annual General Meeting

The Secretary hereby gives notice that the Annual General Meeting will be

held at 36 Austin Street Newstead at 2.00 pm on Sunday 19 September 2010

(coffee and pastries will be served)

AGENDA

1. W e l c o m e by the Pre s i d e n t

2. A p p r o v a l of min ut e s of the pre vi o u s A n n u a l G e n e r a l M e e ti n g

3. Pr e s i d e n t’ s R e p o rt

4. Tre a s u r e r’ s R e p o rt an d an n u a l ac c o u n t s

5. A u d it o r’ s R e p o rt

6. A p p o i nt m e n t of C h air p e r s o n to co n d u c t the ele ctio n of the M a n a g e m e n t

C o m m i tt e e

7. Ele cti o n of the M a n a g e m e n t co m m i tt e e for the ye ar 20 1 0/ 1 1

8. A s s u m p t i o n of C h air by the ele ct e d Pr e s i d e n t

9. A p p o i nt m e n t of A u dit or for 20 1 0/ 1 1

10. G e n e r a l Bu s i n e s s

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nomination form for the Committee of the Danish Association Heimdal Inc.

I, ................................................... nominate and I, ..................................................second

(name of nominee) ...............................................................................................................

for the position(s) of President, Vice President, Secretary, Treasurer, Committee Member (circle

relevant position)

Signature .................................................... Signature .........................................................

Date ............................ Date ................................................

I accept the above nomination(s) to the Committee.

Signature ................................................. Date ...................................................................

Send or hand to the Secretary by 3 September 2010.

See the club rules at www.danishclubbrisbane.org under ‘Membership forms’


The Danish Association Heimdal Inc.

Est 1872

36 Austin Street, Newstead QLD 4006 Phone 0437 612 913

www.danishclubbrisbane.org

Celebrating and fostering the Danish language, culture and traditions

MEMBERSHIP FORM

1 July 2010 - 30 June 2011

Membership Number: Occupation

Name Date of Birth / /

Partner’s Name Date of Birth / /

Address Phone (Home)

Suburb & State Postcode Phone (Work)

E-mail Phone

Children:

(Under 18 years

of age)

Please send the newsletter via e-mail

(Mobile)

ANNUAL MEMBERSHIP FEES

Ordinary*) Member/Family $60.00 Associate Member/Family $60.00

Ordinary*) Member/Single $40.00 Associate Member/Single $40.00

Cheque or money order enclosed Paid by EFT $

Signature Date / /

Date of Birth / /

Date of Birth / /

Date of Birth / /

*) Ordinary member: Danish born/descendant of a person whose father, mother, grandfather or grandmother was born in

Denmark or was a Danish citizen at the time of that person's birth

The membership fee may be paid by EFT to Heimdal’s account with Suncorp BSB NO: 484-799

Account No: 02495 1468 using your membership number and name as reference.

Please send the form to Lone Lambourne if there are any changes in your details.

If paying by cheque, please make it payable to “The Danish Association Heimdal” and post it to the

Membership officer:

Lone Lambourne

3 Dartmouth Court

BIRKDALE QLD 4159

Phone 07 3822 4476

Email raylone@bigpond.net.au


President:

Søren Høimark

Phone 07 3359 2026

E-mail:

soren.hoimark@hotmail.com

Vice President:

Alan Przybylak

Mobile 0402 691 435

E-mail:

aprzybyl@bigpond.net.au

Treasurer :

Lone Schmidt

Phone 07 3359 2026

E-mail:

hoimark.schmidt@bigpond.com

Committee Member:

Jens Gønget

Phone 07 3871 2570

Mobile: 0449 946 944

E-mail: gonget@gmx.net

Committee Member:

Vivian Lindup

Phone 0411 084475

E-mail: vivandmikelindup@hotmail.com

COMMITTEE 2009/2010

Committee Member and

Acting Secretary:

Kim Tvede

Phone:

E-mail: kim.tvede@gmail.com

Committee Member:

Peter Hansen

Phone (02) 6680 3574

E-mail:

wagner_ph@hotmail.com

Membership Officer:

(not on the committee)

Lone Lambourne

Phone 07 3822 4476

E-mail:

raylone@bigpond.net.au

Committee Member:

Henrik Caspersen (Rick)

Phone 0418 776 277

E-mail:

rick@caspersen.com.au

Committee Member:

Jørgen Skov

Phone 07 3103 6535

E-mail: jorgen@qldaus.com

More magazines by this user
Similar magazines