Ugens indkøb - Dyrenes Alliance

dyrenesalliance.dk

Ugens indkøb - Dyrenes Alliance

SIDE 6

Fordelene

ved vegetarisk kost

Som ved stort set alt andet, er

der både fordele og ulemper for-

bundet med et valg. Et valg om

udelukkende at indtage vegeta-

risk kost, har dog mange fordele

og kun nogle få ulemper, som

man let kan tage hensyn til, når

blot man er opmærksom på

dem.

Som det fremgår af de mange diagrammer

i denne bog, er der nogle mikronæringsstoffer,

man får rigtig mange af som vegetar,

på denne type kost. Diagrammerne

viser også, at kosten passer ret flot til de

officielle anbefalinger. Vi vil lige uddybe lidt.

VITAMIN E

Vitamin E er en essentiel antioxidant, som

opfattes som sygdomsbeskyttende. Den

danske befolkning får gennemsnitligt for lidt

vitamin E og det er en skam, for undersøgelser

viser, at vitamin E stimulerer kroppens

immunsystem, hæmmer blodets tendens til

at koagulere (klumpe sammen) og noget

tyder på, at vitamin E også hæmmer

udviklingen af kræftceller.

VITAMIN C

Undersøgelser tyder på, at et højt indtag af

vitamin C nedsætter forekomsten af hjertekarsygdomme

og kræft. Undersøgelserne er

så overbevisende, at man har hævet anbefalingerne

i hele Skandinavien til 75 mg.

Man overvejede at hæve anbefalingen for

indtaget endnu mere drastisk, da det ville

give meget gavnlige effekter rent folkesundhedsmæssigt.

Begrundelsen for ikke at indføre en

højere anbefaling end de 75 mg var, at

det ville være umuligt at komme højere

op, gennem et naturligt indtag, uden at

skulle berige fødevarer. Med vegetarisk

kost er indholdet dog ofte oppe på

150-200 mg.

JERN

Indholdet af jern er også højt, især sammenlignet

med typisk dansk kost, og det

mere end opvejer, at jern fra vegetabilske

kilder (ikke-Hæmjern) er lidt sværere at

optage end jern fra animalsk kilder (Hæmjern).

Knap 40 % af danske kvinder i den

fødedygtige alder får for lidt jern, viser de

store undersøgelser af danskernes kostvaner.

Similar magazines