Views
5 years ago

Trinitatis kirke

Trinitatis kirke

TRINITATIS KIRKE 4

TRINITATIS KIRKE 4 www.trinitatis-kirke.dk Der uddeles alkoholfri vin under altergangen. Før alle gudstjenester serveres der kaffe i Varmestuen kl. 14.00 og samme sted serveres der efterfølgende varm mad kl. 17.00. Hybyhus Tirsdag den 25. september kl. 14.15 Elli Krog Foldager Tirsdag den 30. oktober kl. 14.15 Bent Andreasen Tirsdag den 27. november kl. 14.15 Elli Krog Foldager Alle fra sognet er velkomne til en kort hverdagsgudstjeneste og efterfølgende hyggeligt kaffebord på Hybyhus. Der kan benyttes kirketaxa. Babysalmesang Vi begynder et nyt hold Babysalmesang onsdag den 5. september kl. 10.00. Tilmelding til sognemedhjælper Christina Lund. Hvorfor gå til Babysalmesang? Fordi det giver dig mulighed for at opleve kirken på en ny og anderledes måde. Fordi det giver dig tid til absolut nærvær med dit barn. Fordi der gemmer sig en kæmpe skat i de danske salmer og sange. Fordi musikken har sit helt eget sprog og rytmen ligger i os som en grundlæggende puls lige fra vi er små. Kirketaxa Kirketaxa kan benyttes til gudstjenester og koncerter i kirken og arrangementer i Sognegården. Ordningen gælder sognets beboere og de sognebåndsløsere, der bor i et af de fi re bysogne samt Erritsø og Lyng sogne. Man bedes bestille kørsel i god tid på tlf. 75 50 34 11 og sige, at det er kirketaxakørsel, man bestiller. Der betales 20 kr. til kirketjeneren. Møder og arrangementer i Sognegården Orienterings- og opstillingsmøde vedrørende valg til menighedsråd Torsdag den 6. september kl. 19.00 Se tidligere omtale af menighedsrådsvalget på side 2. ”Dronningens gobeliner fortæller historie” ved Johan Bender. Fredag den 7. september kl. 14.30 Johan Bender, der er tidligere studielektor i historie, billedkunst og oldtidskundskab på Aarhus Katedralskole, forklarer og tolker kunstneren Bjørn Nørgaards fremstilling af de 9 fantastiske gobeliner, som viser danmarkshistorien fra vikingetiden til i dag og de 8 mellemstykker, som anslår nutidsproblemer og fabulerer over fremtiden. ”Øv, I griner bare” ved Leif Hjernøe Fredag den 5. oktober kl. 14.30 Intet er så latterligt som selvhøjtidelighed. Men derfor kan man jo godt tage sit liv alvorligt. Især de seneste års medieudvikling har været kritisabel, hvilket giver anledning til at belyse et af tidens vigtigste kulturpolitiske spørgsmål: Kan danskerne ikke længere tage sig selv alvorligt? Foredraget illustreres med muntre eksempler fra sagaer, myter, legender og bibelske lignelser. ”Slagtebænk Dybbøl” ved Tom Buk-Swienty Tirsdag den 6. november kl. 19.30 Tom Buk-Swienty er forfatter og historiker. Han har skrevet bestsellerenSlagtebænk Dybbøl, 18. april 1864, som er en dokumentarisk fortælling om den skelsættende krig i 1864. Slagtebænk Dybbøl er blevet

elønnet med en række litterære priser, og DR er netop, på baggrund af bogen, påbegyndt optagelsen af en dramaserie, som vil blive vist på TV over 8 søndage i foråret 2014. I sit foredrag fortæller Tom Buk-Swienty om Danmarks krig mod de to tyske stormagter Prøjsen og Østrig; om vejen til Dybbøl, om det politiske spil i København og Berlin under krigen. Men først og fremmest handler det om de soldater, offi cerer, feltlæger og krigskorrespondenter, der oplevede krigen og det blodige slag. Slagtebænk Dybbøl var soldaternes eget navn for fronten. Undervejs vises en række dokumentariske samtidige fotografi er. Entré inklusiv kaffe kr. 50,- ”I lyset af dig”, Duoen Vildsom Fredag den 9. november kl. 14.30 I anledning af Allehelgen har vi denne eftermiddag inviteret duoen Vildsom til at læse op fra Nana Dorp-Petersens digtsamling ”I lyset af dig” – en samling af digte, som hun skrev til sorg og trøst efter at have mistet sit livs kærlighed efter kun 8 år sammen. Denne eftermiddag hører vi om tab, om at miste sine kære og stå alene tilbage med et smertefuldt savn, men også om liv, lys og håbet om den evige kærlighed, som skinner igennem Nanas mange samlinger af digte. Nana Dorph- Petersen fortæller om sit arbejde med digtsamlingen og hvad der har inspireret hende og vi får lejlighed til at synge nogle af hendes salmer. Litteratur til debat ”Renselse” af Sofi Oksanen. Tirsdag den 18. september kl. 19.30 ”Renselse” er en stor skæbnefortælling om to kvinder fra to forskellige livsaldre, der tilsyneladende tilfældigt mødes på en gårdsplads i Estland i 1992. Det udvikler sig til at blive en uafrystelig historie om grusomheder, begået TRINITATIS KIRKE www.trinitatis-kirke.dk både mod mennesker, deres værdier og deres kærlighed. Fælles for de to kvinder er, at de begge bærer på frygtelige hemmeligheder. Zara er på fl ugt fra Rusland som traffi ckingoffer med sine forfølgere lige i hælene. Aliides hemmelighed er næsten endnu mere grusom og har sin rod i Estlands historie og sovjettidens undertrykkelse. Båndet mellem de to kvinder er bedstemoderens fotografi , som Zara altid bærer på sig. Romanens hovedtema er, hvad der binder mennesker sammen og hvor langt mennesker vil gå for at overleve – også for kærligheden, selv hvis den ikke bliver gengældt. Sognepræst Elli Krog Foldager fortæller om romanen. Julehygge Tirsdag den 20. november kl. 19.30 Bordsamtaler om tro og tvivl Hvad er tro og hvad er det at være religiøs? Er der gode grunde til at tro og til at tvivle? Tirsdag den 23. oktober kl. 19.30 Hvem er Gud, og hvordan er forholdet mellem Gud og verden? Tirsdag den 27. november kl. 19.30 Trinitatis Kirke inviterer nu alle, der har interesse i at være med, til nogle aftener, hvor man vil fordybe sig i emner om tro og religion på en åben og nutidig måde. Formen vil veksle mellem korte oplæg og samtaler. Hver gang vil der til aftenens tema være korte refl eksioner og tekster ved sognepræst Bent Andreasen. Også et par billeder eller slides vil indgå i oplægget og kunstens billeder vil indgå, når det er relevant. Rammen bliver anderledes end traditionelle sognemøder. Man mødes omkring et bord. Det er i sig selv inkluderende, og tilbage fra Luthers tid kendes til, hvordan folk mødtes til fælles drøftelse af tro og teologi og dertil et godt krus øl. Der vil til disse aftener ikke være et langt foredrag og ingen kaffe og wienerbrød, men derimod 5

september - oktober - november - BROMME og PEDERSBORG kirker
Valg til det nye menighedsråd - Marie Magdalene Kirke
Citykirkernes arrangementskalender - Vor Frelsers Kirke
KIRKEBLADET - BROMME og PEDERSBORG kirker
Kirkebladet for Langeland og Strynø - Longelse Kirke
Nr. 2 | August 2010 | Årgang 4 - Sthens Kirke
Sognenyt efterår 2012 (september - november) - Sanderum Kirke
hylleholt kirke & sogn - tryggevaeldeprovsti.dk
Kirkeblad 0808:Kirkeblad 0307 - Nørre Aaby Kirkes