Skolevejsredegørelse 2010 - Lyngby Taarbæk Kommune

ltk.dk

Skolevejsredegørelse 2010 - Lyngby Taarbæk Kommune

5.5 Prioritering af projektforslagene

De lokaliteter, hvor forvaltningen har vurderet, at trafiksikkerheden og/eller trygheden kan

forbedres ved anlægsprojekt, afmærkning eller skiltning, er oplistet i figur 23. Det er alle

vigtige projekter, men det er ikke muligt økonomisk og ressourcemæssigt at gennemføre alle

projekter på en gang, så projekterne skal prioriteres i forhold til hinanden.

Til prioritering af projekterne tages der udgangspunkt i 4 parameter, der er registreret for de

enkelte lokaliteter under kortlægningen. Det drejer sig om følgende 4 parametre: uheld,

utryghed (Skolevejsanalyse), utryghed (spørgeskemaundersøgelse) og hastighed. De er alle

beskrevet neden for og hvordan de bliver vægtet i forhold til hinanden.

Uheld

Prioritering af projekterne

• Uheld - vægtet 40%

• Utryghed (Skolevejsanalyse) - vægtet 30%

• Utryghed (spørgeskemaundersøgelse og borgerhenvendelser ) - vægtet 25%

• Hastighed - vægtet 5%

Målsætningen for trafiksikkerheden i ”Fokus-strategi for trafik” er, at antallet af dræbte,

alvorligt og let tilskadekomne skal reduceres med mindst 40% i år 2012. Uheld bør derfor

vægtes højere end utryghed, og det er valgt at vægte uheld højere end de øvrige parametre

fra kortlægningen.

Antallet af politiregistrerede uheld i perioden 1.1.2004 til 31.12.2008 er registreret ved de

enkelte lokaliteter. Ved lokaliteterne, der er oplistet i figur 23, er der sket uheld i over

halvdelen af stederne. I skemaerne bilag 1 er nævnt antallet af uheld ved de enkelte

lokaliteter.

Udpegninger fra Skolevejsanalysen

Utryghed, i form at antal af elever der har udpeget lokaliteter, vil blive vægtet med 30 %. Det

er vigtigt, at eleverne bliver mere trygge i trafikken, så de bliver mere selvtransporterede. I

skolevejsanalysen er der registreret utrygge lokaliteter i kommunen samt antallet af elever, der

har udpeget lokaliteterne. I skemaet bilag 1 er nævnt antallet af utrygge elever ved de enkelte

lokaliteter samt deres eventuelle begrundelse for utrygheden.

Antal udpegninger fra spørgeskemaundersøgelsen og borgerhenvendelser

Utryghed, i form af antal besvarelser fra bestyrelser eller ledelsen fra skoler, SFO’er, Klubber,

områdecentre, daginstitutioner og tidligere borgerhenvendelser vil blive vægtet med 25 %.

I spørgeskemaundersøgelsen og borgerhenvendelser er der registreret utrygge lokaliteter i

kommunen, og antal gange lokaliteten er udpeget. I skemaerne bilag 1 er bemærkningerne fra

institutionerne eller borgerne beskrevet.

Skolevejsredegørelse 2010 – 2013”, april 2010

49

More magazines by this user
Similar magazines