Skolevejsredegørelse 2010 - Lyngby Taarbæk Kommune

ltk.dk

Skolevejsredegørelse 2010 - Lyngby Taarbæk Kommune

3.2 Skoleudbygningsplaner

Skolerne udbygges således, at der er en naturlig sammenhæng mellem de fysiske rammer

og tilslutningen til skolen i et skoledistrikt.

Skolevæsenet har været igennem en periode, hvor elevtallet har været stigende i en

årrække. Ifølge ”Befolkningsprognose 2009 - 2020” står skolevæsenet nu overfor en

periode, hvor elevtallet vil stagnere for derefter at falde.

På baggrund af befolkningsprognosen er der set på udvikling af behov og kapacitet på

undervisningslokaler på skoleområdet. Ser man på den enkelte skole, er det udelukkende

Lindegårdsskolen, som vil have behov for yderligere lokalekapacitet. I

investeringsoversigten 2010 – 13 er der afsat midler til om- og udbygning af blandt andre

Lindegårdsskolen og Lundtofteskolen.

Børne- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 2 forslag til kapacitetstilpasninger, hvoraf det

ene forslag omhandler skoledistriktsændringer. Men der er på nuværende tidspunkt ikke

truffet endelig beslutning om hvilket forslag, der skal arbejdes videre med.

Hvis der som følge af kapacitetstilpasninger træffes beslutninger om ændring af

skoledistrikterne, og det medfører behov for trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger,

forventes det, at der i den forbindelse afsættes midler hertil.

I denne Skolevejsredegørelse er det forudsat, at eksisterende skoledistrikter ikke ændres.

Skolevejsredegørelse 2010 – 2013”, april 2010

7

More magazines by this user
Similar magazines