Billeder Klassebilleder - Skoleporten Nørre Aaby Realskole

skoleporten.naar.dk

Billeder Klassebilleder - Skoleporten Nørre Aaby Realskole

Nørre Aaby

Realskole

Oktober

2007


Ferieplan skole-

året 2007/08

Efterårsferie (uge 42) ...... lør. d. 13. okt. til søn. d. 21. okt.

Juleferie ...................... lør. d. 22. dec. til ons. d. 2. jan.

Vinterferie (uge 8) ..... lør. d. 16. feb. til søn. d. 24. feb.

Påskeferie ................... lør. d. 15. mar. til man. d. 24. mar.

St. Bededag ................ fre. d. 18. apr.

Kr. Himmelfartsdag .. tors. d. 1. maj.

Skolefridag ................. fre. d. 2. maj.

Pinseferie .................... lør. d. 10. maj til man. d. 12. maj.

Grundlovsdag ............. tors. d. 5. jun. til søn. d. 8. jun.

Sommerferie .............. lørdag d. 28. jun.

Alle dage er inklusive.

Ferielukning i SFO

SFO holder lukket i ugerne 29, 30, 31, 42 og 8 samt i juleferien.

Ferieplanen for 2007/08 findes også på www.naar.dk

Side 2

Nørre Aaby Realskole

Skolevej 2, 5580 Nørre Aaby

Tlf. 64421519

Fax 64421599

www.naar.dk

E-mail: skole@naar.dk

Henvendelse til skolen kan ske

alle hverdage kl. 6.30 – 17.00

Fredag dog kun til kl. 16.30.

Svanereden:

Tlf.: 64421519

Tlf.: 30352519 (Ællingerne)

Skolebladet udkommer:

Oktober, december, marts og juni.

Redaktion:

Carsten Krag, Anne Agger,

Ole Wind og Flemming Larsen

Layout:

Flemming Larsen

Tryk:

www.Lasertryk.dk


Læs i dette

nummer:

Bestyreren skriver ........... s. 3

Realskolens historie ......... s. 4

Bestyrelsen skriver .......... s. 6

Elevrådet ......................... s. 6

Nyt fra 0. klasserne ......... s. 7

Temadage ........................ s. 8

Nye ansatte ...................... s. 8

Nyt fra Svanereden ......... s. 9

London here we come ... s. 10

Kostpolitik på skolen ..... s. 13

Klassebilleder ................ s. 14

Billede af personalet ...... s. 21

Praktiske oplysninger .... s. 22

Nyttige telefonnumre ..... s. 23

Bestyreren skriver

Kære alle med tilknytning til Nørre Aaby Realskole

Et nyt skoleår er godt i

gang. Vi er - om jeg så må

sige - kommet flyvende fra

start!

Lad mig benytte denne

lejlighed til at takke alle,

der var med til at gøre

MIN første skoledag som

skoleleder uforglemmelig

– TAK!

Mange andre havde også første skoledag denne dag. Rundt om i klasserne

var der mange nye elever, og blandt personalet var der også nye

ansigter.

I dette nummer af skolebladet kan I se billede og en lille beskrivelse af

Rikke Tingleff og Jonna Lindenmayer. Jonna er ansat som regnskabsfører,

og i administrationen er der sket store forandringer. Sammen med

Jonna er Mette Buch ansat som sekretær. Billedet af den nye administration

ses herunder. Alle disse ændringer skyldes, at Lis Nielsen efter 17

års ansættelse valgte nye udfordringer i løbet af sommerferien. Vi ønsker

Lis held og lykke fremover.

Sidste år valgte vi at flytte klassefotograferingen til efteråret. Der var

mange gode grunde hertil, men de væsentligste var, at vi fik taget billeder

af en masse solbrune børn, og at vi så har et klassebillede i begyndelsen af

skoleåret. Disse billeder har vi med i dette nummer. Så kan I hjemme ved

køkkenbordet få peget klasse- og legekammeraterne ud. Også (næsten)

alle lærerne og det teknisk/administrative personale er blevet fotograferet,

og billedet er sat i skolebladet.

Med håb om et godt og lærerigt skoleår

Carsten Krag

Side 3


Realskolens

historien

historie

Nørre Aaby Realskoles ledere 1896-2007

Fra skolens start og til dato er Nørre Aaby Realskole blevet

ledet af 15 forskellige ledere, hvoraf de seks havde

deres virke ved skolen frem til 1920. Fra 1920 og til 1992

havde skolen kun fire ledere. Af disse var Hans I. Hansen

og Poul Runge nok de mest fremtrædende med tilsammen

56 års lederskab. Dermed har de tegnet sig for halvdelen

af skolens levetid.

I de første mange år var det bestemt ingen økonomisk god

forretning at eje og drive privatskole. Indtægterne stod

ikke i et rimeligt forhold til udgifterne, så trods mange

forstående og hjælpsomme mennesker på Vestfyn kunne

det ikke hindre, at flere af skolens første ejere/ledere

valgte mere sikre økonomiske stillinger frem for en usikker

fremtid på Nørre Aaby Realskole. Derfor de mange

ejer/lederskift de første 24 år. 30 år efter Poul Runges

farvel til Nørre Aaby Realskole havde der igen været 6

ledere!

Skolens ejere/ledere 1896-2007

Ella Jørgensen 1896-1899

L.O. Meldgaard 1899-1903

Erhard Wøldike 1903-1906

Jon Skuli Magnusson/konstitueret 1906-1908

Marius Hansen Schmidt 1908-1913

E. Marie With 1913-1920

Hans I. Hansen 1920-1949

Poul Runge 1949-1976

Jørgen Riber Rasmussen 1976-1979

Vagn Åge Larsen 1979-1992

Steen Friis 1992-1996

Søren Nielsen/konstitueret 1996-1997

Olav Engholm 1997-2006

Gert Dremark 2006

Carsten Krag 2007-

Her følger en lille kavalkade med nogle af skolens ledere

gennem tiden.

Ella Jørgensen

Skolens grundlægger.

Leder 1896-1899.

Startede skolen i meget små

rammer, men elevtallet steg så

meget, at skolen i Ella Jørgensens

periode flyttede fra Svinget

7 til Kirkevej 6.

Side 4

Marius Hansen Schmidt

Leder 1908-1913

I hans ledertid gennemførtes

flytningen af skolen fra Kirkevej

6 til den nuværende adresse Skolevej

2, og samtidig byggedes

den eksisterende hovedbygning.

Begge dele fandt sted i 1910.

E. Marie With

Hans I. Hansen

Leder 1913-1920

Marie With ledede skolen gennem

7 økonomisk svære år. Da

hun forlod Nørre Aaby Realskole

i 1920, var de økonomiske

forhold ikke blevet afgørende

løst, men skolens gode pædagogiske

omdømme var blevet

skabt.

Leder 1920-1949

Havde været lærer på skolen i

årene 1913-1915, men kom tilbage

til Nørre Aaby Realskole i

1920 efter en afstikker til Frederikssund.

Han blev drivkraften

i arbejdet vedrørende skolens

omdannelse til Aktieselskab i

1920 og senere til Selvejende

Institution i 1942.

I hans bestyrertid anskaffedes den første bogsamling til

udlån blandt eleverne, indretning af tidssvarende toilet- og

badeforhold for eleverne i 1934, etablering af skolelæge

og skoletandpleje, og i 1936 startedes rutebilforbindelse

til Middelfart, Staurby, Skrillinge og Kauslunde.

Hans I. Hansen forlod skolen i 1949 for at tiltræde en

stilling i Undervisningsministeriet som undervisningsinspektør

i dansk.


Poul Runge

Bestyrer 1949-1976

Kom til skolen fra Kirketorvets

Skole i Vejle. I Poul Runges

tid blev der lavet flere bygningsmæssige

udvidelser – bl.a.

gymnastiksalen i 1961 og ikke

mindst kostafdelingen i 1970.

Kostafdelingen blev senere nedlagt,

og i bygningerne startede

man i 1990 Viby Efterskole,

som blev selvstændig i 1995.

Poul Runge satte desuden flere pædagogiske nyskabelser

på skinner, bl.a. børnehaveklasse (første på Vestfyn),

oprettelse af specialklasser samt teknisk forberedelseseksamen.

Anskaffelse af skolebus skete også i disse år.

Som det kan ses, havde Poul Runge mange store visioner

for Nørre Aaby Realskole. Mange af dem lykkedes det at

gennemføre, andre ikke. Én af disse var i 50’erne at gøre

Nørre Aaby Realskole til Vestfyns første Studenterkursus,

men i sidste øjeblik gik dette dog i vasken.

Poul Runges søn, Hans Runge, har udlånt sin fars gamle

skrapbøger. De vil være udgangspunktet for en artikel om

Poul Runges bestyrertid.

Jørgen Riber Rasmussen

Bestyrer 1976-1979

Kom til skolen fra Tåstrup,

hvor Jørgen Riber havde været

inspektør på en kommuneskole.

Tiden i Nørre Aaby blev kort,

men den modernisering, som

også skulle ske på privatskolerne

inden for administration,

renovering af lokaler osv. blev

påbegyndt i denne periode.

Bl.a. blev toiletterne i skolegården bygget i disse år.

Vittige elever gav bygningen tilnavnet ”Riberhus” efter

”bygherren”.

Side 5

Vagn Åge Larsen Bestyrer 1979-1992

Kom til skolen fra Henriette

Hørlücks Skole i Odense. I Vagn

Aage Larsens tid blev bygningen

med Tumlesalen og tre klasselokaler

bygget. Vagn Aage Larsen

var meget kunstinteresseret,

hvilket stadig kan ses rundt på

gangene og i Tumlesalen. Han

forlod skolen for at tiltræde en

stilling som lærer ved Kirstine

Seligmanns Skole i Vejle.

Steen Friis

Bestyrer 1992-1996

Steen Friis var viceinspektør på

skolen, inden han i 1992 blev

skolebestyrer. I Steen Friis’ tid

som skolebestyrer voksede elevtallet

voldsomt. Da han begyndte

var elevtallet på 263. Da han

i 1996 – kort tid efter skolens

100-årsjubilæum - forlod skolen

for at blive sekretariatsleder for

et landsdækkende advokatfirma,

var elevtallet vokset til 404.

Olav Engholm

Bestyrer 1997-2006

Olav Engholm kom til Nørre

Aaby Realskole fra en stilling

som skoleleder på en mindre

friskole på Sydfyn.

I Olav Engholms tid blev der

udvidet en del på bygningsområdet.

Både klasselokalerne ved

administrationen, fagfløjen med

bibliotek, fysik og hjemkundskabslokalet

samt Ællingehuset blev bygget i denne tid.

Også på det pædagogiske området blev der udvidet; et

øget timetal i indskolingen betød, at eleverne fra 0.-4.

klasse kom til at gå i skole 2 timer mere hver dag, og

svømning blev obligatorisk også i 1. og 2. klasse.

Olav Engholm tog sin afsked 2006 for at lade sig førtidspensionere.


Bestyrelsen

Bestyrelsen

skriver

Kære forældre, elever og lærere

En herlig efterårshilsen med et kort tilbageblik fra skoleårets

start og frem til nu. Som alle sikkert har bemærket,

fik Carsten Krag en flyvende start som skoleleder. Med

klapsalver fra elever og lærere samt flot pressedækning

blev Carsten Krag sendt på tur i helikopter for at inspicere,

hvor børnene kommer fra om morgenen, samt hvor de

tager hen, når skoledagen er slut. Tak til alle, der mødte

op til receptionen – et stort engagement har været udvist i

at give Carsten Krag en god start på en spændende fremtid

som skoleleder.

Gratis frugt til alle børn i 40 dage er

status halvvejs: En bragende succes. Frugten leveres hver

mandag og onsdag. 1 kurv til hver klasse pr. dag. Der er

afsat ét frugtkvarter om dagen, hvor alle børnene i hver

klasse spiser frugt sammen. Et æble er ikke blot et æble..

Gratis frugt fortsætter frem til 3. november. Fremadrettet

er ordningen forældrebetalt. Bestyrelsen håber, forældrerådene

i hver klasse vil gribe bolden og bære frugtstafetten

videre.

Skolekantinen.dk er kommet godt fra start. Ugentligt

leveres ca. 250 velsmagende og lækre retter til skolen.

Især eleverne i de øverste klassetrin benytter sig flittigt af

tilbuddet og nyder de mange sunde og mættende tilbud,

skolekantinen.dk tilbyder. Skolekantinen.dk serverede/

leverede de spændende sandwich, der blev solgt i skolekøkkenet

hele lørdagen i temaugen.

Elevrådsnyt!

Så, pas på derude! Vi har nu fået valgt et elevråd her på

Nr. Aaby Realskole. Elevrådets medlemmer er: 7. nord

Emma og Anne, 7. syd Kasper J. og Kasper C., 7. øst Jens

og Zacharias, 8. nord Frederik og Anne – Mette, 8. syd

Kristian og Asta, 9. nord Lise og Joey, 9. syd Camille og

Camilla og 10. klasse Maria og Signe.

Elevrådets formand er Maria fra 10. klasse og næstformand

er Joey fra 9. nord. Sekretær er Lise fra 9. nord.

Vi i elevrådet glæder os meget til at komme i gang med

det arbejde, der ligger forude. Vi mødes fast en gang om

måneden, og ellers mødes vi efter behov.

Der er selvfølgelig allerede nogle ting, vi arbejder på at

få ”igennem”. Det virker som om mange af de elever fra

de årgange, der er repræsenteret i elevrådet, har et ønske

om en teater- eller biograftur. Vi vil gøre vores bedste for

at dette skal ske. Vi har også det indtryk, at alle elever er

Side 6

Nørre Aaby Realskole – Røgfri skole fra

13. oktober. Medio august 2007 blev der

indført fuldt rygestop på alle offentlige steder

i Danmark. Et naturligt valg for Nørre

Aaby Realskole har været at følge Kræftens Bekæmpelses

opfordring også til skoler.

På skolen har vi med succes fokus på sund kost, motion

og trivsel iblandt såvel elever som personale. Eleverne

spejler sig i lærerne og ser dem som rollemodeller. Røgfri

skole pr. 13. oktober er valgt, hvor det også tidsmæssigt

har været muligt at tilbyde samt afholde rygestopkurser

for alle ansatte samt ægtefæller. Tak for de mange positive

tilbagemeldinger til røgfri skole.

Et røgfrit miljø på Nørre Aaby Realskole betyder, at

• rygeforbud er på skolens område, både inde og ude.

• forbudet gælder både elever og voksne.

• reglerne gælder både til hverdag og ved sociale arrangementer,

lejrskoler etc.

• lærere og andre voksne optræder som rollemodeller, der

tager afstand fra rygning.

Bestyrelsen oplever der på skolen er udsigt til en engagerende,

positiv og meget berigende fremtid.

I ønskes alle en dejlig efterårsferie.

På bestyrelsens vegne

Formand, Margit Buhl

meget glade for den frugtordning, skolen har fået penge

til. Det er vores ønske, at ordningen bliver permanent,

eventuelt med støtte fra sponsorer.

I elevrådet prøver vi at tilgodese alle elevers behov for

på den måde at opnå en lettere og sjovere hverdag på Nr.

Aaby Realskole. Derfor er vi afhængige af elever, der har

nogle gode idéer. Så hvis der er nogle, der har noget på

hjerte, så sig endelig til.!

På vegne af elevrådet: Lise Fischer, 9. nord


Nyt fra

1.

0. Syd

skoleår

og 0. Nord

Idrætsdagen

Vi har haft idrætsdag, og det var første gang, at børnehaveklasserne

skulle prøve at være blandet med de ældre

elever. De blev inddelt i hold sammen med 1. og 2. klasserne,

og her var det dejligt at se, at de større var rigtige

gode til at hjælpe de små. Det var en dejlig dag, og alle

havde det sjovt, og trods regn og blæst holdt humøret hele

dagen. Alle børn var utrolig gode til at være i grupper, og

det fungerede rigtigt godt med at komme fra post til post.

Tak for en dejlig dag, og en særlig tak til vore dygtige

idrætslærere, som stod for planlægningen.

Høstemne

Vi har haft emne om høst. Her havde vi nogle gode ture

ud i naturen, hvor der blev snakket om alt det, vi mødte

på vores vej. Der blev smagt på brombær, og så var alle

børn vilde med at komme ned til åen, hvor de fik lov at

lege. Vi holdt smagsprøve-dag, hvor børnene havde høstet

noget hjemme.

Det var sjovt, at der kom så meget forskelligt, og nogle

smagte og lugtede til noget, som de aldrig havde hørt om

før. Der er blevet skrællet æbler til den store guldmedalje,

og der var også et par stykker, som måtte en tur på ”skadestuen”,

hvor Hanne var overlæge og tilså deres sår. Alle

æblerne blev til den skønneste æblegrød, som alle smagte

på, og vi fik flødeskum til.

Der er blevet snakket om de forskellige kornsorter, og vi

sluttede af i skolekøkkenet med at bage boller.

Det ændrede verden

Børnehaveklasserne arbejdede sammen med 1. klasserne i

vores temauge, og vi havde valgt kartoflen som det overordnede

tema. Børnene blev inddelt i fire grupper, hvor

de så gik rundt til forskellige værksteder.

1. Historien om kartoflen, hvordan den kom til Danmark,

og hvad den ændrede vores verden med.

2. Hvilken mad der kan laves af kartoflen, og hvordan

man gør.

3. For at tilberede en kartoffel skal der bruges ild og vand.

Derfor var der et værksted, hvor der blev snakket om

gamle symboler på ild og vand. Der blev så sluttet af

med at lave smukke ild-billeder.

4. Hvad kunne man ellers bruge kartoflen til i gamle dage?

Jo, den kunne bruges til at spille bold med, den kunne

gemmes, og så kunne den trille. Her blev der sluttet af

med at lave kartoffeltryk, som jo også kan laves med

rødbedesaft.

Side 7

Torsdag drog vi alle på tur. Vi blev sat af ved en kartoffelmark,

hvor vi alle var ude at grave kartofler op. Derefter

gik vi over en stubmark og kom til en dejlig skov. Her

skulle der vaskes kartofler, som skulle skæres ud, have

olie, salt, peber på og til sidst pakkes ind i sølvpapir. Der

blev samlet brænde, og vi fik tændt bål, som vi så stegte

vores kartofler på.

En rigtig dejlig dag, hvor der også var tid til at lege på

kryds og tværs af klasserne. Fredagen gik med at få lavet

en flot udstilling, som vi kunne vise frem om lørdagen.

Til sidst vil vi gerne sige tak for en god lørdag, hvor der

var mange forældre og søskende, som var nede for at se,

hvad vi havde lavet i ugens løb.

Nyt undervisningsmateriale

Vi er startet med et nyt materiale, som hedder ”Skrivedans”.

Vi laver bevægelser til musik, som er både stille

og livlig musik, som går ind og stimulerer vores følelser.

Derefter bliver der tegnet på papir, som er sat fast, fordi

der skal tegnes med begge hænder. Dette foregår også til

musikken, og det gør vi også med masker for øjnene. Her

er det motorikken, vi går ind og styrker, samtidig med at

vi øver øje- og håndkoordinationen.

Hop om bord i lyd og ord

Lige om lidt er vi også klar til at starte med det, som

hedder ”Hop om bord i lyd og ord!” I børnehaveklassen

også kaldet Dyre-ABC. Det er en Kaptajn Karlsen, som

kommer med bogstaver. De skal ud at sejle med hans

skib. Men først skal vi lære bogstavernes lyde, for de er

grundlaget for det videre læseforløb. Børnene er helt vilde

med den måde at lære på, fordi det bliver gjort på en sjov

og legende måde.

Hilsen

Janni og Hanne.


Det ændrede

Temadage

verden

Naboerne

28 elever havde meldt sig til at arbejde med teater, dans,

sang og musik i temaugen. Lige fra 1. dag var der en livlig

aktivitet og spænding.

Bandet blev samlet og gik hurtigt i gang med at øve. Der

var en del nervøsitet og usikkerhed at spore, men på 2.

dagen var det et meget engageret, hårdt arbejdende band.

Man kan roligt sige et band i udvikling, og de formåede

at hygge sig med musikken.

Der var elever fra 6. til 9. klasse på holdet, så først var det

vigtigt at lære hinanden noget bedre at kende. Vi skulle

i ugens løb virkelig arbejde tæt sammen og hjælpe hinanden.

Teaterfolkene fik hurtigt bygget 2 scener op. En

scene med rekvisitter fra vores tid og en med rekvisitter

fra gammel tid med ting indkøbt hos Røde Kors.

I løbet af ugen blev der arbejdet hårdt, alle udviklede sig

helt fantastisk, og en masse grænser blev overskredet.

Nogle af de store piger lavede koreografi til dansene og

lærte de andre de flotte trin.

Det har været en fornøjelse at lave sådan et teaterprojekt

med så engagerede børn/unge, så mon ikke vi gentager

succesen til næste år.

Linda

Jeg hedder Tina Søegaard

Nielsen, er 35 år og har

arbejdet som pædagog i 7,5

år.

Jeg er gift med Thomas, og

vi har Tobias, som går i 0.

syd og Tonne på 3 år.

Vi er flyttet tilbage til byen

efter 6 år i Middelfart og er

ved at bygge nyt hus på Søndermarken.

Jeg er meget glad for mit arbejde i Svanereden og føler,

at alle har taget godt imod mig.

Side 8

Jonna Lindenmayer er

ansat på kontoret som

regnskabsfører. Arbejdsopgaverne

er først og fremmest

regnskab og løn, men

Jonna vil også tage sig af

telefonisk og personlig

henvendelse.

Jonna kommer fra en stilling

som controller hos

Det Danske Bibelselskab i

København.

Hun er oprindeligt fra Jylland og er flyttet til Børkop

efter 12 år på Sjælland.


Temauge for 0. og 1. klasserne

Vi har haft nogle rigtig gode og aktive dage. I værkstederne

arbejdede vi bl.a. med kartoffeltryk, ildmalerier,

madlavning med kartofler og ”Eventyret om den vidunderlige

kartoffel”.

Torsdag var vi på skovtur. Først gravede vi kartofler op

og tilberedte dem. Derefter skulle kartoflerne på bålet.

Børnene samlede selv brænde til bålet, og bagefter lavede

de huler i skoven. Det var en flok glade, men trætte børn,

der tog hjem.

Til sidst vil vi sige tak for en velbesøgt lørdag.

Janni, Hanne, Charlotte, Tina, Vinnie, Lis og Rikke

Nyt fra

Svanereden

Så er vi startet igen efter sommerferien, som vi håber, alle

har nydt - trods vejret.

Som I alle ved eller har bemærket, er alle ællinger nu godt

i gang med deres børnehaveklasse.

I SFOen er vi også kommet godt i gang. Vi har her i starten

været meget ude, og der er også brugt tid på vores to

nye medarbejdere, Tina Søegaard Nielsen, som er vores

nye pædagog, og som I kan læse om her i bladet, og Vinnie

Pedersen, som er studerende og er hos os frem til 31.

januar 08. De er nu begge helt fortrolige med alle børnenes

navne og vores rytme i hverdagen.

Side 9

Vi har lige nu følgende aktiviteter på programmet. Mandag

og tirsdag er Ællingehuset åbent, onsdag er der bål, og

torsdag er vi i gymnastiksalen. Det er alle aktiviteter, som

børnene rigtig godt kan lide og er meget glade for.

Hele november måned arbejder vi med at fremstille ting

til vores JULEBAZAR d. 30.11.07 fra kl.

14.00 til 16.00. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Hilsen

SVANEREDEN.


London

London

here we come!

10. klasse i London

Klokken 04.15 mødte 26 “veludhvilede” og rejseglade

elever samt 2 lærere op på Nørre Aaby Realskole. En uge

sprængfyldt med indtryk og fede oplevelser skulle til at

begynde.

Vi satte vores ben i Gatwick Lufthavn klokken ca. 8.20

engelsk tid. Derefter gik turen med kuffert gennem undergrunden

og på gå-ben ind til hotellet Royal National Hotel.

Havde vi nu alle med? Næ…Sandra stod tilbage på perronen

allerede første gang, vi skulle med undergrunden. Hun

var dog kvik nok til at tage det næste! På hotellet blev der

tid til at pakke ud og få spist frokost, hvorefter vi skulle

mødes nede i receptionen. Nu gik turen til Naturhistorisk

Museum, hvor vi så på dyr, meteoritter, modeller af

dinosaurer og så videre i næsten 4 timer. Uden for museet

optrådte Steven efterfølgende med ”sine duer”.

Da vi var samlet, gik vi en tur gennem parken, hvor vi

nåede at få aftenplanerne at vide. Da vi kom tilbage til

hotellet igen, tog vi på en lang gåtur for at finde aftensmad

(McD). Troels og Michael kunne vist ikke rigtig finde

den rigtige vej. Om aftenen tog vi ud og så Tower Bridge

efterfulgt af en hyggelig aftentur langs Themsen. Tower

Bridge By Night er altså rigtig flot! Vi gik tidligt i seng

den dag. Vi havde også været oppe i 22 timer.

Tirsdag

Vi blev vækket kl. 8 engelsk tid. Det var Cecilies fødselsdag,

så vi skulle ind og synge for hende. Men vi vågnede

først ved, at Kirsten bankede på og sagde, det var nu, så

i farten var vi lige ved at låse os selv ude i nattøj. Så var

der ”continental breakfast”. Lyder fint, men egentlig bare

toastbrød med marmelade. Nogle af os betalte senere lidt

ekstra for at få bacon, æg mv.

Side 10

Så skulle vi på krigsmuseum. Imperial War Museum er et

spændende museum, hvor man virkelig kan føle, hvordan

det må have været under krigen (2. verdenskrig). Der hænger

gamle fly ned fra loftet, og der er udstillet kampvogne,

V2-raketter – ja, selv en kopi af Little Boy, der blev smidt

ned over Hiroshima, så vi.

Efter det tog vi ind til Trafalgar Square og så Lord Nelson

stå på sin piedestal. Han er i Danmark mest kendt

for slaget på Reden i 1801. Efter frokost tog vi ind til

Buckingham Palace, hvor dronningen bor. Vi så hende

desværre ikke. Så fik vi valget, om vi ville ind til byen

eller hjem til hotellet. De fleste valgte at tage hjem, og

om aftenen var der nattøjsparty inde på vores værelse.

Rigtig hyggeligt.

Onsdag

I dag var turen kommet til Madam Tussauds voksmuseum.

Dette havde vi alle glædet os meget til. Vi havde vist alle

et kendt forbillede, vi absolut skulle fotograferes sammen

med. Det var en super god oplevelse, hvor blitzen kom

godt i brug. Efter en travetur på Madam Tussaud var der

endnu mere vandring i sigte.

Vi skulle nemlig se den fantastiske kirke Sankt Pauls

Cathedral. Dette var en vandring, der ville noget. Man

skulle ikke være doven, hvis man gerne inden for en

rimelig tid ville nå

op i toppen. Over 400

trin er der derop!

Oppe i toppen kunne

man se ud over hele

London. Det var godt

nok et flot syn, og

der var lidt langt ned.

Da vi alle var kommet

ned igen, gik vi

over floden og ned

ad ”Queens Walk” på

sydsiden af Themsen

for at se Big Ben.

Men det var ikke alle,

der kom så langt, da

nogle gerne ville ind

i et spøgelseshus.

Det var en fantastisk

oplevelse, som alle

vi, der var med, stadig


tænker tilbage på med gys og grin. Langs Themsen så vi

noget mærkeligt: En mand i grønt frø-tøj sad på en cykel.

Helt bomstille! Når man gav ham penge, begyndte han at

cykle på stedet som en sindssyg. Meget underligt!

Torsdag

Vi startede torsdag på The National Gallery, hvor der var

mange flotte og gamle malerier. Billeder af nogle af de

største kunstnere så som Van Gogh, Leonardo Da Vinci,

Claude Monet og Rembrandt hænger derinde. Og det er

ganske gratis - man går bare lige ind!

Harrow School skulle også have et besøg af 10. vest. Dette

er en kostskole, men kun for drenge. Så da vi ankom, fik

vi piger mange interessante blikke. Pigerne syntes dog

også, det var utrolig spændende.

Vi fik en rundvisning på skolen, og den første del foregik

inde i et af de ældste rum på skolen. Det rum var blandt

andet blevet brugt til en scene i Harry Potter. Den ældre

dame, der viste os rundt, fortalte, at skolen er for middelklassens

børn. Men det koster altså næsten 300.000

kroner om året at gå der! Men så er der også golfbane,

adskillige tennisbaner, svømmehal og så videre. Drengene

går selvfølgelig i uniform – med stråhat. Winston

Churchill gik der som ung, og for nylig gik også James

Blunt på skolen. (He was a very nice young man, but not

a very good singer”, sagde vores guide!) Hun fortalte i

øvrigt Lars og Kirsten, at vi var en flok meget søde og

velopdragne unge mennesker!

Efter skolen tog vi ind på Camden Market, hvilket man

godt kan sammenligne med det danske Christiania. Man

kunne virkelig komme ind ad nogle skumle gader. Men

Side 11

der fik vi så tid til at se på boder og bruge de penge, som

man nu ville. Mange af os blev tilbudt stoffer, men vi

sagde alle pænt nej! Og efter det tog vi tilbage på hotellet

og hyggede os.

Fredag

Den sidste dag var nok den, alle pigerne havde set frem

til. Vi stod tidligt op og pakkede det sidste. Og så skulle

kufferterne ned i et rum, hvor de kunne være, mens vi

var ude og shoppe. Så gik turen ellers til Oxford Street,

hvor der rigtig blev brugt penge. Et sted de fleste piger vil

kunne lide med mange tøjbutikker mm.

Så var der fællesmiddag på McD, og det gik lidt hurtigt.

Da vi havde spist, tog vi tilbage til hotellet, hvor vi

hentede vores kufferter. Der blev dog alligevel tid til en

lille pause. Efter det tog vi undergrunden ud til Gatwick

Lufthavn, hvor vi igen kunne få tid til at bruge lidt penge.

Efter ca. 2 timer i lufthavnen gik turen med fly hjem til

Danmark.

Vi landede på dansk grund i Billund Lufthavn kl. 21.10

dansk tid. Kl. 21.30 kørte bussen fra Billund Lufthavn

mod Nørre Aaby Realskole, hvor vi hver især blev hentet

af familie eller venner.

Det var en super god tur, og vi havde faktisk sol og sommertemperaturer

hele ugen. Tak til London, de søde og

hjælpsomme englændere og Lars og Kirsten for en dejlig

tur.

Af: Mie & Maria samt resten af 10. klasse


Idrætsdagen

Idrætsdag

Idrætsdagen for 0. – 1. klasse

Alle mødtes til morgensang 8.20, og Lars sørgede for

opvarmning. De andre tog af sted, og ”de små” havde

derefter hele skolen for sig selv. Alle mødtes på basketbanen

i småregn kl. 9.00 og stillede op i hold. Holdene tog

af sted med en lærer til den første post. Eleverne skulle

igennem seks poster af en halv time den dag.

Helle havde en post ude på bakkerne, hvor der var ”klemmefange”.

Denne post prøvede kun to af holdene, da det

efterhånden blev mere og mere vådt, så posten blev flyttet

til børnehaveklasse nords lokale, hvor de bl.a. dansede

stopdans og stoledans.

En anden post, som ligeledes kun blev prøvet af to hold

var Rikkes post. Hos Rikke legede eleverne forskellige

fangelege. F.eks. ”katten efter musen”. Rikke flyttede

senere i gymnastiksalen, hvor der blev leget på tæppestykker.

Herdis var i gymnastiksalen, hvor der var en

redskabsbane. Hanne var i Tumlesalen, hvor de sang og

legede sanglege. Lis var under halvtaget ved Ællingehuset,

hvor der var forskellige boldbaner, og hvor de skulle

prøve at gætte, hvor mange ting Lis havde i sin kasse – og

det var svært! Lis gav pærer til alle. Tak for det!!!

Janni lavede forskellige stafetter. F.eks. balancegang/-løb

med ærteposer på hovedet og løbehjulsstafet.

Side 12

I pauserne var der mange, der nød, at de havde skolen for

sig selv, og at de kunne lege med SFO’ens sandting.

Alle havde en god dag, og kun børn uden regntøj blev

våde.

Her er et par elevkommentarer:

O.nord:

Mads: ”syntes det var sjovt, selv om det regnede og pyt

med, at vi blev lidt våde!”

Michelle: ”syntes det var sejt at høre Nik og Jay og sjovt

at danse stopdans til”

Tore: ”syntes det bedste var, at man lærte noget nyt. Han

kendte nemlig ikke den sjove leg med at sejle i en blå båd.

Den blev leget i Tumlesalen”

Simon: ”var helt vild med at køre på løbehjul”

Lukas: ”syntes alt var sjovt”

1.syd:

Julie: ”sjovt, for posterne var rigtig sjove ”

Christian: ”ærgerligt, at jeg ikke nåede alle poster”

Victor: ”stopdans var sjovt ”

Amalie: ”sjovt at kaste bolde mod dåserne, især når de

væltede”

Oskar: ”alt var sjovt”

Jeppe: ”gættedåse var sjovt. Der var 56 forskellige sjove

ting i og pæren smagte godt”

2. syd skrev:

Morten: Det sjoveste var ovre ved Lis, fordi man skulle

kaste kæmpe tennisbolde i en spand, og fordi

man skulle kaste efter dåser.

Jonatan: Jeg synes, det var sjovt. Jeg lavede kolbøtter og

legede ”Banke, banke bøf”.

Kristian: Jeg synes, det har været sjovt at have idrætsdag.

Det var sjovt at skyde efter dåser og køre på

løbehjul.

Sara: Man var træt bagefter, og man frøs meget. Men

det var sjovt.

Sebastian: Det var sjovest at smadre dåser hos Lis.

Simon: Jeg synes, at det har været rigtig sjovt at være

nede i gymnastiksalen og lave kolbøtter sammen

med Herdis. Vejret var ikke ret godt, men

det var sjovt alligevel.


Kostpolitik

God kost

Her på skolen forsøger vi at forankre de kostråd, som

Fødevarestyrelsen har. Vi ville gerne i den kostpolitik,

skolen er ved at formulere, have så mange af Fødevarestyrelsens

8 kostråd repræsenteret som muligt. Hvis I

er interesseret i at få kostrådene uddybet, så gå ind på

Fødevarestyrelsens hjemmeside og find Kostkompasset.

Her kan man læse om de enkelte kostråd.

Æbler-pærer-blommer-melon-ananasbananer-nektariner

Det er de frugtsorter, som eleverne har fået indtil nu gennem

frugtordningen. Frugten er noget alle eleverne sætter

stor pris på og ser hen til som en af dagens lyse sider.

Allerede inden skolen begynder, spørger de:” Hvilken

slags frugt skal vi have i dag?” Spørgsmål af den slags

kan tages som et udtryk for, at det er noget, der bekommer

eleverne vel, og så tilgodeser frugten Fødevarestyrelsens

råd og slogan: ”6 om dagen”, som er en del af den kampagne,

hvor skolen får økonomisk støtte til uddeling af

frugt.

Nu varer de gratis glæder vel aldrig evigt? I skrivende

stund er der ikke noget nyt om, at den skal fortsætte med

tilskud efter 11. november, men det er jo intentionen med

den gratis ordning: at den skal gøres permanent, og at

andre skal overtage den økonomiske del. Nu er den skudt

i gang.

Det ville være godt, hvis vi kunne få tilskud fra en eller

flere af de organisationer, der nu er med i ordningen eller

andre. En af de interessenter, der endnu ikke er spurgt om

frugtordningen, er jer forældre. Jeg kunne tænke mig at

høre fra jer. I kan gøre det på mailadressen: vice@naar.

dk Skriv for eksempel, hvad I mener om /ville sige til

forældrebetaling af frugtordningen.

Laks med ærtepuré og honningkage med is

Menuen onsdag d. 19. september på et af valgfagsholdene

Side 13

Ideer med frugt

Gå ind på Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.altomkost.dk

. Her finder du blandt andet ideer til sjove temafester

til børnefødselsdage med frugt.

Skolekantinen - 2000 madpakker senere

Det er cirka det antal madpakker, der er udleveret siden

ordningen begyndte ved skoleårets start. Det er også en

ordning, eleverne/brugerne ser frem til hver dag, når de

henter deres madpakke. Der har været 2 leveringsfejl,

hvilket både vi og Skolekantinen beklager meget. Oplever

man, at man ikke får, hvad man har bestilt, eller er der

mangelleverance, skal man ringe til Skolekantinen på tlf.:

72 48 88 80. Det er mit indtryk, at madpakkerne er sunde,

og at også de tilgodeser de 8 kostråd.

Mælkeordningen

Denne er en ”gammel” ordning. Den fortjener at blive

nævnt i denne sammenhæng. Jeg kan kun opfordre jer

forældre til – i samråd med jeres børn – at tilmelde jer

mælkeordningen. Den kunne godt tåle lidt flere tilmeldinger.

Mælk er også en del af de 8 kostråd, hvis bare man

sparer på fedtet ved at drikke de magre mælkeprodukter.

I kan få ekstra tilmeldingssedler hos klasselæreren.

Anne Agger


Klassebilleder

Billeder

0. nord

Bageste række:

Hanne Kjær, Kristine, Martin, Martin,

Lukas, Anita, Michele

Forreste række:

Mads, Simon, Ida, Tove, Sarah

1. nord

Bageste række:

Rikke Tingleff, Davy, Tanja, Amalie, Christian

G., Julie

Midterste række:

Morten, Christian B., Signe, Daniel, Oliver

Forreste række:

Josefine, Nicolai, Jonas, Malou, Simone

Side 14

0. syd

Bageste række:

Janni Jensen, Valdemar, Simon, Kirstine,

Tobias

Midterste række:

Lasse, Nicolai, Jakob, Maria

Forreste række:

Amanda, Katy, Jens, Mia


Klassebilleder

Billeder

1. syd

Bageste række:

Lis Greve, Jacqueline, Oskar, Christian,

Elizabeth

Midterste række:

Jonas, Jeppe, Tobias, Jakob, Julie

Forreste række:

Peter, Cecilie, Signe, Sascha, Amalie, Victor

2. syd

Bageste række:

Herdis Schmidt, Jonatan, Kristian, Sara,

Sebastian

Midterste række:

Lasse, Morten, Simon, Mathias

Forreste række:

Nisa, Nicoline, Emil, Kasper, Mads

Side 15

2. nord

Bageste række:

Johan-Emil, Morten, Nicki

Midterste række:

Helle Olsen, Kasper, Rasmus, Frederik

Forreste række:

Lærke, Frederikke, Simon, Kille


Klassebilleder

Billeder

3. nord

Bageste række:

Emilie, Diana, Julie, Cirkeline, Isabella,

Linda Lip

Midterste række:

Patrick, Kevin, Krystian, Elisabeth, Frederik,

Nicolai

Forreste række:

Richard, Caroline, Shneka, Majbritt, Scott,

Klara

4. nord

Bageste række:

Anders L., Kajeesan, Claudia, Christina

Midterste række:

Pernille, Nicoline, Mie, Tobias, Anders B.

Sidsel Gøtke

Forreste række:

Alex, Michael, Racika, Kamilla, Nanna

Side 16

3. syd

Bageste række:

Steffanie, Isabella, Jeppe, Henriette, Aleks,

Sissel

Midterste række:

Nithurshan, Mia, Karoline Emilie, Emma,

Karoline, Mie Møller

Forreste række:

Niels, Maiken, Casper, Anna, Rie


Klassebilleder

Billeder

4. syd

Bageste række:

Amalie, Anne Dorthe, Lærke, Anne

Cathrine, Anne Sophie, Lis Greve

Midterste række:

Mads, Joachim, Stefan, Emma, Marie,

Mathias

Forreste række:

Marius, Katrine, Camilla, Freja, Henrik

5. syd

Bageste række:

Janne, Louise, Lisa, Martin, Karoline,

Mathias

Midterste række:

Herdis Schmidt, Felix, Nina, Mikkel,

Michala, Josephine, Amalie, Flemming

Larsen

Forreste række:

Jonas, Emilie, Pernille, Nanna, Charlotte,

Emil

Side 17

5. nord

Bageste række:

Nikolaj, Sanne, Kathrine, Henriette V.,

Alexander, Henriette V., Bianca, André

Midterste række:

Charlotte Ascanius, Tobias, Winnie, Caroline,

Anna, Kristine, Johanne

Forreste række:

Maiken, Sarah, Jack, Peter, Denitaa,

Klara


Klassebilleder

Billeder

6. nord

Bageste række:

Mike, Andreas, Louise, Lærke, Emil,

Sofie, Rasmus, Nanna, Sebastian

Midterste række:

Martin, Mathias, Kitt, Annmarie, Mark,

Alex, Nicolai, Nicklas, Ole Wind

Forreste række:

Josefine, Theis, Deni, Bianca, Janyfa,

Daniel

7. nord

Bageste række:

Sofie, Astrid, Thea, Daniel, Emma, Sisse,

Guy, Louise

Midterste række:

Mie Møller, Julie, Stine, Josefine, Kristina,

Matias, Morten

Forreste række:

Amanda, Camilla, Steffen, Mathias, Christina,

Anne

Side 18

6. syd

Bageste række:

Morten, Steven, Mathias P., Astrid, Patrick,

Emilie, Rasmus K., Andreas, Emma

Midterste række:

Rasmus L., Lea, Mikkel, Lasse, Mathias

K., Christa, Lulu, Anne Bjerrisgaard

Forreste række:

Rasmus, Lucas, Amanda, Trine, Preben,

Jeppe


Klassebilleder

Billeder

7. syd

Bageste række:

Julie, Laura, Jeppe, Esben, Josefine,

Malene

Midterste række:

Tobias, Mathias H., Katrine, Mie, Simone,

Mathilde, Charlotte Ascanius

Forreste række:

Kris, Mette, Kasper J., Kasper C., Madeline,

Martin

8. nord

Bageste række:

Sofie, Jakob, Stig, Nicklas, Casper,

Andreas, Laura, Mathias, Michelle

Midterste række:

Louise A., Camilla, Louise C., Kristian,

Michaell, Anne-Mette, Renée, Teresa,

Søren Mortensen

Forreste række:

Joakim, Line, Christina, Frederik, Reaviga,

Mads

Side 19

7. øst

Bageste række:

Wendy, Jens, Nichlas, Silas, Ditte, Anne

Midterste række:

Kristian, Kenni, Isabella, Mette, Jesper,

Dennis, Ulla Arndt

Forreste række:

Zacharias, Terese, Peter, Joan, Renee,

Nikolaj


Klassebilleder

Billeder

8. syd

Bageste række:

Thomas, Frank, Emil, Carina, Christian,

Nicolai, Max, Pernille, Line

Midterste række:

Ida, Joan, Sara, Ida J., Zenia, Clara, Asta,

Patrick, Kirsten Stamphøj

Forreste række:

Eva, Cecilie, Camilla, Philip, Jasper, Rasmus

9. syd

Bageste række:

Frank, Mads, Thomas, Kenneth, Kamilla,

Grith, Patrik

Midterste række:

Michael, Louise A., Stinne, Siri, Daniel,

Camille, Ditte, Maria, Vibeke Hansen

Forreste række:

Patricia, Fie, Marie, Louise S., Silja,

Nicole

Side 20

9. nord

Bageste række:

Nanna, Line, Troels, Simon, Martin,

Natasha, Joey

Midterste række:

Mette, Helene, Lise, Rikke, Mikkel, Pernille,

Jane, Camilla A., Anne-Marie, Ulla

Arndt

Forreste række:

Maria, Susan, Casper, Alexander, Miriam,

Camilla C.


Klassebilleder

Billeder

10. klasse

Bageste række:

Maria, Jonas P., Steven, Christopher,

Michael, Nicki, Rasmus, Jonas A., Mikkel,

Marlene

Midterste række:

Mie, Cecilie, Christian K., Nicolay, Sandra,

Troels, Nathalie, Heidi, Lasse, Christian L.,

Lars Kofoed

Forreste række:

Bolette, Isabella, Katrine, Natascha, Pernille,

Signe

Personale

Bageste række:

Anette Krag, Claus Stokbæk, Lars Pedersen, Arne Bech

Madsen, Carsten Krag, Flemming Larsen, Lars Hansen,

Finn Skovmand, Henrik Nielsen, Mette Buch

Midterste række:

Ketty List, Lis Greve, Svend Hasring, Charlotte Ascanius,

Anne Bjerrisgaard, Mie Møller, Ulla Arndt, Ole Wind,

Kirsten Stamphøj, Kristina Rasmussen

Side 21

Forreste række:

Bente Wind, Rikke Tingleff, Janni Jensen, Helle Olsen,

Vibeke Hansen, Jonna Lindenmayer, Sidsel Gøtke

Allerforrest:

Herdis Schmidt, Charlotte Borup Hansen, Charlotte

Thomhav, Søren Mortensen, Linda Lip.


Praktiske

Oplysninger

oplysninger

Skolepenge

i skoleåret 2007/2008:

Alle klassetrin: 850 kr.

De nævnte satser er pr. måned i 12

måneder.

Søskenderabat

Der ydes rabat for 3. barn.

Rabatten udgør: 425 kr. pr. måned.

Fripladstilskud

Alle forældre oplyses hvert år midt i

august om mulighederne for at søge

fripladstilskud – en delvis nedsættelse

af skolepengene.

Årskalender

En oversigt over orienteringsmøder,

”forældresamtaler”, skolefester,

erhvervspraktik m.v. udleveres til

eleverne i starten af hvert skoleår.

Lejrskoler/studieture

Finder sted i 6., 8. og 10. klasse.

Skolen prøver at gøre turene så gode

og billige som muligt.

Skolefoto

Finder sted hvert år i august

SFOs Åbningstider

Gældende fra 1. august 2006.

Hver morgen: .......... kl. 06.15-08.15.

Man.-tors. eftermid.: kl. 13.50-17.00.

Fredag: .................... kl. 11.50-16.30.

Fuldtidspasning koster .........900 kr.

pr. måned i 11 måneder

Morgenpasning: ...................450 kr.

Eftermiddagspasning: ..........450 kr.

Der kan fortsat købes klippekort

dækkende 15 timer – pris .....450 kr.

Generalforsamling

Nørre Aaby Realskole er en selvejende

institution, der ledes af en

bestyrelse valgt af forældrene på den

årlige generalforsamling, der næste

gang finder sted i marts 2008.

Forslag, som ønskes behandlet på

generalforsamlingen, skal være

skriftligt indgivet til bestyrelsen

senest den 1. februar.

Side 22

Transport

En stor del af skolens elever kommer

til og fra skole med tog, offentlig bus

eller med skolens bus.

Elever, der rejser med tog, bliver

hentet på stationen og fulgt tilbage til

toget af skolens personale.

Forældre skal selv sørge for indkøb

af tog- og buskort. Elever, der

opfylder afstands- og alderskriterierne

i forhold til gældende regler,

vil få udbetalt befordringstilskud en

gang årligt, uanset om de benytter

offentlige transportmidler eller bliver

transporteret på anden måde.

Befordringstilskuddet bliver fra

centralt hold beregnet som et antal kr.

pr. befordringsberettiget kilometer.


Telefonnumre

telefon

Administration

Telefon 6442 1519 - Fax 6442 1599 - E-mail: skole@naar.dk

Skolebestyrer Kontorfuldmægtig

Carsten Krag ............................................ 6442 2500 Jonna Lindenmayer ......................................2273 3293

Viceskoleleder Sekretær

Anne Agger ............................................. 6442 3262 Mette Buch ...................................................6441 9497

Bygningspedel Leder af SFO

Lars Pedersen ........................................... 6448 1849 Charlotte Borup Hansen ...............................6342 0028

Undervisning

AB Anne Bjerrisgaard ...........................2211 9300

AK Anette Krag .....................................6442 2500

AA Anne Agger .....................................6442 3262

AM Arne Bech Madsen ..........................6442 3218

BW Bente Wind ......................................6442 1832

CK Carsten Krag ....................................6442 2500

CA Charlotte Ascanius...........................7592 6140

CT Charlotte Thomhav ..........................6442 1323

CS Claus Stokbæk .................................6472 3960

FS Finn Skovmand ................................6611 8944

FL Flemming Larsen .............................6262 4898

HA Hanne Kjær Nielsen ........................6443 3991

HK Helene K. Andersen .........................6612 8824

HO Helle Olsen ......................................6441 9748

HN Henrik Nielsen .................................6611 8811

Svanereden

Charlotte Borup Hansen ............................6342 0028

Servicemedarbejdere

Anna Sørensen ..........................................6442 2040 Kristina L. Rasmussen .................................. 6442 2726

Ketty E. List ..............................................6442 1841

Bestyrelse

Margit Buhl: (formand) .............................6440 3041 Vivian Jørgensen .......................................... 6446 2294

Lene Knudsen: (næstformand) ..................6442 3324 Jørn Fisher .................................................... 6441 4166

Carsten V. Hansen .....................................6442 2471

Side 23

HS Herdis Schmidt ................................6446 1054

JJ Janni Jensen .....................................2093 7400

KS Kirsten Stamphøj .............................6483 1164

LH Lars Hansen .....................................3049 1944

LK Lars Kofoed .....................................6592 5424

LL Linda Lip .........................................6442 2535

LG Lis Greve .........................................6446 2120

MB Mette Buch ......................................6441 9497

MM Mie Møller .......................................6442 2902

OW Ole Wind .........................................6442 1832

SG Sidsel S. Gøtke ................................7593 4048

SH Svend Hasring .................................6442 3251

TK Tove Kratholm.................................6441 8686

UA Ulla Arndt ........................................6538 3288

VH Vibeke Hansen.................................6440 3577


Nørre Aaby Realskole er en fri grundskole for hele

Vestfyn med 425 elever fra børnehaveklasse til 10.

klasse. Vi giver eleverne faglige udfordringer i et trygt

miljø og stiller krav til opførsel og indsats. I vores

samarbejde med forældre er nøgleordene åbenhed,

service og fleksibilitet.

NØRRE AABY REALSKOLE

Skolevej 2 * 5580 Nørre Aaby

Tlf. 64 42 15 19 * Fax. 64 42 15 99

www.naar.dk * skole@naar.dk