Padlen nr. 513 - Lyngby Kanoklub

lyngby.kanoklub.dk

Padlen nr. 513 - Lyngby Kanoklub

PADLEN

Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

513 - jan. 2013

Aktivitetskalender 2013 • Den nye sæson er skudt i

gang • Indkaldelse til Generalforsamling

Budget 2013 • Velkommen til Jacob Sørensen

Nyt fra kaproningssiden • Tøndeslagning

Årets første kajak-tur • Tur til Prag • Billedaften fra

Cuba og Syd- og Mellemamerika ... og meget mere


Bestyrelse:

Formand

Thomas Gjerlufsen

Fuglevadsvej 50A

2800 Kgs. Lyngby

4587 4600

tgjerluf@post.tele.dk

Næstformand

John Bahr

Grønnevej 26

2830 Virum

2015 7765

Bahr@post.tele.dk

Idrætsformand

Niels Andersen

Egebjerghuse 15

2750 Ballerup

4466 6510

Niels.Andersen

@svinninge.mail.telia.com

Turformand

Eva Henriksen

Ulkær 4, 2tv.

2610 Rodovre

35149044

kragen_eva@yahoo.dk

Motionsformand

Louise Jørgensen

Ved Eltham 1, 4.th

2900 Hellerup

2010 6839

louise.jorgensen@yahoo.

com

Sekretær

Lilian Jørgensen

Holmelins tværvej 1A

2800 Lyngby

45889305

lienj@live.dk

Medlemskasserer

Jane Hinge

Mortonsvej 5

2800 Kgs. Lyngby

41832058

hinge@sol.dk

Kasserer

Aase Lundqvist

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

aase@lundqvist.dk

Webmaster

Steen Bruun

Lyngby Hovedgade 57 B, 4.

2800 Kgs. Lyngby

2084 9598

kano@gyes.eu

Revisor

Henrik Aakjær

Fyrhøjvej 15

2800 Kgs. Lyngby

4588 6169

Revisorsuppleant

Heine Jepsen

Hvidegårdsparken 97

2800 Kgs. Lyngby

4588 9235

1. Suppleant

Henrik Madsen

Ved Eltham 1, 4.th

2900 Hellerup

4032 2798

henrikmadsen28@gmail.

com

2. Suppleant

Aksel F. Andersen

Byagervej 121, 1.mf.

3460 Birkerød

2190 6289

akselfa@vip.cybercity.dk

Suppleant for

Motionsudvalget

Anne Grete Valeur

Dalstrøget 64, 1. th.

2870 Dyssegård

24416864

anva@hotmail.dk

Redaktør

Ludmila Miklikova

Pilevad 9

2800 Lyngby

2463 8128

ludmila.miklikova@velux.

com

Indlæg til Padlen bedes

sendt til:

ludmila.miklikova@velux.

com

Se også vores hjemmeside:

www.lyngby-kanoklub

Indhold

2 3

Side

Aktivitetskalender 4

Den nye sæson er skudt i gang! 6

Furesøkano til salg 8

Indkaldelse til generalforsamling 9

Budget 2013 10

Velkommen til Jacob Sørensen 14

Nyt fra kaproningssiden 15

Tøndeslagning 16

Årets første kajak-tur 18

Kristi Himmelfartsdag i Prag 19

Billedaften 20

Har I Hørt 22


Aktivitetskalender

2013

Dato: Aktivitet:

6/1 O-løb, Geel Skov

12/1 DM Ergometer, Rødovre

27/1 Skøjtetur, Gladsaxe

3/2 O-løb, Teglstrup Hegn

10/2 kl. 9.30 Tøndeslagning (kun hvis inden is på søen)

23/2 Svømmehal med både

27/2 Billedaften - Cuba og Sydamerika

3/3 O-løb, Danstrup Hegn

19-21/4 CPH Spring Regatta, Bagsværd

22/4 kl. 17-18.00 Tilmelding begynderkursus, eksisterende

medlemmer

23/4 kl. 17-18.00 Tilmelding begynderkursus, nye medlemmer

27/4 Standerhejsning

28/4 Tryggevælde Å

4-11/5 Prag

17-21/5 Pinsetur til Immeln, Sverige

19-20/5 Maribo Regatta

25-26/5 Begynderkursus 1

1/6 Bagsværd Regatta

9/6 Paddle Battle Cup, Esrum

15-16/6 Begynderkursus 2

Dato: Aktivitet:

6-7/7 DM Maraton, Maribo

27/7 Amager Strandpark Rundt

2-16/8 Træningslejr DK mod DM

3-4/8 Begynderkursus 3

9-11/8 Dalsland Kanot Marathon

17/8 Silkeborg Regatta

25/8 Paddle Battle Cup, Hellerup

6-8/9 DM Sprint, Holstedbro

14/9 Paddle Battle Cup, Bagsværd

14-15/9 Tour de Gudenå

19-22/9 VM – Maraton, Bagsværd

28/9 MBB (Mølleåens blå bånd)

5/10 Støt Brysterne

5/10 Standerstrygning

6/10 O-løb, Jonstrup Vang

3/11 O-løb, Tokkekøb Hegn

1/12 O-løn, Ganløse Egede

4 5


Den nye sæson er

skudt i gang!

Et splitsekund, tog det. Så blev

sæsonen 2013 skudt i gang, og

bestyrelsen er allerede i fuld gang

med planlægningen, budget, og

regnskaber samt fordeling af bilerne

til de forskellige udvalg.

Vi har allerede været til møder med

Lyngby Taarbæk Kommune og F.I.L.

og hørt deres planer for sæsonen

2013.

Desværre må vi sige farvel til Flemming

J. Knudsen og den øvrige

stab på Lyngby Stadion, idet de forskellige

skole- og idrætsområders

distrikter er ændret. Vi ligger nu i

den sydlige del af Lyngby og hører

under Engelsborghallen og Allan

Jacobsen, som fremover bliver

vores tætte kontaktperson til LTK.

Hvis du kommer jævnligt i klubben,

har du nok bemærket, at der en

del af stolene mangler. De er ved

at blive slebet af medlemmerne

under kyndig vejledning af Per,

som samtidig står for finishen. Når

stolene er lakeret, bliver de første

30 stole hentet og bragt til Hillerød,

hvor de får flettet nye sæder. For

at få det så pænt som muligt, sliber

vi samtidig seks borde ned. Det er

også tanken at udskifte de to lave

borde ved sofaarrangementerne, så

her bliver rigtig pænt.

Men vi har endnu større planer for

den indvendige renovering i denne

sæson. Igennem en årrække har vi

sat midler til side til et nyt køkken.

Vi håber, at vi får lov til at gå i gang

med dette projekt snarest.

Vi er slet ikke færdige med vores

fornyelsesplaner endnu. Vores

fitnessrum trænger nemlig også til

en overhaling med både maling og

gulvbelægning. Dette projekt vil vi

også snart gå i gang med.

Gulvet i bådhallen trænger også til

en gang maling. Det er et enormt

stort arbejde, som samtidig er en

nødvendighed. Erfaringen viser, at

vil vi gerne holde orden i hallen, så

betyder det noget, hvordan standarden

er.

Vores cykelgård er ved at styrte

sammen. Vi prøver at få Lyngby-

Taarbæk Kommune til at støtte os

med materialerne, og så vil vi selv

gennemfører opsætning og maling.

Alle disse projekter og planer for

at få LK til at fremstå attraktiv for

medlemmerne vil tære kraftigt på

klubbens pengebeholdning. Og her

kan du som medlem være med til at

hjælpe klubben. Nemlig ved at melde

dig som frivillig hjælp til vores to

store stævner Copenhagen Spring

Regatta i foråret og og Mølleåens

Blå Bånd sidst på sommeren. Al

hjælp fra et par timer til en dag eller

to modtages med taknemmelighed.

Hvis du samtidig skulle kende et

firma eller privatpersoner, der har

lyst til at sponsorere en af nye

både, vi skulle kunne præsentere

ved standerstrygningen, må du endelig

sige til.

En del af bestyrelsens arbejde er at

se vores medlemsskare og prøve

at tilgodese deres meget forskellige

behov. Jeg indrømmer, at det til

tider kan være et puslespil at få det

til at gå op i en højere enhed, da vi

jo har fire grupper, som alle gerne

skal tilgodeses.

En af udfordringerne er, at antal-

6 7


let af unge, der gerne vil ro kajak,

er vokset. Derfor har det været

nødvendigt for os at lægge de

unges træning tæt på de tider, hvor

motionisterne ror. Men hvis vi nu

alle sætter smidigheden i højsædet,

så tror jeg på, at sæsonen kommer

til at gå glat, selv om der er mange,

som gerne vil ud på samme tidspunkt.

Så mit råd er, for at undgå at

forlænge broen, vent med at tage

din båd ud til du skal ud at ro. Så

undgår vi, at den ligger og fylder –

til gene for der, der lige kommer ind.

Og ligeledes: Tør båden af og læg

den ind på plads inden, du går i bad

og klæder om.

Vi ses alle sammen til tøndeslagning,

søndag den 10. februar (se

indslaget på side 16), til vores

generalforsamling tirsdag den 19.

marts og til standerhejsning lørdag

den 27. april.

I håb om en god og udbytterig sæson

2013.

Thomas

Furesøkano til salg

Forestil dig en skyfri himmel, næsten

ingen vind på søerne og 25 grader. Du

ror ud i din egen kano, i bar overkrop og

nyder solens stråler. Når solen går ned,

har du intet hastværk med at komme

hjem, for du trækker blot oversejlet

over kanoen, lægger dig til at sove og

vågner næste morgen til en tilsvarende

skøn dag.

Hva’ siger du, lyder det ikke lækkert?

Og det kan blive virkelighed for dig.

Bestyrelsen har nemlig indkøbt en

brugt Furesøkano, som vi sælger til fast

pris og efter ’først-til-mølle-princippet’.

Kanoen er veludstyret og i pæn stand,

og vi kan tilmed tilbyde, at bådpladsen

følger med kanoen.

Så går du enten selv eller en af dine

venner med tanken om at købe en

turkano. Så er det nu, du kan gøre et

fantastisk godt køb. Kontakt formanden

på mail tgjerluf@post.tele.dk eller mobil

4080 7502.

Thomas

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling

tirsdag den 19. marts 2013 klokken 19.00

Dagsorden og regnskab iflg. LK`s love

Generalforsamling i VM- Fonden af 1990 klokken 18.45

Bestyrelsen

8 9


Budget 2013

INDTÆGTER: 2013 2012 2011

Budget Budget Realis.

Kontingenter over 25 år 500.000 620.000 610.150

Kontingenter under 25 år 100.000 0 101.400

Familierabat -23.000 -23.000 -29.300

Vedlh.dep. indbetalt 78.000 90.000 86.400

Vedlh.dep. tilbagebetalt -78.000 -90.000 - 79.270

Pladsvederlag 68.000 70.000 68.000

Bøder for sent indbetalt 0 2.500

MEDLEMSINDBETALINGER I ALT 645.000 667.000 759.880

LTK Medlemstilskud 18.000 20.000 19.674

LTK Trænertilskud 5.000 0 0

LTK Selvforvaltning 120.000 0 117.301

LTK TILSKUD I ALT 143.000 20.000 136.975

Kursusindtægter 58.800 35.000 69.000

IU-Bådsalg 0 0 -5.000

Bådsponsoreringer 35.000 10.000 23.000

Salg/Køb af brugte turbåde 5.000 5.000 12.500

Sponsorer vedr. bus 27.000 30.000 26.503

Aktivitetsudvalg, fester 35.000 30.000 38.310

Mølleåens Blå Bånd 40.000 15.000 45.989

Cph. Springregatta 20.000 10.000 25.615

Lån af OASEN 20.000 14.000 20.700

Nøglepenge 15.000 6.000 5.800

Ly-Taa Sommerferieaktiviteter 7.000 0

Vederlag for udlån af biler mm 0 11.400

Vederlag for udlån af materiel 10.000 10.000

Bladpuljen 8.000 20.000 16.842

Andre indtægter 5.000 0 5.000

ØVRIGE INDTÆGTER I ALT 285.800 185.000 295.658

INDTÆGTER I ALT 1.073.800 872.000 1.192.512

UDGIFTER: 2013 2012 2011

Budget Budget Realis.

SOMMERHUS I SVERIGE:

Forsikring, sommerhus 4.000 3.000 3.411

Rep., vedl.hold, Sverige 20.000 25.000 1.957

El, vand m.m. 14.000 14.000 12.519

Ejendomsskat 3.500 3.500 3.088

Øvrige udgifter 1.500 2.000 26.638

SOMMERHUS I ALT 43.000 47.500 47.613

IDRÆTSUDVALGET

Kursusafvikling, udgifter 0

Godtgør. vedr. under 25 år 25.000 25.000 24.189

Kurser IU, DKF 10.000 15.000 0

Børnetræning, weekendture, IU 9.000 1.000 0

Møder, IU 1.500 1.500 0

Træningstøj 10.000 2.000 0

Stævner, IU-trænere 6.500 3.000 3.559

Startpenge, Stævner 15.000 2.000 4.611

Reparation af Materiel, IU 5.000 0 0

Materielanskf., IU 32.000 25.000 4.600

Øvrige udgifter, IU 1.500 0 413

IDRÆTSUDVALGET I ALT 115.500 74.500 37.372

TURUDVALGET

Ture og stævner, TUR 0 1.000 0

Småanskaffelser, TUR 1.000 0 0

Vedligeh. og Rep., TUR 0 0 0

Kurser/uddannelse TUR 7.000

Møder, TUR 500 1.000 156

Grunden 4.000 5.000 3.475

Øvrige Udgifter, TUR 1.000 2.000 0

TURUDVALGET I ALT 13.500 9.000 3.631

MOTIONSUDVALGET

Ture og stævner, MU 7.000 1.000 0

Kursusafvikl., udgifter 5.500 5.000 15.183

Materielanskaff. MU 40.000 30.000 24.900

Småanskaffelser, MU 4.000 5.000 370

Rep. og vedligehold, MU 5.000 0 21.052

Kurser, MU 10.000 0 2.185

Møder, MU 1.500 1.000 1.976

Godtgørelser over 25 år, MU 40.625 40.000 49.469

O-løb 4.500 3.000 3.570

Tøj instruktører 18.000

Øvrige udgifter, MU 500 0 380

MOTIONSUDVALGET I ALT 136.625 85.000 119.085

10 11


UDGIFTER: 2013 2012 2011

Budget Budget Realis.

TRANSPORT MATERIEL

Materielanskaffelser 2.000 0 11.128

Brændstof m.m., biler 5.000 5.000 4.879

Vægtafgift, biler og trailere 7.000 6.000 6.264

Forsikring, biler og trailere 20.000 35.000 16.099

Rep. af biler og trailere 10.000 5.000 2.953

Garageleje 4.000 4.000 3.700

Benzin, motorbåd 1.500 500 0

Rep. af motorbåd 5.000 1.500 0

Forsikring, motorbåd 6.000 6.000 5.366

Øvrige udgifter vedr. trnsp. 1.000 0 1.070

TRANSPORT MATERIEL I ALT 61.500 63.000 51.459

PADLEN

Udsendelse af Padlen 33.000 30.000 32.957

Trykning 24.000 24.000 21.000

Øvrige udgifter 0 0

Annonceindtægter 0 0

PADLEN I ALT 57.000 54.000 53.957

LOKALEOMKOSTNINGER

Bådhal 10.000 20.000 3.338

Værksted 5.000 5.000 2.684

Kantine 0 5.000 17.148

Vægtloft 40.000 69.000 11.274

Fællesrum 35.000 35.000 10.841

Rengøringsartikler m.m. 13.000 12.000 9.000

Diverse lokaleomkst. 1.000 2.000 0

LOKALEOMKOSTNINGER I ALT 104.000 148.000 54.285

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Løn m.v., medhjælp 350.000 200.000 112.048

Heraf ompost. til børnetræning -20.000

Kontorartikler, porto 13.000 14.000 14.119

Telefon, bestyrelse 6.000 7.000 6.057

Mønttelefon, udgifter 1.700 2.000 1.658

Mønttelefon, indtægter 0 0

Abonnementer 3.000 1.200 1.866

Bankgebyrer 1.000 1.200 1.052

Småanskaffelser 5.000 2.000 4.492

Internetomkostninger 2.000 4.000 2.162

Kontormaskiner 10.000 2.000 8.036

Forsikringer 14.000 10.000 12.413

Konting. FIL, DKF m.m. 63.000 64.000 65.500

Årsmøder, DKF 6.500 5.000 6.433

Kurser 2.000 1.000 0

Bestyrelsesmøder 15.000 9.000 8.745

UDGIFTER: 2013 2012 2011

Budget Budget Realis.

Kassererudgifter 10.000 10.000 10.000

Refusioner iflg. DIF 35.000 15.000 8.950

Fælles Klubmøder 10.000 10.000 9.058

Repræsentation, gaver 10.000 10.000 10.882

Øvrige Udgifter 5.000 20.000 24.425

ADMINISTRATIONSOMK. I ALT 542.200 387.400 307.895

DRIFTSUDGIFTER I ALT 1.073.325 868.400 675.296

FINANSIELLE POSTER

Hensættelser 0 573.214

Renteindtægter, udbytte -10.000 -22.000 -25.143

Renteudgifter 0 0

Kursgevinster 0 -31.055

Kurstab 0

FINANSIELLE POSTER I ALT -10.000 -22.000 517.016

PERIODENS RESULTAT 10.475 25.600 201

12 13


Velkommen til

Jacob Sørensen!

Hvis du ikke allerede kender Jacob

Sørensen, så kommer du til det.

Han er nemlig LK’s nyansatte.

Jacob er en ung mand med hænderne

skruet rigtigt på, hvorfor han

vil kunne udføre næsten alle de

opgaver, der er i LK. Jacob har i

mange år arbejde med unge, der

skulle lære at dykke. Det indikerer,

at sikkerheden er i højsædet hos

Jacob.

Planen er, at Jacob på et tidspunkt,

skal være en del af instruktionsgruppen

for de unge mellem 10-15

år.

Som en stor service for de af klubbens

medlemmer, der har private

både, vil det også være muligt at

få Jacob til at reparere eller pifte

dem op. Systemet bliver sådan, at

du retter henvendelse til formanden

(Thomas) eller næstformand (John)

og fortæller dem, hvad du gerne vil

have udført. Derefter orienterer de

Jacob, og du får både en pris og en

tidsplan.

Jacobs ugentlige arbejdstid er 37

timer, som vil ligge i dagtimerne fra

mandag til fredag. Det bliver dejligt

at have Jacob i klubben, for han vil

altid kunne give dig en hånd eller

hjælpe dig med oplysninger.

Så tag godt imod Jacob. Som en

note vil jeg lige understrege, at du

selvfølgelig stadig selv skal rydde

op efter dig og sætte dit brugte

service i opvaskemaskinerne.

Thomas

Nyt fra kaproningssiden

Vores kaproere har haft et travlt år

og efter, at vi har indgået en samarbejdsaftale

med vores naboklubber

Gladsaxe og Kajakklubben 361

Kraftcenter, har de ikke haft en

eneste pause. De tre musketerer

Emil, Victor og Anders har måttet

sande, at Kraftcentret ingen blødsødenhed

udviser, der skal trænes

for at roerne kan udvikle sig.

Victor og Anders er så heldige og

dygtige, at de har fået lov til at

komme til Nelos træningscenter i

14 dage i forbindelse med påsken.

Mange af jer kender Nelos kajakker

her fra klubben. Nelo er verdens

største producent og designer af

forskellige former for kajakker.

Begge drenge er klar over, at det

er nu, de skal udvikle sig. Da turen

er en halvdyr affære, har de begge

søgt Jeppes Fond om en donation.

Og mon ikke de to fondsbestyrere,

formanden og kassemesteren,

kan finde lidt lommepenge til dem.

Redaktionen vil i hvert fald bakke

op omkring deres tur, idet de har

lovet nogle spændende indlæg til

Padlen.

William er optaget på det ypper-

ste en roer kan opnå indenfor

Dansk kano og Kajak Forbunds

regi, nemlig at blive optaget på

Elitecentret. Når man kommer så

langt, er det fordi landstrænerne er

opmærksomme på den enkelte. Og

der hersker ingen tvivl om, at man

fra forbundet vil satse stort på OL

i Rio i 2016. Så herfra kan vi kun

sige til William: ”Klem på, vi skal

nok heppe på dig”. William skal på

træningsforberedelse i seks uger i

Florida.

Alle de unge deltog i Danmarksmesterskaberne

i indendørs ergometerroning

i Rødovre Centrum

medio januar. Desværre nåede

ingen af dem præmieskamlen, men

det er ikke noget, man skal fortvivle

over. Det er på vandet, det hele

afgøres.

Redaktionen glæder sig til at følge

vores roere gennem hele sæsonen.

Da de er rykket en klasse op, skal

de lige finde fodslag i de nye årgangsklasser.

Vi håber selvfølgelig,

at der falder et mesterskab af og

ønsker dem alle held og lykke.

Redaktionen

14 15


Tøndeslagning

Søndag, den 10. februar hænger

vi en tønde ned fra broen over

Fæstningskanalen. LK afholder

nemlig tøndeslagning fra vandsiden.

Tøndeslagningen bliver altså

kun til noget, hvis der ikke er is på

Kanalen.

Og da vi ikke forventer det, håber

vi, at du har lyst til at komme

udklædt ned i klubben. Tage din

kano eller kajak og smække den i

vandet. Vi låner køller ud. Herefter

er din opgave blot at ro forbi tønden

og give den et par ordentlige slag.

Er du den stærke – eller heldige

– der slår tønden ned, ja, så er du

kattekonge de næste 12 måneder.

Og præmien er en af de helt store

overraskelser!

Program:

9.30 Mødetid og instruktion

9.45 Bådene sættes i vandet

10.00 Tøndeslagningen starter

10.30 Kattekongen/kattedronningen kåres

10.45 Den bedste udklædning kåres

11.00 Kaffe, te, kakao og fastelavnsboller

Herefter er der almindelig hygge og

glædeligt gensyn med dem, vi ikke

har set hele vinteren.

Vi håber meget, at så mange som

muligt skriver sig på listen, der er

hængt op nede i klubben. Og vi håber

også at så mange som muligt

– unge såvel som ældre, vil skrive

sig på.

Som du nok ved, har klubben

fire aluminiumskanoer. De kan jo

bemandes med 3-4 deltagere, der

selvfølgelig skal have hver deres

kølle. For at sikre, at alle får lov til at

slå mindst en gang, får enerbådene

lov til at slå først.

Vi ses til en isfri kanal, mange festligt

udklædte medlemmer i godt

humør.

Kantineudvalget

16 17


Vil du med ud på årets

første kajak-tur?

Hvis du gerne vil teste en kapbåd

– eller genfinde balancen inden, du

sætter kajakken i vandet for første

gang, har du nu chancen. Vi tester

os selv i trygge omgivelser i Fuglsanggårdsskolens

svømmehal.

Lørdag d. 23. februar træner vi færdighederne

i Fuglsanggårdsskolens

svømmehal. Kom ned i klubben kl.

11. Så gør vi et antal både rene, så

de kan vises frem i svømmehallen,

læsser dem på trailere og sætter

kurs mod Virum.

Nogle timer senere har du glemt alt

om vinteris og er i fuld gang med at

drømme om, hvordan sommeren vil

blive – med dig i en kaproningsbåd!

OK, når du ikke at blive 100 % klar i

dag, så er du i det mindste kommet

et godt stykke videre og er i hvert

fald klar til næsten-kapbåden. Sam-

tidig er du blevet bedre til kæntringsøvelser.

Turbåd er også tilladt!

Tag madpakke, skiftebadetøj, håndklæder

med og mød gerne op med

en ren neopren-dragt, så du kan

holde varmen.

Når vi er hjemme igen, skal vi

læsse kajakkerne af, så du skal nok

regne med, at vi er færdige kl. ca.

16.

Tilmeldingslisten bliver hængt op

i klubben. Husk at melde dig til en

sjov dag.

Jesper med flere

Tur til Prag

4. -11. maj 2013

Vi vil i år forsøge at gentage sidste

års succes med en kajak-tur til

Prag.

Denne gang bliver der mulighed

for at komme af sted i en hel uge,

nemlig:

Fra lørdag den 4. maj til lørdag den

11. maj 2013 (Kristi himmelfartsugen).

Prisen bliver ca. kr. 1.900 for transport,

ophold med morgenmad samt

aftensmad den første dag i Prag og

frokost dagen efter på hostel, hvor

vi bor.

Sæt derfor kryds i kalenderen

og book dine fridage, så du kan

komme med. Vi forventer at tage

19-29 deltagere af sted.

Vi vender tilbage med nærmere

informationer om tilmelding til turen

m.v. i næste nummer af Padlen.

18 19

Hilsen

Ludmila, Jane, Anne Grete og

Louise


Billedaften

fra Cuba og

Syd- og Mellemamerika

onsdag den 27. februar

Kom og se smukke billeder og hør

gode historier fra Cuba og Syd- og

Mellemamerika, når Ludmila og Jan

Valeur fortæller.

Onsdag den 27. februar 2013 inviterer

klubben til billedaften fra Cuba

og Syd- og Mellemamerika.

Ludmila viser billeder fra sin Cubatur

i november 2012, og Jan Valeur

viser billeder fra rejser til Syd- og

Mellemamerika, der foregik i 2008

og 2009.

Vi starter arrangementet kl. 18.00,

hvor I for beskedne kr. 35,00 kan

købe aftensmad i klubben, som

Thomas har lovet at kreere. Endvidere

kan I købe drikkevarer til de

sædvanlige favorable priser.

Et ”MUST” er et glas cubansk mojito,

som giver aftenen den rigtige

caribiske stemning!

Senere vil der blive serveret kaffe,

te og småkager på klubbens regning.

Ca. kl. 19.00 begynder rundrejsen

til Cuba og Syd- og Mellemamerika,

hvor I skal opleve spændende natur

og kultur. I vil få set billeder fra

lande som Bolivia og Nicaragua,

hvor der ikke kommer særlig mange

turister. Ligesom Cuba er det de

fattigste lande i deres respektive

områder, der ikke desto mindre har

nogle fantastiske oplevelser at byde

på. Vi forventer at slutte aftenen ca.

kl. 21.00.

Vi håber, at I vil lægge vejen forbi

og lade jer inspirere til nye ferieoplevelser.

Tilmelding kan ske på opslag i klubben

senest den 23. februar 2013

eller til undertegnede på

anva@hotmail.dk.

I er også velkomne til blot at deltage

i billedaftenen uden middag.

Anne Grete Valeur

20 21


Har I hørt,

At D. 23. februar bliver den dag, hvor mange medlemmerne kommer

på vandet for første gang i år. Denne dag har vi nemlig lånt Fuglsanggårdsskolens

svømmehal. Alle er velkommen – dog kun aktive

medlemmer, der har betalt kontingent. Tjek mødetid, og hvilke bådtyper

der vil blive medbragt, på listen i klubben. Husk at skrive dig på,

hvis du vil med.

At Du meget gerne må huske at skrive dig på de lister, der hænger på

tavlerne. Den første liste er til Copenhagen Spring Regatta. På listen

kan du se, hvilke slags gøremål vi mangler hjælpere til. Find det, der

passer dig bedst. Ca. 14 dage før regattaen afholder vi et møde. Det

plejer at være rigtig hyggeligt, så meld dig endelig. Vi kan bruge al den

hjælp, vi kan få. Spørg evt. dem, der har prøvet det før.

At Madsen har følt sig så forulempet af de mange indlæg på disse sider,

at han har rettet henvendelse til bestyrelsen for at tilbyde at afdrage

det vand og den elektricitet, han bruger, uden at være skatteyder i

Lyngby-Taarbæk Kommune. Og sådan et tilbud vil formanden jo aldrig

sige nej til.

At Så da redaktionen en sen søndag aften kom forbi klubben, stod Madsen

på en stige og var ved at sætte lyssensorer op. Det viser sig, at

Madsen havde tilbudt formanden at sætte lyssensorer op de steder,

hvor medlemmerne glemmer at slukke for lyset, når de forlader klubben.

Det er ved hoveddøren og bagindgangen, roloftet, fitnessloftet og

flere andre steder.

At Efter denne tårevædede forklaring, har redaktionen besluttet ikke

at skrive mere om Madsens forbrug af varmt vand, hårtørrer, gratis

kaffe, gratis morgenmad de morgener, hvor han træner, de to store

omklædningsskabe, han har tiltusket sig i herrernes omklædningsrum,

det skab, han har tiltusket sig i mellemgangen eller det avancerede

og lækre værktøj, som klubben har stillet til rådighed for, at han kan

udføre arbejdet i klubben.

At 2013 byder på to jubilæer: Et 50 års og et 60 års medlemskab af Lyngby

Kanoklub. Disse to udholdende personer bliver hyldet ved standerhejsningen

den 27. april.

At Redaktionen har ad bagvejen fået oplyst, at regnskabet fra 2012 ikke

udviser det forventede underskud, hvorfor vi kan køre med uændret

kontingent i 2013.

At Budgettet (se andetsteds) ser lovende ud, især hvis du hjælper klubben

ved at betale dit kontingent til tiden.

At Alle skiløberne er kommet helskindet hjem fra skituren i Frankrig.

Redaktionen var dog mest bekymret for, om vores kassemester kom

hjem i hel behold. Nervøsiteten skyldes den ubalance, der har været

til O-løbene, hvor formanden og kassemesterens resultater har været

meget svingende. Formanden påstår, hvis vi tør tro på ham, at han er i

topform, men vi har jo før grebet ham i at digte.

At Du skal huske at købe en nøglebrik, idet der kun er ti minutter tilbage

af åbningstiden for at komme ind i LK med brug af den gamle nøgle.

At Måske har Kourosh fået smagen tilbage af savsmuld, han ses træne

virkeligt hårdt på begge træningslofter. Redaktionen. som har bogført

de gamle træningsnarkomaners personlige vægt, kan se at han

foreløbig har tabt 17 kilo. Så til de masterroere, der ikke er kommet

rigtig i gang i nu. Pas på! Her er en virkelig skrap masterroer til LK’s

klubhold til verdensmesterskaberne, der finder sted første og anden

uge i september..

At Bestyrelsen er ved at tilrette arbejdsopgaverne og ansvarsområderne

for hvert enkelt medlem. Når tilrettelæggelsen er tilendebragt, vil den

blive ophængt, indtil da, er det den gamle liste, der gælder.

At Malmø Kano- og Kajak klub besøger os i påsken. Der kommer cirka 20

personer, hvoraf de fleste er unge. De skal deltage i Lyngby Håndbold

Klubs påskecup. Derfor kan det være, at der bliver trængsel i klubben i

den periode.

At Vores mange, mange årige revisor, Henrik Aakjær rundede et skarpt

hjørne den 18. januar, hvor han fyldte 50 år. Ud over at være kendt for

sit gode revisorarbejde, er han af den lidt ældre medlemsskare bedst

kendt som den LKer, der vandt et Nordisk Mesterskab med en blindtarm,

der var ved at sprænge. Han blev fløjet hjem fra Bergen, hvor

mesterskaberne blev afviklet, begavet med blomster for hans nordiske

mesterskab. Formanden havde informeret hans forældre om, at han

havde ondt i maven. Men han slog det hen som dårlige nerver. Heldigvis

blev han undersøgt af to grundige læger fra hhv. Norge og Sverige.

Fire timer efter, han var landet i Kastrup med medaljen om halsen,

havde han ingen blindtarm længere.

At Pia fra Australien er taget tilbage til det lidt varmere Australien efter en

god træningslejr på tre uger i LK. Pia er en frisk pige, som har vundet

det australske mesterskab flere gange i dragekano. Efter den hårde

træningsperiode i LK, forventer hun at kunne kvalificerer sig til VM i

dragekano. Herfra skal der lyde et pøj, pøj.

22 23


Retur ved vedvarende adresseændring

Fra nytårsfesten 2012

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

d. 21. februar 2013

Mail dit indlæg til : ludmila.miklikova@velux.com

LYNGBY KANOKLUB

Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby

E-mail: lk99@tiscali.dk

Hjemmeside: www.lyngby-kanoklub.dk

Telefoner: Medlemmer: 45 87 24 36

Bestyrelse og telefax: 45 88 24 05

Girokonti: 102-2237, Lyngby Kanoklub

24

6-000-5249, kontingentindbetalinger

More magazines by this user
Similar magazines