Dyrevelfærd i praksis – sådan gør jeg, og det ... - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Dyrevelfærd i praksis – sådan gør jeg, og det ... - LandbrugsInfo

Dyrevelfærd i praksis sådan gør jeg,

Tema 9

Dyrevelfærd til gavn for dyr og kvægbruger

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

og det betaler sig!

Mælkeproducent Wessel Doldersum

Præstø


Fakta vedrørende min bedrift

Bedrift købt i 1997 gamle rundbuehaller

Ny kostald i 2001 (plads til ca. 320 køer)

Indvendig malkekarrusel (28 pladser)

Ny ungdyrstald i 2004

Besætning på vej til renracet Danish Holstein

Kvote indtil 31. marts 2005: 2.056.205 kg (5,36 %)

Antal årskøer pr. 1. januar 2005: 244

Arbejdskraft: 1 medhjælper, søn, kone og mig

selv

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Plansiloer

Ungdyrstald +

goldkøer

Kalvehytter

Gylletanke

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Malkekarrusel +

opsamling

Lade til råvarer

og strøelse

Ny kostald

Gamle

stalde

(rives ned)

Gammel

kostald, som

er revet ned

Maskinhus,

gammelt

Stuehus


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Nyt og nemt


Produktionstekniske nøgletal

(pr. 16. december 2004)

Ydelse kg EKM pr. årsko

Dødfødte kalve

Dødelighed hos kalve (0-180 dage)

Gns. celletal YKTR

Gns. celletal leveret mælk

Antal registrerede

sygdomsbehandlinger pr. årsko

Kælvningsalder, mdr.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

10.800

5 pct

1,1 pct

185.000

177.000

0,57

25,2


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Min strategi

Kortsigtet (2 - 3 år): 300 køer

Langsigtet (5 år): 450 500 køer

Passende jordtilliggende (eget land 200 ha)


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Sunde dyr er målet

Rene dyr (5 x nedskrabning, strøelse én gang

dagligt, gulv/spalteskraber kører hver 2. time,

frisk luft!, løbende opsyn med notesblok)

Adskillelse mellem dyr, foder og gødning

Faste arbejdsrutiner vedr. goldning og kælvning

Råmælk inden for de første 6 timer i 3 dage

Omsorg for kalve bliver præget i deres første

levedage (grundlaget er sunde kalve)

Aldrig stok eller lign. med i stalden


Porte som

kan åbnes

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Min vurdering af dyrevelfærd

Iagttager dyrenes reaktion (rolig eller forstyrret)

Gode ben og klove

En glat hud

Få sygdomstilfælde

God ydelse

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Frisk luft og

rene dyr


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Kvier og kælvekvier

I den ny stald: Tilvækstkontrol af kvierne - 1 gang

pr. måned - 2 i hver gruppe

Mål: Gns. kælvningsalder 24 mdr.

2-3 uger før kælvning sammen med det

lavtydende hold gennem malkekarrusel yveret

og patter bliver tørret af


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Kalve bliver vænnet til at ligge i båse


Goldkøer

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Malkestald og opsamlingsplads

- et vigtigt område

Pas på strøm i malkestalden (< 0,2 V)

Køerne skal helst komme af sig selv ingen

stress

Fysisk kodriver ingen strøm!

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Rund opsamlingsplads

med fysisk kodriver


Pas på strøm i malkestalden

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Vand og børste = hygiejne


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Fodring

Foderet skal være egnet til køer

Ens fodring hele tiden, TMR, to hold

malkende køer, (1/3 græsensilage + 2/3 majs

+ sojaskrå + egen kraftfoderbl. + mineraler og

vitaminer)

Ingen helsæd !!!!

Ingen billige biprodukter p.t. (hvis.. så kun

som ensileret foder)

Meget glidende overgang mellem de

forskellige slæt

Frisk foder efter aftenmalkning


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Personlige holdninger

Altid det bedste for dyrene (kalve, opdræt og

køer): Rene og sunde dyr er nemme at passe

Vækst er et mål i sig selv

Faglig viden som grundlag for succes -

rådgivere som sparringspartnere og kritikkere

Fokus på at blive bedre hele tiden

Opstille målsætninger på alle niveauer

Konsekvens i arbejdet er vigtigt


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Vores arbejdsadfærd

Skiftende arbejdstider og -områder

(opretholder interessen og giver overblik)

Gør tingene rigtigt første gang (tålmodighed)

Nedskrivning af arbejdsprocedurer (vejledning

og kvalitetssikring)

Koncentration om staldarbejdet markarbejdet

er udliciteret

Gør selv dét, der giver en god timeløn (< 200 kr.

i timen).

Forebyggende vedligehold af maskiner og

inventar


Min økonomi i 2003 (196 køer, 160 ha,)

Dækningsbidrag

Energi

Maskinstation

Vedligeholdelse

Løn

Afskrivninger

Kapacitetsomk. i alt

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

I 1.000 kr.

Forsikring og skat

Div. omkostninger

Opnået

4.324

-133

-528

-213

-346

-132

-187

-353

-1.892

Norm

3.301

-100

-528

-218

-431

-137

-91

-380

-1.885

Forskel

1.023

-33

0

5

85

5

-96

27

-7


Min økonomi i 2003 (196 køer, 160 ha,)

Dækningsbidrag

Kapacitetsomkostninger

Finansieringsomk.

Driftsresultat

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

I 1.000 kr.

Opnået

4.324

-1.892

-918

1.488

Norm

3.301

-1.885

-739

861

Forskel

1.023

-7

-179

627


Tak for jeres opmærksomhed -

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Så er der snart frokost

More magazines by this user
Similar magazines