Kirkeblad nr. 87 - Toksværd Holme-Olstrup Pastorat

tho.pastorat.dk

Kirkeblad nr. 87 - Toksværd Holme-Olstrup Pastorat

toksværd & holme olstrup pastorats

Folkekirkens nye logo

Hvis man vil gøre sig gældende i dagens Danmark,

skal man ’brande’ sin virksomhed, som

det hedder. Man skal have et klart og enkelt

symbol eller tegn, som forbinder virksomheden

og dens produkter med en positiv historie.

Symbolet skal være klart og genkendelig. De

fleste kender f.eks. Netto-hunden eller Mercedes-stjernen.

Ordet ’branding’ kommer fra det

amerikanske ’at brændemærke’, som vi kender

fra gamle cowboyfilm.

Også folkekirken kan have gavn af en sådan

fælles, visuel identitet. I takt med at andre kirker

og trossamfund fremtræder mere og mere

synlige i dagligdagen og i medieverden, vokser

behovet for at også folkekirken ’markerer sig’

med et fælles, samlende symbol.

En arbejdsgruppe blev nedsat, og man engagerede

en professionel designer (Jakob Jensen

Design, kendt for forskellige design af brugsgenstande

som f.eks. el-kedler, parkeringsskiver og

telefoner). Resultatet blev det logo der ses for

oven.

Ikke helt tilfældigt blev det et kors, kristendommens

centrale symbol. Men det blev også mere

end korset. For korset er placeret i en cirkel, og

omgivet af en række andre kristne symboler. Der

er heller ikke tale om et tilfældigt kors. Man

valgte bevidst at bruge et såkaldt Dagmarkors,

som mange danske kvinder har fået i dåbs- eller

konfirmationsgave som smykke.

Cirkelformen henviser dels til døbefonten

og selve dåbshandlingen, der gør den enkelte

dåbskanditat til et medlem af menigheden.

Samtidig henviser cirkelformen også til oblaten

fra nadveren. Derved er det centrale i den

#87 mar. / apr. / maj 2013


evangelisk- luthersk kirke markeret: troen, dåben

og nadveren.

Hjertet skal pege hen på både Guds kærlighed

til mennesket og til næstekærligheden

blandt mennesker.

Kirken er symbolet for de konkrete kristne

fællesskaber og menigheder.

Duen skal pege hen på Helligånden, og er

også kendt som et symbol for freden.

Englen er symbolet på Guds budbringere og

ledsagere.

Ankeret er symbolet på håbet.

Skibet er symbolet på kirken og den kristne

kirke og menighed. Mange kirker, bl.a.

Toksværd Kirke, har et ’kirkeskib’ hængt op

i kirkerummet.

Fisken er det ældste symbol på Jesus Kristus,

Guds Søn.

Dagmarkorset er sat ind som symbol for

dåben og har også en historisk dimension.

Sogneindsamling

d. 10. marts 2013

Søndag d. 10 marts har sognene i Toksværd og

Holme Olstrup og Folkekirkens Nødhjælp brug

for frivillige indsamlere til kampen mod sult.

Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom

kan vindes. Men der er stadig meget at

tage fat på. En af de helt store udfordringer er

sult. 870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring,

og hvert 12. sekund dør et barn af

sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko.

Samtidig forstærker sult alle andre

dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids.

D. 10. marts 2013 vil Toksværd og Holme Olstrup

sogne og Folkekirkens Nødhjælp gøre en

fælles indsats i kampen mod sult og sende indsamlere

ud for at ringe på så mange døre i sognet

som muligt.

De frivillige indsamleres fælles indsats er afgørende

for arbejdet med at bekæmpe sult: Sidste

år samlede 20.000 indsamlere godt 15 mio.

kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

Ser man på logoet på afstand, kan det virke

som et uforståeligt mylder, og dermed samtidig

symbolisere folkekirkens mangfoldighed – eller

måske tages som udtryk for folkekirken som ’velordnet

anarki’, som kirkehistorikeren Hal Koch

en gang beskrev den. Men gør man sig umage,

og ser lidt mere nøje efter, opdager man at det

kristne liv udfolder sig i al sin mangfoldighed

omkring kristendommens centrale symbol, korset

– ikke krucifixet med den korsfæstede Jesus

– som opstandelsessymbolet.

Tiden må vise, om dette logo kan bidrage til

en positiv ’branding’ af folkekirken. Den har

fortjent det.

Kasif Nakatenda var for underernæret til at få gavn

af sin hiv-medicin. To geder og en køkkenhave fra

Folkekirkens Nødhjælp har bogstavelig talt givet

Kasif et nyt liv. Kasif ønsker held og lykke med Sogneindsamling

2013, så flere kan få hjælp.

Foto: Peter Høvring

I Toksværd og Holme Olstrup sogne kom der

14.315,25 kroner i indsamlernes bøsser.

Derfor: Meld dig allerede nu som indsamler d.

10. marts hos indsamlingsleder Jørgen Nielsen,

Tofteengen 31, tlf. 55 56 31 16


Nix buxbom

Dagene bliver længere og længere. Foråret er

ikke så langt væk og de første blomster står på

spring for at komme frem. Planterne på kirkegården

begynder også at røre på sig og lysten

til at plante noget nyt på gravstedet melder sig

hos mange.

Desværre har buxbomsygen i de senere år taget

livet af mange buxbom rundt omkring i landet,

og selv ikke sprøjtemidler har kunnet bremse

den. Nogle kirkegårde har taget konsekvensen

og er begyndt at erstatte buxbom med tax. Buxbomsygen

er en svampesygdom der i sit tidlige

stadie ikke kan ses, men svampesporene smitter

andre buxbom via luften og vand. Buxbomsygen

angriber KUN buxbom.

Rytmisk koncert i Holme Olstrup Kirke!

Søndag d. 10. marts kl. 15.00 danner Holme

Olstrup Kirke rammen om en spændende og lidt

anderledes koncert med det rytmiske band The

Lake. Bandets sanger, guitarist og sangskriver,

Anders Holm Mortensen, er en alsidig og talentfuld

kunstner med stor erfaring fra forskellige

grene af musiklivet - både bag mixerpulten

og som udøvende musiker. Anders har bl.a. en

baggrund som producer og tekniker i de legendariske

Sweet Silence Studios og har tidligere

spillet både dansksproget undergrundspop og

amerikansk 90’er hard-rock.

The Lake handler om mod, om at satse sig

selv, om melankoli og om glæden ved livet. Det

er sangskriver Anders H. Mortensen, som inviterer

dygtige musikervenner med på rejsen til

at løfte lydbilledet op fra album til live. The

Lake er en vision om at kunne ændre sindet og

tankegangen. Tiden er moden til at skrive om

de nære følelser og oplevelser, som livet byder

på. Det skal være ægte og komme fra hjertet.

Bandet spiller moderne folk, som de selv kalder

”løvskovs melankoli”.

I slutningen af 2011 udkom ep´en ”Shield of

Glass”, som kastede singlen ”Little Boy” af sig.

Toksværd og Holme Olstrup kirkegårde er indtil

nu gået fri for buxbomsygen. For at holde den

væk i forhåbentlig mange år, har graverne beslutte

at undgå indkøb af nye buxbom med risiko

for at indføre smittebærende planter. Gamle

buxbomplanter vil blive opformeret og brugt til

fornyelse af buxbomhække.

Vi håber at gravstedsejere og brugere af kirkegårdene

vil hjælpe os med at undgå buxbomsygen

ved IKKE at plante buxbom eller bruge dekorationer

med friske buxbomgrene.

På forhånd TAK!

Med venlig hilsen

Graverne Hans-Henrik Olsen og Sara Andersen

Den blev flittigt spillet i radioen i de første måneder

af 2012, på DR P6 Beat.

Med mere end 60 koncerter i bagagen inden

for det sidste 1 ½ år, kun med akustisk guitar

og sang, er det blevet tid til at udvide The Lake

live. Vi skal høre Anders H. Mortensen, Sang

og guitar, Cecilie Hyldgård, Cello og kor, Jacob

Chano, Trommer og kor.

Anders Holm Mortensen har lokale rødder, og

mange vil genkende ham som en af de 2 velspillende

trompetister, der trofast er kommet hver

pinsedag i Holme Olstrup og Toksværd Kirker

igennem de sidste mange år. Der er gratis adgang

til koncerten og alle er hjertelig velkomne!


Torsdagsmøderne

21. marts. Danske fugle

Cand.mag. Jon Bjørn Andersen fra Glumsø viser

dias og fortæller om nogle af Danmarks fugle.

Vi besøger det åbne land med marker og hegn,

skovene og kommer også tæt på fuglene i by og

have. Måske bliver der også tid til et besøg i eng

og mose.

18. april vil vi synge nogle af forårets dejlige

sange fra højskolesangbogen, krydret med en

lille fortælling.

Vores organistvikar, Poul Mogensen, står for

musikken, præsten for fortællingen.

16. maj er det tid til årets udflugt. Denne gang

vender vi snuden mod øst. Vi kører til Faxe for

at se det imponerende kalkbrud og evt. Faxe

Folkekirkens Mission

– Næstved provsti

Indbyder alle interesserede til forårsmøde søndag

den 14. april 2013

Kl. 10.00 Gudstjeneste i Skt. Mortens Kirke,

Kattebjerg 2, Næstved.

Kl. 11.45 Samling i Skt. Mortens Sognegård,

Ostenfeldtsvej 18, (adgang fra Sortebrødreparkeringen)

Næstved.

Spisning – Sang – Foredrag ved generalsekretær,

cand. teol. Kristian R. Skovmose om Mission

Afrikas indsats i Nigeria.

Eftermiddagskaffe – Lotteri med mange fine

gevinster – Afslutning kl. 15.00.

Deltagerpris kr. 75,- inkl. spisning og kaffe.

Tilmelding senest 6. april 2013 til Erling Nielsen,

tlf. 55 45 35 83. Yderligere oplysninger: E-mail:

erlingnielsen@stofanet.dk eller ovennævnte telefonnummer.

Skærtorsdag

I lighed med tidligere år, vil vi også denne gang

markere Jesu indstiftelse af nadveren ved efter

gudstjenesten Skærtorsdag, den 28. marts i Toksværd

Kirke, at indtage et påskemåltid i konfir-

Kirke. Frokosten indtager vi i sognegården ved

Faxe Kirke. Efter frokosten (3 stk. smørrebrød

og en ostemad, samt 1 øl/vand) kører vi over det

skønne Stevns til traktørstedet Bøgeskoven ved

Gjorslev Slot, hvor der venter en kop kaffe og et

stykke lagkage.

Afgang fra præstegården kl. 11.00, med opsamling

i Holme Olstrup 10 min. før. Vi er tilbage

ca. kl. 17.30. Pris for hele herligheden 130 kr.

Bindende tilmelding til præsten eller til Tove

Jensen på tlf. 55 56 23 01 senest d. 10. maj.

Torsdagsmøderne begynder kl. 14.30 og slutter

kl. 16.30. Foruden et interessant foredrag, er der

også altid et veldækket kaffebord, som torsdagsholdet

sørger for. For foredrag og kaffebord betales

25 kr. pr. gang.

Fælles foredragsrække

– Filmaften

Onsdag den 20. marts kl 19.00 holder vi filmaften

i konfirmandstuen. Vi skal se filmen, der

vandt Guldpalmen i Cannes i 2011: Terrence

Malick´s The Tree of life – (livstræet) – Blandt

de medvirkende er bl.a. Brad Pitt og Sean Penn.

En anmelder har kaldt filmen for en visuel

salme; og det vil vi så sammen finde ud af om

den er. Den handler om en drengs opvækst i

50´ernes Texas. Forældrenes

modstridende verdenssyn forfølger

ham ind i voksenlivet,

hvor han må kæmpe med at

definere sin egen rolle i universet.

Vi begynder med en kort introduktion

til filmen og holder

en lille kaffepause undervejs.

BRAD PITT SEAN PENN

SKREVET OG REGISSERT AV

TERRENCE MALICK

mandstuen. Der serveres lammesteg med hvad

dertil hører, inkl. et glas rødvin. Pris for hele

måltidet: 75 kr. Deltagelse i spisningen kræver

bindende tilmelding til præsten.

KINOSOMMER.NO

B27A

www.sf-film.no


40 års jubilæum

Den 1. maj kan kirkesanger Gunnar Andersen

fejre sit 40 års jubilæum som kirkesanger ved kirkerne

i Toksværd og Holme Olstrup. I mere end

en menneskealder har han ledet menighedens

sang ved gudstjenesterne på søn- og helligdage

og ved kirkelige handlinger i både glæde og sorg.

Jubilæet markeres ved en reception i konfirmandstuen,

søndag den 5. maj, efter at Gunnar

har sunget ved gudstjenesten i Toksværd Kirke,

der begynder kl. 10.30. Menighedsrådet håber,

at mange har lyst til at deltage i både gudstjenesten

og receptionen for at sige Gunnar tak for

indsatsen igennem alle årene.

Kom og se kalkmalerierne

… i Holme Olstrup Kirke torsdag den 23. maj

kl. 19.00. Nationalmuseet har gjort samtlige

kalkmalerier i danske kirker tilgængelige på internettet.

Ved indsamlingen af billederne viste

det sig, at Holme Olstrup Kirke faktisk rummer

rester af kalkmalerier af en fornem beskaffenhed.

Menighedsrådet vil gerne vise kalkmalerierne

- der ikke er tilgængelig i det daglige - frem

ved en kirkerundvisning, hvor der også fortæl-

Pilgrimsvandring

I løbet af foråret vil vi genoptage vores pilgrimsvandringer.

Vi satser på kortere ture, der

begynder kl. 17.00 i præstegården. Efter en salme

og en bøn begiver vi os ud på ’apostlenes heste’,

og vandrer nogle kilometer, holder en spisepause,

hvor vi spiser vores medbragte madpakke.

Derefter vender vi snuden hjemad og er tilbage

ved præstegården senest. kl. 20.30.

Der er planlagt pilgrimsvandringer på følgende

dage: 23. april og 14. maj. Tilmelding er

ikke nødvendig – man møder bare op ved præstegården

kl. 17.00. Husk madpakke og drikkedunk.

les om kirkens øvrige inventar og historie. Det

kræver en vis adræthed at komme op på kirkeloftet

og se kalkmalerierne. Er man ikke så mobil,

kan man nøjes med at se dem på internettet

på adressen http://natmus.dk/salg-og-ydelser/

museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/

kalkmalerier-i-danske-kirker/ Søg efter Holme

Olstrup Kirke, og vælg ’Kalkmalerier’.


Gospelworkshop i Toksværd Kirke!

Søndag d. 2. juni kl. 9.00 til ca. 17.00 i Toksværd

kirke blændes der op for endnu en forrygende

gospel workshop. Vi får besøg af gospelinstruktøren,

gospelarrangøren, dirigenten

og pianisten Lars Jochimsen. Lars er fuldtids

gospelinstruktør med hele Danmark som sin arbejdsplads.

Og tillige den første gospelinstruktør

ansat i Folkekirken som konsulent. Derudover er

han dirigent for New Celebration Gospel Choir

og Ullerød Gospel. Lars Jochimsen er initiativtager

til og medarrangør af Danmarks største

gospelfestival, Tivoli Gospel Festival. Han laver

workshops og teambuilding for børn, unge og

voksne. Både i det private erhvervsliv og i offentligt

regi.

Lars Jochimsens undervisning bærer præg af

et stort musikalsk overskud, masser af humor,

stor indlevelse og et smittende engagement.

Ny alterdug til Holme Olstrup Kirke

Alteret i Holme Olstrup Kirke har aldrig været

prydet med nogen form for dug eller andre tekstiler.

Det er snart historie. For Agnethe Nielsen

har i mere end 2 år kniplet på livet løs for at give

kirken en meget fin alderdug. I samarbejde med

et lille udvalg blev der valgt motiver, og så var

det bare om at komme i gang med at planlægge

og udføre det meget omfattende kniplearbejde.

Vi kan glæde os til et meget smukt resultat af

Agnethes indsats. Det vil vi gerne vise frem, når

vi indvier alterdugen ved gudstjenesten pinsedag,

ved gudstjenesten kl. 10.30.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at

tage arbejdet nøjere i øjesyn, og Agnethe vil

gerne fortælle om hele tilblivelsesprocessen.

Menighedsrådet er vært ved et glas vin.

Han har spillet til danske gospelfestivaler såsom,

Kolding Gospel Festival, Sydhavsøernes

Gospel Festival, Sydkystens Gospel Festival,

Århus Gospel Festival. Og som noget helt særligt

har Lars Jochimsen, som eneste dansker, spillet

klaver til workshopkorene på verdens største

gospelfestival i USA, Gospel Music Workshop

of America. Ligeledes har han spillet og undervist

i Polen, Tyskland, Tjekkiet og Italien.

I 2009 kunne han også skrive forfatter på sit

visitkort, da han skrev Gospelhåndbogen, som

Kirkefondet udgav. Yderligere er Lars Jochimsen

engageret i et spændende salme-gospel projekt,

der har til formål at formidle salmer til børn og

unge.

Det koster 100 kr. at deltage i workshoppen

d. 2. juni, og alle er velkomne uanset sangligt

niveau. Dagen vil forløbe sådan:

- Indskrivning og betaling kl. 9.00

- Workshop-start kl. 9.30

- Frokost kl. 12.00

- Gudstjeneste kl. 16.00 - ca. 17.00, hvor de

sange, vi har arbejdet med, indgår.

Der vil blive indlagt små pauser i løbet af dagen.

Du medbringer selv din frokost, og menighedsrådet

giver kaffe/te og kage.


Konfirmationer

Foråret er også konfirmationstid. Efter en lang

sæson i konfirmandstuen bliver følgende unge

konfirmeret ved gudstjenesterne på Store Bededag,

d. 9 maj i

Holme Olstrup Kirke

kl. 9.30

Sara Rosenstjerne Bang, Olstrupvej 25

Emil Christiansen, Banevænget 10

Laura Holm Christoffersen, Skovvej 3

Alexander Jeppesen, Herlufvænge 12, 1.tv., 4700

Næstved

Nick Ian Justesen, Møllegårdsvej 4 G

Ida Poulsen, Dystedvej 14

kl. 11.15 konfirmeres

Lucas Andreas Andersen, Møllegårdsvej 4 C

Magnus Isaksen Bjergstrøm, Landevejen 18

Marcus Bank Koch Dahl, Petersmindevej 48

Mathias Kielsgaard Dziegiel, Kirkevænget 22 C

Simone Karin Volter Jakobsen, Petersmindevej 7

Emma Skram Jensen, Stationsvej 2

Laura Jensen, Loddervej 9

Olivia Therese Kragh, Hyacintvej 22

Niklas Gundel Sandberg Pedersen, Petersmindevej 13

Tobias Engly Sørensen, Løgvej 46

Aftengudstjenester Spaghettigudstjenester

Forårets første aftengudstjeneste finder sted

torsdag, 21. marts i Holme Olstrup Kirke. Ved

gudstjenesten medvirker kirkens gospelkor

’Vocal Joy’. Næste aftengudstjeneste er onsdag,

25. april i Holme Olstrup Kirke, og 15. maj i

Toksværd Kirke. Alle gudstjenester begynder

kl. 19.30

Aftengudstjenester er korte gudstjenester

med salmesang, bøn, meditation, lystænding

og stilhed.

Søndag, den 12. maj konfirmeres i

Toksværd Kirke

kl. 9.30

Tanja Andersen, Mølleparken 22 H, 4683 Rønnede

Rikke Pultz Dysted, Sørup Skovvej 3

Tessa Bruun Grell, Elverhøjsvej 7, 4700 Næstved

Andreas Schnack Larsen, Søledsvej 4

Nicolai Marquardt Højlund Jensen, Dystedvej 8

Liv Kirsborg Kristoffersen, Søledsvej 3

Rasmus Pedersen, Olstrupvej 71

Alberte Sofie Petersen, Lundebakkevej 12

Mads Poulsen, Dystedvej 16

Ebbe Thorn, Atterbakkevej 18

kl. 11.15 konfirmeres

Annsofie Ott Johansen, Kastanjebakken 12, Fensmark

Kevin Schjermer Kure, Kalbyvej 20

Jonas Christian Thelin Kjærum, Brandelev Stationsvej

20, 4700 Næstved

Kathrine Larsen, Thyrasvej 70

Sandra Nielsen, Kattekæret 21, Fensmark

Cecilie Skovby Serop, Søledsvej 37

Mathias Skovby Serop, Søledsvej 37

Sofie Rafael Wichmann Sørensen, Østerbro 4

Tillykke til alle konfirmander og deres familie!

Konfirmationer 2013 ­ 16

2014 Holme Olstrup 16. maj (Store Bededag) Toksværd 18. maj

2015 Toksværd 14. maj (Kristi himmelfartsdag) Holme Olstrup 17. maj

2016 Holme Olstrup 22. april (Store Bededag) Toksværd 24. april

Også for de 5 - 10 årige er der gudstjenester. Vi

kalder dem ’spaghettigudstjenester’. De ligger på

et børne- og forældrevenligt tidspunkt, nemlig

kl. 17.00, dvs. i umiddelbar forlængelse af institutionstiden.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning

i konfirmandstuen. Pris pr. voksen 20 kr.,

børn slipper med 10 kr. En mulighed for forældre

og børn at få en god oplevelse i kirken, og slippe

for indkøb og madlavning den dag.

Vi inviterer til spaghettigudstjeneste onsdag

den 22. maj i Toksværd Kirke kl. 17.00.


Gudstjenesteliste marts - maj 2013

Dato toksværD Holme olstrup sønDagens navn

Søndag 3. marts 10.30 Ingen 3. s. i fasten

Søndag 10. marts Ingen 9.00 Sogneindsamling Midfaste

Søndag 17. marts 9.00 M. Fritzen Ingen Mariæ Bebudelse

Torsdag 21. marts 19.30 Aftengudstjeneste m/ Vocal Joy

Søndag 24. marts Ingen 10.30 Palmesøndag

Torsdag 28. marts 17.00 Ingen Skærtorsdag

Fredag 29. marts Ingen 10.30 Langfredag

Søndag 31. marts 10.30 9.00 Påskedag

Mandag 1. april 9.00 M. Fritzen Ingen 2. påskedag

Søndag 7. april Ingen 10.30 1. s.e. påske

Søndag 14. april 10.30 Ingen 2. s.e. påske

Søndag 21. april Ingen 10.30 3. s.e. påske

Onsdag 24. april 19.30 Aftengudstj.

Fredag 26. april 10.30 Ingen Bededag

Søndag 28. april Ingen 9.00 M. Fritzen 4. s.e. påske

Søndag 5. maj 10.30 Ingen 5. s.e. påske

Torsdag 9. maj 9.30 + 11.15 Konfirmation Ingen Kristi himmelfartsdag

Søndag 12. maj Ingen 9.30 + 11.15 Konfirmation 6. s.e. påske

Onsdag 15. maj 19.30 Aftengudstj.

Søndag 19. maj 9.00 10.30 Pinsedag

Mandag 20. maj 10.30 Ingen 2. pinsedag

Onsdag 22. maj 17.00 Spaghettigudstj.

Søndag 26. maj Ingen 10.30 Trinitatis

Sognepræst

Erhard Schulte Westenberg.

Præstegården, Toksværd Bygade 61,

4684 Holmegaard, tlf. 55 56 20 46.

E-mail: esw@km.dk

Træffes bedst

Tirsdag - fredag kl. 12-13, torsdag tillige

17-18. Lørdag og øvrige tidspunkter

efter aftale. Mandag er fridag.

Præsten står altid til rådighed for en

personlig samtale, sygebesøg el.lign.

Pastoratets hjemmesider:

www.holmeolstrupkirke.dk

www.toks vaerdkirke.dk

Organist

Hanne Damm Larsen, tlf. 61 46 08 56

Toksværd Kirke og Kirkegård

Graverkontor, Dystedvej 1

Graver: Hans-Henrik Olsen

tlf. på kirkegården 55 56 30 43

Holme Olstrup Kirke og Kirkegård

Graverkontor, Kirkevænget 11

Graver: Sara Nørager Andersen

tlf. på kirkegården 40 83 36 65

Menighedsrådsformand

Jørgen Nielsen, Tofteengen 31,

tlf. 55 56 31 16

Kirkebil

Kirkebilen kan benyttes til

× Gudstjenester og koncerter i vores

kirker

× Foredragsrækker og andre kirkelige

arrangementer i pastoratet

× Fælles arrangementer med Fens-

mark - Rislev pastorat

Kirkebilen bestilles hos Næstved Taxi

på tlf. 55 77 72 72. Kørsel til Torsdagsmøde

bestilles senest dagen i forvejen

hos Herlufsholm Minibus på tlf. 55 72

90 03.

More magazines by this user
Similar magazines