26.07.2013 Views

Resultater kan ses her - Shetlandspony

Resultater kan ses her - Shetlandspony

Resultater kan ses her - Shetlandspony

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hingstekåring Lørdag den 11 Maj 2013

Egtved Ridecenter

Egtvedvej 14

6040 Egtved

Regler for

Kåring af hingste

Vejledende

Mønstringsregler

Uddrag af regler for

kåring

VIGTIG

INFORMATION


Visning på fast bund

Program

Hingstekåring 2013

Hingstene vises I Katalognummerorden 07:30

Måling/dyrlægekontrol 07:30

Hingstene måles I katalognummerorden

Velkomst

v. formand Ivan Tovgaard

2 og 3 års hingste Katalog nummer 1 til 12 08.45 – 10.15

4 års hingste Katalog nummer 13 til 25 10.30 – 12.30

Frokost 12.30 – 13.30

5 års og ældre hingste Katalog nummer 26 til 44 13.30 – 16.00

Veteran Katalog nummer 45 til 46 16.00 – 16.20

Der holdes et kvarters pause mellem Medium og Mini holdene

Championat 16.30

Mønstringskonkurrencen foregår fra kl. 10.00 og afsluttes kl. 14.00

Hingstekåring: Lørdag den 11. maj 2013

Egtved Rideskole, Egtvedvej 14, 6040 Egtved

Dommere:...............................................................................................….……………………........Anna Stevans og Ian Spence

Dommersekretær:................................................................................................................................................Jørgen Finderup

Ringassistent:..................................................................................... ....................................................................Søren Kjærum

Sekretærer: ............................................................................................... …………… Margit Paarup-Nielsen og Mette Nielsen

Oversættelser/Løbende resultater på hjemmesiden.......................................................………………………….Sophie van Vliet

Mønstringsdommer:.................................................................................... ...............................................Jette Møller Sørensen

Indkalder:.............................................................................................................. ..........................................................Bent Brix

Sundhedsansvarlig:............................................................................................................................................Torben Lindbjerg

2


Med 46 tilmeldte hingste kan

dagen blive meget lang, både

for ponyer og mennesker. Det

er derfor meget vigtigt, at alle

er klar, når de forskellige hold

går i gang. Det er også vigtigt at

overholde tiden om morgenen,

hvor vi starter med at vise

ponyerne

på fast underlag, derefter

til måling og dyrlægekontrol i

nævnte rækkefølge. Det hele

foregår i katalognummerorden.

Vi håber alle vil møde med

godt humør og medvirke til at

dagen går så gnidningsløst som

muligt. Vi vil fra bestyrelsens

side gøre, hvad der for os er

muligt.

Hingstene vises som det første

for dommerne på fast underlag,

og herefter går de direkte til

måling og dyrlægekontrol.

Begge dele skal være gjort inden

hingstene kan stilles til den

egentlige eksteriørbedømmelse.

Hingste, der ved en tidligere

kåring har passeret

dyrlægekontrol,

skal ifølge ISPC reglerne

ikke gennem dyrlægekontrol.

Har du mistanke om, at en pony

kan medføre smitte, bedes

du rette henvendelse til den

sundhedsansvarlige. Kommer

man med en dyrlægeattest, som

dokumenterer, at der har været

smitsom sygdom i besætningen

indenfor 30 dage før kåringen,

får man hele tilmeldingsgebyret

tilbage.

Vigtig Information

Ponyerne deles ind i hold efter

størrelse, og det er derfor ikke

muligt at opdele ponyerne, før

målingen på kåringspladsen er

afsluttet - der er tre størrelser -

standard medium og mini. Vi må

derfor bede den enkelte om

at være særlig opmærksom,

når ponyens nummer bliver

annonceret, og iøvrigt selv

forsøge at holde sig orienteret

v.h.a. opslagene, om hvilket

hold ponyen tilhører. Vi har lavet

en veteranklasse for hingste

på 15 år og derover. Hingstene

i denne klasse vil ikke blive

størrelsesopdelt,

men opnår en eller

flere hingste i klassen kåring i 1.

kl., vil de deltage i championatet

indenfor den størrelse, de

tilhører.

4-årige og ældre hingste skal

have bestået materialprøve for

at deltage i championatet. Alle

hingste, skal inden de fremstilles

til avls-godkendelse eller kåring

være DNA bestemt, som betales

af hingsteejeren.

Det er meget vigtigt, at tiderne

overholdes,

da hingstene også her

vises i katalognummerorden.

Skulle der være spørgsmål

kan Ivan Tovgaard

kontaktes på tlf. 98 52 48 54

(aften) eller 20 10 89 28.

Husk, at du får 50 kr retur, når

du afleverer nummerskiltene

efter endt brug, samtidig får du

en kopi af bedømmelsesskemaet

og skemaet fra

dyrlægekontrollen.

Hingstenes pas /

registreringspapirer

skal afleveres

ved indsyningen.

Alle hingste fremvises med

bid.

Mønstreren / fremviseren

må ikke bære tøj med navn

eller stutterinavn.

BEMÆRK !

Der er igen i år tilgendegivelse

fra Flemming Knudsen, Stald

Vedtofte om at være

behjælpelig med at tage

billeder.

Udstiller kontakter selv

Flemming for nærmere aftale.

Tryk:

Af hensyn til de nye transportregler skal hingsteejere/transportører af hingste fra kåringen tage kopi

af hestepasset af forsiden med ponyens navn, side 2 og 3 med identitetsoplysninger og side 7 med

grafisk signalement for at kunne fremvise dokumentation for ponyerne i tilfælde af færdsels- kontrol.

Kopi af disse sider vil blive godtaget af Færdselspolitiet.

3

www.hobrolyntryk.dk Tlf. 98 52 46 46


Regler for anmeldelse,

registrering,

kåring og stambogsføring

Umiddelbart før hver

bedækningssæson udsender

Avlsforeningen en hingsteliste

til samtlige medlemmer.

Listen er opdelt I

Afsnit A:

Hingste kåret i Danmark;

Afsnit B:

Hingste kåret i et EU anerkendt

avlsforbund udenfor

Danmark.

Afsnit C:

Ikke kårede hingste med eller

uden veterinærgodkendelse.

Hingstelisten er en oversigt

over de hingste, der kan

benyttes i den pågældende

sæson, og som direkte kan

eventuelt afkom registreret,

hvis afkommets moder også

opfylder betingelserne, der

omtales nedenfor.

Optagelse på hingstelisten sker i

henhold

til „Regler for kåring af hingste“.

Alle avlsgodkendte

hingste skal have foretaget

DNA-bestemmelse og hingste

født efter 1. januar 1994 skal

have foretaget

afstamningskontrol

ved hjælp af DNAbestemmelse,

før indsættelse i avl, jf.

Landsudvalgets for

Hestes regler.

Uddrag af regler

for kåring samt anmeldelse,

registrering og stambogsføring

Generelt gælder

Ponyer med mindst tre gene

rationers anerkendt afstamning

kan registreres, anerkendes

til avl og stambogsføres.

Registrering af ponyer avlet

og født i Danmark kan finde

sted, når afstamningen på

ponyens moder er godkendt af

foreningen, og hvis ponyens

fader var opført på hingstelisten

på ifolingstidspunktet (jf.

Regler for kåring af hingste og

Landsudvalget for Hestes regler).

Opdrætteren skal indestå

for den pågældende ponys

identitet.

For ponyer avlet i udlandet,

men født i Danmark,

gælder det samme, dog skal

der foreligge en attesteret

bedækningsattest, og ponyens

afstamning skal kunne

anerkendes af det engelske

Shetland Pony Stud-Book

Society

og af Avlsforeningen for

Shetlandsponyer i Danmark.

Importerede ponyer fra

alle lande kan registreres,

såfremt ponyens afstamning

kan anerkendes af det engelske

Shetland Pony Stud-Book

Society.

Hovedstambogen er

opdelt i tre afsnit:

(se næste side)

Hingste fra EU (afsnit B)

skal bestå en eksteriørkåring,

samt bestå en materialprøve,

rækkefølgen er valgfri, for at

deres afkom er berettiget til

logo.

4

Dansk kårede hingste

skal bestå en materialeprøve

for at deres afkom er berettiget

til logo

EU hingste (afsnit B), der

ikke ønsker at stille til

eksteriørkåring,

skal stille til måling

og indentifikation på en af de

pladser bestyrelsen udvælger

til formålet eks. i forbindelse

med en kåring eller ved et

plageskue.

Kun afkom efter hingste

fra afsnit A og afsnit B kan

fremvises ved foreningens

arrangementer - kåringer,

materialprøver, plageskuer og

lign.

Når en danskfødt pony

uden foreningens logo på passet

kåres, bliver passet ombyttet

til et med foreningens logo.

Dette sker for ejers regning.

Ponyer med blå øjne accepteres,

men er ikke ønskede.

Bemærkning om blå øjne

noteres i ponyens

kåringsbeskrivelse.


HOVEDSTAMBOG

Alle Shetlandsponyer med en treleddet anerkendt afstamning

AFSNIT - A

Afkom, hvor begge forældre

er i afsnit A får rødt

hestepas

med foreningens logo

AFSNIT - B

Afkom, hvor en eller begge

forældre er i afsnit B får rødt

hestepas uden foreningens

logo

AFSNIT - C

Afkom, hvor en eller begge

forældre er i afsnit C får

hestepas

uden foreningens logo, når

der foreligger en

afstamningskontrol v.h.a.

DNA

Anmeldelse af føl skal finde

sted senest 40 dage efter

fødslen. For ponyer, der ikke

anmeldes i fødselsåret, betales

en ekstraordinær afgift (jf.

Landsudvalget for Hestes

regler).

Afgifter for anmeldelse, registrering

og stambogsføring

fastsættes af Landsudvalget

for Heste.

HINGSTE HOPPER

Dansk kårede hingste

- alle hingste i den

treleddede afstamning

er kårede

EU hingste

- eksteriørkåret og

veterinærgodkendt

i et andet

EU land + Norge og

Schweitz (ISPC lande)

- alle hingste i den

treleddede afstamning er

kåret

Ikke kårede hingste uden

veterinærgodkendelse.

Ikke kårede hingste med

veterinærgodkendelse

Afgifter for kåring fastsættes af

avlsforeningen under hensyntagen

til Landsudvalget for

Heste.

Vedrørende den tilladte max.

højde på vore Shetlandsponyer:

3-årige dyr, 41 inches = 105 cm.

4-årige og ældre dyr

42 inches 106,7 cm) = 107

cm

Dansk kårede hopper

- alle hingste i den

treleddede afstamning

er kårede

Hopper uden dansk kåring

- alle hingste i den

treleddede afstamning

er kårede

Hopper efter ikke kårede

Hingste.

5


1. Kun hingste, der er registreret

gennem Avlsforeningen for

Shetlandsponyer i Danmark,

opfylder de afstamningsmæssige

krav eller kan anerkendes

af det engelske Shetland Pony

Stud-Book Society, kan fremstilles

til kåring.

2. Ved kåringen anvendes

pointbedømmelse.

Der gives karakter (0-10) for

følgende: Type - bygning -

lemmer - bevægelse i skridt

- bevægelse i trav. Summen

af de enkelte adelkarakterer

anføres og danner grundlag for

den endelige oprangering og

tildeling af kåringsklasse.

For hingste gælder:

1.Kl. = 42-50 points;

2 A = 38-41 points;

2 B = 35-37 points; avlsgodkendelse

af unghingste = 35-50

points; afvisning = 0-34 points.

Dog kan ingen hingst blive

kåret eller få avlsgodkendelse,

hvis bare en af delkaraktererne

er under et 7-tal.

3. En hingst kan tidligst fremstilles

som 2-årig, hvor den kan

opnå avlsgodkendelse for indeværende

samt første følgende

bedækningssæson, gældende

fra kåringsdatoen.

En 3-årig hingst kan opnå

avlsgodkendelse for indeværende

samt første følgende

bedækningssæson, gældende

fra kåringsdatoen. Ved kåringer

oprettes veteranklasser for

dyr på 15 år eller ældre. Disse

klasser opdeles i mini, medium

og standard såfremt der er

minimum 3 dyr i den enkelte

klasse. Ved færre dyr slås klasserne

sammen

Regler for kåring af

hingste

4. I oktober/november afholdes

en af Landsudvalget for

Hesteavl og Avlsforeningen

godkendt materialprøve (se

under materialprøve). Der

afholdes én materialeprøvedag

på Sjælland og én i Jylland.

Bestyrelsen udpeger to danske

materialprøvedommere. Hingste

der stiller til materialprøve

skal være minimum 3 år.

3 års hingste må ikke aflægge

rideprøve.

Hingste, der ikke består materialprøven,

kan aflægge prøven

senere.

5. Kun hingste, der godkendes

af dyrlægen efter ISPC’s

vedtagne standard, kan fremstilles

for eksteriørdommerne.

Hingste på 4 år og derover

kan opnå kåring. For at opnå

logo i hestepas på afkom og

kunne deltage i championatet,

skal hingste på 4 år og derover

have bestået en af Landsudvalget

for Hesteavl og Avlsforeningen

godkendt materialprøve

(se §4).

Gangartsbedømmelse: Alle

hingste skal under ekstriørdommernes

bedømmelse både vise

skridt og trav på fast- og blødt

underlag.

Hingste, der afvises ved kåringen,

kan genfremstilles.

Inden første avlsgodkendelse

eller kåring skal alle hingste være

DNA-bestemt

6. Dersom en hingst afvises

ved kåringen, kan dens afkom ikke

fremstilles til kåring. Undtaget

er evt. tidligere afkom,

avlet mens hingsten har været

på foreningens hingsteliste.

7. Efter kårede hingste kan

der fremstilles afkom. Afkommet

skal minimum være 2 år.

Der fremstilles aldrig under 5

stk. Samlingen bør fortrinsvis

bestå af hopper. Afkomsfremstillingen

kan kun fremstilles

på en af foreningens kåringspladser.

Dommere er foreningens

engelske kåringsdommere.

Ved bedømmelsen anvendes

6

Ved bedømmelsen anvendesfølgende

skala:

I kl. 1. grad

23 og 24 points

I kl. 2. grad

21 og 22 points

II kl. 1. grad

19 og 20 points

II kl. 2. grad

17 og 18 points

III kl.

15 og 16 points

8. Fremvisere af hingste skal

være fyldt 14 år. Alle hingste

fremvises og føres i bid.

9. Alle hingste skal efter endt kåring

fotograferes til stambogen

af en af bestyrelsen

udvalgt, kompetent person.

Undtaget er tidligere fotograferede

hingste, medmindre

ejeren ønsker noget andet.


Der afholdes én landsdækkende hingstekåring i trekantsområdet (Fredericia - Kolding - Vejle) en

weekend i maj.

Til danske medlemmer af foreningen gives der et nærmere specificeret beløb til delvis dækning

af afgiften ved kørsel over Storebæltsbroen.

Såfremt der stiller mere end 15 ponyer til kåring i én aldersgruppe (2 års, 3 års, 4 års eller ældre

hingste) og (3 års, 4 års eller ældre hopper) deles klassen i to eller tre hold. Der udpeges én

klassevinder (fløj).

Ponyerne opdeles som følger:

2-års op til 83 cm.

3-års op til 85 cm.

4-års op til 86 cm.

Regler for afvikling af

MINI MEDIUM STANDARD

5-års og ældre op til 86 cm.

kåring

2-års 84 til 92 cm.

3-års 86 til 94 cm.

4-års 87 til 95 cm.

5-års og ældre 87 til 95 cm.

2-års 93 til 103 cm.

3-års 95 til 105 cm.

4-års 96 til 107 cm.

5-års og ældre 96 til 107 cm.

Regler for uddeling af championater

Alle ponyer kåret i 1 kl. samt 2 og 3 års hingste med minimum 40 point kan deltage i konkurrencen

om championaterne.

På hver kåringsplads udpeges følgende:

Minichampion og mini reservechampion

Mediumchampion og medium reservechampion

Standardchampion og standard reservechampion

De 6 udpegede champions konkurrerer om titlerne: Over-all champion og over-all reservechampion

7


Vejledende

mønstringsregler

Formålet med mønstring er at præsentere hesten på en sådan måde, at den både i stilstand

som under bevægelse tager sig bedst muligt ud.

Hesten skal være pålagt hovedtøj (trense).

Mønstreren skal være klædt og optræde diskret, så opmærksomheden kan koncentreres

om hesten (gerne hvidt tøj). Ridepisk kan evt. føres i venstre hånd.

Mønstringen foregår på en trekantbane. Dommerne er placeret ved den ene vinkelspids.

Hesten føres ind på banen i trav og placeres med den manfri side mod dommerne i en

afstand af 5 - 6 m.

Hesten skal stå åben mod dommerne, d.v.s. hvis den manfri side er venstresiden, skal

hesten have venstre forben længst fremme og venstre bagben bør ikke stå længere fremme

end med tåspidsen lodret under højre hoftehjørne. Hesten skal støtte naturligt på alle fire ben.

Holdningen af hestens hoved og hals skal være naturlig.

Når hesten er opstillet, træder mønstreren ud til siden og står skråt foran hestens venstre

forben i ca. en arms afstand og med front mod hesten. Tøjlen holdes i venstre hånd og i passende

afstand fra trenseringen - ca. 30 cm. Hvis hesten er urolig kan mønstreren forblive foran

hesten med en tøjle i hver hånd.

Hesten vises herefter i skridt i en halv trekant (halv længde af siden) og efterfølgende i trav

på en hel trekant, hvorefter den igen opstilles.

Ved fremføring af hesten i skridt fattes tøjlerne i højre hånd. Hestens skridt bør være roligt

og naturligt, ren firetaktet og så jordvindende som muligt. Hesten bør bære sin hals naturligt og

fremføres på en lige linie (de samsidige ben bør gå i samme spor).

Alle vendinger gøres højre om og så korte som muligt. Under vendingerne holdes venstre

hånd i højde med hesten venstre øje.

Ved fremføring af hesten i trav, skal hesten snarest efter vendingen være i ren totaktet og

naturligt jordvindende trav, også her skal hesten bære sin hals naturligt og fremføres på lige linie.

Tilmeldte til mønstringskonkurrence

Navn Hestens navn Junior Senior Elite

Lisa Nysted Kjer Bakkegårds Sandman x

Mette Nielsen Kivis Viktor x

Pernille Sandø Thorshøjs Trym x

Helle Schou Tartans Cooper x

Pusle Veng Tobberups Aladdin x

Mette Thorshøj Horsemosens Obelix x

Cathrine Hansen Timians Kashmir x

Tina Sørensen Bergeruds Playboy x

Vigtig information til udstillere fra Sjælland

Vil I venligst maile/ringe Jeres kontonummer til mig, da Jeres

tilskud til brobilletten vil blive overført til Jer via netbank.

Margit Paarup-Nielsen

Tlf. 64791446

e-mail: opn@mail.tele.dk

8


Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

2 Års hingste

1 Anette & Mette Thorshøj, Gribsbjerg 4,, St. Torøje 4640

Fakse

THORSHØJS WOMBAT, 208333SH1103264, , brun

Født d. 09062011 hos Anette & Mette Thorshøj, Gribsbjerg 4,, St.

Torøje, 4640 Fakse.

F: SEDGEHILL ONYX SH 611 II KL A 98888

M: THORSHØJS LIF S 2763 I KL 99888

MF: SMEVALLENS BOLERO SH 378 I KL 99989

3 Års hingste

2 Joan Schou, Nr. Hyllingevej 23, 4070 Kirke Hyllinge

TARTANS COOPER, 208333SH1001484, , palomino

Født d. 16042010 hos Joan Schou, Nr. Hyllingevej 23, , 4070 Kirke

Hyllinge.

F: WARÉZZ FROM BROKEN COLOURS SH 656 II KL A 88888

M: ARLINGTONSHOE- CROFT CLOVER S 3284 I KL 99988

MF: ALLENSMORE HALF SOVEREIGN AA0805

3 Lena Kleiminger, Hulegårdsvej 17, 4100 Ringsted

FØLFODS CHALLURE, 208333SH1001024, , sortbroget

Født d. 25042010 hos Carina Maja Sørensen, Tscherningsgade 14,

st. tv., , 3300 Frederiksværk.

F: BERGERUDS PLAYBOY SH 499 II KL B 88777

M: STJERNENS COCO MADEMOISELLE S 3533 II KL A 88788

MF: HEROS TRANEGILDE SH 443 II KL A 99788

4 Anna Gamsgaard Frederiksen, Bjerggade 1, 2. tv., 4600

Køge

SHADY ACRES ZODIAC, 208333SH1001726, , buckskin

Født d. 27042010 hos Anna Gamsgaard Frederiksen, Bjerggade 1, 2.

tv., , 4600 Køge.

F: KERSWELL SORCERER SH 518 II KL B 88768

M: ZILVER SUN V.D. NIJKAMPHOEVE S 3295 II KL A 87778

MF: LARROS V. S. DE NOORDERKEMPEN S.809193

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

9


Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

3 Års hingste

5 Anette Smed Nielsen, Hvalpsundvej 38, Hedegårde, 9240

Nibe

HEDEGÅRDES TRIXTAN, 208333SH1002289, , rød

Født d. 28042010 hos Anette Smed Nielsen, Hvalpsundvej 38,

Hedegårde, , 9240 Nibe.

F: OTAN V. LUMAUD´S HOFKE SH 477 II KL A 98888

M: TRIX V. STAL POLDERVREUGD S 3374 I KL 88899

MF: KILIAM V. DENNEHOVE S.808271

6 Barbara og Ivan Tovgaard, Hammershøjvej 16, "Lille

Rosendal" 8990 Fårup

LILLE ROSENDALS RUEBEN, 208333SH1003371, , rødbroget

Født d. 03052010 hos Barbara og Ivan Tovgaard, Hammershøjvej 16,

"Lille Rosendal", 8990 Fårup.

F: CLAYLANDS CHIEFTAIN SH 632 I KL 99988

M: KIRKELEDGAARDS ROUGE S 1996 II KL A

MF: CAMPFOLD SNOWFOOT SH 234 II KL A

7 Gitte Ejstrup Mikkelsen, Ulvemosevej 16, Næsbjerg, 6800

Varde

VADEHAVETS FILIPO, 208333201002506, , sortbroget

Født d. 17052010 hos Dorthe De Baan, Sdr. Farupvej 45, Sdr. Farup,

, 6760 Ribe.

F: HEROS TRANEGILDE SH 443

M: TORLICE V.D. VIERSPRONG 528009030142085

MF: KRIJN V. RUITERSWEIDE S.807272

8 Kirsten Munck Rømer, Kærbyvej 8, 8832 Skals

MOSBÆKMINDES JACKPOT, 208333SH1002090, , dun

Født d. 17052010 hos Hans Christensen, Kærvej 45, , 9530 Støvring.

F: MOSBÆKMINDES THOR SH 575 II KL A 98888

M: VEDDINGE JAMAICA S 2372 II KL B 78777

MF: EASTLANDS THUNDER SH 307 II KL A 88998

9 Stal de Brouwerij/ T.v. Oor , v. Heemstraweg 26, NL-6641 AD

Beuningen 7 Holland

DEFQON V.D. BROUWERIJ, 528009101173351, , sort

Født d. 02062010 hos Stal de Brouwerij/ T.v. Oor, v. Heemstraweg

26, NL-6641 AD Beuningen, 7 Holland.

F: SHADOW V. DRIEOKA 528009020821002

M: PEBBLE V.D. BLOEMHOF 528009000134684

MF: HELMUT V.D. BROUWERIJ S.804674

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

10


Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

3 Års hingste

10 Anette & Mette Thorshøj, Gribsbjerg 4,, St. Torøje 4640

Fakse

THORSHØJS VETO, 208333201003244, , sort

Født d. 03062010 hos Anette & Mette Thorshøj, Gribsbjerg 4,, St.

Torøje, 4640 Fakse.

F: SEDGEHILL ONYX SH 611

M: THORSHØJS LIF S 2763

MF: SMEVALLENS BOLERO SH 378

11 Anja Sørensen, Gillelejevej 16, 3230 Græsted

FØLFODS NEXUS, 208333SH1004891, , rød

Født d. 29062010 hos Carina Maja Sørensen, Tscherningsgade 14,

st. tv., , 3300 Frederiksværk.

F: STJERNENS GAMBLER SH 403 I KL 999910

M: BERGERUDS NUTELLA S 2507 II KL A 89888

MF: BERGERUDS POLO SH 323 II KL A

12 Toon van Oort and Hanna Gungerich,Tulstrupvej 159

3230 Græsted

DUTCHMAN V.D. BROUWERIJ, 528009101176264, , sort

Født d. 08082010 hos Stal de Brouwerij og J.M.H. Hermsen, v.

Heemstraweg 26, NL-6641 AD Beuningen, 7 Holland.

F: HELMUT V.D. BROUWERIJ S.804674

M: HILARY V.D. AMSTELHOF 528009930112164

MF: SINJEUR V.D. AMSTELHOF S.857

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Mangler du det gode billede

eller en til at tage det så kan

du igen i år lave en aftale med

Flemming Knudsen - Stald

Vedtofte

Flemming kan kontaktes på

diverse skuer/kåringspladser

eller på fkfo2@hotmail.com.

11


Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

4 Års hingste

13 Lene Sønderskov, Jarlebjerggyden 36, 5560 Aarup

EGES PEDRO, 208333200900870, , sort

Født d. 15042009 hos Kirsten og Paul Andersen, Langelinie 61, ,

4230 Skælskør.

F: DOUGAL V. BUNSWAARD S.1083

M: STJERNENS POULINE S 3033

MF: KASPER V. VLIEK S.664

14 Stutteri Stjernen v/ Janny Sørensen, Præstelodsvej 43,

3370 Melby

DALSGÅRDS ONEDIN, 752006038090502, , sort

Født d. 15042009 hos Lars Bertil Eliasson, Dalsgårds Stuteri,

Dalsgårdsv. 3, S-31296 Laholm, 4 Sverige.

F: O'REGEN V.D. KLEINE TIP S.815987

M: JUBILATE V.D. HITSBERG S.113804

MF: EDMUND V. D. BROUWERIJ S.1123

15 Stutteri Kivi v/ Mette Kirstine Nielsen, Hvedevænget 94, 1.

th., 4700 Næstved

KIVIS VIKTOR, 208333SH0900554, , brun

Født d. 18042009 hos Stutteri Kivi v/ Mette og Sebastian Nielsen,

Hvedevænget 94, 1. th., , 4700 Næstved.

F: MØLLEGÅRDS VIVALDI SH 256 I KL

M: MABEL K. S 3296 I KL 99888

MF: GRAPJAS V.D. GATHE SH 427 I KL 99999

16 Janny Sørensen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby

STJERNENS MINI-ANGUS, 208333SH0903008, , sort

Født d. 03052009 hos Janny Sørensen, Præstelodsvej 43, , 3370

Melby.

F: SHETLANDSGAARDS JACKPOT SH 449 I KL 99789

M: STJERNENS MINI-AFRODITTE S 2979 II KL A 98867

MF: STJERNENS HEROS SH 423 II KL A 99878

17 Line Laugesen, Skulsballevej 3, Breth, 7150 Barrit

GYLDENLUNDS FLOYD, 208333200901217, , sort

Født d. 05052009 hos Line Laugesen, Skulsballevej 3, Breth, , 7150

Barrit.

F: BAKKENS MAKALU SH 456

M: FLICKER AF NØRVANG 0101714

MF: WAULKMILL SHIAN SH 190

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

12


Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

4 Års hingste

18 Hans Christensen, Kærvej 45, 9530 Støvring

MOSBÆKMINDES FELIX, 208333SH0902704, , skimmel

Født d. 07052009 hos Hans Christensen, Kærvej 45, , 9530 Støvring.

F: MOSBÆKMINDES MARSHALL SH 549 II KL B 88876

M: MOSBÆKMINDES FLORA S 3395 I KL 98988

MF: LIAM OF BORGIE SH 196 I KL

19 Stutteri Egedal v/ Tanja Maecker og Michael G. Jensen,

Egedal 7, Finderup, 8800 Viborg

EGEDALS HIDALGO, 208333SH0902141, , mørk brunbroget

Født d. 09052009 hos Stutteri Egedal v/ Tanja Maecker og Michael

G. Jensen, Egedal 7, Finderup, , 8800 Viborg.

F: SKÄPPERÖDS RASPUTIN SH 436 I KL 99999

M: ENGBO´S FLOKA S 2663 II KL A 88878

MF: GRØNKJÆRS TRIUMF SH 348 I KL

20 Lisa Nysted Kjer, Mårumvej 76, 3230 Græsted

BAKKEGAARD'S SANDMAN, 208333SH0902188, , palomino

Født d. 22052009 hos Kate Grambo, Stevnsvej 116, Strøby Egede, ,

4600 Køge.

F: KERSWELL SORCERER SH 518 II KL B 88768

M: STJERNENS SURPRISE S 2302 II KL A 98777

MF: IBUN V.H. ZAMENHOF SH 357 II KL B

21 Anne Marie & Jens Høyrup, Lyngbyvej 20, Vittrup 9480

Løkken

SANDGÅRDENS DUNDEE, 208333200903274, , mørk brun

Født d. 04062009 hos Anne Marie & Jens Høyrup, Lyngbyvej 20,

Vittrup, 9480 Løkken.

F: HEADOWORK JOLLY ROGER SH 685

M: ENGDRAGETS DIVA S 3478

MF: SMEVALLENS BOLERO SH 378

22 Hans Christensen, Kærvej 45, 9530 Støvring

MOSBÆKMINDES INGVARD, 208333SH0905366, , sort

Født d. 09062009 hos Hans Christensen, Kærvej 45, , 9530 Støvring.

F: MOSBÆKMINDES ARNOLD SH 577 II KL A 88877

M: IDUNA TRANEGILDE S 2587 II KL A 88888

MF: FURIE V.D. SCHAAPSKOOI SH 279 II KL B

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

13


Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

4 Års hingste

23 Stutteri Nørvang, Præstbrovej 73, Skovby 8464 Galten

FIBONACCI AF NØRVANG, 208333SH0905979, , sort

Født d. 03072009 hos Stutteri Nørvang, Præstbrovej 73, Skovby,

8464 Galten.

F: WELLS DOMINATOR SH 607 I KL 99988

M: FOSSA AF NØRVANG S 1586 II KL A

MF: HELE OF TRANSY SH 129 II KL A

24 Hans Christensen, Kærvej 45, 9530 Støvring

MOSBÆKMINDES KAMELOT, 208333SH0905872, , rødbroget

Født d. 17072009 hos Hans Christensen, Kærvej 45, , 9530 Støvring.

F: MOSBÆKMINDES GUINNESS SH 543 I KL 99988

M: KASANDRA BOMLUND S 1409 II KL A

MF: ABILDORES GILBERT SH 115 II KL A

25 Kristine Højlund-Nielsen, Fasanhaven 49, 2. tv., 4220 Korsør

AASTRUPGAARDS AUGUST, 208333SH0906207, , rød

Født d. 23082009 hos Margit Jensen, Skivevej 162, Åstrup, , 9632

Møldrup.

F: REMCO V.D. KASTANJE SH 586 II KL A 89887

M: ISABELLA S 2241 II KL A 88878

MF: GLENSTRUPS EMIL SH 260 II KL A

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

14


Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

5 Års & ældre

hingste

26 Jytte N. Madsen og Ole Wienecke, Horsemosen,

Bærsholmvej 28 7800 Skive

HORSEMOSENS OBELIX, SH 567, II KL B 88767, mørk brun

Født d. 25052002 hos Jytte N. Madsen og Ole Wienecke,

Horsemosen, Bærsholmvej 28, 7800 Skive.

F: WAULKMILL MCLINTOCK SH 280 I KL

M: QUARTZ OF GRUTNESS ES 1340 Elite

MF: MAJESTIC OF QUENDALE SH 273 II KL B

27 Tina Sørensen, Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43 3370

Melby

BERGERUDS PLAYBOY, SH 499, II KL B 88777, rød

Født d. 08062002 hos Jonna Hansen, Stutt. Bergerud, Assensvej 302,

5642 Millinge.

F: ØRNHØJ RED LABEL SH 197 I KL

M: BERGERUDS PETRUSKA S 2094 II KL A 88878

MF: HØJLUNDS MACAULAY SH 227 I KL

28 Anna Gamsgaard Frederiksen, Bjerggade 1, 2. tv., 4600

Køge

TREWORDERGRANGE RUPERT BEAR, AN2171, , dun

Født d. 09062002 hos Treworder Grange, Egloshayle, Wadebridge,

Cornwall PL 27 6HX, 10 Great Britain.

F: TOBIAS OF TREWORDERGRANGE AC0428

M: REXON MONTROSE AG1941

MF: LITTLE VIC OF KELLY AC0732

29 Phelia Veng, Skivevej 77, 9500 Hobro

TOBBERUPS ALADDIN, 208333200305560, , sort

Født d. 21062003 hos Else & Hans Erik Svanholm,

Shetlandsstutteriet Tobberup, Hasselkrogen 9, 9500 Hobro.

F: JANUS SH 341 II KL A

M: TOBBERUPS ISABELLA S 1520 II KL B

MF: GORM BOMLUND SH 171 II KL A

30 Bent Christensen, Thorupvej 24, 9640 Farsø

TIMIANS KASHMIR, 208333200401090, , sort

Født d. 06052004 hos Christina Simone Hansen, Solbakkevej 18, ,

3370 Melby.

F: SOUTHFIELDGATE GOLDSTRIKE SH 358 II KL A

M: STJERNENS MINI-KIKI S 2564 II KL B 88767

MF: MARMOTJE DE VALK DCCCXXXIII

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

15


Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

5 Års & ældre

hingste

31 Kirsten Nielsen, , Åstrupvej 5, Løvel 8830 Tjele

ENGHOLMS MARLIN, SH 684, II KL A 88787, mørk brun

Født d. 03052005 hos Kirsten Nielsen, , Åstrupvej 5, Løvel, 8830

Tjele.

F: NAVARO V.D.PRIN SEN BANKHOEVE SH 453 II KL B 88876

M: VEGGERBYS MALOU S 1987 I KL 99988

MF: ROCK CRYSTAL OF MARSHWOOD SH 175 I KL

32 Anna Gamsgaard Frederiksen, Bjerggade 1, 2. tv., 4600

Køge

WALDO V.D. LITHERWEG, 528009051119151, , palominobroget

Født d. 29052005 hos M.H.A. Ulijn, Lithereweg 65, NL-5346 JC Oss,

7 Holland.

F: JASPER V. 'T HEIDEPARK S.806773

M: ROOSJE V. STAL DEN BOSCH 528009010136478

MF: MENTHE V.H. KEIJZERTJE S.811373

33 Kim Ørnbo Pedersen, Græse Bygade 20, Græse, 3600

Frederikssund

ØRNBO'S INDY, 208333SH0602174, , rød

Født d. 28042006 hos Kim Ørnbo Pedersen, Græse Bygade 20,

Græse, , 3600 Frederikssund.

F: FRISO V. ST. V. ASCHBERG SH 489 II KL A 88888

M: SKOVLUNDENS ISAY S 2747 II KL A 99977

MF: GOLDEN JAFFA OF KINKELL SH 335 I KL 98989

34 Normann Jakobsen, Dalsøvej 119, 7200 Grindsted

EJSTRUPS AKENO, 208333200700531, , mørk brun

Født d. 13042007 hos Gitte Petersen, Søvigbækvej 61, , 6800 Varde.

F: SIMON AF BJERGSTED SH 392

M: ASKEPOT S 3220

MF: EASY BOY SH 297

35 Pernille Sandø, Jernbanegade 60 B, 2.th., 4000 Roskilde

THORSHØJS TRYM, 208333SH0800765, M.AVLG 87878, golden

dun

Født d. 21042008 hos Anette Thorshøj, Gribsbjerg 4, St. Torøje, ,

4640 Fakse.

F: BERGERUDS POLO SH 323 II KL A

M: THORSHØJS MENJA S 2756 II KL A 88878

MF: SMEVALLENS BOLERO SH 378 I KL 99989

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

16


Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

5 Års & ældre

hingste

36 Janny Sørensen, Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43 3370

Melby

BOMMEL V. ENS, 528009081148509, M.AVLG 87777, palomino

Født d. 22042008 hos J. Bruinsma, Zwartemeerweg 8, NL-8307 RP

Ens, 7 Holland.

F: SANDER V. HOEFSLAG 528009020820963

M: SALSA V. STAL BRAMMELO S.141722

MF: KALYPSO OF SPORTVIEW S.807590

37 Stutteri Nørvang, Præstbrovej 73, Skovby 8464 Galten

EXTREM AF NØRVANG, 208333200804834, , sort

Født d. 05052008 hos Stutteri Nørvang, Præstbrovej 73, Skovby,

8464 Galten.

F: WELLS DOMINATOR SH 607

M: ERISKA AF NØRVANG S 2931

MF: WAULKMILL SHIAN SH 190

38 Peter Christiansen, Blåbærstien 15, 4300 Holbæk

MARKESLEVGÅRDS CLAPTON, 208333200804550, M.AVLG

88888, mørk rød

Født d. 08052008 hos Markeslevgård I/S, Tuse Næs Vej 37,

Markeslev, 4300 Holbæk.

F: ROSEDOME OF TRANSY SH 602 I KL 98988

M: MARKESLEVGÅRDS BELLAMI S 2315 I KL 99898

MF: ØRNHØJ NEWTON SH 310 II KL A

39 Birte Rømer, Revlingvej 8, Stutteri Sandager 9700

Brønderslev

ØSTERLEDETS JULIUS, 208333SH0802139, , rød

Født d. 09052008 hos Jørn Rømer, Øster Ledet, Tyrsigvej 44, 9870

Sindal.

F: MOSBÆKMINDES MORRIS SH 465 I KL 99999

M: JULIETTE BOMLUND S 1759 II KL A

MF: A CONTO AF BIRKEHØJ SH 141 II KL A

40 Janny Sørensen og Kim Ørnbo Pedersen, Præstelodsvej 43,

3370 Melby

BART V. RUITERSWEIDE, 528009081149295, M.AVLG 88788, sort

Født d. 11052008 hos H. Lenderink, Duimeling 21, NL-6687 LZ

Angeren, 7 Holland.

F: SHADOW V. DRIEOKA 528009020821002

M: VONNE V. RUITERSWEIDE 528009041107576

MF: OCTAAF V.D. RÖMER S.816020

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

17


Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

5 Års & ældre

hingste

41 Betinna Lykke Boysen og fam. de Baan, Sdr. Farupvej 45,

6760 Ribe

BON FIRE V.D. HAGENSTEE, 528009081150157, M.AVLG 99889,

sort

Født d. 19052008 hos E. Hagenauw, Oostindische Wijk 8, NL-9354

TS Zevenhuizen, 7 Holland.

F: FRISO V.D. HEUVELSHOF S.800658

M: KATINKA V.D. HAGENSTEE 528009950118092

MF: AUGUST V.D. KOSTERWEIDE S.970

42 Jens Erik Nielsen, Stutteri Pilgården, Højsletvej 45, Lem

8930 Randers NØ

PARADISET NIMBUS, 208333SH0806490, M.AVLG 88888, rød

Født d. 23052008 hos Stutteri Paradiset v/ Fam. Jensen, , Østergade

10, 8444 Balle.

F: HEDEVANGS FAUST SH 505 I KL 99879

M: PARADISETS RITA S 2809 II KL A 99877

MF: HØJBOS ALEXANDER 9702364 M.AVLG 87777

43 Janny Sørensen, Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43 3370

Melby

BROWNIE V. STAL POLDERZICHT, 528009081152548, M.AVLG

88778, brun

Født d. 06062008 hos M.T.A. Kramp, , Valburg, 7 Holland.

F: LØGBALLES KOJAK SH 401 II KL A 89788

M: SHAE V. STAL POLDERZICHT 528009020141411

MF: ELEGANT V.D. SCHAAPSHOEVE S.1122

44 Hans Christensen, St. Mosbækminde, Kærvej 45 9530

Støvring

MOSBÆKMINDES RIPASSO, 208333SH0807418, , cream dun

Født d. 11062008 hos Hans Christensen, St. Mosbækminde, Kærvej

45, 9530 Støvring.

F: ABILDORES GIZMO SH 381 II KL A 87878

M: MOSBÆKMINDES CLARISSA S 2109 II KL B 66766

MF: KALLE POSEIDON SH 139 II KL A

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

18


Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Kåret I kl.

Plac.

Højde.

Pibe.

Veteran hingste

45 Betina Retvig Hesseldalsvej 4,3660 Stenløse

ÄPPELBO PASTILLO, RS 309, ,

Født d. 01011992 hos , , , .

F: TIMOTHY V.ST. GEERHOF RS 200

M: POLLY II RS 782

MF: ROSSÖNÄS ERIK RS 3

46 Stutteri Egedal v/Tanja Maecker og Michael Jensen, Egedal 7,

Finderup, 8800 Viborg

HAZELHEAD DORMOUSE, SH 720, II KL B 77878, golden dun

Født d. 17051993 hos J.R. Stewart, West Kingsford, Kingswell,

Aberdeen, Aberdeenshire, AB15 8SP, 10 Great Britain.

F: CROFT MICKEY MOUSE 3876 SSB

M: HAZELHEAD AUTUMN SURPRISE AA1947

MF: PRETTY BOY OF 7 ORDALE 4085 SSB

Mini Reserve Champion Nr Navn

Mini Champion Nr Navn

Medium Reserve Champion Nr Navn

Medium Champion Nr Navn

Standard Reserve Champion Nr Navn

Standard Champion Nr Navn

Over All Reserve Champion Nr Navn

Over All Champion Nr Navn

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

Type:

Rammer

Fundament.

Skridt.

Trav.

SUM.

19


Ærespræmier fra Avlsforeningen til :

Fløj 2 års hingste standard, medium og

mini, avlsgodkendt

Fløj 3 års hingste standard, medium og

mini, avlsgodkendt

Fløj 4 års hingste standard, medium og

mini, kåret I KL. eller II KL. A

Fløj 5 års/ældre hingste standard,

medium

og mini, kåret I KL. eller II KL. A

Ærespræmie fra

Stutteri Mosbækminde til:

Over-all Champion

Ærespræmie fra

Stutteri Lille Rosendal til:

Over-all Reservechampion

Ærespræmie fra

Annagaard Shetlandsponyer til:

Mediumchampion

Ærespræmie fra

Stutteri Overgårdsminde

v/Fam. Andersen til:

Standardchampion

Ærespræmier

2013

Ærespræmie fra Stutteri Gudenådalen

Minichampion

Ærespræmie fra

Stutteri Vestergården til:

Opdrætteren af bedst kårede dansk

opdrættede hingst

Ærespræmier fra Avlsforeningen til:

Bedste mønstrer i juniorklassen ( 14- 16

år )

Bedste mønstrer i seniorklassen ( 17 år

og

derover )

Bedste mønstrer i eliteklassen

Æresrosetter:

Avlsforeningens rosetter til alle

champions.

Avlsforeningens vandrepokal til:

Over-all Champion.

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!