Sol og biomasse for lavenergibyggeri - Foreningen Bæredygtige ...

greensolarcities.com

Sol og biomasse for lavenergibyggeri - Foreningen Bæredygtige ...

legiet allerede afl everes i juni 2011. I det

sydøstlige hjørne af området er indrettet

et informationskontor til at informere

beboere og andre interesserede borgere. For

det sydlige kommercielle varmesæsoner er

planlægninsarbejdet stort set afsluttet og

byggeriet starter i sommeren 2011.

Side 4 • Juni 2011

Byggeplads for boligbyggeriet

”Stadtwerk Lehen”, marts 2011.

Passivhus Esshaverstraße .

Beboelsesbygning med 12 leje- og ejerlejligheder

som er designet med kontrolleret

ventilation og en 36 cm tyk isolering for

bedre energibalance. 38 m² solfangere skaffer

solenergi til varmt vand og varme. For

yderligere opvarmning er der installeret

varmtvands konvektorer over dørene (i særlig

dørkarm) for indtagelsen af frisk luft som

kan opvarmes ved behov.

Huset var færdigt i juni 2008. I øjeblikket

er der en detaljeret energi overvågning

med en analyse af brugeradfærd. De to første

varmesæsoner er evalueret. Resultaterne af

solsystemet er også vurderet og registreres

online på www.energiebuchhaltung.at.

Similar magazines