Sol og biomasse for lavenergibyggeri - Foreningen Bæredygtige ...

greensolarcities.com

Sol og biomasse for lavenergibyggeri - Foreningen Bæredygtige ...

Sol udbytte fra 144 m 2 – se forklaring side 26.

Tidligere fodbold stadion

- projekt “Neue Mitte Lehen”

Det gamle fodbold stadion blev revet ned og

et nyt kompleks af bygninger opført i dette

område. Det huser nu byens bibliotek, et

geriatrisk center, en café, en bar og 48 støttede

lejeboliger. Det grønne område i midten

blev bevaret for at minde om fodboldbanen

og under det etableret parkeringskælder.

144m ² solfangere forsyner energi til varmt

vand og varme for primært de 48 boliger.

Byggeriet afsluttedes vinteren

2008/2009 og siden midten af juli 2009 er

etableret online overvågning af solsystemet

som viser god eff ekt – se fi gur ovenfor.

Juni 2011 • Side 5

Similar magazines