2012 her - Inerisaavik

inerisaavik.gl

2012 her - Inerisaavik

16

Kort status for Inerisaaviks arbejde med nyt kursuskoncept

Inerisaavik og kommunerne

har været i gang med at styrke

implementeringen af folkeskoleforordningen

gennem

kurser og andre tiltag i en

mere målrettet form end de

traditionelle kursusudbud mv.

I PI 1-2012 har Inerisaavik beskrevet

det nye kursuskoncept. I

store træk følges planen:

Planlægningsmøde for kvalitets-/skoleudviklere

den

13.-15. marts 2012:

Den 13.-15. marts har kommunens

udpegede kvalitets-/

skoleudviklere holdt det første

planlægningsmøde i Nuuk.

Kommune Kujalleq har udpeget

5 kvalitets-/skoleudviklere,

Qeqqata Kommunia har udpeget

4, Kommuneqarfik Sermersooq

har udpeget 6 og Qaasuitsup

Kommunea 7. Disse var med til

planlægningsmødet arrangeret

af Inerisaavik

Konkret for kvalitets-/skoleudviklernes

arbejdsopgaver kom

følgende forslag, som forventes

at være nået ved udgangen af

2012:

• Samtlige skoler skal have

overstået det første forældremøde,

hvor Angusakka

udarbejdes i yngste-mellem-

og ældstetrinnet.

Trintestresultater i 3. og 7.

klasse bruges til at evaluere

den enkelte elev og sikre, at

eleven får den maksimale

undervisning.

Udarbejdelse af vejledende

læringsmål i yngstetrinnet.

Til varetagelse af ovenstående

opgaver forslås det fra KANU-

KOKA og forvaltningscheferne,

at kommunerne afsætter 8 timer

om ugen fra 1. marts til slutningen

af juli måned, og disse tager

udgangspunkt i arbejdstidsaftalens

afsnit om kvalitets-/skoleudviklere.

Kommunerne vil foretage vurdering

af arbejdsopgaverne i løbet

af foråret 2012 og træffe beslutning

om, hvilken ramme der skal

være udgangspunktet for arbejdet

pr. 1. august 2012.

Skoleledermøde den

17.-19. april 2012:

Skolelederne holdt møde i april

måned med udgangspunkt i

tiltag omkring kvalitets-/skoleudviklerne

og ikke mindst med

spørgsmålet om, hvilke arbejdsopgaver

skolelederen skal have i

forhold til implementeringen af

forordningen i en mere målrettet

form end de traditionelle kursusudbud.

Af: Jens Jakobsen, leder af Inerisaavik

Følgende emner, som har relation

til ovenstående, blev bl.a.

taget op og drøftet:

• Forvaltningscheferne og

kvalitets-/skoleudviklerne:

kommunens indsatsområde i

2012/2013 og kvalitets-/skoleudviklernes

opgave.

• Skolelederens observation og

vejledning af lærere.

• Skolelederens opkvalificering.

Kommunernes indsatsområde:

• Indsatsområde for

Kommune Kujalleq:

o Kursus for timelærere på

bygdeskoler og byskoler,

kursus for undervisere

i vidtgående specialundervisning,

kursus for

hjemmeundervisere fra

fåreholdesteder, personaleopkvalificeringskursus

for ansatte på elevhjem og

fjerundervisning.

• Indsatsområde for

Qaasuitsup Kommunea:

o Fokus på faglig udvikling,

overgange i barnets skolegang,

implementering

af evalueringskulturen,

indsats over for svage

læsere samt indførelse af

kontraktstyring.