2012 her - Inerisaavik

inerisaavik.gl

2012 her - Inerisaavik

i videreudviklingen af trintest,

så der på sigt kan udvikles en

reference i forhold til at vurdere

om præstationerne er tilfredsstillende

eller ej.

Endelig skal det bemærkes, at

der her kun er set på udviklingen

i løsningssikkerhed, mens der

ikke er set på elevernes løsningshastighed.

For nogle fag er der

er en klar sammenhæng mellem

disse to mål, for andre fag findes

ikke en klar sammenhæng. Disse

sammenhænge er analyseret i

detaljer i de årlige Trintestrapporter.

… og vinderen er

Sommeren har stået i sportens

tegn og det synes derfor naturligt

at skulle udpege en ”vinder” for

2012. Inerisaavik afstår principielt

for at offentliggøre ranglister

med de enkelte skoler placeret

efter elevernes præstationer.

Det skyldes to forhold. For det

første kan udviklingen fra år til

år på de meget små skoler været

præget af tilfældigheder, hvor der

ofte ikke er solidt belæg for at

drage konklusioner om udviklin-

Procent rigtige

70

60

50

40

30

20

10

0

gen. For det andet kan de enkelte

skolers elevpræsentationer være

præget af de socioøkonomiske

forhold i skolernes opland. Lige

nu råder Evalueringsafdelingen

ikke over metoder til at korrigere

for socio-økonomiske forhold og

andre forhold såsom kulturelle

forhold, men der arbejdes lige nu

på at udvikle metoder til at vurdere

specielt effekten af de socioøkonomiske

forholds betydning

for elevernes præstationer.

I forhold til kommunerne giver

det mere mening at sammenligne

trintestresultaterne, da der er

tale om større og mere ensartede

områder. Målt på udviklingen i

forhold til 2011 er Qaasuitsup

Kommunia en klar ”vinder”.

Skolerne i kommunen har samlet

set fremgang i fire ud af de syv

discipliner, særligt fremgangen

i Grønlandsk 7. klasse er markant.

Grønlandsk 3. klasse holder

niveauet fra 2011. Der er dog

tilbagegang i Dansk 3. klasse og

Engelsk 7. klasse. Udviklingen i

de andre kommuner er mere broget

med fag, der veksler mellem

fremgang og tilbagegang.

Grønlansk Grønlansk Dansk Dansk Engelsk Matematik Matematik

3. kl. 7. kl. 3. kl. 7. kl. 7. kl. 3. kl. 7. kl.

Figur 3: Løsningsikkerhed for

Qaasuitsup Kommunia (median-værdien)

2010

2011

Atorniartarfimmiit/

fra Udlånsafdelingen

23

More magazines by this user
Similar magazines