2012 her - Inerisaavik

inerisaavik.gl

2012 her - Inerisaavik

Præsentation af Atorniartarfik/

Udlånsafdelingen i Inerisaavik

Atorniartarfik / Udlånsafdelingen

indeholder forskellige

bogsamlinger som i praksis deles

i to, nemlig: Informationssamlingen

og Fællessamlingen.

Informationssamlingen består

af nye materialer fra danske

skolebogsforlag, hvoraf du kan

låne et enkelt udlånseksemplar

af afdelingens titler, eller en hel

kasse med lærebogssystemer

eller materialer til et bestemt

emne. Disse kan dog kun lånes til

gennemsyn og må ikke anvendes

af elever i den daglige undervisning.

Skolebogsforlaget Ilinniusiorfiks

egne udgivelser bliver også udstillet

i afdelingen og kan lånes.

Desuden findes her en samling af

pædagogisk litteratur og tidsskrifter,

som opdateres løbende.

Undervisere er velkomne til

at fremkomme med titler, som

ønskes indkøbt.

Fællessamlingen rummer klassesæt,

dvd, video, film og mange

spændende konkrete undervisningsmaterialer,

som udlånes til

skoler og andre institutioner i

landet. Til mange, særligt skønlitterære

titler og film, eksisterer

tilhørende opgavemapper/

undervisningsforløb udarbejdet

af personalet i afdelingen.

Samlingen opdateres løbende, og

lånerne er altid velkomne til at

komme med forslag til nyanskaffelser.

Vi kan skaffe tv-udsendelser fra

DR1, DR2 og TV2. Lånerne må

dog påregne en leveringstid på

2-3 uger, da udsendelserne først

skal rekvireres og klargøres.

Booking og reservation on-line

Det er muligt on-line på

BookingWeb:

http://booking.inerisaavik.gl

at søge og reservere materialer

fra Fællessamlingen. For at reservere

kræves et lånernummer

og en pinkode, som kan fås ved

henvendelse i afdelingen.

På Elevweb:

http://info.inerisaavik.gl

kan man orientere sig om

materialerne fra Informationssamlingen.

Vejledninger til begge

udlånssystemer findes i foldere,

der kan downloades fra hjemmesiden

www.inerisaavik.gl.

I Atorniartarfik/Udlånsafdelingen

finder du

» De nyeste undervisnings-

materialer og læremidler

» Faglig rådgivning og vejledning

» Inspiration til din undervisning

Materialer i samlingerne

» Lærebogssystemer

- en håndsrækning til dig og din undervisning

» Klassesæt

» Supplerende materialer

» Bøger, dvd’er, spil og film

» Store bøger og små bøger

» Lærer til lærer-mapper med

kopiklare undervisningsforløb

» Adgang til undervisningsrelevante

netsider og programmer

» Spændende materialer til

fremmedsprog fra udenlandske

forlag

» Udstillinger med skiftende

temaer eller specielle udstillinger

fra forlag

» Netadgang via afdelingens

pc’ere

» On-line mulighed for din medbragte

pc

Vi hjælper dig med

» Materialesøgning og vejledning

» Information om undervisningsmidler

» Informationssøgning i on-line

kataloger mv.

» Inspiration og ideer til undervisningsforløb

» Rådgivning og vejledning fra

relevante fagkonsulenter for

at sikre et kvalificeret indkøb

af materialer til din skole

Atorniartarfik/Udlånsafdelingen

– også for lærerstuderende og

lærere på efter- og videreuddannelse

Ved studiestart inviteres alle

studerende til en generel introduktion

til Atorniartarfik/Udlånsafdelingen.

Senere i forløbet kan du få hjælp

37

More magazines by this user
Similar magazines