FRIVILLIG I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB MEDLEM AF ...

beredskab.dk

FRIVILLIG I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB MEDLEM AF ...

FRIVILLIG I DET DANSKE

REDNINGSBEREDSKAB

MEDLEM AF

BEREDSKABSFORBUNDET


FRIVILLIG I DET DANSKE

BEREDSKAB

Det hænder måske, at du bliver spurgt om, hvad de frivillige i

det danske redningsberedskab står for. Det er ikke altid let at

forklare, fordi vi står for så meget.

Det er slet ikke let at forklare, at vi gør det uden at få noget for

det. Nu om dage gør kun ganske få noget uden at få betaling for

det. Derfor er vi nok lidt specielle. Vi gør det jo, fordi vi vil gøre

det til samfundets bedste – og uegennyttigt.

Rigtige mennesker er frivillige.

Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan

nogen, der stopper op, hvis andre har brug for

hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det, men

fordi de føler, at det er rigtigt at stoppe op.


MISSION OG VISION

FOR BEREDSKABSFORBUNDET

Beredskabsforbundets Mission er: Vores mål

er at repræsentere de frivillige i det danske redningsberedskab.

Vi er en frivillig organisation der

arbejder uegennyttigt til samfundets fordel. Vi

skaber tryghed gennem hjælp, forebyggelse, in-

formation og uddannelse. Vi organiserer de frivillige

og fremmer den frivillige tanke i samfundet.

Beredskabsforbundets Vision er: At skabe øget

tryghed i samfundet.


FRIVILLIGE I

REDNINGSBEREDSKABET

VARETAGER

• Uddannelser i førstehjælp, brandbekæmpelse

og hjertestart

(ca. 14.000 uddannelser årligt)

• Brandvagter/-indsats

• Indkvartering og forplejning

• Samaritervagt og førstehjælpsberedskab

• Redningshunde

• Beredskab ved uvejr og storm

• Bådberedskab og søredning

• Miljøforurening

• Evakuering

• Information

• Højderedning

• Vedligehold af brandmateriel

• Ferielejre, nødhjælp til østlande,

katastrofebistand i udlandet etc.

Meinungsgade 8D, 1. sal • DK-2200 København N

Telefon +45 3524 0000 • Telefax +45 3524 0001

www.beredskab.dk • bf@beredskab.dk

Protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

More magazines by this user
Similar magazines