Marts 2011 - Nærum Skole

naerumskole.dk

Marts 2011 - Nærum Skole

Månedens person

Hver måned vil der fremover blive sat fokus på

en kendt person fra et tysk-, fransk- eller

engelsktalende land. De første dage i måneden

vil en lille brik af billedet blive hægt på

opslagstavlen foran sproglokalet, og elever skal

ud fra dette gætte hvem det er. Der vil blive

trukket lod om en chokoladebar mellem alle de

rigtige svar, som skal sendes til Tenna Glahn

(TG) i Intra.

Når alle billederne hænger og personen er

gættet, vil man kunne læse om personen på

opsalgstavlen.

Februar måneds person var præsident Barack

Obama og vinderen Magnus Dollas fra 9.a

vandt en Yankee bar. Tillykke med det.

Fra Tirsdag den 1. marts kan man være med i

legen om at gætte den næste person.

Kom og vær med

Nærum Skole nyt

Marts 2011

Læsekursus i 2. klasse

I 2. klasse har vi haft læsekursus i 3 uger.

Man skulle læse så mange bøger man kunne nå,

op til 200 bøger.

Vi har læst i en time om dagen.

Vi har også læst derhjemme.

Nogen gange har vi læst på computeren. Vi har

været nødt til at udvide vores bogreol, fordi vi

læste så mange bøger. Jeg synes det var sjovt at

læse bøgerne, og man får også lært rigtigt meget

når man har læsekursus.

I alt har vi læst 1267 bøger i 2.b.

Det var en skam at vi allerede skulle slutte.

Skrevet af Miamaja 2.b.


Lederen

Årets informationsmøde for nye

børnehaveklasseforældre blev afholdt tirsdag den 11.

januar 2011. Mellem 40 og 50 forældre var mødt op for at få

et indblik i arbejdet i børnehaveklassen og i indskolingen

samt i SFO’en. Fra skolen deltog pædagogisk leder Trine

Fehrn-Christensen, ledelsesansvarlig for indskolingen,

børnehaveklasseleder Henriette Krøger Saitz og Carina

Pedersen, SFO-leder Henrik Stoklund samt undertegnede.

Indskrivningen til børnehaveklasserne er nu afsluttet, og den

endelige fordeling mellem skolerne er ved at være på plads.

Vi regner med at få 2 klasser med ca. 20 elever i hver klasse.

9. klassernes projektopgave havde som overordnet emne: ”Det gjorde en forskel”.

Under denne brede titel havde eleverne bl.a. valgt følgende underemner: Internettet,

Tobak, Atombomben, Alkohol, Ku Klux Klan, Sortes rettigheder i USA og Røntgenstråler.

Projektopgaven er en obligatorisk opgave, som alle elever skal igennem. Der arbejdes en

uge med opgaven, som består af en problemstilling, en arbejdsbeskrivelse, et produkt,

samt en fremlæggelse. Der gives både en udtalelse og en karakter, og den enkelte elev kan

selv vælge, om bedømmelsen skal påføres afgangsbeviset.

I uge 8 var der Introuge for vore to 8. klasser. Ugen er et led i arbejdet med

uddannelses- og arbejdsmarkedsorientering med fokus på ungdomsuddannelserne. I løbet

af denne uge kan eleverne besøge 2 forskellige uddannelsessteder og stifte bekendtskab

med enten en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Eleverne har bl.a. besøgt

Nærum Gymnasium, Teknisk Skole i Lyngby samt Handelsgymnasiet i Lyngby.

Fredag den 4. marts 2011 stod i trivslens tegn. Årets tema var: Trivsel og venskaber.

Dagen begyndte med en fællessamling i idrætshallen, hvor eleverne i Trivselsrådet gav

deres bud på, hvad en ven er for dem. Derefter blev der arbejdet videre med temaet i

klasserne. Da skolen er afdelingsopdelt, valgte vi denne gang at parre en stor og en lille

klasse, således at eleverne fik mulighed for at være sammen med både ældre og yngre

elever. Der blev talt, tegnet, digtet og lavet en masse flotte plancher, som nu hænger rundt

omkring i klasserne og på gangene. Et rigtig vellykket arrangement!

Skolestrukturdebatten er ved at være afsluttet. Børne- og skoleudvalget har indbudt

til borgermøde om fremtidens skole på torsdag den 10. marts kl. 19.00 til 21.00. Mødet

afholdes på Birkerød Gymnasium. Fredag den 11. marts er frist for indsendelse af

høringssvar. Skolebestyrelsen har den sidste måneds tid drøftet de 2 forslag for område 4

og udarbejdet et høringssvar, som ligger på skolens hjemmeside til orientering for alle

forældre.

Kirsten Kryger

skoleleder


Instruktional text evaluation

We in 8 th grade have been advancing our

English writing techniques concerning film

reviews, instructional texts and we will

enhance our techniques regarding essays in

the future.

Writing an instructional text is primarily about

being comprehensive, but at the same time

understandable. We were to do a couple of

assignments, for instance, we had to compose

an instruction how to successfully install an

application on a mobile phone. The writing

process is not the difficult part; however it is

time consuming. The crucial part is to confirm

that all the commands are in the right

sequence and that the instruction is precise.

We have been advancing our techniques on

writing instruction texts for approximately 4-5

hours so far. It has been challenging, but we

have managed to complete all our tasks.

Despite the tasks being lengthy it has been a

great study.

Philip Maldia Madsen

Fastelavns dag

Det startede med, at jeg kom i skole som punker.

De første to timer var normale timer. Og nu

kommer vi til det sjove! Vi gik samlede ned i

festsalen og skulle slå katten af tønden. De første

to slag skete der ikke noget, men på det tredje

slag blev jeg kattedronning. Det var anden gang,

jeg blev kattedronning. Det er faktisk sjovt,

selvom det også nogen gange er kedeligt, men det

er nu sjældent. Uden slik er det ikke særligt sjovt

at slå katten af tønden!!! Efter det spiste vi boller,

og vi fik lov til at pynte bollerne selv.

Kattedronning Amina, 3.a.

Fastelavn

Det startede med, at vi gik ned i festsalen. Vi var

næsten alle klædt ud – klædt godt ud. Da vi skulle

slå katten af tønden, var jeg ligeglad med, om jeg

blev kattedronning eller kattekonge, men jeg blev

kattekonge! Da det sidste bræt røg ned, stormede

alle hen til slikket. Bagefter skulle vi op i klassen

for at spise boller med glasur, og vi havde det

hyggeligt. Derefter skulle mig og Amina blive

kåret. Bagefter havde vi en god dag.

Kattekonge Andreas, 3.a


En foræring til Pædagogisk Center

Skolebiblioteket har været så heldige at ”arve”

masser af gode, fine billedbøger fra Skibby Bibliotek.

Billedbøgerne bliver brugt rigtig meget af børnene i

indskolingen, så om ganske kort tid, vil der være

meget mere at vælge mellem.

Hej ordene fra 4.b:

“Nytårsfest” i 4. klasse

Først fik vi en lektie, det var at se dronningens nytårstale.

Så skulle vi selv skrive en nytårstale, den skulle handle om

hvad der er sket og hvad vi ser frem til det der skal ske. Vi

fik 2 uger til at lave dem. Vi fik lov til at lave lidt af dem i

skolen. DEN STORE NYTÅRSFEST. Det startede med at vi

pyntede op meb balloner, serpentiner og bånd. Vi lavede

også dronningens bord med lampe og blomster. Så skulle

vi holde vores nytårstaler for hinanden. Og så fik vi lidt

børnechampagne, kage og lidt slik.

Vi skulle også gå ud og tænde stjernekastere, det var

sjovt.

Hele dagen gik med at have det sjovt, så dagen gik hurtigt.

Vi tænkte på, at næste dag skal vi rydde op

Lavet af Anne-Sofie & Natasja 4.b.

Pileflet i Rude Skov

Onsdag 9 marts var 6.c på pileflettur. Kl. 08:15

tog vi bussen til Holte og derefter videre til

Birkerød. Fra bussen gik vi ud til et hus i skoven.

Ved huset kom en dame ved navn Annemette ud

til os, og bød velkommen. På turen flettede vi

kurve, piske og kræmmerhuse. Da vi var der hele

dagen, var der selvfølgelig også pauser, hvor vi

hyggede os og var nede ved en sø, ikke langt

derfra. Mange mente det var virkelig sjovt, fordi

det var let at finde ud af, og man hurtigt fandt en

god rytme. Op ad dagen lavede nogle te til

frokosten, hvilket folk var glade for.

Vi havde en rigtig sjov dag, med masser af skæg

og ballade, og ser frem til endnu en tur til

sommer, hvor vi kan sidde ude i haven, med

solskinsvejr.

Lavet af Faten 6.c og Line 6.c


9. klasse projektuge

Efter allerede i efteråret at have fastlagt det

overordnede emne med eleverne, startede selve

ugen mandag i uge 4.

Alle elever var forberedte, havde fundet materialer,

lavet aftaler ud af huset og rigtig mange havde lavet

nogle gode og fornuftige problemformuleringer, samt

arbejdsspørgsmål.

Det overordnede emne var: ” Det gjorde en forskel”.

Eleverne havde valgt delemner, der spændte fra

Abraham Lincoln over atombomben til Røde Kors ---

og mange flere.

Det har været en stor fornøjelse at se, hvor mange

der har arbejde meget seriøst. Via den elektroniske

logbog har vi lærere kunnet følge med, hvis eleverne

havde valgt at arbejde hjemme.

Som altid er der nogle der får meget ud af arbejdet

og andre knap så meget. Men uanset det endelige

resultat, har alle lært en del- dels om emnet, men

også om sig selv og det at tilrettelægge et arbejde i

samarbejde med gruppens andre medlemmer.

Fremlæggelserne foregik dels i kælderteatret, på

øverste faggang, i ” kantinen” og i sproglokalet.

Nogle havde lavet fantastiske kulisser til deres

fremlæggelse. Andre meget professionelle power

pointshows. Der var fremragende præstationer i

blandt.

At se de unge menneskers arbejdsglæde i den uge

har været en stor fornøjelse.

De glade lærere Anne Ledet og Ulla Steenstrup

Bibliotekets skakturnering

Skakturnering - to mod to

I skolebibliotekets anden skakturnering havde

deltagerne besluttet, at der skulle spilles 2

mod 2. Otte par stillede op fra forskellige

klasser. Det blev en meget nervepirrende

turnering, med mange lige kampe, som måtte

spilles igen. Det hele blev afgjort med en

spændende finale, der stod mellem Emil og

Alexander fra 3. b. mod Jonathan fra 5. B og

Mikkel fra 4. B, med Jonathan og Mikkel som

de endelige vindere.

Lys

På billedet ses finalisterne

Hvem har skabt verden

hvem har skabt dag og nat

er det Adam og Eva

eller Jesus

eller hva’?

og dag og nat

dagen er blå og flot

det kan regne

det kan blive vinter

sole kan skinne

natten er mørke

når jeg kikker ud af mit

vindue

og der kun er mørke

får jeg lidt gys

når solen skinner

er jeg glad

jeg tænker på sommeren

når solen skinner

vi tager badetøj på

så er jeg glad

og har det godt

Freja-2011

LYS

lyset vækker mig hver

dag

lyset er som et

vækkeur

lyset er dejligt

lyset er sejt

lyset er sommerferie

lyset er glæde

lyset er forår

lyset er pænt

lyset er smukt

Hamza 2011


Skolebibliotekets nye Soma Cube

Skolebiblioteket

har været så

heldig, at få en

Piet Hein Soma

Cube forærende.

Ja, faktisk har vi

fået 2 terninger.

En meget stor og

en lille.

"Det er da

rimeligt smart, at

der også findes

en lille udgave",

siger Magnus fra

9. klasse.

Terningen har

utallige

kombinationsmuligheder og kan bruges i

matematikundervisningen og for sjov. Og den bliver

brugt flittigt. Den er sjov og svær og der er mere

end 240 kombinationsmuligheder.

Træningstimer

1. klasserne laver træningstimer 4 gange om ugen. Målet

med disse timer er, at eleverne får trænet nogle faglige

områder indenfor dansk og matematik, at styrke

elevernes evne til at arbejde selvstændigt og at få nogle

stille og rolige morgener.

Det vil være sådan, at fra det tidspunkt eleverne kommer

ind på 1. klassernes område, skal man sidde stille og

arbejde frem til kl. 8.30. Eleverne vil kunne se på opslag i

klassen, hvilken aktivitet de skal arbejde med den

pågældende dag. Den først uge er gået og eleverne er

meget glade for den rolige start på dagen.

Storslået stoleudstilling på PC

4.a og 4.b har slidt og svedt i

billedkunsttimerne om onsdagen og torsdagen

og lavet en helt fantastisk flot stole udstilling.

Vi startede med at få nogle papirer, hvor vi

bl.a. skulle lave en lille collage med billeder,

der kunne inspirere os til at designe vores stol.

Dernæst skulle vi finde genbrugsmaterialer,

stof, skrald m.m., som kunne bruges til at

dekorere stolen.

Vi har alle lavet en helt vild sej stol. Du kan

bl.a. se en: slik-stol, toilet-stol,

graffiti-stol, street-stol, ko-stol og meget mere.

Kom op og se vores vildt seje og flotte

udstilling på skolens bibliotek.

Udstillingen åbner officielt onsdag den 3.

marts, hvor der holdes en lille fernisering for

kunstnerne.


1. a & b på tur

Vi har været på Thorvaldsens museum for at tegne mosaikgulve.

Vi så Thorvaldsens grav og der var palmer på

væggene. Der var en stor statue som forstillede

Jesus og hans 12 disciple.

I loftet var der malet en stor stjernehimmel -det

var rigtig flot.

Det var en sjov og interessant tur.

Skrevet af Kasper 1.a og Jakob 1.a

vi har skullet lave collager om hvordan menneskers

kroppe bliver udstillet som ”perfekte” i reklamer og

andet.

Vi synes det er godt at man på skoler rundt

omkring i Danmark har sådan en uge hvor man

lærer om kroppen og følelser. Vi kunne godt

forestille os at der er mange teenagere, som kunne

have brug for noget at vide om det.

Derfor synes vi det er godt, at vi har haft sådan en

uge, plus det har været sjovt.

Men samtidig med at det har været seriøst, har

næsten alle har fniset en smule.

Vi tog bussen til København. Vi gik igennem

gaderne og så Rundetårn og mosaikfliser på vægge

og gader. Vi så Storkespringvandet.

Inde på museet var der en masse mosaik på

gulvene og der var mange store

skulpturer. Nogle steder var gulvene skæve og

bulede, fordi mange havde gået på dem.

Uge Sex

Vi har i 6. klasserne arbejdet med sex og sundhed.

Uge sex er en landsdækkende kampagne som

sætter fokus på seksualundervisning. Vi har lavet

forskellige øvelser, som alle handler om at turde

være sig selv, og ud fra forskellige cases har vi

skulle diskutere, hvilken beslutning der ville være

gode at tage i forskellige situationer. Vi har i

biologitimerne haft om kroppen og alt det der sker

når man kommer i puberteten osv.

Der har også været den kreative side af det, hvor


Udstilling i forhallen i marts

Kunstneren Jopie Van Horn skriver om sig selv:

Født i

København -

og vokset op

i min tidlige

barndom

med

Glyptoteket

som genbo.

Jeg var så

heldig, at

min mormor,

som vi

boede sammen med, var en stor

kunstkender. Når min mor var på

arbejde, passede hun mig og

den pasning foregik tit på

Glyptoteket, hvor hun viste mig

de forskellige kunstnere og

fortalte historier om deres liv. Se

mere på www.jopie.dk

REDAKTION OG INFORMATION FRUERLUND 9, 2850 NÆRUM TLF. 45 80 05 16. Email:

naerumskole@rudersdal.dk. Hjemmeside: www.naerumskole.dk. Redaktion og layout: Bjarne Bredvig.

Ansvarshavende: Kirsten Kryger & Jan Frank INDLÆG TIL NÆRUM SKOLE NYT

Alle elever, forældre og andre interesserede er velkomne til at sende indlæg, samt ris og ros til skolebladet.

Indlæg til næste nummer, frist d. 18/04-11 sendes til email: bredvig@me.com

More magazines by this user
Similar magazines