Vejledende Matematik A

naalakkersuisut.gl

Vejledende Matematik A

Side 7 af 8 sider

Suliassanit ukunannga: 11A, 11B, 11C aamma 11D taamaallaat marluk

naliligassatut tunniunneqassapput.

Suliat marlunnik amerlanerit tunniunneqarpata taamaallaat suliassiissutinut

siullernut marlunnut akissutit nalilerneqassapput.

Af opgaverne 11A, 11B, 11C og11D skal kun to opgaver afleveres til

bedømmelse.

Hvis flere end to opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af de

første to opgaver.

Opgave 11A: Rentes- og annuitetsregning.

Jane lånte 30000 kr. i banken den 1/1 2007. Tilbagebetalingen af lånet startede den 1/2 2007,

idet Jane skulle betale en månedlig ydelse i alt 10 gange. Bankens rente var 0,5% pr. måned.

a) Bestem den månedlige ydelse.

b) Bestem restgælden umiddelbart efter, at den 4. ydelse var betalt.

Opgave 11B: Beskrivende statistik.

En persons Body Mass Index (BMI) er et mål for sammenhængen mellem personens vægt og

højde. For 200 udvalgte personer fordelte BMI sig således:

BMI ]14;18] ]18;22] ]22;26] ]26;30] ]30;34]

Antal personer 28 42 66 40 24

a) Bestem middelværdien.

Tegn sumkurven, og bestem medianen.

Personer med et BMI mellem 25,0 og 30,0 betegnes som overvægtige.

b) Bestem hvor mange procent af de udvalgte 200 personer, der betegnes som overvægtige.

9

More magazines by this user
Similar magazines