Fordele ved oprettelse af testamente

deleuran.dk

Fordele ved oprettelse af testamente

Peter Bangs Vej 59

Pia Deleuran

Advokat

Mediator og retsmægler

CVR-nr. 22001205

2000 Frederiksberg

Telefon 38 88 11 11

Fordele ved oprettelse af testamente

www.Deleuran.dk

adv@deleuran.dk

Døgnvagt 38 88 77 77

BG Bank 1199 kontonr. 5458285

Telefax 38 88 91 91

Denne vejledning N gælder enlige,

der ikke sidder i uskiftet bo, som ikke har børn og hvor forældre lever.

Hvad sker der, hvis der ikke er oprettet testamente ?

Hvis du ikke har været gift vil den efterladte formue ifølge Arvelovens § 2 blive delt ligeligt imellem

dine forældre. Hvis en af forældrene er død, fordeles arven imellem den pågældendes børn – dine

søskende og søskendebørn og evt. halvsøskende.

Har du 1) arvet en ægtefælle, 2) uden at have indgået nyt ægteskab, 3) uden at efterlade

børn/livsarvinger, 4) uden at have arvet ifølge et samlevertestamente og 5) uden at have oprettet

samlevertestamente, vil den efterladte formue ifølge Arvelovens § 15 blive delt med halvdelen til

hver ægtefælles arvinger ifølge Arvelovens øvrige bestemmelser.

Hvorfor bør der oprettes testamente ?

Længstlevende ægtefælle uden børn kan, hvis der ikke er begrænsninger i et testamente oprettet

sammen med den afdøde ægtefælle, selv oprettet et testamente og disponere over hele den efterladte

formue.

Har du ikke været gift kan du ved oprettelse af et testamente frit disponere over hele den efterladte

formue.

Man skal være opmærksom på, at ens forældre kan være meget gamle eller døde, når man selv

afgår ved døden. Ved oprettelse af et testamente sikres det, at den efterladte formue ikke fordeles

efter Arvelovens mindre hensigtsmæssige regler.

Hvilke fordele kan der opnås ved oprettelse af et testamente ?

• Give fortrinsret til en eller flere arvinger.

• Sikre arvingerne ved etablering af særeje.

• Give støtte til bestemte velgørende formål.

• Sikre professionel dødsbobehandling for derved blandt andet at undgå uenighed imellem

arvingerne.

• Gennem båndlæggelse sikre, at arven anvendes til bestemte formål.

• Bestemme hvordan begravelse/bisættelse skal gennemføres.

• Sikre hensigtsmæssig fordeling af møbler og andre genstande.

Hvad gør man for at få oprettet et testamente ?

Aftal tid for en testamentssamtale. Nedskriv på forhånd ønskerne til testamentet som stikord. Under

samtalen kan vi oplyse om mulighederne for at opfylde ønskerne.

Hvad koster det ?

Prisen for 1) rådgivning om behov for testamente, 2) udarbejdelse af testamente, 3) rådgivning om

opdatering af tidligere oprettet testamente samt 4) udarbejdelse af tillæg til testamente / codicil

fremgår af pjecen "Prisliste". Normalpriserne varierer fra 1.200 kr. til 5.500 kr. Tænk på testamentet

som en billig ”forsikring”, der med sikkerhed bliver brug for.

Husk at en vejledning som denne ikke kan erstatte en personlig samtale med advokaten.

26.01.2008

Philip Deleuran

Advokat

Aut. ejendomsformidler & bobestyrer

CVR-nr. 15765976


Eksempel til inspiration.

Arv til fjernere slægtninge og velgørende formål.

335.849 kr.

Boafgift af arv til

nevø.

664.151 kr.

Nettoarv til nevø.

700.000 kr.

Nettoarv til nevø.

(Velgørende

formål betaler

boafgiften)

227.099 kr.

Boafgift betalt af

velgørende formål.

72.901 kr.

Nettoarv til

velgørende formål.

Eksemplet forudsætter, at der efterlades en formue på 1 mio. kr.

Figurens højre side viser hvordan arven fordeles, hvis kun en nevø

skal arve.

Figurens venstre side viser hvordan arven fordeles, hvis en nevø og

et velgørende formål skal arve og testamentet indeholder særlige vilkår

om hvordan boafgiften skal betales.

2

Similar magazines