Marts 2012 - Dalby kirke

dalbykirke.dk

Marts 2012 - Dalby kirke

Genopstår Dalby Tidende?

Og lægges kirkebladet så i graven?

Et initiativ ved navn Dalby Udviklingsforum –

med repræsentanter fra skole og kirke, idrætsforening

og spejdergruppe, beboerforening

m.v. – tænker i disse måneder kreativt om

sognets fremtid og sammenhængskraft. Arbejdet

forventes at løbe hen over de næste

par år.

I den forbindelse blev ideen født med at

lave en månedsavis for Dalby Sogn og lægge

denne sammen med kirkeblad, skoleblad og

klubbladet fra Dalby GF. Når det sidst i maj er

tid for næste kirkeblad, kommer der i stedet

en forsøgsudgave af den fælles månedsavis

Dalby Tidende inkl. det traditionelle kirkebladsstof.

Den vil som ”prototype” godt nok

dække de sædvanlige tre måneder, men så

har vi noget at diskutere fremtiden ud fra:

Skal vi satse på den fælles avis i sognet? Eller

skal vi beholde hver vores blad?

2

Kirkelig vejviser...

Vikarierende sognepræst

indtil 15. april:

Benjamin König

Hjarup Byvej 7, 6580 Vamdrup

Tlf.: 26 33 43 18

Sognepræst:

(på studieorlov indtil 15. april)

Jens Christian Bach Iversen

Gl. Tved 23 A, tlf. 75 50 23 27

Træffes bedst tirs.-fre. kl. 17-18

e-mail: jcbi@km.dk

Kirketjener/Graver:

Erling Frost Larsen

Kirken, tlf. 75 54 10 02

Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12-12.30

Organist:

Line Reinvang

Brændkjærgade 49

26 83 88 73

line.reinvang@gmail.com

Dalby Tidende er navnet på en enkel avis i

A4-format, der indtil for cirka 40 år siden blev

udgivet 3-7 gange årligt til sognets borgere.

Den udmærkede sig ved at fokusere på lokale

anliggender, stort som småt: Tanker om kommunesammenlægning,

Dalby Kommunes

regnskaber (på 2-3 sider), fritidsklub for unge,

20 øres pensionistrabat på busbilletter m.m.

Ud over Dalby Tidende sættes Dalby Udvik -

lingsforums andre initiativer – værested for

teen agere, stisystem mellem Mariesminde og

Dalby, IT-bibliotek for voksne, velkomst til tilflyttere,

voksenkor, teaterforening, og meget

mere – til debat lørdag den 2. juni kl. 11 i tilknytning

til Dalby Sportsfest. Mere om det i

forsøgsudgaven af Dalby Tidende.

jcbi

Kirkesanger:

Ida Ransby Schneider

Domhusparken 8, st.th.

tlf. 26 28 91 86

Menighedsrådets formand:

Kurt Johansen

Luneparken 50,

6070 Christiansfeld

40 33 66 59

kurtjohansen@sat7.org

Menighedsrådets kasserer:

Søren Arens

Solbakken 16

75 50 80 06

s.arens@stofanet.dk

Kirkeværge:

Kjeld Kjeldsen

Gl. Tved 19

61 60 70 47

tvedgaard@webspeed.dk

More magazines by this user
Similar magazines