Guldborgsund Avis - Resultater

stephanhansen.dk

Guldborgsund Avis - Resultater

lYandag 14. Juni

Guldborgsund Avis

Gridbr.ts!ni

GL!!!e

Et (u)hyggeligt bål

i Bregninge

Også 9 rumænere

standset oq

anholdt i Gedser

Fuld drøn på

gennem Horbelev

6 formodede tyve

stoppet før færgen

i Gedser

Vand på Werners

mølle iGedesby

Annoncer Job

Køb og Saig Huse

Boliger

Arrangementer

Damer i f4anelyst

samlef penge trl

kræftkampen

Ny kurator i Nørre

Alslev-konkursbo

Beboerne spørges

til råds om

f;-rl .--- t-__l

I Il''':- :----'|| l

I ll -''''iii:::1;':: 'll I

I lllrnusocHAvss€FurcEll ..: I

| | ri.,r.r,ri!,$,,!t I I

lrr,r,,, 54 44 -t6 801 | I

Ung Nykøbing-skytte udtaget til EM i

Tyskland

11ån.iaq i4 j!iri 2n1a (1. 0rr: iii

i'1åiet sf.:ei Icr biregkyiitn Sietnan liirsen- i:r

ferr riie.ler iii !ngdons Ell i neste råned.

i.|jiaE.lsei ri: uigdcftslan.i.'rioiCel fandl sle.j r

weekeiier, ag dea er rL, slare iaivellfii*gei tii

låce.lc* urge Nvitbin.-e 5kyte sorr hrle det

aiiskg lrJii

Det silJste !diaqei5?j!t-!vfu fanct !rr(ng s1€c

foa Sie!'|2n tiari.-qer der irvde r,rllglreij iari:i

5kyde sig tii ei irlai5 irå !l.rCn.r-!ianCrhcr.iei ved

iet kcf,.ren.le ri.g.joms Fl'1 i Iylkl,rtd i jr!r.

.

t o

.';,,..

-.:i,.

'.

nDsDi!t i{ke irribc.l iil l.t:k!,lring, !; S!--Dilans

ies!llai irlev da oqså i rrei3.€iilrg iri ii.lliqe:e på

Cet jævire lred il29 polol, LjC di l44a nl!llge

p.iiri.

-1rl'o-:'

: l' . . , - \e

Jutrrcf Cu? ! :1åiren, lrvf;r hclde! båce vanii

fri.lien cg s3i'ae ve:,jeearektri. llar-r sr C€i n!

sicae foav--n:niirqer lil ije !nge Jånske ierfe:, cg r

NJ"køiir!l :. ilJe!kyit€1a!! iat!.iigvrs ;sæi tii

Siecier Hå;isen

Sr3phin iians€n.r !dtelei ail iEr

d;ii5ke !ii !r!CorrsrårC:Nclr.

Eesog Bogo og

FÆRGI CAFTEN

Bogo Harn - Tli. 6.1700541

Bur{er| - Pol$ef - Gtle retter

DunstEgtB k:illin0ef ',;om du

kai finlE og beslille...

Annoncer lob Køb og

Salg - Huse Boliger

Arrangementer

Vand på Werners mølle i

Gedesby

Beboerne spørges tri råds

Sakskøbing Rødby

Ny kurator i Nørre Alslevkonkursbo

Ung Nykøbin9-skyEe

udtaget til EM i

Tyskland

Formand fra Sakskøbing


\ L{ i r,-*r, \at o

Stephan Hansen

udtaget til EM

Nykøbing F. Bues$te

laugs stortalent viste

også klassen i udtagelsesstævne

iHolstebro.

HOLSTEBRO Efter sine

imponerende resultater

ved de sjællandske mesterskaber

i Nykøbing F.

forrige weekend skulle

Stephan Hansen op til

den endelige eksamen

i weekenden. Og den

bestod han, hvorfor han

blev udtaget til EM for

ungdomsskytter i Tyskland

i næste måned.

Weekendens afsluttendeudtagelsesskydning

til EM fandt sted i

Holstebro, hvor dårligt

vejr generede bueskytterne.

- Derfor blev Stephans

resultat kun 1329 point,

ud af 1440 mulige point,

fortæller Dan Hansen,

der er formand for NykØbing

F. Bueskyttelaug

og er far til Stephan

Hansen.

Efter stævnet blev

landsholdet udtaget,

og det blev det samme

som vandt Junior Cup i

Italien, hvor det danske

hold satte en verdensrekord.

Altså med Stephan

Hansen, Simon

Mikkelsen, Lyngby, og

Simon Friese, Helsinge.

Allan

More magazines by this user
Similar magazines