Nyt initiativ - Greve Kommune

greve.dk

Nyt initiativ - Greve Kommune

Dialog


tværs

Et blad

for Førtids- og

Folkepensionister

December 2004

Nummer 37

Læs inde i bladet:

Side 3

Leder: Hvad gør du

Side 4-5

Nyt fra Ældrerådet

Side 6

Kultursiden

Side 7

Seniorbio forår 2005

Side 8-9

Portræt af

Johannes Hansen

Side 10

Læserindlæg

Side 11

Nyt initiativ

Side 12-13

Inger Svane i samtale

med Michael Nørbæk

Side 14-15

Notitser om lidt af hvert

Side 16

Nyttige adresser

Greve Kommune


Indholdsfortegnelse

Side 3 Lederen

• Hvad gør du

• Glædelig Jul

Side 4-5 Nyt fra Ældrerådet

• Billeder fra temadag med

Johannes Møllehave

Side 6 Kultursiden

• Portalen

Greve Bibliotek

• Geve Museum

Der er et juleaftensarrangement i Hundige Kirke.

Vi begynder kl. 17.30 med at hilse på hinanden,

inden vi skal i gang med julemiddagen. Det er en

traditionel julemiddag med and og flæskesteg, og

risalamande.

Hver deltager skal have en gave med til 25 kr.,

for det er jo en del af julens glæde, at vi både har

mulighed for at give og få gaver. Aftenen slutter

kl. ca. 21.30. Prisen er 100 kr.

Juleaften er for alle, for hvem kredsen omkring

træet er blevet for lille. Man kan komme alene

eller som par, og der er deltagere med børn, både

små og store. Der er mulighed for transport. Hør

nærmere ved tilmelding.

Spørgsmål og tilmelding til sognediakon Hanne

Hummelshøj, tlf. 43 60 02 60 lok. 20.

Det er sognepræst Marianne Mulnæs og Peder

Egelund, der står for aftenen.

Side 7

• Seniorbio i Portalen forår 2005

• Til Greveborgere

Side 8-9 Portrætsiden

• Johannes Hansen - en mand

med visioner og initiativ

Side 10 Læserindlæg

• Tilbageblik til en dag i

besættelsestiden

Side 11

Nyt initiativ - uddanelse af

frivillige bisiddere

Juleaften Nyt fra

Side 12-13 Portræt af en

aktuel interessant person

• Inger Svane i samtale med

Michael Nørbæk,

Idrætskunsulent i Greve

Side 14-15

Notitser om lidt af hvert

• Ny publikation fra

ÆldreForum

• Takster 2005

Nyt Job

• Tilskud efter §65

• Frivillighedsprisen

Bagside

Nyttige adresser

Pensionisthaverne

Vi kan allerede nu oplyse, at der bliver ledige

haver i 2005, vi har en lille venteliste i forvejen,

så det er en god idé at ringe og blive skrevet

op i god tid.

Haverne, som ligger i Hundige Vænget 6, er

mellem 50 og 70 m 2 , alle faciliteter og haveredskaber

er til rådighed.

Vi har et hyggeligt hus med toiletter, køkken

og opholdsrum.

Brugerrådet ønsker alle havebrugere en glædelig

jul og et godt nytår. Tak for sæsonen 2004

og på gensyn til en forhåbentlig god sæson

2005.

Med venlig hilsen på brugerrådets vegne

Formand Kjeld Martinsen Tlf. 43 61 10 64

Studiekreds

Vil du være med?

Vores studiekreds startede i 1994 som et 3årigt

projekt med tilskud fra socialministeriet,

hvorefter møderne fortsatte uden egentlig

leder.

Nu er vi fem kvinder, som mødes hveranden

tirsdag på Olsbækken.

Vi diskuterer emner af almen interesse - både

lokale og "fra den store verden" - film, teater

samt bøger, vi har læst.

Er du interesseret og vil høre mere, kan du

ringe til Annie Gronemann, tlf. 43 90 31 34.


LEDEREN

Hvad gør du

To veninder mødtes tilfældigt i byen og blev enige

om at drikke en kop kaffe sammen og få en

lille sludder. Det var et stykke tid siden, de sidst

havde set hinanden. Under samtalen fortalte den

ene, at hun nylig havde haft svær og alvorlig

sygdom tæt inde på livet og nævnte det meget

positive ved at have et godt netværk, gode venner

og familie, der tør tale åbent om problemerne og

ikke bare får ”begravelsesmine” på og ser den

anden vej.

Hvad gør du, hvis du fra en bekendt hører, at en

af dine venner er ramt af en temmelig alvorlig

sygdom og nogle dage efter ser ham på gaden.

Går du over på den anden side af gaden og lader

som om, at du ikke ser ham, fordi du ikke rigtig

ved, hvad du skal sige til ham?

Eller går du ham imøde, hilser på ham på samme

måde som I plejer at gøre, når I mødes. Taler lidt

om vejr og vind og nævner, at du har hørt, at han

er alvorligt syg og spørger ham, om det er noget

han vil tale om?

Hvis han siger ja, hvad gør du så?

Giver du dig god tid til at lytte på, hvad han for-

Dialog på tværs ønsker alle sine læsere

en glædelig jul og et lykkebringende

nytår med dette lille gruk af Piet Hein

Nytårsønske

Jeg ønsker for det nye år,

at alle ord tilbagefår

den uforvekslelige klang,

de åbentbart har haft engang.

Så fred blir fred, og ven blir ven,

og tillid tryg engang igen,

og alle ord hvergang de lyder

betyder just hvad de betyder.

v/Bente Bentsen

tæller og kommer med små kommentarer og

spørgsmål, så din ven føler, at du har spurgt, fordi

du virkelig bekymrer dig om ham og gerne vil

hjælpe, hvis der er noget, han gerne vil have dig

til.

Eller lader du bare det hele løbe ind ad det ene

øre og ud ad det andet uden kommentarer eller

spørgsmål, fordi du er lidt usikker overfor situationen?

Hvad gør du senere?

Ringer du til din ven, eller besøger du ham for at

følge med i hans sygdom og eventuelt være ham

til hjælp, eller ”glemmer” du helt, at du har en

ven, der er meget syg?

Selvom man under normale omstændigheder har

et godt netværk, sker det ofte, at vennerne falder

fra, hvis der opstår alvorlig sygdom.

Det kan i sandhed nogen gange være meget

ensomt, at få en alvorlig sygdom.

Har du haft oplevelser, der ligner, og har du lyst

til at fortælle om dem, eller lyst til at komme

med gode råd, vil redaktionen meget gerne høre

fra dig.

3


NYT FRA ÆLDRERÅDET

Temamøde med

Socialudvalget 24. juni 2004

På dette temamøde fik Ældrerådet en orientering

om og deltog i en drøftelse af de nye træningsfaciliteter

på Hedebo, de nye bo- og levemiljøer og

de mange tiltag vedrørende kostpolitikken.

Dialogmøde mellem

plejecenterråd og socialudvalg

16. september

På dette møde drøftedes ”Sociale aktiviteter i de

grå timer”. Det betyder aktiviteter på plejecentrene

på de tider, hvor der sker mindst. Dette

emne har i lang tid haft Ældrerådets store interesse,

og vi kunne med stor tilfredshed konstatere,

at der er sket en stor og positiv udvikling.

Efterfølgende blev der valgt 2 repræsentanter fra

de frivillige foreninger til §115-udvalget, et

embedsmandsudvalg der fordeler penge til frivillige

foreningers arbejde. Dette har længe været et

stort ønske fra Ældrerådet, og vi ser gerne, at der

i fremtiden kan optages flere repræsentanter fra

de frivillige foreninger i §115-udvalget.

4

ROSKILDE AMT

Specialundervisningscentret

for voksne

Høreundervisningen

Solrød Gymnasium

Solrød Center 2 (v/Biblioteket)

2680 Solrød

Åbningstid: Ma., ons., fre. kl. 10-12

Telefontid:

Dagligt mellem kl. 9.00 - 12.00

tlf. 46 33 53 50

v/formand Mogens Marker

Parkeringsforhold

Nældebjerg

Ældrerådet har taget spørgsmålet op om de

vanskelige parkeringsforhold, som findes i

tilknytning til Plejecenter Nældebjerg.

Resultatet er blevet, at der er blevet etableret en

ny korttidsparkeringsplads og truffet aftale om,

hvor flyttebiler kan holde, samt at der ved

forhandlinger med nye bygherrer omkring plejecentret

vil være megen fokus på bestræbelserne

for at forbedre parkeringsforholdene omkring

Nældebjerg.

Ældrerådet følger fortsat sagen.

Parkeringsforhold

Olsbækken

Ældrerådet har taget spørgsmålet op, om der kan

etableres flere parkeringspladser ved Olsbækken,

der er ofte behov for flere end de i dag etablerede.

Teknisk er der mulighed for at etablere flere

pladser.

Det har vist sig, at da Olsbækken er organiseret

på en anden måde end fx Nældebjerg, er det

Brugerrådet på Olsbækken, der skal tage initiativet

til en eventuel etablering af flere parkeringspladser.

Ældrerådet følger sagen.

Budget 2005

Ældrerådet har gennemgået forslaget til Kommunens

budget 2005, og fremlagt sine meninger

om de relevante poster samt forslag til besparelser

og udvidelser.

Idrætssind i Greve

Alle pensionister i Greve Kommune med

psykiske problemer samt deres venner og

hjælpere kan deltage i foreningen Idrætssind.

Kontakt Lars Nørregård, Hedelunden,

tlf. 43 95 81 00.


NYT FRA ÆLDRERÅDET

Torsdag 28. oktober afholdt Ældrerådet en temadag

i Portalen.

Dagen indledtes med, at tre medlemmer af Socialudvalget,

nemlig Kirsten Stuckert, Jette Andersen

og Liselott Hansen gav deres svar på spørgsmålet

”Hvilke forventninger har jeg til min

tilværelse, når jeg går på pension?”

Vi fik nogle interessante svar, og derefter underholdt

Johannes Møllehave i godt halvanden time

v/formand Mogens Marker

Temadag med Johannes Møllehave

Et kvarter forsinket, på grund af kø på motorvejen til

Greve og et spændende møde med Morten Grunwald om en

bog om Ove Sprogø, fløj Johannes Møllehave ind foran

den fyldte sal med 250 forventningsfulde seniorer.

Det er svært at få trykket på knappen lige når, han hopper,

men her i landingen får vi en forklaring på, hvor vigtigt det

er at lade ting gro frem for at lægge begrænsninger.

med sine meninger og oplevelser omkring

tilværelsen som gammel. Et medrivende indlæg.

De 250 billetter, der var gratis, blev afhentet på

godt en time.

Til foråret – nærmere betegnet den 10. marts

2005 - bliver der afholdt endnu en temadag, her

vil fremtidsforskeren Martin Ågerup fortælle om

sine tanker om fremtiden som gammel i Danmark.

Det er med at holde ørene stive, det ene øjeblik har vi en

vittighed, det andet øjeblik en alvorsting om liv og død.

Det er en forrygende eftermiddag, Johannes Møllehave

tager os med fra Grundtvig og Kierkegaard indover barnebarnet,

der ser den døde regnbue i vandpytten med olie -

til Hans Bendix, Halfdan Rasmussen, Benny Andersen,

Frederik Dessau og Ebbe Mørk - og alle de andre berigende

mennesker inklusive ham selv.

Foto: Lise Høst

5


KULTURSIDEN v/Bente Bentsen

Portalen

Som det nok er de fleste bekendt efterhånden,

kan Portalen i januar fejre sin 10-års dag. Det

kommer sikkert ikke til at gå stille af.

Med hensyn til planlægning af kunstudstillingerne,

så er den endnu ikke helt på plads, men på

forårets første udstilling vil der i Kunsthallen blive

vist billeder af Sanne Ronild, der er kendt for

mange store billeder af vilde dyr, bl.a. næsehorn.

Et meget spændende bekendtskab, som vi kan

glæde os til.

I Jens Nielsen-salen vil der blive ophængt en

”mini Pro”-udstilling. Det betyder billeder af

kunstnere fra kunstnergruppen Pro, en gruppe,

der normalt udstiller inde i storbyen, men dog en

enkelt gang har henlagt årets udstilling til Portalen.

Det er åbenbart faldet så godt ud, at man nu

vil prøve at udstille igen hos os.

Forårets anden udstilling er ikke endelig aftalt

endnu, men den tredje udstilling bliver med mange

kendte kunstnere, der tidligere har udstillet i

Galleri Åhuset i Køge – Danmarks mindste galleri.

Åhusets ejer – Selma – fylder i foråret 75 år,

og udstillingen er fra kunstnernes side en hyldest

i denne anledning.

6

Greve Museum

Skoleudstillingen, som åbnede dette efterår,

bliver forlænget, formentlig helt til 27. februar.

Den 21. november åbnede årets juleudstilling

”Den gamle jul på landet”. I år er bondestuerne

og køkkenet på Grevegård pyntet ekstra op

til jul. Der bliver fortalt om julens mad og

kager, julestuer, varsler til jul og overgang til

juletræsjul omkring år 1900.

Også på museet kommer det til at handle om

H.C.Andersen. Palmesøndag, den 20. marts,

åbnes en udstilling med værker af

Greve Bibliotek

Året 2005 er som alle sikkert nu ved

H.C.Andersen-år, og naturligvis vil dette også

sætte sit præg på arrangementer på Greve

Bibliotek.

Pensioneret overlæge Hans Jørgen Clemmentsen

fra H.C.Andersensamfundet kommer i

uge 6 (først i februar) og fortæller om rejseoplevelser

i H.C.A.’s liv.

Den 24. februar kommer Maria og Jacob

Stenz med ”H.C.Andersen med musikalsk

ledsagelse”. Der vil være oplæsning af

H.C.A.-eventyr og Maria Stenz synger sange

lige fra gamle skillingsviser til moderne viser

af Kim Larsen.

Den 2. marts kommer forskningsstipendiat

ved Det Kongelige Bibliotek Kirsten Dreyer

og fortæller noget om H.C.A. og kvinderne.

Den 8. marts bliver der et show med billeder,

musik og levende ord – ”Hans livs eventyr –

en eventyrlig rejse med H.C.Andersen”. Der

vil være oplæsning af Michael Falck og

musik af Kristian Lilholdt.

Den endelige planlægning for foråret er ikke

helt klar, så det er stadig en god idé at holde

øje med lokalavisernes annonceringer.

H.C.Andersens første illustrator, Vilhelm

Pedersen, som boede i Karlslunde. Han var

en meget folkekær kunstner, som var inspireret

af guldaldermaleriet og elev af Wilhelm

Marstrand. I udstillingen vil også indgå andre

illustratorer som fx Ib Spang Olsen og Lorenz

Frölich, der ligeledes har tegnet til H.C.A.eventyr

og historier.

Også her mangler forårets program den endelige

finish, så igen – hold øje med

lokalaviserne.


Seniorbio i PORTALEN forår 2005

- et tilbud til førtids- og folkepensionister samt borgere over

60 år i Greve Kommune

Forsalget starter i Portalens billetsalg den 4. januar 2005

Filmene spilles tirsdage og søndage

Pris: 40 kr. inkl. kaffe og brød i Caféen efter forestillingen Rigtig god fornøjelse.

Motorcykel dagbogen - 18. januar kl. 13.00 og

23. januar kl. 11.00

Instruktør:Walter Salles

Skuespillere: Gael Garcia Bernal, Rodrigo De la Serna, Susana Lanteri,

Mia Maestro

Genre: Drama. Varighed: 2 timer 8 min.

I 1952 drager Ernesto og Alberto ud på de støvede landeveje for at opleve det

virkelige Latinamerika på motorcykel. Med appetit på eventyr og fordomsfri

indstilling møder de to kontinentets mangfoldige kultur, de brogede beboere

og den imponerende natur.

Men makkerparret ser også bagsiden af samfundet med stor fattigdom og

ulighed. Baseret på Ché Guevaras bog 'Notas de viaje', skrevet under navnet

Ernesto Guevara, og Alberto Granado bog 'Con el Che por America Latina'.

Before Sunset - 1. februar kl. 13.00 og 6. februar kl. 11.00

Instruktør: Richard Linklater

Skuespillere: Ethan Hawke, Julie Deloy, Vernon Dobtcheff,

Louise Lemoine Torres

Genre: Drama, Romance. Varighed:1 time 20 min.

For ni år siden mødtes amerikanske Jesse og franske Celine tilfældigt i Wien

til 14 timers intens samvær. Nu har Jesse skrevet en roman om oplevelsen og

mødes med Celine til en intim samtale om alt mellem himmel og jord, mens

de vandrer gennem endnu en smuk europæisk storby.

The Stepford Wives - 15. februar kl. 13.00 og

20. februar kl. 11.00

Instruktør: Frank Oz

Skuespillere: Nicole Kidman, Bette Midler, Bobbie Markowitz,

Christopher Walken

Genre: Komedie, Triller. Varighed: 1 time 33 min.

I den lille overklasse by Stepford er alle glade og specielt kvinderne så

fuldendte og lykkelige, at det i sig selv er mistænksomt. Det synes i hvert fald

tilflytteren Joanna, der sammen med alkoholikeren Bobbie begynder at kradse

i den polerede overflade på det perfekte samfund.

Baseret på Ira Levins roman af samme navn.

Blomstrende Efterår - 1. marts kl. 13.00 og

6. marts kl. 11.00

Instruktør: Vladimai Michálek

Skuespillere: Vlastimil Brodsk_, Stella Zázvorková, Stanislav Zindulka,

Til Greveborgere

Ondrej Vetch_

Genre: Komedie, Drama. Varighed: 1 time 35 min.

Selvom Frantisek har rundet de 75, er han stadig fuld af løjer og mod på livet.

Særligt ynder han at udføre forskellige pratical jokes ved for eksempel at

udgive sig for at være andre og mere betydningsfulde personer. På den måde

udlever han nogle af sine drømme. Imens planlægger hans evigt bekymrede

kone deres begravelser ned i mindste detalje.

Terminalen - 15. marts kl. 13.00 og 20. marts kl. 11.00

Instruktør: Steven Spielberg

Skuespillere: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride

Genre: Komedie, Drama, Romance.Varighed: 2 timer 8 min.

Viktor flygter fra urolighederne i sit hjemland og immigrerer til USA.

Desværre et Viktors pas ikke længere gyldigt, da et statskup gør en ende på

hans hjemland. Den uheldige mand kan derfor ikke komme ind i Amerika og

heller ikke vende hjem men må blive i terminalen. Efterhånden som dage bliver

til uger og måneder bliver Viktor en fast del i lufthavnens hverdag.

Brødre - 29. marts kl. 13.00 og 3. april kl. 11.00

Instruktør: Susanne Bier

Skuespillere: Connie Nielsen, Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie Kaas,

Bent Mejding

Genre: Drama. Varighed: 1 time 50 min.

Brødrene Michael og Jannik ligner ikke hinanden. Hvor Michael har kontrol

over tilværelse som professionel soldat, laller Jannick rundt og laver ikke det

store. Men da Michael meldes savnet i Afghanistan, hjælper Jannick sin brors

kone og børn. I mod alle ods vender Michael traumatiseret hjem fra krigen, og

nu er forholdet mellem de to brødre ændret for altid.

Kongekabalen - 12. april kl. 13.00 og 17. april kl. 11.00

Instruktør: Nikolaj Arcel

Skuespillere: Anders W. Berthelsen, Søren Pilmark, Nastia Arcel,

Nicolas Bro

Genre:Triller. Varighed: 1 time 47 min.

Der er koldt på toppen af dansk politik, hvor alle tricks gælder i spillet om

magtens tinder. Det erfarer den unge journalist Ulrik, der kommer på sporet af

skumle sammensværgelser blandt kyniske politiske kandestøbere. Den slags

er lige guf for en ambitiøs journalist, men magtens mænd bliver hurtigt trætte

af den nævenyttige Ulrik og vil gå langt for at lukke munden på ham.

Kommunalt handicapråd skal være startet senest den 1. januar 2007.

Vær med til at formgive og præge Greve Kommunes handicappolitik nu da det ser ud til, at alle handicapproblemer

skal løses af kommunerne ved den kommende Amtsløsning.

Er du medlem af en handicaporganisation, så har du mulighed for dette, ved at henvende dig til DSI,

De Samvirkende Invalideorganisationer Greve Lokalafdeling.

Vi har i samarbejde med kommunen lavet en række tiltag, der har gjort det lettere for handicappede at fungere

i samfundet, og vi har et ønske om at gøre det endnu bedre. Det kan du være med til at præge ved at

komme til de møder, der holdes af DSI Greve lokalafdeling i Greve Borgerhus.

For yderligere oplysning kontakt Louis på tlf. 43 90 88 29 eller på mail louis.krantz@mail.tele.dk

7


PORTRÆTSIDEN

Tidligere sognerådsformand i Tune, Greve storkommunes

første borgmester Johannes Hansen,

Tune, kunne lørdag den 4. december fejre sin 90

års fødselsdag.

Johannes Hansen er født i Vindinge, hvor hans

forældre drev en lille gård, der lå i det område

der blev inddraget til grusudvinding, derfor blev

det hele til et ufrugtbart, uskønt område. Gården

der hed Mørkegård er nu nedrevet.

I 1920 overtog Johannes Hansens forældre, hans

fars fødegård, Nordgården i Tune, samme år

begyndte Johannes sin skolegang hos frk. Andersen

på Pogeskolen, tre år senere kom han i ”den

store skole” hvor han gik til 1928, i 1929 blev

han konfirmeret, fire år efter gik turen til Askov

Højskole. Den landbrugsfaglige uddannelse fik

han, dels på gårde hvor han tjente og på Tune

Landboskole, hvor han gik vinteren 1934-35. I

1935-36 var han soldat, garderhusar.

Idræt har altid haft Johannes Hansens store interesse,

derfor var det også helt naturligt, at han i

1937-38 kom på Ollerup Gymnastikhøjskole.

Hvorefter han var en meget aktiv gymnast som

deltager i flere store idrætsstævner også som

leder. Han var i mange år et meget aktivt medlem

af Tune Idrætsforening. I nogle år ledede han

bl.a. pigegymnastikken, på dette hold var der en

meget dygtig gymnast, læge Tuxens datter Birte,

som han 21. november 1942 blev gift med. Sammen

havde de 1. november overtaget Grønshøjgård

i Tune, her kunne de sammen fejre deres

guldbryllup 21. november 1992. På gården voksede

tre børn op, det var Inge Marie, Arne og

Stig.

Johannes Hansen viede i mange år en stor del af

sine kræfter til amts- og kommunalpolitik. I 1950

indvalgtes han af Venstre i Tune sogneråd, og i to

perioder, fra 1962 til 1970, var han sognerådsformand.

To gange opnåede han at blive valgt til

posten uden modkandidat. Fra 1970 til 74 var han

medlem af Greve kommunalbestyrelse.

Med det største personlige stemmetal, selvom

han ikke havde fået en topplacering på Venstres

8

v/Peder Egelund

Johannes Hansen

- en mand med visioner og initiativ

opstillingsmøde, blev han i 1974 indvalgt i Roskilde

amtsråd.

Johannes Hansen blev ved konstitueringen udpeget

som formand for amtets undervisnings- og

kulturudvalg, og også dette hverv røgter han med

omhyggelighed og interesse. I øvrigt stiftede

Johannes Hansen allerede i juli 1969 nærmere

bekendtskab med amtsrådet, idet han da indvalgtes

som suppleant for skyldrådsformand, gårdejer

Christen Olsen, Svogerslev.

I det kommunalpolitiske arbejde fik Johannes

Hansen lejlighed til at udføre betydningsfulde

ting på mangfoldige områder, specielt i den sociale

sektor.

Han var en af initiativtagerne til opførelsen af

alderdomshjemmet Hedebo i Greve, og arbejdet i

socialudvalget samt børne- og ungdomsnævnet lå

ham stærkt på sinde. Det var også Johannes Hansen,

der satte skub i planerne om dannelsen af det

rekreative grusgravområde. Han gik i sin sidste

periode stærkt op i sin formandspost for Hedeland-udvalget.

Gartnernes og landmændenes

interesser blev også altid godt varetaget i sogneråd

og kommunalbestyrelse af Johannes Hansen,

der var meget lidt begejstret for den grundskyldspromillestigning,

som Greve kommunalbestyrelse

vedtog.

Han kom også i spidsen for rådhusudvalget, der

skulle forberede opførelsen af Greve storkommunes

nye, store administrationsbygning, selv om

denne storkommune ikke blev til med hans gode

vilje. På et tidligt tidspunkt før 1970 markerede

Johannes Hansen sig stærkt ved, sammen med

sine kolleger i Tune sogneråd, at arbejde på dannelsen

af en baglandskommune, ved sammenlægning

af Tune, Vor Frue og Reerslev Vindinge

kommuner, når der skulle ske sammenlægninger,

og han ønskede i hvert fald ikke Tune indlemmet

i Greve storkommune. Tune, der samarbejdede

med by-udviklingsudvalget for Roskildeegnen,

regnede med at skulle få 3500-4000 indbyggere

og bl.a. en tre-sporet skole med overbygning. Vi

ønskede en kommune, hvor nærdemokratiet kunne

fungere.

Kommunalreformkommissionen ville det dog


anderledes, og det bøjede Johannes Hansen sig

loyalt for og gik med fynd og klem ind for at

skabe en så god Greve storkommune som gørligt.

For de nye beboere får det, der er sket, ingen

særlig betydning, for de har ikke oplevet andet,

men for de gamle beboere i Tune-området har det

været og er det svært at forstå udviklingen.

Der var også stor forskel i administrationen af

kommunerne. Der var fx mange private udstykninger

i Greve-Kildebrønde og Karlslunde, mens

de kommunale dominerede i Tune. I Tune var der

offentlige veje, i de to andre kommuner var der

mange private. De andre kommuner havde planlagt

mere langsigtede investeringer og havde

højere ejendomsbeskatning end Tune, der havde

en lav ejendomsbeskatning, og havde planlagt

investeringer på kortere sigt. Det var nu, mener

jeg, et godt princip at have en kortere vej mellem

investering og udnyttelse.

Jeg tror fortsat, konkluderer Johannes Hansen, at

det var lidt vanskeligere at skabe en storkommune

på denne egn end så mange andre steder, hvor

sammenlægningerne skete mellem mere ensartede

kommuner

En stram prioritering af anlægsvirksomheden var

nødvendig i Greve Kommune, og det er mit indtryk,

fortsætter Johannes Hansen, at personalestoppet,

anlægsstoppet og låneloftet har gavnet

kommunens økonomi. Disse ting har også tilbageholdt

lidt af udviklingen, og det er kun godt.

Johannes Hansens ønske for fremtiden er, at man

fortsat skal fremme forureningsbekæmpelsen og

skabe miljø og trivsel. Vi har så store muligheder

med Køge Bugt som et værdifuldt rekreativt

strandområde, grusgravområdet og de grønne

kiler. Jeg tror, at der er en bred politisk vilje til at

gøre noget ved disse sager, men det er svært at få

tid og penge til at gennemføre tingene.

Mange opgaver er løst. Det er et meget stort

fremskridt, at vi har fået bygget mange børneinstitutioner.

Vi gennemførte et meget omfattende

men også nødvendigt skolebyggeri. Byggestilen

var mindre luksuriøs, men vi har fastholdt

anskaffelsen af moderne undervisningsmidler,

således at mulighederne for en god undervisning

ikke er svækket.

10. oktober 1974 kunne Johannes Hansen som

toastmaster og som repræsentant for bygherren,

Roskilde Amtsråd, erklære Greve gymnasium for

indviet.

For sit arbejde i Greve kommunalbestyrelse vil

man især huske Johannes Hansen for hans store

interesse for det sociale arbejde Han markerede

sig stærkt i socialudvalget. Som han selv udtrykker

det: ”Det sociale område blev min hovedinteresse

i mine år i kommunalpolitik”, og fortsætter:

”Et af mine principper har været, at man

hellere må hjælpe en gang for meget end en gang

for lidt”!

Kommunalpolitikken følger han fortsat med stor

interesse.

I nogle år var han med i ledelse af D.L.G., Topsikring,

Østifternes Brandforsikring, Landsudvalget

for Kvægavl, De østlige øers kvægavlsarbejde,

dommer ved landets dyrskuer, samt formand

for Kvægavlsforeningen. Han har i sine yngre

dage haft meget betroede poster som formand for

Roskilde Sparekasses tilsynsråd og for Aldershøj

mejeri. Når Johannes Hansen går ind for en sag,

og siger ja til at påtage sig et stykke arbejde, kan

man trygt stole på, at han ikke er bange for at

smøge ærmerne op.

Den 7. oktober 1983 udnævnte Hendes Majestæt

Dronningen Johannes Hansen til Ridder af Dannebrogsordenen.

I efteråret 1996 tog Birte og Johannes den svære

beslutning at sælge Grønshøjgård, og kunne den

1. september flytte ind i deres nuværende bolig

Tinggårdsparken, hvor de, omgivet af mange

minder fra et meget aktivt liv, nyder deres velfortjente

otium.

9


LÆSERINDLÆG

Tilbageblik til en dag i

besættelsestiden

Den 29. marts 1945 mødte jeg på Østerbro

Brandstation, uden at vide at det skulle blive en

særlig dag.

Vi gjorde de rutinemæssige ting som altid ved

vagtskifte.

Da klokken var ca. 10 kom en læge og vaccinerede

hele vagtstyrken mod difteritis, herefter

gik nogle af os op på tagterrassen for at nyde

forårsvejret. Brandstationen har en skole som

nabo, her var anbragt børn, der var flygtninge fra

den østlige del af Tyskland. De legede i gården,

men pludselig lød luftværnssirenerne (kl. 11.30),

og i løbet af et kort øjeblik var samtlige børn i

kælderen, de stakkels børn havde jo været vidner

til russernes fremmarch og vidste bedre end

nogen, hvad luftalarm betød.

I Københavnsområdet havde man haft mange

luftalarmeringer i de seneste næsten fem år, men

kun to mindre angreb på B&W, som lavede

skibsmotorer til tyskerne m.fl. Et af disse angreb

gik mest ud over en af De Danske Sukkerfabrikker

og Christianskirken. Trods alarmen blev

vi på tagterrassen, men denne gang lod det til, at

det var noget større, der var ved at ske, de

engelske fly drønede over byen.

I Frihavnen (lige overfor brandstationen) lå nogle

tyske krigsskibe, som beskød flyene. Nu kom vi

10

ned fra terrassen i en fart, fordi nogle hvislelyde

i luften sagde os noget om granatsplinter.

Vi fik hurtigt en alarm fra Hovedbrandstationen,

som lød på, at et fly var styrtet ned i Fælledparken,

måske ramt af før omtalte luftværnsskyts.

En sprøjte blev sendt til stedet og slukkede

flyet, som var brudt i brand ved styrtet, flyets

besætning omkom.

Kort efter kom næste alarmering, så skulle vi af

sted, det vil sige stige og tender (sprøjte). Tenderen

skulle bruge en brandhane på hjørnet af

Gyldenløvesgade og Vester Farimagsgade.

Her mødte os et kaotisk syn af knuste ruder og

murbrokker, på den anden side af gaden lå tre

ueksploderede bomber, hertil kom, at Hipoer

(danskere i tysk tjeneste som hjælpepoliti) skød

omkring, så vi måtte gå i dækning af vores

sprøjte. Tyskerne forbød os at gå i gang med

slukningsarbejdet, fordi der var flere tons ammunition

i Shellhusets kælder. Som følge heraf kom

vi først i gang med en times forsinkelse. Det blev

ikke i Shellhuset, at vi blev sat ind, men i Ingeniørhuset,

disse huse var sammenbygget.

Efter endt indsats i nogle timer var vi hjemme på

stationen, vi skulle have noget at spise og en tør

uniform.

Senere blev vi atter alarmeret, nu var stedet Den

Franske Skole på Frederiksberg, hvor vi skulle

bistå brandvæsenet der.

Olaf Hansen

Netværkskontoret

Strandcentret 1. sal

Frydenhøj Allé 100

2670 Greve

Tlf. 43 60 00 93

Kom og

hjælp os med

at hjælpe

andre

Kontakt os

for nærmere

Greve Netværk


Nyt initiativ – uddannelse af frivillige bisiddere

v/Ole Andersen, medlem af Greve Ældreråd

Omsorgsorganisationernes Samråd vil i 2005

oprette et korps af bisiddere i Roskilde Amt.

Der vil først i februar måned blive indbudt til et

orienteringsmøde på Margrethegården i

Roskilde, hvor alle interesserede er velkomne.

For at blive bisidder skal man gennemgå et kursus

i form af en studiekreds på fem enkelte dage,

der senere vil blive fulgt op af et højskoleophold

på tre dage.

Hvad er en bisidder

En bisidder er en person, der kan yde moralsk og

praktisk støtte til ældre ved for eksempel:

• Visitiation til hjemmehjælp

• Besøg i banken

• Besøg på socialkontoret

• Ved forsikringsspørgsmål

• Hos skattevæsenet

• Ved møde i skifteretten

• Hos lægen

• På sygehuset

• Andre belastende situationer

En bisidder har altid tavshedspligt.

Er du interesseret?

Har du lyst til at få flere oplysninger kan du

ringe på tlf. 43 90 47 83 eller sende en e-mail til

Ole Andersen: elhabi@webspeed.dk

Greve

Handicap

Idrætsforening

ET TILBUD TIL ALLE UANSET HANDICAP

Aktiviteterne foregår på Tjørnelyskolen

tirsdag aften.

Lørdagssvømning i ekstra opvarmet bassin.

Transport kan arrangeres, dog ikke lørdag.

For yderligere oplysninger kontakt

Yvonne Person

Tlf. 46 13 80 65

Du kan også ringe til aktivitetskonsulent Lise

Høst efter den 16.1.05 på tlf. 43 97 92 61 eller

sende en e-mail: lih@greve.dk

Hvad er Omsorgsorganisationernes

Samråd (OS)

En landsdækkende frivillig social omsorgsorganisation,

der har til formål at virke indenfor

ældreområdet.

Det er OS´ vision at fremme mulighederne for, at

det enkelte menneske kan have indflydelse på

egne vilkår og derved sikres en værdig, tryg og

indholdsrig dagligdag med mulighed for aktivitet

og samvær med andre.

OS efterlever visionen ved at deltage i debatten

om omsorg, pleje og aktiviteter på ældreområdet

og samtidig medvirke til udvikling indenfor

området. OS forsøger i den forbindelse at gøre

en forskel ved at afholde kurser, konferencer,

seminarer, temadage, længerevarende uddannelsesforløb

for personale, ledere, politikere og

frivillige på ældreområdet. Udviklingen sker

også i form af projekter, udgivelse af bøger m.v.

Spurven

- en klub for

førtidspensionister

Vi mødes hver onsdag

fra 13.00 - 17.00

i Greve Pensionistcenter,

Greveager 9, 2670 Greve

Kom og mød os, vi har det sjovt sammen.

Ring og hør nærmere hos formand

Sven Karlsen tlf. 46 15 25 98

11


12

Portræt af en aktuel interessant person i Greve Kommune

Inger Svane i samtale med

Michael Nørbæk,

Idrætskonsulent i Greve

Data:

Navn: Michael Nørbæk

Alder: 33 år

Uddannelse: Jeg er et produkt af sportens verden,

har dyrket mange idrætsgrene, indtil

jeg som 13-årig traf et valg. Det blev

badminton. Gik ud af niende klasse,

derfra til badmintongymnasium, men

kroppen kunne ikke holde til det. Så

hjem til Aarhus fra Aabenraa. Tog her

HH (Højere Handelseksamen), derfra

til Team Danmarks trænerskole i

Aalborg for at blive professionel badmintontræner.

Færdig med uddannelsen

som 19-årig (1), derefter træner i

ti år. Som 29-årig fodbolddirektør i

Randers fodbold i ca. et halvt år.

Job: Fra 1. marts 2002 Idrætskonsulent i

Greve

Familie: Jeg bor på Frederiksberg.

Interesser: Rejser, sport og kulturliv og min Café

Luna på Christianshavn, bygget op

efter dansk/amerikansk princip.

Indledning

Så er min destination Greve Svømmehal – nej

ikke for at svømme, men for at besøge CSF

(Center for sport og fritid) som åbnede den 6.

januar 2004, og har til huse lige indenfor til højre

i Svømmehallen på adressen Jørgen Bachs Plads

nr. 1.

Helt nøjagtigt skal jeg møde Greve Kommunes

idrætskonsulent Michael Nørbæk for en samtale.

Jeg har tidligere et par gange hilst på Michael,

bl.a. ved Greves første Idrætsfestival for pensionister

og efterlønnere i Greve Hallen. Jeg husker

ham som meget høj og åleslank.

Michael er ikke til stede, han er lige et ærinde i

byen, får jeg at vide, da jeg træder ind ad døren,

men jeg er også i god tid.

Ventetiden bruger jeg til at se mig omkring, og

mit øje fanges af en stor opslagstavle, som foruden

møder, udklip og lignende også indeholder

flere ”kloge ord og sentenser”. Særlig ”rigtige

kvinder spiller billard” tiltaler mig, for på kurser

som jeg har deltaget i eller selv holdt rundt i lan-

det, blev der næsten altid spillet billard om aftenen,

men jeg var tit eneste kvindelige deltager.

Nå nok om det, nu er Michael tilbage, og da vi er

i sportens verden, skal vi have hvid vand og

frugt, som lige skal arrangeres på et fad, så er vi

klar til samtalen.

Hvem er Michael Nørbæk egentlig

Jeg er typen, der ikke taler meget om mig selv.

Men jeg er nok også arbejdsnarkoman, arbejdet

betyder utrolig meget for mig, enten alene eller

sammen med andre. Og ikke mindst de resultater,

som jeg derved kan opnå.

Desuden værdsætter jeg min selvstændighed.

Hvad er målet som idrætskonsulent

i Greve

Greve Kommune er en af de få kommuner i landet,

som har en idrætsplan. Den startede i 2001

og er foreløbig løbende til 2006, og den er det

mit mål at leve op til enten alene, men mest i forbindelse

med alle de gode kræfter, som allerede

findes indenfor området.

Jeg er således bindeled mellem kommunen og

idrætten og skal samle trådene, hvilket jeg ser

som en fornem opgave.

I Greve Kommune har man således et idrættens

kontaktudvalg, hvilket er unikt i sig selv. René

Milo (borgmesteren) er formand og i dette udvalg

er jeg sekretær. Udvalget består af otte personer,

og det er fra dette udvalg, pengene til alle aktiviteterne

skal bevilges.

Målet for mig er også, at der skal være konstant

udvikling inden for området for den enkelte borger

– ung som ældre, alle – også handicappede.

Hvor bevæger vi os hen

Vi bevæger os mod bedre tider, fordi der nu er

fokus på området, og der er ressourcer til området.

Men jeg vil ikke sætte noget glansbillede op

om senioridrætten i Greve Kommune, for der er

ingen tvivl om, at der er mange ting, som vi kan

og skal gøre bedre.

Aktuelt skal informationsniveauet omkring seni-


oridræt blive bedre. Vi er allerede godt på vej

med at oplyse om tilbud, men der ligger en stor

udfordring i de større årgange af ældre, der kommer.

I den forbindelse kommer vi til at mangle ildsjæle

(2), altså personer som vil og kan gå foran.

Der vil også mangle faciliteter, hvor senioridrætten

kan udfolde sig, men det må vi hen ad vejen

se at få løst.

Hvorfor netop dette område og her i

Greve Kommune

Jeg søgte Greve Kommune, fordi Greve også på

dette område er på forkant og allerede havde en

plan, som jeg gerne ville være med til at føre ud i

livet. Samtidig havde jeg et ønske om at arbejde

ud fra en større helhed end kun enkelte idrætsgrene,

altså opleve mangfoldigheden.

Også fordi jeg ser området som stedet, hvor man

kan finde sammen på kryds og tværs og der igennem

skabe større livskvalitet for mange ved fælles

oplevelser.

Hvordan ser du på ældreområdet generelt

Jeg ser ældreområdet som en stor ressource, der

kan meget mere indenfor mit område, end de selv

tror.

Vi skal bare have fat i dem, så vi kan bygge

noget op sammen. Kort sagt, de skal kigge ind til

os her på kontoret med deres ønsker og ideer, så

vi kan se på det sammen. De er til enhver tid velkomne.

Hvorledes ser fremtiden ud

Med hensyn til fremtiden håber jeg, at Greve

Kommune bliver toptunet til at tage sig af alle de

udfordringer, som kommer indenfor senioridrætten.

Blandt andet tror jeg, at vi i fremtiden må

afsætte mere tid til de ældre, kort sagt øremærke

tider i haller og centre både ude og inde.

Der er for mig heller ikke tvivl om, at Greve

et tidspunkt skal bygge en eller flere haller, hvor

senioridræt på forhånd er tænkt ind i konceptet.

Set med mine briller får vi også i fremtiden en

stor ældreidrætsforening, som tager sig af den

organiserede ældreidræt. Men den uorganiserede

skal der også være plads til, personligt tror jeg

også, at den vokser. Vi kan allerede se det ved

træningspavillionen i Greve Idræts Center, som

frit kan benyttes af seniorer. Jeg vil i fremtiden

kæmpe for, at senioridrætten bliver lagt op ad

børneidrætten, så de to parter får størst mulig

glæde af hinanden.

Meget snart har vi forhåbentlig også en senioridrætspolitik,

som alle kan stå inde for og arbejde

positivt ud fra.

Afslutning

Michaels og min samtale er slut, vi har kun drukket

de hvide vand, men glemt frugterne, det råder

vi bod på nu, inden jeg siger tak for i dag, og vi

tager afsked.

Udenfor står jeg et øjeblik og glæder mig over

igen at have mødt et menneske, som brænder for

sit arbejde, og som har en masse visioner om

fremtiden på området.

Men – gode resultater kræver dialog, lad mig

derfor slå fast:

Hvem kan komme i Center for Sport og Fritid?

Alle borgere er velkomne.

Har du en idé, et spørgsmål, en information eller

en kommentar, og har det noget med aktivitet og

udfoldelse i fritiden at gøre, så er de klar.

På vejen hjem tænker jeg på Hjerteforeningens

kampagne for år tilbage, om hvor vigtig motion

er for alle årgange.

Hjemme sætter jeg halsbånd på lille Josephine,

og vi enes om en tur i Strandparken, for motion

skal vi have, og vi holder begge meget af at spadsere.

Efterskrift

(1) Var dermed den gang Danmarks yngste professionelle badmintontræner.

Har været træner på alle niveauer for alle årgange.

(2) Ildsjæle – i dag også kaldet Engle – personer som uden skelen

til egen vinding går foran, får ideer, sætter i gang, opildner og

altid selv er med.

13


NOTITSER OM LIDT AF HVERT v/Lise Høst

Ny publikation fra ÆldreForum

Endnu en spændende udgivelse om et aktuelt og

relevant emne på ældreområdet. ”Ældre, pårørende

& plejepersonale” er i fokus denne gang. Publikationen

indeholder en række indlæg af forskellige

folk og organisationer, som hver kommer

med gode bud, historier eller ønsker om inspiration

til samarbejde.

Publikationen kan rekvireres via ÆldreForums

hjemmeside www.aeldreforum.dk eller via e-mail

aef@aeldreforum.dk, der kan også stadig bruges

en almindelig telefon 65 48 40 50

14

Aktiviteter i

Ældre hjælper

Ældre i Greve

v/ Karen Marie Buus

Indkøbsgruppen

Vi efterlyser stadig nye

frivillige, der vil være indkøbere. Har du

overskud til at bruge nogle timer én gang om

ugen for at glæde en ældre, der ikke mere selv

kan købe dagligvarer, så ring venligst på

nedenstående telefonnummer eller henvend

dig personligt på nedenstående adresse.

Altmuligmanden

Vores praktiske hjælper kommer meget gerne

hjem til jer, der har brug for hjælp til at få

slået et søm i, skiftet en pære eller lignende.

Ring og hør nærmere.

Bisidderstøtte

Hvis du har brug for at have en i hånden, når

du skal henvende dig til offentlige myndigheder

eller lignende, eller brug for hjælp til at

forstå skriftlige henvendelser, så ring og hør

nærmere.

Du kan også bare komme indenfor

Vi træffes i Annas Hus, Hundige Bygade 49

Åbningstider

Tirsdag og onsdage kl. 10.00 – 13.00

Tlf. 43 90 18 17

Takster 2005

Vi kan desværre først bringe taksterne i næste

nummer af Dialog på tværs, da de ikke er endeligt

på plads. Vi kan dog allerede nu fortælle, at

Pensionisthaverne kommer til at koste 218 kr.

Nyt job

Efter ca. 12 rigtig spændende år som aktivitetskonsulent

i Greve Kommune har jeg valgt at sige

ja til et andet rigtig spændende job.

Jeg er blevet tilbudt at blive kursuschef i

Omsorgsorganisationernes Samråd pr. 1.2.05 og

slutter derfor med udgangen af januar. Inden da

holder jeg en lille farvelseance, nærmere herom

på anden vis.

Tilskud efter §65 – puljebeløb

til aktiviteter for pensionister

Pensionistforeninger, idrætsforeninger og handicaporganisationer,

der tidligere har modtaget tilskud

vil automatisk modtage ansøgningsskema

for 2005. Men vær lige opmærksom på det og

ring, hvis I ikke har fået et skema inden februar.


NOTITSER OM LIDT AF HVERT v/Lise Høst

Frivillighedsprisen

Under festlige former blev den første pris, for en

frivillig social indsats i Greve Kommune, uddelt.

Prismodtageren var veteranen indenfor et hav af

frivillige indsatser Inge Hansen – bedre kendt

som Moster. Prisen bestod af 10.000 kr., et

diplom og en flot glasskål med indlagt symbolik

fremstillet til lejligheden af Bente Bentsen.

Socialudvalgsformand Kirsten Stuckert overrakte

prisen og var i øvrigt vært ved en munter reception,

hvor frivillige sang og spillede og læste op.

Der var stor interesse blandt de 100 fremmødte,

hvoraf mange jo håbede på at lige netop deres

kandidat blev den første prismodtager. Men der

er lagt op til en tilbagevendende begivenhed, så

der er håb forude.

Socialudvalgsformand Kirsten Stuckert i gang med motivationen,

prismodtager Inge Hansen lytter koncentreret.

Mobil optikerservice

- en anderledes optikerforretning

Er De pensionist, bor i ældrebolig, på

plejehjem eller har De af anden årsag

svært ved at komme til optikeren, ja så

kommer vi til Dem. Tag telefonen og

ring til Pilborgs mobile optikerservice

på telefon 43601300

Der er trods alt en mand bag enhver stærk kvinde, Benny

er Inges stærke mand, uden ham ingen stærk Inge.

Med prisen på de 10.000 kr. fulgte en glasskål specielt

fremstillet til lejligheden. I glaskunsten var indlagt symbolik,

kunstneren er Bente Bentsen, som her ses sammen med

den glade prismodtager.

Pilborg Optik • Greve Midtby Center 10 E • 2670 Greve

Telefon 43601300 • Telefax 43601307

www.pilborg-optik.dk

HH public relations

15


Nyttige adresser

Hedebo

Degnestræde 1

2670 Greve

Tlf. 43 41 50 00

Strandcentret

Frydenhøj Allé 100

2670 Greve

Tlf. 43 95 90 00

Greve Bibliotek

Portalen 2

2670 Greve

Tlf. 43 95 80 00

Greve Pensionistcenter

Greveager 9

2670 Greve

Tlf. 43 90 14 72

Aktivhuset Olsbækken

Olsbæk Strandvej 43

2670 Greve

Tlf. 43 90 13 96

Forebyggelseskonsulenter

Hjemmebesøg til alle over 75 år

Jerismosevej 95, Greve

Tlf. 43 97 84 62

Ældrerådet

Form. Mogens Marker

Bastebjerg 26

2690 Karlslunde

Tlf. 46 15 00 02

Redaktion

Bente Bentsen

(ansvarshavende)

Peder Egelund

Lise Høst

Alexander Lukitsch

Inger E. Svane

Freddy Thaxow

Artikler i bladet udtrykker ikke

nødvendigvis redaktionens mening.

Møllehøj

Møllehaven 2

2690 Karlslunde

Tlf. 46 16 56 00

Netværkskontoret

Frivilligt socialt arbejde

hverdage kl. 10-12

på tlf. 43 60 00 93

Greve Museum

Bækgårdsvej 9

2670 Greve

Tlf. 43 40 40 36

Tune Pensionistcenter

Nørregade 6, Tune

4000 Roskilde

Tlf. 46 13 96 79

Høreundervisningen

Solrød Center 2

2680 Solrød

Tlf. 46 33 53 50

Greverne

Socialpsykiatrisk dagtilbud

Rådhusholmen 5, Greve

Tlf. 43 97 22 50

Klagerådet

Form. Mogens Marker

Bastebjerg 26

2690 Karlslunde

Tlf. 46 15 00 02

Redaktionens adresse

Bente Bentsen

Engrøjel 90

2670 Greve

benben@hlaug.dk

Tlf. 43 90 36 73

Næste nummer:

Marts 2005

Deadline 10. februar 2005

Nældebjerg

Rådhusholmen 8

2670 Greve

Tlf. 43 97 86 00

Annas Hus

Hundige Bygade 49

2670 Greve

Tlf. 43 90 18 17

Ældre hjælper Ældre

Indkøbskorps

tirs. og ons. kl. 10-13

Tlf. 43 90 18 17

Pensionisthaverne

Hundige Vænget 6

2670 Greve

Tlf. 43 61 10 64

Greve Kommune

Rådhusholmen 10

2670 Greve

Tlf. 43 97 97 97

Rådgivende Handicapforum

Louis Krantz (DSI)

Krogager 28, 2670 Greve

Tlf. 43 90 88 29

Aktivitetskonsulent

og sekretær for Ældrerådet

Lise Høst

Tlf. 43 97 92 61

Mobil 40 38 33 60

Udgiver

Greve Kommune

Oplag: 6.000

Idé/layout:

Formegon 43 99 90 99

Tryk: Lassen Offset

More magazines by this user
Similar magazines