Nyt initiativ - Greve Kommune

greve.dk

Nyt initiativ - Greve Kommune

Indholdsfortegnelse

Side 3 Lederen

• Hvad gør du

• Glædelig Jul

Side 4-5 Nyt fra Ældrerådet

• Billeder fra temadag med

Johannes Møllehave

Side 6 Kultursiden

• Portalen

Greve Bibliotek

• Geve Museum

Der er et juleaftensarrangement i Hundige Kirke.

Vi begynder kl. 17.30 med at hilse på hinanden,

inden vi skal i gang med julemiddagen. Det er en

traditionel julemiddag med and og flæskesteg, og

risalamande.

Hver deltager skal have en gave med til 25 kr.,

for det er jo en del af julens glæde, at vi både har

mulighed for at give og få gaver. Aftenen slutter

kl. ca. 21.30. Prisen er 100 kr.

Juleaften er for alle, for hvem kredsen omkring

træet er blevet for lille. Man kan komme alene

eller som par, og der er deltagere med børn, både

små og store. Der er mulighed for transport. Hør

nærmere ved tilmelding.

Spørgsmål og tilmelding til sognediakon Hanne

Hummelshøj, tlf. 43 60 02 60 lok. 20.

Det er sognepræst Marianne Mulnæs og Peder

Egelund, der står for aftenen.

Side 7

• Seniorbio i Portalen forår 2005

• Til Greveborgere

Side 8-9 Portrætsiden

• Johannes Hansen - en mand

med visioner og initiativ

Side 10 Læserindlæg

• Tilbageblik til en dag i

besættelsestiden

Side 11

Nyt initiativ - uddanelse af

frivillige bisiddere

Juleaften Nyt fra

Side 12-13 Portræt af en

aktuel interessant person

• Inger Svane i samtale med

Michael Nørbæk,

Idrætskunsulent i Greve

Side 14-15

Notitser om lidt af hvert

• Ny publikation fra

ÆldreForum

• Takster 2005

Nyt Job

• Tilskud efter §65

• Frivillighedsprisen

Bagside

Nyttige adresser

Pensionisthaverne

Vi kan allerede nu oplyse, at der bliver ledige

haver i 2005, vi har en lille venteliste i forvejen,

så det er en god idé at ringe og blive skrevet

op i god tid.

Haverne, som ligger i Hundige Vænget 6, er

mellem 50 og 70 m 2 , alle faciliteter og haveredskaber

er til rådighed.

Vi har et hyggeligt hus med toiletter, køkken

og opholdsrum.

Brugerrådet ønsker alle havebrugere en glædelig

jul og et godt nytår. Tak for sæsonen 2004

og på gensyn til en forhåbentlig god sæson

2005.

Med venlig hilsen på brugerrådets vegne

Formand Kjeld Martinsen Tlf. 43 61 10 64

Studiekreds

Vil du være med?

Vores studiekreds startede i 1994 som et 3årigt

projekt med tilskud fra socialministeriet,

hvorefter møderne fortsatte uden egentlig

leder.

Nu er vi fem kvinder, som mødes hveranden

tirsdag på Olsbækken.

Vi diskuterer emner af almen interesse - både

lokale og "fra den store verden" - film, teater

samt bøger, vi har læst.

Er du interesseret og vil høre mere, kan du

ringe til Annie Gronemann, tlf. 43 90 31 34.