Vejledning til brug af optagelse.dk

uu.lillebaelt.dk

Vejledning til brug af optagelse.dk

Tilmelding

1. Log ind på www.optagelse.dk

– vælg grøn pil ”Søg ungdomsuddannelse”

2. Vælg ”Søg ungdomsuddannelse”

2


3. Vælg grøn pil ”Ansøgning med UNI-login”

4. Tryk her

3


5. Elevens UNI-Login anvendes

4


6. Tryk på uddannelsesønsker

5


7. Vælg uddannelsesområde. (i eksemplet herunder er valgt gymnasiale

uddannelser, men proceduren er den samme for andre ungdomsuddannelser og

10. skoleår.

Ungdomsuddannelsen eller 10.skoleår vælges her (gælder også for

efterskoler)

Man finder den skole man vil søge ind på ved hjælp af Postnummer eller

Region.

6


8. Herefter vælger man den skole, som man ønsker at søge ind på og

vælger retning, linje og valgfag. Alt efter hvad der spørges om.

Husk at trykke ”Tilføj uddannelse” da der ellers ikke registreres noget som helst.

Nu er uddannelsesplanen klar til næste fase, hvor UU-vejlederen tilføjer

uddannelsesparathedsvurderingen. Alle unge, der søger en ungdomsuddannelse i forlængelse af

9. eller 10. klasse, skal have vurderes deres uddannelsesparathed. Når vejlederen har tilføjet

vurderingen er planen klar jeres endelige godkendelse.

Se evt. arbejdsgangen på forsiden af denne vejledning.

7


Forældregodkendelse på optagelse.dk

Hermed en kort vejledning, som I kan bruge, når I skal underskrive den unges ansøgning til

ungdomsuddannelse, 10. klasse eller andet. Skal også udfyldes ved tilmelding til efterskoleophold.

Log ind på www.optagelse.dk

Vælg ”Søg ungdomsuddannelse”

Vælg ”Søg ungdomsuddannelse”

8


Vælg grøn pil ”Ansøgning med UNI-login”

Afkryds her

9


Elevens UNI-Login anvendes

10


Vurdering af uddannelsesparathed

Alle elever, som søger en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, skal have vurderet

deres uddannelsesparathed. Hvis eleven er vurderet uddannelsesparat skal I IKKE foretage jer

noget her.

Er eleven vurderet ikke uddannelsesparat, så skal I tage stilling til om I er enige i vurderingen. Hvis I

er uenige skal I sætte flueben ved, at I ønsker vejledervurderingen afprøvet. Det er mulighed for at

skrive en kommentar. Det er ungdomsuddannelsen som indkalder til afprøvning af vurderingen.

11


Vælg feltet ”Underskrifter”

Der er 2 måder, som I kan underskrive og dermed godkende ansøgningen:

A) Digital underskrift med Nem ID. Når I har signeret digitalt og godkendt, så skal I IKKE foretage

jer yderligere. Vi vil opfordre jer til at anvende den digitale mulighed, da det er det letteste for

alle parter.

B) I kan vælge at udskrive ansøgningen og underskrive den i hånden. Èn forældreunderskrift er

nok. Ansøgningen skal herefter afleveres til sekretæren på den skole, hvor eleven går i 9. eller

10. Klasse.

Aflevering og frister

Ansøgningen skal være digitalt underskrevet eller afleveret ipapirform senest XXXXXXXXXXXXXXX –

meget gerne før.

Ved problemer er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Den videre proces

Vi sørger for at alle ansøgninger sendes digitalt til det 1. prioriterede ønske. Senest d. 1. juni 2013

har alle fået besked på om de er optaget. Den meddelelse får I fra ungdomsuddannelserne, 10.

klasser mv.

Med venlig hilsen

Uddannelsesvejleder

xxxx

More magazines by this user
Similar magazines