Dec. 2007

forsvaret.dk

Dec. 2007

Gardehusaren

Nr. 6 - december 2007 7. årgang


Forsidebillede: Sergent Hemmingsen sikrer

patruljen forud for vandpassage under

Cambrian Patrol

Gardehusaren udgives af Gardehusarregimentet

i samarbejde med Sjællandske Livregiments

Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger,

hvis protektor er:

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen.

Bladet fordeles til alt tjenstgørende personel

ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle

medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening

og Gardehusarforeningerne i

ind- og udland samt personel i international

tjeneste.

Redaktion:

Major E.B. Sørensen, ansvarshavende redaktør

Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør

Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør

Bladudvalg

Peer C. Høegh-Guldberg

Knud Skafte

Freddy Rasmussen

Ole Bent Pedersen

Helmer Christensen

Per Küster

Major E.B. Sørensen

Oversergent Janne U. Ramsing

Overassistent Susan T. Johansen: sekretær

Redaktionens adresser

Lokalstof:

OS J. Ramsing, 1 PNINFBTN/GHR,

4200 Slagelse

Tlf. 58 55 55 55, lokal 7109

Fax: 58 55 78 99.

Email: jramsing@gmail.com

Redaktionens meninger må ikke tages som

udtryk for regimentets officielle standpunkter.

Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den

opfattelse, forfattere af de forskellige artikler

giver udtryk for.

Trykt oplag: 5000

Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS

Bladet udkommer 6 gange årligt

Annoncetegning:

Slagelsetryk Marketing ApS

Rosengade 7C, 4200 Slagelse

Telefon 5853 0011 Fax 5850 0163

mail: info@slagelsetryk.dk

6/2007

Indhold nr. 6

Regimentschefens Julehilsen.......................................3

Bornholm udfordrede danske og tyske soldater........4

Fra grønne soldater til hestepassere..........................6

Bronze til dansk patrulje.............................................8

Rextur à la GHR..........................................................11

Gardehusarregimentets årsdag..................................14

Konstabeleleverne fik testet deres grænser..............18

Åbent hus på Antvorskov kaserne.............................21

Danske Gardehusarforeninger...................................23

Sjællandske Livregiment Soldaterforening.................31

Gardehusaren ønsker redaktør Knud Skafte

tillykke med 70 års fødselsdagen den 7. november

Grundet indbrud i mit hjem kort før indlevering af Gardehusaren nr.

5, blev min computer blev stjålet. Desværre mistede jeg overblikket

i farten og fik ikke Sjællandske Livregiment Soldaterforenings hoved

med. Jeg undskylder den virak og uro det har ført med sig og lover,

at det ikke vil ske igen.

MVH

OS J. Ramsing

"Deadlines for Gardehusaren"

Gardehusaren udkommer følgende måneder i 2008

Februar- April - Juni - August - Oktober - December.

Deadlines til februar nummeret vil være: den 21. december 2007

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for

Sjællandske Livregiments Soldaterforening

og Danske Gardehusarforeninger


Er du en glad regimentschef her ved årsskiftet?

Både og! Som chef nej! Som officer ja! Som menneske ja!

Som chef er jeg ikke glad. Og desværre bliver det værre af, at jeg kan se og høre alt for mange af Hærens

officerer på alle niveauer, chefer for kompagnier, bataljoner, regimenter og sektioner i stabe, som heller ikke

er glade – især som chefer. Alt for mange unge officerer og befalingsmænd taler om at afprøve sig selv med

andre karrieremæssige udfordringer. Kendetegnet for dem alle er efter min opfattelse, at de dagligt føler at

skulle kæmpe op ad bakke for at få de arbejdsvilkår, som er nødvendige for at kunne samle deres enheder

om sig; at være coach for medarbejderne i hverdagen; inspirere deres medarbejdere til at yde endnu mere,

have direkte indflydelse på at udvikle medarbejderne til det de er bedst til inden for enhedens rammer;

rådgive og inspirere medarbejderne om uddannelse og have indflydelse på, at motivationen fastholdes og

se, at det lykkes.

Kort sagt jeg efterlyser et arbejdsmæssigt kick i hverdagen, som vores hjemvendte kammerater fra mission

kommer hjem med. De stråler at selvtillid, de har gjort en forskel såvel for omverdenen men ikke mindst

også for deres kammerater. De har oplevet at få et fællesskab til at fungere helt ud i detaljen; chefer og

førerne har været helt tæt på medarbejderne og været den samlende faktor uden bureaukrati, manglende

beføjelser og utidige ydre beordringer fra foresatte, de aldrig har mødt. Kort sagt de har set det optimale

samspil mellem officerernes, befalingsmændenes og professionelle meniges arbejdsglæde.

Som officer er jeg glad for alle de positive unge, der kommer til regimentet to gange om året og gennemgår

Hærens Basisuddannelse (HBU). Deres gå-på-mod og vilje er smittende. Mange viderefører deres militære

uddannelse og afslutter det første års uddannelse med at tegne en kontrakt for at komme ud i verden og

afprøve færdighederne sammen med kammeraterne. Det er fantastisk flot, at de formår at nå et professionelt

niveau, som tilfældet er. Det er ubegribeligt for mig, at jeg kan finde oberster i Hæren, som ikke kan

se nødvendigheden af, at vi har en bred berøringsflade til samfundet igennem værnepligten, som giver unge

mulighed for at finde ud af, om de kan og vil være soldat. Mange søger derfra en karriere i forsvaret. Og vi

skal bruge, alle der vil!

Tilsvarende er det fantastisk at se trofaste, gamle medarbejdere inden for specialistfagene, som stadig holder

ud og får det hele til at fungere på forunderlig vis. Tak til alle for jeres indsats i årets løb!

Desværre oplever jeg også, at enhver røst, som løfter sig om vores arbejdsvilkår, bliver mødt med den mistro,

at kritik alene er ønsket om at føre tilstandene i forsvaret tilbage til ”de gode gamle dage”. Intet er mere

forkert. Det er ikke en synd at begå fejl, men det er en stor synd ikke at rette erkendte fejl. Lad os i fællesskab

forsøge at anvende det nye år til at forandre og forbedre vores fælles hverdag.

Jeg er glad, fordi jeg er heldig at have et godt familieliv og kan glæde mig over et positivt, givende fællesskab

der. Det håber jeg meget, at alle husarer og deres familier også kan sige, og med det håb ønsker jeg

alle medarbejdere på Antvorskov Kaserne samt husarer herhjemme og i missionerne,

De Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiment Soldaterforening

en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Regimentchef

oberst I.H. Sørensen

6/2007

()


Vi var lidt mere på niveau, da det kom til henholdsvis at hoppe 8 meter og deathslide ned i det kolde vand. Nogle nød

dukkerten, mens andre må have kammeratlig hjælp (skubbes)

Bornholm udfordrede Danske og Tyske soldater

I felten med Krølle Bølle eller

historien om, hvordan 3. deling

fik besøg af tyskerne og lærte

en masse om sig selv.

Tysk besøg

Det var en kølig mandag morgen,

hos 1. Kompagni (KMP), da 2. og 3.

deling trådte an til morgen appel.

Til en forandring var en tysk bjergdeling

trådt an sammen med resten

af kompagniet. De var rejst hele

vejen fra det sydligste Tyskland, til

Antvorskov Kaserne i Slagelse, for at

få et indblik i de danske panserinfanteristers

arbejdsplads, materiel og

uddannelse. Et besøg der skulle vare

ugen ud, og derigennem byde på

både inspiration og udfordringer.

3. deling havde fået til opgave at

oppasse de tyske gæster. Med fire

konstabelelever og en sergent,

som talte tysk, var der ingen problemer

med forståelsen (bortset

fra når disse ikke var tilstede).

Mandag formiddag bød først på

en mindre fremvisning af delingens

materiel og udrustning. En PMV

M113 blev kørt frem fra garagen,

en soldat iførte sig skyttepåklædning

(SKYT), med fuld sløring, natkamp

og våben, og en anden tømte

sit skab for alle beklædningsgenstande.

4. KMP åbnede bagsmækken

på en Piranha, samt dørene i

en af de nye Eagle IV, som begge

gjorde store indtryk på de tyske

soldater. Bagefter kunne gæsterne

betragte det fremlagte materiel og

våben. Mange af dem var imponeret

over de mange stumper, som

enkeltmand har udleveret. Især

netundertrøjen var populær (der

kan man bare se). Vi fik fortalt at

denne var god til at holde varmen

med… men hvad ved vi om det? Vi

bruger jo det pragtfulde udleveret

lange hvide undertøj… Eller……?

Efter frokost var der arrangeret

idræt i gymnastiksalene. Der blev

dannet hold med både tyskere og

danskere, som skulle spille fodbold

og hockey mod hinanden. Humøret

var højt og alle gjorde en indsats

for deres hold. Efter et par

timer, med morskab og holdånd,

løb begge delinger samlet en tur

i øvelsesterrænet.

Som afslutning på dagen blev den

tyske deling inviteret på en lille én

i sergentmessen. Begge delinger

havde fået frit løb til at more sig

til langt ud på natten. Hver deling

fandt på en leg, som de udfordrede

de andre til. Nogle udfordrede

hinandens smidighed, andre

rå fysisk styrke (læs: drikning af øl)

og bjergdiscipliner, som at kravle

hele vejen omkring et bord uden

at røre jorden eller kravle rundt på

hinanden for at sætte en cigaretpakke

længst muligt ud (ja, de er

skøre de tyskere).

Delingerne udfordrede hinanden på alt fra fysisk styrke til smidighed og hvem der kunne drikke hurtigst

6/2007

()


Klar til Bornholm

Tirsdag morgen havde den tyske

delingsfører klargjort et foredrag

om de tyske bjergsoldater.

Interessant og indholdsrigt, med

både billeder og film. Bagefter kom

hovedattraktionen, nemlig muligheden

for at se og afprøve tyskernes

våben: Heckler & Kock G 36.

Et formidabelt våben! (Vi prøvede

selvfølgelig at bytte et for nogle

af vores netundertrøjer, men den

gik desværre ikke).

Det var nu tid at se den del af

kasernen, hvor Hesteeskadronen

holder til. Efter en grundig rundvisning

havde eskadronen forberedt

en opvisning for de tyske gæster.

Atter engang skiftede folkene til

idræts-tøj for nu skulle der løbes

på forhindringsbanen. Alle 20 forhindringer

blev forevist og alle løb

igennem. Her forklarede den tyske

oberfeldvebel, at man ikke kunne

gennemføre flere af forhindringerne

uden at bruge sikkerhedsliner og

hjelme på grund af forsikringsreglerne

i den tyske hær.

Eftermiddag og aften gik med klar-

gøring og pakning til de næste

dages træning på Bornholm. Omkring

kl. 21 sad alle op i busserne, og

kørte til Køge havn. Rejsen fra Køge

til Rønne ville tage ca. 6 timer, så

efter en hurtigt bid mad, krøb folk

i poserne. Da færgen lagde til i Røn-

ne havn, stod fire Magius lastbiler,

fra Almegård Kaserne, klar.

Holder det råbåndsknob mon

Vi blev kørt hen til Opalsøen, hvor

dagen bød på flere udfordringer

og grænseoverskridende oplevelser.

Her blev vi delt op i grupper

med både tyskere og danskere. Vi

skulle rapelle ned tre steder, heriblandt

en bro. Hvem sagde jæger

og fastroping? Her havde de tyske

gebirgejärgere en stor fordel, da

det jo er deres speciale, mens vi

andre nok mindede lidt mere om

Bambi på ca. 60 m. høj klippevæg.

Vi var nok også lidt pressede da

vi selv skulle binde vores sele af

patruljereb (holder det råbåndsknop

nu også?).

Vi var lidt mere på niveau, da det

kom til henholdsvis at hoppe 8

meter og deathslide ned i det

friske (læs: kolde!) vand. Nogle nød

dukkerten, mens andre må have

kammeratlig hjælp (læs: skubbes).

Herudover var der også en tur i

gummibåd og lidt kommandokravl

at hygge sig med. Dagen gav virkelig

god mulighed for at snakke med

tyskerne under mere uformelle

forhold og for os andre, at få lidt

tillid til sig selv og hinanden.

Om aftenen tog vi lige en tur til

ned af den største klippevæg,

men denne gang i mørke, hvilket

for nogle gav anledning til lige at

tænke to gange på det føromtalte

råbåndsknob.

Nogle færdigheder skulle øves

Vi overnattede i bornholmernes

nærkampsby og efter en skøn nats

søvn kom torsdagen, der stod i

uddannelsens tegn. Vi skulle på

kamppatrulje hele natten, så der

skulle lige øves på nogle færdigheder,

såsom gennemtrængning

af hegn og sprængningstjeneste.

Denne dag fik vi desværre ikke

mulighed for at løse opgaven med

vores tyske kollegaer, da det ville

Der var vist nogen, der glædede sig til at komme hjem til kærsten

være en lidt for stor udfordring at

få koordineret. Det kunne ellers

have været interessant at se deres

måde at operere på.

Natten var kulsort

111930B okt 07 blev vi indsat med

STS (special truck service, bestående

af to stk. meget specielle

Man 27 lastbiler), i udkanten af

Almindingen, som er Bornholms

største skov.

Scenariet var, at vi skulle overfalde

en fjendtlig konvoj og tilfangetage

en officer, bringe ham til afhøring,

for herefter at bruge efterretningerne

til at angribe et fjendtligt

anlæg og befri en tilfangetaget

dansk major.

Det bornholmske mørke, og tro

os… det var fa**** mørkt, var

noget af en udfordring. Så kulsort

at selv vores natkamp var ubrugeligt,

og folk måtte klæbe sig til

personen foran sig for at følge

med. På trods af de sædvanlige

forviklinger den slags medfører

og et overraskende, men hyggeligt,

møde med tyskerne, som

vist nok skulle befinde sig fem km.

fra os, nedkæmpede vi konvojen,

reddede majoren og dagen. Efter

godt 15 timers indsættelse, løb

vi med fjenden i hælene til vores

pick-up-point og kørte hjem til et

varmt måltid mad samt en grundig

tilbagemelding.

Herefter kørte vi til Almegård Kaserne,

fik et bad, en burger og en

lille lur på kuffen hvorefter vi gik

ombord på færgen til Køge.

Alt gik flydende, og vi ramte Antvorskov

Kaserne ved 7-tiden næste

morgen. Her stod den på vedligeholdelse

i nogle timer, hvorefter der var

fællesbilleder og farveller på appelpladsen.

Der blev udvekslet gaver,

byttet stumper og mailadresser til

den helt store guldmedalje.

Opsummering: En superfed og

inspirerende uge med masser af

kampgejst, udveksling af erfaringer

og højt humør. Vi håber på at

blive inviteret til Mittenwald, for

at se hvilke udfordringer deres

arbejde byder på.

6/2007


Tilbud gives

uden forbindende

MALERFIRMA

Holger Christensen

& Søn A/S

Trommevej 6 - Slagelse

Værksted Valbyvej 23 C

5852 8394

THOMAS JULL OLSEN

LØNGGÅRDENS GRUSGRAV &

VOGNMANDSFORRETNING -

SORØ CONTAINERTRANSPORT

Løngvej 14 • 4180 Sorø

Telefon: 5783 1854

Telefax: 5782 1854

www.tjo.dk • t j o @ t j o . d k
6/2007

Fra grønne soldater til hestepassere

Nu havde vi lige lært at holde af

feltrationer, ondulere vabler på

hælene, smatte sløring i ansigtet

og kaste os ned i koldt mudder

på kommandoen: Artilleri!

Gode ting at beherske som kæk

husarrekrut, men ting vi efter

blot én måned som rekrutter,

måtte lægge på hylden for en

kort stund til fordel for en anden

type opgave.

Dejligt med et afbræk

Vi, yngste deling, var udset til

jobbet som hestepassere for de

tilkommanderede befalingsmænd

og officerer dér sammen med de

værnepligtige husarer fra ældste

deling skulle eskortere den brasilianske

præsident Da Silva med frue

og de kongelige, gennem Fredensborg

by til Fredensborg slot.

Der var mange rekrutter som var

begejstrede ved tanken om dette

afbræk, mens andre var lidt mere

bekymrede for den store udfordring,

især de der aldrig før havde

prøvet at arbejde med heste var

ængstelige. Der var dog ingen

kære mor. Vi havde bare en uge

til at få lært tingene.

En lur inden strabadserne

Mandag morgen gjaldt det så og vi

stod klar til afgang foran staldene,

med vores oppakning og gallaudrustning

til hestene - snekketøj og

valrap – klar til kontrol. Da sagerne

var kontrolleret, blev det læsset på

et køretøj, hvorefter vi selv hoppede

på eskadronens minibus.

Efter en god lang køretur til Fredensborg,

hvor alle fik sig en lur,

blev vi ellers sat i gang. Fredensborg

slots gamle museumsagtige

stalde, skulle gøres klar, der

skulle strøs i spiltorvene og udstyr

pakkes ud. Det hele skulle være

klar til at modtage hestene og det

øvrige mandskab, der allerede var

på vej.

Da heste og udstyr var på plads,

foregik tingene som vi havde været

vant til, under den ugelange eskortetræning,

hjemme på kasernen i

Slagelse. Vartning og opsadling af

de tilkommanderede befalingsmænd

og officerers heste til det

daglige ridt, mugning og fejning

mens de var ude - og hvis vi var

hurtige, kunne vi også nå at vedligeholde

sadeltøjet.

Efter formiddagens pligter, var der

frokost som vi klemte i os i en fart,

siddende i vores trange delingsrum,

hvor vi også havde alle vores

ting, klædte om og vedligeholdte

udrustning.

Sergent TB fortalte med en stort tandsmil, om at han var mødding-bænkemester

tilbage i rekruttiden. Kunsten, som han nu ville overdrage, gik ud på

at jokke rundt på toppen af vores mødding og fordele skidt og møg, indtil

man havde lavet sig en fin plan firkant

()


Klar til at aflevere hestene til de tilkommanderede befalingsmænd og officerer

Om eftermiddagen skulle vi, endnu

engang varte heste og sadle op til

eskortetræning. Om aftenen efter

endt dont, marcherede vi med

vores oppakning til et nærliggende

vandrehjem, hvor vi minus de gode

mennesker "staldvagterne", fik et

dejlig varmt bad og en god nats

søvn. Næste dag marcherede vi

efter stueeftersyn til Livgardens

kantine,hvor der til stor nervebelastning

sad værnepligtige gardere,

som naturligvis så os an, som de

kollegaer og konkurrenter vi er.

Der faldt et par kække bemærkninger

om os, og så spurgte vi dem,

om de ikke snart skulle ud og stå

stille i et par timer. Udenfor når

vi passerede pelshuerne i deres

kasser, rankede vi også ryggene

lidt ekstra og strammede os ekstra

an i eksercitsen. Vi ville vise HESKstandarten.

Kongeligt besøg

I staldende foregik tingene som

den forrige dag, men denne dag

aflagde Kronprinsen og Kronprinsessen

med søn, vores stald et

besøg. De var meget venlige, og

tydeligvis interesserede. En række

af hestene havde de reddet på

før, og de var derfor specielt

interesserede i hvor de stod.

Prins Christian gav vores maskot,

shetlandsponyen Aramis, gulerødder

og kram. Kronprinsen og

Kronprinsessen fik lejlighed til i

selskab med major Holm, at ride

en tur i slotsparken.

Om aftenen inden appel, kunne

Sergent TB med en stort tandsmil,

berette om, at han var møddingbænke-mester

tilbage i rekruttiden,

på den gamle kaserne i

Næstved. Kunsten, som han nu

ville overdrage, gik ud på at jokke

rundt på toppen af vores mødding

og fordele skidt og møg, indtil man

havde lavet sig en fin plan firkant.

Umiddelbart en ganske tosset idé,

men på den anden side var det

gode ved det, at man kunne starte

forfra igen, når der kom nyt møg

til.

Præsidenten lod vente på sig

Næste dag gjaldt det så eskorten.

Alle var spændte, lige fra den yngste

rekrut til den mest garvede seniorsergent.

Nu skulle tingene bare

være tingeling og spille 100% - det

var vores pligt.

Dagen forinden havde de udført

en generalprøve, og selvom en af

kongehusets tilknyttede, havde

inspiceret eskorten og udtrykt

begejstring for hvad han så, var

der stadig et par småting, alle

hver i sær kunne tænke over, når

vi om aftenen stod foran spejlet

og børstede tænder.

Det lod da også til, at det havde

hjulpet. Både på de store tandsmil

og standarden. Vi havde overholdt

tidsplanerne og hestene var blevet

godt vartede, saddel og snekketøj

sad som det skulle.

Da Præsident Da Silvia lod vente på

sig pga. et forsinket fly, havde vi

endnu mere tid. Ryttere og heste i

galla, måtte derfor vente og vente.

Vi opsadlere kedede os heldigvis

ikke, vi kunne nemlig blanke

hestens pels, med håndfladerne.

Om sider fik vi besked om at gøre

klar til opsidning, vi afleverede

hesten til rytteren, fremsagde

som vanligt remsen ”Goddag Hr.

X - håber de må få et behageligt

ridt” og gav honnør.

Tilbage i grønt

Til lyden af trompeternes fanfarer

og paukens urokkelige buldren,

begyndte hestenes hovslag, at

klinge mod gårdens brolægning

og eskorten svandt ud af syne.

Imens så vi rekrutter stolt til - for

vi var også et eller andet sted, en

del af det. Mange af os kunne nok

heller ikke lade være med at lege

med tanken om, at vi også en dag

blev dem, der med rank ryg, sidder

på hesten iført galla og trukket

sabel.

Det hele var lidt som en sæbeboble

for os, en sæbeboble der

var nået for højt op i luften og

så med et, bristede med et lille

blip. For snart var det overstået

og vi havde pakket sammen og

var på vej tilbage til Slagelse, på

vej til at blive forvandlet tilbage,

til grønne soldater. Selvom det

var lidt svært at indse, hørte vi

ikke til i staldende endnu. Vi måtte

pænt lægge ridebukserne tilbage

i skabet og aflevere de lånte ridestøvler,

for igen at iføre os kampjakke

og basis.

Under eskorten, fik vi ikke direkte

brug for det vi havde lært i felten.

Dog fik vi brug for én ting alligevel

"disciplinen", den var altafgørende

for at vores arbejde, blev som det

blev. Derfor kan vi nu også bedre

forstå, hvorfor vi må igennem den

hårde træning. Uden den ville man

aldrig kunne klare presset og leve

op til pligterne og standarden i

det daglige, som bereden husar i

Hesteskadronen.

6/2007


En glad og træt patrulje efter en vellykket indsats. På bagerste række fra

venstre: PL C. Vognsen (PTRFØ), SG P.B. Norvin (NK/PTR), SG D.H. Hemmingsen,

KSE K.W. Hansen. Forreste række fra venstre: KSE T. Foght, KS N.U. Pedersen,

KS K. Michaelsen, KS K. Erichsen

Bronze til dansk patrulje

Af: PL H.J. BRÜNINGS, stabsdelingsfører i stabskompagniet, I GHR

”Hold kæft, det var en fed tur”!

Første reaktion efter et flot resultat.

En dansk patrulje, bestående

af soldater fra STKMP/I/GHR, deltog

i den traditionsrige britiske

patruljeøvelse CAMBRIAN PATROL

i november 2007, og opnåede det

hidtil bedste danske resultat.

I den britiske hær har de i de

sidste 57 år afholdt en øvelse

under navnet CAMBRIAN. I starten

var det en opgavemarch, men er

blevet ”produktudviklet” og er i

dag, den ultimative patruljeøvelse.

Den afholdes i de walisiske bjerge,

Black Mountains, der er en del

af naturparken Brecon Beacons.

Danske patruljer har været inviteret

i de sidste tre år, og som i 2005,

var det en patrulje sammensat af

otte soldater fra Stabskompagniet

I GHR.

Regnen falder op fra jorden

Hvert år deltager mange patruljer

fra andre landes hære end den britiske,

og i år var ingen forskel. 76

patruljer fra 14 forskellige lande,

herunder Holland, Belgien, New

Zealand, Canada, men også patruljer

fra Pakistan og Indien var til-

6/2007

meldt. Et deltagerantal der gør det

nødvendigt, at afholde øvelsen

over to uger, så patruljerne ikke

render ind i hinanden. For godt nok

er der plads i bjergene, plads nok

til at gå meget forkert, en faktor

der under normale omstændigheder,

er medvirkende til at 30 % af

de startende patruljer, må udgå i

løbet af de 40+ timer de er indsat.

En anden årsag er at det normalt

regner i Wales, så meget at de

lokale joker med, at regnen også

”falder” op fra jorden. Wales ligger

lige der hvor de tunge regnskyer

samles, efter de er blevet dannet

over Atlanterhavet, og det kan

man godt se, der er meget grønt

og frodigt. Normalt er regnen

den anden medvirkende faktor

til, hvorfor så mange patruljer må

udgå Det er trods alt nemmere at

gå med rygsæk på, når man er tør.

Alle havde forberedt deltagerne

på, at de skulle være våde fra start

til slut, men sådan skulle det ikke

gå i år. Den første øvelsesweekend

regnede det, og fire patruljer udgik

prompte. Derefter kiggede solen

til alles overraskelse frem og gav

godt vejr i november!

Træning - træning - træning

Rammen var sat, til kulminationen

for en velforberedt patrulje,

der startede træningen i august

måned, med ugentlige gåture

medbringende skabet på nakken.

Øvelser i genkendelse af køretøjer,

våben og miner, træning i at gå i

formationer, samt vandpassage, et

fast element når man går patrulje.

Den største del af træningen var

koordineret og gennemført af

OS J.K. Jørgensen og OKS-1 M.

Dalegaard, der begge selv deltog

i CAMBRIAN PATROL 2005. Desuden

krævede deltagelsen også, at

patruljemedlemmerne havde været

med til døgnøvelserne, i ugerne

36, 37, 38 og 39, med en sidste

generalprøve i uge 42, mens alle

andre holdt efterårsferie.

Ventede en norsk patrulje

Selve turen startede torsdag

den 25. oktober med afgang fra

Kastrup Lufthavn til Storbritannien.

De otte patruljemedlemmer,

de to reserver/kørere, samt

patrulje manageren der stod for

det administrative islæt, mødtes

alle i lufthavnen og efter en

sidste lykønskning fra chefen

for Stabskompagniet, kaptajn

T.N. Jørgensen, blev det tid til at

checke ind. Turen var uden problemer

og mange fik lige klemt en

enkelt morfar af. Så mødte vi virkeligheden.

I London City Airport

modtog vi vores lejede biler og

kørte ind til vores værtsregiment.

Hver eneste udenlandsk enhed

havde et værtsregiment, der var

ansvarlig for uddannelse på britiske

våben, radioer og radiokodesystemer.

Vores værtsregiment

var Welsh Guards, der indtil den

kommende sommer har vagttjeneste

og som derfor har kaserne lige

ved siden af Buckingham Palace.

Vores patrulje skulle først deltage

fra den 1. november, så vi

havde et par dage midt i London.

Vi havde godt nok hørt om det, og

den er god nok. I Storbritannien

kører de i den anden side af vejen

– alle sammen. Til gengæld er der

i London i myldretiden ret mange

biler i gaderne, men vi havde jo

kun et valg, så ind i bilerne og af

sted mod Buckingham Palace. En

spændende køretur senere – og

nej, man kan ikke køre i en kolonne

()


særlig længe i Londons myldretid

– fandt vi Welsh Guards kaserne

og også en hovedvagt hvor de ventede

på den norske patrulje! Vi

kunne dog, efter at have korrigeret

deres geografikundskaber en lille

smule, godt få lov at komme ind og

blev indkvarteret. Nu er Storbritannien

ikke helt som Danmark, og

det skal vi nok være glade for, men

vi fik en lynhurtig lektion i sociale

forskelle. Officererne boede for

sig, ligesom sergenterne, og konstablerne.

Ikke noget med at spise

i samme cafeteria, og nåeh ja – lad

os sige det på denne måde: der

var blødt gulvtæppe og mørke

møbler i officersmessen, det var

der ikke i KS-messen. Der var syv

konstabler, der var meget glade

for de til dagligt arbejder i den

danske hær!

London fik en på opleveren

Opholdet hos vores værtsenhed

betød også, at vi hurtigt fik at føle,

begrænsningerne ved at bo ved

siden af Londons mest prominente

indbygger. Vi måtte ikke bruge

de britiske radioer i forbindelse

med signaltjenesten, kun samle

og adskille dem og det var også

småt med pladsen, til at indøve

patruljens formationer. Det eneste

stykke græs inden for kasernens

mure var cirka 5x10 meter.

Men man skal jo tænke uden for

boksen, og det gjorde patruljen

så. Formationer – dem kan man

da indøve i St. James park – lige

over for Buckingham Palace. Vi er

pt. ikke vidende om Dronning Elizabeth

II fik set sine gæster øve,

men der var en hel del andre londonere

der fik sig en på opleveren,

ved at se en folk unge mænd i FUT

tøj, rende rundt og lave noget der

lignede Tai-Chi i fast forward. Vi

fik støtte fra vores værtsenhed

til at gennemgå de britiske våben

(SA-80 II og tilhørende LSV), samt

deres radio der minder om vores

RDO 371, forskellene er dog til at

føle på i bogstaveligste forstand.

Batteriet til den engelske version

er genopladeligt og vejer 6 kg.

Dagen før patruljen skulle starte,

kørte vi fra London til en lejr der

lå tættere på det vores startsted.

Endnu engang fik vi set en side af

Storbritannien, som vi aldrig håber

Terrænbord: Ud med kogler og pinde, ind med hæklegarnet!

slår igennem i Danmark. Bilkøerne

på motorvejene om Birmingham,

var tætte og kedsommelige. Vi

nåede frem til en lejr ved Telford i

mørke, og forlod den om morgenen

i mørke. En enkelt navigationsfejl

betød at vi måtte sætte tempoet

op, hvilket kombineret med meget

smalle og snoede veje, fremkaldte

en vis uro, særligt hos et enkelt

patruljemedlem. Jeg siger ikke

hvem – os der var der, ved hvem

og hvordan. Automatiske bilvaske

hænger forresten ikke på træerne i

Wales. Vi nåede frem til instruktion

lidt senere end vi skulle, men dem

der havde hjulpet os lidt på afveje,

fik overtalt deres landsmænd til

at lade os starte. Klokken 0730

var patruljen i gang, de otte der

skulle ud på turen blevet taget til

side til en sidste kontrol af deres

udrustning. Det sidste Arildslund,

Dalegaard og jeg så til patruljen

indtil den igen kom i mål, var en

række rygsæksbelæssede bylter

med ben, der gik op af en stejl

bakke. Patruljeføreren blev taget

til side for at modtage befaling,

mens resten af patruljen gjorde

klar til kamp. En disciplin der bliver

6/2007

()


Vandpassage á la danoise, blev

trænet i Danmark, her pacer OS J.K.

Jørgensen patruljen over en dansk

sø, men det var også en disciplin, der

fremkaldte stor engelsk interesse

lagt stor vægt på i den britiske

hær, er terrænbordet og de andre

hold havde så mange forskellige

tråde og kantbånd med, at de ville

kunne gøre enhver bedstemoder

misundelig. Den danske patrulje

havde dog hørt rygter om disse

udskejelser og havde selv medbragt

grejer, til at pimpe deres

terrænbord op med, vi nævner:

lyserødt, lyseblåt hæklegarn og

kridtpulver. Befalingen til patruljen

skulle selvfølgelig foregå på

engelsk, ligesom patruljerapporten

også skulle være på engelsk.

En bekymret kontrollant spurgte

om patruljen nu kunne aflevere

rapporten på engelsk, de havde

nemlig tidligere modtaget en fra

en belgisk patrulje på fransk (ikke

ligefrem den engelske hærs spidskompetence).

Kom og hent jeres patrulje

Da patruljen var i gang, blev vi

som administrativt støtte element,

spærret inde i en lejr ved

byen Brecon i Wales. Af frygt for

at vi skulle hjælpe vores patrulje til

en uretmæssig fordel, blev vi bedt

om at aflevere nøglerne til vores

biler og så ellers bare være klar til

at kunne undsætte, såfremt et af

vores patruljemedlemmer skulle få

problemer eller hvis hele patruljen

blev diskvalificeret. Efter megen

venten, og efterhånden som vi

så at skyerne veg til side for en

varm sol, blev vi mere og mere

forvissede om at vores patrulje

10 6/2007

nok skulle klare strabadserne. Og

vi fik ret. Først lørdag morgen den

3. november blev der ringet efter

os. Nu måtte vi gerne få vores

biler, et kort samt et sted hvor

vi kunne afhente vores patrulje

– de havde klaret det, alle havde

gennemført og nu skulle vi bare

lige vente på, at de havde afsluttet

deres debriefing. To timer senere

kunne vi så mødes med en glad

men træt patrulje, der lige havde

gennemført en af de ultimative

strabadser i det walisiske højland.

Intet under at de blundede lidt, i

bilen på vej hjem.

Danskerne afklædte sig helt

Efter et par timers søvn og lidt

morgenmad, ventede en lille

parade med deltagelse af brigadegeneral

(BG) Libbey, commander

for den brigade, der arrangerer

CAMBRIAN PATROL. I sin indledning

sagde BG, at han vidste, at

alle der deltager og gennemfører

patruljen har lært noget, men at

hans soldater i den britiske hær,

også lærer noget af deltagerne. I

år ville han fremhæve den danske

patrulje. (Vi havde alle ørerne på

stilke…) Han havde aldrig set andre

klæde sig helt af før en vandpassage,

den danske patrulje havde

overrasket ham (og ikke mindst de

seks kvindelige kajak sejlere der

tilfældigvis passerede på samme

tid) ved at afklæde sig helt inden

de tog regntøj på. Jeg behøver vel

ikke at fortælle jer, at salen rungede

af latter. Derefter overgik

paraden til medalje udlevering. Alle

patruljer, der gennemfører, opnår

enten certifikat (langt de fleste),

bronze, sølv, eller guld. Kun 4% af

alle patruljer der deltager opnår

guld, lidt flere får sølv, igen lidt

flere bronze, men langt de fleste

opnår ”kun” certifikat. Ingen ved

før de bliver kaldt frem, hvilken af

disse kategorier de bliver belønnet

med. Som nævnt ovenfor var

det i år den tredje gang en dansk

patrulje deltager i CAMBRIAN

PATROL, de to andre gange er det

ikke blevet til medaljer. Første år

udgik et patruljemedlem og så kan

man ikke få medaljer. Sidste år for

en del af den danske patrulje fra

JDR vild i de walisiske bjerge, og så

var det også slut for dem, men i år

kunne en dansk patrulje så hjemtage

medaljer. Et stort tillykke til

dem alle, de har gjort en kæmpe

indsats, arbejdet i et terræn vi ikke

normalt træner i, på et sprog vi

bilder os ind at vi mestrer (men

hvad hedder terrænbord lige på

engelsk?) men vi ikke øver nok.

Ikke noget at sige til, at alle otte

var stolte da de havde afsluttet

patruljen, og ikke noget at sige til,

at konstabel Erichsen med stolthed

hev Dannebrog frem af rygsækken

og konstabel Michaelsen

udbrød: ”Hold kæft, det var en

fed tur”, da vi kørte dem ind til

lejren efter gennemførelsen. Et

godt minde rigere.

Til slut en hilsen til kaptajn M. Velin,

der var patruljefører i 2005 og som

skulle have været med som Patrol

Manager, men grundet anden tjeneste

ikke kunne deltage.

Tai Chi fast forward: Den danske patrulje indøver formationer i St. James park,

London, til londonernes store forbavselse


En tur i en Piranha

Rextur à la GHR

Af: Peter A. Christensen, kompagnitalsmand

1. deling, .kompagni

II HBU

Deling,

3 sergenter

1 premiereløjtnant

Antvorskov skov

5000 løse bønner

45 feltrationer

Forberedelsestid: ca. 4 timer. Tilberedelsestid:

4 dage og 13 timer.

Således ingredienslisten til en god

omgang rextur à la 2007. Opskriften

findes nedenfor. (Det færdige

resultat kan variere)

Før de starter

Den nysgerrige rekrut har brugt de

sidste par uger til at forberede sig

rent mentalt på den forestående

uge. Blandt andet har jeg forhørt

mig hos de af kammeraterne som

har været turen igennem den. Soldaten

fra Skive kaserne fortalte,

hvordan han havde brugt hele

ugen på patruljetjeneste omkring

en bygning og så på at grave huller,

hvilket han ikke virkede synderligt

tilfreds med (Hvad havde manden

forventet, han er ved ingeniørtropper).

Kammeraten fra Livgarden

berettede om tre dages hård

ildmarch, samt en halv times søvn

alt i alt. Så konklusionen var altså,

at jeg ikke vidste hvad han skulle

forvente. Et godt råd tog jeg dog

til mig. Tensoplaster. Masser af

tensoplaster. Det skulle vise sig

at blive min redning.

Rent fysisk valgte jeg så også, at

lade op til turen med en ordentlig

bytur lørdag, som først sluttede

søndag morgen. *Advarsel* Det

kan ikke anbefales at indtage

store mængder alkohol, i dagene

op til rextur. *Advarsel*

Klokken nærmede sig 2200 søndag

aften, og rygsækken var pakket.

På øvelseslisten stod der, at vi

skulle være mødt ind søndag kl.

2359 og selvom der var lagt et

program ind til kl. 1400 om mandagen,

så havde vi en svag fornemmelse

af, at turen ville starte

tidligt mandag morgen.

Rød alliance kommer

Og ganske rigtigt. Klokken 0400

vågnede 1. deling til lyden af

fjendtlig morterild. På med tøj,

basis og rygsæk-komma-tung, ud

og stå ret, i forhold til bygningen.

Ned og få fat i vores våben hvorefter

mandagen fortsatte med div.

opgaveløsninger i felten.

Vi blev bl.a. udsat for giftgasangreb,

lærte at manøvrere med en

gummibåd og andre opgaver, som

skulle klæde os på til den forestående

mission.

Ved briefingen ugen før, havde

vi fået erkendt vores fjende, en

samling østeuropæiske lande, som

sammen gik under navnet ”Rød

alliance”. Disse havde nu besat

dele af Lolland-Falster og Sydsjælland

og som en del af totalforsvaret,

havde Slagelse Kaserne

opstillet to HBU-regimenter, til at

forsvare Dannebrog. En pligt vi

først på ugen udførte med ære,

sidst på ugen af pligt.

Ved dagens afslutning, travede

vi ind i skoven og lavede vores

beredskabsområde (BSO). På

det tidspunkt var det blevet så

mørkt, at man ikke kunne se sin

egen hånd, så det var om at holde

tungen lige i munden, da teltflagen

skulle sættes op. Jeg tror ikke

det kan tælles på to hænder, hvor

mange barduner 1. deling mistede

alt i alt. Humøret var stadig højt da

vi lagde os i seng mandag aften,

vi kunne dog ikke rigtigt forstå,

hvor feltrationerne var blevet af

og maven rumlede, bevares.

Rextur el. ferie

Vi vågnede tirsdag morgen efter

7 timers søvn, kun afbrudt af en

times vagt i løbet af natten.

7 timers søvn!? det var lige før vi

var mindre pressede og mere veludhvilede,

end da vi mødte ind om

søndag. Kunne det virkelig passe

at dette skulle være rextur?? (Vi

skulle blive klogere).

Tirsdag fik vi vores feltrationer, en

til hver og den skulle holde hele

ugen. Omkring middag forplejede

vi varmt to og to. Menuen var ren

luksus, jeg nævner i flæng retter

som, pork bombay, boller i karry,

oksekød med chili o.m.a. altså

retter man kunne have fundet på

menukortet, på enhver mellemdyr

restaurant i indre by. Derudover

havde vi vakuumpakket, langtidsholdbart

rugbrød, dåseleverpostej,

kakao, minipakker med rejeost,

nutella (af en slags). Alt i alt tegnede

det jo rigtig lovende for denne

uge, tænkte den grønne rekrut.

Dagens mission

Nuvel, vi skulle i gang med dagens

pligter. Den efterfølgende nats

mission lød på, at 1. deling skulle

overfalde en konvoj, i området

omkring Næstved. Det var rød

alliance der var på spil og vi skulle

uskadeliggøre denne konvoj, som

transporterede missiler.

De tre grupper vi var delt op i,

havde hver en opgave. Min egen

3. gruppe, havde til opgave at

støtte de to andre grupper, samt

neutralisere det bagerste køre-

Ikke lige den bedste sløring ()

6/2007 11


Første dag i BSO, der er kommet feltrationer, og humøret er højt

tøj med panserværn. (ja tak). Jeg

fik personligt selv lov til at være

panserværnsskytte og affyre en

såkaldt LYMA, en løs patron til

panserværnet. Og det var fedt,

jeg kan kun gisne om, hvor mange

gange federe det må være, at

affyre en rigtig granat, for selv

med et løst projektil, følte man

sig en lille smule magtfuld.

Dagen gik altså med at øve stillingsindtagelse

og da klokken blev

2000 skulle vi på mission. 500 m.

fra vores BSO, blev vi samlet op af

tre lastbiler, som kørte os til Næstved.

Vi blev smidt af og skulle selv

begive os til samlingspunktet, som

lå ca. 5 km væk. Over stok og sten

gik det, langs den ene endeløse

pløjemark efter den anden. Klokken

0130 ankom vi til samlingspunktet

og rykkede samlet frem til

vejen, hvor overfaldet skulle ske.

Langs vejen, lå først min egen 3.

gruppe med et panserværn. Derefter

2. gruppe, som havde brugt

hele dagen på at øve med plastisk

sprængstof, dette skulle de sætte på

lastbilernes aksler og detonere når

køretøjerne var blevet renset, for

fjendtligt personel. Til sidst havde vi

første gruppe, som skulle sørge for

at bringe konvojen til standsning,

ved at affyre en panserværnsraket

mod det forreste køretøj.

Endelig kom køretøjerne tøffende

op ad vejen og da de var

lige ud foran 2. gruppe, blev den

første panserværnsraket affyret

og kort tid efter gav jeg også los

1 6/2007

med mit. Konvojen standsede, 2.

gruppe gjorde det de havde øvet

og stormede ind under høje råb fra

konstabel Volter, gruppeføreren

som kommanderede rundt med

sprængningsgruppe 1, 2, 3 og 4.

De fik anbragt sprængladningerne

og vi trak os gruppevis tilbage,

til samlingspunktet. Herefter gik

turen samlet til opsamlingspunktet,

hvor vi igen blev hentet af tre

lastbiler. Premiereløjtnanten sørgede

under turen for, at sætte et

fornuftigt tempo. Klokken 0600

nåede vi tilbage til vores BSO og

kunne sove til 0900.

Livet i Lejren

Klokken 0900 blev vi vækket. Lidt

mere presset på søvn, end dagen

før. Dagene startede med lidt morgentoilette,

som begrænsede sig

til at få børstet sine tænder. Jeg

selv havde en lille ekstratjans, jeg

skulle forsøge at manøvrere mine

kontaktlinser i hver morgen. Jeg

lige sprittede mine hænder af med

noget desinficerende væske og så

gik det løs uden spejl. Uden dem

havde jeg været helt blind, hvilket

også overgik mig den sidste nat,

da vi skulle på mission og jeg magtede

ikke, at få mine kontaktlinser

sat i. Men med et fast tag i min

bodymakkers basis, fik jeg kæmpet

mig igennem.

Herefter stod den på morgenmad,

lidt multikiks som man kunne

dyppe i de små pakker med rejeost

el. ost naturel (Lækkert). De af

os som var luksusdyr og ikke helt

kunne give slip på de goder et civilt

liv affødte, kogte også vand for at

lave enten kakao, te eller kaffe, ja

det danske Forsvar, havde endda

tænkt på sukker til teen, da de

pakkede feltrationerne. Nice. Som

regel, blev det hele blandet sammen

til en stærk energigivende drik, men

jeg kan også udmærket anbefale,

bare at tygge kakaopulveret i sig,

hvis man en nat er presset og har

brug for energi. Det samme kan ikke

anbefales med kaffepulveret.

Latrinet lå lidt væk fra vores BSO,

det blev faktisk benyttet et ualmindeligt

stort antal gange. Det

hul som var blevet gravet til at

starte med, blev hurtigt fyldt op

og der nåede endda til sidst, at

komme en lille top på, i hvilken

ekskrementer og jord lå lagvis. Der

begyndte hurtigt at stinke i området,

hvilket sergenterne dog ikke

var for fine til, at lade os kravle

rundt i og øve.

Tre vagtposter lå i nærforsvarscirklen

og de skulle altid være bevogtet

med en mand om dagen, samt to om

natten. Dem der var småskadede,

vandt som regel vagten når vi andre

var på mission. I denne sigøjnerlejr

skred dagene stille og roligt fremad,

og også onsdag gik med en mission,

i samme stil som tirsdagens.

Vandpassage!!

Efter missionen natten til torsdag,

var det på tide at bryde lejren op.

Vi nåede lige at få 1 times søvn,

afbrudt af et kvarters vagt og så

var det op og marchere seks km,

efterfulgt af en kort køretur til

en flod.

Her skulle vi så lave den længe

ventede vandpassage. Af med

alt tøjet, på med regntøjet og så

pakke rygsæk, uniform og basis

ind i en vandtæt karamel. Ned til

floden og en efter en skulle vi over.

Karamellen ned først og derefter

hoppede man selv i. Lige da man

plaskede ned i det iskolde vand,

trak alle blodårer sig sammen,

man begyndte at hyperventilere

og stønnede for sig selv ”F*** det

er koldt, F*** det er koldt” mens

man halede sig over i tovet.

Da man nåede op på den anden

side, var det bare med at få skiftet

tøj og så havde man til gengæld

fået varmen. Der er åbenbart en

()


"Hey en fotograf er i nærheden, lad os lige få et gruppe billede"

ide i det, når ældre mennesker

mener, at det er sjovt at bade i

december måned, for man blev

fyldt med fornyet energi og følte

sig helt frisk.

Lidt senere på dagen, lavede vi

passage af en sø i gummibåd,

hvilket kun kan anbefales, det var

kanon hyggeligt.

Da Rexturen blev til røvturen

Sidst på aftenen, blev vi samlet

op af nogle lastbiler. Lad det følgende

være en advarsel, for alle

fremtidige HBU’ere som skal på

rextur. På vejen hjem i disse lastbiler,

begyndte fantasien at løbe

af med os. Vi snakkede livligt om

hvad vi mon nu skulle og til sidst

blev vi nærmest enige om, at vi

helt sikkert, blev kørt hjem til

vores belægningsstuer. Vi konkluderede

os frem til, at eftersom de

jo havde taget vores rygsække, vi

havde ikke noget BSO og klokken

var for mange, til at opføre et nyt,

så blev vi helt sikkert kørt hjem.

Min egen bodymakker, begyndte

allerede at glæde sig til, en halv

kylling med pomfritter nede fra

soldaterhjemmet, indenfor den

næste times tid.

Problemet var bare, at vi sjovt nok

ikke blev sat af ved vores belægningsstuer.

Vi blev smidt af, midt

ude i skoven, ved siden af vores

rygsække og da lastbilerne kørte,

var det pludseligt fuldstændig kulsort.

Vi hankede op i vores stumper

og gik et kort stykke hvorefter

det begyndte det at regne, så fra

at have været helt oppe og ringe

over grillkylling og pomfritter, til

pludselig at stå gennemblødte,

midt ude i en mørk skov, uden

noget sted at sove, faldt moralen

pludselig med lidt over 100 %.

Det var på daværende tidspunkt

planlagt, at vi skulle lave primitiv

mad, altså gulerødder, kartofler og

kylling i vores kogekar med vand.

Dette var dog lettere umuligt at

få organiseret, i al forvirringen og

mørket. Her kom konstabel Volter

igen på banen med den kløgtige

ide, at vi kunne gå en lille kilometer

ned til Østerby og komme i tørvejr

i kirken. Med udsigt til tørvejr, gik

det i raskt tempo til Østerby. Da vi

nåede kirken klarede humøret op og

der var fest, da vi fik lavet vores primitive

mad. Da klokken slog midnat,

gik vi til ro i vores soveposer.

Målet i sigte

Men det ville da være synd, hvis

ikke 1. deling skulle have lidt patruljetjeneste,

så en time efter vi var

faldet i søvn, skulle vi ud på en

lille patrulje. Man skulle da næsten

være et skarn, hvis ikke man lige

havde lyst til at gå patrulje torsdag

nat. Så igen måtte vi ud gruppevis

og udføre en opgave.

Denne gang skulle der lokaliseres

en lille genstand ude i en skov. Ca.

halv fem lykkedes det os endeligt,

at finde den efter flere forsøg.

Genstanden?? En 1,5 liter cola.

Hvad er luksus?? En 1,5 liter Coca

Cola kl. halv fem fredag morgen,

når man er presset.

OPBRUD!!

Klokken halv syv, efter en ildmarch

hjemad, lå vi igen i vores poser.

Og igen, ikke engang en time

senere der lød kanonslag uden

for kirken. "OPBRUD!! OPBRUD!!

SE SÅ AT KOMME UD AF POSEN OG

FÅ PAKKET JERES TING". Vi sprang

alle op og i en stor forvirring som

ikke engang en hønsegård kunne

matche, fik vi pakket vores ting

sammen og lagde os ud og sikrede,

indtil alle blev færdige.

Så gik det ellers af sted i raskt tem-

po, i de største og mest mudrede

panserspor Antvorskov Kaserne

kunne præstere. Resten af turen

skal jeg ikke afsløre her, da jeg

ikke vil ødelægge det for eventuelle

fremtidige HBU’ere, jeg vil

blot her til sidst sige, at da turen

endelig var færdig, altså da vi

stod hele delingen samlet og fik

at vide at nu var det slut, champagne

blev hældt op, der var jeg

lykkelig, virkelig lykkelig. Vi var

flere der fældede en tåre, det var

en utrolig forløsning og vi var alle

meget stolte over at være nået

igennem. Det gav et kick.

Således sluttede vores rextur

2007, altså lige efter 7 timers vedligeholdelse

af vores udstyr. Og

aldrig har MC-Donaldsmad/slik/cola

smagt så godt, som det gjorde

den weekend.

Tusind tak til alle de implicerede,

for at gøre turen så spændende,

som de har formåede at gøre.

Vi ses igen på døgnøvelse 3

Bagtroppen havde lige en kammerat

de skulle have med, inden de også

kom i mål

6/2007 1


Gardehusarregimentets årsdag

Ved Gardehusarregimentets årsdag

blev der uddelt gratialer og

pokaler

Årets HBU:

MG Jonas Hjort Andersen

Motivation: Husaren er i formidabel

fysisk form. Han løber over

3800 m på en Coopers test. Han

fysiske form, er medvirkende til,

at husaren på øvelser har, og ikke

mindst viser, overskud under alle

opgaveløsninger. Husaren melder

sig ofte frivilligt til opgaver, hvor

der kræves ekstra både fysisk

og psykisk, her kan bla. Nævnes,

adskillige døgn som signalmand for

delingsføreren. Husaren har, i de

perioder, hvor han er blevet forsøgt

presset, udvist overskud mhp. den

samlede forbedrede opgaveløsning.

Som eksempel herpå kan nævnes,

at husaren under og umiddelbart

efter passage af rørgen- nemføring

under vej, som den eneste holdt

fokus på gruppens og egen sikring

360 grader.

Rent teoretisk er husaren rigtig

godt med i alle fag og må bestemt

siges, at ligge helt i top rent resultatmæssigt.

Vigtigst af alt i den

forbindelse er, at husaren formår,

at integrere det indlærte fra alle

fagene i felttjenesten. Her tænkes

bla. på orientering, hvor husaren

har fungeret som spejder med god

vej-finding til følge. Husaren viser

stor ansvarsfølelse over for delingen.

Han indtager gerne en form for

mentor-rolle for sine kollegaer fra

delingen, hvor han i øvrigt er meget

afholdt af både sidestillede og overordnede

– ikke mindst på grund af

sit altid fremragende humør.

Årets konstabelelev:

KS K.W.Hansen (KSE Allerød)

Motivation: Konstablen har siden

dag et, skilt sig ud ved sit smittende

humør og positive tilgang

til tjenesten. Ved flere lejligheder,

grundet gruppeførerens sygdom

1 6/2007

eller lignede, har Allerød bevist sit

værd som fører for gruppen. Han

har en naturlig evne til at fører og

skabe respekt blandt hans kammerater,

uden at han går over og

bliver ”de foresattes mand”. Allerød

er hverken den største eller

stærkeste, men han har ved flere

lejligheder, blandt andet Rex-turen,

vist at stædighed og viljestyrke

kan føre en langt. Under pressede

forhold er Allerød altid frisk på

et smil og en sjov bemærkning,

samtidig med at han føler det som

hans personlige ansvar at få alle

drengene i gruppen med. Udover

dette har Allerød udmærket sig

ved at virke som delingens talsmand,

med en forståelse for både

tjenesten og folkenes tarv, uden

at virke illoyal overfor nogle af

parterne.

Årets HRU-soldat: Hemmeligt

Er i Afghanistan og får det af vide

senere.

Oberst R.C. Jørgensens æressabel:

PL Nikolaj Lindberg

Motivation: Sablen tildeles hvert

år på regimentets fødselsdag den

premierløjtnant tilhørende regimentet,

der i det forløbne år og i

forbindelse med afsluttende eksamen

ved Hærens Officersskole har

opnået bedste resultat (højeste

afgangsprøve-karakter).

Premierløjtnanten har bestået

Hærens Officersskole som bedste

husar med et gennemsnit på 9,2

som nr. 5 af 67.

Gittes Legat:

2. Gruppe fra 2 spejderdeling

Motivation: 2. gruppe var, som

en del af 2 spejder-

deling /4 spejderesk

adron under

kamphandlingerne

den 14. maj 2007 i

Al Harta, beordret

til at gennemføre

angreb frem til en

stilling for at kunne

støt te 3 SPJDEL

e f t e r f ø l g e n d e

angreb ind mod en

åben plads, hvor

en PMV tidligere

på dagen var blevet

ramt af en IED, og blevet efterladt.

Det var fra starten klart, at med

kun en fremrykkevej og meget

kanaliserende terræn ville det

være muligt for fjenden at tage

denne under ild, samt at fjenden

ville have forberedt et baghold

inde på den åbne plads.

Grundet faren for baghold med hånd-

skydevåben iværksætter delingen

herunder 2 gruppe sit angreb opsiddet.

Da delingen når sit angrebsmål, er

der ikke er plads til at gå i stilling i

målet. Delingen fortsætter herefter

selvstændigt fremad ind på den

åbne plads under egen støtte, idet

bevægelsen ikke kan støttes af de

enheder, som allerede er i stilling.

2. gruppe gennemfører denne

fremrykning sikkert med stort

engagement uden hensyn til faren

og gruppen er forrest frem mod en

stilling i det fjerneste hjørne af den

åbne plads, alt imens gruppen er

under kraftig beskydning. Gruppen

er kun støttet af ilden fra deltroppens

køretøj, som også er under

bevægelse. Gruppen når meget

hurtigt sin stilling og optager opsiddet

aggressivt ildkampen mod et

stort antal fjender. (Efterfølgende

vurderet til 30-50 mand).

Gruppens handlekraft, prompte

reaktion på delingsførerens ordre

om at fortsætte udover angrebsmålet

og over den åbne plads, som forreste

gruppe uden tanke på sin egen

sikkerhed, har uden tvivl reddet

delingen fra at gå i stå i forbindelse

med indrykning til angrebsmålet og

deraf følgende tab.

For tapper, modig og eksemplarisk

taktisk optræden samt gennemførelse

af den efterfølgende ildkamp

i målet modtager 2. gruppe Gittes

Legatet.

()


Lauras legat

MG L.B. Stage (GH Stensved)

GH har vist særlig omhu og interesse

i sin omgang med gardehusarregimentets

heste, således at

han har tjent som et godt eksempel

for øvrige.

Civilt Ansattes Fortjenstpokal:

OASS Susan T. Johannsen

Overassistenten indstilles, fordi

hun i hverdagen udviser en meget

høj grad af initiativ og engagement

i såvel funktionen som regimentschefens

sekretær som i opgaver

som administrativ medarbejder i

Garnisonsstøtteelementet.

Hele overassistentens arbejdsdag

er præget af hendes omfattende

faglige egenskaber og hendes

personlige viden og erfaringer,

herunder især en stor viden om

”skik og brug ved Gardehusarregimentet”,

som dagligt kommer

såvel hende selv og regimentschefen

som øvrige medarbejdere

ved regimentet til gode.

Det skal fremhæves, at de ovenfor

nævnte egenskaber – sammen med

hendes store hjælpsomhed – har

været meget højt værdsatte i indeværende

periode, hvor Hæren er præget

af omfattende omstruktureringer og

deraf følgende store muligheder for

fejl og misforståelser.

Endelig skal det fremhæves, at

overassistenten støtter ”Historisk

Samling”, bl.a. gennem et ret

omfattende salg af effekter og

”Foreningen af Officerer uden for

aktiv Tjeneste” (i daglig tale ”De

grå Pantere”) gennem sekretariatsvirksomhed.

Overassistentens tjeneste vurderes

som meget tilfredsstilende.

Officerskorpsets Fortjenstpokal:

KN T.E. Johansen

Motivation: Kaptajnen indstilles

på grund af sit dybe engagement

i tjenesten som regimentets kon-

taktofficer (KTO). En væsentlig del

af denne tjeneste består i at være

udsendte enheders og enkeltpersoners

ankermand her hjemme

i Danmark. Tjenesten omfatter

mange forskellige emner, bl.a.

situationer med soldaters tilskadekomst

og dødsfald.

Virket som KTO omfatter således,

at kaptajnen nødvendigvis må være

på et højt personligt beredskab

– han skal i alle døgnets 24 timer

være klar til – med ultrakort varsel

– at rejse til lufthavne, sygehuse

eller garnisoner i udlandet for

derfra at løse opgaver som KTO.

En anden – og ligeså væsentlig

del af denne opgave – omfatter

at være ansvarlig for planlægning,

tilrettelæggelse og gennemførelse

af arrangementer for udsendte

enheder og pårørende til personellet

i de udsendte enheder,

herunder bl.a. pårørendearrangementer

før, under og efter udsendelse

– arrangementer, der her

ved Gardehusarregimentet altid

forløber meget tilfredsstillende

og som alle de pårørende sætter

stor pris på.

Endelig skal anføres, at kaptajnen

har udarbejdet en omfattende

plan vedr. de foranstaltninger, som

regimentet skal træffe for at sikre

en effektiv, lokal behandling af

personellet og dettes pårørende

i situationer med tilskadekomst

og/eller dødsfald.

Afslutningsvis skal det bemærkes,

at kaptajnen også i alle andre

sager, hvor han er udpeget som

sagsbehandler, fremstår som den

engagerede, modne og velovervejede

officer, hvis tjeneste i høj grad

er præget af hans store menneskelige

indsigt og erfaring – kaptajnen

handler og reagerer således

med ro, omtanke og overblik i alle

tjenestens aspekter.

Kaptajnens samlede tjeneste

vurderes som meget tilfredsstillende.

Sergentkorps fortjenestespokal:

SG Samantha K. H. Madsen

Motivation: Indstillingen begrundes

i at sergenten under kompagniets

øvelser, endhedsuddannelse og i

skydelejr har udmærket sig med

sin korrekte feltmæssige optræden

og altid høje energiniveau,

der har en meget positiv effekt

på hendes gruppe.

Hendes gennemførelse af lektioner

har fået meget ros, både

af befalingsmænd i og uden for

kompagniet.

Hun er meget respekteret af de

menige for hendes faglige kunnen

og hendes gode humør.

Hun er med sin gode fysiske form

og eksemplariske væremåde et forbillede

for resten af kompagniet.

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Fortjenstpokal:

OKS-1 Niels Elley Riisfeldt

Motivation: Overkonstablen i sit

daglige virke som motormekaniker

er fagligt meget kompetent med

stor entusiasme for sit fag. Qua

sin alder favner overkonstablen

meget bredt fagligt, har været til

stor gavn for kompagniet. Overkonstablen

er som person rolig og

imødekommende, med en positiv

indstilling, som gør ham til en

rigtig god kollega og medarbejder.

Endvidere fik overkonstablen

Gardehusarforeningen Næstveds

manchetkanpper.

DLR årsdag:

OS Johnnie Egon Skov

Motivation: OS fremstår som en

meget rutineret og professionel

næstkommanderende i delingen.

OS gør i hans daglige virke god

brug af erfaringer fra tidligere

tjeneste og udsendelser.

OS er kompagniets bærende faglærer

i "våbenfag", et virke han

bestrider på særdeles tilfredsstillende

vis.

OS er en af de bærende kræfter i

uddannelsen af Iinfanteri gruppe,

samt uddannelsen af skytter på

OHW (Overhead Weapon Station),

et ”hverv” OS udfører på meget

tilfredsstillendevis.

OS har i delingsførens fraværsperioder,

på meget tilfredsstillende

vis ført delingen videre. ()

6/2007 1


OS har en meget direkte omgangsform/tone,

der vinder respekt/

gehør blandt såvel efterstående

som foresatte. OS fremstår som

en meget respekteret og vellidt

kollega, som ingen er i tvivl om

hvor man har. OS professionel

holdning har en meget positivt

afsmittende effekt på øvrigt personel

i kompagniet og er således

med til at løfte niveauet.

OS er selvbestaltet "stander" i

kompagniet befalingsmand- og

officer-korpset, og er med baggrund

heri en af de bærende kræfter

i, samt årsagen til at der er

et godt socialt sammenhold ved

kompagniet blandt befalingmænd

og officerer.

Major Paul Bruun og hustru,

Kamma Bruuns mindelegat tildeles:

KN U.G. Pedersen

Motivation: KN besidder en evne

som officer til ikke alene at kunne

motivere sit personel til at yde en

ekstra indsats, men formår også

at nå selv de vanskeligste mål. KN

er i sit virke særdeles professionel

og fører altid sin enhed fra front.

KN er ikke alene målrettet i sit

virke, men også stædig og udholdende.

KN er med sin kreative og

fordomsfrie tankegang en rigtig

husarofficer, som ikke lader sig

begrænse af uklare regler og tekniske

hindringer.

Netop disse egenskaber var medvirkende

til at KN under sit virke

som CH for spejdereskadronen

på hold Irak 08 opnåede meget

1 6/2007

tilfredsstillende resultater. Ikke

alene formåede KN at løse opgaverne

med de velkendte militære

midler, men KN formåede også at

inddrage dialog og genopbygning

som en del af virkemidlerne. KN

blev gennem sin klare og målrettede

virke bredt respekteret af

de irakiske samarbejdspartnere.

KN deltog i kamphandlinger hvor

han udviste overblik, taktisk forståelse

og formåede at gøre dette

i et tæt samarbejde med britiske

enheder – en samarbejde hvor han

og enheden vandt stor respekt

hos briterne. Hos sit eget personel

er han yderst respekteret for sin

empati for og kendskab til for den

enkelte soldat. Hans forståelse for

den enkelte stærke og svage sider

var medvirkede til, at eskadronen

blev en meget homogen og robust

enhed.

Samlet fremstår KN Uffe Pedersen

som en professionel officer af

tiden – der kan løse både opgaver

i kamp og bag skrivebordet.

KN V.R. Elsang

Motivation: Kaptajnen har været

udsendt til Irak som chef for spejdereskadronen

hold 9.

Som chef for sin enhed var KN

Elsang altid et sublimt eksempel

på det muliges kunst. Han

havde under hele udsendelsen

til Irak, konstant fokus på at få

løst pålagte opgaver bedst muligt

og uden at gå på kompromis med

sine soldaters sikkerhed. Han var

innovativ i sine opgaveløsninger

og var samtidig altid på forkant

med situationen, hvilket uden tvivl

har været en afgørende faktor på,

at hans eskadron ikke pådrog sig

tab og sårede under opgave- løsninger.

En usædvanlig stor grad

af positiv loyalitet prægede KN

Elsangs tjeneste i Irak. En loyalitet

og et ansvar der altid var rettet

mod hans undergivne og som var

urokkeligt forankret i hans sind.

Disse forhold har klart medvirket

til, at spejdereskadronen under

hele udsendelsen løste de pålagte

opgaver på en måde, der må karakteriseres

som meget tilfredsstillende.

Både den daglige tjeneste i

lejren såvel som løsning af pålagte

standard opgaver i ansvars- området,

var altid præget af åbenhed,

stor samarbejdsvilje og et godt

og afsmittende humør. KN Elsang

var derfor meget vellidt blandt alt

bataljonens personel.

PL Michael Gøttske

Motivation: Samlet set fremstår

PL som en ung, moden og meget

proffesionel og ansvarbevist officer,

der på bedste vis repræsenteret

Gardehusarregimentet.

PL har forrettet tjeneste ved

kompagniet i funktionen næstkommanderende

kompagniet,

en funktion PL har bestredet på

særdeles tilfredsstillende vis. PL

har som den praktisk planlægger

af kompagniet uddannelse, gjort

et stort stykke arbejde for at få

denne til at hænge sammen.

PL har ved KC fravær, på meget

sikker vis, ført kompagniet, dette

under såvel garnisions og feltforhold.

PL er en særdeles dygtig fører og

leder, der gennem stort personligt

engagement, gode personlige

soldatermæssige færdigheder,

god taktisk forståelse og gode

pædagoiske anlæg i alle situationer,

formår at gennemføre

pålagt opgaver med efterståendes

accept.

PL er en dygtig instruktør of faglærer,

der specielt i faget førstehjælp,

har løftet enhedens niveau

betragteligt.

PL er på baggrund af hans personlig

fremtræden og professionelle holdning,

en særdeles respekteret og

vellidt kollega blandt alt personrl

ved kompagniet, såvel som uden

for kompagniet ved både regimentet

og eksterne enheder.

PL er i god fysisk form, hvilket i ()


forbindelse med felttjeneste giver

ham ekstra overskud i forhold til

løsning af pålagte opgaver og

opretholdelse af kampkraften

PL Jimmi M. Holst

Motivation: Premierløjtnanten er

en meget seriøs, målrettet og vellidt

officer, der har gjort meget

tilfredsstillende tjeneste som

delingsfører, såvel nationalt som

i Afghanistan i perioden MAJ-OKT

2006. P.t. varetager Premierløjtnanten

funktionen som forbindelsesofficer

og gennemfører den

detaljerede uddannelsesplanlægning

i underafdelingen. Premierløjtnanten

har anvendt meget

tid på at støtte uddannelsen af

opklaringsenheder, der skulle til

Afghanistan på henholdsvis hold

3 og hold 4.

Navn hemmeligt: Bliver offentliggjort

senere på året.

Hovedorganisationen af Officerer

i Danmarks anerkendelse:

PL Tobias Flint

Motivation: Officeren er respekteret

for hans viden, kunnen og

personlighed af underordnede,

sidestillede og overordnede i kompagniet.

Han er behagelig officer,

der er hjælpsom og imødekommende.

Han viser rettidig omhu

og har løst alle hans opgaver som

meget tilfredsstillende i han tid i

kompagniet. Han har til tider fungeret

som næstkommanderende i

kompagniet, hvilket officeren har

gjort meget tilfredsstillende. Han

er faglærer i Felttjeneste og Signal

og har løst dette meget tilfredsstillende.

Han har ved mandefald

taget flere opgaver på sig, såsom

faglærer i Småstyrkers Kamp, og

med denne ekstra opgave udarbejdet

gode planer for Feltdage og

Døgnøvelse1 til kompagniet. Han

har formået at holde en god holdning

og uddannelse i hans deling,

som har resulteret i et godt samlet

resultat på REX-turen. Sideløbende

med tjenesten i 1 kompagni, har

officeren været afgivet til den

beredne tjeneste ved GHR for

Kongehuset ved mange lejligheder,

redet til Åbent Hus og udsendelsesparader

ved regimentet og

støttet med råd, dåb og vejledning

til diverse fodkommandoer, hvilket

på intet tidspunkt er gået ud over

uddannelsen af 1 deling. PL Flint

er en meget arbejdsom og flittig

officer, der har sine meninger og

en god holdning til tjenesten ved

GHR og er vellidt af alle i kompagniet.

SLGI Ledervandrepokal:

OKS-1 J. Ramsing

Motivation: OKS har gennem det

sidste år været en drivende kraft i

idrætsforeningen. Han har udvist

stort engagement såvel som deltager

som arrangør. Senest har

han egenhændigt gennemført

planlægning, tilrettelæggelse samt

praktisk gennemførsel af Danmarksmesterskaberne

i Biathlon.

OKS høstede stor ros fra Dansk

Militær idræt der ligeledes vurderede

at stævnets store succes

udelukkende kunne tilskrives OKS

store stykke arbejde.

OKS fremstår i alle henseender

som et forbillede for idrætten ved

regimentet, og hans altid positive

indstilling har en positiv afsmittende

effekt på soldaterne.

Idrætsvandrepokal:

SG Daniel Boalth

Motivation: Sergent Daniel Boalth

har i årets løb udmærket sig i flere

discipliner. Særligt skal fremhæves

det store og ulønnede arbejde

sergenten har gjort med Hesteskadronens

frivillige løbehold. Sergenten

har i den forbindelse ydet

en solid og vedvarende indsats

for at højne den fysiske standard

i ældste deling.

Sergenten går altid foran som

det gode eksempel. Dette beviste

han til fulde under årets Nijmegen

march – der blev gennemført

i ridestøvler – hele vejen!

Sergenten fremstår samlet set

som et skattet medlem af Hesteskadronen

med fine kvaliteter

– også indenfor idrætsverdenen

Værd at vide

Åbningstider:

Regimentets kontorer:

Mandag - fredag: 0800 -1500

Reception:

Mandag - torsdag: 0730 - 1500

Fredag: 0730 - 1430

Cafeteria:

Mandag - torsdag: 0600 - 1015

1100 - 1315

1430 - 1830

Fredag: 0600 - 0930

1100 - 1300

Grillen

Mandag - Torsdag 1900 - 2200

Regnskabskontor:

Dagligt 0900 - 1215

(Dankort automat forefindes).

Linneddepot:

Mandag: 0645 - 0800

Torsdag: 0645 - 0800

Miljøgården:

Mandag og onsdag: Lukket

Tirsdag: 0700 - 0900

1300 - 1330

Torsdag - fredag: 0700 - 0900

1300 - 1330

I særlige tilfælde uden for daglig

åbningstid tlf. 20205603

Regimentetsgarage:

Mandag - torsdag: 0715 - 1500

Fredag 0715 - 1400

Udleverende depot:

Mandag: 0700 - 0730

1100 - 1300

Onsdag: 1100 - 1300

Fredag: 1100 - 1300

Mobiliseringsdepot:

Tirsdag: 0800 - 1400

Gennemgangsdepot og motordepot:

Efter aftale med

forsyningsbefalingsmanden og

depot

Service:

Messer, møntvask, mønttelefoner

findes i centerbygningen.

Taxa:

Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53

afhenter gerne på kasernen.

Bus:

Busrute 310 direkte mellem stationen

og kasernen. Stoppested

v. forhindringsbanen. Busruterne

30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej

ved kasernens indkørsel.

6/2007 1


Konstabeleleverne fik testet deres grænser

Af Konstabelelev Niklas C. Hansen ”Højerup" Stabskompagniet, I GHR

I uge 32 var stabskompagniets

konstabelelev deling på Rex-tur.

Alle var spændte

Selve turen startede dog allerede

søndag aften ugen før, hvor vi alle

mødte op med mere eller mindre

samme antal sommerfugle i vores

maver. Resten af dagen forløb stille

og roligt, vi klargjorde til mandag

og brugte tiden på at stresse af

og spise os mætte på KFUM. Alle

i vores bygning gik relativt tidligt

i seng, da vi alle var spændte på,

hvad der ville ske næste dag. De

fleste af os regnede med at blive

vækket tidligt, så mon ikke man

havde brug for al den søvn, der

kunne skrabes sammen.

Udleveret panserkiks

Det viste sig også at være rigtigt,

da vi kl. 0330 blev vækket til støvletrampen,

råb og fløjter ude på

gangen. Vi skyndte os at få grejerne

på. Dernæst gik vi ned til garagerne

og fik gjort klar til kamp.

Først marcherede vi ud til CS-huset.

Her gik virkeligheden for første

gang rigtigt op for os: vi marcherede

derudad uden at vide hvor vi

skulle hen, hvornår vi ville være der

og om vi fik nogle pauser. Heldigvis

viste det sig at vi skulle gøre holdt

ved CS-huset, hvor vi blev beordret

til at strippe helt ned.

K3 og Basis skulle tømmes og alt

skulle ud af vores lommer. Til sidst

stod vi tilbage i intet andet end

underbukser og i pigernes tilfælde

en t-shirt. Det var her vi priste os

lykkelige for at vores Rex-tur lå

om sommeren og ikke om vinteren.

Det kunne ha’ været en køn

fornøjelse,at stå der kl. 0430 om

morgenen, med temperaturen et

godt stykke under nul og intet

andet til at forsvare sin uskyldighed,

end et par militært udleverede

bokser-shorts.

Selve inspektionen foreløb relativt

smertefrit men der blev dog

udleveret et par panser-kiks. En

panserkiks er for de ikke-inviede,

en sød lille sag på 9,8kg som skal

bæres i sin K3. Den udleveres hvis

der under inspektionen er blevet

fundet noget kontraband, på ens

person eller i ens ejendele. En i

min gruppe fik udleveret to kiks,

da han havde glemt at tømme lommerne

dagen før. Vi endte med en

4-5 kiks, men ellers gik det værst

ud over de andre grupper (GRP).

Da vi var færdige med eftersynet

fik vi at vide at vi skulle se

at komme videre ellers ville vi få

endnu en kiks, så vi skyndte os

videre.

Situationen kritisk

Vi marcherede op imod Snogekroen,

drejede ned ad en af vejene

og oprettede overdagningsområde

En stolt konstabelelev deling har netop overstået den hårde rextur

1 6/2007

(ODO) lidt inde i skoven, hvor vi

havde gjort det så mange gange

før. Vi fik at vide at dagen skulle

forløbe med ”Forhold overfor

Føling”, hvilket var både godt og

skidt. Godt i den henseende at

vi fik en lille ”breather” og skidt i

den henseende at vi havde gjort

det så mange gange før, at vi var

ved at brække os over det. Vi blev

delt op i grupper og sendt ud for

at øve. Her viste det sig for alvor,

at SG Bülow ikke var til stede og

at vi måtte nøjes med en afløser.

Heldigvis var Lillerød klar til opgaven

og det hele forløb fint.

Da vi havde øvet det tilstrækkeligt,

fik vi lov til at gå tilbage til

vores ODO så vi kunne få et par

timer på øjet og lade op til nattens

opgave. Det viste sig at ”Alliance

Rød” havde besat en bunker og at

vi skulle ud og observere, for at

afsløre fjendens hensigt.

Under infiltrering (INFIL) gik turen

til KFO’et, men af forskellige årsager

kom vi ikke derop i særlig god

tid, så efter minimal overvågning,

valgte vi at sætte afsted mod vores

pick-up. Her marcherede vi igennem

en skov for at spare tid (hvilket vi

også gjorde), men efter at have

vadet igennem den i en halv times

tid, havde alle rimeligt ondt i fødderne

og var blevet små-irritable.

Da vi så begyndte at løbe tør for

vand, blev situationen endnu mere

kritisk. En fra GRP dehydrerede og

vi valgte at gøre holdt og kontakte

de andre GRP over radioen.

Vi fik kontakt med 1. Gruppe og de

kom hen til os. De havde en god

og dårlig nyhed: vi kunne stadig

nå pickup, men måtte selv få vores

dehydrerede kollega derhen.

Vi omfordeltet vores udrustning til

dem der havde mest overskud og

satte afsted imod pickup. Heldigvis

var det ikke så langt fra hvor

vi havde gjort holdt, så vi nåede

det allesammen. Da vi havde eksfiltreret

og trasket tilbage til vores

ODO, var alle trætte og vi fik et par

timer på øjet.

Vandpassage

Næste dag fik vi besøg af SG Bülow,

som nu skulle lede vores GRP, til

endnu større bedrifter i felten.

Vi fik at vide, at vi skulle mødes

()


med de andre i Østerby og

begav os derover. Vi havde

sparet på vores feltration fra

dagen før, så ved ankomst til

Østerby, var der mulighed for

at forpleje varmt.

Herefter var der mulighed for

at blive undersøgt af sanitetspersonellet,

hvis man havde

forskellige skavanker. Det

gav os en chance for lige at

stresse lidt af. Resten af tiden

i Østerby, blev brugt til at øve

by-kamp, da vi havde fået at

vide at aftenens opgave, var

et angreb på et bunker-anlæg,

hvor vi skulle tilintetgøre et

missil og redde gidsler. Efter

vi havde øvet bykamp til den

helt store guldmedalje, fik vi

at vide at vi skulle begive os

op til en sø ved skydebanen,

hvor vi skulle øve vandpassage.

Vandpassage var noget vi alle

havde set frem til (der er ikke

noget så livsbekræftende som

at strippe ned, tage regntøj på

og svømme over en mudret

sø) og som befalingsmændene

havde sagt, vi måske umiddelbart

snart kunne få brug for.

Efter tørtræning gik turen tilbage

til ODO, dagen før, hvor

vi trænede lidt mere forhold

overfor føling.

Allerede her var vi i 2. gruppe

begyndt at føle presset, da to

mand var faldet fra. Den ene

pga. dårligt ben, den anden

af dehydrering, GRP havde

stadig en masse panser-kiks

at slæbe rundt på og selve

gruppen var i forvejen ikke

særlig stor til at begynde

med. Efter at have øvet forhold

overfor føling til uendelighed,

tog vi et par velfortjente

timer på øjet, forud for løsning af

den kommende nats opgaver.

Hunden fandt mistet våben-del

Efter INFIL til vores ”target area”

begyndte marchen mod selve bunkeren.

Den forløb ikke uden vanskeligheder,

da den skovsti som vi

dagen før havde valgt at følge var

uigennemtrængelig. Vi måtte backtracke

et pænt stykke, men nåede

vores destination i udemærket tid.

Det viste sig at der ikke var så meget

andet at gøre end at vente.

Vandpassage var noget vi alle havde set frem til (der er ikke noget så livsbekræftende

som at strippe, tage regntøj på og svømme over en mudret sø)

Pludselig brød helvede løs og vi

måtte afgive støtteild til angrebsholdet,

der kom slæbende med

gidslerne. Vi skyndte os at afløse

dem, ved at tage et af gidslerne og

så gik det ellers afsted i fuld fart

mod pickup. Pudsigt nok kom vi ind

med vores gidsel som nr. 2, selvom

vores gruppe på daværende tidspunkt

kun bestod af 6-7 personer.

Her blev vi kørt til en skov et sted

udenfor Næstved, hvor vi indrettede

ODO til stor lettelse for alle.

Onsdag skulle vi mødes med de

andre grupper igen hvor vi fik af

vide, at vi skulle grave cachéer til

brug senere samme dag. Efter at

havde øvet det til topkarakter, fik

vi en demonstration fra politiets

hundepatrulje, der fortalte os lidt

om hvad man skulle gøre hvis man

blev mødt af en bidsk vagt-hund,

på en af vores nat-patruljer. Vi

fik også forevist hvad en hund

ville gøre, hvis den havde trængt

en person op i en krog og han

6/2007 1

()


egyndte at løbe.

Tidligere på dagen havde 3. gruppe

tabt en lille våben-del da de var

ude at grave cachéer, så hunden

fik til opgave at finde den. Det klarede

den på under 5 min. hvor 3.

gruppe havde opgivet at finde den

efter 20 minutters eftersøgning.

Efter ”foredraget” fik vi til opgave

at øve til nattens patrulje, som

gik ud på at destruere en bro i et

bebygget område. Selve træningen

gik rimeligt smertefrit og efter min

mening sad det allerede rimeligt

godt fast efter første forsøg, men

vi tog alligevel og gennemgik det

en 5-6 gange. Da det sad på rygraden

tog vi tilbage til mødestedet,

hvor vi fik stukket en sæk med

forsyninger i hånden og besked

på, at vi skulle grave caché til en

af de andre grupper. Det var også

her der var endnu et mandefald i

2. gruppe, hvilket resulterede i at

vi kun var 6 tilbage. Heldigvis gik

det rimelig smertefrit med at finde

cachéerne, så vi fik lov til at forpleje

varmt, efter endnu en gang

at have påkrympet regntøj og øvet

vandpassage over asfalt-vej.

Skinnerne slog igen

Herefter gik turen til pickup, for

at sidde op i lastbilerne og køre

til udkanten af Næstved, for at

angribe broen. Turen derop var

hård, eftersom vi tog den i lige

linie over en knap nok høstet

mark, så der var rig mulighed for

at lufte irritationerne undervejs.

Vi oprettede KFO ved udkanten af

byen, inde i et lille krat ved siden

af togskinnerne. Her fordelte vi os

i de tre GRP og begav os ud for at

løse opgaven.

Da vi nærmede os broen, blev vi

mødt af lyskegler fra lommelygter

og vi skjulte os i nærheden af

skinnerne. Da vi fik ordre til det,

stormede vi frem langs skinnerne

og fik først føling oppe ved broen.

Fjenden blev hurtigt nedkæmpet og

skinnerne rigget til med vores C4.

Selve eksfiltrationen blev problematisk,

da Korup faldt og slog

hovedet ned i skinnerne, hvilket

resulterende i hjernerystelse.

Befalingsmændene insisterede

kraftigt på at rekrut Korup skulle

trække sig fra turen, men i den

rette husar-ånd, insisterede han

på at fortsætte.

0 6/2007

Vi mødtes med de andre grupper

i KFO og begav os afsted mod

pickup. Her havde undertegnede

også et lille sammenstød med

skinnerne, hvilket medførte en

pæn ridse i panden, men dog ikke

indre skader. Selve humøret på

vej til pickup var i kælderen, da vi

måtte back-tracke en del, eftersom

den skinne som vi skulle ha’ fulgt,

lige pludselig forsvandt ind i tæt

bevoksning. GRP begyndte at blive

træt, og rekrut Lillerød, besluttede

derfor at tage begge gruppens

panservåben. Det medførte

at alle nåede op til vores pick-up,

dog godt udmattede. Her fik vi at

vide at vi skulle sidde op i lastbilerne

og afsted det gik, til næste

opgave – en agent som vi havde

fået af vide, at vi skulle kontakte

tidligere på dagen.

Han fortalte os at vi blev nødt til at

svømme over en å, for at komme

til vores næste pickup. Gjorde vi

ikke det, ville vi misse det og måtte

gå tilbage til vores ODO. Vandpassagen

foregik i de tidlige timer ved

solopgang og foreløb meget godt.

De fleste kom over uden de store

problemer. Her begyndte vi dog at

mærke trætheden sætte ind, men vi

holdt modet oppe ved tanken om,

at vi havde fuldført endnu en dag,

på den sagnomspundne REX-tur. Da

vi kom tilbage til skoven gik vi ud og

lavede et nyt ODO og fik en 3 timer

på øjet, som vi nød til fulde.

Torsdagen gik primært med at

træne, da vi havde fået til opgave,

at overfalde en konvoj natten til

fredag. Her fik vi også en chance

for at slappe lidt af, dog over flere

perioder. Derfor fik vi heller ikke

fornemmelse af, at være fuldt

udhvilet. Før vi skulle ud, fik vi af

vide at vi skulle læsse vores K3

op i lastbilen, da vi blev ”indsat”

til fods.

Himlen blev oplyst

Før afmarch skulle vi ”afprøve”

vores våben, som ifølge befalingsmændene,

skulle foregå langt ude

i ingenting. Det gik dog hurtigt op

for os, at de havde andet i tankerne,

idet vi mødte en agent,

som fortalte os, at vi skulle være

stille og følge med. På et tidspunkt

satte han sig ned og vi fik af vide,

at der kunne forekomme fjendtlige

kampstillinger. Dette viste sig at

være korrekt, for pludselig blev

himlen oplyst af flares og helvede

brød ud omkring os. Selv husker

jeg ikke meget fra det punkt på

vores tur, andet end delingsførerens

insisterende ”Kom så, Højerup!”

og momenterne der skreg

efter hjælp, forskellige steder på

”slagmarken”.

Selve seancen kan ikke have taget

meget mere end 15 minutter og vi

var hurtigt afsted igen, på vej mod

vores baghold. Tempoet var højt

og der var en generel stemning af

”Lad os få det overstået”. Vi kom

da også op til vores positioner (i

god tid) og gjorde klar til overfaldet.

Selve overfaldet forløb også

forventningsmæssigt og det at vi

havde øvet det hele dagen, lyste

da også igennem. Vi kom ”uheldigvis”

til at skyde alle panserværnsvåbene

af, så vi forventede

at turen tilbage, ville være lidt lettere

for benene. Det var dog ikke

rigtigt, da de mindre kilo på ryggen

resulterede i, at tempoet blev sat

en yderligere op. Vi kontaktede

vores næste agent ved en gård og

her fik vi besked på at følge med.

Turen gik herfra igennem 2-3 km

fjord, hvilket i sig selv ikke var et

problem.

Troede vi var færdige

Moralen led dog et par nederlag,

da det midt ude på fjorden var

svært at se, om man overhovedet

gjorde nogle fremskridt, mod

den anden bred. Da vi endelig kom

over, skulle vi løbe op til lastbilerne

og sidde op så hurtigt som muligt.

Her brugte vi tiden på at få vandet

ud af skoene og tænke over hvor

turen nu gik henad.

Det viste sig hurtigt for dem der

sad nær ”vinduet”, at lastbilerne

havde det med at dreje af, i retning

af Slagelse. Sikre på at vi kom nærmere

kasernen, døsede vi mere

eller mindre allesammen.

Vi blev vækket af en hård opbremsning

og ved nærmere eftersyn viste

det sig, at vi var uden for CS-huset

på vores øvelses-terræn. Her fik vi

af vide, at mens vi havde været ude

på vores REX-tur, havde fjenden

sneget sig ind, og vi fik til opgave

at patruljere området. Dette var

nok den hårdeste march jeg har

været ude for. Ikke så meget fordi

det var hårdt fysisk, selve turen ()


var både kort og med lidt oppakning,

men vores støvler var fyldt

med vand og vores kamp-uniform

var driv-våd, så hvis man var blevet

skånet for slidsår og vabler på den

første del af turen, så fik man sin

portion nu.

Overfaldet af hætteklædte

Vi kom tilbage til CS-huset hvor vi

fik af vide, at vores gruppe ”ikke

havde gjort det hurtigt nok” og at

vi derfor skulle afvente en opgave.

Opgaven var naturligvis så hård

som mulig, pga. vores ”sene”

afslutning af patruljen. Vi skulle

begive os op til Østerby og tage

kontakt til den lokale agent. Han

førte os ind til ”købmanden” og

sagde, at vi skulle vente her mens

han hentede noget. Her sad vi et

halvt til et helt minut, hvorefter

det blæste ind med hætteklædte

soldater, der hurtigt fik os neutraliseret.

Vi blev gennet lidt rundt,

mens vi blev udspurgt om hvor

vi boede, hvad vores navn var og

andre personlige oplysninger. Herefter

blev vi stillet op på (hvad vi

bagefter fandt ud af) rad og række

og blev frigivet.

Efter at have fået synet tilbage,

viste det sig at kaptajnen stod

foran os, han gratulerede os for

en velgennemført REX-tur. Det

eneste der lå tilbage for os var,

en march tilbage til kasernen, fejre

en velgennemført Rextur, med et

mættende og tiltrængt morgenmåltid,

(man forstår ikke hvor godt

morgenbrød smager, før man har

været på feltrationer i 5 dage). Vi

vedligeholdt vores udstyr og blev

derefter aftrådt på ægte Husarmanér,

med kavalér-åbnet champagne

og befriende små-snakkeri

med kammeraterne.

Åbent hus på Antvorskov kaserne

Af MG P. A. Sitch og MG M. Dencker Hansen, 1 Deling, 1 Kompagni, II HBU

Dagen hvor de værnepligtige

skulle have familien på besøg

og vise hvordan dagligdagen i

Forsvaret så ud.

Tidligt op

Rekrutter fra første deling mødte

talstærkt op, dog var der en enkelt

som valgte ikke at møde op. Klokken

slog alt for tideligt da vi blev

vækket og gjorde os klar til dagens

arrangement. Der var mulighed

for, at vores familier og kærester

kunne komme og spise morgenmad

sammen med os. Det krævede

dog, at selv forældrene skulle stå

tidligt op.

Denne lørdag, havde vores familie

og venner mulighed for at følge

med i, hvad deres ”lille soldat”

laver til hverdag. Programmet

startede allerede kl. 0800. Der

var dog ikke mange pårørende der

mødte op så tidligt, men nogle

enkelte dugfriske sjæle blev det

dog til. Efter en grundig stuekontrol

udført af vores krævende

sergenter, var det tid til morgenappel,

hvor familierne kunne opleve,

hvordan dagen rigtigt begynder i

det danske Forsvar.

Stor respekt for jubilarerne

Efter den noget korte appel, var

der mulighed for at komme i kantinen,

til fælles morgen-forplejning

sammen med familien. Dette fremragende

morgenmåltid, bestående

af rundstykker, franskbrød, ost,

marmelade og sidst men ikke

mindst te og kaffe, var bataljonens

måde at byde velkommen

på og man må sige at der blev

taget godt for sig af fadene, ikke

engang krummerne blev efterladt.

Efter morgen-forplejning var det

tid til en velkomst ved bataljonschef

Oberstløjtnant L. C. ROBL.

Efterfulgt af en stor parade, hvor

selv vi i første deling blev forbløffede

over at se, hvor meget der var

gjort ud af det. Først kom begge

kompagnier marcherende ind på

den store plæne ved centerbygningen.

Her blev vi placeret således

at delingerne stod på en snor-lige

linje. Pludselig lød der trommen

og trompet musik, Det var minsandten

gardehusarregimentets

jubilarer der kom gående ind fra

siden. Nu vil vi jo ikke overdrive,

men vi vil tro at der i hvert fald

var 200 jubilarer som med stolthed

blændende ære fryd, kom

gående stille og roligt forbi os,

en ting skal lige nævnes selvom

de ca. 200 mænd for længst havde

stoppet deres militære tjeneste

var det tydeligt at se de stadig

kunne huske hvordan man ordentligt

eksercerer, og hvordan takten

holdes, stor respekt for det. Efter

jubilarernes opvisning, kom vores

delingsfører ridende ind i det fineste

puds efterfulgt af seks befalingsmandsryttere,

hvoraf den ene

var vores næstkommanderende

i delingen. Flot var det bestemt

og det blev kun bedre da hesteskadronen

også mødte op med et

antal trompetere og paukehest,

som dog bestemt ikke skal tages

for givet. Spille musik, det kunne

de bestemt. En tak skal også gå til

Hjemmeværnets musikorkester for

den gode musik, som var grundstammen

for den gode stemning

under paraden.

Intet blev holdt hemmeligt

Da den flotte seance var færdig,

blev det tid til den lidt mere for-

6/2007 1

()


melle og alvorlige del af programmet.

Delinger samt pårørende

skulle gå ind i teatersalen for at

hører foredrag om udsendelse

og derefter høre om kammeratstøtteordningen

i auditorium 2.

I teatersalen, hvor der blev talt

udsendelse, havde de pårørende

mange spørgsmål, og der var da

også næsten konstant en skov

af hænder i vejret, men kaptajn

Elsang var meget velforberedt, og

svarede ærligt og redeligt på dem

alle. Stor respekt skal han have

fordi han fortalte tingene lige ud

posen. ”Ja det er farligt, det er i

nogle tilfælde dødeligt. Men ud af

500 soldater kommer måske kun to

til skade, det er jo det samme som

risikoen for at komme til skade

herhjemme i Danmark”, fortalte

han. En ting som er værd at nævne

var følgende ”Så snart en soldat

bliver såret, tilstræber hæren sig

på at få soldaten hjem hurtigst

muligt". Denne kommentar virkede

meget beroligende på mange af

forældrene. Man skal huske på, at

forsvaret gør alt hvad de overhovedet

kan for at få en såret soldat

væk og hjem fra slagmarken, og

at de soldater der bliver udsendt,

først drager af sted, når de er 100

procent klar.

Da foredraget sluttede, var det

tid til at høre om, kammeratstøtteordningen

og om, hvordan det er

som mor at sige farvel til sin søn

når han drager i krig. Foredragsholderen

var da også selv en mor

til en tidligere udsendt soldat, så

hun kunne, meget præcist fortælle,

hvordan det er at være forældre til

en soldat. Hun fik dog gjort klart,

at der var masser af muligheder

for at kommunikere med sin søn

eller datter også selvom de er på

den anden side af jordkloden. Vi

kunne her observere, at mange

af vores delings soldater ikke

syntes, det var så spændende,

men omvendt var det noget, som

mange forældre satte stor pris på.

Det gav dem de første hjælpemidler

til når det bliver virkelighed, og

tid til at sige farvel og på gensyn

i lufthavnen.

Det lukkede land blev åbnet

Da foredragene var forbi, var det

tid til at få stillet de sultne maver.

Derfor vandrede hele 1 kompagni

6/2007

i samlet trop over i kantinen hvor

store køer hurtigt blev virkelighed,

men der var dog også sat en hel

time af til at hygge og spise med

familien.

Herefter kl. 14:00 blev vi sluppet

løs, det var nemlig blevet tid til at

vise de spændte pårørende rundt

på kasernen. Hurtigt blev det

tydeligt, at Antvorskov kaserne

var omdannet til én stor fremvisningsplads.

Det normalt så lukkede

”land”, var for en stund åbnet op

for de civile pårørende.

Der var stillet en kampvogn, som

man kunne undersøge på nærmeste

hånd. Den blev da også

grundigt udforsket af adskillige

små, og også enkelte ældre slægtninge.

Der var også stillet PMV’er

(panseret mandskabsvogn), en

Piranha og den nye Eagle 4 op,

Her kunne man prøve at styrer det

store TMG (tungt maskine gevær),

som sidder på. Dette kunne man

se, at mange syntes var vældig

sjovt. Yderligere blev man i køretøjerne

mødt af digitale skærme og

en masse knapper, der hver havde

sin undermenu, ja man kunne nok

have brugt hele sin dag på disse

pragtfulde maskiner, hvis ikke det

var for den taktiske demonstration

som lå lidt senere på tidsplanen.

Efterfølgende var der mulighed for

at de helt små kunne lege soldat

for en dag. Der var blevet lavet

en lille forhindringsbane og der

var masser af mulighed for at de

kunne blive sminket op som små

soldater. Til de lidt ældre besøgende,

kunne man ved anden kompagnis

plads, i en opstillet en bod

se og smage, på en feltration.

Den taktiske demonstration var en

overraskelse for selv os som troede

vi havde lært det meste. Man så

et køretøj som stille manøvrerede

sig frem i det barske landskab for

derefter at holde stille og støtte,

imens et andet køretøj kom frem

ude mellem nogle træer. Efter at

have kæmpet sig frem, valgte de at

trække sig tilbage ved simpelthen

at bakke på flotteste vis gennem

dette hårde område. Vi vil vove at

påstå, at selv ikke engang en erfaren

bilist kunne have kørt som de

gjorde. Det var helt ufatteligt så

godt, de kunne manøvre sig rundt.

Vi forstår straks bedre, hvorfor

det tager tid at blive omskolet til

disse transportmidler. Efter den

flotte opvisning var der mulighed

for at komme lidt nærmere på de

to spejderkøretøjer, og se hvordan

gruppen, der arbejder med dem,

ser ud. De havde våben nok til at

nedkæmpe en lille landsby, hvis

det skulle være.

En flot kompagni parade

Nu var dagen snart ved at være

slut. Hvordan afslutter man så

bedst muligt sådan en dag? Med en

appel, selvfølgelig og den skulle

vores venner og familie selvfølgelig

ikke snydes for. Det var dog

ikke nogen almindelig appel, for

gevær- og fod-kommandoet havde

iført sig deres finest puds og havde

øvet sig på en rigtig flot kompagniparade.

Sidst men ikke mindst, de gyldne

ord vi havde ventet på hele dagen:

”Første kompagni til velfortjent

weekend, træd af”…


Hilsen i anledning af årsskiftet

2007/2008

Tak for den ydede indsats og

mange fornøjelige timer i året, der

nu rinder ud. Bestyrelserne i de

lokale gardehusarforeninger gør,

hvad de kan for, at foreningerne

fortsat er det naturlige samlingssted

for medlemmerne.

Samarbejdet mellem regimentet,

uddannelsesstedet Antvorskov

Kaserne og Danske Gardehusarforeninger

har været det bedst

tænkelige. Det beviser støtten til

det vel gennemførte jubilarstævne,

foreningens uddeling af hædersgaver

til værnepligtige, menige gardehusarer

samt drift og udsendelse

af ”Gardehusaren”. Danske Gardehusarforeninger

takker for den

store støtte, velvilje og interesse,

der vises vores forening.

5 Spejdereskadron er nu indsat

som en del af den danske bataljon

i Afghanistan. Vi har med interesse

fulgt enheden under dens

reaktionsstyrkeuddannelse. Jeg

har været inviteret til at deltage

i de to pårørendearrangementer

og afskedsparaden forud for

udsendelsen. Gennem pårørendebrevene

følger vi nu eskadronen

under udførelsen af den yderst

farlige, men nødvendige mission.

Vi beundrer og er jer gardehusarer

dybt taknemmelige for, at I yder

denne indsats for at løse den af

folketinget stillede svære opgave.

Det er som om det velkendte salmevers

”Kæmp for alt, hvad du har

kært, dø om så det gælder! Da er

livet ej så svært, døden ikke heller”

Danske Gardehusarforeninger

pludselig skaber eftertænksomhed.

Vi ved, at I har forberedt jer

grundigt. Gid at I passer godt på

jer selv og at I alle kommer vel

tilbage i februar.

Jeres pårørende har brug for

støtte i de kommende måneder.

Det gælder om at gøre afstanden

kortest muligt mellem den

udsendte gardehusar og hans

kære herhjemme. Det er en trøst,

at alt synes at være gjort ved

eskadronen og bataljonen for at

skabe effektivt virkende netværk

i delingerne.

Vores livsnerve - tjenestesteds-

og soldaterforeningsbladet ”Gardehusaren”

- fortsætter i 2008.

Der udsendes, som aftalt med

regimentet, seks numre. Det vil

være en opgave at sikre bladets

fortsatte høje standard, hvad

angår objektiv information om

uddannelse, livet på Antvorskov

Kaserne, udsendelse, beskrivelse

af forholdene på indsættelsesstederne

samt livet i vore lokale

gardehusarforeninger.

Det skal være sjovt at være medlem

af en gardehusarforening, men det

skal også være meningsfyldt for

alle medlemmerne, hvilket fortsat

er et stort ansvar for ledelsen i de

lokale foreninger at leve op til.

Alle gardehusarer og ansatte på

Antvorskov Kaserne samt deres

familier ønskes en glædelig jul

samt et godt og lykkebringende

nytår. Særlige ønsker og tanker

går til personellet og pårørende

i 5 Spejdereskadron.

Referat af præsidiemøde i Peder

Aalborgstuen på Antvorskov

Kaserne fredag den 21.

september 2007 kl. 19.45.

Indledningsvis anmodede præsidenten

præsidiet om at acceptere,

at Freddy Rasmussen og Per

Thuesen deltog i hele mødet og

repræsenterer deres lokalforeninger.

De er begge næstformænd.

Begge deltog i hele mødet.

Bemærkninger til referat af sidste

præsidiemøde. Et aktionspunkt er

dækket i hovedkassererens indlæg.

Præsidenten beskrev sine forventninger

til gennemførelsen af

jubilarstævnet og gennemgik garnisons-

og regimentsbefalingen.

Opgaver blev fordelt.

Hovedkassereren gennemgik forhold

i forbindelse med frokostens

gennemførelse.

Præsidenten beskrev bladsituationen.

Bladets forventes udsendt i 2008

med seks numre i årets lige måneder

til samme pris. Endvidere forventes

Gardehusarregimentets årsskrift

udsendt i december måned.

Regimentet har besluttet på

Danske Gardehusarforeningers

Redaktør:

Oberstløjtnant Knud Skafte

Krogen 12, 4700 Næstved

Tlf.: 55 73 64 71

E-mail: knud.skafte@mail.dk

(Foreningsstof og fødselsdagslister

sendes til denne

adresse).

NB: Stof skal være redaktøren

ihænde se side 2 for at blive

bragt i næste nummer.

Til-og framelding af medlemmer

og "Gardehusaren" samt permanent

adresseforandring sendes

til: ghf@mail.tele.dk

eller

Danske Gardehusarforeninger,

v/Freddy Rasmussen

Banetoften 17

4700 Næstved

E-mail: freddyjr@tele2adsl.dk

Foreningernes kontor:

Kontoret kan kontaktes telefonisk

alle onsdage kl. 1000-1200.

Tlf. 55 78 77 60. eller www.danskegardehusarforeninger.dk

6/2007

()


Espenhein’s Eftf. A/S

Projektering & udføring af:

v/ Torben B. Nielsen

Rugvænget 6 4200 Slagelse

Tlf. 5850 0159 e-mail: esp@post5.tele.dk

Fax: 5853 1638 Homepage: www.espenhein.dk


6/2007

• el & belysning

• edb & data

• teleanlæg

• tyverialarm

• brandalarm

opfordring, at pårørende får postomdelt

bladet fra det tidspunkt,

gardehusaren indleder sin syv

måneders reaktionsstyrkeuddannelse

og indtil enheden opløses

efter endt missionsudsendelse.

Oversergent J.U. Ramsing vil efter

eget ønske bestride sin redaktørfunktion

under den seks måneders

udsendelse til Afghanistan, der

indledes til februar 2008.

4.Hovedkassereren kommenterede

de fem forslag forud for

drøftelsen:

Synliggørelse og markedsføring

af Danske Gardehusarforeninger.

Hovedkassereren indhenter

oplysninger om og tilbud på et

transparentmærke til anbringelse

på medlemmernes privatejede

motorkøretøj til præsidiemødet

17. november 2007.

Foreningstegn uddeles gratis til

alle nye medlemmer i lokalforeningerne.

Præsident og hovedkasserer

udarbejder sammen et forslag til

godkendelse til indstilling til repræsentantskabsmødet

25. maj 2008.

Forslaget udsendes forud for præsidiemødet

den 8. februar 2008.

Tegn mm. sælges til kostpris til

lokalforeningerne.

Præsident og hovedkasserer

udarbejder sammen et forslag til

godkendelse til indstilling til repræsentantskabsmødet

25. maj 2008.

Forslaget udsendes for ud for præsidiemødet

den 8. februar 2008.

Afskrivning af beholdningen af

tegn.

Præsident og hovedkasserer

udarbejder sammen et forslag til

godkendelse til indstilling til repræsentantskabsmødet

25. maj 2008.

Forslaget udsendes forud for præsidiemødet

den 8. februar 2008.

Indførelse af PBS-opkrævning af medlemskontingent

i lokalforeningerne.

Det foreslås at hovedkasserer

bistår alle lokalforeningers kasserer,

der måtte ønske det, med

at indføre automatisk betaling

af medlemskontingent via PBS.

Engangsudgift for tilslutning af en

lokalforening til PBS andrager kr.

450,- + udgift til oprettelse af netbank.

Udgifter til konsulentbistand

af hovedkassereren afholdes af

præsidiets kasse.

Drøftelsen af profil for og emner til

ny præsident var af fortrolig karakter.

Præsidenten blev enstemmigt

opfordret til at tage kontakt til et

præsidentemne.

6. Næste møde gennemføres i forbindelse

med fejringen af regimentets

årsdag fredag den 16.

november 2007 på Antvorskov

Kaserne, hvor mødet indledes

efter frokost.

Eventuelt:

Fordi Danske Gardehusarforeninger

skal have en ny præsident

betyder det ikke, at den nuværende

præsident ikke ønsker at

besøge de lokale gardehusarforeninger

f. eks. I forbindelse med

forårets generalforsamlinger. Jeg

vil kunne give en opdateret information

om tjenesteforholdene i

Afghanistan givet dækket af billeder.

Jeg har rygtevis en opfattelse

af i hvert fald to gardehusarforeninger

skal have ny formand i

februar – marts måned. Er det

tilfældet, vil jeg gerne personligt

takke dem for den lange og tro

tjeneste, hvis det måtte ønskes af

bestyrelsen i foreningerne.

Danske Gardehusarforeningers

hædersgave gives efter indstilling

fra bestyrelsen i en lokal gardehusarforening

til en gardehusar, der

i særlig grad har ydet en indsats i

foreningen. Den overrækkes normalt

af præsidenten (vicepræsidenten)

ved en passende lejlighed.

Leif Christensen foreslog en vedtægtsændring.

Næstformanden bør

kunne repræsentere formanden

ved præsidiemøder, når formanden

er forhindret i at deltage.

Præsidenten udarbejder et forslag

til godkendelse til indstilling

til repræsentantskabsmødet 25.

maj 2008. Forslaget udsendes

forud for præsidiemødet den 8.

februar 2008.

De Danske Gardehusarforeninger

har fået ny vicepræsident:

Hans Christian Nielsen

Sluphusvej 2, Herslev

4000 Roskilde

Tlf. 46 40 23 56.

Email: stenbakkegaard@private.dk

()


Gardehusarforeningen

København

Nekrolog

Gardehusarforeningen København

har mistet et af sine mest

stoute og markante medlemmer,

Svend Christensen, Gardehusar

Gyrstinge, i en alder af 93 år efter

nogen tids sygdom. Tidligere var

sygdom et ukendt begreb for

Svend Christensen.

Svend var indbegrebet af alt, hvad

vort motto står for, "En gang husar,

altid husar". Dette indebar, at han

modtog Gardehusarforeningernes

højeste udmærkelse "Tak og Ære".

Desuden modtog han Danske Rytterforeningers

Æreskors. Svend Christensen

var også æresmedlem af

Gardehusarforeningen København,

hvor han i mange år sad i bestyrelsen,

bl.a. som næstformand.

Et andet område, som også havde

Svends store bevågenhed, var

Skyttelauget, hvor han var aktivt

medlem til kort før sin død. I Skyttelauget

var han også æresmedlem.

Han udsatte flere skydepokaler, som

det var en stor ære at modtage.

Personlig vil jeg mindes mange gode

hyggestunder med ham omkring

vor fælles interesse, heste.

En god soldaterkammerat og ven

er gået bort.

Æret være hans minde.

Kjeld Aggelund/GH Platan

Formand GHF København

Hjertelig til lykke hr. redaktør!

Hjertelig til lykke om end lidt forsinket til vor redaktør,

oberstløjtnant Knud Skafte med de 70 år.

Nogle få ord i den anledning vil nok gøre fyldest,

selv om det dog bestemt ikke er noget

du ynder. Din indsats som redaktør er meget

værdsat – og helt nødvendig, idet vi husarer

ofte er mere umiddelbare end præcise, når vi

formulerer vore bidrag til ”Gardehusaren”.

En venlig ment korrektion aftales for at gøre

alle glade. Vi håber, at denne kloge nestor

længe vil fortsætte med at hjælpe med til at

formidle vore velmente og nødvendige budskaber.

Gid tiden, der kommer, må bringe dig lutter solskin og sommer.

Foredragsaften.

Feltpræst ved Gardehusarregimentet

Andreas Christensen vil fortælle

om gerningen som feltpræst

i Afghanistan. Dette interessante

og spændende foredrag finder

sted mandag den 21. januar 2008

kl. 1900 på Hjemmeværnsgården,

Niels Steensensvej 10, 2820 Gentofte

(Krakkort 127 H 1). Nærmeste

S-togsstation er Jægersborg, nærmeste

busstoppested er Brogårdsvej

på rute 184. Familiemedlemmer

er også velkomne. Medlemmer af

andre Gardehusarforeninger er velkomne.

Tilmelding unødvendig.

Bestyrelsen

Gardehusarernes

Skyttelaug

Mindeord

Fredag den 7. september modtog

Gardehusarernes Skyttelaug med

dyb vemod meddelelsen om, at

gode vores kammerat og ven, gardehusar

748 / 1935 ”Gyrstinge”

Svend Christensen var død.

Svend Christensen blev medlem

af GHS Skyttelaug i 1950, og har

virket både som næstformand og

bestyrelsesmedlem i perioden fra

1957 – 1995. Han blev Æresmedlem

i Skyttelauget i 1985.

Selv har jeg kendt Svend i 40 år

både i bestyrelsen og som en

god skytte. Han havde personlig

kontakt med samtlige skytter, der

kendte ham som et yderst venligt,

hjælpsomt, entusiastisk og lyttende

menneske, der bestandig

var i aktion for Skyttelauget.

Svend var unægtelig en ener, der

havde særlige evner til at skabe

sammenhold og forståelse for,

hvor der rent menneskeligt var

brug for ham.

Derfor var han et meget værdifuldt

og skattet medlem af Gardehusarernes

Skyttelaug.

Mange vil ikke blot mindes Svend

Christensens kloge, muntre og

glade øjne, men savne ham som

kammerat og ven – og vi har den

dybeste medfølelse med hans to

døtre og barnebarn.

Æret være

Svend Christensens minde

Kim Jønsson

Venskabsskydning

Tirsdag den 4. september afholdt

GHS og Garden den årlige venskabsskydning

på 200 m, på Hanebjerg

Skyttecenter. Holdkonkurrencen

blev vundet af Garden med 735

point, mod GHS 677 point.

Individuel:

Nr.: 1 Ole Olsen, Garden

150*5 point.

Nr.: 2 Anders Langhorn, Garden

147*5 point.

Nr.: 3 Jørgen Nielsen, Garden

147*4 point.

Bedste skytte fra GHS

Nr.: 6 Peter Skov Jensen

142 point.

Efter skydningen var der traditionen

tro spisning, hvor der blev

serveret Glaseret Nakkekam, og

derefter præmieuddeling.

200 m Skydning

Sommerskydningen på Hanebjerg

6/2007

()


Peter Skov overrækker Ole Olsen sin præmie

Skyttecenter blev vundet af:

Nr.: Peter Skov Jensen

1027 point.

Nr.: Jens Rønholt Hansen

874 point.

Juleafslutning

Onsdag den 12. december er

der juleafslutning med serie- og

skægskydning, og der vil traditionen

tro være kaffe og blødt brød

samt præmieuddeling. Tilmelding

er nødvendig til formanden Kim

Jønsson på tlf. 4484 5839 eller email:

trebbien89@webspeed.dk

senest fredag den 7. december.

Bestyrelsen

Gardehusarforeningen

Frederiksborg Amt

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes torsdag,

den 21. februar 2008 på Karlebo

Kro.

Poul Schjellerup

Gardehusarforeningen

Gl.Roskilde Amt

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til Gardehusarforeningens

årlige generalforsamling,

som finder sted tirsdag den 11.

marts 2008 i Marineforeningens

lokaler, Elisagårdsvej 10, Roskilde.

Der startes med spisning kl. 1800,

hvor menuen som sædvanlig er

Gule ærter med flæsk.

Efter generalforsamlingen serveres

der kaffe og ostemad. Prisen for

hele traktementet er kr. 100,00.

Generalforsamlingen begynder

6/2007

kl. 1930.

Dagsorden ifølge lovene.

Forslag, der ønske behandlet på

generalforsamlingen, skal være formanden

i hænde senest 8 dage før.

Tilmelding til spisningen senest

den 27. februar til kassereren på

tlf. 4619 0890.

Medlemmer, som ikke ønsker at

deltage i spisningen, møder blot

frem til generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Kammeratskabsaften

De samvirkende Soldaterforenin-

Gardehusarforeningen

Møn og Sydsjælland

ger for Roskilde og omegn afholder

Kammeratskabsaften tirsdag

den 15. januar 2008.

Major Per Thuesen fra Gardehusarregimentet

fortæller og viser billeder

fra sit 7 måneders ophold i Irak.

Arrangementet starter kl. 1900,

og foregår i Marineforeningens

lokaler, Elisagårdsvej 10, Roskilde.

Pris kr. 60,00 for foredrag, kaffe

og ostemad. Øl og vand kan købes

Tilmelding senest søndagen før til

undertegnede tlf. 4610 0890.

Poul Hansen

Gardehusarforeningen

for Næstved og Omegn

Julebowling

Vores traditionelle ”Julebowling”

afholdes i år torsdag den 6. december

kl. 1900 – 2100 i Bowlingcentret

på Erantisvej i Næstved.

Efter spillet kører vi til Brandelev,

hvor Ketty og Børge som sædvanligt

byder os indenfor, hvor de vil

sørge for at gøre aftenen hyggelig,

som den plejer at være med gløgg,

æbleskiver og kaffe med Kettys

hjemmebagte æbleskiver og andet

lækkert julebagværk.

Husk at man er meget velkommen,

selv om man ikke deltager i

60 års Stiftelsesfest i

Gardehusarforeningen for Møen og Sydsjælland

Lørdag den 9. februar 2008, kl. 1800 på Præstekilde Kro og Hotel

Klintevej 116, Stege.

Velkomstdrink, middag med drikkevarer, kaffe, natmad, musik og dans

det hele for kr. 350,00 pr. cuvert. Hvad der nydes efter middagen er

for egen regning.

Påklædning: Alm. festtøj, husk tegn og emblemer.

Bindende tilmelding med indbetaling og angivelse af navn og adresse

på deltagerne på foreningens konto: Møens Bank Reg. Nr. 6140 konto

nr. 7031253 senest 10. januar 2008.

Mulighed for overnatning nær hotellet. Pris kr. 400,00 pr. dobbelt

værelse incl. morgenmad, Man booker selv ved henvendelse på tlf.

5581 3138, efter først til mølle princippet.

Festudvalget håber på stor tilslutning også fra andre foreninger. Med

håbet om en god og minderig fest, sender bestyrelsen de bedste

ønsker for julen og det nye år, med tak for godt fremmøde ved vore

arrangementer i året der svinder. Festudvalget

()


owling, da det ligeså meget er en

aften, hvor vi alle skal hygge os, det

er jo også samværet, der tæller.

Pris for bowling incl. julehygge er

kr. 100,00. Pris uden bowling er

kr. 40,00

Tilmelding senest den 4. december til

undertegnede på tlf. 5573 0447.

p.b.v Freddy Rasmussen

PS: Sæt allerede nu kryds i kalenderen

ved torsdag den 22. februar.

Det er dagen for den årlige Bowlingmatch

mod Sydsjællandske

Garderforening.

Maribo Amts

Gardehusarforening

Bowlingaften med spisning

Efter mit nu afsluttede arrangement

i Kosovo er det blevet tid

til igen at tænke på aktiviteter i

vores forening,

Derfor prøver vi igen at lave en

bowlingaften, men denne gang

i januar måned, således at jeg er

sikker på ikke at kollidere med

Mortens Aften eller lignende.

En bowlingaften med damer og

efterfølgende spisning. Fredag den

25. januar. Vi mødes kl. 1745 (bowlingen

starter kl. 1800). Kl.1900:

Buffet. Prisen for hele arrangementet

er kr. 300,00 pr. person

exklusiv drikkevarer.

Bestyrelsen vil under arrangementet

sælge Amerikansk lotteri.

Bindende tilmelding til formand

eller kasserer på tlf. Poul 5470

6143 eller Bent 5478 0545.

Sidste tilmeldingsfrist er den 11.

januar.

Jeg vil gerne her takke bestyrelsen

for det gode arbejde den har

udført under mit fravær, både med

hensyn til generalforsamlingen

og repræsentantskabsmødet

i Maribo. Samtidig vil jeg ønske

alle foreningens medlemmer en

rigtig glædelig jul, samt et lykkebringende

nytår.

Vel mødt til en aften i Husarånden.

Poul Roerholt

Formand

Gardehusarforeningen

Nordvestsjælland

Julehilsen

Vi ønsker alle medlemmer med

familie en glædelig jul og et godt

nytår. Samtidig siger vi tak, for de

hyggelige møder / sammenkomster

vi har haft i årets løb og håber på

gensyn i det nye år.

På bestyrelsens vegne

Erik Jensen

Gardehusarforeningen

Jylland

Julehilsen

Når disse linier læses, går året

stærkt på hæld. Vi er inde i julemåneden

med al dens travlhed

og hygge.

Vi vil fra bestyrelsen gerne ønske

alle foreningens medlemmer,

Danske Gardehusarforeninger,

Præsidiet, Regimentet og dets

chef en rigtig Glædelig Jul og et

Godt Nytår.

Indkaldelse til generalforsamling

samt dagsorden annonceres i Gardehusarens

februar – udgave.

P.b.v.

Hans Pedersen

Gardehusarforeningen

Sydjylland

Jubilæumsdagen

Vores forening var også i år repræsenteret.

Vi var dog vi ikke så

mange, så vi håber, at vi til næste

år igen kan blive så mange, at vi

kan fylde en bus.

Foredragsaften

Onsdag den 30. januar har vi fået

Major Mandus Andersen til at

komme til Stubbæk forsamlingshus,

her vil han fortælle om sine forskellige

udstationeringer, senest er han

lige kommet hjem fra Afganistan. Vi

håber at se rigtig mange medlemmer

denne aften. Husk at familie

og venner er meget velkomne.

Af hensyn til bestilling af kaffe og

brød skal vi have en ca. tilmelding.

Det må påregnes, at der vil blive

opkrævet et mindre beløb, der skal

dække kaffe og foredragsholder.

Tilmelding til Jørgen Nissen tlf.

7465 0765 eller e-mail: nissen@

bbsyd.dk nissen@bbsyd.dk senest

27. januar 2008.

Generalforsamling

Generalforsamlingen 2008 bliver

afholdt onsdag den 5. marts.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Vi har endnu ikke kunnet få en

bekræftelse fra Søgård lejren. Vi

håber på Søgård lejren, skulle det

glippe, vil stedet blive bekendtgjort

i februar bladet. Tilmelding

til Hans Juhler tlf. 7468 6090

Jubilæumsfest

Vores forening kan i år 2008 fejre

10 års stiftelsesfest.

Datoen bliver den 27. september.

Festen afholdes i Stubbæk forsamlingshus,

det var her, vi stiftede

vores forening.

Så sæt allerede nu et stort X i jeres

kalender.

Bestyrelsen vil love, at der den

aften bliver fest.

Vi ønsker alle medlemmer med

familie en rigtig Glædelig Jul og

et Godt Nytår.

Bestyrelsen

Gardehusarforeningen

Antvorskov

Julehilsen

Såfremt ingen har bemærket det,

så nærmer julen sig med hastige

skridt, og i den forbindelse ønsker

bestyrelsen foreningens medlemmer

og familie rigtig Glædelig Jul,

samt et lykkebringende Nytår.

Dette år afsluttes med et besøg

i Andelslandsbyen "Nyvang" den

første weekend i december.

Kl. 1100 samles vi ved cafeteriet,

og derefter er der mulighed for at

deltage i udstillingerne, samt ikke

mindst julemarkedet - velmødt.

Tilmelding ikke nødvendig, men

husk rede penge ved indgangen

til Nyvang.

Generalforsamling

Generalforsamlingen for 2008

finder sted den 27. marts 2008.

Der varsles foreningens opløsning,

som værende et punkt på dagsordnen.

Selve dagsordnen bringes

i februarnummeret. Punkter til

dagsorden og indkaldelse sendes

som sædvanlig.

Informationer

Året har været stille, idet medlemmerne

af bestyrelsen har været

i udlandet eller har fået nye tjenesteder.

Foreningens næstformand Major

Per Thuesen tiltræder stillingen

som chef for Hesteskadronen. ()

6/2007


Espenhein’s Eftf. A/S

Projektering & udføring af:

v/ Torben B. Nielsen

Rugvænget 6 4200 Slagelse

Tlf. 5850 0159 e-mail: esp@post5.tele.dk

Fax: 5853 1638 Homepage: www.espenhein.dk


6/2007

• el & belysning

• edb & data

• teleanlæg

• tyverialarm

• brandalarm

Bestyrelsen ønsker tillykke med

den fornemme tjeneste.

8. december fylder SSG Ole Gudtmann

50 år, bestyrelsen ønsker

tillykke med den runde dag.

Bestyrelsen

MÆRKEDAGE

Optagelse til denne rubrik foretages

af de respektive foreninger

Gardehusarforeningen

København

22.december – 70 år

Gardehusar 338332/57 ”Tåstrup”

Uwe Rossen-Bredehøft

Århusgade 70. 3.tv.

2100 København Ø

2008

10.januar – 90 år

Gardehusar 863/36 ”Uggerløse”¨

Hans Severin Møller

Tuborg Sundpark 4, st.tv.

2900 Hellerup

26.januar – 60 år

Gardehusar 827/69 ”Gentofte”

Henning Vejlbo

Rønnevangshusene 114

2630 Tåstrup

2.februar – 75 år

Gardehusar 256889/55 ”Hellerup”

Per Andersen

Broholms Alle 25, st.2.

2920 Charlottenlund

3.februar – 60 år

Gardehusar 779263/68 ”Jystrup”

Kjeld E.R.Jørgensen

Østergården 10, 2.tv.

2635 Ishøj

Gardehusarforeningen

Frederiksborg Amt

2008

12.januar – 91 år

Gardehusar 947/37 ”Lyngby

Georg Larsen

Horsevænget 18

3400 Hillerød

30.januar – 80 år

Gardehusar 4035749 ”Hørsholm”

Åge E.Holm Nielsen

Maglelund 2. 2.th.

2600 Brøndby Strand

Gardehusarforeningen

Gl. Roskilde Amt

13.december – 75 år

Gardehusar 149407/52 „Dragør“

Knud Adriansen

Trommeslagervej 23

4660 Store Heddinge

2008

31.januar – 70 år

Gardehusar 335836/57 „Hvalsø“

Torben Andersen

Tølløsevej 14

4330 Hvalsø

Gardehusarforeningen

Frederikssund og Omegn

2008

11.januar – 70 år

Gardehusar 378262/38 ”Eskilstrup”

Erling Nielsen

Lindendalsvej 3

3660 Stenløse

21.januar – 60 år

Gardehusar årg.70 ”Bonderup”

Ib Petersen

Teglværksvej 21

4050 Skibby

1.februar – 75 år

Gardehusar 178910/53

Holger Andersen

Ranunkelvej 8

3600 Frederikssund

Gardehusarforeningen

Næstved og Omegn

27-december – 60 år

Gardehusar årg.68

Hans Lund

Trekanten 21

4700 Næstved

2008

21.januar – 75 år

Gardehusar årg.54

Ole Nørring

Allegade 6a, 1.th.

2000 Frederiksberg

28.januar – 75 år

Gardehusar 178998/53 ”Bjerge”’

H.J.Hansen

Nykøbing Landevej 12

4200 Slagelse

()


31.januar – 75 år

Gardehusar 179236/53 ”Slagelse”

J.Chr. Hansen

Valbyvej 28 a

4200 Slagelse

Maribo Amts

Gardehusarforening

14.december – 80 år

Gardehusar 3720/48 ”Havløkke”

Kjeld Andersen

Dampmølleparken 13 st.

4930 Maribo

29.december – 60 år

Gardehusar 736615/67 ”Hoby”

Lynge Jørgensen

Ålstrup Sidevej 1

4920 Søllested

29.december – 70 år

Gardehusar 338239/57 ”Dannemare”

Bøje Winther

Rudbjergvej 6

4953 Vesterborg

2008

9.januar – 60 år

Gardehusar 778992/68 ”Falkerslev”

Arne Rasmussen

Karlstoftevænget 14

4970 Rødby

21.januar – 99 år

Gardehusar 1006/29 ”Hundseby”

Jørgen Chr. Jørgensen

Nødebjerg 26 B

4960 Holeby

Gardehusarforeningen

Møn og Sydsjælland

25.december – 60 år

Gardehusar årg.71 ”Holsted”

Hans Chr.Jørgensen

Østerbro 16

4720 Præstø

2008

14.januar – 70 år

Gardehusar 379935/59 ”Moseby”

Bent Tærsker

Hyldevej 16

4771 Kalvehave

6.februar – 70 år

Gardehusar 338608/58 ”Holbøl”

Johan Iversen

Bultevej 5, Bøgesø

4700 Næstved

Gardehusarforeningen

Østsjælland

2008

6.februar – 92 år

Gardehusar 890/37

Johannes Jensen

Skolegade 53

4653 Karise

Gardehusarforeningen

Fyns Stift

2008

30.januar – 70år

Gardehusar 338773 ”Humble”

Tage Pihl

Brahesvej 25, Svanninge

5600 Fåborg

Gardehusarforeningen

Jylland

30.december – 70 år

Gardehusar 309804 ”Øster Marie”

Leif Andersen

Ålevej 5

7160 Tørring

2008

8.januar – 75 år

Gardehusar 21397/54 ”Tolstrup”

Carl Christiansen

Høhnersvej 8

9800 Hjørring

Gardehusarforeningen

Sydjylland

15.december – 60 år

Gardehusar 76714/67 ”Åbenrå”

Poul Mølgaard

Mølleparken 370

6240 Løgumkloster

2008

8.februar – 85 år

Gardehusar årg.42 ”Fjelstrup”

Jørgen Finnemann

Knud Skovvej 30, Fjelstrup

6100 Haderslev

Ved Milepælen

takker vi Gardehusarregimentet,

Foreningen, Skyttelavet og alle

kammeraterne for de venlige hilsener

og lykønskninger

80 år

Gardehusar 2719/47 ”Jægersborg”

Preben G.A.Damm

Bakkehave 10

2970 Hørsholm

70 år

Knud Skafte

Krogen 12

4700 Næstved

60 år

Gardehusar årg. 1970 "Haderslev"

Bent Ellegaard

Kildemarksvej 27

4700 Næstved

80 år

Gardehusar 3896/49 "Marstal"

N. J. Nielsen

Poppelvej 15

4760 Vordingborg

Dødsfald

Gardehusar 123699/51 ”Dannemare”

Mogens Ravnborg

Grønnegade 19 A

4850 Stubbekøbing

Gardehusar 374/41 ”Skævinge”

Ole Petersen

Birkedalsvej 16

3300 Frederiksværk

Gardehusar 748/35 ”Gyrstinge”

Svend Christensen

Dyssegårdsdvej 121

2870 Dyssegård

Gardehusar 268035/55

Frode Leth Pedersen

Bakkegårds Alle 6

4140 Borup

Gardehusar

Erik Gøthe Hansen

Bregnetvedvej 23, Osted,

4000 Roskilde

Æret være deres minde

6/2007

()


Adresseliste

Præsidiet:

Præsident: Oberstløjtnant Peer C. Høegh-Guldberg, Folden 6, 4700 Næstved, Tlf. 55 76 19 16.

E-mail: h-g@stofanet.dk

Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde. Tlf. 46 40 23 56.

Email: stenbakkegaard@private.dk

Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, Tlf. 2090 8150 E-mail: ole@revi-net.dk

Sekretær: Ole Gudtmann, Birketvej 253, Saltvig 4952 Stokkemarke. Tlf.: 3266 5870.

E-mail: gudtmann@mil.dk

Gardehusarforeningen København:

Formand: Kjeld Aggelund, Vesterbrogade 101, 3. 1620 København V, Tlf.: 33 31 78 75

Kasserer: Ole Jacobsen, Vadum Alle’ 36, 2770 Kastrup. Tlf.: 32 51 21 97. E.mail: ole.jacobsen@mail.tele.dk

Gardehusarernes Skyttelaug:

Formand: Kim Jønsson, Brunevang 89 st.th., 2610 Rødovre, Tlf.: 44 84 58 39 E-mail: trebbien89@webspeed.dk

Kasserer: Bjarne Christophersen, Jomsborgvej 4, 3650 Ølstykke, Tlf.: 47 17 62 39

Gardehusarforeningen Frederiksborg amt:

Formand: Bjarne Jensen Mørkhøjvej 8, Ganløse, 3660 Stenløse, Tlf.: 48 18 48 50 E-mail: BH@jensen.mail.dk

Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk. Tlf.: 47 72 18 47

Gardehusarforeningen Gl. Roskilde amt:

Formand: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde tlf.:4636 3938 mobil. 40 26 77 38 E-mail: l@lund.mail.dk

Kasserer: Poul Asbjørn Hansen, Kirkebakken 9, 4621 Gadstrup, Tlf.: 46 19 08 90

E-mail: Poul.asbjoern@mit.bolignet.dk

Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn:

Formand: John W. Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup. Tlf. 47 33 44 08.

E-mail: john-lise.hansen@privat.dk

Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, Tlf.: 47 52 81 32

Gardehusarforeningen for Næstved og omegn:

Formand: Johannes Christoffersen, Menstrup Bygade 5, 4700 Næstved. Tlf.: 55 44 32 73.

E-mail: menstrup@menstrupkro.dk

Kasserer: Hans A. Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved. Tlf.: 55 73 20 42

Maribo amts Gardehusarforening:

Formand Poul Roerholt, Kastanievej 14, 4990 Sakskøbing. Tlf.: 54 70 61 43. Email: poulroerholt@tdcadsl.dk

Kasserer: Bent H. Johansen, Museumsgade 32, 4930 Maribo. Tlf.: 54 78 05 45

Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmside: www.ghf-fyn.dk

Formand: Leif Christensen, Møllevej 7, 5800 Nyborg. Tlf.: 65 31 49 51. E-mail: ghf.sff.fyn@christensen.mail.dk

Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5492 Vissenbjerg. Tlf.: 64 47 27 00.

E-mail: wielandt@post10.tele.dk

Gardehusarforeningen Østsjælland:

Formand: Lasse Dahl, Broksøvej 36, 4160 Herlufmagle. Tlf. 55 50 25 36 E-mail: ldhth@dahl.mail.dk

Kasserer: Lasse Hansen, Ndr. Ringvej 98, 2600 Glostrup. Tlf.: 50 91 28 84

Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland:

Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege. Tlf: 55 81 52 16. E-mail: epamyg@worldonline.dk

Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, Tlf.: 20 90 81 50 E-mail: ole@revi-dan.dk

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland:

Formand: Erik Jensen. Stigsager 46 Rørby 4400 Kalundborg tlf. 59 50 40 18. E-mail: erje@post3.tele.dk

Kasserer: Henning Kristensen Accasievej 1, 4490 Jerslev. Tlf.: 59 59 52 06. E-mail: hakasie@ka-net.dk

Gardehusarforeningen Jylland:

Formand: Hans Pedersen, Nebelgaardsvej 5, Nebel, 8600 Silkeborg. Tlf.: 86 87 74 64.

E-mail: djaevlemosegaard@mail.dk

Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev. Tlf.: 86 47 45 10

Gardehusarforeningen Sydjylland:

Formand: Jørgen Nissen, Fiskebækvej 10, Fiskebæk, 6300 Gråsten, Tlf 74 65 07 65. E-mail: nissen@bbsyd.dk

Kasserer: Andreas Bjerregaard, Nyvej 6, 6510 Gram, Tlf 74 82 02 80 E-mail: nyvej6@mail.dk

Gardehusarforeningen Antvorskov:

Formand: SSG Michael Weidemann Christiansen, Skovkanten 92, 4700 Næstved. Tlf. 55 77 15 24.

E-mail: MWC@stofanet.dk

Kasserer: SSG Jesper Bo Laursen, Udby Kirkevej 12B, Udby, 4300 Holbæk. Tlf. 59 46 19 82.

E-mail: JesperL@email.dk

0 6/2007


Formand

Helmer Christensen

Toftevej 19, Lundforlund

4200 Slagelse

Tlf. 58584255

Mobil 40175664

Kasserer

Per Küster

Karlemosevej 123 3.tv.

4600 Køge

Tlf. 56637465/25777465

E-mail: p.kuster@privat.dk

Foreningen siden 1992

De sidste 15 år, og især de sidste

7 år, har givet en markerende

vending i soldaterforeningernes

trivsel og virke. Her blev pludselig

vendt op og ned på mange

ting indenfor Forsvaret og dets

"Hæren bag Hæren"

Slaget "Forsvarsforliget 2000-

2002" skabte udfordringer for en

del soldaterforeninger. Og Sjællandske

Livregiment fik også kærligheden

at føle. I forhold til nogle

regimenter, som blev nedlagt, slap

vi sammen med Danske Livregiment,

at blive sammenlagt med

Gardehusarregimentet. Det var en

bet som mange gamle Musketerer

blev meget fortørnet over, så en

del meldte sig ud af soldaterforeningen.

Daværende regimentschef oberst

E.B. Dam's ihærdige "dans på de

bonede gulve" regimentets historie

bevaret. Da man ikke bare nedlægger

et af landets og Europa's

ældste regimenter, blev det forordnet

således, at Gardehusarregimentet

blev en gren på vort

stamtræ, samt at det fremtidige

regimensmærke, viser et hestehoved

og på dets brynje Kong Chri-

SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT

SOLDATERFORENING

Stiftet den 25. november 1917.

www.soldater.dk/sjlr

Soldaterforeningerne er hæren bag hæren

Næstformand/ Webmaster-2

/Sekretær

Hans Erik Bonde

H.P. Christensensvej 22

4180 Sorø

Tlf. 57832553

E-mail: Herab@mail1.stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem

Ernst Brangstrup

Vinmarken 7

2680 Solrød Strand

Tlf. 56141845

stian d. x's initial. Hermed er vort

gamle regiments historie bevaret.

Det ny regiments fane og estandart,

bærer selvfølgelig navnetræk

og fanebånd fra Danske Livregiment

og Sjællandske Livregiments

historie.

Mange soldaterkammerater fra

både nedlagte og sammenlagte

regimenter, følte at deres ståsted

forsvandt. Det gjaldt for Sjællandske

Livregiments Soldaterforening,

men plastret på såret medførte

også at ståstedet fortsat var Antvorskov

Kaserne i Slagelse.

De lokale foreninger og skyttelaug

smuldrede efterhånden,

men takket være lokalforeningen

i Slagelse, der med sin pionerånd

og kampvilje, som vi har arvet fra

soldaterkammeraterne, der for

90 år siden skabte vor soldaterforening

den 25. november 1917,

lever Sjællandske Livregiment Soldaterforening

stadig.

Med velvilje fra regimentet fik vi

lov til at beholde "Musketerstuen",

Navnet blev ændret til "Peder

Aalborg Stuen" opkaldt efter

Sjællandske Livregiments første

regimentschef Peder Ibsen Aalborg

1614. Peder Aalborg Stuen

er soldaterforeningens minde-

Motto:

Tapper og Tro

Bestyrelsesmedlem

Palle Piil Jensen

Krænkerupvej 55, Havrebjerg

4200 Slagelse

Mobil. 26235020

E-mail: ppiil@mail.dk

stue, parallelt med regimentets

afdeling i Gardehusarregimentets

historiske samling på Antvorskov

Kaserne.

Det er glædeligt at se, at stuen

også er blevet et samlingspunkt

i det gode samarbejde med såvel

Gardehusarforeningen og andre

Forsvarsforeninger. Det er dejligt

at opleve et samarbejde med

andre soldaterkammerater for den

fælles sag: Bevarelsen af kammeratskabet

og de nationale historiske

værdier, samt fortsat at være

"Hæren bag Hæren"

Som tidligere præsident vil jeg

gerne takke soldaterkammeraterne

(bestyrelsen) i foreningen

for deres ildhu og arbejde for at

bevare foreningen. Ligeledes en

tak til Gardehusarforeningen for

godt samarbejde, samt ikke mindst

den velvillighed og positivitet regimentet

og dets personale på Antvorskov

Kaserne udviser. Det er en

stor støtte til soldaterforeningen,

der ikke mere kan rekruttere medlemmer

fra soldaternes rækker. Til

Musketererne, hjertelig tillykke

med 90 års dagen.

Kaj Løgager 254959 årg. 55

6/2007 1

()


Kongelig hofleverendør

Danske og udenlandske

Ordensbaand

Miniatureordner

medaljer

sløjfer . rosetter

Peder Skrams gade 3 . 1054 København K

Tel. & fax: 33 12 82 53

e-mail: mwm@mwmorch.dk

www.ordensbaand.dk

Sær-tilbud til tjenstgørende

ved gardehusarregimentet

Ecco Track, sort skin med Gore-tex membran

Str. 41-50. Normalpris 1.799,- ID-legitimation

bedes forevist. Tilbud gælder så længe lager

haves og kun hos Ecco Slagelse.

Ecco Slagelse • Rådhuspladsen 1

4200 Slagelse • tlf. 5852 0501

6/2007

1.499,-

Specialpris

Formandsvalg på gene-

ralforsamlingen 2008

Som det fremgik på generalforsamlingen

i foreningen 2007,

udtrykte Helmer Christensen efter

en længere årrække som formand,

ønsket om at fratræde ved førstkommende

generalforsamling i

2008.

I (medlemmerne) skal således på

udkig efter en ny formand blandt

de ca. 200 medlemmer, som er

tilbage i den næsten 90 år gamle

forening.

Ingen let opgave, hvis der skal

ske en væsentlig foryngelse. Som

næstformand kunne jeg fra 2008

meget vel se formandsposten

besat af en yngre person, som

så kunne støttes af en rutineret

bestyrelse. Bestyrelsen har d.d. en

gennemsnitsalder på 64 år.

Vedkommende skal selvfølgelig

have rødder i Sjællandske Livregiment

og have forrettet militær

tjeneste ved regimentet.

At lade sig vælge som formand

for en forening, som ikke har det

største hvervegrundlag mere, er

måske ikke den mest spændende

indgangsvinkel til jobbet. Som

bekendt indkaldes der ikke mere

værnepligtige til regimentet, hvorfor

hvervning af nye medlemmer

må ske blandt ”gamle” og måske

meget gamle soldater fra regimentet.

Lykønskning fra Californien

Et frisk pust fra medlemmerne til

et nyt formandsemne kunne være

ideer til opfyldelse af formålsparagraffen

som lyder ”Sjællandske

Livregiment Soldaterforening har

til formål at fremme kammeratskabet

mellem alle, som har gjort

tjeneste ved 4. Regiment eller

Sjællandske Livregiment”.

Se siden www.soldater.dk/sjlr.

I de seneste år, har der ikke været

ret stor opbakning til foreningens

arbejde, hvorfor det er/har været

vanskeligt, at opfylde formålsparagraffens

væsentlige punkt, nemlig

at udbygge kammeratskabet.

Vi kan derfor kraftigt opfordre til,

at I finder sammen i geografiske

grupper og tager en drøftelse af

ovennævnte emne. Måske der

blandt Jer er et formandsemne.

Deltagelse i aktiviteter - udover

jubilarstævne - er stort set kun

sket ved bestyrelsens repræsentation.

Det har hele tiden været

vanskeligt for bestyrelsen at finde

det rette udgangssted for en eller

anden foreslået aktivitet, da foreningen

har medlemmer fra hele

landet.

Gode soldaterkammerater: Kom ud

af busken, gør det attraktivt for et

formandsemne og støt op om det

kommende formandsvalg.

Hans-Erik Bonde

næstformand

Modtaget brevhilsen i anledning af foreningens 90 års fødselsdag 25.

november 2007 fra soldaterkammerat:

Stephen Ulrich,

486 Crestmomt Avenue,

Yuba City, California

”Kammerater, Sjællandske Livregiment, 4 regiment Soldaterforening.

Tak for invitationen. Selv om jeg ikke kan være til stede, vil jeg ønske

alle tillykke med de 90 år. Hermed 100 US-dollars (check) til øl, skål

og kammeratskab.

Med venlig hilsen

Steve Ulrich

P.S. Speciel hilsen til Helmer Christensen og Kaj Løgager.”

()


Helmer forsøger af bedste evne at svare på de mange spørgsmål om bl.a. våben

og militære øvelser fra den gang han selv var værnepligtig.

Peder Aalborg Stuen

For snart 10 år siden blev Peder

Aalborg Stuen ved daværende regimentschef,

oberst E.B. Dams hjælp

et tilholdssted for bl.a. værnepligtige

ved Sjællandske Livregiment. Samtidig

blev stuen et samlingspunkt

for medlemmer af Sjællandske

Livregiments Soldaterforening.

En af drivkræfterne bag stuen er

foreningens formand Helmer Christensen,

som trofast er mødt op

ca. 45 tirsdage om året mellem kl.

1830 og 2200.

Soldater fra den nye værnepligtsstyrke

samt indkaldte til Hesteskadronen

mødes over en kop øl eller

en cola og drøfter den nutidige

soldat og hans/hendes muligheder,

men også hvordan soldater fra fortiden

har kunnet klare sig i den noget

anderledes påklædning og med den

tids specielle bevæbning. Helmer

forsøger af bedste evne at svare

på de mange spørgsmål om bl.a.

våben og militære øvelser fra den

gang han selv var værnepligtig.

Der var også det specielle i 1964 og

1965, hvor bønderne på Vestsjælland

i juni måned mødte op ved

Slagelse Kaserne og bad Garnisonskommandanten

stille soldater

til rådighed for roelugning i ca. 6

uger. Soldaterne, som kunne skelne

mellem ukrudt og roer meldte sig

straks, da de så en mulighed for

større løn og bedre kost ligesom

weekendorlov kunne blive fra

fredag aften til mandag morgen.

Helmer Christensen har udover

almindelig hygge tilbudt de unge

værnepligtige, at kunne holde

Rex-fest, hjemsendelsesfest og

julefrokost i stuen

Den 23. oktober traf jeg bl.a. følgende

i stuen:

Menig Langager

Menig Kidholm

Menig Vadstrup

Menig Trap

Menig Daugbjerg (K)

Menig Brandhøj (K)

som alle afslutter deres uddannelse

med udgangen af november 2007.

Hans-Erik Bonde

næstformand

Tillykke!

70 år

26/11 Niel H. Nielsen

Bondebygade 27

5960 Marstad

50 år

27/11 Jens S. Nielsen

Nimdrupvej 1, Nimdrup

8640 Brædstrup

75 år

28/11 Svend Børge Petersen

Nørreås 30

4200 Slagelse

45 år

6/12 J.O. Hededahl Nielsen

Lindebjergvej 92, Lind

8900 Randers

75 år

28/12 Jørgen Jørgensen

Døjringevej 10

4190 Munke Bjergby

2008

40 år

1/1 Jesper Sørensen

Hulvejen 2

4200 Slagelse

45 år

24/1 Peter Møllebro

Gadestævnet 3

2650 Hvidovre

75 år

27/1 Ivar Kragh

Gallemarksvej 65

4700 Næstved

Peder Aalborgstuen

Stedet hvor soldaten

slapper af, og hygger sig i

godt kammeratskab

Fra venstre: menig Langager, menig

Kidholm og menig Vadstrup i hyggeligt Kig ind - åben hver tirsdag

samvær med Helmer Christensen kl. 1830 - 2200 ()

6/2007


Slagelse Svane Apotek

City 3 • Jernbanegade 7

4200 Slagelse

Tlf. 5852 0134 • Fax 5852 3475

Medlem af Dansk Låsesmede Forening

SLAGELSE NÆSTVED KORSØR

Grundlagt 1945

Døgnvagt

værksted

butik

58 52 41 48

Bredegade 14, Slagelse

Fax: 5853 4148

info@laase-service.dk

www.laase-service.dk

SIKKERHED TRYGHED

VÆLG DLF LÅSESMEDEN

Alt glarmesterarbejde udføres

• Termoruder / reparationruder

• Spejle & glas efter mål

• Billedindramning

• Autoruder / Rep. af stenslag

• Vinduer / Døre i træ & alu

• Forsikringsarbejde

5852 0212 • 5852 4505

Langes Gård 13 • 4200 Slagelse

6/2007

Julehilsen

Sjællandske Livregiment Soldaterforening

ønsker alle vore

medlemmer med familie en

rigtig glædelig jul og et godt

nytår

Vor julehilsen skal samtidig

lyde til Gardehusarregimentet,

Gardehusarforeningerne,

Den Danske Soldaterforening i

Nord Californien USA og Dansk

Soldaternes Landsråd med tak

for året der snart rinder ud.

I Peder Aalborg stuen har vi

igen i år haft besøg af mange

unge mennesker, der som

vanligt kommer med et godt

humør, og en positiv indstilling

til, at her kommer vi for

at hygge og have det rart med

hinanden. Vi ønsker også jer

og jeres familie en rigtig glædelig

jul og et godt nytår.

Helmer Christensen

Formand

Foredrag

Kaptajn Hans Kristian Nielsen

Billedet er taget fra side 9 i bogen

"Sjællandske Livregiment 375 år"

En personlighed fylder 90 år

Kaptajn Hans Kristian Nielsen (HK)

kunne den 10. november 2007

fejre sin 90 års fødselsdag.

HK blev pensioneret fra Sjællandske

Livregiment med udgangen af

november 1977.

HK interesserede sig meget for den

militære del af lokalsamfundet og

har ved sin medvirken til udgivelse

af flere hæfter og bøger sikret en

god del af Sjællandske Livregiments

historie i og omkring Slagelse.

Det er bl.a. blevet til ”Slagelse som

militært domicil”, 1979, ”Orientering

om Sjællandske Livregiment”, 1976,

”Sjællandske Livregiment 375 år”,

1989, ”Sjællandske Livregiments

chefer 1614-1984”.

HK har i en længere årrække bl.a.

været formand for De Danske Forsvarsbrødres

Slagelses afdeling, hvor

han har gjort et stort arbejde.

Gamle soldaterkammerater ønsker

tillykke med dagen samt et fortsat

godt otium.

De Samvirkende Soldaterforeninger for Roskilde og Omegn, afholder

den 15. januar 2008 Kammeratskabsaften i Marineforeningens lokaler,

Elisagårdsvej 10, Roskilde.

Foredragsholder MJ P.S. Thuesen fortæller om sit syv måneders ophold

i Bagdad.

Pris for arrangement kr. 60,- for foredrag, kaffe og ostemad. Øl og

vand kan købes.

Medlemmer af Sjællandske Livregiment Soldaterforening som bor i

Roskilde området er meget velkommen. Tilmelding senest fredagen

før til 305186/56 tlf. 4635 7766.

Knud Jørgensen

Roskildevænget 38, 1th.

4000 Roskilde

()


Bare klokken snart var tolv

Soldaterkammerater

En kold, blæsende og solrig forårsdag

i 1967 lidt før kl. 1200, stod

vi fra Sjællandske Livregiments 4.

panserværnskompagni i kasernegården

på Slagelse Kaserne i vort

civile tøj for at blive hjemsendt til

civil tjeneste.

Vi åbnede geled og premierløjtnant

H. Raahauge gik rundt og stak hver

enkelt på næven, sagde farvel og

ønskede os held og lykke i fremtiden.

Menig 716 159 Schougaard havde

arrangeret ”hjemsendelsesmiddagen”

på båden mellem København

og Malmø for dem, som havde lyst.

Det viste sig hurtigt, at de fleste

deltog i arrangementet. Det blev

et arrangement, som jeg så frem

til hvert forår, men som langsomt

ebbede ud med færre og færre deltagere

for efter 7 år helt at slutte.

Selvom jeg og mange af kammeraterne

dengang var bosat i

København, mødte jeg dem meget

sjældent. Som årene gik gled soldatertiden

og kammeraterne mere

og mere i baggrunden. I vor soldaterbog

lå en indmeldelsesblanket

til soldaterforeningen, men jeg

meldte mig ikke ind.

I 1996 skulle en af mine sønner

Søren på session. Jeg fortalte

ham, at han der skulle oplyse, at

han gerne ville aftjene sin værnepligt

ved Sjællandske Livregiment,

verdens vel nok ældste regiment.

Akkurat som hans far havde gjort

30 år tidligere.

Den 1. august 1996 tog Søren af

sted til Slagelse til 4 PNINFKMP/II/

SJLR. Når han var hjemme på orlov

talte vi om hans og mine soldateroplevelser.

Jeg mødte op til jubilarstævne og

forældredag på kasernen. Måske

var nogle af mine soldaterkammerater

også mødt op? Det var

de ikke. Jeg meldte mig så ind

i Sjællandske Livregiments soldaterforening.

Måske kunne jeg

finde nogle af ”drengene” der?

Ingen fra mit hold var medlemmer,

hvad så? Fat i HYPERLINK

"http://www.krak.dk" www.krak.

dk. Navne som Billington, Drøhse

og Læbel var lette at opspore.

Værre var det med Nielsen,

Hansen og Jensen. Jeg ringede til

236 personer Leif Andersen på

Sjælland før jeg fik fat i 716 212 Willumsen.

Han lå inde med 36 adresser

fra 1967 i sin ”Bassebog”.

Nu måtte de forskellige folkeregistre

stå for tur. Snart fik jeg fat i

alle fra mit hold i PVKMP i Slagelse.

I 2001 havde vi 35 års soldaterjubilæum

og indbydelserne blev sendt

ud. Den 28. september

2001 steg jeg på toget

i Alken ved Skanderborg.

I Odense stødte

Søren til. Han havde 5

års jubilæum. Han ville

til Antvorskov Kaserne

for at se, hvordan

sådan nogle 35 års

jubilarer så ud. Togturen

kunne ikke gå

hurtigt nok. Det var

spændende om nogle af kammeraterne

ville møde op.

Da jeg steg af militærtransporten

ved kasernen fik jeg straks

øje på 4 mand fra mit hold. ”Det

var ikke mange”, tænkte jeg. Lidt

efter lidt kom de dog sivende og

kort før vi skulle marchere ind på

paradepladsen var vi pludselig 27

kammerater. Alle var over 50 år,

nogle af os et par kilo tungere end

”dengang” og mere eller mindre

PL Raahauges tager afsked med de

hjemsendte 1967

grå i toppen.

Hvert år op til jubilarstævnet

sender jeg indbydelser ud for

at holde traditionen i hævd. Et

skiftende antal af mine soldaterkammerater

møder trofast op.

Samtalerne i Peder Aalborgstuen

og senere under middagen går for

fuld fart.

Jo flere gange soldaterhistorierne

bliver fortalt, jo mere spændende

og måske sandfærdige bliver de.

Pludselig inden vi aner det, er

dagen forbi og vi må igen skilles.

I år (2007), efter jubilarstævnet, da

jeg sad alene i toget på vej hjem

til Jylland og tænkte på den solskinsfyldte

dag sammen med kammeraterne

jeg havde lært at kende

for mere end 41 år siden, kom jeg

i tanke om et lille vers som min

kone, Søs havde fået flettet ind i

en festsang til min ældre bror:

27 kammerater. Alle var over 50 år, nogle af os et

par kilo tungere end ”dengang” og mere eller mindre

grå i toppen

Det er godt at ha` en ven

når man er en gammel svend

kan du huske, ja jeg kan

går snakken mand til mand.

P.S. Da jeg kom hjem fra jubilarstævnet

lå der i min postkasse

et brev fra et folkeregister med

oplysning om endnu en soldaterkammerat.

Jeg har indtil i dag

fået hjælp til oplysninger om 75

soldaterkammerater. Vi var 102

indkaldte i rekrutkompagniet.

Til sidst kære læsere, find dine soldaterkammerater

og få dem meldt

ind i soldaterforeningerne. Mød

op til arrangementer og soldaterjubilæer,

hvor I kan møde gamle

soldaterkammerater.

”I vil aldrig fortryde det”

Ole Fischer Nielsen 716 221 Battler

SJLR 4 PVKMP Tlf.: 86 57 72 58

6/2007


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseændring.

ID nummer 46336 B

Så er julefreden sikret ...

SPAR kr. 21,-

kr. 29,-

Julepris

kr. 145,-

VEO Carmenere 2005 - VinKup!

Chile 75 cl. 13% Alc.

”Super billig vin” fra konkursbo i Norge! Derfor så billig pris!

Fra Vinmanden Francisco Javier Errazuriz. En vin med masser

af frugt, fylde af solbær og hindbær. Kraftige vin til det

danske madbord. Blød eftersmag, perfekt til det daglige.

Henley Park Julevinen

Shiraz 2005 – Australien 14,5% Alc. Kraftig lækker vin - fra

”Down Under” - En mørk og tæt rødvin, både i næsen og i

glasset. Smagen er saftfuld, peberkrydret og meget solorienteret.

Vinen har en intens frugtsmag!

Portvin TopVin! - Vista Alegre 1997

Kraftig, mørk og potent LBV i en superårgang. Et virkelig

godt køb! LBV i højeste kvalitet. Vinen har modtaget mange

internationale medaljer - en velfortjent anerkendelse af en

velproduceret LBV.

RABAT

10 %

til Gardehusarregimentets

personel mod forevisning

af dette blad

Julepris

kr. 89,-

Bestil på 5856 1400 eller www.slagelsevinkompagni.dk

Slagelse

VinKompagni

Middelfartsvej 6A, 4200 Slagelse Tlf. 5856 1400 mail@slagelsevinkompagni.dk

Åbningstider

Hverdage kl. 10 - 17

Lørdag kl. 10 - 14

Gratis vinsmagning af forskellige vine - lørdag 11-14

- salg til private og erhverv

Tilbud gælder til og med 31.12.07

More magazines by this user
Similar magazines