hvad er den store forskel... ...bliver til danske euro? Hvis danske ...

evm.dk

hvad er den store forskel... ...bliver til danske euro? Hvis danske ...

»Danmark står over

for en stor beslutning.

Det er vigtigt,

at du tager stilling«

Lise Nørgaard

...bliver til

danske euro?

1 eurocent 2 eurocent

euroen i danmark

Der bliver otte danske euro-mønter. På bagsiden af mønterne står

værdierne. Der bliver syv euro-sedler.

“Der er mange, der spørger, hvordan de danske euro-mønter kommer til

at se ud. Derfor har jeg bedt Danmarks Nationalbank om at udarbejde

skitser til de nye danske euro-mønter. Med udgangspunkt i portrættet

af Dronningen på den nuværende 20 kronemønt har Nationalbanken

udarbejdet skitserne i folderen. Der vil senere blive fremstillet et aktuelt

portræt af Dronningen. Folderen giver et indtryk af, hvordan danske

euro-mønter vil se ud. Som Kgl. Bankkommissær og økonomiminister er

jeg glad for, gennem folderen at kunne give svar på det ofte stillede

spørgsmål og andre praktiske spørgsmål knyttet til euro-mønten.”

Marianne Jelved

Økonomiministeriet

5 eurocent

10 eurocent 20 eurocent 50 eurocent

1 euro 2 euro Bagsiden af 2 euro

Hvis du vil vide mere om din hverdag med euroen, eller hvis du vil

have tilsendt materiale om euroen, så ring til Økonomiministeriet på

telefon 33 95 55 55. Du kan også få mere at vide på Økonomiministeriets

hjemmeside på adressen: www.oem.dk/eurohotline. Du kan

desuden bestille materiale om euroen i Udenrigsministeriet på telefon

80 30 28 09.

FOTOS: JACOB MYDTSKOV, BAM, NORDFOTO TRYK: SCHULTZ GRAFISK A/S

hvad er den

store forskel...

Hvis danske

kroner...


Euro-mønterne bliver danske

De nye danske euro-mønter vil blive lavet af Den Kgl. Mønt.

Dronning Margrethe II er på forsiden af de fem store mønter.

De tre små mønter vil få kronen på forsiden.

Langt de fleste euro-mønter, som vil blive brugt i Danmark vil

være danske euro-mønter. Der vil dog også kunne findes

euro-mønter fra andre lande i Danmark – især i turistområder.

din hverdag bliver den samme

Der sker ikke de store forandringer

i din hverdag, hvis euroen bliver

indført. Du vil kunne bruge euroen

helt på samme måde, som du

bruger kroner i dag – både hos

købmanden og i bussen.

Det, vi skal vænne os til, er, at

beløb i euro er lavere end beløb i kroner. Et rugbrød til

14,95 kr. kommer for eksempel til at koste 2 euro.

Din løn eller folkepension vil blive udbetalt i euro. Tallene

bliver mindre, men din løn eller pension bliver ikke mindre

værd. Du vil kunne købe præcis det samme, som da den blev

udbetalt i kroner.

Spekulanterne får det sværere

Det bliver sværere at være valutaspekulant, hvis Danmark går

med i euroen. Spekulanterne kan ikke længere skade den

danske økonomi. Det er, fordi så mange europæiske lande

deltager i euroen. I dag tjener internationale spekulanter store

penge på at skabe uro mellem de forskellige valutaer. Det kan

de ikke, når landene har den samme valuta, nemlig euroen.

Din hverdag bli ver den samme

Skitse af den danske 2 euro

udarbejdet af Danmarks

Nationalbank efter Møntlovens

§2, stk. 3. Den er lavet af

kobbernikkel, nysølv og nikkel.

Mønten måler 25,75 mm.

i diameter og vejer 8,5 gram.

Du vil kunne bruge de danske

euro-mønter i mange lande

Det er kun de danske euro-mønter, der har Dronning

Margrethe II på forsiden, men mønterne kan alligevel

bruges i alle de andre lande, som er med i euroen.

Det betyder bl.a., at du kan

tage dine euro med på ferie.

Du behøver ikke veksle penge,

før du rejser, så du sparer

vekselgebyret. Det bliver også

nemt at sammenligne, hvad

tingene koster hjemme og i

ferielandet.

du får god tid til at vænne

dig til de nye penge

Euroen bliver ikke indført i Danmark fra den ene dag til den

anden. Du får god tid til at vænne dig til de

nye euro-mønter og -sedler, hvis danskerne

stemmer “ja”.

Den 1. januar 2004 dukker euroen op i

butikkerne. Det er Danmarks Nationalbank,

der sender euroen på gaden i Danmark.

Selv om kronerne forsvinder fra gadebilledet,

betyder det ikke, at de bliver værdiløse. Du vil

kunne få vekslet kroner til euro i mindst 30 år.

More magazines by this user
Similar magazines