Betjeningsvejledning

clemco.dk

Betjeningsvejledning

Fejlfinding

Sprøjten sprøjter med dårligt

resultat

Maling siver ud fra sprøjtens

aftrækkerområde.

Batteriet er afladet, men opladeren

lyser stadigt grøn, når batteriet

isættes.

Sprøjtemønsterdiagnosticering

Sprøjtedysen er delvist tilstoppet. Se Fjernelse af tilstopning i

sprøjtedysen/dyseholderen, side 13.

Sprøjtedysen sidder ikke i korrekt Drej sprøjtedysen i sprøjteposition.

position.

Forkert sprøjtedyse til det anvendte Se Valg af korrekt dyse, side 11.

materiale.

Sprøjtedysefilteret er delvist tilstoppet

eller beskadiget.

Det bøjelige sugeslangefilter er delvist

tilstoppet.

Rengør eller erstat sprøjtedysefilteret. Se

side 13.

Rengør eller erstat den bøjelige

sugeslange. Se side 14.

Spøjtedysen er slidt eller beskadiget. Udskift sprøjtedysen. Se Montering af

sprøjtedyse/dyseholder, side 12.

Det materiale, der sprøjtes, er blevet

luftet, fordi det er blevet rystet.

Omryst IKKE materialet. Rør i materialet,

eller læs producentens anbefaling for det

materiale, der sprøjtes.

Trykstyringsknappen er for lav. Drej trykstyringsknappen op.

Materialet, der sprøjtes, er for koldt til at Opvarm materialet.

sprøjte.

Indløbs- eller udløbsfittingen er slidt. Se Reparation af udløbsfitting, side 21

og Fjernelse/service af indløbsfitting,

side 20.

Trykket er indstillet for højt til tyndt Drej trykstyringsknappen ned.

materiale.

Pumpen har nået sin maksimale

levetid.

Erstat pumpen.

Beskadiget batteri. Udskift batteriet.

Batteriet holder ikke længe. Batteriets levetid varierer efter

materiale, sprøjtedysestørrelse, tryk og

hastighedsindstilling.

Indikatorlyset for opladerstatus

lyser konstant rødt. Batteriet

oplades ikke.

Sprøjtemønsteret er

pulserende:

Problem Årsag Løsning

Varme opladningsomgivelser eller

beskadiget batteri.

Se Udskiftning af batteri, side 6.

Se Udskiftning af batteri, side 6. Træk

opladerens stik ud af stikkontakten i

10 sekunder for at nulstille indikatorlyset

for opladerstatus. Forsøg at oplade

batteriet igen. Hvis problemet vedvarer,

skal opladeren flyttes til et køligere

område, eller batteriet skal erstattes.

Problem Årsag Løsning

Brugeren bevæger sig for hurtigt. Reducér bevægelseshastigheden.

Sprøjtedysen eller sprøjtedysefilteret er

tilstoppet.

Fjern tilstoppelse af sprøjtedysen, eller rens

sprøjtedysefilteret, side 13

3A2749A 25

More magazines by this user
Similar magazines