Klik her for at se ØsterBOs boligkatalog

osterbo.dk

Klik her for at se ØsterBOs boligkatalog

Juulsbjergparken

Juulsbjergparken er lokaliseret i et stærk kuperet terræn, der har givet

mulighed for at skabe en hel unik boligbebyggelse, samtidig med

at der er skabt offentlig adgang til de naturmæssige kvaliteter, som

skoven og dalslugten rummer. En naturoplevelse der strækker sig fra

Tirsbæk Strandvej til den nordlige del af Juulsbjergvej.

Juulsbjergparken er et stort boligbyggeri i 3. etaper med i alt

88 almennyttige boliger.

Arealet er afgrænset mod øst af Hældagervej, mod nord af boligbebyggelsen

”Skovbrynet” og mod vest af fredskovslinien. Mod syd

afgrænses det af et grønt område mod Hældagerskolens boldbaner.

Landskabet gennemskæres af en skovbevokset smeltevandsdal, Bybækken,

der strækker sig fra Juulsbjergvej, mod nordøst, til Albuen

badestrand, mod syd.

På den sydvest vendte skråning, syd for boligområdet ”Skovbrynet”,

er bebyggelse udformet som en terrasseret bebyggelse, der følger

terrænets kurver. Hermed er skabt en glidende overgang mellem

Skovbrynet og den nye boligbebyggelse. Ved at samle boligerne om

et terrasseret ankomstplateau, etableres den grønne kile mellem boliggrupperne.

Ankomstarealet er udformet med terrasser, trappeanlæg

og boligvej, med referencer til sydeuropæiske bebyggelser. Det

giver et varieret rumforløb med attraktive udearealer, velegnet til leg

og ophold. Med en terrasseret bebyggelses opnås der gode lysforhold

for alle boliger, men ikke mindst fantastiske udsigtsforhold fra

boligerne over den storslåede natur.

Indretning, størrelse og placering:

Byggeriets 88 boliger omfatter 21 boliger som rækkehuse, og 67 boliger som en

terrasseret bebyggelse, der følger terrænets kurver. Til hvert lejemål hører der et

lille depotrum.

Der er følgende forskellige lejemåls størrelser (m2 iht. BBR):

2 værelses boliger - 9 stk. (alle i ét plan)

Husleje ex. forbrug kr. 5470 - 6824 Indskud kr. 28200 - 35550.

Skrænten 137 og 171 (76 m2)

Skrænten 39 (78,9 m2)

Skrænten 135 (88 m2)

Skrænten 5,65,67,101 og 103 (96 m2)

3 værelses boliger - 18 stk.

Husleje ex. forbrug kr. 6937 - 8097 Indskud kr. 34170 - 42750.

Skrænten 19,23,83,85,153 og 155 (96m 2 i ét plan)

Skrænten 29,91,143,145,149,151,157,159,163 og 165 (101-105 m2 i to plan)

Skrænten 57 og 111 (115 m2 i to plan)

4 værelses bolig - 42 stk.

Husleje ex. forbrug kr. 7231– 8258 Indskud kr. 38530 - 42750.

Skrænten 21,77,147 og 161 (105m2 i ét plan)

Skrænten 131 og133 (108 m2 i to plan)

Skrænten 63,73,95,105,7,9,11 og 33 (111-114 m2 i ét plan)

Skrænten 139 og 167 (114m2 i to plan med fransk altan)

Skrænten 13,15,17,25,27,35,37,59,61,69,71,79,81,87,89,97,99,

107,109,139,169 (115 m2 i to plan)

Skrænten 13,31,75 og 93 (115 m2 i ét plan)

5 værelses bolig - 19 stk.

Husleje ex. forbrug kr. 7951 Indskud kr. 42750.

Skrænten 39,41,43,45,51,53,55,113,115,117,121,123,125,127,129,

173,175,177,179 (115m2 i to plan)

10

More magazines by this user
Similar magazines