1 - BORGERSKOLEN

borgerskolen.no

1 - BORGERSKOLEN

3

om en mork Begivenhet», som forlcengst er glemt i Jaffa

selv. Da Napoleon paa Toget fra AZgypten til Syrien

var kommen til Jaffa, opfordrede han Kommandanten til

at overgive Byen. Istedetfor Svar lod Kommandanten

hugge Hovedet af Sendemanden. Byen blev da tågen

med Storm 6te Marts 1799, og de stanste Soldater fik

Lov til at plyndre i 30 Timer, saa meget de lystede.

Besetningen, 4000 Mand stcrrk, var tågen til Fange.

Napoleon kunde ikke afsee Folk nok til at fore dem som

Krigsfanger til Wgypten, og, lod han dem gaae,

vilde de ved forste Leilighed kjcrmpe imod ham igjen.

Han valgte da at lade dem skyde. De fik Lov til forst

at forrette sin Andagt: de toede sine Hcender og Fsdder

i Dammen, bad sine Bonner og med den Hengivenhed i

Allas Villie, som aldrig svigter den troende Muselmand,

gik de tause fra Dammen og bleve til sidste Mand fludte

paa den nsgne Sandslette ved Stranden.

Med Gru vendte Sindet sig bort fra dette merke

Trcrk i Napoleons Liv og sogte hen til gamle Minder

fra den hellige Historie. I Havnen lige nede for os lan

dede de Flaader af Cedertsmmer fra Libanon, som Salomo

brugtc til Templet og til sin Kongebolig.^) — I denne

Havn gik Jonas ombord, da han over Havet vilde

fiye bort fra Herrens Ansigt.^) — I loppe boede den

fromme Tabita, som Peter opvakte fra de Dode,^) og

der saa Peter i et Syn Dugen med allestags Dyr og

horte Rosten: hvad Gud har renset, stal du ikke holde

for ureent."4)

En ung Skotlamder, som havde siaaet Folge med

os fra Alexandria, forte mig sammen med en skotsk Mis

sioncer. Doktor Philip, som i en Rcrkke af Aar havde

') 2 Krsn- 2, 16. Fra Jaffa blev Tommelet nmeligvns

dengang som nu feit paa Kameelryggen. 1, 3, ') Ap.

Gft. 9, 36-43. 4) Ap, Gjr. ll), 9-t6.

More magazines by this user
Similar magazines