orsamling - onlinecatalog.dk

onlinecatalog.dk

orsamling - onlinecatalog.dk

Psykisk arbejdsmiljø

HK BLADET SYDJYLLAND JANUAR 2013

Susanne Poulsen og Ole Gregersen synes, at der er gjort en god indsats for arbejdsmiljøet – og fremhæver ledelsens opbakning og den stærke

forankring i personalet.

Fokus på stress har

givet resultater

Sygefraværet er faldet, og indsatsen bragte Jobcenter Esbjerg tæt på

ArbejdsmiljøPrisen 2012

Tekst og foto: Carl Ancher Pedersen

Jobcenter Esbjerg tog Esbjerg Kommunes

lokale arbejdsmiljøpris i 2011 og var

blandt de tre nominerede arbejdspladser

til den landsdækkende pris i 2012 i kategorien

psykisk arbejdsmiljø. Et skulderklap

til den ekstra indsats, der de seneste

år er gjort for at forbedre arbejdsmiljøet.

I 2008 viste en trivselsundersøgelse, at

stigende arbejdspres med flere og vanskeligere

sager resulterede i stressede

medarbejdere og øget sygefravær. Derfor

gik man i gang med et projekt, der skulle

gøre noget ved problemerne. En lang række

tiltag er siden sat i værk, og de har virket.

Uddannelsesvejleder Susanne Poulsen

er tillidsrepræsentant for HK’erne på Job-

6

centeret, mens udviklingskonsulent Ole

Gregersen er tillidsrepræsentant for magistrene

i kommunen. De to tillidsrepræsentanter

har deltaget aktivt i gennemførelsen

af projektet. De fremhæver især

det såkaldte mestringsprojekt som en væsentlig

del af indsatsen.

– I et job som vores, hvor man er i kontakt

med mange forskellige mennesker, er

det navnlig vigtigt, at man har de ”bløde”

kompetencer på plads. Ellers kan det påvirke

trivsel og velvære. Mestringsprojektet

handler om at blive klædt bedre på til

jobbet, siger Susanne.

Supervision i alle teams

– Vi søgte penge i Forebyggelsesfonden til

projektet, hvor supervision har været det

vigtigste element. Under ledelse af en er-

”Der er fortsat noget at

komme efter. På det seneste

er sygefraværet desværre

steget igen …”

hvervspsykolog er der gennemført supervision

i de enkelte teams – 28 i alt, fortæller

Ole.

Supervisionen har fundet sted hver sjette

uge med en varighed af to timer. Det er foregået

gruppevis, hvor en medarbejder

har fremlagt en sag eller en problemstilling

over for en supervisor og en bag-

More magazines by this user
Similar magazines