Læs hele interviewet med Pernille - Professionshøjskolen UCC

ucc.dk

Læs hele interviewet med Pernille - Professionshøjskolen UCC

Pernille uddanner

sig til pædagog på

Professionshøjskolen

UCC

Se film med Pernille

og de andre UCC-

studerende på

facebook.com/UCCdk

INTERVIEW

PÆDAGOG

Pernille vil gerne arbejde med børn, der har

det svært. Hun vil hjælpe dem med at få mere

glæde og flere positive oplevelser ind i deres liv.

Her kan du læse, hvordan hun oplever uddannelsen

som både udfordrende og udviklende

for ens personlighed.


Pernille er 25 år og studerer til pædagog på Professionshøjskolen

UCC.

HVORDAN VIL DU BESKRIVE DIG SELV?

Jeg tror, folk synes, at jeg er udadvendt og åben – en ansvarsfuld

person. Og så er jeg i godt humør, det vil jeg gerne

smitte andre med.☺

HVORDAN KOMMER DET TIL UDTRYK?

Jeg tænker meget over, hvordan andre har det. Jeg støtter

op om dem, hvis de har brug for det. Det har altid været

vigtigt for mig at have mange mennesker omkring mig, og

jeg trives både på håndboldbanen eller i andre sammenhænge,

hvor vi kan få en god holdstemning op og køre.

HVORFOR VALGTE DU PÆDAGOGUDDANNELSEN?

Fordi jeg brænder for at hjælpe andre. Jeg vil gerne være

med til at påvirke unges fremtid, hjælpe dem til at træffe

de rigtige valg og være der for dem, når de skal støttes, og

når de oplever succes med det, de har gang i.

ER DER NOGET I DIN BAGGRUND, DER HAR

TRUKKET DIG I DEN RETNING?

Jeg har nok haft en meget åben opdragelse. Min mor

var dagplejemor, og vi har altid haft meget frie rammer

hjemme. Og så kan jeg godt lide at arbejde med børn –

og jeg er go’ til det, hvilket man jo hurtigt opdager på deres

umiddelbare respons. De lægger sgu’ ikke fingre imellem.

Da jeg var yngre arbejdede jeg på et fritidshjem, hvor jeg

PÆDAGOG

PARAT TIL SAMFUNDET

blev støttepædagog for to drenge med asperger – det var

nok her, jeg opdagede mit kald.

HVAD ER SÆRLIGT FEDT VED PÆDAGOG-

UDDANNELSEN?

Det er klart blandingen mellem praktik og skoleophold – her

er et rigtig godt mix mellem teori og at prøve tingene af i

praksis. På min uddannelse har vi både undervisningslokaler,

gymnastiksale, værksteder, dramalokale og musikrum,

hvilket gør det muligt at eksperimentere og få afprøvet

vores teknikker.

Skolen har samtidig masser af kontakter, hvor vi kan søge

om at komme i praktikforløb. Den første praktik er tre

måneder, og senere er der to forløb på hver et halvt år. Det

giver os en rigtig god tilknytning til arbejdsmarkedet, allerede

inden vi er færdiguddannede.

HVAD HAR OVERRASKET DIG MEST VED

UDDANNELSEN?

Det er den selvindsigt, jeg har fået. Rigtig mange af

fagene kræver, at vi reflekterer over vores egne værdier,

for du kommer til at bruge dig selv, og det du står for,

meget i jobbet.

Du kommer jo ud for både etiske og moralske dilemmaer –

og selvom hver situation er individuel, er du nødt til at kende

dit eget standpunkt. Hvor går mine grænser, hvilke krav kan

jeg stille til andre, til børnene? Her prøver vi os selv af, så

Professionshøjskolen UCC Side 2


vi både lærer at tage styringen og bevare respekten for det

enkelte barns behov.

HVAD ER SÆRLIGT POSITIVT VED UDDANNELSEN?

Det er, at vi bruger så forholdsmæssigt meget tid på diskussion,

og da vi er mange – meget forskellige – mennesker på

studiet, giver det en masse refleksioner, både på hvordan

man selv er og på det pædagogiske fag. Og her bidrager

både det sociale miljø, rammerne og lærerne til, at vi

udvikler os.

HAR DU STUDIERELEVANT ARBEJDE VED SIDEN AF?

Jeg har af og til arbejdet som babysitter for at supplere lidt op

på SU’en.

HVAD VIL DU BRUGE DIN UDDANNELSE TIL?

Jeg vil meget gerne ud og hjælpe børn, som har haft det

svært, enten på børnehjem eller på døgninstitution. En anden

ting, som jeg synes kunne være fedt, er at hjælpe børn fra

tosprogede familier med at finde deres egen identitet og

lære dem at indgå i samfundet.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED, NÅR DU KOMMER

I ARBEJDE?

Jeg tror, at min mission bliver at hjælpe belastede unge med

at bryde deres onde cirkel og få noget mere positivt indhold i

deres liv. Jeg vil gerne være en slags guide til at hjælpe dem

i den rigtige retning.

HVOR SER DU DIG SELV OM 5-10 ÅR?

På en døgninstitution eller et børnehjem. Jeg er jo nysgerrig

og vil gerne prøve en masse af først, men det er nok dér,

jeg havner.

PÆDAGOG

HVORFOR HAR DU MOD PÅ AT VÆRE NOGET

FOR ANDRE?

Jeg ved, at jeg har evnen til at påvirke mine omgivelser

positivt – og den bliver jeg nødt til at bruge. Jeg vil være

med til at skabe glæde og livsmod hos dem, som har det

svært. Og så er jeg en stædig rad – når jeg har sat mig

noget i hovedet, kæmper jeg for det til sidste blodsdråbe.

Kan man mindre, når man har med børn og unge at gøre?

UDDANNELSESSTEDER

Professionshøjskolen UCC udbyder

pædagoguddannelsen seks steder:

• Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn

• Pædagoguddannelsen Frøbel

• Pædagoguddannelsen København

• Pædagoguddannelsen Sydhavn

• Pædagoguddannelsen Nordsjælland

• Pædagoguddannelsen Bornholm

ucc.dk

Professionshøjskolen UCC Side 3


HAR DU MOD PÅ AT VÆRE NOGET FOR ANDRE?

LÆS MERE PÅ UCC.DK

ELLER MØD OS PÅ

FACEBOOK.COM/UCCDK

PÆDAGOG-

UDDANNELSEN

Titel

Professionsbachelor

som pædagog

Type

Professionsbacheloruddannelse

Varighed

3 ½ år

Praktik

1 x 1/4 år og 2 x 1/2 år

Adgangskrav

Gymnasial eksamen, 4 enkeltfag,

PGU, pædagogisk assistent eller

SOSU-assistent mm.

Ansøgningsfrister

15. marts (kvote 2) og

5. juli (kvote 1)

Økonomi

SU og 2 x 26 ugers lønnet praktik

More magazines by this user
Similar magazines