Skoleblad 2008 06-sommer - Rugvængets Skole

rugvaengetsskole.dk

Skoleblad 2008 06-sommer - Rugvængets Skole

Sommernummer 2008

Rugvængets Skole


Et skoleår rinder ud

Når dette læses, er skoleåret 2007-2008 næsten slut. Det har været mit første hele skoleår som skoleinspektør

Rugvængets Skole.

Jeg er kommet til at kende skolen, lærerne, forældrene og eleverne. Jeg har været meget glad for det nye

bekendtskab. Jeg synes, Rugvængets Skole har mange gode traditioner, som det virkelig er værd at bevare.

Der er en god og rar stemning. Det siger alle de gæster, der kommer på besøg på skolen også.

Det er klart, at der nogle gange også sker ting, som vi kunne være foruden, men jeg må sige, at det skete der

også på min tidligere skole – og det sker der nok også på alle arbejdspladser og institutioner i landet.

Skoleåret 2007-08 har været et år, hvor der virkelig er foregået meget. Vi har fået en masse

bygningsmæssige forandringer: opfriskning og maling af en række lokaler, nye gardiner, ny legeplads,

multiboldbane og efter ferien tager vi de nye faglokaler i brug.

I skoleledelsen er Dorte Friberg ansat som hørefaglig leder og Simon Lundgren er ansat som pædagogisk

leder af Indskolingen. Hertil kommer, at Jette Adamsen også i det forløbne år er blevet ansat som

kontorleder.

På personalesiden blev 5 lærere fra Parkskolen som bekendt overflyttet til Rugvængets Skole, ligesom vi i

skoleåret har ansat 2 lærere og en skolesekretær. Desværre er vores aftenmand holdt op som følge af

kommunale omlægninger af aftenservicen.

Den 1. oktober 2007 tiltrådte den nye skolebestyrelse. Som følge af Parkskolens nedlæggelse blev der holdt

ekstraordinært valg i august. Hele 9 kandidater ønskede at stille op, men heldigvis kunne kandidaterne ved

dialog finde de 7 nye medlemmer til bestyrelsen.

Med alle de mange nye i ledelsen og blandt personalet i øvrigt har vi naturligvis i personalegruppen brugt en

del kræfter på at finde ud af, hvordan Rugvængets Skole skal fungere i fremtiden: Hvad skal bevares og hvad

skal laves om?

Vi synes selv, vi er godt på vej med at finde en god måde at drive fremtidens Rugvængets Skole på.

Tre klasser fra Parkskolen har haft deres første år på Rugvængets Skole – og hertil kommer, at 40 nye elever

i løbet af skoleåret er startet på skolen. Velkommen til alle de nye.

Når vi ser frem mod det nye skoleår, kan vi glæde os over, at der starter 3 nye børnehaveklasser på

Rugvængets Skole. Vi kan endvidere glæde os over, at antallet af elever i høreklasserne er så højt som

nogensinde med 59 elever.

Vi har ansat en ny børnehaveklasseleder og fire nye lærere.

Lokalemæssigt glæder vi os til at tage de nye faglokaler på 80-gangen i brug.

I skrivende stund er der endnu ikke sat møbler og inventar ind i lokalerne, men jeg kan godt sige, at der

virkelig er sket store forandringer med lokalerne, så vore elever og lærere kan godt glæde sig til at tage

lokalerne i brug efter sommerferien.

Jeg ønsker alle elever, forældre og personale en god sommerferie.

Vel mødt d. 13. august!

Jesper Würtzen

Skoleinspektør.


Da de kom fik vi at vide hvor vi skulle sove og være sammen med. Der var 2 drenge hytter og 1

pige hytte, så da vi kom ind i vores hytter pakkede vi ud. Da vi havde pakket ud gik nogen af

drengene og nogen af pigerne ud og spillede fodbold med de voksne.

Tirsdag eftermiddag skulle vi lave rollespil mod de voksne. Da det blev aften så sad vi ved et bål og

snittede. Suzette læste en lille historie op. Den handlede om en mand som hed Farlige Frygtelige

Frans. Så skulle vi ud og finde nogen poster som handlede om Farlig Frygtelige Frans

Nicolai og Krunoslav

Efter aftens maden var vi på nat løb. Vi skulle

finde poster og den farlige frygtelige Frans. Post

nr 1 skulle vi alle sammen finde et kamp råb vi

var hold 1 og vores kamp råb var 3 6 9 12 vi er

verdens bedste hold.

Kristina

Næste morgen var vi i middelalder centret hvor

vi så en ridderturnering og vi heppede på Ulrik

Lilje. Vi så på katapulter og jeg fik lov til at fyre

den store katapult af, det var jeg meget stolt af

for der stod rigtig mange mennesker, der var

cirka 200 mennesker. Vi så hvordan de boede

og hvor meget små værelser og køjesenge de

havde. Vi kastede stenkast på en skive der hang

i træet, det var meget sjov.

Kevin

Nogle fra klassen tog ned

på stranden. Det var dejligt

vejr. Solen skinnede.

Drengene spillede fodbold.

Og pigerne sad og hyggede

sig nede i hytterne. Så blev

der fløjtet fordi vi skulle

spise. Efter vi havde spist

skulle vi klæde os på til

Diskofesten. Diskofesten

var sjov og alle hyggede

sig.

Bedriye og Julia


De nye faglokaler klar til brug

Gennem hele vinteren har området omkring søen været fyldt med store entreprenørmaskiner, der

har gravet og kørt materialer frem.

Håndværkerne har arbejdet tidligt og sent. Et par uheld med dels overgravning af hovedkablet til

skolen med følgende strømafbrydelse og lukning af skolen, dels opgravning og åbning af kloakker

til glæde for kloakkernes daglige beboere (rotterne).

Alt dette er nu overstået og den mørke fugtige kældergang under 60-gangen er nu forvandlet til

pæne, lyse og tørre faglokaler til sløjd, billedkunst, håndarbejde og IT. Endvidere rummer lokalerne

et nyt stort bogdepot, og et fællesværksted til håndarbejde og billedkunst.

Med til projektet hører også en elevator til brug for transport af træ, ler, papir og bøger, der

opbevares på 80-gangen, som den nye faglokalegang under 60-gangen hedder.

Lokalerne er i skrivende stund endnu ikke blevet møbleret med hverken løst eller fast inventar, men

det er bestemt alles forventning, at lokalerne står klar til brug efter sommerferien.

Indvielse

Torsdag d. 21. august holder vi indvielse af lokalerne. Her vil elever, forældre og andre

interesserede være velkomne til at komme og se de nye lokaler.

Samme eftermiddag holder BFO-Kornvænget i øvrigt også åbent hus, også her er alle interesserede

velkomne.

Med de nye faglokaler er der sket et markant løft i forhold til mulighederne for at gennemføre en

spændende undervisning i de praktisk-musiske fag på Rugvængets Skole til gavn for både elever og

lærere.

I denne sammenhæng skal det også nævnes, at det nye hjemkundskabslokale har fungeret et helt

skoleår. Her har der også været stor glæde over de nye muligheder dette lokale har bragt til især

faget hjemkundskab, men også et løft til hele skolens fremtoning.

Det næste faglokale, der står for tur til en gennemgribende renovering, er fysik- eller

naturfagslokalet. Planlægningen er i gang og forhåbningerne går på, at skolen kan tage et

nyrenoveret lokale i brug tidligt i næste skoleår.

Faglokalesituationen kan derfor siges at være ganske tilfredsstillende på vor skole, nu hvor den er

bragt op på et absolut tidssvarende niveau.

Jesper Würtzen Kurt Kondrup


4.a’s fodboldstævne

Det var mandag morgen d.4. maj og vi skulle til Måløv fodboldstævne med

parallelklassen 4.b. Alle i klassen var iført udendørs idrætstøj. Vi havde delt et

pigehold og to drengehold. Da alle var mødt op tog vi toget fra Ballerup Station. Da

vi var der, skulle vi lige gøre de sidste ting klar. Så skulle vi spille kamp imod

Rosenlundsskolen. Vi troede, at vi skulle tabe, men vi vandt 5-0. Iiihh, hvor var vi

bare glade. I den kamp scorede Freja, Louise, Sahra og Kristina. Den næste kamp var

også en sejr. Vi vandt mod Egebjergskolen 1-0. Det var Rikke, der scorede. Så

spillede vi mod Måløv Skole, og hvis vi vandt, ville vi komme i semifinalen.

Heldigvis vandt vi 2-0. Der scorede Kristina og Maja. Semifinalen spillede vi mod

Hedegårdsskolen og vandt 1-0. Der scorede Sahra. Så var der finalen tilbage!! Der

spillede vi mod Måløv. Der tabte vi desværre 0-1. Men vi ville aldrig være kommet

så langt uden vores målmand Bedriye og Julia vores forsvarsspiller, og alle de andre

som scorede og ikke scorede. Og selvfølgelig vores heppekor Nikoline, Elvira og

vores lærer Suzette.

Her er vores kampråb:

Æbler, bananer, popcorn, flæsk - hvad skal de ha´- tæsk!!!

Det var en super god oplevelse!!!

Skrevet af Bedriye & Julia 4.a


Vi var i en flot hytte i

Nymølle. Den hed Mose

Anders hus. Der var en

flot skov. Det var et godt

sted at lege. Der var en

gynge i et træ. Vi fandt

brænde og lavede bål og

spiste slik og kage.

Det var sjovt at sove i

hytten, men det blev sent

før vi sov.

Det var en god tur.

Hilsen 1.c

1.c´s hyttetur

Fra BFO.

BFO’en vil gerne takke for et godt år. Særlig tak til 3. klasserne, der nu ikke længere er en del af

BFO’en og ”pædagoger ind i skolen”. Pædagogerne, der har deltaget i skolen, har alle været glade

for samarbejdet og ser frem til skoleåret 08/09. Der er stadig plads til udvikling, og vi lærer alle

hver dag, der går.

I Rugvænget i 10c er vi rigtig glade for, at mange børn bruger vores legeplads og vores bænke efter

lukketid. Desværre har vi oplevet, at bænkene bliver flyttet enten ud på boldbanen eller over ved

multibanen, men de bliver ikke sat på plads igen efter brug. Bænkene er nu sat fast med en kæde, så

de ikke længere kan flyttes. Alle er velkomne til at bruge bænkene, vi beder bare om, at der ryddes

op, og at affald smides i skraldespandene og ikke i vores sandkasse.

Vi oplever tit efter weekenden, at der ligger mange glasskår rundt om i 10c, hvilket er farligt for

både børn og voksne. Så husk at rydde op efter jer selv.

Vores maj-børn (kommende 0.b) er faldet godt til og takket være den store opbakning, der er fra

skolens elever, har vi næsten haft området foran l0c (mod 60 gangen) for os selv. Det har gjort det

meget lettere for de nye børn og pædagogerne at have aktiviteter i gang også i frikvartererne.

Til sidst vil vi bede om hjælp fra alle børnene i indskolingen. En del børn parkerer deres cykler lige

foran vores skur, og ikke alle cykler hjem igen. Det betyder, at vi skal flytte cykler for at komme til

vores ting i skuret. Derfor parkér din cykel i cykelskuret eller på græsset langs indskolingshuset

mod muren.

God sommer til alle.

Eva Eliasen


Vis hensyn til hinanden – også vores naboer

Rugvængets Skole ligger midt i boligområdet Vængerne og skolen er tæt nabo til de mange beboere

i området. Et godt naboskab stiller imidlertid krav om, at man viser gensidig hensyn til hinanden.

På det sidste har vi imidlertid fået henvendelser fra beboere i de omliggende ejendomme og

boligselskaber, som desværre har haft dårlige oplevelser med nogle af eleverne på Rugvængets

Skole.

Det drejer sig om, at nogle elever har parkeret deres cykler i boligselskabets stativer og på

boligselskabets arealer i øvrigt i stedet for at parkere dem på skolens område.

Det drejer sig om, at nogle af skolens elever i frikvartererne og på vej hjem fra skole har smidt

madpapir, cigaretskodder, flasker og andet affald på bebyggelsernes grønne arealer.

Endelig drejer det sig om, at nogle elever har svaret næsvist igen på beboere og

ejendomsfunktionæres henvendelser.

Alt dette hører naturligvis ikke ind under godt naboskab eller almindelig god opførsel - så det burde

være lige til at rette op på.

Skolen har sendt en seddel hjem til alle elever om dette - ligesom der er blevet talt med eleverne her

i skolen. Vi håber herefter på fortsat godt naboskab med områdets beboere.

Det gode naboskab skal naturligvis gå begge veje. Skolegården og skolens faciliteter bliver efter

skole benyttet af især børn og unge – men også voksne - i området.

Det er beboerne selvfølgelig velkommen til – men selvfølgelig under hensyn til de daglige brugere

– skoleelever og BFO-børnene.

Også her oplever vi overtrædelser af almindelig god opførsel: skrald bliver smidt på friarealer og i

sandkasser, hundeluftere glemmer at rydde op efter hundenes efterladenskaber, borde bliver lånt,

men ikke stillet tilbage og flasker bliver smadret.

Netop det sidste forhold med knust glas i buskadser var årsag til en hændelse, der nemt kunne være

endt meget alvorligt:

En dreng fra 1.klasse faldt under leg i et buskads – og var så uheldig at få et stort glasskår op i

håndledet i en blodåre. Held i uheld ramte glasskåret ”kun” en vene, og efterfølgende er det

konstateret, at hverken sener eller nerver er beskadigede, men det var naturligvis en chokerende

oplevelse for drengen og de mange børn i indskolingen.

Vi skal på den baggrund opfordre meget indtrængende til, at alle behandler vore

udendørsarealer med varsomhed og i alle tilfælde rydder ordentligt op efter sig efter brug.

Vi skulle gerne alle sammen trygt og sikkert kunne færdes på vore gode udendørsarealer.

Jesper Würtzen Kurt Kondrup


Rugvængets Skole har fået nye ordensregler.

Den 1. oktober sidste år tiltrådte den nye skolebestyrelse på Rugvængets Skole.

Den nye bestyrelse ønskede som noget af det første at de eksisterende ordensreglerne på Rugvængets Skole

skulle gennemgås og gøres op-to-date.

Der blev nedsat et udvalg der gennemgik ordensreglerne nøje. Lærere, pædagoger og elever blev spurgt om

ændringsforslag.

Bestyrelsen vedtog på sit møde i april reglerne. I perioden herefter er reglerne blevet gennemgået i klasserne

og fra d. 19. maj har de ny regler været gældende.

De nye ordensregler:

Ordensregler for Rugvængets Skole

Skolen åbnes kl. 7.50. Eleverne kan således ikke opholde sig indendørs før dette tidspunkt.

Eleverne skal forlade skolen senest 10 min efter skoletids ophør, med mindre andet er aftalt med klassens

lærere (herunder elever der benytter tilbud om lektiecafé eller modtager særligt tilrettelagt undervisning.)

Frikvarter

Alle elever i bø.–2. kl. skal være ude i de store frikvarterer. Glasgangen ved 10C må kun benyttes kun som

gennemgang til toilettet. Det er ikke et opholdsrum.

Elever i 3.-9. kl. må i frikvartererne opholde sig på skolens udearealer, på skolebiblioteket (når det er åbent),

i eget hjemlokale, på gangene og i kantinen.

Det er dog ikke tilladt at opholde sig i mellemgården mellem 20 og 30 gangen.

Den lille legeplads ved BFO-Rugvænget 10 C er kun for bø.kl.-2.kl.

Frikvarter, ude

Skolens udendørsarealer, hvor man må opholde sig i frikvartererne, går fra bommen ud for 20-gangen til

trappen ved 60-gangen samt græsarealet bag Indskolingsafdelingen og 10C.

- Den enkelte klasses lærere kan beslutte, at klassen eller dele af klassen i perioder skal være ude i

frikvartererne. (Ved udeordning i mere end én dag informeres forældrene)

- Eleverne må ikke forlade skolen uden særlig tilladelse. Dog har elever på 7. – 9. klassetrin lov til at

forlade skolen i frikvartererne, med mindre andet er aftalt med forældrene eller skoleledelsen.

- Al leg i skolegården skal foregå på en sådan måde, at den tager hensyn til andre elever.

- Man må ikke opholde sig på parkeringspladsen.

- Der må kun spilles bold på fodboldbanen og i den store gård.

- Sneboldkastning må kun foregå på fodboldbanen. Der indrettes et område for mindre elever (0.-2.kl.) og

større elever (3.-9. kl.)

I timerne må mellemgårdene ikke benyttes til leg.


Frikvarter, inde

Ophold indendørs skal forgå roligt, det vil sige at:

- der skal tages hensyn til andre elever og voksne

- der skal ryddes pænt op

- skolens udstyr skal behandles pænt

Orden i klasselokalerne

Inden elever og lærere forlader et lokale efter sidste undervisningstime skal:

- borde og stole være sat på plads

- gulvet være fejet

- tavlen tørres ren

- papirkurven tømmes

- mælkekassen være bragt tilbage til udleveringsstedet

- vinduerne være lukkede

- lyset være slukket.

Rygeforbud

Folketinget har vedtaget en lov, der forbyder elever at ryge på skolens område. Skolens område går fra

Rugvænget til Kornvænget.

Løbehjul, rulleskøjter m.m.

Man må ikke løbe på løbehjul, rulleskøjter, skateboard, cykling m.v. i frikvartererne.

Såfremt rulleskøjter m.m. anvendes til og fra skole, skal eleven medbringe skiftesko og skifte ved indgangen

til skolebygningen.

Mobiltelefoner, MP3, IPOD og andre elektroniske medier

Mobiltelefoner m.v. skal som udgangspunkt være slukket i enhver form for undervisning. Den enkelte lærer

kan dog dispensere herfor i de tilfælde, hvor læreren finder det hensigtsmæssigt i forhold til afvikling af

undervisningen.

Det er ikke tilladt at tage billeder, optage lyd eller video i skoletiden. Ledelsen kan dog dispensere herfor.

Afspilning af musik og lyd på gangene ved hjælp af mobiltelefoner og andre elektroniske medier er ikke

tilladt – hverken i timerne eller frikvarterer.

Skolebestyrelsen har vedtaget: Overtrædes denne regel, skal telefonen inddrages og afleveres på skolens

kontor indtil afslutningen af skoledagen. Der skal være kontakt mellem skole og hjem herom.

Ved gentagne tilfælde må mobiltelefonen blive hjemme.

IT

Computer og internet bruges til undervisningsaktiviteter. I frikvarterer kan IT-udstyr dog anvendes til spil og

underholdning på steder, hvor der er etableret særligt tilsyn hermed (fx på skolebiblioteket.)

IT-udstyret må ikke bruges til mobning - ligesom eleverne ikke uden særlig tilladelse fra ledelsen må

anvende udstyret til at besøge internetsider, hvis indhold kan opfattes krænkende pga. fx seksuelt,

diskriminerende, racistisk eller voldeligt indhold.

Overtrædelse kan medføre udelukkelse for anvendelse af skolens IT-udstyr i en nærmere tidsbestemt

periode.

Vedtaget af skolebestyrelsen april 2008.


9.a Berlin

Ugen startede forfærdelig tidligt om

morgenen, - helt præcis kl. 05:30 på

Ballerup station. Vi stod alle sammen

der, med hvert vores læs, som var

pakket med alle de nødvendige og

unødvendige ting. Trætte var vi men

busturen var hyggelig nok. Der blev

spillet UNO, kort, snakket, hørt musik,

delt mad og slik på kryds og tværs af

bussen og selvfølgelig også sovet lidt.

Da vi så ankom til Berlin skulle vi ud

og finde hotellet og inddeles på

værelser. Det betød ikke så meget hvem man boede sammen med, for man gik alligevel på besøg

hos de andre når man havde lyst.

Katrine

Tirsdag og onsdag var nok de bedste dage. For om

tirsdagen var vi i en Kz-lejr, det var spændende selvom der

ikke var så meget tilbage af den. Tirsdag eftermiddag var vi

på det Olympiske Stadion i Berlin. Onsdag var vi på

Teknisk Museum, det var ikke helt så spændende, men om

aftenen da vi var ude at se noget af Berlinmuren, var det

sjovt.

Shila

Tirsdag morgen ved 8-tiden gik vi

ned og fik morgenmad, det var en

slags “spis alt hvad du kan” buffet.

Da vi havde spist morgenmad, gik

vi op på vores værelser igen.

Klokken 9 skulle vi mødes foran

vores hotel. Vi skulle besøge en

gammel koncentrationslejr, vi tog

toget for at komme derhen.

Line


På turen så vi en Kz-lejr, som blev brugt

under 2.verdenskrig. Vi så også Berlin

Olympiske Stadion, som var helt utroligt

stort, vi fik også set fjernsynstårnet, som

er et 368 meter højt tårn man kan komme

op i, og se ud over hele Berlin.

Michael

Torsdag morgen mødtes vi igen foran hotellet klokken 9. Vi skulle i Berlins

zoologiske have. Det var ret sjovt, og det var hyggeligt at gå rundt og kigge på

de forskellige dyr. Jeg tror de fleste af os fik set isbjørnen Knut, som ikke

længere var en lille hvid isbjørn, men en stor doven, sandfarvel isbjørn.

Line

Senere tog vi ud til et sted hvor der var to indkøbscentre og der var også et tvtårn.

Jeg købte en parfume, da jeg købte den syntes jeg ikke at den var så dyr,

men da jeg havde købt den og regnede det om til danske penge, var jeg ved at få

hjertestop. Jeg tror det er en dyreste parfume jeg har. Da vi kom til larmede de

der italienere stadig, så jeg fik ikke sovet særligt meget den nat igen.

Matilde

Vi oplevede faktisk så mange ting, at jeg ikke kan skille

dagene fra hinanden. Men for at nævne hvad vi har set,

Berlinmuren, det Tekniske Museum, Fjernsynstårnet med en

restauration i 207 meters højde. Alt i alt en god tur med

mange spændende oplevelser.

Jonas

Først og fremmest vil jeg sige, at det var en overraskende god

tur. Jeg troede helt seriøst, at der ville være kedeligt i Berlin, men blev positivt

overrasket over byen. Det er en smuk og historisk by, med masser af spænding

og flotte monumenter.

Niklas Schmidt

På selve hotellet synes

jeg alting var godt. Lille

toilet og bad, men det er

jo ikke verden

undergang. Det var gode

senge, og jeg sov

fantastisk, men en større

dyne ville altid vær

bedre. Det er den bedste

tur jeg har været på

sammen med jer 9.a! Og

jeg tror aldrig jeg er kommet gladere op af sengen, som jeg gjorde i disse 5

dage.

Renate


Solen kommer

Det var sjovt at være Emil, og det var også svært. Jeg kunne godt lide at synge sangene (…) hilsen

Matti

Det var sjovt, og det var svært, men det bedste var, at vores forældre kom og så os.

Det var sjovt at være fin dame og synge. Hilsen Frida

Det var sjovt at øve, men det var også hårdt. Vi kunne øve 3 gange på en dag. Der var mange

replikker i stykket.

Der var 5 cowboydere og 6 fine damer. Der var 4 indianere, 2 fortællere og så ulven. Vi arbejdede

hårdt for teaterstykket. (red: sammenskrevet fra Melissa og Nanna)

På tur til Hedegårdsskolen

Vi var på Hedegårdsskolens legeplads. Det var rigtig sjovt at lege der. Der er mange sjove

aktiviteter på legepladsen. Hilsen Louise og Selin.

Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommerferie. Vi vender tilbage i det nye skole år.

Ida, Lisbeth og Hans

More magazines by this user
Similar magazines