Sommerstemning ved golfbanen - Velkommen til Ree Golfklub

reegolfklub.dk

Sommerstemning ved golfbanen - Velkommen til Ree Golfklub

Medlemsblad for Helsinge Golfklub

Scorekortet gøres op ved Pink Cup

finalen 2008, se resultatet på side 15

9. årgang - Oktober 2008 nr. 28

Sommerstemning

ved golfbanen


Høbjergvej 32 · DK-3200 Helsinge · Tlf. 4879 5655 · info@helsingegolf.dk · helsingegolf.dk

Sekretariatet

Susanne & Jes Hovgaard

Telefon 48795655

Åbningstid

Se indlæg i bladet

Bestyrelse

Formand

Kim Andersson 40408442

Næstformand

Thorkild Vangsgaard 48793400

Kasserer

Keld Jepsen 48791240

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

Inger Hedegaard 48289005

Frank Mortensen 48798466

Redaktion

Bent Madsen 48705200

Marianne Lange 48797580

Mikael Mortensen 30163799

Bladproduktion

BM Grafik 48705200

info@bm-grafik.dk

IT Udvalg

Thorkild Vangsgaard 48793400

Sponsor-udvalg

Karin Andersen 48794758

Kirsten Vangsgaard 48793400

Regel- & handicapudvalget

Michael Elmvang, formand 23463388

Lars Jacobsen 20403042

Nicholas Harkjær 40953321

Bent Louis Nielsen 30852214

Juniorudvalget

Jens Klink Dalgaard, formand 41202032

Træner

Peter Jeppesen 48790314

Pro Shop

Telefon 48790314

Åbningstid

Se indlæg i bladet

Restaurant Pibemølle

Telefon 48790103

Åbningstid: Hver dag 11.00-2100

Mandag lukket.

Lukket hele januar og februar 2009

Turneringsudvalget

Winnie Kilhof 45951001

Benny Nicolaisen 48796733

Jette Schønnemann 48799069

Anne Marie Olsen 28322949

Steen Olsen 48797183

Anne G. Guldager 40960761

Keld Streitlien 44947484

Begynderudvalget

Inger Hedegaard 48289005

Kirsten Vangsgaard 48793400

Thorkild Vangsgaard 48793400

Jørgen Nordentoft 48287111

Flemming Røeder Nielsen 48303673

Kirsten Gottlieb 48141295

Jørgen Pedersen 48288536

Poul Erik G. Sørensen 45815801

Annelone Jensen 45766478

Klubber i klubben

Møllepigerne

Tina Jensen 48790520

Møllesvendene

Morten Kruse Sørensen 20658378

Seniorer

Bent Hansen 44955010


INDHOLD

3

Formanden har ordet ............. 4

Juniorer .................................... 6

Møllepigerne ........................ 10

Pink Cup ............................... 12

Pink Cup landsfinale ........... 14

Møllesvendene ..................... 16

Seniorklubben ....................... 18

Onsdags match/Whist ....... 20

Begynderudvalget ............... 21

Regel- & Handicapudvalg .. 22

Golfbrige ............................... 25

Sekretariatet informerer ...... 26

Turneringsudvalget ............. 28

Eliten ...................................... 32

Sponsorprofil ........................ 34

Forårsrejse til Spanien ......... 36

Sponsorliste ........................... 39


Formanden har ordet

”Kære medgolfere”

Sæsonen 2008 lakker mod enden, og det

er tid til at gøre status for året – var det

en tilfredsstillende sæson med god golf,

gode oplevelser på banen og i klubben

– var det i det hele taget en sæson, der

levede op til dine forventninger? Nogle

af os pakker golfudstyret væk, når temperaturen

nærmer sig de 10 grader og

rækken af turneringer ebber ud, så kryber

de i hi for sæsonen, og vi ser dem

først til marts/april næste år – andre

(inkl. undertegnede) spiller golf året

rundt, så længe der ikke er sne på banen.

Jeg møder mange forskellige mennesker

i klubben – nogle spørger til hvorfor de

ikke ser mig så ofte, til hvilket jeg må

svare, at vi åbenbart ikke kommer på

de samme tidspunkter og til de samme

arrangementer – jeg er normalt selv i

klubben et par gange om ugen, men indrømmet,

i år har det været svært at få

indlemmet nogle turneringer i kalenderen

– det er oftere blevet til træning og

aftenrunder - sådan er vi alle forskellige,

og heldigvis for det.

Generelt oplever jeg, at folk er glade for

de løbende forbedringer der bl.a. udføres

på selve banen. Jeg har modtaget

mange positive tilkendegivelser fra golfere

udefra - både fra folk der har spillet

banen for år tilbage samt folk der spiller

banen for første gang – en stor tak til Joe

og hans folk.

Jeg vil her kort gøre status (den fulde

version følger på generalforsamlingen

til foråret..) for arbejdet i bestyrelsen.

Nye vedtægter.

Et gennemgående punkt på vores dagsorden

er klart udarbejdelse af nye vedtægter

for klubben. Bestyrelsen har

udarbejdet udkast til vedtægterne, som

bl.a. efterfølgende er sendt til DGU for

gennemgang og kommentering. Når vi

har modtaget in-put udefra vil forslag til

nye vedtægter blive fremlagt på næste

generalforsamling (marts 2009).

Elite- og Junior.

Der arbejdes på en ny struktur for Elite-

og Junior afdelingerne, som skal sikre en

klubstyret struktur, således at ”den røde

tråd” altid vil være til stede, selvom der

måtte komme ændringer i sponsorstøtten

– afdelingernes fremtid og struktur

bør aldrig være afhængig af enkelte

store sponsorer og deres indsats, så der

skal startes forfra ”gang på gang”. Vi

håber at en klubstyret struktur vil gøre

det mere interessant for nye spillere, på

lige vilkår, at komme til klubben, og at

der vil blive ”kortere” mellem Elite- og

Junior afdelingerne og klubbens andre

medlemmer. Flere ”udadvendte” arrangementer

vil blive afholdt, hvilket forhåbentligt

vil skabe yderligere ”klubfølelse”.

Sociale arrangementer i klubben.

Ud over tiltag som eks. nye turneringer

er der taget initiativ til at starte bridge

hold, hvor alle kan deltage henover vinteren.

Vi har heldigvis en rigtig dygtig

4


idgeinstruktør i klubben, som i samarbejde

med Inger Hedegaard har taget

initiativ til dette – mere herom følger

(kontakt evt. Inger hvis du ønsker mere

info eller se andetsteds i klubbladet og

opslag i klubben). Det er dejligt, at der

er nogle mennesker, der har energien

til at tage den slags initiativer – hvis du

selv har nogle gode ideer til aktiviteter,

der kan øge samværet i klubben, lad os

høre fra dig.

Samarbejdet mellem Helsinge Golfklub

og Helsinge Golf A/S.

Vi har hen over sæsonen haft en løbende

dialog vedr. tiltag, der kunne øge samarbejdet

– resultat af dette kan bl.a. ses på

banen, hvor vi i samarbejde har forsøgt

at opnå flest mulige forbedringer, og det

vil forhåbentligt også afspejle sig i den

nye struktur for Elite- og Junior afdelingerne.

Samarbejde med alle udvalg.

Alle udvalg er repræsenteret i bestyrelsen,

men der er mange udvalgsformænd,

som ikke er medlemmer af bestyrelsen.

Vi mødes den 7. oktober med alle udvalgsformænd

for en dialog omkring

samarbejdet, forslag til fremtiden og en

status for sæsonen.

”De frivillige medhjælpere”.

Uden alle de frivillige hjælpere, som

stiller op til eks. turneringer, udvalgsarbejde

og lignende arbejde, kan klubben

ikke fungere. De har endnu engang ydet

et kæmpe stykke arbejde, og for at vise

at klubben virkelig sætter stor pris på

deres arbejde er der i slutningen af oktober

arrangeret en 9-hullers ”turnering”

5

med let bespisning bagefter for alle de

frivillige medhjælpere.

Sportslig status.

Sæsonen 2008 har for Junior afdelingen

været en kæmpe succes, med stor fremgang

og tilgang og en massiv deltagelse

i træningen. Sommerstævnet var ligeledes

en stor succes.

Eliteafdelingen – 1ste holdet klarede

desværre ikke overlevelse i 2den division

og spiller derfor i 3die division næste

år.

Deltagelsen i onsdagsmatcherne har i år

igen været en stor succes – fremgang i

forhold til sidste sæson.

Vores regionshold har ligeledes gjort det

rigtigt godt, og B-holdet skal spille finale

for hold på Sjælland.

Arrangementet ”Pink Cup” gav et flot

overskud på ca. kr. 40.000,- som naturligvis

går videre til Kræftens Bekæmpelse

i deres arbejde og forskning i kampen

mod brystkræft.

Og til sidst – hvis du ikke har prøvet det

før, så kan det være en fantastisk oplevelse

at spille golf til efteråret og sågar

en vinterdag i december, hvis solen står

klart på himlen og vinden er svag – prøv

det.

Med mine bedste golf hilsner

Kim Andersson

Formand


Juniorer

Juniorer

Sæsonen lakker mod enden og det er tid til at gøre status – så lad os starte bagfra.

D. 26. oktober afholder Juniorafdelingen afslutning på Gilleleje’s baner og lokaler, hvor der først

spilles noget golf, og herefter skal der ske en beretning fra Juniorudvalget og oplæg til 2009 skal

drøftes. Arrangementet starter kl. 09.30, hvorefter vi sender juniorerne ud på hhv. de18 huller og

par 3-banen. Imens de unge spiller golf, vil der være information til forældre omkring junioråret

2009 samt status på 2008. Man skal melde afbud hvis man ikke kommer – ikke omvendt!

Træningen slutter i uge 41, dvs. sidste træning tirsdag, onsdag og torsdag d. 7.-9. oktober.

Til de juniorer med handicap tilbydes der mandag og tirsdag i efterårsferien (13. & 14. oktober)

træningsskole med Peter Jeppesen (Pro). Han tilbyder træning til forbedring af spillet på den store

bane med start kl. 09.00 mandag og slut ca. kl. 17 og tirsdag kl. 08.00-17.00. Der er plads til 20

personer efter først-til-mølle princippet og prisen er kr. 200,- pr. junior (egenbetaling).

I konkurrencemæssig henseende deltog Helsinge Goflklub med 4 juniorhold i bl.a. Mini Tour

turneringen som drives af Nordsjælland’s Junior Distrikt. Stillingen blev i den indlendende runde:

Stilling

I alt

Holdnavn K V U T Score P

Helsinge 4 3 1 0 16 - 8 7

Skovlunde 4 2 1 1 17 - 7 5

Asserbo 4 0 0 4 3 - 21 0

Holdet er:

Cecilia Andersen, Nathali Jensen, Amalie Pretzman

Stilling

I alt

Holdnavn K V U T Score P

Nivå 6 5 0 1 26 - 10 10

Hillerød 6 4 0 2 23 - 13 8

Helsingør 6 3 0 3 22 - 14 6

Helsinge 6 0 0 6 1 - 35 0

Holdet er:

Jonas Heiberg Larsen, Martin Kilde, Malthe Heiberg Larsen

6

Stilling

I alt

Holdnavn K V U T Score P

Helsinge 6 5 1 0 28 - 8 11

Skovlunde 6 2 2 2 16 - 20 6

Furesø 6 1 3 2 15 - 21 5

Hornbæk 6 0 2 4 13 - 23 2

Holdet er:

Maja Olsen, Matilde Starklit, Mathilde Brix Hansen

Stilling

I alt

Holdnavn K V U T Score P

Helsingør 6 5 0 1 29 - 7 10

Helsinge 6 2 2 2 16 - 20 6

Hornbæk 6 2 1 3 15 - 21 5

Asserbo 6 1 1 4 12 - 24 3

Holdet er:

Ullerik Sivertsen, Frederik Sivertsen & Christian Gram

K=Kampe, V=Vundne kampe, U=Uafgjorte kampe, T=Tabte kampe, P=Point

Det betyder i skrivende stund, at 3 ud af 4 hold går videre til finalerunden - et stort tillykke til de

mange juniorer skal lyde fra Juniorudvalget, der håber udviklingen af juniorer vil forsætte med

uformindsket fart.


HOLE-IN-ONE

”Drengene fra Helsinge” (Lasse, Christian og Magnus)

som sidste år vandt deres Mini Tour turnering og finale,

har i år taget udfordringen op i DGU’s

Juniorholdturnering. Her fortsætter de deres

imponerende sejrsrække og har vundet den indledende

pulje og mellemrunden. Søndag den 28. september

spillede de landsdelsfinale Øst på Mølleåens golfklub.

De vandt første match mod sidste års sølvvindere,

Rungsted, men mødte så overmagten, Smørum, i sidste

kamp og måtte derfor nøjes med sølv i dette års

sjællandsmesterskab for hold. Tillykke med det.

Nicklas Larsen – 10 år gammel med handicap 28,5

lavede HOLE-IN-ONE på hul 13 d. 20/6.

Nicklas beretter selv her, hvordan det hele gik for sig:

”Mor, far og jeg er på hul 12, mor opdager at hun

mangler sin pitch, jeg løber til tee-stedet hul 11 for at

spørge dem der står der, om de har set den på hul 10. Det

havde de ikke, så jeg løber hele vejen til hul 10, for at se

om den er der, det var den heller ikke! Så jeg løber alt

hvad jeg kan til hul 13, jeg er helt udmattet, så jeg tager

driveren og så gir jeg alle mine kræfter i mig og slå til

bolden. Den går over bunkeren og rammer græsset

bagved og får den rigtige drejning, rammer pinden og

går i hul. Mor og far hopper og springer, og jeg får kys

og kram af dem.”

7

Juniorudvalget ønsker Niclas et stort

tillykke og kvitterer ikke med en flaske

whisky som er kutyme, men i stedet

har han modtaget et gavekort.

De selvsamme tre drenge var også øverst på skamlen i forbindelse med klubmesterskaberne for

Juniorer med Christian som vinder, Lasse som nr. 2 og Magnus som nr. 3 – på 4 & 5 pladsen kom

Maja Olsen og Mathilde Starklit, hvilket ikke var tilfredsstillende idet det var forventet de stillede i

egen række.

De tre drenge udtaler at de i næste sæson har sat sig følgene mål; Lasse i hcp 5, Christian i hcp 5,5

og Magnus i hcp 4,5. Omvendt har de ikke tænkt sig at dyrke holdturneringen som udgangspunkt i

næste sæson, men vil formegentlig hellige sig de individuelle turneringer.


Helsinge Golfklubs juniorafdelings flagskib er ubestridt

Mark Ertmann Karlsen, som i år tydeligt viste hvor

pokalerne skulle stå vedr. klubmesterskaberne i hul- og

slagspil. Klubmesterskaberne i hulspilsturneringen blev

afholdt på dagen, hvor Mark toppede – således vandt han

de 4 runder på hhv. hul 11, 13, 14 og 16.

Klubmesterskaberne i slagspil blev noget mere

spændende, og her måtte Mark i omspil med Sander,

førend han kunne trække sig ud som vinder. Selv syntes

Mark det var ærgerligt, at han ikke fik muligheden for at

lave ”the tripple”, idet turneringsudvalget havde ændret

reglerne fra sidste sæson, så det nu ikke længere var

muligt også at deltage i Junior klubmesterskaberne samtidig.

Mark er med sine 16 år tilknyttet Dansk Junior Golf Akademi (DJGA), et projekt for talentfulde

juniorer i alderen 11-16 år fra hele landet. Projektet omhandler ugentlig træning samt adskillige

weekendsamlinger og træningslejre sydpå i efterårs- og vinterferier. Ideen med projektet er at skabe

mulighed for mere intensiv og progressiv træning med de bedste juniorer, som igennem DJGAdeltagelse

bliver bedre rustet til at arbejde målrettet med deres golfspil og drømme. Om projektet

viser sig at bære frugt, vil vise sig i næste sæson, hvor Mark selv udtaler, at han har et mål om at

komme i hcp 2, ende i top 50 på Faxe Kondi Junior ranglisten og vinde mindst én af rangliste

turneringerne. Pt. ligger Mark nr. 100 ud af 258 på Faxe Kondi Junior ranglisten, hvor en gammel

kending fra Helsinge Golfklub – Joachim B. Hansen ligger 2.

En sidste junior som gjorde sig bemærket i år er

Alexander Lund Nielsen, der gennem arbejdet med

DGU’s Short Game nåede helt frem til finalen i Odense.

Juniorudvalget introducerede i år målrettet arbejde med

det korte spil gennem flere tests. Da så juniorernes

sommerferie Camp var overstået, gennemførte vi en

officiel test af DGU’s Short Game. Herfra kvalificerede

Emma Tokkesdal, Nicklas Larsen, Maja Olsen, Magnus

Olsen og selvsagt Alexander Lund Nielsen sig. Kun

Alexander slap gennem nåleøjet i Landsdelsfinalen, hvor

det blev til 67 af 100 mulige point (Finalen blev vundet med 80 point).

Som juniorformand og for juniorudvalget er det glædeligt med den megen succes ungdommen

skaber, men ingen succes uden omkostninger, og det skal ikke være en hemmelighed at fastholdelse

af de succesrige unge bliver et omdrejningspunkt for næste års indsatsområder. Vi bliver simpelthen

nød til at tilføre økonomi udover det, som bestyrelsen kan afse til ungdomsarbejdet – alternativt skal

vi affinde os med at være tilfredse med at producere talenterne for herefter at sende dem videre til

andre klubber.

Fokusområdet for det kommende år i Juniorudvalget er at fastholde træningsudbuddet i en

struktureret form og forankre Juniorudvalget i en målrettet organisatorisk opdeling, som kan være

med til at sikre, at samtlige ønsker og intentioner føres ud i livet. Arbejdet over vinteren bliver med

8


fokus på at få organiseret Juniorudvalget i underliggende arbejdsgrupper, få engageret forældre til at

deltage i arbejdet og få udarbejdet en plan for år 2009 inden udgangen af februar måned.

Juniorudvalget takker for i år og ser frem til afslutning i Juniorafdelingen for samtlige medlemmer

d. 26. oktober i Gilleleje golfklub.

God jul og godt nytår

Jens Klink Dalgaard

Juniorformand

Få mere glæde af din mobil

Der kommer hele tiden nye mobiltelefoner

på markedet med nye, spændende

funktioner. Med de seneste modeller

kan du sende og modtage e-mails,

downloade musik og billeder og

spille komplekse spil. Og kameratelefoner

fås i dag med helt op til

fem megapixel.

Kom ind i dit lokale TDC

Mobil Center og lad os

finde en løsning, der

passer til dine behov

TDC Mobil Center Helsinge

Bomose Allé 9 · 3200 Helsinge

Tlf 4879 9011

9

tdcmobilcenter.dk

Sony Ericsson K850i


Møllepigerne

Årets Møllepige, Møllelærling og Møllehjul

er fundet efter en lang og spændende

sæson, der har indeholdt både

week-end tur, solskin, nye handicaps,

dagsudflugt, stormvejr, fællesspisninger

og den stille kamp for den bedste placering

i en af de mange konkurrencer o.s.v.

Sæsonafslutning lørdag den 11. oktober

med gunstart og en hyggelig omgang

Texas scramble til forskel for de mange

månedsmatcher. Tillykke til Jette, Alice,

Tove og Helena med førstepladsen.

For ”bare” fordi man er af hunkøn, betyder

det ikke, at man ikke ejer konkurrencegener.

Nogles høres mere end

andres! Der har været kamp til stregen,

men årets Møllepige er Stine, hun har

spillet nogle solide og stabile runder og

vundet både Points-listen, Masterscoren

og gennemsnitslisten i A-rækken, vi har

begge 8 birdies noteret på Masterscoren,

en forbedring fra sidste år. Men mon

ikke den kan forbedres? Jeg vil da forsøge,

om ikke vi kan bytte lidt rundt på

det til næste år, og det forlyder, at andre

har lignende planer. Så jeg ser allerede

frem til en forrygende sæson i 2009.

For at det kan lade sig gøre at komme

nedefra er Birgitte et flot eksempel på:

fra B-rækken i 2007 til en tredjeplads på

pointslisten i år - FLOT ! Med i topstriden

på Masterscoren ligger Inger, der

også er endt på andenpladsen på gennemsnitsscoren.

Og birdies er det også

blevet til, 3 stk. på Masterscoren, lige

som Pia Chr., Tina og Anne.

10

Årets Møllelærling er Helena, der følger

mors eksempel i B-rækken fra sidste år.

Mon vi ser hende helt i top i A-rækken

til næste år, side om side med Birgitte?

For med en Eagle og 4 birdies på Masterscorens

førsteplads er der vist potentiale

til at drive det til en masse. Rie er

endt på andenpladsen af pointslisten tæt

fulgt af Madeleine, der også ligger med i

top på Masterscoren og har vundet gennemsnitslisten.

Masterscorens nummer

tre er Pia S., mens Marianne Sinding er

endt som tre’er på gennemsnitslisten.

Som noget nyt har der i år været en Crække,

da der nu er så mange Møllepiger.

Og heldigvis kan vi trække dem til

helt fra de er frigivet til at gå med på banen.

Heldigvis, for som Pernille beviser,

kan man få masser af fremgang ud af at

spille med hos Møllepigerne.

Pernille er kommet ind som ny i starten

af sæsonen og er blevet årest Møllehjul,

så hun ligger til at overhale mange flere

til næste år. Flot præstation - med en delt

andenplads på Masterscoren og en førsteplads

på gennemsnitsscoren. Nummer

to hjul er Jette H.S, mens Pia Cl.

er på tredjepladsen. Karin tager sig af

Masterscoren i C-rækken, godt gået – så

kan hun vist godt arrangere lidt flere

spisninger, når hun også får så gode resultater!

Andenpladsen på Masterscoren

deler Karen og Pernille. Andenpladsen

på gennemsnitslisten er gået til Elisabeth

og tredjepladsen til Pia Cl.


Der var også et par bemærkelsesværdige

handicap-fremgange, der fik en præmie

med på vejen. Alice er gået 16 ned på vores

sæson, Pernille 14 og Jytte 13. Flot

gået piger.

Ud over alle årets lister og kampe har der

været masser af månedskonkurrencer,

hvor præmierne er sponseret fra egne

rækker. STORT tak for det. Og tak til Ingers

have for de imponerende buketter.

Forkvinde Tina fik også en erkendtlighed

med hjem som tak for alle de timer hun

lægger som scorefører og hendes store

arbejde for os alle sammen.


Winie
Med Janne’s buffet spiste vi os mætte,

klarede verdenssituationen, lagde planer

for mange flere golfrunder, måske lidt

træning? Men et står klart: Vi kommer

igen til næste år.

VP Arkaden . Østergade 12 . 3200 Helsinge . Tlf. 48 79 48 79

www.schackogthorsted.dk

11


Pink Cup 2008

Dette år har igen været et rekord år for

Pink Cup. 117 klubber har været med –

hvilket betyder at ialt har vi været 5587

”piger” på banen for at slå et slag for

brystkræftramte. Resultatet på landsplan

blev 2,8 mio.kr – det er ALDRIG

tidligere set i en dansk turnering. Her i

Helsinge bliver vi også bedre og bedre

for hvert år ! Det første år indsamlede vi

godt 4000 kr, året efter 13.000 kr. hvilket

gjorde, at vi for første gang kunne sende

to piger i landsfinalen. Året efter (2007)

var vi endnu bedre og sendte 26.000 kr

til Kræftens Bekæmpelse - og i år har vi

svært ved at få armene ned !

Godt 40.000 Kr. – hvilket betød at vi

blev nr. 13 af de klubber, der har indsamlet

flest penge.

Landsfinalen var derfor en selvfølge, og

stolte sendte vi Anne Marie og Sanne

afsted.

Hvordan de klarede sig i Vejle, kan I

læse om et andet sted i bladet !

Et er det beløb vi selv betaler for at være

med på dagen, noget helt andet er den

hjælp vi får fra alle I andre !

Det har været en fantastisk støtte og velvillighed,

som vi har mødt, både i klubben,

til onsdagsmatch, i restaurant Pibemølle,

hos Helsinge Golf A/S - og ikke

mindst hos en stor del af forretningerne

i Helsinge !

De præmier, som vi her har modtaget,

har gjort, at vi efter matchen kunne holde

auktion – og uden denne var beløbet

12

slet ikke blevet så stort. Derfor siger vi

endnu en gang TUSIND TAK for den

store hjælp til:

Hartmann Mode

See Bra Lingeri

Birthe Frandsen

Helsinge Boghandel

Tavolino

Terkelsen Lædervarer

Sportigan

Bukse Ole

Pinki

Blomsterforretningen,

Arne Jørgensen

Tøjeksperten, Otto Hass

Haagensen´s Eftf.

Ilse Lykke

The Butikken

HL Mode

Tusinde Tanker

Nytorv Blomster

Schack & Thorsted

Møllepigerne v/Lone Roslev


48 24 34 24

www.modulia-hillerod.dk

Unika Kunsthåndværk

48 24 40 10

www.kunsthuset.dk

Køkkencenter

Specialister i indretning

48 24 34 24

www.modulia-hillerod.dk

PIA og ERLING

gør din

boligindretning

endnu mere spændende

Nordsjællands

største udstilling

med skydedørsgarderober

(også til skråvægge)

Se løsninger du kun finder hos os

Rabat til medlemmer

af Helsinge golfklub

Forretningen med

den unikke gave

til:

Brylluppet, fødselsdagen,

jubilæet, værtinden,

konfirmanden, studenten,

svendegildet - eller måske

helt til dig selv

Butikken med de

nye muligheder

højere skabe

nye spændende låger

anderledes løsninger

Rabat til medlemmer

af Helsinge golfklub

Frederiksværksgade 115 / Lærkevej • 3400 Hillerød

13


Pink Cup 2008

I løbet af sommeren blev der spillet Pink Cup

i 117 golfklubber med 5500 kvinder, formålet

er at indsamle penge til kræftens bekæmpelse

”støt brysterne”, og de 40 klubber, der

indsamler flest penge enten samlet eller flest

pr. deltager, kvalificere sig til landsfinalen.

Der er rigtig mange, der har hjulpet til med at

Helsinge Golfklub kunne være repræsenteret

med et indsamlet beløb på over 40.000,00

kr. - STOR TAK - til alle der har arbejdet for

sagen eller har ”Puttet i grisen”.

Sanne Topp og Anne Marie Olsen var de håbefulde

piger, der skulle spille landsfinale i

Vejle. De der har spillet banen ved hvilke

udfordringer, der ventede dem, en svær bane

med mange skovhuller og derfor mange

træer, kæmpe niveau forskelle fra teested til

fairway og også fra fairway til green, helt op

til 30 meter gik det op og ned.

Pigerne skulle da` ikke sådan rejse helt til

Jylland alene, så Krister Hallin og undertegnede

tog naturligvis med som caddy`s.

Torsdag kunne banen prøvespilles, og det

blev den, dog uden af brænde noget som

helst af, og forventningerne til finaledagen

var nærmest bare at starte gunstarten på et

hul, hvor man ikke skulle gå så langt.

I en meget tæt tåge gik starten fredag morgen

kl. 09:10 med 80 kvinder klædt i pink og

i højt humør - ja der var endda 2, der havde

egen caddy med.

Hul 1 (i øvrigt det nærmeste klubhuset) blev

overstået uden de store resultater, og på hul

2 skulle pigerne spille med en pro. der hedder

Christina Kuld, så hun skulle lige vise

vejen.

14

Pro’ens bold endte ude i skoven, og der skal

altså mere til at imponere to Helsinge piger,

så Anne Marie gik derfra med en birdie og 5

point til holdscoren, da bedste score pr. hul

talte til holdscoren.

Anne Marie var 7,75m fra flaget, det blev

dog senere forbedret af anden spiller.

Efter end del op og ned af bakke kom vi til

næste hul med ”nærmest flag”, der lagde

Sanne et super slag op kun 2,35 m fra pinden,

og det var dagens bedste, så den præmie

kom senere i de rigtige hænder.

For 9 blev overstået uden de store scores -

omkring 13 point til begge men med en ok

holdscore.

Nu var der udsyn til en lidt nemmere bag 9,

det gik også meget bedre særligt for Anne

Marie, der fik 20 point og dermed en samlet

score på 33.

Efter 6 ½ time kunne præmie overrækkelsen

begynde, og store blev øjnene da 6. pladsen

i B rækken blev vundet med 26 point!! så

det endte med at Anne Marie vandt 1. præmie

i B rækken med dagens bedste score.

Super flot!

Sanne havde jo nappet nærmest hul og suppleret

med flotte scores til holdscoren, så de

to Helsinge piger (med caddy) vandt samlet

med en holdscore på 44 point.

Så vandrepokal og flotte præmier blev overrakt

under mange klapsalver.

Hilsen Anne Marie’s caddy Steen


Seniorklubben orienterer

Generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.00

i Helsinge Golfklubs lokaler.

Dagsorden og de fuldstændige forslag

mv. fremgår af opslag på tavlen i klubhuset

og kan sammen med det reviderede

årsregnskab rekvireres i sekretariatet

fra den 9. marts 2004.

Bestyrelsen håber på stort fremmøde

til generalforsamlingen ikke alene fra

seniorklubbens nuværende medlemmer,

men også fra medlemmer af

Helsinge Golfklub, der opfylder seniorklubbens

alderskriterie på 50 år, og

som har lyst til at gå en ugentlig runde

sammen Vindere med andre af mere Pink "modne" Cup 2008 med proerne Matte og Christina

medlemmer.

Sæsonen 2004

Bestyrelsen har besluttet, at de ugentlige

runder i lighed med sidste år spilles

hver fredag kl.14.00.

Første spilledag i den nye sæson er

fastsat til fredag, den 16. april kl.

14.00. Advokat

Oversigt over samtlige spilledage i

Poul Erik Petersen

sæsonen 2004 vil blive opslået på tav-

len i klubhuset, når bestyrelsen har

overblik over andre arrangementer,

som Møderet måtte have for førsteret. Højesteret

Bestyrelsen håber at se mange - både

"gamle" og Østergade nye medlemmer 12 allerede

fra 3200 sæsonens Helsinge start. Tlf. 48 79 40 45

Bestyrelsen

14

15

Sportspræmier til ethvert formål

HAAGENSENS EFTF.

v/ SUSSANNE IVANOFF HANSEN

URE • GULD • SØLV

3200 Helsinge . Tlf. 48 79 41 15

Over for gadekæret


Møllesvendene

Så er Møllesvendene nået gennem sæsonen,

men det krævede også 23 matcher, hvor der

var 51,26 deltagere i gennemsnit, som tilsammen

har spillet 1179 runder golf og har

scoret 33.222 point.

Det giver et snit på 28,2 point, så der bliver

kæmpet godt om pladserne.

Det skulle dog vise sig, at A rækken skulle

afgøres ved den allersidste bold, der kom

den sidste dag - for at være sikker på en

førsteplads skulle Anders Sten ha` en 10.

plads i dagens runde, da det ville give ham

et point og dermed vinde, men der var en

spiller i sidste bold, der med 24 stableford

point lige netop kom ind foran, og dermed

byttede de to bedste plads - utroligt efter så

mange runder.

Resultaterne blev derfor:

Årets Møllesvende:

1. Jørgen Nordentoft

2. Anders Sten

3. Tony Peacock

Årets Møllelærlinge:

1. Brian Petersson

2. Johnny Jensen

3. Flemming Hansen

Årets Møllebegyndere:

1. Jesper Sørensen

2. Vagn Sangill

3. Steen Kruse

Årets Masterscore var i år opdelt i A-B-C

række og vinderne blev:

16

A rækken:

Jens Larsen 60 slag

Anders Sten 61

Jesper Ilsted 63

B rækken:

Johnny Jensen 65 slag

Stig Jensen 66

Flemming Hansen 67

C rækken:

Steen Kruse 68 slag

Vagn Sangill 70

Flemming Jacobsen 70

Ud over de endelige vindere så har der været

over 75 forskellige svende, der har vundet

uge præmie, nærmest hul eller længste drive

samt mange sponsorpræmier, så det er ikke

mange, der ikke har haft noget med hjem.

Vores sæson har fungeret utroligt godt, ikke

mindst fordi vores samarbejde med Janne

og Son i restauranten har været i top, samt

Jes har været meget hjælpsom med at få vores

fælles gunstarter til at fungere med banelukning.

Vi har i årets løb haft mange sponsorer, som

der også skal lyde en stor tak til, og vi håber

på samme opbakning næste år.


Master score A række Vindere i møllebegyndere

Master score B række Vindere i møllelærlinge

Master score C række Vindere i årets møllesvende

Vinder og dermed årets møllesvend

Jørgen Nordentoft

OBS…….

Alle Møllesvende indkaldes til

generalforsamling den 6-11-08 kl. 19:00

i klubben.

Agenda i henhold til vedtægterne.

Husk at møde op så du kan gøre dine meninger gældende,

forslag til ændringer skal være bestyrelsen i hænde senest

14 dage før generalforsamlingen.

Der har været forslag om, at A rækken skal spille slagspil,

og at alle runder skal være tællende, samt en evt. kontingent-

forhøjelse, så endnu en gang - kom og deltag!

Steen

17


Seniorklubben

Det lakker mod enden, sagde manden,

da han hældte fernis ned ad ryggen på

sin kone.

Golfsæsonen 2008 lakker også mod enden,

og når dette indlæg læses, er den 6.

sæson i Seniorklubbens historie slut - i

hvert fald den officielle del af sæsonen.

Men hvis vejrguderne er os lige så venlig

stemt som sidste efterår og vinter for

den sags skyld, skulle der fortsat være

mulighed for, at vi kan gå mange runder

endnu, inden vi til april næste år kan

tage hul på endnu en sæson.

Vejrmæssigt har sæsonen været meget

fin. Det samme gælder tilslutningen til

de ugentlige matcher og de arrangementer,

som er gennemført i sæsonens løb.

Og det er vi i bestyrelsen naturligvis

meget glade for. Det er nu en gang sjovere

med tilfredse ”kunder”.

Vi har i det forgangne år haft en nettotilgang

af 9 nye medlemmer, så vi ved

udgangen af sæsonen var oppe på 118

medlemmer. Det høje medlemsantal tager

bestyrelsen som udtryk for, at vi befinder

os godt i hinandens selskab - en

vigtig del af klubbens formål.

Som noget nyt arrangerede vi den 01.09.

en særlig golftest, hvor vi - opdelt i 3

grupper efter handicap - konkurrerede i

en række forskellige discipliner nemlig:

puttning fra forskellige afstande, bunkerslag,

indspil til green over bunker,

18

fra semi-rough og fra forskellige afstande

fra fairway og ”forklæde”, chip til

net samt drive. Interessen var stor, idet

mere end 50 deltog i arrangementet. Jeg

tror, at de fleste af os blev bekræftet i, at

kun øvelse gør mester. Tak til Jes Hovgaard,

som støttede arrangementet og til

chefgreen-keeper Joe B. Thomsen, som

hjalp os med at måle afstande samt klargøre

banen.

Den 04. og 05. september deltog 44 af

Seniorklubbens medlemmer i den årlige

2-dages tur, som denne gang gik til broderlandet

Sverige. Den første dag spillede

vi i solskin på Perstorps charmerende

park- og skovbane, hvorefter vi kørte til

Åsljungagården, hvor vi skulle overnatte.

Om aftenen serverede køkkenet en

herlig middag, hvorefter der var dømt

hygge ved pejsen. Næste dag - drog vi

også i godt vejr - videre til Örkelljunga

GK, som har en dejlig men absolut ikke

helt let bane, hvilket scorekortene også

bar præg af. Således blev den individuelle

match vundet med en samlet score

på (kun) 31. Noget usædvanligt i en

match med så mange spillere.

Vinderne i de to matcher var:

Perstorp:

Individuelt: Keld Sørensen, 36 p

Hold: Alex Anderson, Mogens Beltner,

Marianne Lange og Gerda Sejer Olsen,

113p


Færrest putt: Annelone Jensen, 29

Örkelljunga:

Individuelt: Finn Lange, 31p

Hold: Erland Petersen, Marianne Lange,

Gerda Sejer Olsen og Erik Johannessen,

90p

Nærmest hul: Jørgen Pedersen, 2,13m

(hul 7) og Ingolf Andersen, 3,42m

(hul13).

Da forfatteren netop har måttet investere

i en ny PC (den gamle gik i sort), der har

et meget anderledes og mere avanceret

styresystem, har jeg måttet opgive at

bringe fotos af vinderne. Jeg kan ganske

enkelt ikke inden bladets deadline nå at

finde ud af, hvordan jeg lagrer og sender

billeder. Men det er jo også rart at vide,

hvad man kan få de mørke vinteraftener

til at gå med.

Der var bred enighed om, at vi på alle

måder havde haft et par dejlige dage

sammen.

Tak til Mogens Beltner, som havde arrangeret

turen til Sverige.

Den 06.10. arrangerede vi - med en rekorddeltagelse

på 60 spillere - for anden

gang vort eget Seniorklubmesterskab.

Vi havde fået lov til at lave en sivende

gunstart, således at vi kunne slå ud fra de

forskellige huller præcis kl.08.00. Mesterskabet

blev afviklet i strålende sol,

hvilket betød at regntøj mv. kunne efterlades

i bilerne, ligesom den obligatoriske

fadøl efter matchen kunne indtages på

terrassen ved restauranten. Ikke så dårligt

årstiden taget i betragtning.

19

Vinderen i dame- og herrerækken - og

dermed årets Ironman hhv. Ironlady -

blev: Bent Hansen og Inger Hedegaard.

Efter matchen afsluttede vi sæsonen

2008 med en dejlig frokost og et hyggeligt

samvær i Restaurant Pibemølle, hvor

der udover kåringen af årets Ironman og

Ironlady samtidig var præmieuddeling til

de ugentlige vindere i anden halvdel af

sæsonen.

Jeg synes ikke, jeg kan slutte dette indlæg

uden at fremhæve en bedrift, som

en af Seniorklubbens medlemmer har

begået i vidners nærvær. Det skete den

28.08. på banen i Asserbo GK, hvor 4 ældre

gubber (Erik Asmussen, Niels Jørgen

Andersen, Jørgen Pedersen og Flemming

Røeder Nielsen) havde sat hinanden

stævne. Og så skete det forunderlige. På

hul 7 - et kort par 3 hul på 108 m - men

hvor hullet ”ligger på 2. sal” dvs. uden

mulighed for at se det fra teestedet, sendte

Flemming som ”sidste mand” bolden

af sted. Da de nåede op til greenen, og

alle på nær Flemming havde fundet deres

bold, var der en der i spøg foreslog, at

de da lige kunne kigge i ”koppen”. Og

ganske rigtigt, der lå den og ventede på

sin ejermand. Hole-in-one var en realitet.

Tillykke til Flemming.

Tilbage er herefter alene at takke for en

god sæson og sige på gensyn til næste

år.

Bent Hansen


Onsdags/Regionsgolf/Whist

Vi har i år afviklet 18 onsdagsmatcher,

de fleste af dem i rimeligt godt vejr, kun

en enkelt gang var det rigtigt slemt, så

det var billigt sluppet.

I har været meget trofaste i sommerens

løb og tak for det. I gennemsnit har der

været 67 starter pr. onsdag med ca. 2/3

under hcp. 36 og 1/3 over.

Der har i gennemsnit pr. gang været 6

faddere, og vi er glade for, at nogle vil

påtage sig dette nyttige job, det er godt

for begynderne og godt for det sociale

aspekt i klubben, at øvede og uøvede

lærer hinanden at kende, samtidig med

at der er mulighed for at lære noget -

såmænd begge veje, idet det kan være

ganske nyttigt for den øvede spiller at

stoppe op og tænke over nogen af de

facetter i golfspillet de ellers for længst

har glemt.

Den onsdag der har været flest har vi

været 76 og færrest 31.

Ranglisten – 94 har fået point - 1 har

vundet 2 gange (Flemming Lynge).

20

Årets rangliste ser ud som følger :

1 81 point Inger Hedegaard

2 73 point Flemming Lynge

3 66 point Mads Holm

4 64 point Jan Chen

5 62 point Charlotte Greisen

I april når vinteren har sluppet sit tag i

os mødes vi til en ny sæson.

Regionsgolfen:

B – holdet kom helt til finalen for øst

regionen, men tabte desværre og kom

dermed ikke til landsfinalen

Godt gået af jer at komme så langt.

Whist:

Vi starter onsdag d.19. oktober og spiller

hver anden uge.

I øvrigt ønskes I alle en god vinter.

Inger


I 2008 har vi spillet begynder match på

par 3 banen tirsdage i ulige uger. I foråret

havde vi ca. 20 deltagere i gennemsnit,

medens vi i efteråret kun havde 6

- 8 spillere. Vores sponsorer var proshoppen

og Lancome, hvilket især kvinderne

var glade for. Det at have begyndere til

match er et utroligt taknemmeligt job,

de er fantastisk positive, og man møder

dem efterfølgende på banen, hvor mange

nye relationer er dannet, hvilket betyder

meget for klubbens sociale liv. Det har

været dejligt at mærke opbakningen fra

Helsinge Golf A/S, repræsenteret ved Jes

og René. Der har ikke været problemer

Begynderudvalget

21

der ikke har kunnet løses, og det har været

vigtigt, at de har informeret og opfordret

begynderne til at deltage i matcherne.

Nu har jeg deltaget i begynder golf

i 5 år, og den positive fornemmelse har

været gennemgående, så man glæder sig

til sæsonen starter. Desuden bliver man

selv holdt ajour med regler og etikette på

banen, så det skærper ens bevidsthed og

glæde ved golf.

Vi glæder os til næste sæson.

Jørgen, Kirsten, Flemming

Stedet hvor man hygger sig

både før- og efter golfrunden

Bord- og selskabsbestilling

Telefon 4879 0103


Regel- & Handicapudvalget

Regel- og handicapudvalget

Udvalget har fået et nyt medlem: Bent Louis Nielsen, som er 52 år og som i øjeblikket har et

handicap på 19,9. Bent er interesseret i at blive regelkyndig, så han kan supplere Nicholas

i regelarbejdet. Bent har gennem 10 år fungeret som regel-instruktør og bedømmer for

fodbolddommere, så regelarbejde er ikke fremmed for ham. Udvalgets medlemmer

byder ham velkommen til arbejdet.

Regler for drop.

Udvalgets medlemmer har bemærket, at der benyttes lidt for kreative drop-regler ved

nogle af banens hasarder. Som eksempel hvis man fra tee-stedet på hul 2 slår for langt til

venstre, så bolden lander i hasarden markeret med gule pæle.

Mange vælger at droppe på linjen fra krydsningspunktet ved de gule pæle tilbage mod

tee-stedet. På den måde bliver det muligt at spille videre frem ad fairway. Det må man

ikke.

Det korrekte drop skal ske på linjen fra hullet, gennem krydsningspunktet ved de gule

pæle og længere bagud. Mange gange vil det betyde, at man må droppe længere til

venstre, længere ind bag træerne i hasarden, og derfor uden umiddelbar mulighed for at

spille frem ad fairway. Der er så ikke andet at gøre end at spille på tværs ud på fairway

igen, så man kan komme fremad mod hullet.

Langsomt spil.

For at fremme spilletempoet opfordres spillere til at slå en provisorisk bold, hvis den

oprindelige bold kan være tabt out of bounds. Som eksempler på steder, hvor det kan

være fornuftigt, kan nævnes, hvis der er slået for langt til højre fra tee-stedet på hul 2, hvor

bolden kan være out of bounds ind mod par-3 banen, eller hvis der slås for langt til højre

over bakken på hul 5. Det samme gælder ved udslag på hul 8, hvis der er tvivl om bolden

er out of bounds på hul 18’s fairway. Det er hurtigere at kunne spille videre med den

provisoriske bold, frem for at skulle tilbage og slå en ny bold.

Handicap-reguleringer.

Nu er sæsonen ved at være slut, og der kan gøres foreløbig status over medlemmernes

indleverede scorekort til regulering.

Bane Helsinge Andre danske Udenlandske I alt

Reguleringer 982 231 63 1276

Fordeling 77 % 18 % 5 %

Det startede langsomt ud i årets første måneder, for så at komme rigtigt i gang i april.

Reguleringernes antal toppede i juni og juli med henholdsvis 302 og 320 reguleringer og er

nu igen på vej ned med 137 styk i september.

22


Der er næsten ligelig fordeling af reguleringer efter en 9-hullers og en 18-hullers runde. Det

er et væsentligt skifte i fordelingen, hvilket utvivlsomt skyldes ændringen af grænsen for

regulering efter en 9-hullers runde fra handicap 36 til handicap 18,5.

Vi har haft den glæde, at langt de fleste spillere nu husker at få markørens

medlemsnummer med ved underskrift af scorekortet. Tak for det, det sparer os for meget

arbejde med at identificere jeres markør, for underskriften i sig selv er normalt umulig at

aflæse navnet fra. Fortsæt meget gerne de gode takter fremover, og lad de sidst også

komme i gang. Kun omkring 2 % af de indleverede scorekort har vi været nødsaget til at

kassere på grund af forkert udfyldelse, men vi har som regel også prøvet at rette

henvendelse til spilleren for at få de manglende oplysninger, før vi skrider til kassation.

Vi håber, I har oplevet, at jeres reguleringer er sket forholdsvis hurtigt efter, at I har

indleveret jeres scorekort. Vi vil fortsat bestræbe os på at være hurtige. I skal dog huske

på, at jeres nye handicap ved nedregulering er gældende umiddelbart efter, at I har

afsluttet den regulerende runde. Det er ikke nødvendigt at vente til ændringen dukker op

på Golfbox.

Ved opregulering efter en tællende turnering eller en EDS-runde er ændringen først

gældende, når ændringen er registreret på Golfbox.

Som en kuriositet kan vi nævne, at man også kan blive nedreguleret i handicap efter en

EDS-runde. Det har slået os, at ikke en eneste spiller i år har opnået en score over 36 point

efter en EDS-runde.

Endelig har det undret os at kun en enkelt spiller har ytret ønske om at få en skønsmæssig

ændring af sit handicap. Denne spiller kan da ikke være den eneste, som har svært ved

overhovedet at spille op til sit aktuelle handicap. Nå, men det er selvfølgelig den enkelte

spillers eget valg, om man kan leve med den lave score hver gang man spiller. Vi er i

regel- og handicap-udvalget stadig til jeres tjeneste.

Regel- og handicap-udvalget

Helsinge

Tlf. 4879 6088

23


Her scorer du

kvalitet og

service....

VVS-installatør

Aut. gas-, vand og sanitetsmester

• VVS-installationer

• Blikkenslagerarbejde

• Naturgasanlæg

• Ventilationsanlæg

Rundinsvej 50, Helsinge

48 79 44 66

Fax 48 79 45 06

www.ems-vvs.dk

ems@ems-vvs.dk

24

Otto Hass • Østergade 20 • Gågaden • 3200 Helsinge • Tlf. 48 79 40 22

SPECIALFUGNING

Døre • Vinduer • Vådrum • Expoxy

Brandsikring

Medlem af

Østergade 6C • 3200 Helsinge

Fax 48 70 67 54 • www.penka-fugning.dk


Artiklen i klubbladet i august har resulteret

i, at der fra 1.10.2008 spiller 2 bridgehold

i Helsinge Golfklub.

Det ene, Hyggeholdet, består af etablerede

spillere, i alt 11 par. Vi har aftalt

at spille en én-aftens turnering under afslappede

former hver anden fredag kl.

19:00 i klublokalerne. Vi tilmelder os til

hver klubaften, og alle medlemmer, der

har lyst til at være med lejlighedsvis,

kan derfor blot melde sig til hos Preben

Lausen, på tlf. 48 70 90 18 eller på mail

plausen@mail.dk senest onsdag i spilleugerne.

Vi spiller nominelt på fredage i

uger med lige nummer, dog næste gang

først d. 31.10.2008. Spilleaftenen d.

17.10.2008 er aflyst på grund af skolernes

efterårsferie.

Det andet hold, Kursusholdet, har 14 deltagere

og følger et undervisningsprogram,

som indfører ”eleverne” i grundsystemet

Bridgevejen i løbet af ca. 2 sæsoner. Vi

mødes til undervisning og spil hver mandag

kl. 19:00 i klublokalerne. Vi anser

Helsinge Golfklub byder

velkommen

til nye medlemmer:

Peter Folting • Sebastian Gorski • Svend-Ove Larsen

Oliver Lippert • Samuel Schultz • Carl-Emil von Arenstorff

Martin Pape Larsen • Per Bøgestad • Henrik Schultz

Søren Frost Nielsen • Henrik Schmidt • Steven Skyt

Per Bjørvig • Lars Bryde Lind

25

Golfbridge

16 deltagere for at være den maksimale

klassekvotient for et effektivt kursusforløb,

og vi har således strengt taget kun

plads til yderligere 2 deltagere. Men vi

skal nok løse det positive problem, hvis

vi skulle gå hen og blive et par stykker

flere.

Hvis du vil være med, kan du melde dig

til hos Inger Hedegaard, i.hedegaard@

mail.dk, eller Preben Lausen, plausen@

mail.dk. Vi beder dog om en meget hurtig

tilmelding, så du ikke kommer for

langt bagefter resten af holdet.

Hvis du har kommentarer til det ovenstående,

eller har brug for flere oplysninger,

er du meget velkommen til at kontakte

mig.

Med venlig hilsen

Preben Lausen


Sekretariatet informerer

Åbningstider Efterår

Shoppen og Sekretariatet.

Oktober: tirsdag til fredag kl. 10.00 til 16.00 samt weekend kl. 9.00 til 14.00.

November: Lukket uge 45 og 46.

Åbent tirsdag og onsdag kl. 10.00 til 16.00 – torsdag kl. 12.00 til 17.00

samt weekend kl. 10.00 til 14.00 - hvis banen er åben.

Shoppen og sekretariatet holder lukket fra den 19. december 2008 til den 6. januar 2009.

Banen.

Banen er kommet sig godt ovenpå sidste års oversvømmelser og denne gode sommers meget tørre

perioder.

Vi kommer nu ind i den kolde, våde og mørke tid, hvor græsset ikke gror. Husk at passe på banen, læg tørv

på plads og ret nedslagsmærker op, så kan vi have en bane, som også er god at spille i vinterperioden.

Som tidligere år vil vi gå over til vinterregler fra den 1. november. Det betyder, at vi skal til at bære igen, og

der vil være lidt små ændringer på banen, så den ikke ødelægges. Det er Joe som greenkeeperchef, der

tager disse beslutninger.

Husk at banen lukkes, når der er rimfrost. Gå ind på DMI dagen før I skal ud og spille.

Træning.

Det er stadig muligt at booke træning i oktober.

Pin Kode.

Pin Kode til DGU kort:

Hvis du skal spille golf i udlandet, og den bane/klub, du vil spille, ønsker at checke dit handicap, skal pin

koden bruges. Hvis du ikke kan huske koden, kan du ringe til sekretariatet og få en, af dig selv valgt, kode.

Ændringer af medlemsstatus.

Husk at ændringer skal foretages inden den 31. oktober 2008 for at træde i kraft i 2009.

Tidsbestilling

Husk at bruge tidsbestilling på den positive måde. Grib muligheden til at spille med andre, specielt i

weekenden er 2 bolde ofte alt for hurtige i forhold til det flow der ellers er på banen. Undgå ventetider – spil

sammen, det er en rigtig god måde, at lære folk at kende på.

Husk

* • Hvis ikke Hvis du afmelder ikke du en tid, afmelder du ikke skal en bruge, tid, du fratager ikke skal du andre bruge,

muligheden for at benytte tiden.

fratager du andre muligheden for at benytte tiden.

• Du lader en enkelt spiller stå tilbage uden medspillere.

* Du lader en enkelt spiller stå tilbage uden

medspillere

Med golfhilsen

Husk!

Shoppen, Sekretariatet og Banen.

26


den leverer sunde byggematerialer

...og dem finder du hos

TRÆLASTEN

S. A. Pedersen A/S • Nørretoftevej 1 • 3220 Helsinge

Telefon 4879 4334 • traelast@traelast.dk • traelast.dk

27


Turneringsudvalget

Jeg synes lige, at jeg har budt velkommen til

den nye sæson, og nu har vi allerede i skrivende

stund afholdt 14 af årets 17 turneringer.

Der har været rimelig god tilslutning til

vores turneringer, men der er stadig plads til

flere, så måske vinterhalvåret skal bruges til

at pudse formen af, så også du kan være med

til næste år.

Selvom kalenderen viste den 10. august var

vejret just ikke sommerligt, da 53 deltagere

spillede august månedsturnering.

Vindere af de flotte præmier fra vores sponsor

KPMG v/Lars Bo Jørgensen blev:

A-rækken

Morten Klug 34P

Henrik Klug 32P

Jens Larsen 31P

B-rækken

Martin Clausen 34P

Bjarne R. Jørgensen 34P

Søren Elvekjær 32P

C-rækken

Hans Henrik Licht 34P

Flemming L. Nielsen 32P

Charlotte Greisen 27P

Nærmest Hul

Henrik Klug 2,46m.

August måned har som sædvanligt også været

travl med afholdelse af klubmesterskaber

i slagsspil og hulspil. Følgende vindere

modtog gavekort fra vores sponsor Golfexperten:

28

Juniorer slagspil

1. Christian Fasting Vinther

2. Lasse Starklit

3. Magnus Olsen

Damer slagsspil

1. Inger Hedegaard

2. Kristine Falksen

3. Winnie Kilhof

Damer Hulspil

1. Winie Hillemann-Jensen

2. Winnie Kilhof

3. Inger Hedegaard

Senior Herrer slagspil

1. Alex Andersen

2. Hans E. Jacobsen

3. Mads Egmont Christensen

Herrer slagspil

1.Mark Ertmann Karlsen

2. Sander Wichmann Mortensen

3. Simon Hansen

Herrer Hulspil

1. Mark Ertmann Karlsen

2. Lennart Hansen

3. Martin Lind

De spillere der ikke deltog i Klubmesterskaberne

i slagspil havde istedet mulighed for

at spille Nordea Cup og her fordelte præmierne

sig således:

A-rækken

Flemming A. Hansen 35P

Jan Chen 34P

Vagn Sangill 34P


B-rækken

Michael Prudensky 38P

Olle Sommer 36P

Henriette Andersen 36P

Nærmest Hul

Tony Peacock 3,63m

Jørgen Nordentoft 4,56m

I september måned havde Danske Bank

valgt at være vores sponsor i fint solskinsvejr

den 14.09.- 52 deltagere kæmpede om

de fine præmier:

A-Rækken

Flemming A. Hansen 37P

Peter Jacobsen 34P

Mads E. Christensen 33P

B-Rækken

Michael Prudensky 38P

Svend Licht 35P

Bjarne R. Jørgensen 34P

C-Rækken

Klaus Kjøge 40P

Nils Bowall Jensen 31P

Søren Stahr Glasse 31P

Nærmest Hul

Kristine Falksen og

Klaus Kjøge - begge 3,80m

Vores åbne slagspils turnering brutto/netto

om efterårspokalen fandt sted den 28.09. Af

de 56 deltagere var 22 af dem fra andre klubber.

Det er jo herligt, at vi kan tiltrække spillere

fra andre klubber til vores turneringer

og dejlige bane. TDC var dagens sponsor,

og der var flotte købmandskurve til vindere

med følgende nettoscore (antal brugte slagtildelte

slag):

29

A-Rækken

1. Mikkel Andersen,

Passebækgaard 72 slag,

2. Hans-Henrik Schimmelmann,

Fanø 73 slag,

3. Dannie Lyhne,

Smørum 74 sla

Vindere i B-rækken var alle fra Helsinge og

Efterårspokalen blev vundet af

Michael Mortensen 76 slag

2. Poul Vinther Mikkelsen 76 slag

3. Tina B. Jensen 80 slag.

Nærmest Hul

Mads E. Christensen 1.60m

Ingolf Andersen 3,88m

Karin Andersen 6,46m

Den 1. maj startede 32 spillere vores hulspils

cupturnering om Sommerpokalen med

Penka Fugning som sponsor, og efter 5 runder

blev resultatet således:

1. Ulrich Brandt

2. Mark Ertmann Karlsen

3. Kristine Falksen

4. Winnie Kilhof

Order of Merit ranglisten består af 6 turneringer,

hvor der bliver givet point fra 1-10

til top 10 (Sommerpokalen dog kun top 4).

Sommerpokalen og Efterårspokalen var de

sidste turneringer, der talte til Order of Merit,

og regnskabet ser nu således ud:

Vinder af Order of Merit 2008

Mark Ertmann Karlsen 36 point

delt 2. plads Achim Krogh og

Winnie Kilhof hver med 15 point.

Efter deadline af klubbladet, blev vores oktober

månedsturnering afholdt den 4. oktober

som en gunstart med efterfølgende


afslutningsfrokost. Sponsor for denne turnering

er som sædvanlig advokat Poul Erik Pedersen.

Vinderne kan ses på golfbox under

kalenderen vedr. den pågældende turnering.

Selvom klubmesterskaberne, månedesmatcherne

og kampen om diverse pokaler er

slut, har vi stadig lidt i godteposen til de ivrige

turneringsspillere.

Søndag den 26. oktober afholder vi den traditionelle

”Andematch”, hvor du har mulighed

for at vinde lidt godt til Mortens Aften.

Vindere Augustturneringen 10. august, A-B-C rækken.

Vindere Nordea Cup 24. august, A-B og tættest hul

Vindere Klubmesterskaberne slagspil 23.-24. august,

Juniorer, Senior Herrer,

30

Inden juleræset for alvor sætter ind spiller vi

en 9 hullers 3-kølleturnering, nemlig vores

Gløgg Turnering den 23.november.

Så sæt ikke køllerne i vinterhi endnu, find

tophuen frem og få et par hyggelige timer

sammen med andre vinter entusiastiske

golfspillere.

Tak for i år.

Winnie Kilhof

Formand, Turneringsudvalget.


Vindere Klubmesterskaberne slagspil 23.-24. august,

Damer, Herrer,

Vindere Efterårspokalen 28. september,

B-rækken, Nærmest hul

Vindere Oktober turneringen, den 4. oktober,

A-B-C-rækken og Nærmest hul

31

Vinder af Efterårspokalen

28. september,

Michael Mortensen

Vindere af Order of Merit,

Sommerpokalen 2-4 plads og

Ranglisten.


Eliten

Weekenden d. 9. og 10. august var tidspunktet,

hvor vores 1. hold skulle afgøre, om vi

skulle forblive i 2. division i næste sæson,

eller om vi skulle en tur ned i 3. division.

Forudsætningerne var, at vi ikke måtte klare

os dårligere end Nexø, der skulle spille deres

sidste kampe på Bornholm mod Rønne,

hvorimod vi skulle møde FH Frederiksborg,

der er en sammenslutning af Gilleleje, Fredensborg

og Hornbæk, som hele sæsonen

har været rækkens tophold.

Det viste sig hurtigt, at det var en for stor

mundfuld at tage point fra FH Frederiksborg,

og vi fik et stort nederlag på 14-4 på

vores hjemmebane, hvor Jesper Happel og

Klaus Skeem vandt deres foursome over

Frederik og Christian Baunsøe, og Krister

Hallin vandt sin single over Christian Baunsøe.

Resultatet på Bornholm var nu vigtigt, og

det viste sig, at Nexø også havde tabt deres

hjemmekamp, så der var intet ændret.

Søndagens match i Gilleleje kom desværre

til at ligne lørdagens, idet vi fik endnu et nederlag

- denne gang på 15-3, hvor Krister

Hallin og Lars Lindstrøm delte deres foursome

og Krister Hallin vandt sin single over

Christian Baunsøe.

Nu kunne kun endnu et nederlag til Nexø

redde vores forbliven i 2. division, men

desværre overgik Nexø sig selv ved at dele

matchen mod Rønne og dermed sikre sig et

point mere end os, så vi må derfor se i øjnene,

at næste sæson foregår i 3. division.

Det var ikke en situation, vi havde forventet,

men vi er nu i gang med at få næste sæsons

32

set-up på plads, men mere om det følger i

næste klubblad.

Vores 2. hold i Danmarksserien sluttede sæsonen

flot af med en sejr på 12-2 over Nivå

lørdag d. 9. august, men måtte så indkassere

et nederlag på 13-1 mod Asserbo dagen efter.

Slutresultatet blev en plads nederst i tabellen,

men da man ikke kan rykke ud af Danmarksserien,

er vi stadig der i næste sæson.

Det var alt fra eliteudvalget i denne omgang,

og vi ønsker alle et godt efterår og vinter,

hvor vi kan glæde til en ny golfsæson.

På eliteudvalgets vegne.

Frank Mortensen

Ny Yaris

Højere til loftet i

klassens børnevenlige bil

Hvis du er indehaver af en førstegenerations-Yaris, gætter

vi på, at du er overordentligt tilfreds med den. Derfor er

vi heller ikke det mindste ængstelige ved at love dig, at

du vil elske dens efterfølger; også selvom dine børn skulle

være vokset. Yaris er nemlig blevet længere, bredere og

højere. Kig forbi, hvis du vi se giraffen.

toyota.dk

*Vejl. pris ekskl. metallak kr. 4.499 og lev.omk. kr. 3.580. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 16,7-22,2. Halvårlig grøn ejerafgift kr.

510-1.300. CO2-udslip 119-141 g/km. Den viste model kan være med ekstraudstyr.


33


Sponsorprofil

Gribskovadvokaterne

Sponsor for en årlig månedsmatch -

Oktoberturneringen 2008.

Gribskovadvokaterne

v/Poul Erik Petersen og Tine Jacobsen

Østergade 12

3200 Helsinge

Tlf. 4879 4045

www.gribskovadvokaterne.dk

Gribskovadvokaternes splinternye hjemmeside

er produceret af mediaPRO v/Kim

Roslev. Tag et kig – den er flot!

Medicin mod regnvejr.

Vejret i år har vi ikke kunnet klage lige så

meget over som sidste år. Men da jeg i midten

af september en tidlig weekendmorgen

på vej hen til teestedet på hul 1 kiggede op

på den mørke himmel, måtte jeg konstatere,

at det regnede temmelig meget mere, end jeg

brød mig om at spille golf i. Og tænkte, at

Poul Erik og hans kone, Gurli, som jeg havde

en aftale med, nok var blevet hjemme under

dynerne. Og at jeg også kunne skynde mig

tilbage i tørvejr igen.

34

Men nej – advokaten og frue havde trodset

den silende regn, som selv meteorologerne

ikke havde forudset, så vi vandrede sammen

ud i det våde vejr iført regnhat, paraply og

køller, som slet ikke kunne sidde fast i hænderne

på de første 5-6 huller - men med masser

af godt humør, for nu var vi jo kommet

af sted. Og heldigvis stoppede regnen ved

hul 6, hvilket blev fejret med en skål i en

helt speciel og dejligt varmende ’advokatmedicin’!

Derefter kom regntøjet af, og spillet

blev meget bedre på resten af hullerne.

Gribskovadvokaterne

Advokat Poul Erik Petersen er sammen

med kollegaen Tine Jacobsen og deres to

advokatsekretærer Ulla Dræbye og Dorte

Rasmussen et stærkt team, som med stor

erfaring udgør Gribskovadvokaterne med

hjemsted i Helsinge. På deres advokatkontor

er ingen opgave for stor eller for lille, så alle

henvendelser er velkomne. Seriøsitet er en

selvfølge, for klienternes tilfredshed er det

vigtigste af alt. Poul Erik og hans kollegaer

er alsidige, og tager imod næsten enhver

henvendelse udi de juridiske discipliner:

Sager om fast ejendom, bobehandling, selskabsret,

inkasso, lejeret og ansættelsesret

… you name it!

Og med Poul Erik’s tilknytning til golfklubben

har Gribskovadvokaterne valgt at sponsere

præmierne til en årlig månedsturnering

– i år Oktoberturneringen – hvilket vi alle

nyder godt af.

Klubmedlem siden starten.

Poul Erik og Gurli har spillet i Helsinge

Golfklub lige siden den åbnede med de første

9 huller i efteråret 2000. Tidligere var de

begge ivrige bowlingspillere, ja de mødte

faktisk hinanden i en bowlinghal, men blev


enige om, at golfspillet gav mere frisk luft

og motion. Det var derfor oplagt at melde

sig ind i Helsinge, idet de er nabo til hul 3.

Poul Erik forklarer mig, at det er rigtig dejligt

at have golfen tilfælles med ægtefællen,

da det er en meget tidskrævende sport. Blot

er der en enkelt regel, som man altid skal

huske: Ret ikke på hinanden.

Desuden fortæller Poul Erik mig, at han er

faldet for golfspillet – ligesom han tidligere

nød at bowle – fordi det er en koncentrationssport

og en af de få sportsgrene, hvor

det ikke drejer sig om at stjæle bolden fra

hinanden.

Jeg kan undervejs konstatere, at Poul Erik

er en habil spiller, selvom man dog ikke just

kan kalde ham en longdriver. Men det kan

også sommetider være en fordel, siger Poul

Erik, fordi det har gjort et af banens sværeste

huller – hul 15 – til hans favorithul. Han

er nemlig aldrig bange for at drive bolden

i søen. I stedet triller den sædvanligvis til

venstre på den skrånende fairway, hvorfra

han ofte slår bolden på green i andetslaget

med et 5-jern og med gode muligheder for

at gå fra hullet i par.

Pas på – ægtepar på banen.

Gurli og Poul Erik spiller hver for sig i hen-

35

holdsvis Møllepigerne og Møllesvendene,

men er også tit ud på en runde sammen.

Mens vi sidder og nyder tørvejret og slukker

tørsten på det 19. hul, fortæller de næsten i

munden på hinanden om en ægteparturnering,

som de meldte sig til for nogle år siden.

Turneringen skulle spilles som en foursome

i slagspil. Altså hvor hvert par i en 4-bold

kun spiller en bold, som spillerne skiftes til

at slå til, og bliver ved med at slå til, indtil

den triller i hullet. Poul Erik og Gurli gunstartede

på hul 8, og det gik ganske godt indtil

de nåede greenen. Hér slog Poul Erik bolden

i bunkeren på den ene side af greenen,

hvorfra Gurli slog den over i bunkeren på

den anden side, men før Gurli havde nået at

rive, lå bolden igen i ’hendes bunker’, efter

at Poul Erik havde gjort hende kunststykket

efter. Og sådan stod de kære ægtefolk og

slog bolden fra bunker til bunker i et stykke

tid, førend de kunne gå videre til rundens 2.

hul med en foreløbig score på 18! Og det

var endda dengang hul 8 var par 4. Siden

den runde har de foretrukket at spille hver

sin bold! men de griner heldigvis begge to af

begivenheden, mens vi sidder på klubbens

terrasse og skåler og nyder, at efterårssolen

kigger en lille smule igennem skyerne. Dagens

score lovede jeg ikke at komme nærmere

ind på …!

Mikael Mortensen

September 2008

Poul Erik på hul 13 Gurli og Poul Erik på hul 19


Forårs rejser 2009

Tag med Peter Jeppesen på golfrejse til syd Spanien lørdag 14. marts-21. marts

eller 21. marts-28. marts 2009.

Turen går til det 5 stjernede hotel El Rompido med lækkert spa.

Få den perfekte opstart på 2009 golfsæsonen med træning og spil i det milde klima i

syd Spanien.

Turen henvender sig til alle golfspillere, der vil ud og nyde tilværelsen med god golf,

lækker mad og hyggeligt samvær.

Hotellet ligger i Huelva lige syd for Sevilla og meget tæt på Portugal, og det er derfor

nemt at kommer dertil med fly til Faro og kort transfer ca. 1 time til hotellet.

Det 5 stjernede hotel El Rompido har sin egen 36 hullers golfbane med fantastiske

trænings faciliteter og med en super beliggenhed ud til Atlanterhavet.

Der er inkluderet halvpension i prisen og det er med 7 overnatninger.

Prisen inkluderer:

Direkte fly med Sterling t/r inklusive alle skatter og afgifter.

Transfer lufthavn til hotel t/r

Transport af golf bag max. 15 kg. samt kuffert på max. 20 kg.

7 overnatninger på El Rompido.

Halvpension

5 Runder golf på El Rompido.

Undervisning med Peter Jeppesen inkl. træningsbolde.

Transport mellem Faro lufthavn og Hotel El Rompido t/r.

Pris 10.500 kr.

Evt. tillæg:

Enkeltværelse 1500 kr.

Tilmelding skal ske til Peter Jeppesen på mail peterjeppesen@C.dk senest 1. jan. 2009

36


Vil du leve livet – hele livet?

Er du villig til at give afkald på noget,

når du går på pension? Eller ønsker

du at beholde den levestandard, du

har i dag? Faktum er, at flere og flere

kommer til at leve en fjerdedel af

Helsinge Afdeling

Østergade 7

48 79 47 50

nordea.dk

37

deres voksenliv som pensionister.

Lad os sammen finde den pensions-

ordning, der passer bedst til dig.

Læs mere på vores hjemmeside eller

kom ind i filialen.

A


Fra afslutningen for Møllepigerne (foto007)

Brochurer

Bi le ter

Print

Hæfter

Indbinding

38

Laminering

Sort/hvid & Farve

Visitkort

Kopiering

Stickers

Vestergade 25 - 3200 Helsinge

Telefon 48 70 52 00 • Fax 48 70 56 54 • email info@bm-grafik.dk

www.bm-grafik.dk


SPONSORLISTE

Her er en liste over vore sponsorer til såvel matcher som

annoncer i klubbladet.

Har du/I brug for en vare eller ydelse inden for disse erhverv,

håber vi at du/I vil overveje at henvende Jer til klubbens

sponsorer.

2tal Willys Radio .............................................. Helsinge

BM Grafik ......................................................... Helsinge

Danske Bank .................................................... Helsinge afd.

E. Mortensen & Søn A/S ................................. Helsinge

Golfexperten A/S ............................................. Hørsholm

Græsted Autocenter Hyundai ApS ................. Græsted

Guldsmed Birthe Frandsen ............................. Helsinge

HHM Ejendomme A/S ..................................... Hillerød

Haagensens Eftf. ure, guld og sølv ................ Helsinge

KPMG Revision ................................................ Hillerød

Kvickly .............................................................. Helsinge

Modulia Køkkencenter og Kunst Huset ........ Hillerød

Nordea Bank .................................................... Helsinge afd.

Penka Fugning A/S .......................................... Helsinge

Poul Erik Petersen, advokat ........................... Helsinge

Restaurant Pibemølle ...................................... Helsinge

Royal Unibrew

Schack & Thorsted, tøjforretning ................... Helsinge

Sportigan .......................................................... Helsinge

TDC Mobil ........................................................ Helsinge

Toyota ............................................................... Helsinge/Hillerød

Trælasten .......................................................... Helsinge

TØJ eksperten, Otte Hass .............................. Helsinge

39


Til salg eller leje

Ring til os for nærmere

oplysninger og evt.

fremvisning af lejlighederne.

6043 2825 eller 4822 2824

eller: info@hhmejendomme.dk

4 dejlige ældrevenlige lejligheder til leje i Mølledalen/Alsønderup

Stuelejlighederne har dejlig for- og baghave!

1.sals lejlighederne har dejlige terasser/altaner

mod øst og mod vest.

HHM Ejendomme A/S har bygget 4 dejlige

lejligheder i et plan i Mølledalen i Alsønderup. Hver

lejlighed består af 119 særdeles velindrettede m2 .

HHM Ejendomme A/S

Krakasvej 7C, 3400 Hillerød

Tlf. 4822 2800

www.hhmejendomme.dk

Til alle 4 lejligheder hører dobbelt carport, samt

rummeligt udhus i forbindelse med carporten.

Lejlighderne er klar til indflytning 1.10 og

1.11.2008

Eksempel, stuelejlighed:

Entre m. halvåben forbindelse til bryggers, stor

gennemgående opholdstue med udgang til

forhave og til baghave. Velindrettet spisekøkken,

med alt i hårde hvidevarer, 2 store soveværelser

og dejligt badeværelse.

More magazines by this user
Similar magazines