Danske Revisorer - Revisor-Team A/S

revisor.team.dk

Danske Revisorer - Revisor-Team A/S

4

Ny direktør i FDR

Så er tiden kommer, hvor Foreningen

Danske Revisorer skal have ny direktør .

Tom Karstensen, som har været direktør

i foreningen gennem de seneste 10

år, har som tidligere skrevet valgt, at gå

på pension .

Det er fuldt forståeligt, at den tid nu

er kommet, hvor Tom ønsker at have

mere tid til familie og fritid og vi i foreningen

kan kun ønske Tom al mulig

held og lykke i fremtiden .

Men det er også med vemod vi må sige

farvel, for det har været 10 gode år med

et velfungerende og harmonisk sekretariat,

hvor specielt vi i bestyrelsen har

nydt godt af det gode samarbejde i dagligdagen

.

Så fra alle os i Foreningen Danske Revisorer

skal der lyde et stort tak til Dig

Tom for Din store og altid helhjertede

indsats for foreningen .

Som anført i overskriften er der naturligvis

også en ny direktør til vores

forening og det en fornøjelse, at kunne

præsentere vores nye direktør som

mange af Jer allerede kender, nemlig

revisor Carsten Klint, der er mangeårigt

medlem af Foreningen Danske

Revisorer .

Carsten Klint, der er 54 år, har været

medlem af foreningen gennem mere

end 20 år, først i kraft af egen virksomhed

og senest som lønmodtagermedlem

efter, at have overdraget sin virksomhed

til Dansk Revision .

Carsten har derfor et godt kendskab

til foreningen og med sin faglige bag-

Danske Revisorer 3-2008 2-2009

Af registreret revisor FDR Merete Leth, formand for FDR

grund også til vores daglige arbejde,

hvilket vi anser som en stor styrke

for dels Carsten som ny direktør,

men i høj grad også for os som medlemmer

.

Vi glæder os til, at byde Dig velkommen

og ser frem til en godt og konstruktivt

samarbejde .

Foreningen gennemgår i disse år en

større omvæltning, ny formand,

to nye bestyrelsesmedlemmer, ny

direktør og ved næste generalforsamling

mindst et nyt bestyrelsesmedlem

– det ligger fast da Poul Thomsen

har valgt ikke, at genopstille til bestyrelsen

.

Vi håber naturligvis, at kunne fortsætte

det gode arbejde i og for foreningen

og fortsat kunne tilbyde rele-

vante kurser, faglige værktøjer, et

godt medlemsblad med mere og vi vil

naturligvis lægge vægt på fremdrift

og fornyelse .

Vi kan med tilfredshed konstatere, at

foreningens kursusudvalg har lagt et

stort og godt program for efteråret,

hvor mange relevante kurser er på

programmet og disse kurser dækker

tillige bredt indenfor de emner, der

skal sikre mange af vore medlemmer

den lovpligtige efteruddannelse .

Så mon ikke vi alle får god lejlighed til

på disse kurser, at hilse på vores nye

direktør – Carsten tiltræder i august,

netop som kursussæsonen starter .

Slutteligt ønskes alle en god ”slutspurt”

i statussæsonen og en rigtig god

sommer .

FORENINgEN

DANSkE REVISORER

Munkehatten 32

5220 Odense SØ

Telefon 65 93 25 00

Telefax 65 93 25 08

BEStyRELSE:

Formand:

Merete Leth

Ulstrupvej 10

4682 Tureby

Tlf . 56 20 60 00

Næstformand:

Ejgil Petersen

Nygade 5

4200 Slagelse

Tlf . 58 53 07 65

Ole Nielsen

Mariagervej 17

8900 Randers

Tlf . 86 40 30 02

Keld Dupont

Humlevej 17, 8240 Risskov

Tlf . 86 17 17 60

Poul Thomsen

Wagnersvej 156, 7500 Holstebro

Tlf . 97 41 41 85

Arne M . Jacobsen

Porschevej 3 . 1

7100 Vejle

Tlf . 76 40 83 88

Liselotte Pilegård Jensen

Hareskovvej 19, 4400 Kalundborg

Tlf . 59 56 15 71

StÅENDE uDVALg:

Lovudvalg:

Merete Leth, formand

Ejgil Petersen

Poul Thomsen

Responsumudvalg/klageudvalg:

Merete Leth, formand

Keld Dupont

Arne Jacobsen

Optagelsesudvalg:

Liselotte Pilegård Jensen,

formand

Ejgil Petersen

Redaktionsudvalg:

Ole Nielsen, formand

Keld Dupont

Liselotte Jensen

Kursusudvalg

Keld Dupont, formand

Ole Nielsen

Liselotte Jensen

De stående udvalg kan supplere

sig med andre medlemmer i og

uden for foreningen i forbindelse

med løsningen af mere specielle

opgaver m .v .

Foreningen har nedsat forskellige

projektgrupper, der arbejder

inden for områder som faglitteratur,

revisors fremtidsmuligheder,

edb m .v ., ligesom foreningen er

repræsenteret i forskellige udvalg

og arbejdsgrupper .

More magazines by this user
Similar magazines