Impuls februar.indd - Nyimpuls.dk

nyimpuls.dk

Impuls februar.indd - Nyimpuls.dk

Kunstig befrugtning

Af Else Byskov

I dag bliver det mere og mere almindeligt at ty til kunstig

befrugtning, hvis man ikke på naturlig måde kan undfange

et barn. Det er naturligvis til stor glæde for mange

par, at de med lægens hjælp kan få deres ønske om at få

et barn opfyldt. De ad kunstig vej undfangne børn er da

også heldigvis sunde og raske og ser ikke ud til på nogen

måde at adskille sig fra andre børn. Men der er alligevel

en forskel, og den er både forudsagt af Martinus og er

for første gang blevet konstateret af lægevidenskaben i

2006.

I Det Evige Verdensbillede 4 skriver Martinus udførligt

om reinkarnationsprocessen og forklarer, hvordan det

diskarnerede væsen i salighedsriget via loven for tiltrækning

bliver tiltrukket til sine kommende forældre ved den

salighedsenergi, de to parter udløser under elskovsakten

og orgasmen. Martinus skriver:

”Når parringsakten således kan blive det udløsende moment

for et åndeligt væsens inkarnation i fysisk materie

og dermed til fysisk manifestation og livsoplevelse på det

materielle plan, skyldes det den guddommelige lyse aura,

den normale parringsakt mellem to enpolede væsner af

modsat køn udløser.

Det er denne aura, der fornemmes som den kulminerende

vellyst- eller behagsfornemmelse af parringsparterne

under parringsakten. Den udgør den allerhøjeste livskraft

og er, som tidligere beskrevet, intet mindre end

Guds hellige ånd. Denne aura er altså af åndelig natur

og har en særlig bølgelængde for hvert enkelt væsen og

kommer normalt kun til kulminationsudløsning under

og hvad så?

parringsakten… Under den normale parringsakt mellem

to væsner af modsat køn udstråler de som nævnt en

åndelig aura eller salighedsenergi, der bevirker, at de

under aktens kulmination kommer på bølgelængde med

den salighedsenergi, som de diskarnerede væsner, der er

modne til genfødsel på det fysiske plan, udstråler…Og

igennem denne kontakt imellem de to parringsvæsners

salighedsenergi og det diskarnerede væsens salighedsenergi

sker den proces, der hedder ’undfangelse’ ”. (DEV

4, stk. 34.18).

Ud fra hvad Martinus skriver her, skulle man tro, at

kunstig befrugtning slet ikke kan lade sig gøre, idet

der jo ikke er nogen salighedsenergi til stede under den

kunstige befrugtningsproces og dermed heller ikke nok

af den ”guddommelige lyse aura”, der skal tiltrække det

diskarnerede væsen i salighedsriget.

Når kunstig befrugtning alligevel kan lykkes, skyldes

det den kolossale overflod, der karakteriserer mange

biologiske processer. Der er fra guddommelig hånd simpelthen

sørget for, at der er så rigeligt til stede af alt det

nødvendige, at blot en brøkdel er nok til at funktionen

kan gennemføres. Tænk blot på de millioner af sædceller,

der er til stede i en enkelt portion sæd – og det er kun én,

der skal bruges.

9

More magazines by this user
Similar magazines