Impuls februar.indd - Nyimpuls.dk

nyimpuls.dk

Impuls februar.indd - Nyimpuls.dk

Kommunikation med

menneskeceller

Backster blev interesseret i hvilken grad denne biokommunikation

også omfattede mennesker. Det førte til forsøg

med fjernelsen af celler fra menneskers mundhuler. Her

befinder personen sig ofte kilometer fra sine celler, og når

man chokeres over begivenheder, man ser i en film, registrerer

cellerne det i laboratoriet mange kilometer væk.

Der er således tale om en ukendt form for cellebevidsthed,

der kommunikerer på tværs af tid og rum, hvilket nu kan

registreres elektrisk.

Backster har publiceret resultaterne i et par videnskabelige

artikler, men først i 2003 udkom hans egen bog om

emnet (Primary Perception), hvor man kan følge hans

både stringente og fantasifulde fremgangsmåder, der

førte til opdagelser af biokommunikationen. Det har ikke

vakt stor interesse indenfor det videnskabelige miljø og

først for nylig har et universitet gentaget hans forsøg med

succes (på Alabama University). Da det ikke ser ud til

at kunne anvendes teknologisk, ved ingen rigtigt, hvad

man skal bruge det til. Derimod har det stor filosofisk

interesse.

Nye verdensbilleder

Backster mener at have påvist en sans der er ældre og

mere primær end vores almindelige sanser. På dette niveau

er vi tilsyneladende forbundet med alt på tværs af

tid og rum, og måske har parapsykologiske fænomener,

som clairvoyance og telepati, den samme oprindelse.

Indenfor kvantefysikken, der arbejder med stoffets mindste

bestanddele, ser man lignende overskridelser af tid og

rum, og har desuden fundet et nyt ukendt energiocean,

der kaldes kvantevakuum eller nulpunktsfeltet. Det kunne

tænkes at være energien herfra som formidler biokommunikationen,

og således er Backsters forsøg med til at

åbne op for nye holistiske verdensbilleder. Backster tager

en mere forsigtig holdning og siger: ”Jeg drager ingen

konklusioner ud fra al dette, men ofte siger jeg; ih hvor

er det altså interessant.”

Kilder: Cleve Backster: Primary Perception. 2003.

Franci Prowse: Exploring a Sentient Word. Shift s.20-23.

nr.11. 2006.

Planters sanseevne ifølge Martinus

v/Ruth Olsen

Det videnskaben endnu ikke forstår har Martinus forklaret,

nemlig at planter har megen af sin kosmiske bevidsthed

i behold. De har godt nok ikke denne bevidsthed på

det fysiske plan men kun på det såkaldt åndelige plan. På

det fysiske plan, det Martinus kalder dagsbevidstheden,

giver planternes bevidsthed sig til kende som instinkt,

dvs som anelser og fornemmelser.

Vore tanker og følelser fungerer faktisk på det åndelige

plan, hvorfor f.eks. afdøde personer kan fornemme fysisk

inkarnerede menneskers tanker og følelser, hvis de ellers

“tuner” ind på dem, dvs vender deres koncentrerede

opmærksomhed på dem. Af gammel vane forestiller de

fleste sig, at det fysiske og åndelige plan er to adskilte

verdner, men det er de jo ikke. Der er kun energifrekvenserne

til forskel. Tanke-energierne er så “fine og højfrekvente”

(Martinus kalder det “kortbølgede”), at de fleste

fysisklevende mennesker ikke er i stand til at registrere

dem med vor nuværende dagsbevidsthed. Derfor kalder

vi dem åndelige. Vi kunne ligeså godt kalde radio- og

TV-signalerne “åndelige”, for det er jo også frekvenser,

vi ikke kan registrere, før de er nedtransformerede.

Planter kan altså, derfra hvor de har deres dagsbevidsthed,

godt opfatte tanker og følelser, men deres mulighed for at

vise dette på det fysiske plan er selvfølgelig begrænset.

Også cellerne i vor krop kan opfatte de fine tanke-energier,

det er jo derfor vi bliver syge af at tænke alt for mange

negative tanker. Energier på det meget fine frekvensniveau

fungerer udenfor det, vi kalder “tid og rum”, hvorfor

afstande ikke betyder noget her. Tid og rum hører jo kun

til det fysiske plan.

Når vi er udenfor “tid-og-rum”-planet, fungerer hele

universet som een sammenhængende helhed, sådan at

det vi oplever afhænger af, hvad vi tænker. De livsenheder,

der indgår i et samarbejde på det fysiske plan, har

på et “højere” plan ønsket dette og det er blevet, hvad

Martinus kalder en “automatfunktion”. De celler, dvs de

livsenheder, der inkarnerer i vor krop, hører til der, fordi

vi tiltrækker dem med vort ønske (urbegær), selv om vi

ikke er dagsbevidste om det.

Det, Backster har opdaget, ligger udenfor vor almindelige

dagsbevidsthed - endnu. Så det vil nok vare en tid endnu,

før den almindelige videnskab forstår, hvad der foregår.

Men de er dog på vej.

13

More magazines by this user
Similar magazines