Impuls februar.indd - Nyimpuls.dk

nyimpuls.dk

Impuls februar.indd - Nyimpuls.dk

v/Walter Christiansen

Som ung mand kom jeg ud for en oplevelse, der mange år

senere bragte mig i forbindelse med Martinus kosmiske

verdensbillede samt med Martinus personlig. Da min

oplevelse kan have interesse for åndeligt interesserede

mennesker, der ligesom jeg selv føler et grundlæggende

behov for at underbygge deres iboende religiøse længsler

med intellektuelle forklaringer på livet og tilværelsen og

derfor føler sig tiltrukket af Martinus kosmiske analyser,

vil jeg gerne fortælle lidt om min situation dengang – og

om hvad der siden hændte.

Åndelig vækkelse

Den 1. december 1960 flyttede jeg ind som lejer af

et kælderværelse i et enfamilieshus, beliggende på et

højdedrag i udkanten af Aabenraa. Jeg var dengang i 22

års-alderen, ugift og beskæftiget som typograf på byens

tyske dagblad. På nævnte tidspunkt havde jeg arbejdet

godt og vel et års tid på virksomheden og der gjort mine

første erfaringer som typografsvend. Sideløbende var jeg

begyndt at interessere mig for spiritisme, reinkarnation,

ufologi m.m. Ja, min interesse for åndelige spørgsmål var

i det forløbne år trådt så stærkt frem i min bevidsthed,

at jeg under et 14 dages typografisk fagkursus i København

havde benyttet lejligheden til i fritiden at besøge

adskillige spirituelle foredrag og til at opsøge nogle

åndskyndige personer i hovedstadsområdet, som var

blevet formidlet mig. Disse havde modtaget mig særdeles

imødekommende, talt med mig i timevis og lånt mig

interessante bøger.

På min daværende lommekalender havde jeg også noteret

mig Martinus Institut, som det var blevet mig anbefalet

at besøge. Men netop den mandag, da jeg havde planlagt

at besøge instituttet til aftenens foredrag, var der kommet

en søvndyssende træthed over mig, som havde nødt

mig til at opgive mit forehavende. Desuagtet kunne jeg

dog vende hjem til Aabenraa med mange nye impulser,

der stimulerede mine åndelige længsler i et omfang og

på en måde, som passede optimalt til min daværende

situation. Således gik det til, at jeg helt imod mit forsæt

ikke kom i forbindelse med Martinus Åndsvidenskab i

oktober 1960.

20

Undervejs med et kosmisk glimt

Omkring mit første møde med Martinus

Min åndelige vækkelse i månederne forud havde i begyndelsen

fået mig til at tvivle stærkt på meningen med

at forblive i det for mig uvante miljø, som min første

ansættelse som typografsvend havde konfronteret mig

med. Atter og atter havde jeg spurgt mig selv, om det

ikke ville være mere sandt og rigtigt for mig snarest

at opgive mit håndværk og i stedet sætte kurs mod en

uddannelse som teolog, for i al min gøren og laden at

kunne tage umiddelbart bestik af et mere guddommeligt

miljø end mit daværende. I den forbindelse mindedes jeg

et konkret uddannelsestilbud, som min tyske konfirmationspræst

nogle år tidligere havde fremlagt for mine

forældre og som jeg dengang ikke havde kunnet stille

noget op med.

Mine overvejelser om snarest at opgive mit håndværk og

i stedet sætte kurs mod en teologisk uddannelse accelererede

til en sjælsbelastende krise, der forlangte en hurtig

afklaring. På tredjedagen af mit ensomme selvopgør slog

jeg sporadisk op i en af mine nyerhvervede bøger, en

dansksproget antologi om junglelægen Albert Schweitzers

liv og tænkning. Bogens titel var ”Vejen til dig selv”.

Mit blik faldt da på nogle ord af Albert Schweitzer der

greb mig så dybt, at jeg i samme øjeblik besluttede at

forblive i det praktiske livs jungle for der at forsøge mig

på at gøre selve dette liv til en gudstjeneste.

More magazines by this user
Similar magazines