Impuls februar.indd - Nyimpuls.dk

nyimpuls.dk

Impuls februar.indd - Nyimpuls.dk

2

ABONNEMENTSPRIS

180 kr pr. år (4 numre),

dog Sverige og Norge 200 kr, portofrit tilsendt.

Dansk giro: 925 4242 - Norsk giro: 7877 08

07521 - Svensk giro: 39 27 16-7

Bladet udkommer medio marts, juni,

september og december

LØSSALG

40 kr stk plus porto, i alt 50 kr

ARTIKLER og andet stof til næste nr. bedes

fremsendt senest 1. maj 2007

Artikelforfattere står selv inde for deres artikels

indhold, der ikke nødvendigvis deles af redaktionen.

KOSMOLOGISK INFORMATION

er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation

til Martinus’ verdensbillede.

Få bogliste tilsendt! Forlags- og redaktionsadresse:

Kosmologisk Information,

Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland.

Tlf 59 30 52 72 (bedst hverdage ml kl 9-11)

E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

www.nyimpuls.dk

Forside:

Hartmut Warms computerfremstillede

figur af Mars og Venus’ bevægelser

Så er det tid for

abonnementsfornyelse

For de der ikke har betalt abonnement

for 2007 ligger der et girokort her i bladet.

Der står 200 kr (for udlandet 220

kr) på girokortet, for nu er vi nødt til at

forhøje årsabonnementet, eftersom postvæsenet

har sat portoen op hvert år i de

sidste mange år, (et privatiseret firma skal

jo skaffe overskud til aktionærerne!).

Nok skal bladet og den “selvejende

fond” bag det, Kosmologisk Information,

ikke give overskud, men det skulle gerne

løbe rundt uden underskud. Så nu håber

jeg, I husker at få pengene sendt, fordi I

gerne fortsat vil have bladet.

Som I kan se på bagsiden, sælger vi stadig

Tverskovs trilogi til den særlige billige

udsalgspris. Grunden til den utroligt

lave pris skyldes, at bøgernes trykning

er betalt, forfatteren skal ikke have honorar,

og vi synes, det er meget bedre, at

nogen får glæde af det gode værk, end

det ligger på et lager til glæde for ingen.

Bøgerne er en rigtig god gaveide, især til

de, der stadig er noget skeptiske overfor

det spirituelle.

Vi minder også om, at man kan få gamle

numre af Impuls til 10 kr stk, evt. gratis

ældre prøvenumre til sit venteværelse eller

lign., hvis man har f.eks. en klinik.

Håber ellers dette nummer - bemærk vi

nu er begyndt på 25. årgang! - vil være til

glæde og inspiration.

Kærlig hilsen

Ruth

More magazines by this user
Similar magazines