Lyngby kirkeblad jan - apr 2010

lyngby.kirke.dk

Lyngby kirkeblad jan - apr 2010

lyngby kirke

j a n u a r · F E b r u a r · m a r t s · a p r i l · 2 0 1 0

Fosterdiagnostik – hvad skal jeg gøre?

Tiden læger alle sår – eller gør den?

Eftermiddagsgudstjenester: Etiske dilemmaer

Menighedsmøde


2

Hvad skal jeg gøre?

af Karen marie sø leth-nissen

jeg er gravid, og får automatisk

brev om at komme til scanning på

sygehuset. De har booket mig ind

i kalenderen, og det er såmænd

bare at møde op. scanningen er en

såkaldt nakkefoldsscanning som kan

afsløre om mit ufødte barn vil fødes

med Downs syndrom. altså være

det, vi kalder et mongolbarn. skal

jeg blive scannet? Hvad nu, hvis mit

barn har Downs syndrom – hvad vil

jeg så gøre? Og er min mand og jeg

overhovedet enige?

Det er efterhånden mange år siden,

jeg stod i ovenstående dilemma.

men jeg husker stadig tydeligt, hvor

ked af det jeg blev, da jeg fik tænkt

sagen igennem. For hvad ville jeg

vælge, hvis jeg fik at vide, at vi skulle

have et handicappet barn?

Da vi ventede vores første

barn, havde vi ikke tænkt over det

med scanningen. Vi havde nærmest

Vi holder 4 eftermiddagsgudstjenester

i foråret under temaet ”Etiske

dilemmaer”. Vi begynder hver gang

med en gudstjeneste i kirken, hvor

prædikanten prædiker i forhold til

dagens tema. Herefter går vi i sognegården

til fælles spisning og hører

oplægsholderens indlæg, før vi går

over til åben debat.

opfattet scanningen som en rar

lejlighed til at få det første billede af

vores kommende barn. Først da jeg

lå på briksen ved scanneren, mens

jordemoderen forklarede os at alt

så normalt ud, gik det op for os, at

det kunne have været anderledes. at

det netop ikke var en hyggestund, vi

havde været en del af.

Og derfor blev det hele også

meget mere alvorligt, da vi skulle

have vores andet barn. For da brevet

om scanning kom, huskede vi pludselig,

hvordan det var første gang. Der

gik fem uger fra vi fik brevet, og til

scanningen så fandt sted. jeg turde

ikke sige nej. men jeg syntes, det

var forfærdelige fem uger, hvor jeg

slet ikke var glad for min graviditet.

Det var tungt og trist og svært, og

da det var overstået, svor jeg aldrig

at gennemgå det igen. selvom alt

tydede på, at vores barn ville blive

helt normalt. For jeg vidste ikke,

hvad jeg ville have gjort, hvis der var

noget galt. Ville jeg have aborteret

et barn, som jeg havde glædet mig

sådan til? Hvad ville sådan en abort

have gjort ved mig? Og min mand, og

vores forhold? Og hvad skulle vi i så

fald have sagt til vores ældste, som

glædede sig til at få en lillebror eller

lillesøster? at det var en ommer?

jeg aner det ikke. jeg ved ikke,

hvad jeg ville have gjort. Og jeg er

Eftermiddagsgudstjenester: Etiske dilemmaer

Søndag d. 17. januar kl. 16.00

jørgen Demant prædiker. Ved gudstjenesten

vil musikledsagelsen være

af andre instrumenter end orglet.

Vi har i dag ”passiv dødshjælp”,

men skal denne afløses af ”aktiv dødshjælp”?

Vil den personlige frihed og

det frie valg i forbindelse med lidelse

og død ikke blive ubærlig? journalist

og medlem af Etisk råd, Klaus birkholm,

kommer med et oplæg.


meget taknemmelig for, at jeg ikke

kom i det dilemma.

min historie kunne jo godt

munde ud i et stort og rungende

nej til undersøgelse af ufødte børn,

altså fosterdiagnostik. så klart synes

jeg dog ikke, det er. Der kan være

tilfælde, hvor barnet kan få et bedre

liv, fordi man tidligt har opdaget at

det lider af en bestemt sygdom. Der

kan være arvelige sygdomme på spil.

så fosterdiagnostik er ikke entydigt

godt eller dårligt. men vi råder i dag

over teknologi, som kan hjælpe os,

- men som også kaster os ud i en

masse store spørgsmål, som vi slet

ikke er opdraget til at håndtere. Fosterdiagnostik

blev først en mulighed

op gennem 1970’erne.

på de 9 år, der er gået, siden jeg

stod i dilemmaet, har udviklingen

taget endnu mere fart. som gravid

skal man i dag tage stilling til meget

komplekse muligheder og risici.

Og hvad skal man gøre med al den

viden?

sådan er virkeligheden – nu

– når man får børn. Der skal hele

tiden vælges. men hvad er det rigtige

Søndag d. 21. februar kl. 16.00

leif bork Hansen prædiker. Efter

gudstjenesten fortæller lederen af

Vridsløselille statsfængsels Fangekor,

louise adrian, om sit arbejde med

Fangekoret. i forbindelse med at hun

modtog spil Dansk Dagens ildsjælspris

i 2008, udtalte dommerpanelet,

at hun gennem sit arbejde viser, at

musik er en kraft, der kan ændre

folks liv.

valg? Hvad skal jeg, eller vi, gøre?

Det er et stort valg at træffe alene.

mange af os står som venner

eller bedsteforældre på sidelinjen

og følger på afstand de kommende

forældres udfordringer. men forstår

vi problematikken? Ved vi, hvad parrene

udsættes for? Hvad det er, der

skal tages stilling til?

jeg tror, at vi alle har brug for

at vide mere om emnet, så vi kan

forstå, hvad de kommende forældre

står i. måske vi kunne være det menneske,

som de kan dele deres tanker

og overvejelser med? Vi kan ikke

tage beslutningen for dem. men vi

kan lytte.

Fosterdiagnostik som etisk dilemma

er temaet i marts måneds temagudstjeneste.

Vi får besøg af adm.

dir. Karin Verland, som er læge og

medlem af Etisk råd, og som har været

med til at udarbejde Etisk råds

nye store ”Fremtidens fosterdiagnostik”,

som kan bestilles på Etisk

råds hjemmeside. Karin Verland vil

redegøre for de muligheder vi har

indenfor fosterdiagnostik i dag, og

tale om de dilemmaer, som både de

Søndag d. 21. marts kl. 16.00

Karen marie sø leth-nissen prædiker.

Dilemmaet omkring fosterdiagnostik.

adm. dir. Karin Verland, som er

læge og medlem af Etisk råd, kommer

og fortæller om de muligheder, vi i

dag har for at undersøge det ufødte

barn, og hvilke etiske dilemmaer, det

stiller hhv. de kommende forældre,

lægen og jordemoderen overfor. Kan

vi håndtere at vide så meget om et

ufødt barn? Hvad betyder det for evt.

fravalg af børn, og hvilke konsekvenser

får det for vores menneskesyn?

kommende forældre, jordemoder

og læge bliver sat overfor. Debatten

bagefter er åben for spørgsmål fra

salen. jeg selv kunne godt tænke mig

at diskutere: Hvornår bliver man et

menneske i dag? Er det først, når

man er blevet undersøgt og godkendt

på sygehuset? Eller er det, når

man er født? Eller er det, sådan lidt

gammeldags, ved undfangelsen?

Forårets temagudstjenester

foregår alle fire under temaet ”Etiske

dilemmaer”.

Vi fik en udfordring fra et medlem

af menigheden: i skulle tage og

lave noget om etiske dilemmaer!

Den udfordring tog vi på os, og alle

vi fire præster har valgt et tema,

som vi er optaget af.

De fire temaer bliver aktiv dødshjælp,

fængselsvæsnet, fosterdiagnostik

og psykisk sygdom. Vi skal

altså diskutere død og liv, ude eller

inde, rask eller syg. Velkommen til

temagudstjeneste!

Søndag d. 11. april kl. 16.00

merete b. johansen prædiker.

Etik i praksis – om at arbejde

imod de mange fordomme, som knytter

sig til mennesker med psykiske

problemer. Denne eftermiddags

oplægsholder er Kirsten bender

lund, uddannet lærer og tidligere

medarbejder ved bogstøtten, som er

en del af Fountain House. Fountain

House er en selvejende institution,

der arbejder for og med unge med

psykiske problemer fra kontorer

over det meste af verden.


4 n y H E D E r & a r r a n g E m E n t E r

tiden læger alle sår – eller gør den?

Christianskirken og lyngby kirke har i fællesskab arrangeret et forløb om sorg og tab.

studiekreds

sorgens mange ansigter

i bibelen

ved jørgen Demant

lyngby kirkes sognegård

i denne studiekreds vil vi se, hvorledes

bibelen forholder sig til det

menneske, der udsættes for tab og

stor sorg. Hvordan reagerer disse

mennesker, og hvordan forholder

gud sig til deres tab og sorg?

tekster til den første aften kan

hentes på kirkekontoret fra mandag

d. 8. februar.

Torsdag d. 18. februar kl. 19.30

job og alle de andre i Det gamle

testamente, der løber panden mod

en mur

Torsdag d. 11. marts kl. 19.30

jesu svar på vennernes gråd

Torsdag d. 18. marts kl. 19.30

apostelen paulus’ krisehjælp

Vidste du det? narrefiguren

af Karsten møller

Kalkmalerierne i de danske landsbykirker

er et yndet udflugtsmål for

turister og historieinteresserede.

Disse kalkmaleriers mangfoldighed i

motiv, tema og dramatisk fremstilling

giver et indtryk af et samfund, hvor

bibelen og dagligdagens moral var

tilværelsens omdrejningspunkter.

i mange kirker kan man se ganske

ramsaltede figurer og scener,

hvor der ikke er lagt fingre imellem

Foredrag

sorgens mange ansigter

lyngby kirkes sognegård

Torsdag d. 25. marts kl. 19.30

Overlæge, speciallæge i psykiatri, jørgen

Due madsen, giver ud fra case-materiale

et bud på, hvordan mennesker

klarer de svære spørgsmål, der opstår

i forbindelse med tab og sorg.

jørgen Due madsen har i mange

år sammen med sin kone, familieterapeut

og psykolog annette Due

madsen, besvaret breve i brevkassen

”spørg om livet” i Kristeligt Dagblad.

teaterforestilling

”Oscar og den lyserøde

dame”

Christianskirken,

Christian X’s allé 120

Onsdag d. 14. april kl. 19.00

En teatermonolog med pia rosenbaum.

Det er historien om den kræftsyge

dreng Oscar og hans fantastiske

sidste dage på hospitalet. tante rosa

– en frivillig hjælper – har opfordret

ham til at skrive til gud og betro

ham sine tanker. Og rosa og Oscar

udveksler tanker om livet og døden.

Det er en fortælling om, hvordan vi

kan lytte, forstå og komme overens

med de store spørgsmål om liv og

død, tro og gud. Entré: 50 kr.

samtaleaftener

tiden læger alle sår

– eller gør den?

ved Eva borbye pedersen

Christianskirkens sognegård,

Christian X’s allé 120

Onsdag d. 7. april kl. 19.30

Onsdag d. 21. april kl. 19.30

to aftener om krise, tab og sorg. som

oplæg skal vi høre om krise- og sorgprocessen,

ikke alene i forbindelse

med vore nærmestes død, men også

ved mange andre tabssituationer.

Oplæggene vil danne udgangspunkt

for en fælles samtale, hvor deltagerne

kan trække på egne erfaringer.

– således også i lyngby kirke indtil

den store restaurering i 1914–16.

Her dukkede nemlig et temmelig

direkte motiv op; en mandsperson

sad på hug og forrettede sin

nødtørft aldeles uhæmmet. Dette

var ikke passende set ud fra tidens

blufærdighed og moral, hvorfor et

nodeark blev malet, så narrefiguren i

dag fremstår som sanger.


samtalerum

for forældre der har

mistet voksne børn

Forældre, der har mistet et voksent

barn, indbydes til fælles samtale med

andre i samme situation.

Vi mødes 1. onsdag i måneden

i lyngby Kirkestræde 10 a kl.

15.00–16. 0:

6. januar, 3. februar, 3. marts,

7. april

man er velkommen til at ringe til

leanne Corward, tlf.: 9 69 80 72

eller til kirkekontoret.

legestue ved Vibeke lentz

lyngby kirke inviterer til legestue

i sognegården hver onsdag kl.

9.30–12.30 fra d. 6. januar. Der vil

dog ikke være legestue i ferierne.

mød op til socialt samvær med dine

børn i alderen 6 mdr. til 6 år. Der vil

blive sunget og spillet. i kan få lidt af

spise og drikke – det koster 15 kr.

pr. måned pr. barn.

babysalmesang og rytmik

ved marianne Ørum

rasmussen og Karen

marie sø leth-nissen

Vi tilbyder babysalmesang i kirkerummet,

hvor vi sammen synger, leger

og danser med børnene. Vi synger

både salmer og klassiske børnesange,

og vi bruger fagter, rasleæg, biler,

dukker, faldskærm og sæbebobler

– og vi har det hyggeligt med hinanden.

Forløbet passer godt til børn i

alderen ca. 7 mdr. til 2 år.

Lyngby kirke 10 torsdage kl.

15.00–15.45 fra 21. januar til 25.

marts.

Deltagelse er gratis, og man kan

bare møde op, når det passer.

n y H E D E r & a r r a n g E m E n t E r 5

søren Kierkegaard

-aftener

ved leif bork Hansen

to aftener i sognegården om

Kierkegaard og afro-amerikanske

eksistentielle forfattere.

Torsdag d. 28. januar kl. 19.30

Kierkegaard og Richard Wright

richard Wright (1908–1960) er ikke

mindst kendt for Søn af de sorte og

Onkel Toms børn.

Tirsdag d. 23. marts kl. 19.30

Kierkegaard og James Baldwin

james baldwin (1924–1987) betragtes

som en af de største amerikanske

forfattere efter 1945.

både richard Wright og james

baldwin emigrerede fra amerika og

levede i eksil i paris.

litteraturstudiekreds

ved jørgen Demant

Kom og få en god læseoplevelse! litteraturkredsen

fortsætter – vi læser

bøger og får lejlighed til at dele

læsefrugterne med andre.

Torsdag d. 4. februar

Knud Romer: Den som blinker er bange

for døden

Torsdag d. 4. marts

Joseph Roth: Job

Torsdag d. 8. april

Per Olov Engquist: Et andet liv

Hver gang kl. 19. 0 i sognegården.

Den første bog kan afhentes

på kirkekontoret fra mandag d. 11.

januar.

syng påsken ind

Tirsdag d. 30. marts kl. 19.00

ved kirkens præster

påsketiden har nogle af de stærkeste

salmer i vores salmebog.

De koncentrerer sig om temaet

liv-død-liv. Ved at synge disse

salmer samt de forårssange, som

låner temaet fra påsken, bliver vi

næsten ført igennem påskedramaet.

Kom og vær med i lyngby

kirke til at synge jer ind i påskens

og forårets tid.

skærtorsdagsmåltid

Skærtorsdag d. 1. april

kl. 10.30

gudstjeneste ved leif bork Hansen.

Efter gudstjenesten samles vi

til frokost i sognegården.

Kyndelmisse ved Karen

marie sø leth-nissen

Onsdag d. 3. februar kl. 18.30

Kyndelmisse er vinterens midte,

hvor den føles mørkest og der

stadig er langt til sommer! Vi fejrer

kyndelmisse med en familiegudstjeneste

i kirken, hvor vi sammen med

lyngbykirkernes børnekor og spejderne

vil bringe lys ind i den lyse tid.

Vi begynder med at mødes udenfor

kirkedøren, og bærer sammen lys

ind i kirkerummet.

Efter gudstjenesten går vi ned i

sognegården, får lidt at spise og hygger

os. Vi slutter ca. kl. 20.00.


6

Ældremøder

Tirsdag d. 5. januar

ved merete b. johansen

Vores erindring er vores historie. En

eftermiddag om, hvordan vores egne

og vores fælles erindringer gør os til

dem vi er.

Tirsdag d. 2. februar

ved jørgen Demant

”Herren velsigne dig og forbavse

dig…” Om højskoleforstander Knud

Hansen, askov Højskole.

Tirsdag d. 2. marts

ved leif bork Hansen

Om grundtvigs liv og salmer.

Tirsdag d. 6. april

ved Karen marie sø leth-nissen

Vi skal høre om mysteriet om

Dødehavsrullerne. Hvordan blev de

fundet? Hvad handlede skandalen i

1980’erne om? Hvordan går det i dag

med Dødehavsrullerne? Kan vi finde

flere? Kom og hør den spændende

historie om vor tids største håndskriftsfund.

Hver gang kl. 1 . 0–15. 0 i

sognegården.

Områdecenter baunehøj

gudstjenester for ældre på baunehøj

er åbne for alle. De begynder kl.

1 . 0 og afholdes den første fredag

i måneden (bemærk ændret ugedag)

i aktivitetscentret i stueetagen,

bauneporten 22. gudstjenesterne

ledes af merete b. johansen.

Fredag d. 8. januar

Fredag d. 5. februar

Fredag d. 5. marts

Fredag d. 9. april

n y H E D E r & a r r a n g E m E n t E r

lappemøder

ved Esther petersen

i mødelokalet, lyngby Kirkestræde

10 a, strikkes og hækles tæpper og

trøjer til mother teresas arbejde i

indien. alle interesserede er meget

velkomne. Vi mødes 1. og . torsdag

i måneden kl. 1 .00-15.00:

7. og 21. januar

4. og 18. februar

4. og 18. marts

8. og 22. april

Fastelavn

Søndag d. 14. februar kl. 10.30

gudstjeneste ved merete b. johansen.

lyngbykirkernes børnekor

medvirker.

Herefter fastelavnsfest i sognegården

med tøndeslagning, fastelavnsboller

og varm kakao.

Konfirmandgudstjeneste

med gospelsang

Søndag d. 28. februar kl. 16.00

gudstjeneste ved konfirmanderne

og Karen marie sø leth-nissen.

Konfirmanderne er med til at arrangere

gospelgudstjeneste i kirken.

Vi skal synge gospelsange og salmer

sammen, have nadver og høre prædiken.

alle er velkomne!

menighedsmøde for alle

i sognet

Torsdag d. 14. januar kl. 19.00 i

Sognegården

menighedsrådet afholder et orienteringsmøde,

hvor der vil blive

redegjort for menighedsrådets arbejde

i 2009 og planerne for 2010.

Der vil blive orienteret om

• Kirkelige aktiviteter

• Kirkens restaurering

• Kirkegården

• Økonomi

Menighedsrådet

sogneindsamling 2010

Søndag d. 7. marts

afholdes sogneindsamling til Folkekirkens

nødhjælps internationale

arbejde blandt verdens fattigste,

med fokus på bekæmpelse af sult.

Folkekirkens nødhjælp hjælper

bl. a. fattige med at forebygge og

tilpasse sig konsekvenserne af

klimaforandringerne.

Du kan melde dig som indsamler

ved at kontakte kirkekontoret,

eller du kan møde op d. 7. marts i

lyngby Kirkestræde 10 a kl. 12.00.

menighedsrådsmøder

Tirsdag d. 19. januar

Tirsdag d. 16. februar

Tirsdag d. 16. marts

Tirsdag d. 20. april

møderne er offentlige. Hver gang

kl. 19.00 i sognegården.


præsterne

Julie K. Goldschmidt (kbf)

barselsorlov.

Vikar for julie K. goldschmidt:

Karen Marie Sø Leth-Nissen

Kontor i lyngby Kirkestræde 10 a.

træffes bedst på tlf. 24 45 7 76 mandag–torsdag

kl. 10–11 samt torsdag

kl. 16–17. Fredag fri.

E-mail: kmln@km.dk

Jørgen Demant (kbf)

Hjortekærsvej 74, 2800 Kgs. lyngby

tlf.: 45 88 40 75

E-mail: jtd@km.dk

træffes bedst tirsdag, torsdag og

fredag kl. 10–11. mandag fri.

Leif Bork Hansen

rustenborgvej 5, 2800 Kgs. lyngby

tlf.: 45 87 24 8

E-mail: iboh@km.dk

træffes bedst mandag –torsdag kl.

10–11 samt onsdag kl. 18–19. Fredag fri.

Merete B. Johansen

Kontor i sognegården.

træffes bedst på tlf. 29 24 71 80 eller

45 87 5 00 tirsdag, onsdag og fredag

kl. 1 –14. mandag fri.

E-mail: mejoh@km.dk

bladet lyngby Kirke

Ansvarshavende redaktør:

jørgen Demant

Redaktion: bladudvalget

Layout: Freiheit09

Tryk: glumsø bogtrykkeri a/s

Stof til næste nummer:

afleveres til ansvarshavende redaktør

senest 1. marts 2010

K O n t a K t t i l l y n g b y K i r K E

Kirkekontoret

lyngby Kirkestræde 10 a

boks 162, 2800 Kgs. lyngby

tlf.: 45 87 5 76, Fax: 45 87 76 41

E-mail: lyngbykirkekontor@mail.dk

mandag–fredag kl. 9–1 samt torsdag

kl. 16–18.

Sognegården: stades Krog 9

Organist Gerda Hartmann

Elverbo 9, 2840 Holte

tlf.: 45 42 16 08

træffes bedst kl. 9–10. Onsdag fri.

Kirketjener Marianne Ørum

Rasmussen

tlf.: 26 24 9 97. tirsdag fri.

Kirketjener Mogens Pedersen

tlf.: 29 45 04 12. torsdag fri.

De grønne pigespejdere

nærmere oplysninger:

marie louise berg

tlf.: 45 87 67 46

E-mail: berg-thomsen@email.dk

Lyngbykirkernes Spirekor

og Børnekor

Korleder: Vibeke sahner Ockelmann.

tlf.: 29 42 16 69

E-mail: v_s_ockelmann@hotmail.com

menighedsrådet

Formand for menighedsrådet

Peter Schmidt

poppelhegnet 1 , st. th.

2800 Kgs. lyngby

tlf.: 45 87 7 82

Kirkenøglen

Fødselsanmeldelse

Fødsel meddeles senest 14 dage efter

til kirkekontoret. Fødselsanmeldelsen

samt (for ugifte) Omsorgs- og ansvarserklæring

medbringes.

Navngivning

navngivning finder sted ved henvendelse

til kirkekontoret. barnet skal

have navn, enten ved navngivning eller

i forbindelse med dåb, inden

6 måneder.

Dåb

Dåb anmeldes til kirkekontoret;

selve dåbshandlingen aftales med den

præst, der skal foretage dåben.

Vielse

Vielse anmeldes til kommunens

vielseskontor, der udsteder prøvelsesattest.

skal vielsen finde sted i

kirken, aftales tid ved henvendelse til

kirkekontoret.

Begravelse og bisættelse

Henvendelse rettes til den præst, der

skal medvirke, eller til kirkekontoret.

Kirken er åben mandag–lørdag kl. 9–16. se også www.lyngby-kirke.dk

7


januar

Fredag d. 1. Nytårsdag

10.30 Karen marie sø leth-nissen

Søndag d. 3. Helligtrekonger

10.30 jørgen Demant

Søndag d. 10.

1. søndag efter Helligtrekonger

09.00 merete b. johansen

10.30 leif bork Hansen

Kirkekaffe

Søndag d. 17.

2. søndag efter Helligtrekonger

10.30 Karen marie sø leth-nissen

16.00 jørgen Demant

Søndag d. 24. Sidste søndag

efter Helligtrekonger

09.00 leif bork Hansen

10.30 merete b. johansen

Søndag d. 31. Septuagesima

09.00 Karen marie sø leth-nissen

10.30 leif bork Hansen

Februar

Onsdag d. 3.

18.30 Karen marie sø leth-nissen

Kyndelmissegudstjeneste

Søndag d. 7. Seksagesima

09.00 leif bork Hansen

10.30 Karen marie sø leth-nissen

Kirkekaffe

læs mere om vores arrangementer

og find oplysninger om sogn og

menighed på www.lyngby-kirke.dk.

se også lyngby kirkes annoncer i

Det grønne Område.

g u D s t j E n E s t E r

Søndag d. 14. Fastelavn

09.00 Karen marie sø leth-nissen

10.30 merete b. johansen

lyngbykirkernes børnekor medvirker

Søndag d. 21.

1. søndag i fasten

10.30 jørgen Demant

16.00 leif bork Hansen

Søndag d. 28.

2. søndag i fasten

10.30 leif bork Hansen

16.00 Karen marie sø leth-nissen

Konfirmandgudstjeneste

marts

Søndag d. 7.

3. søndag i fasten

09.00 jørgen Demant

10.30 Karen marie sø leth-nissen

Søndag d. 14.

Midfaste

09.00 leif bork Hansen

10.30 merete b. johansen

Kirkekaffe

Søndag d. 21.

Mariæ Bebudelse

10.30 leif bork Hansen

16.00 Karen marie sø leth-nissen

Søndag d. 28.

Palmesøndag

10.30 jørgen Demant

april

Skærtorsdag d. 1.

10.30 leif bork Hansen

Langfredag d. 2.

10.30 Karen marie sø leth-nissen

Søndag d. 4.

Påskedag

10.30 merete b. johansen

Mandag d. 5.

2. påskedag

10.30 jørgen Demant

Søndag d. 11.

1. søndag efter påske

10.30 Karen marie sø leth-nissen

Kirkekaffe

16.00 merete b. johansen

Søndag d. 18.

2. søndag efter påske

09.00 jørgen Demant

10.30 merete b. johansen

Søndag d. 25.

3. søndag efter påske

09.00 Karen marie sø leth-nissen

10.30 jørgen Demant

Fredag d. 30.

St. Bededag

10.00 merete b. johansen

Konfirmation

12.00 merete b. johansen

Konfirmation

næste nummer af lyngby Kirke

udkommer til maj 2010.

More magazines by this user
Similar magazines