praktisk kursusforløb i udbudsrettens az - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

praktisk kursusforløb i udbudsrettens az - Udbudsportalen

PRAKTISK KURSUSFORLØB I

UDBUDSRETTENS A-Z

Udbudsrettens A-Z klæder udbudspraktikeren på til at gennemføre

optimale udbudsprocesser. Vi giver dig en grundig gennemgang af

kravene i direktiverne, tilbudsloven og retspraksis og undervejs får du en

række praktiske tips til, hvordan udbudsprocessen kan indrettes, så processen

optimeres, og du får bedre tilbud.

Kursusplanen svarer i vidt omfang til den undervisningsplan, som anvendes for udbudsret ved

universiteterne. Udbudsrettens A-Z fokuserer dog i højere grad på den praktiske håndtering af

udbudsregler og –processer, og undervisningen indeholder cases fra den virkelige verden

og eksempler på domme fra Klagenævnet for Udbud, EU-Domstolen og Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsen.

Kurset giver dig en grundlæggende forståelse af udbudsreglerne og en række praktiske

værktøjer og eksempler, som du kan anvende næste gang, du står over for en udbudsretlig

udfordring.

HORTENS UDBUDSRETLIGE KOMPETENCER

Horten rådgiver offentlige myndigheder og virksomheder såvel som private tilbudsgivere om

alle aspekter af en udbudsproces eller licitation. Vi har indgående erfaring med tilrettelæggelse,

udarbejdelse og afholdelse af udbud og sikrer udførlig kvalitetskontrol af udbuds- og

licitationsmateriale. Derudover er vi et af de advokatfirmaer, der har størst erfaring med at

føre sager for Klagenævnet for Udbud.

HVEM KAN DELTAGE?

Kurset henvender sig til dem, der i det daglige arbejder med at gennemføre udbud, licitationer

og annonceringer. Erfaringerne fra efterårets kursus viser, at kurset foruden det

faglige indhold fungerer som et åbent forum for erfaringsudveksling og dialog mellem

deltagerne og underviser. Denne erfaringsudveksling og dialog næres af, at der er både

projektorienterede og juridisk orienterede deltagere.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Deltagelse i kursusforløbet koster 9.499 kr. eksklusiv moms. Efterfølgende deltagere fra

samme myndighed koster 6.500 kr. eksklusiv moms. Ved afmelding senere end 14 dage før

kursets første dag opkræves 50 % af prisen. Der vil være et maksimalt deltagerantal på 25

personer. Kurset vil blive gennemført over fire dage fra kl. 9.30-15.30 i 4 x 6 timer.

Arrangementet foregår i Herning, og nærmere information om kursusstedet bliver meddelt

ved tilmelding.


PROGRAM

Kurset finder sted på nedenfor nævnte datoer fra kl. 9.30-15.30 (indlagt pauser).

17. april 2012

24. april 2012

10. maj 2012

15. maj 2012

UNDERVISERE

Introduktion til udbudsreglerne: Hvem er omfattet? Og efter hvilke regelsæt?

Tærskelværdier og opgørelse af kontrakters værdi.

Undtagne delkontrakter og kort om in-house-reglerne. Valg af udbudsform.

Udbudsformernes forskellige frister. Betingelser for udbud med forhandling.

Indkøbscentraler. Rammeaftaler. SKI. Tekniske specifikationer. Mindstekrav.

Udvælgelseskriterier. Tildelingskriterier og underkriterier. Sociale klausuler og inddragelse

af miljøhensyn.

Rådgiverhabilitet. Dialog med tilbudsgivere. Udfyldelse af udbudsbekendtgørelse/

annonce. Udarbejdelse af udbudsbetingelser. Håndtering af spørgsmål fra tilbudsgivere.

Afvikling af besigtigelser/spørgemøder. Rettelsesblade. Forlængelse af tilbudsfrister.

Håndtering af dokumentationskrav. Prækvalifikation – udvælgelse af tilbudsgivere.

Evaluering af tilbud. Håndtering af forbehold og alternative tilbud. Evalueringsmodeller.

Underretning af tilbudsgivere. Stand still-periode. Annullation af udbud. Håndtering af

aktindsigtsbegæringer. Håndtering af klager.

Andreas Christensen, advokat

Andreas Christensen er specialiseret i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og

statsstøtte.

Annelouise Dalgaard Pedersen, advokat

Annelouise Dalgaard Pedersen er specialiseret i udbudsret, statsstøtte samt konkurrenceret

– både i EU-retligt og nationalt perspektiv.

Thomas Grønkær, advokat

Thomas Grønkær har i en længere årrække beskæftiget sig med udbud i den offentlige

sektor, herunder udbud af større teknologi- og it-anskaffelser i staten.

Christian Marquard Svane, advokatfuldmægtig

Christian Marquard Svane rådgiver om generel udbudsret, herunder den udbudsretlige

regulering af ramme aftaler, indkøbscentraler og indkøbssamarbejder.

TILMELDING

Tilmeld dig på horten.dk/arrangementer senest den 11. april. Der er et begrænset

antal pladser, så vi opfordrer til hurtig tilmelding.

Om Horten

Horten er blandt Danmarks førende advokatfirmaer

med en international profil. Vi rådgiver erhvervslivet og

den offentlige sektor inden for alle juridiske specialer.

Vi er 235 medarbejdere, heraf over 110 jurister, der

står klar til at tage hånd om din virksomheds behov

løsningsorienteret juridisk rådgivning.

Kontakt

Horten

Philip Heymans Allé 7

2900 Hellerup

Tlf 3334 4000

Fax 3334 4001

www.horten.dk

info@horten.dk

Kontaktpersoner

Jette Nim Larsen

Advokatsekretær

Tlf. 3334 4197

jnl@horten.dk

More magazines by this user
Similar magazines