Kopi af det, der ligger på hjemmesiden under Au Pair - Den danske ...

frederikskirkenparis.dk

Kopi af det, der ligger på hjemmesiden under Au Pair - Den danske ...

Kopi af det, der ligger hjemmesiden under Au Pair

I det følgende vil du finde en del informationer om det at være au

pair. Der er dels en række praktiske informationer samt

informationer, der gerne skulle hjælpe dig til at finde ud af, om au

pair jobbet er noget for dig.

Mange unge rejser hvert år til Frankrig inden eller i forbindelse med en

uddannelse. Hvis dine intentioner er at lære det franske sprog og få et

indblik i den franske kultur, er den bedste, billigste og sikreste måde

uden sammenligning gennem et au pair ophold.

Au pair er et fransk udtryk, der betyder " lige fod" og betegner en ung

pige eller mand (min.18 og max. 30 år), som er ansat hos en familie til

hovedsageligt børnepasning og lettere husligt arbejde. Det er meningen,

at au pairen skal betragtes som et medlem af familien, men da der ofte

er store mentalitets- og kulturforskelle mellem dansk og fransk levevis,

kan det være svært at opnå en direkte famliær status hos en fransk

familie. De franske familier kommer betydeligt senere hjem fra arbejde,

end vi danskere er vant til, og har ikke så meget tid til familieliv. For de

fleste er det lidt af et kulturchok at komme til en fransk familie med

anderledes normer indenfor levemåde og børneopdragelse. Som au pair

må du være indstillet at tilpasse dig din værtsfamilies livsstil.

Paris er en fantastisk by. En by, der emmer af historie og storhed og

bugner af flotte bygninger, spændende museer og hyggelige kvarterer.

Eiffeltårnet, Triumfbuen, Sacré Coeur, Notre Dame og Louvre hører til de

mest kendte og besøgte seværdigheder, men Paris rummer mange

andre steder, som måske er mindre kendte men mindst lige så

fascinerende. Der er med andre ord hele tiden nye steder at udforske, så

som parisisk au pair går du en spændende tid i møde med en unik

mulighed for kulturelle oplevelser.

Familierne

Det er fortrinsvis rent franske familier, som vi formidler pladser til, men vi

har også kontakt til en del fransk/danske familier, hvilket kan være en

fordel, hvis det kniber lidt med det franske sprog. De fleste familier bor

inde i selve Paris, men vi formidler desuden au pairs til familier, som bor i

forstæderne til Paris, de såkaldte "banlieues". I Paris bor au pair familien

typisk i en gammel herskabslejlighed. I disse familier bor au pairen ofte

uafhængigt af familien et såkaldt "chambre de bonne" (tjenestepigeværelse).

Disse værelser er placeret øverste etage i samme ejendom

som familiens lejlighed eller i en ejendom et andet sted i byen.

Værelserne er som regel ret små og ikke særlig velholdte men kan


alligevel være meget hyggelige. Som udeboende au pair skal du

selvfølgelig have alle måltider hos familien, også i weekenden, hvor du

måske ikke arbejder. Mange udeboende au pairs er glade for denne

boform, da det gør dem mindre afhængige af familien. Andre føler, at det

kan være svært at blive rigtigt integreret i familien. Hvis du vælger at

blive au pair i en forstad til Paris, vil du næsten altid komme til at bo et

værelse i huset hos familien, og dermed vil du også kunne opnå en

tættere kontakt til familien. Ulempen ved at bo i en forstad er naturligvis,

at du skal bruge tid at komme ind til Paris. For nogle tager det dog

kun ca. 10 min. at komme ind til centrum med de såkaldte RER-tog,

medens det for andre kan tage op til 45 min. afhængigt af, hvor forstaden

ligger.

Arbejdet

Arbejdstiden er max. 30 timer om ugen, 5-6 timer dagligt efter aftale med

familien. Måltiderne regnes ikke med i arbejdstiden, selv om du hjælper

til med madlavning, borddækning og opvask. Arbejdet består først og

fremmest af børnepasning, også selv om forældrene ikke er til stede.

Endvidere skal du hjæpe til med støvsugning, opvask, strygning m.m.,

og du skal være disponibel som babysitter i gennemsnitligt to aftener om

ugen udover de 30 timer.

Ferie/fridage

Som au pair har man ikke krav ferie, men næsten alle får en uge fri til

jul (med løn). Du har ret til en hel fridag i ugens løb, og mindst en gang

om måneden skal denne fridag være en søndag. Langt de fleste au pairs

har dog som regel fri hele weekenden. Desuden har du krav at få fri

de franske helligdage, som ikke altid falder sammen med de danske.

Lommepenge/økonomi

Lommepengene er af kirken fastsat til 320 € om måneden plus penge til

metro/buskort ("Carte orange"), som indenfor Paris koster 50 € pr.

måned. I forstæderne afhænger prisen af afstanden til Paris. Udover

lommepengene skal du naturligvis have kost og logi alle ugens dage.

Rejseudgifterne Danmark-Frankrig tur-retur betaler du selv, men skal du

med familien ferie, er det familien, der skal betale.

Skat

Det er meget vanskeligt at give klare retningslinier for skatteforhold, når

man midlertidigt forlader Danmark, idet reglerne tolkes forskelligt

afhængig af, hvilken kommune man kommer fra. Snak med de lokale

skattemyndigheder inden afrejse.


Sprogskoler

Som au pair er det obligatorisk at følge et sprogkursus, også selv om

man som au pair i Paris selv skal betale. Der er mange skoler at vælge

imellem, som tilbyder kurser af forskellig karakter til svingende priser. Det

er en god idé at bruge lidt tid at undersøge, hvad skolerne tilbyder, så

vent derfor med at undersøge det, til du er kommet herned. Besøg helst

2-3 skoler inden du melder dig ind, da faciliteterne ikke altid er, som

brochuren lover. Gennemsnitsprisen pr. måned ligger ca.160 €. Det

er en god ide at have ekstra penge med hjemmefra til sprogskolen, også

fordi kurserne som regel skal betales forud. I Den danske Kirke findes en

speciel mappe med oplysninger om sprogskolerne og en kommentar til

hver af de skoler, hvor der tidligere har gået danske au pairs.

Sygesikring/sygeforsikring

Det er familiens pligt at indmelde sin au pair i den franske sygesikring.

Mange familier er dog tilbøjelige til at "glemme" dette, da det er temmelig

dyrt. Du skal derfor selv medbringe et EU-sygesikringsbevis fra

Danmark, som man får ved henvendelse til socialkontoret. Beviset

betyder, at man kan få refunderet sine sygeudgifter (ved akut opstået

sygdom) efter de franske sygesikringsregler, dvs. ca. 75%. Til dækning

af de sidste 25 % anbefaler vi, at du tegner en supplerende privat

sygeforsikring gennem et dansk forsikringsselskab som eksempelvis

Kompas Forsikring eller Europæiske Forsikring.

Arrangementer

Den danske Kirke arrangerer 2 gange om året heldags-/ todagsudflugter

til f.eks. Monets Have i Giverny, Champagne-området, Loiredalen og

Normandiet. Derudover er der jævnligt andre aktiviteter såsom

spilledage, dansekurser og udflugter til teaterstykker/biograf.

Ansøgning og ansættelse

For at blive au pair i Paris skal du have haft minimum 2 års fransk samt

være min. 18 år. Hvis du vil ansøge om at blive au pair, skal du udfylde

ansøgningsskemaet og skrive en ansøgning fransk, hvor du fortæller

så meget som muligt om dig selv, din familie, hvad du har beskæftiget

dig med, fritidsinteresser og hvorfor du gerne vil være au pair. Jo flere

oplysninger du skriver, des bedre er mulighederne for at finde den rigtige

familie til dig. Det er desuden en meget god idé at vedlægge kopier af

eventuelle anbefalinger oversat til fransk. Ansøgningen sendes sammen

med to pasfotos (husk at skrive navn bag) og en dansk check 200,-

kr. udstedt til "Eglise Danoise". Au pair sæsonen er 10 måneder og går

fra september til juli. Indsend helst ansøgningen i god tid, gerne så tidligt


foråret som muligt, men der er naturligvis mulighed for at søge hele

året. Interesserede familier henvender sig kirkens ungdomskontor,

hvor de, efter en generel orientering om au pair reglerne, får lejlighed til

at læse au pair ansøgningerne. Familien udvælger en ansøger og får en

kopi af vedkommendes ansøgning. Du bliver således kontaktet direkte af

den franske familie enten pr. brev eller pr. telefon. Hvis du fornemmer, at

den familie, der henvender sig, ikke er noget for dig, er det vigtigt, at du

siger fra. Jeg vil så prøve at finde en anden familie, der svarer bedre til

dine ønsker. En eventuel aftale indgåes eget ansvar, og det er vigtigt

at have rene linier, inden du siger ja til et job. Det er altid en meget god

ide, at få de indgåede aftaler skrift i tilfælde af, at der skulle opstå

uoverensstemmelser et tidspunkt i forløbet. Jeg kan ikke garantere

job til alle, selvom det næsten altid lykkes.

Opsigelse

På ansøgningsskemaet skal du udfylde, hvor lang tid du vil være au pair.

De fleste familier er interesserede i at have au pairen i 10 måneder for at

undgå for mange skift for børnene. Hvis der opstår problemer mellem dig

og en familie, som ikke kan løses, er jeg behjælpelig med at finde en ny

familie. Bemærk at der er 14 dages opsigelsesfrist for både au pair og

familie, og at du ikke må rejse fra en familie, før du har snakket med mig.

Sommer au pair

Enkelte franske familier søger en au pair for sommerferien. De fleste af

disse familier søger en au pair, der kan tage med ferie (næsten altid

til et sted i Frankrig). Meget få familier søger en au pair til at arbejde for

dem i Paris eller en forstad i sommerferien. Reglerne er de samme som

for helårs au pair, dog kan det være svært at følge et sprogkursus, hvis

du ikke er i Paris eller en anden storby med sommerkurser. Når du er

med familien "ferie", kan arbejdstiden godt komme over den normale

arbejdstid (30 timer pr. uge + 2 gange babysitting), og mange gange kan

det være svært at skelne arbejde fra fritid, da du som regel skal bo

sammen med familien. Hvis du arbejder mere end den normale

arbejdstid, skal du enten afspadsere det senere eller betales mere end

de 320 euros pr. måned. Nogle familier søger au pair for både juli og

august, men de fleste har brug for en au pair i august, hvilket kan være

svært at få til at passe med den danske sommerferie. Ansøgningen

udformes som beskrevet ovenfor og indsendes i foråret.

Lidt at tænke over inden du søger

Au pair-jobbet er en fantastisk mulighed for at lære det franske sprog og

den franske kultur godt at kende. Men man skal ikke glemme, at det


også er et rigtigt job, som ikke er lige sjovt hele tiden. Det lyder måske

hårdt, men når familierne søger om at få en au pair, er det ikke fordi de

ønsker at få et ekstra barn i familien, men fordi det er en god måde at få

en stresset hverdag til at hænge sammen . Det er derfor vigtigt, at

man har gjort sig nogle tanker om, hvad det er, man går ind til. Det er en

svær situation for familierne, når deres au pair stopper midt i forløbet,

fordi de alligevel ikke ville være au pair. Du må derfor være indstillet ,

at det til tider vil være meget hårdt at skulle passe børn, vaske op og

stryge, men det hører nu engang med til det at være au pair. Hverdagen

kan i mange familier se meget forskellig ud fra den hverdag, du kender

fra Danmark. Forældrene arbejder, som tidligere nævnt, generelt mere

og kommer senere hjem. Børnene er vant til at have en ny au pair hvert

år og vil derfor prøve grænser af den første tid, fordi de måske er vant til

en hårdere børneopdragelse end den, du kender til. Som den

udefrakommende skal du ikke forvente, at du kan "omvende" familien til

at tænke anderledes. Det er i stedet dig, der må vænne dig til andre

normer. Det er derfor vigtigt, at du er åben og tolerant og kan acceptere

at indordne dig under nye og andre forhold. Da jobbet hovedsagligt

består af børnepasning, er det desuden vigtigt, at du er bevidst om det

ansvar, du tager dig, og at du selvfølgelig er glad for at være sammen

med børn. Og husk at det er den franske kultur, du er taget ned for at

møde godt og ondt. Hvis alt var som derhjemme, ville oplevelsen ikke

være den samme!

Er au pair jobbet noget for dig, så udfyld og mail/send/fax au pair

ansøgningsskemaet til mig.

Ungdomskontoret: Ungdomssekretæren har kontor i kirken og er der til

at hjælpe og rådgive unge danskere, som kommer til Paris.

Ungdomskontoret er åbent for telefonisk henvendelse:

Mandag, tirsdag og torsdag fra 10.00 -12.00 og onsdag fra 16.00 -18.00

Tlf: + 33.8.71.13.82.31. For personlig henvendelse er der åbent:

Mandag, tirsdag og torsdag fra 12.00-15.00 og onsdag fra 18.00-20.00

E-mail: ungkontor@free.fr Fax: +33.1.42.89.66.46.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har yderligere

spørgsmål, eller hvis jeg anden måde kan være dig behjælpelig.

Mange hilsner Gabriela Anna Cieploch, Ungdomssekretær


Ansøgningsskema for au pair kandidater

(Print det ud)

Udfyldes fransk med kuglepen og sendes sammen med

ansøgningen, et brev om dig selv min.. 1 A4 side maskinskreven

fransk, to pasbilleder (skriv navn bagsiden) og en ganske almindelig

dansk check 200,- danske kroner til:

Ungdomskontoret

Eglise Danoise de Paris

17, rue Lord Byron

75008 Paris

France

Husk at din ansøgning vil fungere som din kommende families første

indtryk af dig, så præsenter dig selv en god måde, men vær dog ærlig

og oplys dem om både dine positive og negative sider, således at du

beskriver den samme person, som de en gang skal møde hernede og

være sammen med i en lang periode.

Udfyld kun skemaet, hvis du er sikker , at du har lyst og er i stand til at

gennemføre et au pair ophold. Du skal kunne tage dig et meget stort

ansvar.

Nom : ........................................................................................................

Prénom : .……………………………............................................................

Adresse :............................................................................................…….

....................................................................................................................

Numéro de téléphone :...............................................................…………

Adresse des parents : ...............................................................................

...............................................................................…………………............

Numéro de téléphone des parents : ..........................................................

E-mail : ..........….………………...................................................................

Date et lieu de naissance : ........................................................................

Religion : ..……………………....................................................................


Etudes et diplômes obtenus:......................................................................

..............................................................……………….................................

Combien d'années avez-vous étudié le français?......................................

Quels sont vos intérêts?.............................................................................

....................................................................................................................

Avez-vous des problèmes de santé?.........................................................

...........................................................………………....................................

Nombre et âge de frères et sœurs : ...........................................………….

Avez-vous déjà gardé des enfants?...........................................................

De quel âge à quel âge préférez-vous garder des enfants?.......................

Préférez-vous une chambre dans l'appartement de la famille ou une

chambre indépendante?.................................................…………………..

Préférez-vous habiter en banlieue ou à Paris même?...............................

Préférez-vous une famille française, danoise ou mixte françaisedanoise?………………………………………………………………………….

....................................................................................................................

Avez-vous l'habitude de faire la cuisine?.............................................……

Avez-vous déjà de l'expérience professionnelle par rapport à la garde

d'enfants?.......…………………………………………………………………..

........................................……………….......................................................

Jouez-vous un instrument?.................................................................…..

Avez-vous le permis de conduire ?...........................................................

Fumez-vous?…......………………..............................................................

Combien de mois pensez-vous rester en France?....................................

A partir de quelle date êtes-vous disponible?............................................

More magazines by this user
Similar magazines