Du kan downloade informationsfolder om den ... - AMU Nordjylland

amunordjylland.dk

Du kan downloade informationsfolder om den ... - AMU Nordjylland

Hvornår skal du på kursus?

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en tidsplan, der skal sikre en vis spredning af

efteruddannelsen for de ca. 76.000 chauffører, som er omfattet af kravet om efteruddannelse.

Du skal selv tilmelde dig

Du bliver ikke indkaldt automatisk til efteruddannelse – du eller din arbejdsgiver skal

selv sørge for at melde dig til - men du kan på skemaet herunder se, hvornår du

senest skal have gennemført din efteruddannelse. Eksempel: Hvis du har fødselsdag

den 15. december og kører bus erhvervsmæssigt, skal du være færdig med dine 5

dages efteruddannelse senest den 30. juni 2011. Du må gerne tage din efteruddannelse

tidligere end sidste frist. Den dag, du slutter din efteruddannelse får du et

bevis, som gælder 5 år frem.

Indfasningsordningen for buschauffører er fastsat således:

Fødselsdato Efteruddannelse gennemført senest

1., 2. eller 3.......................................................... 30. juni 2009

4., 5. eller 6.......................................................... 31. december 2009

7., 8. eller 9......................................................... 30. juni 2010

10., 11. eller 12...................................................... 31. december 2010

13., 14. eller 15...................................................... 30. juni 2011

16., 17. eller 18...................................................... 31. december 20

11 19., 20. eller 21................................................. 30. juni 2012

22., 23. eller 24..................................................... 31. december 2012

25., 26. eller 27..................................................... 30. juni 2013

28., 29., 30. eller 31.............................................. 31. december 2013

Hvis du ikke gennemfører din efteruddannelse i rette tid, kan du risikere at få kørselsforbud,

hvis du bliver stoppet af politiet. Du vil også få en bøde for at udføre

erhvervsmæssig kørsel uden at have chaufføruddannelsesbevis.

Uddannelsessted

Omtalte uddannelse foregår på AMU

Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Godtgørelse

Der udbetales godtgørelse (VEU = voksen-

og efteruddannelsesgodtgørelse)

efter gældende regler.

Befordring

Hvis deltagerne kører mere en 24 km

om dagen, ydes der tilskud efter gældende

regler.

Kost og logi

Hvis afstanden mellem hjem og kursussted

er længere end 60 km yder vi tilskud til kost

og logi efter gæl-dende regler.

Yderligere oplysninger

Kontakt Susan Nissen på tlf.: 9633 2229 eller

pr. e-mail: sni@amunordjylland.dk. dk

Sofievej 61 | Boks 519 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211 | aalborg@amunordjylland.dk | www.amunordjylland.dk

Nyt EU-Direktiv

Lovpligtig efteruddannelse for alle buschauffører

2008-2013


Lovpligtig efteruddannelse for buschaufører

Her fra efteråret 2008 starter den obligatoriske efteruddannelse for buschauffører.

Efteruddannelse skal medvirke til at øge færdselssikkerheden, forbedre

miljøet og sikre, at det er professionelle chauffører, der udfører jobbet som buschauffør.

En professionel buschauffør

• Kan føre sin bus hensynsfuldt, komfortabelt

og økonomisk

• Ved hvordan man kører sikkert i trafikken

• Kender reglerne, herunder de nyeste

færdselsregler

• Ved hvordan man reagerer ved uheld og

ulykker

Alt dette – og mere til – indgår i efteruddannelsen,

som foregår som AMU-uddannelse. Det betyder,

at du kommer på en skole, der er vant til

at undervise voksne fra transportområdet.

Når du har gennemført efteruddannelsen, får

du et chaufføruddannelsesbevis, der gælder de

næste 5 år.

Hvornår skal jeg på kursus

Det er ikke alle chauffører, der skal af sted med

det samme. På bagsiden kan du se, hvornår du

senest skal have gennemført din efteruddannelse.

Kurser i efteruddannelsen

Efteruddannelsen varer 5 dage og skal gennemføres

mindst hvert 5. år. Efteruddannelsen består

af 2 dele: Et obligatorisk kursus på 3 dage og 2

dages valgfri kurser.

Man kan også vælge en samlet pakke på 5 dage.

Dette kursus afholdes for enten rutebil- og bybuschauffører

eller for turistbuschauffører.

Det obligatoriske kursus, 3 dage, indeholder:

• Færdselsregler, regler for arbejdstid, køre-

og hviletid

• Transportlovgivning og andre bestemmelser

af relevans for busbranchen

• Hjerte-Lunge-Redning

• Trafiksikkerhed, defensiv- og energirigtig

kørsel,herunder orientering om ny teknologi.

Undervisningen i trafiksikkerhed, defensiv- og

energirigtig kørsel indeholder 2 individuelle køretimer

for hver deltager.

Der findes en lang liste over kurser, der kan vælges

som valgfrie kurser. Det kan fx være køretekniske

kurser, kurser i billettering og kundeservice,

konflikthåndtering, kommunikation og kulturforståelse,

kørsel med 3-akslede dobbeltdækkerbusser,

kørsel i bussimulator og meget mere.

Nogle kurser på listen varer mere end 2 dage. Du

kan sagtens vælge et kursus, der varer 3 eller 5

dage, men det tæller kun med som 2 dage i efteruddannelsen.

Det er ikke alle kurser, der udbydes af din nærmeste

transportskole. Læs mere om de ekstra kurser

vi tilbyder på AMU Nordjylland på www.amunordjylland.dk.

Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger

modellen 3 + 2 dage som din efteruddannelse, så

skal du gennemføre alle 5 dage inden for 12 måneder,

for at du kan få udstedt bevis.

Vilkår for uddannelsen

Efteruddannelsen afholdes i AMU. Din virksomhed får løntabsgodtgørelse efter gældende regler.

Hvis du er nødt til at rejse langt for at gå på kursus, er der særlige støttemuligheder. Hør nærmere

AMU Nordjylland 9633 22 11 eller på www.amunordjylland.dk. Der findes en række undtagelser

for kravet om efteruddannelsen. Dem kan du finde på Færdselsstyrelsens hjemmeside: www.fstyr.

dk

Efteruddannelse som 5-dages pakker

Du kan også vælge at tage en samlet pakke på 5 dage som din efteruddannelse. I pakken ligger den

obligatoriske del samt emner, som er særligt relevante for henholdsvis rutebil- og bybuschauffører eller

for turistbuschauffører.

Selv om der er tale om en samlet pakke, behøver kurset ikke foregå på en uge. Hvis man aftaler det med

skolen – og skolen kan finde nok deltagere, kan kurset sagtens foregå med undervisning 1 dag om ugen

eller med andre mellemrum. Et kursus kan dog ikke splittes mere op end enkelte, hele dage.

Dispensation for indfasningsordningen

Buschauffører, der inden den 10. september

2008, har gennemført og bestået den afsluttende

prøve på:

• faget ”Grundlæggende kvalifikationsuddannelse”

• på erhvervsuddannelsen som buschauffør,

AMU-kurset ”Personbefordring med bus” eller

AMU-kurset ”Grundlæggende kvalifikationsbevis

– bus”

er ikke bundet af tidsplanen i indfasningsordningen,

men skal have bestået den første efteruddannelse

senest 5 år efter, at den afsluttende

prøve er bestået.

Medbring venligst

Du skal medbringe dit AMU kursusbevis eller

bevis fra erhvervsuddannelsen, som bevis på

at du ikke behøver følge indfasningsordningen

– lige som du altid har dit kørekort med.

Særlig ordning for buschauffører, der er

fyldt 60 år

Hvis du er fyldt 60 år inden 10. september

2008, kan du skyde din efteruddannelse indtil

udgangen af 2013.

Sådan får du dit chaufføruddannelsesbevis

Når du er færdig med din efteruddannelse,

sørger AMU Nordjylland for, at der bliver sendt

ansøgning om, at du skal have dit bevis.

Der udstedes et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis

til dig. Chaufføruddannelsesbeviset

vil blive sendt til dig med posten.

Det koster 500 kr. at få chaufføruddannelsesbeviset,

som er et kort, der ligner et kreditkort.

Kortet er udstyret med billede, som bliver taget

her på skolen.

Det er en betingelse for at få udstedt et chaufføruddannelsesbevis,

at du har gyldigt kørekort

D til bus - erhverv. Du skal derfor forevise

gyldigt kørekort over for AMU Nordjylland.

Chaufføruddannelsesbeviset skal medbringes

under kørslen og på forlangende forevises for

politiet.

Du kan få en bøde, hvis du ikke medbringer

beviset under kørslen.

More magazines by this user
Similar magazines