Skovdyrkeren Østjylland - Nr. 19 - Maj 2013 - Skovdyrkerforeningen

skovdyrkerne.dk

Skovdyrkeren Østjylland - Nr. 19 - Maj 2013 - Skovdyrkerforeningen

Kend bestyrelsen – Formand Anders Saldern Nielsen

For at øge kendskabet til foreningens bestyrelse, vil vi

over en periode, præsentere dens medlemmer her på lokalsiderne

i Skovdyrkeren. Vi lægger ud med formand

Anders Saldern Nielsen.

Ejendommen

Anders og familien bor på en gård i deres skov ved

Klovborg tæt ved Gudenåens udspring. ”Min interesse

for skov har jeg fået gennem min uddannelse som

gartneritekniker og mine senere jobs som underviser på

jordbrugsuddannelser.” fortæller Anders.

Familien overtog ejendommen i 1998. Den er på 13,7

hektar, hvoraf det bevoksede areal udgør 11,7 hektar.

Skoven er meget varieret, med de ældste nåletræsbevoksninger

fra 1910, en god andel nål fra 1960’erne,

samt arealer med yngre løvskov, tilplantet efter stormene

i 1999 og 2003. ”For os er skoven først og fremmest

en oplevelsesskov, som vi nyder at komme i, men også

jagten er et element, som min kone og jeg sætter pris

på”, fortæller Anders.

Driften

Selvom skoven samlet set spiller en mindre økonomisk

rolle, er det vigtigt for Anders at indgreb i skoven gennemføres

rationelt og effektivt.

I 2012 blev der udarbejdet en Grøn Driftsplan. Planen

har givet et godt indblik i ejendommen og de mulighe-

Det er vigtigt at indgreb i skoven er rationelle og effektive, så

de giver det bedst mulige økonomiske resultat.

2 Skovdyrkeren 192013

der som findes. Den stående vedmasse er på 220 kbm/

ha og den årlige tilvækst i skoven er på 128 kbm. I den

kommende 10-årige planperiode er der estimeret en

gennemsnitlig årlig hugst på i alt 124 kbm. Planen skitserer

også en række tiltag, som kan forbedre jagten og

naturen på ejendommen.

Ved siden af sit arbejde har Anders også startet en lille

brændefabrik op sammen med en nabo.

Som et bierhverv driver Anders et lille brændefirma. Her står

han ved brændemaskinen, som er omdrejningspunktet for virksomheden.

Foreningen

Anders har været medlem af SØJ siden 1999. ”Jeg er

først og fremmest medlem for at få adgang til rådgivning

og sparring fra min skovfoged. Det er vigtigt for mig at

min skov drives bedst muligt. Samtidig har jeg adgang til

en sikker afsætning af skovens produkter og på troværdige

og gennemskuelige vilkår.”

I 2008 kom Anders ind i bestyrelsen og har siden 2010

været formand. ”Det er vigtigt for mig at ejere af alle

typer af skov, har adgang til faglig rådgivning og god

afsætning. Et højt fagligt niveau sikres blandt andet

gennem en bred medarbejderskare med kompetencer

indenfor alle grene af erhvervet. Jeg har i mit bestyrelsesarbejde

forsøgt, at sætte fokus på afsætning af skovens

produkter til bedst mulige priser. Det glæder mig

blandt andet at vi har udviklet os så stærkt på flisområdet.

Det er et vigtigt produkt, især for de mindre skove,

hvor flis kan være med til, at sikre et positivt dækningsbidrag

også i tidlige og små tyndinger.”

More magazines by this user
Similar magazines