Oplæg til ny Danmarksturnering - DBU

dbu.dk

Oplæg til ny Danmarksturnering - DBU

– fra leg til landshold DBU Bu letin Oplæg til ny Danmarksturnering DBUs bestyrelse fremsætter forslag til en ny struktur for de tredje- og fjerdebedste rækker. Forslaget indeholder først og fremmest en strukturel forøgelse af antallet af divisionsklubber i form af en ny 2. Division på 28 hold fordelt med 14 i hver af en øst- og en vest-kreds. Dertil kommer en ændring af den nuværende Danmarksserie til en geografisk opdelt række med 16 hold i hver af en øst- og vest-kreds. Et gennem mange år erklæret ønske fra SAS Liga-klubberne om at give Real-penge til Vejle 7 I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 1 I Januar 2005 I disse klubbers andenhold mulighed for at kvalificere sig til pladser i landets tredje bedste række, 2. Division er en væsentlig del af forslaget. I den henseende er bestyrelsen indstillet på i første omgang at give i alt seks andenhold chancen for at spille sig til en plads i den kommende 2. Division. Efter den sportslige kvalifikation til 2. Division vil de seks hold blive forsøgt geografisk hensigtsmæssigt placeret i de to kredse. For så vidt angår overgangsordningen fra den nuværende struktur til en Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk Lyngby kan efter sommerferien være tilbage i en ny øst-kreds for holdene i den tredjebedste række. Det var klubben senest i 1970’erne, hvor den eventuelt kommende 2. Division Øst hed 3. Division Øst. Forslag til 2. Division med øst- og vest-kreds med hver 14 hold, ny Danmarksserie med 16 hold i hver af to geografisk opdelte kredse. Plads til seks andenhold i ny 2. Division eventuel ny struktur, har bestyrelsen forholdt sig til en ’hurtig’ og en mere ’lang’ løsning. Bestyrelsen har klart foretrukket den ’hurtige’ model, som kan gennemføres i alle rækker undtagen Kvalifikationsrækken allerede fra turneringsstarten 2005/ 2006 til sommer, idet der alene vil blive tale om ekstraordinære oprykninger. Dialogen bagud i organisationen er endnu ikke færdig for så vidt angår nogle både holdningsmæssige og tekniske konsekvenser og forhold som følge af en eventuel ny struktur. >> Skærpede krav til dommere 13 Overskud på 10 millioner 14


Indhold SAS Liga-hold tidligere ind i pokalturneringen ............................................ 5 Ingen ændringer af karentæner .................. 5 Real Madrid skal betale Vejle ......................... 7 Ingen doping i dansk fodbold ...................... 8 Ny spillerkontrakt ............................................ 9 TV-penge til 1. og 2. division ........................ 10 Højeste træneruddannelse nu søsat ......... 11 Claus Bo Larsen på vej mod VM .................. 12 Skærper kravene til dommerne .................. 13 Overskud på 10,6 millioner ......................... 14 Åbent Hus ........................................................ 14 DBU støtter Asien ........................................... 15 AGF opfylder mindstekrav .......................... 16 Kunstgræsbaner til flest muligt ................. 17 Ud af busken – ind på banen ...................... 18 Fraugde G&IF blev årets Pigefodboldklub ............................................. 20 B&U med fast greb om ’fastholdelse’ ....... 21 Årets Fidusbamse ........................................... 21 Projektkoordinatorer til DBUs Landsholdklub ................................................ 22 Tryg forsikrer .................................................... 23 Karl Pedersen er død ....................................... 23 >>Oplæg til ny Danmarksturnering Med hensyn til de detaljerede og tekniske forhold i det kommende forslag, vil det blive udarbejdet i forbindelse med dagsordenen til repræsentantskabsmødet. Turneringsstrukturen – antallet af hold samt op- og nedrykninger – skal vedtages med et flertal på 75% af repræsentantskabets 145 medlemmer. De tekniske detaljer i forbindelse med forslaget er under udarbejdelse, mens disse linjer skrives. Detaljerne i forslaget vil fremgå af materialet til repræsentantskabsmødet, som vil fremgå under det kommende kapitel ’Repræsentantskabsmøde 2005’ på dbu.dk fra omkring 1. februar. Lars Berendt/lber@dbu.dk Nyt udvalg for professionel fodbold DBUs formand lægger op til etablering af udvalg for professionel fodbold. De nuværende Superliga- og Divisionsudvalg vil blive nedlagt DBUs formand Allan Hansen har fremlagt forslag til etableringen af ét fælles udvalg for professionel fodbold. »Jeg vil gerne følge strukturen fra UEFA og FIFA, hvor de professionelle klubbers interesser varetages af én komité i hvert af de to forbund, der referer til de to forbunds bestyrelser«, forklarer Allan Hansen, og uddyber: »Vi har allerede gennem de seneste par måneder kombineret møderne i vores hidtidige Superliga- og Divisionsudvalg, og hensigten er at nedlægge de to udvalg til fordel for ét fælles udvalg for kontraktfodboldklubberne«. Oplægget blev drøftet på bestyrelsesmødet lørdag den 15. januar, hvor det stod klart, at forslaget blandt andet bakkes op af alle klubbernes repræsentanter. Forslaget vil derfor blive fremlagt på repræsentantskabsmødet som en enstemmig indstilling fra DBUs bestyrelse. Lars Berendt/lber@dbu.dk Allan Hansen har fremlagt forslag til DBUs bestyrelse om et nyt, fælles udvalg for profes- sionel fodbold med reference til bestyrelsen. Udvalget skal erstatte de tidligere to Super- liga- og Divisionsudvalg. Bestyrelsen står bag forslaget på det kommende repræsentant- skabsmøde. DBU Bulletin januar 2005 • 3


Indhold SAS Liga-hold tidligere ind i pokalturneringen ............................................ 5 Ingen ændringer af karentæner .................. 5 Real Madrid skal betale Vejle ......................... 7 Ingen doping i dansk fodbold ...................... 8 Ny spillerkontrakt ............................................ 9 TV-penge til 1. og 2. division ........................ 10 Højeste træneruddannelse nu søsat ......... 11 Claus Bo Larsen på vej mod VM .................. 12 Skærper kravene til dommerne .................. 13 Overskud på 10,6 millioner ......................... 14 Åbent Hus ........................................................ 14 DBU støtter Asien ........................................... 15 AGF opfylder mindstekrav .......................... 16 Kunstgræsbaner til flest muligt ................. 17 Ud af busken – ind på banen ...................... 18 Fraugde G&IF blev årets Pigefodboldklub ............................................. 20 B&U med fast greb om ’fastholdelse’ ....... 21 Årets Fidusbamse ........................................... 21 Projektkoordinatorer til DBUs Landsholdklub ................................................ 22 Tryg forsikrer .................................................... 23 Karl Pedersen er død ....................................... 23 >>Oplæg til ny Danmarksturnering Med hensyn til de detaljerede og tekniske forhold i det kommende forslag, vil det blive udarbejdet i forbindelse med dagsordenen til repræsentantskabsmødet. Turneringsstrukturen – antallet af hold samt op- og nedrykninger – skal vedtages med et flertal på 75% af repræsentantskabets 145 medlemmer. De tekniske detaljer i forbindelse med forslaget er under udarbejdelse, mens disse linjer skrives. Detaljerne i forslaget vil fremgå af materialet til repræsentantskabsmødet, som vil fremgå under det kommende kapitel ’Repræsentantskabsmøde 2005’ på dbu.dk fra omkring 1. februar. Lars Berendt/lber@dbu.dk Nyt udvalg for professionel fodbold DBUs formand lægger op til etablering af udvalg for professionel fodbold. De nuværende Superliga- og Divisionsudvalg vil blive nedlagt DBUs formand Allan Hansen har fremlagt forslag til etableringen af ét fælles udvalg for professionel fodbold. »Jeg vil gerne følge strukturen fra UEFA og FIFA, hvor de professionelle klubbers interesser varetages af én komité i hvert af de to forbund, der referer til de to forbunds bestyrelser«, forklarer Allan Hansen, og uddyber: »Vi har allerede gennem de seneste par måneder kombineret møderne i vores hidtidige Superliga- og Divisionsudvalg, og hensigten er at nedlægge de to udvalg til fordel for ét fælles udvalg for kontraktfodboldklubberne«. Oplægget blev drøftet på bestyrelsesmødet lørdag den 15. januar, hvor det stod klart, at forslaget blandt andet bakkes op af alle klubbernes repræsentanter. Forslaget vil derfor blive fremlagt på repræsentantskabsmødet som en enstemmig indstilling fra DBUs bestyrelse. Lars Berendt/lber@dbu.dk Allan Hansen har fremlagt forslag til DBUs bestyrelse om et nyt, fælles udvalg for profes- sionel fodbold med reference til bestyrelsen. Udvalget skal erstatte de tidligere to Super- liga- og Divisionsudvalg. Bestyrelsen står bag forslaget på det kommende repræsentant- skabsmøde. DBU Bulletin januar 2005 • 3


SAS Liga-hold tidligere ind i pokalturneringen Det trak fuldt hus, da ’den gule fare’ fra Horsens på hjemmebane sendte ’GF’ fra Århus ud med 3-1 i kvartfinalen, mens 1.228 tilskuere stod og så FC Midtjylland med Razak Pimpong vinde 3-0 i Ølstykke på Sjælland. Landspokalturneringen skal styrkes – SAS Liga-klubberne tidligere ind i turneringen DBU vil forsøge at styrke opmærksomheden omkring den hjemlige pokalturnering. Det skal ske gennem en ændring af turneringens opbygning, hvor landets bedste klubber gennem en årrække først er trådt ind i turneringen i fjerde og femte runde i DBU-regi – henholdsvis turneringens sekstendedels- og ottendedelsfinaler. I forbindelse med drøftelsen af den nye turneringsstruktur for Danmarksturneringen vil bestyrelsen basere sin målsætning på et tidligere fremsat forslag om, at de seks nederst placerede SAS Liga-klubber fremover skal med allerede i pokalturneringens anden runde og de seks bedst placerede fra den forrige sæson i tredje runde. »Det giver pokalturneringen og hele fodbolden et løft, hver gang én af de store SAS Liga-klubber trækker en mindre klub ude i provinsen«, påpeger bestyrelsesmedlem Per Bjerregaard, og fortsætter: »Man kan sige, jeg taler imod mine egne, isolerede klubinteresser, men her taler vi om en fælles interesse i at løfte den danske pokalturnering«. »Og det er jo altid op til klubberne at stille det hold, de nu vælger. Med risiko for at blive slået ud på et tidligt tidspunkt«, slutter Per Bjerregaard med henvisning til én af den danske pokalturnerings største overraskelser nogensinde. Den indtraf, da Brøndby på hjemmebane i turneringen 1986/87 blev slået ud i ottendedelsfinalen af det daværende Jyllandsseriehold fra Skagen med 6-7 efter forlænget spilletid og straffespark. Siden har DBU i øvrigt indført automatisk hjemmebanefordel for det lavest rangerede hold helt frem til pokalturneringens semifinaler. Det har resulteret i markant flotte tilskuertal til specielt pokalkampene i provinsen, når SAS Liga-klubberne spiller. Således var der fuldt hus med 7.419 tilskuere til AC Horsens-AGF og 1.228 tilskuere til eftermiddagskampen mandag den 10. november mellem Ølstykke-FC Midtjylland i kvartfinalerne i dette års turnering i november. Lars Berendt/lber@dbu.dk Ingen ændring af karantæner Forslag til ændring igen, igen af karantæneregler – skal karantæner fra pokalkampe kun aftjenes i pokalturneringen? – nedstemt i DBUs bestyrelse Repræsentanterne for divisionsklubberne stillede lørdag forslag i DBUs bestyrelse om en ændring af karantænereglerne i DBUs Landspokalturnering. Gennem de seneste sæsoner har reglen været, at karantæner for forseelser i pokalkampe skal afsones i den efterføl- gende turneringskamp, når holdet bliver slået ud af, taber eller vinder pokaltur- neringen. Forslaget til en ændring, hvor karan- tæner i pokalturneringen fremover kun skulle afsones i pokalturneringen, kommer fra SAS Ligaklubberne, der har erfaret, at karantæner efter deltagelse i eventuelle semifinaler og finale i DBUs Landspokalturnering medfører karan- tæner i de sidste, ofte meget afgørende runder af SAS Ligaen. Forslaget anbefalede derfor, at karantæ- ner efter en pokalkamp udskydes til den eventuelt, efterfølgende pokalkamp i den kommende pokalturnering. Argumenterne imod forslaget gik blandt andet på signalværdien – eller mangel på samme – hvis en spiller får rødt kort i en pokalkamp torsdag, men alligevel kan optræde i SAS Ligaen fire dage efter. Dertil kommer den administrativt van- skelige opgave med at overføre karantæ- ner fra én til måske flere efterfølgende pokalturneringssæsoner. I DBUs bestyrelse var meningerne delte, og forslaget fik derfor ikke flertal på bestyrelsesmødet den 15. januar. /lb DBU Bulletin januar 2005 • 5


MADRID_SPAIN 2004 ZIDANE LACES UP THE PREDATOR ® EVERY DAY. WITH ITS WEIGHT BALANCED TOWARD THE FOREFOOT, THE NEW POWERPULSE TECHNOLOGY PUTS MAXIMUM POWER BEHIND ALL OF HIS SHOTS. AND THE ASYMMETRICAL LACING PROVIDES A SMOOTH STRIKING SURFACE FOR HIS PRECISION PASSES AND FINISHES THAT LEAVE FANS AND GOALIES IN AWE. BERN_SWITZERLAND 1954 IMPOSSIBLE IS NOTHING. ADI DASSLER WATCHED FROM THE SIDELINE AS GERMANY BEAT THE HEAVILY FAVOURED HUNGARIANS ON A WATERLOGGED PITCH IN THE WORLD CUP FINAL. HIS LATEST INNOVATION, THE WELTMEISTER BOOT WITH INTERCHANGEABLE STUDS FOR ANY CONDITION, CHANGED GERMANY’S FORTUNE. AND FOOTBALL FOREVER. adidas.com/football © 2004 adidas America, Inc. adidas, the adidas logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas-Salomon Group.


Thomas Gravesens klubskifte fra Everton til Real Madrid sikrer blandt andet Vejle Boldklub – gennem årene anerkendt for sin udvikling af talenter – et større beløb i ’solidaritetsbetaling’ fra Real Madrid. Real Madrid skal betale Vejle FIFAs ’solidaritetsbetaling’ sikrer Vejle Boldklub andel af Evertons salg af Thomas Gravesen til Real Madrid. Læs om begreberne ’solidaritetsbetaling’ og ’kompensationsbetaling’ FIFAs regler om ’solidaritetsbetaling’ har for alvor slået igennem til fordel for dansk fodbold det seneste års tid. I forbindelse med Thomas Gravesens klubskifte skal den købende klub, Real Madrid, således tilbageholde 5% af transfersummen fra den sælgende klub, Everton, til spillerens tidligere i klubber fra han var 12 til 23 år. ’Solidaritetsbetaling’ Rent praktisk fungerer det sådan, at den købende klub betaler 95% af den aftalte transfersum til den afgivende klub. Herefter skal den købende klub udrede de sidste 5% af transfersummen til spillerens tidligere klubber, der har udviklet spilleren fra hans 12. til det 23. år. Betalingen tilfalder den eller de klubber, Thomas Gravesen spillede i fra sit 12. til og med sit 23. år. Denne periode betegnes som spillerens udviklingsperiode. Betalingen fra transfersummen fordeles med 5% til den eller de klubber, der havde en meget ung ’Graver’ som medlem, da han var 12 og 13 år, og derefter 10% til de klubber, han spillede for hvert af de følgende år til og med, han var 23 år. I nogle tilfælde vælger den købende klub at foretage afregning til spillerens nationale fodboldforbund – for danske spilleres tilfælde til DBU – som distribuerer pengene til de pågældende klubber. Det sker for at få verificeret alle spillerens kompensationsberettigede klubber. Ingen aldersbegrænsning I andre tilfælde hjælper DBU klubberne med at belyse, om der overhovedet kan stilles krav om solidaritetsbetaling. Således er der eksempler på internationale klubskifter, hvor der ikke er betalt tranfersum. Der er ingen aldersbegrænsning for hvornår, der skal afregnes solidaritetsbetaling. Med andre ord skal der afregnes, hver gang en spiller er involveret i et klubskifte med betaling i en kontraktperiode uanset spillerens alder. Sidste sommer blev fire danske klubber således begunstiget af en tilsvarende solidaritetsbetaling i forbindelse med Dennis Rommedahls klubskifte fra PSV Eindhoven til Charlton Atlethics. Det var Høje-Gladsaxe Idrætsforening, Gladsaxe-Hero, B 93 og Lyngby Boldklub, og i dette tilfælde formidlede DBU den retmæssige betaling til de fire klubber. Et andet tilfælde var Martin Laursens klubskifte fra AC Milan til Aston Villa, som udløste solidaritetsbetaling til Fårvang IF og Silkeborg IF. ’Kompensationsbetaling’ Solidaritetsbetalingen er én af de vedtagelser, det internationale fodboldforbund, FIFA, har foretaget på det økonomiske område, og som sikrer, at pengestrømmene i international fodbold også tilgodeser de lande og klubber, der har sikret udviklingen af de spillere, som handles på tværs af landegrænserne over hele verden. Den såkaldte ’kompensationsbetaling’ for træning og udvikling af spillere under 23 år er en anden regel for pengestrømmene, der sikrer betaling tilbage i systemet til de klubber, der har stået for en spillers træning og udvikling. Ved ’kompensationsbetaling’ er udviklingsperioden defineret fra spillerens 12. til og med hans 21. år. >> DBU Bulletin januar 2005 • 7


>>Real Madrid skal betale Vejle Kompensationsbetalingen kommer kun til udbetaling ved internationale klubskifter, og kun hvis klubskiftet finder sted, inden spilleren er fyldt 23 år. Inden for kompensationsbetaling arbejdes derfor med to perioder; udviklingsperioden 12-21 år og transferperioden 12-23 år. Dertil kommer, at den afgivende klub kun er berettiget til kompensationsbetaling, hvis spilleren inden kontraktens udløb er tilbudt en kontraktforlængelse. Ved kompensationsbetaling, er det kun den afgivende klub, der kompenseres hvis spilleren har status som kontraktspiller. Hvis spilleren derimod har status som amatør, kompenseres alle spillerens tidligere klubber fra spillerens 12. til 23. år. Afregningsformer sikrer fodboldens fødekæde Begge betalingsformer bagud i fodboldens fødekæde – solidaritetsbetaling og kompensationsbetaling – er aktuelt i de tilfælde, hvor en på 23 år eller derunder skifter klub i en løbende kontraktperiode. Det kendteste og økonomisk mest givtige eksempel er Christian Poulsen, hvis kontrakt med Schalke 04 medførte både solidaritets- og kompensationsbetaling til to danske klubber; Asnæs og Holbæk. FC København var formelt set også berettiget til kompensationsbetaling. Det er sidstnævnte regel, der er accepteret og implementeret overalt i Europa og resten af verden, som den danske spillerforening ikke vil acceptere. Implementeringen af reglen i DBUs Standardspillerkontrakt, som skal sikre de danske klubber samme muligheder for kompensation som alle udenlandske klubber, er årsagen til den retssag, Spillerforeningen har anlagt mod DBU. DBU er p.t. ved at udarbejde duplik i sagen, som forventes berammet i år. Reglerne fremgår af Cirkulære 31 på dbu.dk, hvor det findes under overskriften ’internationale klubskifter, overgangsregler’. Lars Berendt/lber@dbu.dk 8 • DBU Bulletin januar 2005 Ingen doping i dansk fodbold Niclas Jensen var blandt de otte danske spillere, der blev trukket ud til dopingkontrol af UEFA ved EM-slutrunden. Dopingkontrollanterne insiste- rede på, at Niclas Jensen skulle afgive urinprøve i doping- rummet på Estádio do Bessa Século, efter han var blevet behandlet på hospitalet for flængen i benet som følge af Matthias Jonssons vanvittige tackling i kampen mod Sverige. Dansk fodbold er fortsat uden dopingtilfælde. Efter 166 uanmeldte kontroller blev der heller ikke afsløret brug af præstationsfremmende midler blandt danske fodboldspillere og spillere i Danmark i 2004 Dansk Fodbold er fortsat dopingfri. Anti Doping Danmark (ADD) foretog således 166 uanmeldte tests på fodboldspillere herhjemme i 2004, og alle prøverne var negative. 114 tests blev foretaget under træning, og af dem blev de 12 foretaget på landsholdsspillerne under træningssamlingen i Vedbæk forud for EM-slutrunden i Portugal i juni måned. Det skete ligesom i 2002 på foranledning af DBU, hvor det danske agentur dengang testede samtlige 23 spillere i den daværende trup forud for VM-slutrunden i Japan og Sydkorea. Ligesom ADD på DBUs foranledning også testede trupperne forud for slutrunderne i 2000 og 1998. Med de 166 tests i slutrundeåret 2004 er antallet af kontroller af aktive udøvere inden for fodboldsporten dermed i realiteten det samme som forrige år, hvor 144 spillere blev testet. 52 af dopingkontrollerne sidste år blev foretaget i forbindelse med kampe. Af de 166 prøver blev de 140 foretaget på herre-spillere. Der blev foretaget 114 tests i 2001, 97 i 2000, 56 i 1999, 67 i 1998 og 33 i 1997. De i alt 793 uanmeldte tests af fodboldspillere herhjemme gennem de seneste otte år har til dato ikke afsløret ét eneste tilfælde af doping inden for dansk fodbold, ligesom ingen dansk fodboldspiller nogensinde er testet positiv for brug af ulovlige, præstationsfremmende midler. Dansk Boldspil-Union og Anti Doping Danmark er i dialog om emnet, og organisationerne har blandt andet oplysninger med holdninger, informationer, råd og vejledning til de aktive på deres hjemmesider på internetadresserne dbu.dk og doping.dk. Udover de kontroller, ADD foretager herhjemme, var der også danske spillere blandt de 704 spillere, der blev testet af det europæiske fodboldforbund, UEFA, i fodboldsæsonen 2003/2004. De 640 kontroller blev foretaget i forbindelse med kampe – herunder to spillere fra hvert hold efter kampene under sidste sommers EM-slutrunde – og de 64 uden for kampe. Blandt de 704 spillere blev to – Egor Titov, Rusland, og Steve Birtz, Luxembourg – afsløret i brug af forbudte stoffer. Lars Berendt/lber@dbu.dk


DBUs nye standardspillerkon- trakt implementerer stort set alle punkterne fra overens- komsten mellem Divisionsfor- eningen og Spillerforeningen. Undtagelsen er naturligvis det grundlæggende indhold, som defineres af det internationale fodboldforbund, FIFA, og som alle fodboldforbund, klubber og spillere over hele verden skal operere på baggrund af. Ny spillerkontrakt Ny DBU Standardspillerkontrakt implementerer væsentligste dele af ny overenskomstaftale. Benyttes allerede fra åbningen af transfervinduet her i januar måned Baggrund Overenskomsten mellem Divisions- foreningen og Spillerforeningen blev indgået den 14. oktober 2004. Den 19. oktober besluttede DBUs Kon- traktfodboldudvalg, at DBUs jurist, Tho- mas Jønsson, og advokat, Per Sjøqvist, skulle udarbejde et udkast til en ny DBU Standardspillerkontrakt. Udkastet til den nye kontrakt blev sendt til Divisionsforeningen og Spiller- foreningen den 3. november. Det første møde med begge overens- komstparter blev holdt den 16. novem- ber, og fortsatte dagen efter. DBUs bestyrelse vedtog indholdet af den nye spillerkontrakt efter en indgående drøftelse på et ekstraordi- nært bestyrelsesmøde torsdag den 30. december. DBUs Kontraktfodboldudvalg består af seks medlemmer, hvoraf de to er udpe- get af Spillerforeningen, Kurt Carstensen og Martin Birn, og to af Divisionsforenin- gen, Børge Bach og Ole Hansen, mens DBU har udpeget formanden for udval- get, bestyrelsesmedlem Henrik Ravnild og Per Sjøqvist, der begge er advokater. /lb Dansk Boldspil-Union har fra starten af det nye år – og dermed fra åbningen af det såkaldte transfervindue i januar måned – indført en ny spillerkontrakt. Den nye kontrakt implementerer de væsentligste dele af indholdet i overenskomsten mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen, som de to foreninger indgik 14. oktober 2004. Det gælder blandt andet områder som ferie, pensions- og opsparingsordning, arbejdstid, obligatoriske udløbstidspunkter for kontrakter, fri periode for forhandlinger med andre klubber, kompensation for træning og udvikling, forbud mod optioner om kontraktforlængelser og en modifikation i uopsigeligheden som følge af FIFA’s regel om kontraktophør i forbindelse med såkaldt ’sporting just cause’. Indholdet er forhandlet på plads efter såvel møder i DBUs Kontraktfodboldudvalg som mellem DBUs repræsentanter i udvalget og repræsentanter fra Divisionsforeningen og Spillerforeningen enkeltvis. Skønsmæssigt indeholder den nye, tilrettede spillerkontrakt op imod 90% af punkterne fra Divisionsforeningens og Spillerforenings nye overenskomst. Justeringer i forhold til overenskomst »Vi har som nationalt fodboldforbund naturligvis været nødsaget til at foretage en redigering i forhold til overenskomstens indhold og supplere med en række præciseringer. Dermed er spillerkontrakten blevet juridisk holdbar og administrativ anvendelig, ligesom vi har sikret os, at der er overensstemmelse mellem de danske og internationale regler«, udtalte DBUs generalsekretær Jim Stjerne Hansen, ved offentliggørelsen af kontrakten i begyndelsen af januar, og fortsatte: »Det har eksempelvis været væsentligt for os ikke at adoptere overenskomstens paragraf 26.3, der handler om tvistløsning, fordi vi ikke mener, at vi skal begrænse de danske spilleres og klubbers frihed til at søge en uoverensstemmelse løst ved Fodboldens Voldgiftsret, men derimod give dem mulighed for også at kunne vælge de civile domstole«. Mens overenskomsten alene opererer med Fodboldens Voldgiftsret som instans, giver DBUs Standardspillerkontrakt mulighed for at søge en tvist løst gennem DBUs Kontraktfodboldudvalg med Fodboldens Voldgiftsret som ankeinstans. På samme måde gælder det for internationale tvister, at FIFA’s Players Status Committee Dispute Resolution Chamber fungerer som en førsteinstans med den internationalt anerkendte sportsdomstol, CAS, som ankeinstans. >> DBU Bulletin januar 2005 • 9


>>Ny spillerkontrakt Den ny DBU Standardspillerkontrakt, som er umiddelbart gældende, kan ses i pdf-format på www.dbu.dk på denne adresse: www.dbu.dk/data/dbu/filedb/1168.pdf Transfervindue forlænges Vinterens transfervindue udvides med februar måned Åbningstiden for køb og salg af fod- boldspillere forlænges fra januar til også hele februar måned. DBUs bestyrelse besluttede på opfor- dring fra kontraktklubberne på sit møde lørdag at udvide det såkaldte transfervindue for vinterperioden fra 1. til 31. januar til også at omfatte hele februar måned. Transfervinduet er også åbent i som- merperioden fra afslutningen af Dan- marksturnering til 1. september. /lb »Med formuleringerne i den nye kontrakt tager vi også højde for et grundlæggende princip om to instanser for tvistløsninger såvel nationalt som internationalt«, slutter Jim Stjerne Hansen. Dermed er den nye spillerkontrakt i overensstemmelse med såvel FIFA’s som DBUs love på tvistløsningsområdet. Forventer retssag trukket »En stor kompliment til vores jurister for at have bevaret overblikket i nogle komplicerede forhandlinger med ikke mindst Spillerforeningen«, udtalte DBUs formand Allan Hansen ved offentliggørelsen af den nye kontrakt. Det sker med henvisning til, at DBUs jurister har været involveret i møderne i såvel DBUs Kontraktfodboldudvalg som de møder, der er blevet holdt med overenskomstparterne enkeltvis. »Både Divisionsforeningen og Spillerforeningen har også uden om hinanden forsøgt at påvirke indholdet for at få specifikke punkter eller formuleringer med i den nye kontrakt. Vi har forholdt os til deres argumenter, og vi er i DBUs bestyrelse kommet frem til en kontrakt, som på baggrund af TV-penge til 1. og 2. division 745.000 kroner til fordeling mellem divisionsklubberne som justering i overgangsfasen mellem tidligere og nuværende tv-aftale Indholdet af aftalen mellem DBU og Divisionsforeningen om fordeling af tv-indtægter i 2004 har givet anledning til uenighed omkring beløbene i overgangsfasen mellem den hidtidige og nuværende tv-aftale. På baggrund af det gode, økonomiske resultat fra EM-slutrunden i Portugal, har bestyrelsen valgt at følge en indstilling fra forretningsudvalget, således at klubberne i de to divisioner tilgodeses med i alt yderligere 745.000 kroner. Beslutningen medfører en justering i regnskabet for budgetåret 2003/2004. forudsætningerne er den mest ideelle for dansk fodbold«, forklarede Allan Hansen, og sluttede: »Divisionsforeningen og Spillerforeningen accepterer i deres overenskomst DBUs kompetence som nationalt fodboldforbund. Og med implementeringen af de væsentligste punkter fra overenskomsten i den nye spillerkontrakt ville det klæde Spillerforeningen at kvittere med at trække retssagen mod DBU tilbage og dermed anerkende sit tilhørsforhold til fodboldfamilien«. Spillerforeningen har siden erklæret, at foreningen opretholder sin retssag mod DBU. DBUs direkte interessenter – alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold, Divisionsforeningen, Damedivisionsforeningen, Spillerforeningen, alle øvrige klubber i Danmarksturneringerne for herrer og kvinder, Foreningen af Lokalunioner, lokalunionerne og de 18 FIFA Spilleragenter, som har opnået licens gennem eksamination hos DBU – bliver tillige orienteret om den nye spillerkontrakt, som er en del af det nye Cirkulære 36, direkte per brev. Lars Berendt/lber@dbu.dk Fremad Amager og AB er blandt de klubber, der bliver tilgodeset i den nye aftale


Højeste træneruddannelse nu søsat Med DBU P-træner i gang er hele den nye træneruddannelse nu implementeret »Den, der opfatter sig som færdiguddannet, er ofte mere færdig end uddannet« Citat: Poul Jørgensen Rundt om bordet i undervisningslokalet på Farum Park hotel finder vi fodboldtrænere på allerhøjeste niveau. Flere af deltagerne har mere end 25 års erfaring som træner på mange forskellige niveauer. Fælles for dem alle er, at de har mod på og lyst til at udvikle sig yderligere. Ovenstående citat brugte Viborg FFs SAS liga-træner Ove Christensen i sin præsentation af sig selv. »Fodboldspillet er i stadig udvikling og vi skal som trænere være i stand til jævnligt at forny os og derigennem flytte vores spillere mod et færdighedsniveau, som gør at de kan bevæge sig på højeste internationale niveau«, supplerede assistentlandstræner Keld Bordinggaard. De to tovholdere, Peter Rudbæk og kommende kvindelandsholdstræner Peter Bonde, er garanter for at de 15 deltagere kommer vidt omkring i den P-træneruddannelse på 240 timer, som kursisterne startede op på den 7.-8. januar. Introforløbet gik primært på at bringe kursisterne up-to-date med begreberne og tankerne bag den nye uddannelse, sådan at ballasten fremover er til stede. På fodbolddelen handlede det om, hvad vi mener, når vi for eksempel siger ’Afslutningsspil’, og hvorfor kalder vi nu ’dødbolde’ for standardsituationer og så videre. En fælles terminologi er vigtig for fremtiden på uddannelsen, så vi bruger tid på de rigtige ting og ikke på begrebsforvirring. Derudover var der også input til såvel ’Fysiologi’ som ’Ledelse’. Emnet ’ledelse’ vil ofte stå på dagsordenen på denne uddannelse af helt naturlige årsager. Blandt andet vil den tidligere svenske håndboldlandstræner Bengt Johansson give deltagerne et indblik i, hvorledes han greb tingene an på allerhøjeste niveau. Med blandt andet to VM- og fire EM-guldmedaljer samt flere sølvmedaljer, er det nemt at få øje på at Bengt Johansson har haft succes med sin ledelsesstil. For én af deltagerne var det en slags debut. Herfølges træner og tidligere landsholdsspiller Michael Schjønberg stiftede for første gang bekendtskab med den danske træneruddannelse. Han har taget både sin B- og A-licens i Tyskland. »Det tyske system er stift, og tingene foregår med meget traditionel indlæring ved at kigge dybt i bøgerne – og det, der fremgår af disse, er så åbenbart hele sandheden. Jeg forventer, at denne uddannelse bliver anderledes spændende med masser af god dialog kursister og instruktører imellem«. P-træner uddannelsen sigter mod at kursisterne efter uddannelsens afslutning – som mere konkret bliver VM slutrunden i Tyskland i 2006 – hver især skal til en P-eksamen for at opnå DBUs og UEFA’s ’Pro-license’. Denne Plicens er i øvrigt uddannelseskravet til trænere i SAS ligaen, jævnfør klublicenssystemet. Næste samling for P-træner kursisterne foregår den 31. januar 2005 i Fodboldens Hus, hvor temaet bliver temaet ’Teknologi’. Ved samme lejlighed skal kursisterne introduceres for det konferencesystem på internettet, som vil danne basis for den E-læring, som også ligger imple- Michael Schønberg har taget sin A- og B-licens i Tyskland, men forventer som kursist på P-træner-kurset en uddan- nelse, hvor dialog i højere grad indgår end det var tilfældet i Tyskland. menteret i uddannelsen. Det er travle trænere med en hektisk hverdag, og derfor er det vigtigt at kunne mødes til online videokonferencer i ’Cyberspace’ og på den måde spare rejsetid. Brugen af internettet ligger som naturlig fortsættelse af den linje, som er lagt i den nye træneruddannelse med hensyn til brugen af teknologi. Heidi Lüthje/lytj@dbu.dk DBU P-træner DBU P-træner er erstatningen for det tidligere ’Diplomtrænerkursus’, som sidst blev afviklet i 1993-95. Deltagerne på det nuværende hold er: Frank Andersen (Vejle Boldklub) Jesper Pedersen (BK Skjold) Henrik Lehm (U/19 pige landstræner) Ove Christensen (Viborg FF) Peter Pedersen (Randers FC) Nils Nielsen (AB) Keld Bordinggaard (Ass. landstræner) Michael Schjønberg (Herfølge) Sune Smith-Nielsen (Næstved) Troels Bech (OB) Klavs Rasmussen (OB) Jesper Tollefsen (p.t. uafklaret) Søren Kusk (SønderJyske) Lasse Christensen (Ikast FS) Benny Rosenquist (Vejle Boldklub) /hl DBU Bulletin januar 2005 • 11


Claus Bo Larsen er på vej mod udtagelse til sin første VM-slutrunde efter to aldersbe- grænsede slutrunder for FIFA. 12 • DBU Bulletin januar 2005 Claus Bo Larsen på vej mod VM FIFA har udtaget Claus Bo Larsen til seminar for dommerkandidaterne til VM-slutrunden i Tyskland i sommeren 2006. 46 dommere fra hele verden samlet i Frankfurt i februar Det internationale fodboldforbund, FIFA, har udtaget Claus Bo Larsen til et seminar for de dommere, der kandiderer til VM-slutrunden i Tyskland i sommeren 2006. »Det er dejligt at være blandt de 46, der kandiderer til at komme med til slutrunden. Jeg skal nærmest ud i en lille kvalifikation ligesom landsholdet, men føler absolut, jeg har en rimelig chance. Og det er altid godt at vide, at de holder øje med mig ude i verden«, siger Claus Bo Larsen. FIFA har udtaget 46 dommere til seminaret, og forventer at skulle bruge 30 til selve VM-slutrunden. De 18 dommere kommer fra Europa, seks fra Afrika, seks fra Asien, seks fra Nord- og Mellemamerika, otte fra Sydamerika og to fra Oceanien til samlingen i Frankfurt fra den 12. til 16. februar. Her skal dommerne blandt andet deltage i møder med teknisk indhold, praktiske øvelser, fysiske tests og medicinske undersøgelser samt gennemgå og bestå undervisning i engelsk. Sidste år udpegede FIFA Claus Bo Larsen som reservedommer i jubilæumskampen mellem Frankrig og Brasilien i anledning af FIFA’s 100 års jubilæum i maj måned. Sammen med FIFA-linjedommer Bill René Hansen deltog han ved slutrunden om det oceaniske mesterskab under Oceania Football Confederation (OFC) i Adelaide i South Australia i perioden 29. maj til 5. juni. Ikke uvæsentligt for hans kommende chancer fungerede han også som dommer ved den olympiske fodboldturnering i Athen i august, ligesom han i 1999 var dommer ved VM-slutrunden for U/20landshold i Nigeria, hvor han blandt andet dømte den ene semifinale. I udtagelsen til VM-slutrunden fokuserer FIFA således meget på, hvorvidt dommerne tidligere har deltaget i én eller flere af forbundets ungdomsturneringer. Den 39-årige fynske dommer blev i 2003 år rykket op i gruppen af internationale topklasse-dommere, Top Class Referees. Dermed kom Claus Bo Larsen op til Kim Milton Nielsen i den gruppe af dommere, der påsættes til opgaver i EM- og VM-slutrunder og de afsluttende runder i UEFA Champions League efter to år i den såkaldte gruppe af First Class Referees. Han tog sin dommereksamen som 16årig i 1981. I 1988 startede han som dommer i Danmarksserien, og derefter avancerede han år efter år, indtil han blev Superligadommer i 1994. Blot to år efter blev han international FIFA-dommer. Claus Bo Larsen er noteret for over 50 internationale turneringskampe. Danmarks anden Top Class Referee, Kim Milton Nielsen, vil ikke være aktuel ved VM-slutrunden i Tyskland om halvandet år, idet han senere i år falder for den internationale aldersgrænse på 45 år. Lars Berendt/lber@dbu.dk


Skærper kravene til dommerne DBU skærper de fysiske krav til dommerne i Danmarksturneringen fra næste sæson. Landsholdets fysiske træningskonsulent tilknyttes som fysisk træner for elite- og divisionsdommerne. Nyt rådgivnings- og træningsprojekt starter onsdag aften DBUs Elitedommergruppe skærper de fysiske testkrav til dommerne i Danmarksturneringen fra den kommende sæson til sommer. »Fodbold er blevet mere fysisk end nogensinde før, og det stiller også nye krav til dommernes fysiske formåen. Det tager vi højde for med et helt nyt trænings- og testkoncept«, forklarer tidligere topdommer, Jørn West Larsen, der er medlem af DBUs Uddannelsesudvalg og DBUs Elitedommergruppe. For at forberede dommerne til de forhøjede testkrav, som bliver gældende fra sæsonen 2005/2006, og for at give dem den bedste forberedelse allerede til den kommende forårsturnering, tager DBU hul på det nye trænings- og testkoncept for dommerne allerede onsdag aften. Fra topspillere til topdommere DBUs Elitedommergruppe igangsætter projektet i samarbejde med Institut for Idræt ved Københavns Universitet. Det nye rådgivnings- og træningsprojekt er således udviklet af Peter Krustrup, der er PhD i idrætsfysiologi og forskningsadjunkt ved AKI. Peter Krustrup har gennem en årrække samarbejdet med Jens Bangsbo, dr.scient. i arbejdsfysiologi, om blandt andet generelt fodboldrelevante træningsprogrammer for spillere og dommere, og har konkret udviklet de fysiske træningsprogrammer for landsholdet, som DBU specielt har benyttet op til og under slutrunderne. Jens Bangsbo indgik som bekendt i gruppen af assistenttrænere under EMslutrunden i Portugal sidste sommer. Peter Krustrup får som fysisk træner ansvar for dels selve fællestrænings- passene, dels for den inspiration og træningsvejledning, som dommerne får brug for i deres individuelle træning. Programmet omfatter også Peter Krustrups rådgivning af de enkelte dommere med tilrettelæggelsen af de individuelle træningsprogrammer, kostvejledning og skadesforebyggelse. Fællestræning hot, landeveje not Rådgivningen er tilrettelagt som løbende og individuelt afpassede periodetræningsprogrammer, som sendes til hver enkelt dommer per e-mail. Det nye træningsprogram gør blandt andet op med tidligere tiders lange løbeture på landevejene. Således bliver programmet væsentligt mere kamprelevant, ligesom intensiteten sættes op. Derfor skal dommerne træne intervaltræning, hovedsageligt på en funktionel måde i store haller eller på fodboldbaner. Det sker som led i den fællestræning, der starter onsdag aften i Brøndby Hallen, og som fortsætter med tilsvarende fællestræninger i Vejle og Skive for topdommerne i disse dele af landet. Søndag den 23. januar fortsætter dommerne den teoretiske og faglige forberedelse med deres elitedommerkursus, som i år er henlagt til Svendborg. Den første gruppe af dommerne skal i aktion allerede i weekenden den 12. og 13. februar i fjerde runde af Royal League. 6. marts spilles de to udsatte kvartfinaler i DBUs Landspokalturnering med kampene Skjold-Brøndby IF og Fremad Amager-FC København, mens SAS Ligaen fløjtes i gang 13. marts. Lars Berendt/lber@dbu.dk DBU skærper de fysiske krav til dommerne, og gør samtidig deres træning mere fod- boldkamprelevant. DBU Bulletin januar 2005 • 13


Af en bruttoindtægt på 62 millioner kroner var der 24 millioner tilbage til DBU fra EM-slutrunden i Portugal. Nettoindtægten er med til at sikre et samlet overskud på 10 millioner i sidste regnskabsår. Overskud på 10,6 millioner Dansk Boldspil-Union kommer ud af regnskabsåret 2003/2004 med et overskud på godt 10 millioner kroner. Nettoindtægt på EM-slutrunden på 24 millioner kroner DBU fik et overskud på 10 millioner kroner i seneste regnskabsår. Resultatet baserer sig på samlede indtægtsskabende aktiviteter på godt 109 millioner kroner, mens udgifterne til de sportslige aktiviteter beløber sig til godt 40 millioner kroner og andre udgiftskrævende poster til godt 59 millioner kroner. Deltagelsen ved slutrunden om Europamesterskabet i fodbold i Portugal i juni 2004 gav en bruttoindtægt på 62,6 millioner kroner, men med udgifter til blandt andet forberedelse, rejse og indkvartering samt bonus til spillerne på i alt 38,5 millioner kroner, blev DBUs nettoindtægt 24,1 million kroner På de sportslige aktivitetsområder var DBUs investering i den samlede talentudvikling på herresiden den mest omkostningstunge med en nettoudgift på 12,8 millioner kroner. De samlede udgifter på uddannelsesområdet beløb sig til 17,2 millioner, 14 • DBU Bulletin januar 2005 men med indtægter på 6,7 millioner kroner blev nettoudgiften 10,4 millioner kroner. Dertil kommer områdets ’særlige projekter og nye tiltag’ på 1,7 millioner kroner. Udgifterne til den faste drift af kvindefodbolden beløb sig til 7,4 millioner kroner, og projektet ’dansk kvindefodbold i verdenseliten’ til yderligere godt tre millioner kroner. Investeringen i børne- og ungdomsaktiviteter var på 5,2 millioner kroner, mens administrationen af turneringer kostede tre millioner kroner. DBU iværksatte, fortsatte eller gennemførte ’særlige projekter og nye tiltag’ for sammenlagt 24 millioner kroner i seneste regnskabsår. DBUs egenkapital udgør herefter 117 millioner kroner, hvoraf 32 millioner kroner relaterer sig til den netop indkøbte ejendom, Fodboldens Hus. Lars Berendt/lber@dbu.dk Åbent hus Vi åbner dørene til Fodboldens Hus Dansk Boldspil-Union (DBU) har investeret i fremtiden med købet af en ejendom som et nyt Fodboldens Hus. Vi flyttede mellem jul og nytår, og i løbet af januar vil håndværkerne blive færdige med de sidste forbedringer. Det vil derfor glæde os meget at vise vores nye lokaler frem for vores samarbejdspartnere og forretningsforbindelser ved et åbent hus-arrangement. Vi forventer ikke indflytningsgaver, men bare chancen for at vise jer vores nye lokaliteter: Åbent hus i Fodboldens Hus, fredag den 11. februar 2005 klokken 14-17 på DBU Allé 1 i Brøndby. Du kan allerede nu læse meget mere om Fodboldens Hus – bygningen, området og DBUs tidligere adresser – på vores internetsider, dbu.dk, hvor du også finder et link til KRAK og dermed nærmeste rute hertil. Med venlig hilsen Dansk Boldspil-Union (DBU) og DBU Sponsorship


Dansk Boldspil-Union støtter Asien Dansk Boldspil-Union støtter Dansk Røde Kors med 250.000 kroner til arbejdet med ofrene for flodbølgerne. Tilbyder faglig assistance til de humanitære organisationer og fodboldforbundene i de jordskælvs- og flodbølgeramte lande Dansk Boldspil-Union har bidraget med 250.000 kroner til Dansk Røde Kors til organisationens arbejde med ofrene for jordskælvskatastrofen i Asien. Derudover vil DBU i et mere langsigtet perspektiv tilbyde fodboldfaglig assistance til fodboldforbundene i de asiatiske lande, der er hårdest ramt af jordskælvet og flodbølgerne juleaftensdag. Tilbudet vil dels blive formidlet via kontakt til de danske afdelinger af de internationale hjælpeorganisationer, dels direkte til fodboldforbundene i de pågældende lande. Samarbejde med humanitære organisationer »Vi har lyttet til budskabet om, at den bedste hjælp til ofrene i Asien her og nu er i form af kontante bidrag til de hjælpeorganisationer, der arbejder i området. Derfor bidrager vi med 250.000 kroner til Dansk Røde Kors«, siger DBUs formand Allan Hansen. Det kontante bidrag vil også blive fulgt op af et langsigtet tilbud af mere social og fodboldfaglig karakter. »Vi har gennem årene haft et glimrende samarbejde med en række af de kendte, humanitære organisationer som Dansk Røde Kors, Red Barnet og SOS Børnebyerne. Hvis de kan se DBU og fodbolden spille en rolle i den efterfølgende genopbygning af de lokale samfund, stiller vi gerne vores ekspertise til rådighed«, udtaler DBUs formand Allan Hansen, og uddyber: »Vi vil ligeledes tage direkte kontakt til vores kolleger i de hårdest ramte områder, når de sammen med myndig- hederne skal bearbejde katastrofen og genopbygge det sociale og kulturelle liv i de ramte områder«. DBUs samarbejde med de danske hjælpeorganisationer har typisk bestået i støtte til indsamling og markedsføring af konkrete kampagner, specielt i forbindelse med landsholdets deltagelse ved EM- og VM-slutrunderne siden midten af halvfemserne. DBUs Fodboldskoler på Balkan Dertil kommer DBUs egen og direkte erfaring med fodboldfagligt arbejde i ulykkesramte områder. Således har det danske fodboldforbunds meget populære ’DBUs Fodboldskoler’ siden 1998 været benyttet som et freds- og integrationsprojekt i det tidligere borgerkrigshærgede område på Balkan. Her deltog medarbejdere fra DBU Børn og ungdom i undervisningen af de første lokale trænere og skoleledere samt gennemførelsen af de første DBUs Fodboldskole-projekter i Bosnien-Herzegovina. Det skete i samarbejde med ildsjælen Anders Levinsen, der siden har videreudviklet det multietniske koncept som ’Open Fun Football Schools’ til også at omfatte Serbien-Montenegro, Makedonien og Kroatien. Det er DBUs fodboldskole-trænermanual, der i oversat form ligger til grund for gennemførelsen af skolerne på Balkan, ligesom DBUs erfaringer med handlingen af afviklingsfasen af fodboldskoler og logistik har været stillet til rådighed for skolerne på Balkan. Det vurderes, om konceptet i samarbejde med andre organisationer skal tilbydes og gennemføres i brændpunkter i Mellemøsten og Kaukasus-området. DBUs Fodboldskole debuterede herhjemme i 1993 med et deltagerantal på 14.416 børn i alderen otte til 16 år, og har siden opnået et årligt deltagerantal på omkring 26.000 i løbet af skolernes sommerferie. DBUs kontante bidrag til Dansk Røde Kors er blevet overført straks efter nytår. Lars Berendt/lber@dbu.dk DBU Bulletin januar 2005 • 15


AGF opfylder mindstekrav Efter indskud af ny kapital opfylder AGF de økonomiske mindstekrav for kontraktfodboldklubber. Klubben kan herefter operere på spillermarkedet på lige fod med de øvrige klubber i SAS Ligaen Tre ugers behandling af forskellige henvendelser fra AGF og klubbens advokat blev afsluttet kort inden jul, efter klubben dokumenterede indskud af ny kapital. Med kapitaltilførslen på opgørelsesdatoen, kunne klubben fremvise en egenkapital, som udgør mindst 25% af dens samlede lønmæssige forpligtelser. »AGF har overfor DBU dokumenteret tilførsel af ny kapital i en størrelsesorden, der betyder, at AGF igen opfylder de økonomiske mindstekrav for kontraktklubber«, forklarer sekretær i DBU Turneringer, Peter Ebbesen. AGFs indberetning til DBU blev foretaget med opgørelsesdatoen den 15. december 2004. Dermed generhvervede AGF sig retten til at indgå spillerkontrakter. Indskuddet af ekstra kapital kommer efter, såvel DBUs kontraktfodboldudvalg som bestyrelse afviste en dispensationsansøgning fra klubben på en alternativ finansieringsmodel for indgåelse af en kontrakt med den svenske spiller Tobias Grahn. Klar afvisning af alternative modeller DBUs bestyrelse behandlede torsdag den 16. december en anke fra AGF over DBUs kontraktfodboldudvalgs afgørelse. Det skete på et telefonmøde otte dage efter modtagelsen af anken og yderligere otte dage efter, AGF selv havde modtaget kontraktfodboldudvalgets afvisning af klubbens dispensationsansøgning til at indgå kontrakt med Tobias Grahn. Bestyrelsens begrundelse var den samme som kontraktfodboldudvalgets, idet bestyrelsen naturligvis også forholdt sig til AGFs supplerende argumentation i sin mundtlige drøftelse. 16 • DBU Bulletin januar 2005 Det var en enig bestyrelse, der stadfæstede den afgørelse, DBUs Kontraktfodboldudvalg afsagde den 29. og 30. november. Ansøgningen byggede på en model, hvor et folkeejet anpartsselskab skulle købe Tobias Grahn af Malmö FF for derefter at leje ham ud til AGF Kontraktfodbold A/S, samtidig med at anpartsselskabet beholdt kontraktrettighederne til ham. Kontraktfodboldudvalget bemærkede, at den foreslåede model – hvor AGF formelt set ville leje Tobias Grahn af et selskab, som ejer spillerens kontraktrettigheder – ikke er forenelig med DBUs regler. Det er således kun AGF Kontraktfodbold A/S, der har tilladelse til at indgå spillerkontrakter og lejeaftaler. Ingen dispensationer AGF Kontraktfodbold A/S erkendte i sin tidligere dispensationsansøgning, at klubben på daværende tidspunkt ikke opfyldte de økonomiske mindstekrav for deltagelse i SAS Ligaen. AGF Kontraktfodbold A/S informerede ligeledes DBU om, at man i begyndelsen af 2005 forventede at have skaffet ny ansvarlig kapital, således at klubben på det tidspunkt vil kunne opfylde DBUs mindstekrav. Denne oplysning var i sig selv ikke tilstrækkelig for DBU, mens tilførslen af den nødvendige kapital i sidste uge sker i henhold til de regler, der er gældende for alle kontraktklubber. DBUs bestyrelse fastslog med sin stadfæstelse af Kontraktfodboldudvalgets kendelse, at klubberne ikke skal forvente at kunne opnå dispensationer fra DBUs regler for så vidt angår de økonomiske mindstekrav til kontraktklubberne. DBU og DBUs bestyrelse var enige om at underkende AFG’s ansøgning om at en folkeejet anpartsselskab skulle købe Tobias Grahn for derefter at udleje ham til AGF. 25% regel siden 2000 DBU indførte i 2000 den såkaldte 25%regel som sikkerhed for kontraktklubbernes økonomiske formåen. Det skete konkret for at skabe bedre sikkerhed for, at kontraktklubberne dels har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, når de ansætter spillere og andre medarbejdere, dels for at sikre ens konkurrencemæssige vilkår blandt klubberne i turneringerne med kontraktspillere. Overordnet skal reglerne medvirke til at forhindre betalingsstandsninger og konkurser med de konsekvenser, det erfaringsmæssigt har for en række af dansk fodbolds interessenter – herunder den sportslige afvikling af turneringerne, spillerne, trænerne og tilskuerne – og for dansk fodbold generelt. 25%-reglen har siden sæsonstarten i år også været en del af DBUs Klublicenssystem, der gælder for klubberne i SAS Ligaen, og som ligeledes er afgørende for, hvorvidt klubberne kan deltage i UEFAs klubturneringer. Reglerne fremgår af DBUs Cirkulære 35, der er en opstramning af det hidtidige Cirkulære 25. Lars Berendt/lber@dbu.dk


Kunstgræsbaner til flest muligt Mange kvalificerede ansøgninger til etablering af kunstgræsbaner igennem DBUs Hattrick-udvalg Ved årsskiftet udløb fristen for at ansøge om midler til medfinansiering af kunstgræsbaner, som del af UEFAs Hattrick-program. Og der var mange hensyn at tage, da udvælgelsen af otte projekter skulle foretages på baggrund af mere end tyve meget kvalificerede ansøgninger. Krav til ansøgerne DBUs Hattrick-udvalg, der arbejder med tildelingen af midler til etablering af minikunststofbaner, har primært taget højde for, at så mange som muligt over hele landet får glæde af etableringen af de otte baner. De valgte ansøgninger er derfor valgt så de dækker Danmark bredest muligt. Det har vejet tungt, at så mange som muligt får tilgang til de enkelte baner. Udvalget har derfor i vidt omfang prioriteret projekter, der ligger i byområder, så flest muligt kan få glæde af de nye baner. Ligesom det har været vigtigt at sprede de enkelte projekter ud over landet, har det også været væsentligt, at banerne ikke kom til at ligge op ad allerede eksisterende kunstgræsbaner. De valgte klubber skal dog leve op til en række forskellige krav for, at projekterne kan gennemføres. For det første skal der gives garantier for, at så mange som muligt i området kan bruge banerne, så de enkelte klubber ikke får ’ejerfornemmelse’ over banerne. Dertil kommer, at klubberne garanterer for, at banerne i fremtiden har nok brugere. Udover den daglige brug, skal der også stilles nogle finansielle garantier for, at projektet føres ud i livet. Dette betyder, at klubben skal sikre et økonomisk grundlag for banernes fremtidige vedligeholdelse. DBUs Hattrick-udvalg arbejder med de sidste detaljer og godkendelser med de valgte samarbejdsklubber. Pulje på 24 millioner kroner DBUs Hattrick-udvalg arbejder også med andre tiltag, der skal forbedre forholdene for fodboldspillere i alle aldre. Udover etableringen af de otte kunstgræsbaner, tildeler udvalget også penge til stadionforbedringer som for eksempel lysanlæg, resultattavler og højttaleranlæg. Nogle penge er allerede blevet uddelt, og skal bruges af klubberne, inden tidsfristen for udnyttelse af støttekronerne udløber. UEFAs Hattrick-program blev lanceret i 2003 og løber indtil 2008. Målet er at hjælpe UEFAs medlemsorganisationer med at opbygge og udvikle mulighederne for at spille fodbold, for eksempel i byområderne. DBU modtog godt 12 millioner danske kroner fra UEFA, og lagde et tilsvarende beløb oveni, således at puljen blev på godt 24 millioner kroner. Således går 10 millioner til etablering af kunstgræsbaner, 10 millioner går til stadionforbedringer. De sidste fire millioner kroner går til ungdomsarbejde i klubberne med fokus på frafald og fastholdelse af ungdomsspillere. Troels Johannesen/troj@dbu.dk De nye baner De otte projekter, der arbejdes videre med, er beliggende i: Ålborg Århus Vildbjerg Esbjerg Haderslev Tommerup Gentofte Roskilde DBU Bulletin januar 2005 • 17


Ud af busken og ind på banen DBU Børn og Ungdom har sommerens aktiviteter klar En bred vifte af aktiviteter målrettet de enkelte alderstrin gør det muligt for en hel børneflok at få græs under fødderne i løbet af sommeren. DBUs Fodboldskole DBUs Fodboldskole er den ’originale’, danske Fodboldskole. 18 • DBU Bulletin januar 2005 Traditionen tro afholdes den ugevis i dagtimerne mandag til fredag. De første skoler starter mandag den 20. juni i uge 25, mens de sidste skoler lukker ned fredag den 5. august. I år er det 27.000 drenge og piger i årgangene 1990-1997, der kan deltage i aktiviteter, hvor princippet er leg, underholdende træningsøvelser og spil med bolden i centrum. Traditionelt er der stor efterspørgsel på billetter til de skoler, der holdes i den første uge. Derfor starter billetsalget til uge 25 tirsdag den 8. marts klokken 10, mens billetsalget for de øvrige uger begynder onsdag den 9. marts. Prisen er 410 kroner + 23 kroner i gebyr. Salget foregår via BilletNet. Årets tema på Fodboldskolen er ’Fodboldrytmer’, hvor man inspireret af især brasiliansk samba-fodbold viser, hvordan bevægelser til gode rytmer kan overføres til fodboldspillet. Du kan se oversigten over de 223 fodboldskoler på www.dbu.dk/page.aspx?id=137 Fodboldcamps DBUs Fodboldcamps er for drenge og piger født 1988-1991. Sidste år var efterspørgslen efter pladser på en af de 15 camps stor. Derfor har DBU i år valgt at udvide aktiviteten til 24 camps, så der nu er plads til 1152 teenagere, der kan forsøge at leve og bo som professionelle fod-


boldspillere i en ’træningslejr’ med tre overnatninger over fire dage i sommerferien. Som sædvanligt bliver den høje kvalitet sikret via DBU instruktører og specielt udvalgte trænere, der står for træningen. Flere daglige træningspas gør det muligt at opleve hverdagen nøjagtig som i en professionel klub. Og det forventes samtidig, at alle skoler får besøg af en fuldtidsprofessionel fodboldspiller. DBUs Fodboldcamps finder sted i ugerne 26-31 fra mandag den 27. juni til torsdag den 4. august. Billetsalget starter tirsdag den 15. marts på Billet- Net. Prisen er 800 kroner + et gebyr på 23 kroner. Du kan se listen over de 24 Fodboldcamps på www.dbu.dk/page.aspx?pid=159 Mikrofodboldskolen DBUs Mikrofodboldskole er for piger og drenge født 1997-1999. Det betyder, at ældste årgang frit kan vælge imellem at deltage på Mikrofodboldskolen eller Fodboldskolen. Mikrofodboldskolen er de yngste børns pendant til den ’rigtige’ fodboldskole, og er samtidig DBUs oplæg til, hvad god fodboldtræning er for de yngste spillere. Mikrofodboldskolen er ikke kun en sjov oplevelse for børnene, men også for forældrene. Ved tilmelding forpligter forældrene sig nemlig til, at en af dem deltager under hele afviklingen sammen med sit barn. Og forældrene kommer ikke til at kede sig. I en meget stor del af legene og træningsøvelserne er forældrene aktivt inddraget som medspillere, målstolper, dommere, målmænd og meget mere. Årets tema er ’Indianer’ så slip din indre høvding fri og deltag i en kreativ fodboldweekend. DBUs Mikrofodboldskole finder sted i weekenden den 2. – 4. september. Billetsalget starter tirsdag den 3. maj 2005 på BilletNet. Prisen er 300 kroner + et gebyr på 23 kroner. Du kan se listen over de 102 Mikrofodboldskoler på www.dbu.dk/page.aspx?id=2928. Pigeraketten DBUs Pigeraket er for alle piger i alderen 6-12 år. Pigeraketten turnerer rundt i hele Danmark. Pigerne får mulighed for at stifte bekendtskab med fodboldspillet på en hylende morsom og uforpligtende måde. Pigerne vil eksempelvis opleve at: - Flyve i Pigeraketten - Spille fodbold på Saturn iført rumdragt og moonboots - Skyde til måls på Pluto, der giver flødeboller hvis du rammer - Køre rundt i det store Månehjul - Drible på Mælkevejen - Og meget mere! DBUs Pigeraket finder sted fra uge 15- 36. Aktiviteten er gratis for pigerne. Du kan se hvor Pigeraketten lander på www.dbu.dk/page.aspx?id=164 Se i øvrigt hvordan du kan blive en af Pigerakettens astronauter på bagsiden af dette Bulletin. McDonald’s Cup McDonald’s Cup er en gratis syv-modsyv-turnering for drenge i alderen 6-10 år og piger i alderen 8-12 år. Børnene kan deltage på hold sammensat til lejligheden af enten spillere fra vejen, boligblokken, SFO’en, klassen eller klubben, og hvert hold kan bestå af op til 10 spillere. Turneringen spilles med omkring 100 indledende stævner over hele landet typisk de første weekender efter skolesommerferiens slutning. Herefter kvalificerer de bedste A og B hold sig til ét af i alt ni finalestævner forskellige steder i landet. Finalestævnerne afholdes i hver af DBUs ni lokalunioner eller regioner. Selve invitationsmaterialet til årets McDonald’s Fodbold Cup sendes ud til alle landets klubber i april måned. De indledende runder afvikles: JBU region 3: Uge 24+32-34 Øvrige unioner/regioner: Uge 32-34 Finalestævnerne afvikles: Uge 34-37 Tilmeldingsfristen er søndag den 15. maj 2005 Du kan finde mere info og on-line tilmelding på www.dbu.dk/page. aspx?id=2560. Så ind på banen! Sine Moeslund/sine@dbu.dk DBU Bulletin januar 2005 • 19


Ud over æren som Årets Pigefodboldklub fik pigerne fra Fraugde G&IF også overrakt en check på 10.000 kroner sponsoreret af 3F (tidligere SID og KAD). Fraugde G&IF blev årets Pigefodboldklub For 10. gang har DBUs Pigegruppe kåret Årets Pigefodboldklub. I år faldt valget på den fynske klub, Fraugde G&IF Fraugde G&IF på Fyn blev i 2004 valgt som årets pigefodboldklub. I løbet af tre år har klubben udviklet sig fra udelukkende at have drengehold tilmeldt i ungdomsrækkerne til nu at have tæt på lige så mange piger som drenge i klubben. Alene inden for de seneste to sæsoner er klubbens antal piger steget fra 15 til 61, og der er nu tre kvindelige trænere/ledere og syv pigehold tilmeldt turnering i klubben. Fraugde G & IF har opnået de flotte resultater via en imponerende mængde aktiviteter for pigerne i området samt ikke mindst en konsekvent indsats fra klubbens side. De er velsignet med en ægte ildsjæl – pigeformand Lars Martinsen, der har været primus motor i startfasen. I dag er det hele klubben, der arbejder målrettet for pigerne. 20 • DBU Bulletin januar 2005 Fraugde G & IF har i 2004 afholdt Pigeraketten med hele 66 deltagere trods massivt regnvejr, og var også vært for DBUs Fodboldskole, hvor 27 ud af de 144 deltagere var piger – heraf 25 piger af klubbens egne. Derudover har klubben været aktiv i FBUs turneringer og har hver gang bakket op omkring FBUs Pigegruppes arrangementer. For at pigerne også socialt tilbydes noget ekstraordinært husstandsomdeler Fraugdes pigeafdeling bladet ’Pigefodboldnyt’, og forældre og bedsteforældre inviteres til kampene og meget andet. I udvælgelsen af Fraugde G & IF som Årets Pigefodboldklub 2004 er der lagt vægt på klubbens fokus og syn på Pigefodbold – nemlig at det skal være både sjovt og spændende at komme til træning såvel som til kamp, samt at Pigegrupperne i alle ni lokal- unioner/regioner gennemgår de modtagne ansøgninger og kårer den bedst egnede klub i deres område. Herefter indstil- ler de deres kandidater til DBUs Pigegruppe. Hvert medlem af DBUs Pi- gegruppe gennemgår de ni ansøgninger og kårer personligt klubberne fra 1-9. På årets sidste Pigegruppemøde behandles de ni ansøgninger og den bedste af de ni nominerede klubber kåres som Årets Pigefodboldklub. Vi indstiller herefter vinderklubben til endelig godkendelse i DBUs Børne- og ungdomsudvalg. klubben har opnået ligevægt mellem pige- og drengeafdelingen. Dette skal ses i lyset af, at Fraugde ligger i et område, der traditionelt ikke har mange fodboldspillende piger. Fraugde G & IF har arbejdet hårdt og målrettet på at nå det nuværende niveau, og har fået stor succes med at nå målsætningen. Vi er overbevist om, at klubben fremover vil fortsætte det gode arbejde og derved også kunne fastholde de mange piger i fodbold ud over fortsat at rekruttere nye spillere. Fraugde GIF blev udvalgt blandt de i alt ni nominerede klubber. Udover æren følger en check til Pige- og Dameafdelingen på 10.000 kroner sponseret af 3F, en flot vandrepokal, et diplom, et flag samt ikke mindst T-shirts til alle pigerne, trænerne og lederne i afdelingen.


Derudover inviteres klubben tillige med de øvrige nominerede klubber til en ’Åben træning med Kvindelandsholdet’ i efteråret 2005, hvor kvindelandsholdstruppen træner de 145 udvalgte piger, som er 15 fra hver af de ni nominerede klubber. Vinderen af Årets Pigefodboldklub 2004 afsløres på årsmødet i den union/region, hvor klubben er hjemmehørende. Det vil sige, at vinderen i år bliver offentliggjort i forbindelse med FBUs årsmøde i januar 2005. De øvrige nominerede klubber 2004 JBU Region 1 Nørresundby Boldklub JBU Region 2 Sydmors IF JBU Region 3 Sabro Idrætsforening JBU Region 4 Bolderslev Boldklub BBU IK Viking Rønne KBU Dragør Boldklub LFBU Døllefjelde-Musse IF SBU AIK 65 Strøby Vibeke Nørly/vibn@dbu.dk B&U med fast greb om ’fastholdelse’ Arbejdet med fastholdelse får fast plads hos DBU Børn og ungdom Arbejdet med dansk fodbolds helt store problem – den manglende evne til at fastholde de aktives interesse for at spille i klubberne – forankres nu i DBU Børn og Ungdom. Hidtil har organisationen arbejdet med problemstillingerne i form af et tværfagligt samarbejde primært mellem DBU Uddannelse og DBU Børn og Ungdom. Nu forankres arbejdet i sidstnævnte regi, som efter behov vil drage øvrige, relevante faggrupper ind i det fortsatte arbejde. /lb Årets Fidusbamse Igen i år var det en enig Pigegruppe, der udvalgte Årets Fidusbamse 2004. Denne gang faldt valget på Tingsted Boldklub fra LFBU De øvrige nominerede klubber 2004 JBU Region 1 Aars IK JBU Region 2 Klinkby Boldklubs Miniputpiger JBU Region 3 Søften GF JBU Region 4 Grindsted GIFs Miniputpige 3 BBU Pedersker IFs Miniputpige 1 FBU Ørbæk Boldklubs Miniputpiger KBU Husum Boldklubs Miniputpiger SBU Slagslunde-Ganløse IFs Miniputpiger DBU Bulletin januar 2005 • 21


Projektkoordinatorer til DBUs Landsholdsklub DBU har ansat Lise Daugaard og Troels Johannesen som kommunikationsmedarbejdere med specielt ansvar for koordineringen af udviklingen, implementeringen og driften af ’DBUs Landsholdsklub’ DBU Kommunikation har ansat Lise Daugaard, 27 år, og Troels Johannesen, 28 år, som projektkoordinatorer for DBUs Landsholdsklub. De får titel af kommunikationsmedarbejdere, idet deres ansvarsområder primært vil omfatte - men ikke begrænse sig til – udviklingen, implementeringen og driften af det kommende loyalitetsprogram. Begge ansættelser er af en varighed af halvandet år, idet de følger projektperioden. Lise dimitterede i 2003 som cand. merc. DCM med en kandidatafhandling omhandlende sportssponsorering og branding. Blandt hendes fag på Handelshøjskolen var tillige emnet ’børn og unge som forbrugere’. Hun har selv spillet fodbold for barndomsklubben B73 i Slagelse, men en knæskade satte i 2002 en stopper for hendes aktive karriere og ambition om at prøve sig selv af i en Elitedivisionsklub. Hun har også fungeret som både træner og leder i sin klub. Lise forlader en stilling som marketingkoordinator i en virksomhed, der sælger produkter inden for sundhedssektoren, og tiltræder 1. februar. Troels er nyuddannet cand. comm. fra RUC med speciale i pressehåndtering, og hans relevans for stillingen som koordinator for DBUs Landsholdsklub skyldes ikke mindst hans erfaringer med processtyring og opgaver for blandt andet Lego samt Toms, Danske Bank, TDC og Siemens. Han har spillet fodbold i barndomsklubben Valsø IF fra han var seks, til han startede i gymnasiet, og spiller nu på midtbanen på sit eget og vennernes hold, Flopbold, i en DAI-række. 22 • DBU Bulletin januar 2005 Lise Daugaard og Troels Johannsen bliver ansvarlige for koordineringen af udviklingen, implementeringen og driften af ’DBUs Landsholdsklub’. Troels afsluttede nogle free lance-opgaver i december, og startede i de nye lokaler 3. januar. Begge har erfaring med målgruppeundersøgelser, målinger og analyser af projekter og deler mellem sig teoretisk og praktisk erfaring med strategiudvikling og implementering, pressearbejde, markedsføring og salg samt arbejde med websites. DBUs Landsholdsklub, som blev uddybende omtalt i forrige udgave af Bulletin, er et loyalitetsprogram i form af en internetbaseret fanklub for landsholdet i dbu.dk-miljøet men med blandt andet eget design. Projektet har en løbetid fra 1. januar 2005 til og med landsholdets eventuelle deltagelse ved VM-slutrunden i Tyskland i 2006 eller udgangen af juni samme år. Investeringen beløber sig til godt 1,9 millioner kroner. Lise og Troels er valgt fra gruppen på 94 ansøgere til stillingen som presse- og markedsføringskoordinator for Royal League, som vi tilbød Birgitte Harder, hvorfra vi havde fem til samtale til disse to stillinger. Såfremt projektet lever op til nogle senere definerede succeskriterier – herunder delvis selvfinansiering – vil projektet derefter forventeligt blive opnormeret til en fast aktivitet. DBUs Landsholdsklub er organisatorisk forankret i kommunikationsafdelingen, men får et væsentligt tværfagligt snit, idet såvel DBU Sponsorship, DBU IT, DBU Børn og ungdom samt DBU Uddannelse forventes involveret i forskelligt omfang. Dertil kommer samarbejdspartnere med TV2 og TV2 Reklame som de væsentligste, eksterne partner i projektet. Lars Berendt/lber@dbu.dk


Tryg forsikrer Fra den 1. januar 2005 skal Tryg levere forsikringer til Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og de to organisationers forbund, foreninger og klubber Tryg, DGI og DIF har indgået en femårig aftale, som får navnet Tryg Idræt. Der bliver tale om tre kollektive forsikringer: Arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring og rejseforsikring. Forsikringerne dækker de samme områder som de fem kollektive forsikringer i idrættens nuværende aftale med Alm. Brand, der ophørte ved årets udgang. Den nuværende ulykkesforsikring bliver en del af Trygs arbejdsskadeforsikring, mens retshjælpen bliver en del af Trygs ansvarsforsikring. Ud over de kollektive forsikringer er der etableret en rammeaftale om tegning af skræddersyede forsikringer til de enkelte forbund, foreninger og klubber under DGI og DIF. »Tryg Idræt rummer mange spændende muligheder for vores medlemmer. Både på de konkrete forsikringer og i Tryg Idræt set som et bredt fællesskab, hvor målet er at skabe trygge rammer for idrætten i Danmark. Og vi glæder os til et godt og frugtbart samarbejde«, siger direktør i DIF, Karl Christian Koch. Yderligere information fås hos Direktør i DIF, Karl Christian Koch, tlf. 40 45 37 30, kck@dif.dk Konsulent i DIF, Willy Rasmussen, tlf. 43 26 20 36, wr@dif.dk Forsikringsmægler i Willis, Jørgen Kjærulff, tlf. 87 41 04 49 Koncernchef i Tryg, Stine Bosse, tlf. 44 20 30 40 Tryg uddanner 10 assurandører fordelt på fem regioner til at tage dialogen med idrætsforeningerne sammen med forsikringsmægleren Willis. Dette samarbejde venter DIF sig meget af, fordi afstanden fra forsikringsselskab til forening gøres kortere og servicen mere fleksibel. »Vi er glade for at kunne levere en tryg løsning til idrætten i Danmark, og vi har store forventninger til samarbejdet med alle aftalens parter,« siger koncernchef i Tryg, Stine Bosse. Sidst i januar 2005 vil samtlige forbund, foreninger og klubber under DGI og DIF modtage informationsmateriale om den nye Tryg-aftale. Derudover vil der fra uge 9 blive taget hul på en landsdækkende turne, hvor DIF og DGI på omkring 20 møder vil fortælle foreningerne om aftalen, og hvor det også forventes, at man kan møde de regionale idrætsassurandører fra Tryg. Kommunikationskonsulent i Tryg, Michala Paulli, tlf. 44 20 30 74 Casper Hollerup, Informationskonsulent, Danmarks Idræts-Forbund Karl Pedersen er død Fodboldlederen Karl Pedersen er afgået ved døden Karl Pedersen – eller Karl P. som han ofte blev kaldt – sad i JBU’s bestyrelse i 34 år – heraf de 30 år som kasserer. I 1965 blev han også valgt i ind DBUs bestyrelse, hvor han var med i 25 år, de sidste mange år som DBU’s næstformand. Herudover varetog Karl Pedersen mange andre lederposter – bl.a. var han formand for Foreningen af Lokalunioner, bestyrelsesmedlem i Dansk Tipstjeneste og delegeret i FIFA og UEFA. Af mange betegnes Karl Pedersen som en af de allerstærkeste personligheder i JBU i nyere tid. Han var en skarp debattør, særdeles veltalende og en dreven politiker. Egenskaber som sammenlagt gjorde ham til en meget indflydelsesrig fodboldleder i både jysk og dansk fodbold. Dette understreges også af, at han i visse fodboldkredse fik prædikatet: Røveren fra Silkeborg, hvilket skyldes, at Karl Pedersen stod fader til indførelsen af det økonomiske tilskud fra DBU til lokalunionerne. Karl Pedersen var oprindeligt uddannet lærer og var i mange år tilknyttet Vestre Skole i Silkeborg, hvor han også blev viceskoleinspektør. Herudover var han som Venstre-mand stærkt engageret i lokalpolitik og opnåede bl.a. at blive valgt som viceborgmester i Silkeborg. Han sad i byrådet i 20 år – heraf 16 år som formand for Teknisk Udvalg. En post som bl.a. førte til en stor interesse for el-sektoren, og Karl Pedersen var gennem en årrække bl.a. bestyrelsesformand i Midtkraft og næstformand i det jysk-fynske el- sam-arbejde, Elsam. Karl Pedersen havde sin foreningsmæssige baggrund i Silkeborg IF, hvor han først bestred posten som formand for hele idrætsforeningen og siden blev formand for fodboldafdelingen (1955 til 1967). Gennem mange år var Karl Pedersen en betydningsfuld leder i sin klub, og da Silkeborg IF’s klubhus, Søholthuset, fik sin store ombygning i 1995, var han med i byggeudvalget. Karl Pedersen var indehaver af JBU’s og DBU’s Guldnål, ligesom han var Ridder af Dannebrog. Han blev 84 år. /Mads D. Larsen DBU Bulletin januar 2005 • 23


Afsender: Dansk Boldspil-Union Fodboldens Hus DBU Allé 1 DK-2605 Brøndby Astronauter søges DBU Børn og Ungdom søger astronauter til Pigeraketten Pigeraketten er en rekrutteringsaktivitet for piger mellem 6 og 12 år, der kører landet rundt fra klub til klub hvert forår og efterår. DBU sørger for PR og en astronaut, der kommer med bil spækket med spændende materiale. Klubben sørger for at skaffe frivillige hjælpere, der står klar når Pigeraketten ankommer. Herefter er det astronautens job at vejlede Rumvæsnerne (hjælperne) i opstilling af aktiviteterne (planeterne) og instruktion i at give pigerne nogle sjove oplevelser på hver planet. Når pigerne kommer, er det astronauten der byder velkommen og har det forkromede overblik, så alle piger får prøvet alle planeter. Til slut runder astronauten af med pigerne og efterfølgende med rumvæsnerne, når alle planeter er pakket ned. Vil du være del af en succes? Fra 10 afviklinger det første år i 1997 til 90 afviklinger i år, hvor DBUs bestyrelse har bevilget os en ekstra Pigeraket. Nu er det muligt på samme dag at afvikle en Pigeraket både øst og vest for Storebælt. Det betyder, at vi i langt højere grad kan tilgodese de mange klubber, der foretrækker en forårsafvikling. Det er dog besluttet at fastholde antallet af afviklinger på samme niveau som i 2004, og først i 2006 – vores 10 års jubilæums år – at udvide antallet af afviklinger yderligere. Vi søger derfor nu flere astronauter til at indgå i vores nuværende team. Et sjovt og livsbekræftende fritidsjob Hvis du er frisk på at møde op med det forkromede overblik, og med dit gode humør sætte sving i aktiviteterne, så er jobbet som astronaut sikkert noget for dig. Dit vigtigste mål for hver afvikling er, at alle de piger, der møder op, får nogle forrygende sjove timer. Når du ser pigerne grinende og glade på deres rumfart, så ved du, dit mål er nået. Vi oplærer dig i astronaut jobbet, både teoretisk og praktisk, og en af vores erfarne astronauter kommer med som supervisor den første gang, så du er helt klar, når du selv kommer til at stå for det. Arbejdstid En Pigeraket varer ca. 5 1 /2 time – 1 1 /2 før og 1 time efter afviklingstidspunktet. Du kan se alle afviklingssteder og tidspunkter for Pigeraketten på vores Tourplan – www.dbu.dk under Børn og ungdom. Fleksibel vagtplan Vi tilrettelægger vagtplanen i samarbejde med alle vores astronauter, så I kan tilgodese eventuelt andet arbejde eller studie. Det er en fordel for os, hvis du kan tage flere vagter i træk, men ikke noget krav. Du er også velkommen til at tage vagter, der ligger uden for din landsdel, så sørger vi for hotelophold, medmindre du ønsker at benytte lejligheden til at besøge private venner. DBU Bulletin nr. 1 2005 Udgiver Dansk Boldspil-Union Redaktion Kommunikationschef Lars Berendt (ansv) & kommunikationsmedarbejder Jacob Wadland Lay-out/dtp DBU Kommunikation – Bettina Wiechmann & Lise Fabricius Foto Per Kjærbye, Lise Fabricius, Michael Hauberg m.fl. Oplag 3.100 Tryk & Prepress K. Larsen & Søn A/S Udgives 11 gange årligt – Næste nummer februar 2005 Magasinpost 46013 Aflønning Fast løn pr. afvikling (afhængig af om det er hverdag, lørdag eller søn-/helligdag). DBU stiller bil og mobiltelefon til rådighed på dine vagter. Du vil samtidig modtage en Adidas tøjpakke. Ansøgningsfrist Send din ansøgning mærket ’B & U astronaut’ pr. mail til vibn@dbu.dk, fax: 4326 2245 eller post et brev til DBU Fodboldens Hus, DBU Allé 1, 2605 Brøndby så vi har den i hænde senest mandag den 21. februar. Vi afholder samtaler i uge 8 og 9. Læs mere om jobbet på www.dbu.dk eller kontakt Vibeke Nørly på 4326 2267.

More magazines by this user
Similar magazines