26.07.2013 Views

Oplæg til ny Danmarksturnering - DBU

Oplæg til ny Danmarksturnering - DBU

Oplæg til ny Danmarksturnering - DBU

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

– fra leg til landshold

DBU Bu letin

Oplæg til ny

Danmarksturnering

DBUs bestyrelse fremsætter forslag til

en ny struktur for de tredje- og fjerdebedste

rækker.

Forslaget indeholder først og fremmest

en strukturel forøgelse af antallet

af divisionsklubber i form af en ny

2. Division på 28 hold fordelt med 14 i

hver af en øst- og en vest-kreds.

Dertil kommer en ændring af den

nuværende Danmarksserie til en geografisk

opdelt række med 16 hold i

hver af en øst- og vest-kreds.

Et gennem mange år erklæret ønske

fra SAS Liga-klubberne om at give

Real-penge til Vejle 7

I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 1 I Januar 2005 I

disse klubbers andenhold mulighed for

at kvalificere sig til pladser i landets

tredje bedste række, 2. Division er en

væsentlig del af forslaget.

I den henseende er bestyrelsen indstillet

på i første omgang at give i alt

seks andenhold chancen for at spille sig

til en plads i den kommende 2. Division.

Efter den sportslige kvalifikation til 2.

Division vil de seks hold blive forsøgt

geografisk hensigtsmæssigt placeret i

de to kredse.

For så vidt angår overgangsordningen

fra den nuværende struktur til en

Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk

Lyngby kan efter sommerferien være tilbage i en ny

øst-kreds for holdene i den tredjebedste række.

Det var klubben senest i 1970’erne, hvor den eventuelt

kommende 2. Division Øst hed 3. Division Øst.

Forslag til 2. Division med øst- og vest-kreds med hver 14 hold, ny Danmarksserie med

16 hold i hver af to geografisk opdelte kredse. Plads til seks andenhold i ny 2. Division

eventuel ny struktur, har bestyrelsen

forholdt sig til en ’hurtig’ og en mere

’lang’ løsning.

Bestyrelsen har klart foretrukket den

’hurtige’ model, som kan gennemføres i

alle rækker undtagen Kvalifikationsrækken

allerede fra turneringsstarten 2005/

2006 til sommer, idet der alene vil blive

tale om ekstraordinære oprykninger.

Dialogen bagud i organisationen er

endnu ikke færdig for så vidt angår

nogle både holdningsmæssige og

tekniske konsekvenser og forhold som

følge af en eventuel ny struktur. >>

Skærpede krav til dommere 13 Overskud på 10 millioner 14


Indhold

SAS Liga-hold tidligere ind i

pokalturneringen ............................................ 5

Ingen ændringer af karentæner .................. 5

Real Madrid skal betale Vejle ......................... 7

Ingen doping i dansk fodbold ...................... 8

Ny spillerkontrakt ............................................ 9

TV-penge til 1. og 2. division ........................ 10

Højeste træneruddannelse nu søsat ......... 11

Claus Bo Larsen på vej mod VM .................. 12

Skærper kravene til dommerne .................. 13

Overskud på 10,6 millioner ......................... 14

Åbent Hus ........................................................ 14

DBU støtter Asien ........................................... 15

AGF opfylder mindstekrav .......................... 16

Kunstgræsbaner til flest muligt ................. 17

Ud af busken – ind på banen ...................... 18

Fraugde G&IF blev årets

Pigefodboldklub ............................................. 20

B&U med fast greb om ’fastholdelse’ ....... 21

Årets Fidusbamse ........................................... 21

Projektkoordinatorer til DBUs

Landsholdklub ................................................ 22

Tryg forsikrer .................................................... 23

Karl Pedersen er død ....................................... 23

>>Oplæg til ny Danmarksturnering

Med hensyn til de detaljerede og tekniske

forhold i det kommende forslag,

vil det blive udarbejdet i forbindelse

med dagsordenen til repræsentantskabsmødet.

Turneringsstrukturen – antallet af

hold samt op- og nedrykninger – skal

vedtages med et flertal på 75% af repræsentantskabets

145 medlemmer.

De tekniske detaljer i forbindelse

med forslaget er under udarbejdelse,

mens disse linjer skrives.

Detaljerne i forslaget vil fremgå af

materialet til repræsentantskabsmødet,

som vil fremgå under det kommende

kapitel ’Repræsentantskabsmøde

2005’ på dbu.dk fra omkring

1. februar.

Lars Berendt/lber@dbu.dk

Nyt udvalg for

professionel fodbold

DBUs formand lægger op til etablering af udvalg for professionel

fodbold. De nuværende Superliga- og Divisionsudvalg vil blive

nedlagt

DBUs formand Allan Hansen har fremlagt

forslag til etableringen af ét fælles

udvalg for professionel fodbold.

»Jeg vil gerne følge strukturen fra

UEFA og FIFA, hvor de professionelle

klubbers interesser varetages af én

komité i hvert af de to forbund, der

referer til de to forbunds bestyrelser«,

forklarer Allan Hansen, og uddyber:

»Vi har allerede gennem de seneste

par måneder kombineret møderne i vores

hidtidige Superliga- og Divisionsudvalg,

og hensigten er at nedlægge de

to udvalg til fordel for ét fælles udvalg

for kontraktfodboldklubberne«.

Oplægget blev drøftet på bestyrelsesmødet

lørdag den 15. januar, hvor

det stod klart, at forslaget blandt andet

bakkes op af alle klubbernes repræsentanter.

Forslaget vil derfor blive fremlagt

på repræsentantskabsmødet som en

enstemmig indstilling fra DBUs bestyrelse.

Lars Berendt/lber@dbu.dk

Allan Hansen har fremlagt forslag til DBUs

bestyrelse om et nyt, fælles udvalg for profes-

sionel fodbold med reference til bestyrelsen.

Udvalget skal erstatte de tidligere to Super-

liga- og Divisionsudvalg. Bestyrelsen står bag

forslaget på det kommende repræsentant-

skabsmøde.

DBU Bulletin januar 2005 • 3


Indhold

SAS Liga-hold tidligere ind i

pokalturneringen ............................................ 5

Ingen ændringer af karentæner .................. 5

Real Madrid skal betale Vejle ......................... 7

Ingen doping i dansk fodbold ...................... 8

Ny spillerkontrakt ............................................ 9

TV-penge til 1. og 2. division ........................ 10

Højeste træneruddannelse nu søsat ......... 11

Claus Bo Larsen på vej mod VM .................. 12

Skærper kravene til dommerne .................. 13

Overskud på 10,6 millioner ......................... 14

Åbent Hus ........................................................ 14

DBU støtter Asien ........................................... 15

AGF opfylder mindstekrav .......................... 16

Kunstgræsbaner til flest muligt ................. 17

Ud af busken – ind på banen ...................... 18

Fraugde G&IF blev årets

Pigefodboldklub ............................................. 20

B&U med fast greb om ’fastholdelse’ ....... 21

Årets Fidusbamse ........................................... 21

Projektkoordinatorer til DBUs

Landsholdklub ................................................ 22

Tryg forsikrer .................................................... 23

Karl Pedersen er død ....................................... 23

>>Oplæg til ny Danmarksturnering

Med hensyn til de detaljerede og tekniske

forhold i det kommende forslag,

vil det blive udarbejdet i forbindelse

med dagsordenen til repræsentantskabsmødet.

Turneringsstrukturen – antallet af

hold samt op- og nedrykninger – skal

vedtages med et flertal på 75% af repræsentantskabets

145 medlemmer.

De tekniske detaljer i forbindelse

med forslaget er under udarbejdelse,

mens disse linjer skrives.

Detaljerne i forslaget vil fremgå af

materialet til repræsentantskabsmødet,

som vil fremgå under det kommende

kapitel ’Repræsentantskabsmøde

2005’ på dbu.dk fra omkring

1. februar.

Lars Berendt/lber@dbu.dk

Nyt udvalg for

professionel fodbold

DBUs formand lægger op til etablering af udvalg for professionel

fodbold. De nuværende Superliga- og Divisionsudvalg vil blive

nedlagt

DBUs formand Allan Hansen har fremlagt

forslag til etableringen af ét fælles

udvalg for professionel fodbold.

»Jeg vil gerne følge strukturen fra

UEFA og FIFA, hvor de professionelle

klubbers interesser varetages af én

komité i hvert af de to forbund, der

referer til de to forbunds bestyrelser«,

forklarer Allan Hansen, og uddyber:

»Vi har allerede gennem de seneste

par måneder kombineret møderne i vores

hidtidige Superliga- og Divisionsudvalg,

og hensigten er at nedlægge de

to udvalg til fordel for ét fælles udvalg

for kontraktfodboldklubberne«.

Oplægget blev drøftet på bestyrelsesmødet

lørdag den 15. januar, hvor

det stod klart, at forslaget blandt andet

bakkes op af alle klubbernes repræsentanter.

Forslaget vil derfor blive fremlagt

på repræsentantskabsmødet som en

enstemmig indstilling fra DBUs bestyrelse.

Lars Berendt/lber@dbu.dk

Allan Hansen har fremlagt forslag til DBUs

bestyrelse om et nyt, fælles udvalg for profes-

sionel fodbold med reference til bestyrelsen.

Udvalget skal erstatte de tidligere to Super-

liga- og Divisionsudvalg. Bestyrelsen står bag

forslaget på det kommende repræsentant-

skabsmøde.

DBU Bulletin januar 2005 • 3


SAS Liga-hold tidligere

ind i pokalturneringen

Det trak fuldt hus, da ’den gule fare’ fra Horsens på hjemmebane sendte ’GF’ fra Århus ud

med 3-1 i kvartfinalen, mens 1.228 tilskuere stod og så FC Midtjylland med Razak Pimpong

vinde 3-0 i Ølstykke på Sjælland.

Landspokalturneringen skal styrkes – SAS Liga-klubberne

tidligere ind i turneringen

DBU vil forsøge at styrke opmærksomheden

omkring den hjemlige pokalturnering.

Det skal ske gennem en ændring af

turneringens opbygning, hvor landets

bedste klubber gennem en årrække

først er trådt ind i turneringen i fjerde

og femte runde i DBU-regi – henholdsvis

turneringens sekstendedels- og ottendedelsfinaler.

I forbindelse med drøftelsen af den

nye turneringsstruktur for Danmarksturneringen

vil bestyrelsen basere sin

målsætning på et tidligere fremsat

forslag om, at de seks nederst placerede

SAS Liga-klubber fremover skal med allerede

i pokalturneringens anden runde

og de seks bedst placerede fra den forrige

sæson i tredje runde.

»Det giver pokalturneringen og hele

fodbolden et løft, hver gang én af

de store SAS Liga-klubber trækker en

mindre klub ude i provinsen«, påpeger

bestyrelsesmedlem Per Bjerregaard, og

fortsætter:

»Man kan sige, jeg taler imod mine

egne, isolerede klubinteresser, men her

taler vi om en fælles interesse i at løfte

den danske pokalturnering«.

»Og det er jo altid op til klubberne

at stille det hold, de nu vælger. Med

risiko for at blive slået ud på et tidligt

tidspunkt«, slutter Per Bjerregaard med

henvisning til én af den danske pokalturnerings

største overraskelser nogensinde.

Den indtraf, da Brøndby på hjemmebane

i turneringen 1986/87 blev slået ud

i ottendedelsfinalen af det daværende

Jyllandsseriehold fra Skagen med 6-7 efter

forlænget spilletid og straffespark.

Siden har DBU i øvrigt indført automatisk

hjemmebanefordel for det

lavest rangerede hold helt frem til pokalturneringens

semifinaler.

Det har resulteret i markant flotte tilskuertal

til specielt pokalkampene i provinsen,

når SAS Liga-klubberne spiller.

Således var der fuldt hus med 7.419

tilskuere til AC Horsens-AGF og 1.228

tilskuere til eftermiddagskampen

mandag den 10. november mellem Ølstykke-FC

Midtjylland i kvartfinalerne i

dette års turnering i november.

Lars Berendt/lber@dbu.dk

Ingen ændring

af karantæner

Forslag til ændring igen, igen af

karantæneregler – skal karantæner

fra pokalkampe kun aftjenes i

pokalturneringen? – nedstemt i

DBUs bestyrelse

Repræsentanterne for divisionsklubberne

stillede lørdag forslag i DBUs bestyrelse

om en ændring af karantænereglerne i

DBUs Landspokalturnering.

Gennem de seneste sæsoner har reglen

været, at karantæner for forseelser i

pokalkampe skal afsones i den efterføl-

gende turneringskamp, når holdet bliver

slået ud af, taber eller vinder pokaltur-

neringen.

Forslaget til en ændring, hvor karan-

tæner i pokalturneringen fremover

kun skulle afsones i pokalturneringen,

kommer fra SAS Ligaklubberne, der har

erfaret, at karantæner efter deltagelse i

eventuelle semifinaler og finale i DBUs

Landspokalturnering medfører karan-

tæner i de sidste, ofte meget afgørende

runder af SAS Ligaen.

Forslaget anbefalede derfor, at karantæ-

ner efter en pokalkamp udskydes til den

eventuelt, efterfølgende pokalkamp i

den kommende pokalturnering.

Argumenterne imod forslaget gik blandt

andet på signalværdien – eller mangel

på samme – hvis en spiller får rødt kort

i en pokalkamp torsdag, men alligevel

kan optræde i SAS Ligaen fire dage efter.

Dertil kommer den administrativt van-

skelige opgave med at overføre karantæ-

ner fra én til måske flere efterfølgende

pokalturneringssæsoner.

I DBUs bestyrelse var meningerne delte,

og forslaget fik derfor ikke flertal på

bestyrelsesmødet den 15. januar.

/lb

DBU Bulletin januar 2005 • 5


MADRID_SPAIN

2004

ZIDANE LACES UP THE PREDATOR ® EVERY DAY. WITH ITS WEIGHT BALANCED

TOWARD THE FOREFOOT, THE NEW POWERPULSE TECHNOLOGY PUTS MAXIMUM

POWER BEHIND ALL OF HIS SHOTS. AND THE ASYMMETRICAL LACING PROVIDES

A SMOOTH STRIKING SURFACE FOR HIS PRECISION PASSES AND FINISHES THAT

LEAVE FANS AND GOALIES IN AWE.

BERN_SWITZERLAND

1954

IMPOSSIBLE IS NOTHING.

ADI DASSLER WATCHED FROM THE SIDELINE AS GERMANY BEAT THE HEAVILY

FAVOURED HUNGARIANS ON A WATERLOGGED PITCH IN THE WORLD CUP FINAL.

HIS LATEST INNOVATION, THE WELTMEISTER BOOT WITH INTERCHANGEABLE

STUDS FOR ANY CONDITION, CHANGED GERMANY’S FORTUNE. AND FOOTBALL

FOREVER.

adidas.com/football

© 2004 adidas America, Inc. adidas, the adidas logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas-Salomon Group.


Thomas Gravesens klubskifte fra Everton

til Real Madrid sikrer blandt andet Vejle

Boldklub – gennem årene anerkendt for

sin udvikling af talenter – et større beløb

i ’solidaritetsbetaling’ fra Real Madrid.

Real Madrid

skal betale Vejle

FIFAs ’solidaritetsbetaling’ sikrer Vejle Boldklub andel af Evertons salg

af Thomas Gravesen til Real Madrid. Læs om begreberne ’solidaritetsbetaling’

og ’kompensationsbetaling’

FIFAs regler om ’solidaritetsbetaling’

har for alvor slået igennem til fordel

for dansk fodbold det seneste års tid.

I forbindelse med Thomas Gravesens

klubskifte skal den købende klub,

Real Madrid, således tilbageholde 5%

af transfersummen fra den sælgende

klub, Everton, til spillerens tidligere i

klubber fra han var 12 til 23 år.

’Solidaritetsbetaling’

Rent praktisk fungerer det sådan, at den

købende klub betaler 95% af den aftalte

transfersum til den afgivende klub.

Herefter skal den købende klub udrede

de sidste 5% af transfersummen til

spillerens tidligere klubber, der har udviklet

spilleren fra hans 12. til det 23. år.

Betalingen tilfalder den eller de klubber,

Thomas Gravesen spillede i fra sit

12. til og med sit 23. år. Denne periode

betegnes som spillerens udviklingsperiode.

Betalingen fra transfersummen

fordeles med 5% til den eller de klubber,

der havde en meget ung ’Graver’

som medlem, da han var 12 og 13 år, og

derefter 10% til de klubber, han spillede

for hvert af de følgende år til og med,

han var 23 år.

I nogle tilfælde vælger den købende

klub at foretage afregning til spillerens

nationale fodboldforbund – for

danske spilleres tilfælde til DBU – som

distribuerer pengene til de pågældende

klubber.

Det sker for at få verificeret alle

spillerens kompensationsberettigede

klubber.

Ingen aldersbegrænsning

I andre tilfælde hjælper DBU klubberne

med at belyse, om der overhovedet

kan stilles krav om solidaritetsbetaling.

Således er der eksempler på internationale

klubskifter, hvor der ikke er betalt

tranfersum.

Der er ingen aldersbegrænsning for

hvornår, der skal afregnes solidaritetsbetaling.

Med andre ord skal der afregnes,

hver gang en spiller er involveret i

et klubskifte med betaling i en kontraktperiode

uanset spillerens alder.

Sidste sommer blev fire danske klubber

således begunstiget af en tilsvarende

solidaritetsbetaling i forbindelse

med Dennis Rommedahls klubskifte fra

PSV Eindhoven til Charlton Atlethics.

Det var Høje-Gladsaxe Idrætsforening,

Gladsaxe-Hero, B 93 og Lyngby

Boldklub, og i dette tilfælde formidlede

DBU den retmæssige betaling til de

fire klubber.

Et andet tilfælde var Martin Laursens

klubskifte fra AC Milan til Aston Villa,

som udløste solidaritetsbetaling til

Fårvang IF og Silkeborg IF.

’Kompensationsbetaling’

Solidaritetsbetalingen er én af de

vedtagelser, det internationale fodboldforbund,

FIFA, har foretaget på det

økonomiske område, og som sikrer,

at pengestrømmene i international

fodbold også tilgodeser de lande og

klubber, der har sikret udviklingen af

de spillere, som handles på tværs af

landegrænserne over hele verden.

Den såkaldte ’kompensationsbetaling’

for træning og udvikling af spillere

under 23 år er en anden regel for

pengestrømmene, der sikrer betaling

tilbage i systemet til de klubber, der

har stået for en spillers træning og

udvikling.

Ved ’kompensationsbetaling’ er udviklingsperioden

defineret fra spillerens

12. til og med hans 21. år.

>>

DBU Bulletin januar 2005 • 7


Real Madrid skal betale Vejle

Kompensationsbetalingen kommer kun

til udbetaling ved internationale klubskifter,

og kun hvis klubskiftet finder

sted, inden spilleren er fyldt 23 år.

Inden for kompensationsbetaling

arbejdes derfor med to perioder; udviklingsperioden

12-21 år og transferperioden

12-23 år.

Dertil kommer, at den afgivende klub

kun er berettiget til kompensationsbetaling,

hvis spilleren inden kontraktens

udløb er tilbudt en kontraktforlængelse.

Ved kompensationsbetaling, er det

kun den afgivende klub, der kompenseres

hvis spilleren har status som kontraktspiller.

Hvis spilleren derimod har

status som amatør, kompenseres alle

spillerens tidligere klubber fra spillerens

12. til 23. år.

Afregningsformer sikrer fodboldens

fødekæde

Begge betalingsformer bagud i fodboldens

fødekæde – solidaritetsbetaling

og kompensationsbetaling – er

aktuelt i de tilfælde, hvor en på 23 år

eller derunder skifter klub i en løbende

kontraktperiode.

Det kendteste og økonomisk mest

givtige eksempel er Christian Poulsen,

hvis kontrakt med Schalke 04 medførte

både solidaritets- og kompensationsbetaling

til to danske klubber;

Asnæs og Holbæk.

FC København var formelt set også

berettiget til kompensationsbetaling.

Det er sidstnævnte regel, der er accepteret

og implementeret overalt i

Europa og resten af verden, som den

danske spillerforening ikke vil acceptere.

Implementeringen af reglen i DBUs

Standardspillerkontrakt, som skal sikre

de danske klubber samme muligheder

for kompensation som alle udenlandske

klubber, er årsagen til den retssag,

Spillerforeningen har anlagt mod DBU.

DBU er p.t. ved at udarbejde duplik i

sagen, som forventes berammet i år.

Reglerne fremgår af Cirkulære 31 på

dbu.dk, hvor det findes under overskriften

’internationale klubskifter,

overgangsregler’.

Lars Berendt/lber@dbu.dk

8 • DBU Bulletin januar 2005

Ingen doping

i dansk fodbold

Niclas Jensen var blandt de

otte danske spillere, der blev

trukket ud til dopingkontrol

af UEFA ved EM-slutrunden.

Dopingkontrollanterne insiste-

rede på, at Niclas Jensen skulle

afgive urinprøve i doping-

rummet på Estádio do Bessa

Século, efter han var blevet

behandlet på hospitalet for

flængen i benet som følge af

Matthias Jonssons vanvittige

tackling i kampen mod Sverige.

Dansk fodbold er fortsat uden dopingtilfælde. Efter 166 uanmeldte

kontroller blev der heller ikke afsløret brug af præstationsfremmende

midler blandt danske fodboldspillere og spillere i Danmark i 2004

Dansk Fodbold er fortsat dopingfri.

Anti Doping Danmark (ADD) foretog

således 166 uanmeldte tests på fodboldspillere

herhjemme i 2004, og alle

prøverne var negative.

114 tests blev foretaget under træning,

og af dem blev de 12 foretaget

på landsholdsspillerne under træningssamlingen

i Vedbæk forud for EM-slutrunden

i Portugal i juni måned.

Det skete ligesom i 2002 på foranledning

af DBU, hvor det danske agentur

dengang testede samtlige 23 spillere i

den daværende trup forud for VM-slutrunden

i Japan og Sydkorea. Ligesom

ADD på DBUs foranledning også testede

trupperne forud for slutrunderne

i 2000 og 1998.

Med de 166 tests i slutrundeåret

2004 er antallet af kontroller af aktive

udøvere inden for fodboldsporten dermed

i realiteten det samme som forrige

år, hvor 144 spillere blev testet.

52 af dopingkontrollerne sidste

år blev foretaget i forbindelse med

kampe. Af de 166 prøver blev de 140

foretaget på herre-spillere.

Der blev foretaget 114 tests i 2001, 97

i 2000, 56 i 1999, 67 i 1998 og 33 i 1997.

De i alt 793 uanmeldte tests af fodboldspillere

herhjemme gennem de

seneste otte år har til dato ikke afsløret

ét eneste tilfælde af doping inden for

dansk fodbold, ligesom ingen dansk

fodboldspiller nogensinde er testet positiv

for brug af ulovlige, præstationsfremmende

midler.

Dansk Boldspil-Union og Anti Doping

Danmark er i dialog om emnet, og organisationerne

har blandt andet oplysninger

med holdninger, informationer,

råd og vejledning til de aktive på deres

hjemmesider på internetadresserne

dbu.dk og doping.dk.

Udover de kontroller, ADD foretager

herhjemme, var der også danske spillere

blandt de 704 spillere, der blev testet

af det europæiske fodboldforbund,

UEFA, i fodboldsæsonen 2003/2004.

De 640 kontroller blev foretaget i

forbindelse med kampe – herunder to

spillere fra hvert hold efter kampene

under sidste sommers EM-slutrunde

– og de 64 uden for kampe.

Blandt de 704 spillere blev to – Egor Titov,

Rusland, og Steve Birtz, Luxembourg

– afsløret i brug af forbudte stoffer.

Lars Berendt/lber@dbu.dk


DBUs nye standardspillerkon-

trakt implementerer stort set

alle punkterne fra overens-

komsten mellem Divisionsfor-

eningen og Spillerforeningen.

Undtagelsen er naturligvis det

grundlæggende indhold, som

defineres af det internationale

fodboldforbund, FIFA, og som

alle fodboldforbund, klubber

og spillere over hele verden skal

operere på baggrund af.

Ny spillerkontrakt

Ny DBU Standardspillerkontrakt implementerer væsentligste dele af ny overenskomstaftale.

Benyttes allerede fra åbningen af transfervinduet her i januar måned

Baggrund

Overenskomsten mellem Divisions-

foreningen og Spillerforeningen blev

indgået den 14. oktober 2004.

Den 19. oktober besluttede DBUs Kon-

traktfodboldudvalg, at DBUs jurist, Tho-

mas Jønsson, og advokat, Per Sjøqvist,

skulle udarbejde et udkast til en ny

DBU Standardspillerkontrakt.

Udkastet til den nye kontrakt blev

sendt til Divisionsforeningen og Spiller-

foreningen den 3. november.

Det første møde med begge overens-

komstparter blev holdt den 16. novem-

ber, og fortsatte dagen efter.

DBUs bestyrelse vedtog indholdet

af den nye spillerkontrakt efter en

indgående drøftelse på et ekstraordi-

nært bestyrelsesmøde torsdag den 30.

december.

DBUs Kontraktfodboldudvalg består af

seks medlemmer, hvoraf de to er udpe-

get af Spillerforeningen, Kurt Carstensen

og Martin Birn, og to af Divisionsforenin-

gen, Børge Bach og Ole Hansen, mens

DBU har udpeget formanden for udval-

get, bestyrelsesmedlem Henrik Ravnild

og Per Sjøqvist, der begge er advokater.

/lb

Dansk Boldspil-Union har fra starten af

det nye år – og dermed fra åbningen

af det såkaldte transfervindue i januar

måned – indført en ny spillerkontrakt.

Den nye kontrakt implementerer de

væsentligste dele af indholdet i overenskomsten

mellem Divisionsforeningen

og Spillerforeningen, som de to

foreninger indgik 14. oktober 2004.

Det gælder blandt andet områder

som ferie, pensions- og opsparingsordning,

arbejdstid, obligatoriske udløbstidspunkter

for kontrakter, fri periode

for forhandlinger med andre klubber,

kompensation for træning og udvikling,

forbud mod optioner om kontraktforlængelser

og en modifikation i uopsigeligheden

som følge af FIFA’s regel

om kontraktophør i forbindelse med

såkaldt ’sporting just cause’.

Indholdet er forhandlet på plads

efter såvel møder i DBUs Kontraktfodboldudvalg

som mellem DBUs repræsentanter

i udvalget og repræsentanter

fra Divisionsforeningen og Spillerforeningen

enkeltvis.

Skønsmæssigt indeholder den nye,

tilrettede spillerkontrakt op imod 90%

af punkterne fra Divisionsforeningens

og Spillerforenings nye overenskomst.

Justeringer i forhold til overenskomst

»Vi har som nationalt fodboldforbund

naturligvis været nødsaget til

at foretage en redigering i forhold til

overenskomstens indhold og supplere

med en række præciseringer. Dermed

er spillerkontrakten blevet juridisk

holdbar og administrativ anvendelig,

ligesom vi har sikret os, at der er

overensstemmelse mellem de danske

og internationale regler«, udtalte DBUs

generalsekretær Jim Stjerne Hansen,

ved offentliggørelsen af kontrakten i

begyndelsen af januar, og fortsatte:

»Det har eksempelvis været væsentligt

for os ikke at adoptere overenskomstens

paragraf 26.3, der handler

om tvistløsning, fordi vi ikke mener, at

vi skal begrænse de danske spilleres og

klubbers frihed til at søge en uoverensstemmelse

løst ved Fodboldens

Voldgiftsret, men derimod give dem

mulighed for også at kunne vælge de

civile domstole«.

Mens overenskomsten alene opererer

med Fodboldens Voldgiftsret som

instans, giver DBUs Standardspillerkontrakt

mulighed for at søge en tvist

løst gennem DBUs Kontraktfodboldudvalg

med Fodboldens Voldgiftsret som

ankeinstans. På samme måde gælder

det for internationale tvister, at FIFA’s

Players Status Committee Dispute

Resolution Chamber fungerer som en

førsteinstans med den internationalt

anerkendte sportsdomstol, CAS, som

ankeinstans.

>>

DBU Bulletin januar 2005 • 9


Ny spillerkontrakt

Den ny DBU Standardspillerkontrakt,

som er umiddelbart gældende, kan ses

i pdf-format på www.dbu.dk på denne

adresse:

www.dbu.dk/data/dbu/filedb/1168.pdf

Transfervindue

forlænges

Vinterens transfervindue udvides

med februar måned

Åbningstiden for køb og salg af fod-

boldspillere forlænges fra januar til

også hele februar måned.

DBUs bestyrelse besluttede på opfor-

dring fra kontraktklubberne på sit

møde lørdag at udvide det såkaldte

transfervindue for vinterperioden fra

1. til 31. januar til også at omfatte hele

februar måned.

Transfervinduet er også åbent i som-

merperioden fra afslutningen af Dan-

marksturnering til 1. september.

/lb

»Med formuleringerne i den nye

kontrakt tager vi også højde for et

grundlæggende princip om to instanser

for tvistløsninger såvel nationalt

som internationalt«, slutter Jim Stjerne

Hansen.

Dermed er den nye spillerkontrakt

i overensstemmelse med såvel FIFA’s

som DBUs love på tvistløsningsområdet.

Forventer retssag trukket

»En stor kompliment til vores jurister

for at have bevaret overblikket i nogle

komplicerede forhandlinger med ikke

mindst Spillerforeningen«, udtalte

DBUs formand Allan Hansen ved offentliggørelsen

af den nye kontrakt.

Det sker med henvisning til, at DBUs

jurister har været involveret i møderne

i såvel DBUs Kontraktfodboldudvalg

som de møder, der er blevet holdt med

overenskomstparterne enkeltvis.

»Både Divisionsforeningen og Spillerforeningen

har også uden om hinanden

forsøgt at påvirke indholdet for

at få specifikke punkter eller formuleringer

med i den nye kontrakt. Vi har

forholdt os til deres argumenter, og

vi er i DBUs bestyrelse kommet frem

til en kontrakt, som på baggrund af

TV-penge til 1. og 2. division

745.000 kroner til fordeling mellem divisionsklubberne som justering

i overgangsfasen mellem tidligere og nuværende tv-aftale

Indholdet af aftalen mellem DBU og

Divisionsforeningen om fordeling af

tv-indtægter i 2004 har givet anledning

til uenighed omkring beløbene i

overgangsfasen mellem den hidtidige

og nuværende tv-aftale.

På baggrund af det gode, økonomiske

resultat fra EM-slutrunden i Portugal,

har bestyrelsen valgt at følge en indstilling

fra forretningsudvalget, således at

klubberne i de to divisioner tilgodeses

med i alt yderligere 745.000 kroner.

Beslutningen medfører en justering i

regnskabet for budgetåret 2003/2004.

forudsætningerne er den mest ideelle

for dansk fodbold«, forklarede Allan

Hansen, og sluttede:

»Divisionsforeningen og Spillerforeningen

accepterer i deres overenskomst

DBUs kompetence som

nationalt fodboldforbund. Og med

implementeringen af de væsentligste

punkter fra overenskomsten i den nye

spillerkontrakt ville det klæde Spillerforeningen

at kvittere med at trække

retssagen mod DBU tilbage og dermed

anerkende sit tilhørsforhold til fodboldfamilien«.

Spillerforeningen har siden erklæret,

at foreningen opretholder sin retssag

mod DBU.

DBUs direkte interessenter – alle

klubber med tilladelse til at drive

kontraktfodbold, Divisionsforeningen,

Damedivisionsforeningen, Spillerforeningen,

alle øvrige klubber i

Danmarksturneringerne for herrer og

kvinder, Foreningen af Lokalunioner, lokalunionerne

og de 18 FIFA Spilleragenter,

som har opnået licens gennem

eksamination hos DBU – bliver tillige

orienteret om den nye spillerkontrakt,

som er en del af det nye Cirkulære 36,

direkte per brev.

Lars Berendt/lber@dbu.dk

Fremad Amager og AB er blandt de klubber, der bliver tilgodeset i den nye aftale


Højeste træneruddannelse

nu søsat

Med DBU P-træner i gang er hele den nye træneruddannelse

nu implementeret

»Den, der opfatter sig som færdiguddannet,

er ofte mere færdig end uddannet«

Citat: Poul Jørgensen

Rundt om bordet i undervisningslokalet

på Farum Park hotel finder vi

fodboldtrænere på allerhøjeste niveau.

Flere af deltagerne har mere end 25 års

erfaring som træner på mange forskellige

niveauer. Fælles for dem alle er, at

de har mod på og lyst til at udvikle sig

yderligere. Ovenstående citat brugte

Viborg FFs SAS liga-træner Ove Christensen

i sin præsentation af sig selv.

»Fodboldspillet er i stadig udvikling

og vi skal som trænere være i stand

til jævnligt at forny os og derigennem

flytte vores spillere mod et færdighedsniveau,

som gør at de kan bevæge

sig på højeste internationale niveau«,

supplerede assistentlandstræner Keld

Bordinggaard.

De to tovholdere, Peter Rudbæk og

kommende kvindelandsholdstræner

Peter Bonde, er garanter for at de 15

deltagere kommer vidt omkring i den

P-træneruddannelse på 240 timer, som

kursisterne startede op på den 7.-8.

januar.

Introforløbet gik primært på at bringe

kursisterne up-to-date med begreberne

og tankerne bag den nye uddannelse,

sådan at ballasten fremover er til stede.

På fodbolddelen handlede det om,

hvad vi mener, når vi for eksempel

siger ’Afslutningsspil’, og hvorfor kalder

vi nu ’dødbolde’ for standardsituationer

og så videre.

En fælles terminologi er vigtig for

fremtiden på uddannelsen, så vi bruger

tid på de rigtige ting og ikke på begrebsforvirring.

Derudover var der også input til såvel

’Fysiologi’ som ’Ledelse’. Emnet ’ledelse’

vil ofte stå på dagsordenen på denne

uddannelse af helt naturlige årsager.

Blandt andet vil den tidligere svenske

håndboldlandstræner Bengt Johansson

give deltagerne et indblik i, hvorledes

han greb tingene an på allerhøjeste

niveau. Med blandt andet to VM- og

fire EM-guldmedaljer samt flere sølvmedaljer,

er det nemt at få øje på at

Bengt Johansson har haft succes med

sin ledelsesstil.

For én af deltagerne var det en slags

debut. Herfølges træner og tidligere

landsholdsspiller Michael Schjønberg

stiftede for første gang bekendtskab

med den danske træneruddannelse.

Han har taget både sin B- og A-licens i

Tyskland.

»Det tyske system er stift, og tingene

foregår med meget traditionel indlæring

ved at kigge dybt i bøgerne – og det,

der fremgår af disse, er så åbenbart hele

sandheden. Jeg forventer, at denne uddannelse

bliver anderledes spændende

med masser af god dialog kursister og

instruktører imellem«.

P-træner uddannelsen sigter mod at

kursisterne efter uddannelsens afslutning

– som mere konkret bliver VM

slutrunden i Tyskland i 2006 – hver

især skal til en P-eksamen for at opnå

DBUs og UEFA’s ’Pro-license’. Denne Plicens

er i øvrigt uddannelseskravet til

trænere i SAS ligaen, jævnfør klublicenssystemet.

Næste samling for P-træner kursisterne

foregår den 31. januar 2005 i

Fodboldens Hus, hvor temaet bliver

temaet ’Teknologi’.

Ved samme lejlighed skal kursisterne

introduceres for det konferencesystem

på internettet, som vil danne basis for

den E-læring, som også ligger imple-

Michael Schønberg har taget sin A- og

B-licens i Tyskland, men forventer som

kursist på P-træner-kurset en uddan-

nelse, hvor dialog i højere grad indgår

end det var tilfældet i Tyskland.

menteret i uddannelsen. Det er travle

trænere med en hektisk hverdag, og

derfor er det vigtigt at kunne mødes

til online videokonferencer i ’Cyberspace’

og på den måde spare rejsetid.

Brugen af internettet ligger som naturlig

fortsættelse af den linje, som er

lagt i den nye træneruddannelse med

hensyn til brugen af teknologi.

Heidi Lüthje/lytj@dbu.dk

DBU P-træner

DBU P-træner er erstatningen for det

tidligere ’Diplomtrænerkursus’, som

sidst blev afviklet i 1993-95. Deltagerne

på det nuværende hold er:

Frank Andersen (Vejle Boldklub)

Jesper Pedersen (BK Skjold)

Henrik Lehm (U/19 pige landstræner)

Ove Christensen (Viborg FF)

Peter Pedersen (Randers FC)

Nils Nielsen (AB)

Keld Bordinggaard (Ass. landstræner)

Michael Schjønberg (Herfølge)

Sune Smith-Nielsen (Næstved)

Troels Bech (OB)

Klavs Rasmussen (OB)

Jesper Tollefsen (p.t. uafklaret)

Søren Kusk (SønderJyske)

Lasse Christensen (Ikast FS)

Benny Rosenquist (Vejle Boldklub)

/hl

DBU Bulletin januar 2005 • 11


Claus Bo Larsen er på vej mod udtagelse til

sin første VM-slutrunde efter to aldersbe-

grænsede slutrunder for FIFA.

12 • DBU Bulletin januar 2005

Claus Bo Larsen

på vej mod VM

FIFA har udtaget Claus Bo Larsen til seminar for dommerkandidaterne

til VM-slutrunden i Tyskland i sommeren 2006. 46 dommere fra hele

verden samlet i Frankfurt i februar

Det internationale fodboldforbund,

FIFA, har udtaget Claus Bo Larsen til et

seminar for de dommere, der kandiderer

til VM-slutrunden i Tyskland i sommeren

2006.

»Det er dejligt at være blandt de 46,

der kandiderer til at komme med til

slutrunden. Jeg skal nærmest ud i en

lille kvalifikation ligesom landsholdet,

men føler absolut, jeg har en rimelig

chance. Og det er altid godt at vide, at

de holder øje med mig ude i verden«,

siger Claus Bo Larsen.

FIFA har udtaget 46 dommere til

seminaret, og forventer at skulle bruge

30 til selve VM-slutrunden. De 18 dommere

kommer fra Europa, seks fra

Afrika, seks fra Asien, seks fra Nord- og

Mellemamerika, otte fra Sydamerika og

to fra Oceanien til samlingen i Frankfurt

fra den 12. til 16. februar.

Her skal dommerne blandt andet

deltage i møder med teknisk indhold,

praktiske øvelser, fysiske tests og medicinske

undersøgelser samt gennemgå

og bestå undervisning i engelsk.

Sidste år udpegede FIFA Claus Bo Larsen

som reservedommer i jubilæumskampen

mellem Frankrig og Brasilien i

anledning af FIFA’s 100 års jubilæum i

maj måned.

Sammen med FIFA-linjedommer Bill

René Hansen deltog han ved slutrunden

om det oceaniske mesterskab

under Oceania Football Confederation

(OFC) i Adelaide i South Australia i perioden

29. maj til 5. juni.

Ikke uvæsentligt for hans kommende

chancer fungerede han også som dommer

ved den olympiske fodboldturnering

i Athen i august, ligesom han i 1999 var

dommer ved VM-slutrunden for U/20landshold

i Nigeria, hvor han blandt

andet dømte den ene semifinale. I udtagelsen

til VM-slutrunden fokuserer FIFA

således meget på, hvorvidt dommerne

tidligere har deltaget i én eller flere af

forbundets ungdomsturneringer.

Den 39-årige fynske dommer blev i

2003 år rykket op i gruppen af internationale

topklasse-dommere, Top Class

Referees.

Dermed kom Claus Bo Larsen op til

Kim Milton Nielsen i den gruppe af

dommere, der påsættes til opgaver i

EM- og VM-slutrunder og de afsluttende

runder i UEFA Champions League

efter to år i den såkaldte gruppe af

First Class Referees.

Han tog sin dommereksamen som 16årig

i 1981. I 1988 startede han som dommer

i Danmarksserien, og derefter avancerede

han år efter år, indtil han blev

Superligadommer i 1994. Blot to år efter

blev han international FIFA-dommer.

Claus Bo Larsen er noteret for over

50 internationale turneringskampe.

Danmarks anden Top Class Referee,

Kim Milton Nielsen, vil ikke være aktuel

ved VM-slutrunden i Tyskland om

halvandet år, idet han senere i år falder

for den internationale aldersgrænse på

45 år.

Lars Berendt/lber@dbu.dk


Skærper kravene

til dommerne

DBU skærper de fysiske krav til dommerne i Danmarksturneringen fra næste sæson.

Landsholdets fysiske træningskonsulent tilknyttes som fysisk træner

for elite- og divisionsdommerne. Nyt rådgivnings- og træningsprojekt starter onsdag aften

DBUs Elitedommergruppe skærper de

fysiske testkrav til dommerne i Danmarksturneringen

fra den kommende

sæson til sommer.

»Fodbold er blevet mere fysisk end

nogensinde før, og det stiller også nye

krav til dommernes fysiske formåen.

Det tager vi højde for med et helt nyt

trænings- og testkoncept«, forklarer

tidligere topdommer, Jørn West Larsen,

der er medlem af DBUs Uddannelsesudvalg

og DBUs Elitedommergruppe.

For at forberede dommerne til de

forhøjede testkrav, som bliver gældende

fra sæsonen 2005/2006, og for

at give dem den bedste forberedelse

allerede til den kommende forårsturnering,

tager DBU hul på det nye trænings-

og testkoncept for dommerne

allerede onsdag aften.

Fra topspillere til topdommere

DBUs Elitedommergruppe igangsætter

projektet i samarbejde med Institut for

Idræt ved Københavns Universitet.

Det nye rådgivnings- og træningsprojekt

er således udviklet af Peter

Krustrup, der er PhD i idrætsfysiologi

og forskningsadjunkt ved AKI.

Peter Krustrup har gennem en årrække

samarbejdet med Jens Bangsbo,

dr.scient. i arbejdsfysiologi, om blandt

andet generelt fodboldrelevante

træningsprogrammer for spillere og

dommere, og har konkret udviklet de

fysiske træningsprogrammer for landsholdet,

som DBU specielt har benyttet

op til og under slutrunderne.

Jens Bangsbo indgik som bekendt i

gruppen af assistenttrænere under EMslutrunden

i Portugal sidste sommer.

Peter Krustrup får som fysisk træner

ansvar for dels selve fællestrænings-

passene, dels for den inspiration og

træningsvejledning, som dommerne får

brug for i deres individuelle træning.

Programmet omfatter også Peter

Krustrups rådgivning af de enkelte

dommere med tilrettelæggelsen af de

individuelle træningsprogrammer, kostvejledning

og skadesforebyggelse.

Fællestræning hot, landeveje not

Rådgivningen er tilrettelagt som

løbende og individuelt afpassede periodetræningsprogrammer,

som sendes til

hver enkelt dommer per e-mail.

Det nye træningsprogram gør blandt

andet op med tidligere tiders lange

løbeture på landevejene. Således bliver

programmet væsentligt mere kamprelevant,

ligesom intensiteten sættes op.

Derfor skal dommerne træne intervaltræning,

hovedsageligt på en

funktionel måde i store haller eller på

fodboldbaner.

Det sker som led i den fællestræning,

der starter onsdag aften i Brøndby Hallen,

og som fortsætter med tilsvarende

fællestræninger i Vejle og Skive for topdommerne

i disse dele af landet.

Søndag den 23. januar fortsætter

dommerne den teoretiske og faglige

forberedelse med deres elitedommerkursus,

som i år er henlagt til Svendborg.

Den første gruppe af dommerne skal

i aktion allerede i weekenden den 12.

og 13. februar i fjerde runde af Royal

League.

6. marts spilles de to udsatte kvartfinaler

i DBUs Landspokalturnering med

kampene Skjold-Brøndby IF og Fremad

Amager-FC København, mens SAS Ligaen

fløjtes i gang 13. marts.

Lars Berendt/lber@dbu.dk

DBU skærper de fysiske krav til dommerne,

og gør samtidig deres træning mere fod-

boldkamprelevant.

DBU Bulletin januar 2005 • 13


Af en bruttoindtægt på 62 millioner kroner var der 24 millioner tilbage til DBU fra

EM-slutrunden i Portugal. Nettoindtægten er med til at sikre et samlet overskud på 10

millioner i sidste regnskabsår.

Overskud på

10,6 millioner

Dansk Boldspil-Union kommer ud af regnskabsåret 2003/2004 med

et overskud på godt 10 millioner kroner. Nettoindtægt på EM-slutrunden

på 24 millioner kroner

DBU fik et overskud på 10 millioner

kroner i seneste regnskabsår.

Resultatet baserer sig på samlede

indtægtsskabende aktiviteter på godt

109 millioner kroner, mens udgifterne

til de sportslige aktiviteter beløber sig

til godt 40 millioner kroner og andre

udgiftskrævende poster til godt 59 millioner

kroner.

Deltagelsen ved slutrunden om Europamesterskabet

i fodbold i Portugal

i juni 2004 gav en bruttoindtægt på

62,6 millioner kroner, men med udgifter

til blandt andet forberedelse, rejse

og indkvartering samt bonus til spillerne

på i alt 38,5 millioner kroner, blev

DBUs nettoindtægt 24,1 million kroner

På de sportslige aktivitetsområder

var DBUs investering i den samlede

talentudvikling på herresiden den mest

omkostningstunge med en nettoudgift

på 12,8 millioner kroner.

De samlede udgifter på uddannelsesområdet

beløb sig til 17,2 millioner,

14 • DBU Bulletin januar 2005

men med indtægter på 6,7 millioner

kroner blev nettoudgiften 10,4 millioner

kroner.

Dertil kommer områdets ’særlige

projekter og nye tiltag’ på 1,7 millioner

kroner.

Udgifterne til den faste drift af kvindefodbolden

beløb sig til 7,4 millioner

kroner, og projektet ’dansk kvindefodbold

i verdenseliten’ til yderligere godt

tre millioner kroner.

Investeringen i børne- og ungdomsaktiviteter

var på 5,2 millioner kroner,

mens administrationen af turneringer

kostede tre millioner kroner.

DBU iværksatte, fortsatte eller gennemførte

’særlige projekter og nye

tiltag’ for sammenlagt 24 millioner kroner

i seneste regnskabsår.

DBUs egenkapital udgør herefter 117

millioner kroner, hvoraf 32 millioner

kroner relaterer sig til den netop indkøbte

ejendom, Fodboldens Hus.

Lars Berendt/lber@dbu.dk

Åbent hus

Vi åbner dørene til Fodboldens Hus

Dansk Boldspil-Union (DBU) har investeret

i fremtiden med købet af en

ejendom som et nyt Fodboldens Hus.

Vi flyttede mellem jul og nytår, og i

løbet af januar vil håndværkerne blive

færdige med de sidste forbedringer.

Det vil derfor glæde os meget at

vise vores nye lokaler frem for vores

samarbejdspartnere og forretningsforbindelser

ved et åbent hus-arrangement.

Vi forventer ikke indflytningsgaver,

men bare chancen for at vise jer vores

nye lokaliteter:

Åbent hus i Fodboldens Hus,

fredag den 11. februar 2005

klokken 14-17

DBU Allé 1 i Brøndby.

Du kan allerede nu læse meget mere

om Fodboldens Hus – bygningen, området

og DBUs tidligere adresser – på

vores internetsider, dbu.dk, hvor du

også finder et link til KRAK og dermed

nærmeste rute hertil.

Med venlig hilsen

Dansk Boldspil-Union (DBU) og

DBU Sponsorship


Dansk Boldspil-Union

støtter Asien

Dansk Boldspil-Union støtter Dansk Røde Kors med 250.000 kroner til arbejdet med ofrene for

flodbølgerne. Tilbyder faglig assistance til de humanitære organisationer og fodboldforbundene i

de jordskælvs- og flodbølgeramte lande

Dansk Boldspil-Union har bidraget med

250.000 kroner til Dansk Røde Kors til

organisationens arbejde med ofrene for

jordskælvskatastrofen i Asien.

Derudover vil DBU i et mere langsigtet

perspektiv tilbyde fodboldfaglig

assistance til fodboldforbundene i de

asiatiske lande, der er hårdest ramt af

jordskælvet og flodbølgerne juleaftensdag.

Tilbudet vil dels blive formidlet via

kontakt til de danske afdelinger af de

internationale hjælpeorganisationer,

dels direkte til fodboldforbundene i de

pågældende lande.

Samarbejde med humanitære

organisationer

»Vi har lyttet til budskabet om, at den

bedste hjælp til ofrene i Asien her

og nu er i form af kontante bidrag til

de hjælpeorganisationer, der arbejder

i området. Derfor bidrager vi med

250.000 kroner til Dansk Røde Kors«,

siger DBUs formand Allan Hansen.

Det kontante bidrag vil også blive

fulgt op af et langsigtet tilbud af mere

social og fodboldfaglig karakter.

»Vi har gennem årene haft et glimrende

samarbejde med en række af

de kendte, humanitære organisationer

som Dansk Røde Kors, Red Barnet

og SOS Børnebyerne. Hvis de kan se

DBU og fodbolden spille en rolle i den

efterfølgende genopbygning af de

lokale samfund, stiller vi gerne vores

ekspertise til rådighed«, udtaler DBUs

formand Allan Hansen, og uddyber:

»Vi vil ligeledes tage direkte kontakt

til vores kolleger i de hårdest ramte

områder, når de sammen med myndig-

hederne skal bearbejde katastrofen og

genopbygge det sociale og kulturelle liv

i de ramte områder«.

DBUs samarbejde med de danske

hjælpeorganisationer har typisk bestået

i støtte til indsamling og markedsføring

af konkrete kampagner,

specielt i forbindelse med landsholdets

deltagelse ved EM- og VM-slutrunderne

siden midten af halvfemserne.

DBUs Fodboldskoler på Balkan

Dertil kommer DBUs egen og direkte

erfaring med fodboldfagligt arbejde i

ulykkesramte områder.

Således har det danske fodboldforbunds

meget populære ’DBUs Fodboldskoler’

siden 1998 været benyttet som

et freds- og integrationsprojekt i det

tidligere borgerkrigshærgede område

på Balkan.

Her deltog medarbejdere fra DBU

Børn og ungdom i undervisningen af

de første lokale trænere og skoleledere

samt gennemførelsen af de første

DBUs Fodboldskole-projekter i

Bosnien-Herzegovina.

Det skete i samarbejde

med ildsjælen Anders

Levinsen, der siden har

videreudviklet det multietniske

koncept som

’Open Fun Football

Schools’ til også at

omfatte Serbien-Montenegro,

Makedonien

og Kroatien.

Det er DBUs fodboldskole-trænermanual,

der i oversat

form ligger til grund for

gennemførelsen af skolerne på Balkan,

ligesom DBUs erfaringer med handlingen

af afviklingsfasen af fodboldskoler

og logistik har været stillet til rådighed

for skolerne på Balkan.

Det vurderes, om konceptet i samarbejde

med andre organisationer skal tilbydes

og gennemføres i brændpunkter i

Mellemøsten og Kaukasus-området.

DBUs Fodboldskole debuterede herhjemme

i 1993 med et deltagerantal på

14.416 børn i alderen otte til 16 år, og

har siden opnået et årligt deltagerantal

på omkring 26.000 i løbet af skolernes

sommerferie.

DBUs kontante bidrag til Dansk Røde

Kors er blevet overført straks efter nytår.

Lars Berendt/lber@dbu.dk

DBU Bulletin januar 2005 • 15


AGF opfylder

mindstekrav

Efter indskud af ny kapital opfylder AGF de økonomiske mindstekrav

for kontraktfodboldklubber. Klubben kan herefter operere på

spillermarkedet på lige fod med de øvrige klubber i SAS Ligaen

Tre ugers behandling af forskellige

henvendelser fra AGF og klubbens advokat

blev afsluttet kort inden jul, efter

klubben dokumenterede indskud af ny

kapital.

Med kapitaltilførslen på opgørelsesdatoen,

kunne klubben fremvise en

egenkapital, som udgør mindst 25% af

dens samlede lønmæssige forpligtelser.

»AGF har overfor DBU dokumenteret

tilførsel af ny kapital i en størrelsesorden,

der betyder, at AGF igen opfylder

de økonomiske mindstekrav for kontraktklubber«,

forklarer sekretær i DBU

Turneringer, Peter Ebbesen.

AGFs indberetning til DBU blev foretaget

med opgørelsesdatoen den 15. december

2004. Dermed generhvervede

AGF sig retten til at indgå spillerkontrakter.

Indskuddet af ekstra kapital kommer

efter, såvel DBUs kontraktfodboldudvalg

som bestyrelse afviste en dispensationsansøgning

fra klubben på en

alternativ finansieringsmodel for indgåelse

af en kontrakt med den svenske

spiller Tobias Grahn.

Klar afvisning af alternative modeller

DBUs bestyrelse behandlede torsdag

den 16. december en anke fra AGF over

DBUs kontraktfodboldudvalgs afgørelse.

Det skete på et telefonmøde otte

dage efter modtagelsen af anken og

yderligere otte dage efter, AGF selv

havde modtaget kontraktfodboldudvalgets

afvisning af klubbens dispensationsansøgning

til at indgå kontrakt

med Tobias Grahn.

Bestyrelsens begrundelse var den

samme som kontraktfodboldudvalgets,

idet bestyrelsen naturligvis også forholdt

sig til AGFs supplerende argumentation

i sin mundtlige drøftelse.

16 • DBU Bulletin januar 2005

Det var en enig bestyrelse, der stadfæstede

den afgørelse, DBUs Kontraktfodboldudvalg

afsagde den 29. og 30.

november.

Ansøgningen byggede på en model,

hvor et folkeejet anpartsselskab skulle

købe Tobias Grahn af Malmö FF for derefter

at leje ham ud til AGF Kontraktfodbold

A/S, samtidig med at anpartsselskabet

beholdt kontraktrettighederne

til ham.

Kontraktfodboldudvalget bemærkede,

at den foreslåede model – hvor AGF

formelt set ville leje Tobias Grahn af et

selskab, som ejer spillerens kontraktrettigheder

– ikke er forenelig med DBUs regler.

Det er således kun AGF Kontraktfodbold

A/S, der har tilladelse til at indgå

spillerkontrakter og lejeaftaler.

Ingen dispensationer

AGF Kontraktfodbold A/S erkendte i sin

tidligere dispensationsansøgning, at

klubben på daværende tidspunkt ikke

opfyldte de økonomiske mindstekrav

for deltagelse i SAS Ligaen.

AGF Kontraktfodbold A/S informerede

ligeledes DBU om, at man i begyndelsen

af 2005 forventede at have

skaffet ny ansvarlig kapital, således at

klubben på det tidspunkt vil kunne opfylde

DBUs mindstekrav.

Denne oplysning var i sig selv ikke

tilstrækkelig for DBU, mens tilførslen

af den nødvendige kapital i sidste uge

sker i henhold til de regler, der er gældende

for alle kontraktklubber.

DBUs bestyrelse fastslog med sin

stadfæstelse af Kontraktfodboldudvalgets

kendelse, at klubberne ikke skal

forvente at kunne opnå dispensationer

fra DBUs regler for så vidt angår de

økonomiske mindstekrav til kontraktklubberne.

DBU og DBUs bestyrelse var enige om

at underkende AFG’s ansøgning om at

en folkeejet anpartsselskab skulle købe

Tobias Grahn for derefter at udleje ham

til AGF.

25% regel siden 2000

DBU indførte i 2000 den såkaldte 25%regel

som sikkerhed for kontraktklubbernes

økonomiske formåen.

Det skete konkret for at skabe bedre

sikkerhed for, at kontraktklubberne dels

har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag,

når de ansætter spillere og andre medarbejdere,

dels for at sikre ens konkurrencemæssige

vilkår blandt klubberne i

turneringerne med kontraktspillere.

Overordnet skal reglerne medvirke

til at forhindre betalingsstandsninger

og konkurser med de konsekvenser, det

erfaringsmæssigt har for en række af

dansk fodbolds interessenter – herunder

den sportslige afvikling af turneringerne,

spillerne, trænerne og tilskuerne

– og for dansk fodbold generelt.

25%-reglen har siden sæsonstarten

i år også været en del af DBUs Klublicenssystem,

der gælder for klubberne

i SAS Ligaen, og som ligeledes er

afgørende for, hvorvidt klubberne kan

deltage i UEFAs klubturneringer.

Reglerne fremgår af DBUs Cirkulære

35, der er en opstramning af det hidtidige

Cirkulære 25.

Lars Berendt/lber@dbu.dk


Kunstgræsbaner

til flest muligt

Mange kvalificerede ansøgninger til etablering af kunstgræsbaner

igennem DBUs Hattrick-udvalg

Ved årsskiftet udløb fristen for at ansøge

om midler til medfinansiering af

kunstgræsbaner, som del af UEFAs Hattrick-program.

Og der var mange hensyn at tage,

da udvælgelsen af otte projekter skulle

foretages på baggrund af mere end

tyve meget kvalificerede ansøgninger.

Krav til ansøgerne

DBUs Hattrick-udvalg, der arbejder med

tildelingen af midler til etablering af

minikunststofbaner, har primært taget

højde for, at så mange som muligt over

hele landet får glæde af etableringen

af de otte baner. De valgte ansøgninger

er derfor valgt så de dækker Danmark

bredest muligt.

Det har vejet tungt, at så mange

som muligt får tilgang til de enkelte

baner. Udvalget har derfor i vidt omfang

prioriteret projekter, der ligger

i byområder, så flest muligt kan få

glæde af de nye baner. Ligesom det

har været vigtigt at sprede de enkelte

projekter ud over landet, har det også

været væsentligt, at banerne ikke kom

til at ligge op ad allerede eksisterende

kunstgræsbaner.

De valgte klubber skal dog leve op

til en række forskellige krav for, at

projekterne kan gennemføres. For det

første skal der gives garantier for, at

så mange som muligt i området kan

bruge banerne, så de enkelte klubber

ikke får ’ejerfornemmelse’ over

banerne. Dertil kommer, at klubberne

garanterer for, at banerne i fremtiden

har nok brugere. Udover den daglige

brug, skal der også stilles nogle finansielle

garantier for, at projektet føres

ud i livet. Dette betyder, at klubben

skal sikre et økonomisk grundlag for

banernes fremtidige vedligeholdelse.

DBUs Hattrick-udvalg arbejder med de

sidste detaljer og godkendelser med de

valgte samarbejdsklubber.

Pulje på 24 millioner kroner

DBUs Hattrick-udvalg arbejder også

med andre tiltag, der skal forbedre forholdene

for fodboldspillere i alle aldre.

Udover etableringen af de otte kunstgræsbaner,

tildeler udvalget også

penge til stadionforbedringer som for

eksempel lysanlæg, resultattavler og

højttaleranlæg. Nogle penge er allerede

blevet uddelt, og skal bruges af klubberne,

inden tidsfristen for udnyttelse

af støttekronerne udløber.

UEFAs Hattrick-program blev lanceret

i 2003 og løber indtil 2008. Målet er at

hjælpe UEFAs medlemsorganisationer

med at opbygge og udvikle mulighederne

for at spille fodbold, for eksempel

i byområderne.

DBU modtog godt 12 millioner

danske kroner fra UEFA, og lagde et

tilsvarende beløb oveni, således at

puljen blev på godt 24 millioner kroner.

Således går 10 millioner til etablering

af kunstgræsbaner, 10 millioner går til

stadionforbedringer.

De sidste fire millioner kroner går

til ungdomsarbejde i klubberne med

fokus på frafald og fastholdelse af ungdomsspillere.

Troels Johannesen/troj@dbu.dk

De nye baner

De otte projekter, der arbejdes

videre med, er beliggende i:

Ålborg

Århus

Vildbjerg

Esbjerg

Haderslev

Tommerup

Gentofte

Roskilde

DBU Bulletin januar 2005 • 17


Ud af busken og

ind på banen

DBU Børn og Ungdom har sommerens aktiviteter klar

En bred vifte af aktiviteter målrettet

de enkelte alderstrin gør det muligt for

en hel børneflok at få græs under fødderne

i løbet af sommeren.

DBUs Fodboldskole

DBUs Fodboldskole er den ’originale’,

danske Fodboldskole.

18 • DBU Bulletin januar 2005

Traditionen tro afholdes den ugevis i

dagtimerne mandag til fredag. De første

skoler starter mandag den 20. juni i

uge 25, mens de sidste skoler lukker ned

fredag den 5. august. I år er det 27.000

drenge og piger i årgangene 1990-1997,

der kan deltage i aktiviteter, hvor princippet

er leg, underholdende træningsøvelser

og spil med bolden i centrum.

Traditionelt er der stor efterspørgsel

på billetter til de skoler, der holdes i

den første uge. Derfor starter billetsalget

til uge 25 tirsdag den 8. marts klokken

10, mens billetsalget for de øvrige

uger begynder onsdag den 9. marts.

Prisen er 410 kroner + 23 kroner i gebyr.

Salget foregår via BilletNet.

Årets tema på Fodboldskolen er

’Fodboldrytmer’, hvor man inspireret af

især brasiliansk samba-fodbold viser,

hvordan bevægelser til gode rytmer

kan overføres til fodboldspillet.

Du kan se oversigten over de 223 fodboldskoler


www.dbu.dk/page.aspx?id=137

Fodboldcamps

DBUs Fodboldcamps er for drenge og

piger født 1988-1991.

Sidste år var efterspørgslen efter

pladser på en af de 15 camps stor.

Derfor har DBU i år valgt at udvide

aktiviteten til 24 camps, så der nu er

plads til 1152 teenagere, der kan forsøge

at leve og bo som professionelle fod-


oldspillere i en ’træningslejr’ med tre

overnatninger over fire dage i sommerferien.

Som sædvanligt bliver den høje

kvalitet sikret via DBU instruktører og

specielt udvalgte trænere, der står for

træningen. Flere daglige træningspas

gør det muligt at opleve hverdagen

nøjagtig som i en professionel klub. Og

det forventes samtidig, at alle skoler

får besøg af en fuldtidsprofessionel

fodboldspiller.

DBUs Fodboldcamps finder sted i

ugerne 26-31 fra mandag den 27. juni

til torsdag den 4. august. Billetsalget

starter tirsdag den 15. marts på Billet-

Net. Prisen er 800 kroner + et gebyr på

23 kroner.

Du kan se listen over de 24 Fodboldcamps


www.dbu.dk/page.aspx?pid=159

Mikrofodboldskolen

DBUs Mikrofodboldskole er for piger og

drenge født 1997-1999. Det betyder, at

ældste årgang frit kan vælge imellem

at deltage på Mikrofodboldskolen eller

Fodboldskolen.

Mikrofodboldskolen er de yngste

børns pendant til den ’rigtige’ fodboldskole,

og er samtidig DBUs oplæg

til, hvad god fodboldtræning er for de

yngste spillere.

Mikrofodboldskolen er ikke kun en

sjov oplevelse for børnene, men også

for forældrene. Ved tilmelding forpligter

forældrene sig nemlig til, at en af

dem deltager under hele afviklingen

sammen med sit barn. Og forældrene

kommer ikke til at kede sig. I en meget

stor del af legene og træningsøvelserne

er forældrene aktivt inddraget som

medspillere, målstolper, dommere, målmænd

og meget mere. Årets tema er

’Indianer’ så slip din indre høvding fri

og deltag i en kreativ fodboldweekend.

DBUs Mikrofodboldskole finder sted

i weekenden den 2. – 4. september.

Billetsalget starter tirsdag den 3. maj

2005 på BilletNet. Prisen er 300 kroner

+ et gebyr på 23 kroner.

Du kan se listen over de 102 Mikrofodboldskoler


www.dbu.dk/page.aspx?id=2928.

Pigeraketten

DBUs Pigeraket er for alle piger i alderen

6-12 år. Pigeraketten turnerer rundt

i hele Danmark. Pigerne får mulighed

for at stifte bekendtskab med fodboldspillet

på en hylende morsom og uforpligtende

måde.

Pigerne vil eksempelvis opleve at:

- Flyve i Pigeraketten

- Spille fodbold på Saturn iført rumdragt

og moonboots

- Skyde til måls på Pluto, der giver

flødeboller hvis du rammer

- Køre rundt i det store Månehjul

- Drible på Mælkevejen

- Og meget mere!

DBUs Pigeraket finder sted fra uge 15-

36. Aktiviteten er gratis for pigerne.

Du kan se hvor Pigeraketten lander

på www.dbu.dk/page.aspx?id=164

Se i øvrigt hvordan du kan blive en af

Pigerakettens astronauter på bagsiden

af dette Bulletin.

McDonald’s Cup

McDonald’s Cup er en gratis syv-modsyv-turnering

for drenge i alderen 6-10

år og piger i alderen 8-12 år.

Børnene kan deltage på hold sammensat

til lejligheden af enten spillere

fra vejen, boligblokken, SFO’en, klassen

eller klubben, og hvert hold kan bestå

af op til 10 spillere.

Turneringen spilles med omkring 100

indledende stævner over hele landet

typisk de første weekender efter

skolesommerferiens slutning. Herefter

kvalificerer de bedste A og B hold sig

til ét af i alt ni finalestævner forskellige

steder i landet. Finalestævnerne

afholdes i hver af DBUs ni lokalunioner

eller regioner.

Selve invitationsmaterialet til årets

McDonald’s Fodbold Cup sendes ud til

alle landets klubber i april måned.

De indledende runder afvikles:

JBU region 3: Uge 24+32-34

Øvrige unioner/regioner: Uge 32-34

Finalestævnerne afvikles:

Uge 34-37

Tilmeldingsfristen er søndag den 15.

maj 2005

Du kan finde mere info og on-line

tilmelding på www.dbu.dk/page.

aspx?id=2560.

Så ind på banen!

Sine Moeslund/sine@dbu.dk

DBU Bulletin januar 2005 • 19


Ud over æren som Årets Pigefodboldklub fik pigerne fra Fraugde G&IF også overrakt en

check på 10.000 kroner sponsoreret af 3F (tidligere SID og KAD).

Fraugde G&IF blev

årets Pigefodboldklub

For 10. gang har DBUs Pigegruppe kåret Årets Pigefodboldklub.

I år faldt valget på den fynske klub, Fraugde G&IF

Fraugde G&IF på Fyn blev i 2004 valgt

som årets pigefodboldklub. I løbet af

tre år har klubben udviklet sig fra udelukkende

at have drengehold tilmeldt

i ungdomsrækkerne til nu at have tæt

på lige så mange piger som drenge i

klubben.

Alene inden for de seneste to sæsoner

er klubbens antal piger steget

fra 15 til 61, og der er nu tre kvindelige

trænere/ledere og syv pigehold tilmeldt

turnering i klubben.

Fraugde G & IF har opnået de flotte

resultater via en imponerende mængde

aktiviteter for pigerne i området samt

ikke mindst en konsekvent indsats fra

klubbens side. De er velsignet med

en ægte ildsjæl – pigeformand Lars

Martinsen, der har været primus motor

i startfasen. I dag er det hele klubben,

der arbejder målrettet for pigerne.

20 • DBU Bulletin januar 2005

Fraugde G & IF har i 2004 afholdt Pigeraketten

med hele 66 deltagere trods

massivt regnvejr, og var også vært for

DBUs Fodboldskole, hvor 27 ud af de

144 deltagere var piger – heraf 25 piger

af klubbens egne. Derudover har klubben

været aktiv i FBUs turneringer og

har hver gang bakket op omkring FBUs

Pigegruppes arrangementer.

For at pigerne også socialt tilbydes

noget ekstraordinært husstandsomdeler

Fraugdes pigeafdeling bladet

’Pigefodboldnyt’, og forældre og bedsteforældre

inviteres til kampene og

meget andet.

I udvælgelsen af Fraugde G & IF som

Årets Pigefodboldklub 2004 er der

lagt vægt på klubbens fokus og syn på

Pigefodbold – nemlig at det skal være

både sjovt og spændende at komme

til træning såvel som til kamp, samt at

Pigegrupperne i alle ni lokal-

unioner/regioner gennemgår

de modtagne ansøgninger og

kårer den bedst egnede klub i

deres område. Herefter indstil-

ler de deres kandidater til DBUs

Pigegruppe.

Hvert medlem af DBUs Pi-

gegruppe gennemgår de ni

ansøgninger og kårer personligt

klubberne fra 1-9. På årets sidste

Pigegruppemøde behandles de

ni ansøgninger og den bedste af

de ni nominerede klubber kåres

som Årets Pigefodboldklub. Vi

indstiller herefter vinderklubben

til endelig godkendelse i DBUs

Børne- og ungdomsudvalg.

klubben har opnået ligevægt mellem

pige- og drengeafdelingen. Dette skal

ses i lyset af, at Fraugde ligger i et område,

der traditionelt ikke har mange

fodboldspillende piger.

Fraugde G & IF har arbejdet hårdt

og målrettet på at nå det nuværende

niveau, og har fået stor succes med at

nå målsætningen. Vi er overbevist om,

at klubben fremover vil fortsætte det

gode arbejde og derved også kunne

fastholde de mange piger i fodbold ud

over fortsat at rekruttere nye spillere.

Fraugde GIF blev udvalgt blandt de i

alt ni nominerede klubber.

Udover æren følger en check til Pige-

og Dameafdelingen på 10.000 kroner

sponseret af 3F, en flot vandrepokal,

et diplom, et flag samt ikke mindst

T-shirts til alle pigerne, trænerne og

lederne i afdelingen.


Derudover inviteres klubben tillige

med de øvrige nominerede klubber til

en ’Åben træning med Kvindelandsholdet’

i efteråret 2005, hvor kvindelandsholdstruppen

træner de 145 udvalgte

piger, som er 15 fra hver af de ni nominerede

klubber.

Vinderen af Årets Pigefodboldklub

2004 afsløres på årsmødet i den

union/region, hvor klubben er hjemmehørende.

Det vil sige, at vinderen

i år bliver offentliggjort i forbindelse

med FBUs årsmøde i januar 2005.

De øvrige nominerede klubber 2004

JBU Region 1 Nørresundby

Boldklub

JBU Region 2 Sydmors IF

JBU Region 3 Sabro Idrætsforening

JBU Region 4 Bolderslev Boldklub

BBU IK Viking Rønne

KBU Dragør Boldklub

LFBU Døllefjelde-Musse IF

SBU AIK 65 Strøby

Vibeke Nørly/vibn@dbu.dk

B&U med

fast greb om

’fastholdelse’

Arbejdet med fastholdelse får fast

plads hos DBU Børn og ungdom

Arbejdet med dansk fodbolds helt

store problem – den manglende evne

til at fastholde de aktives interesse for

at spille i klubberne – forankres nu i

DBU Børn og Ungdom.

Hidtil har organisationen arbejdet

med problemstillingerne i form af et

tværfagligt samarbejde primært mellem

DBU Uddannelse og DBU Børn og

Ungdom.

Nu forankres arbejdet i sidstnævnte

regi, som efter behov vil drage øvrige,

relevante faggrupper ind i det fortsatte

arbejde.

/lb

Årets Fidusbamse

Igen i år var det en enig Pigegruppe,

der udvalgte Årets Fidusbamse 2004.

Denne gang faldt valget på Tingsted

Boldklub fra LFBU

De øvrige nominerede klubber 2004

JBU Region 1 Aars IK

JBU Region 2 Klinkby Boldklubs

Miniputpiger

JBU Region 3 Søften GF

JBU Region 4 Grindsted GIFs

Miniputpige 3

BBU Pedersker IFs

Miniputpige 1

FBU Ørbæk Boldklubs

Miniputpiger

KBU Husum Boldklubs

Miniputpiger

SBU Slagslunde-Ganløse

IFs Miniputpiger

DBU Bulletin januar 2005 • 21


Projektkoordinatorer til

DBUs Landsholdsklub

DBU har ansat Lise Daugaard og Troels Johannesen som kommunikationsmedarbejdere

med specielt ansvar for koordineringen af udviklingen,

implementeringen og driften af ’DBUs Landsholdsklub’

DBU Kommunikation har ansat Lise

Daugaard, 27 år, og Troels Johannesen,

28 år, som projektkoordinatorer for

DBUs Landsholdsklub.

De får titel af kommunikationsmedarbejdere,

idet deres ansvarsområder

primært vil omfatte - men ikke begrænse

sig til – udviklingen, implementeringen

og driften af det kommende

loyalitetsprogram. Begge ansættelser

er af en varighed af halvandet år, idet

de følger projektperioden.

Lise dimitterede i 2003 som cand.

merc. DCM med en kandidatafhandling

omhandlende sportssponsorering og

branding. Blandt hendes fag på Handelshøjskolen

var tillige emnet ’børn

og unge som forbrugere’.

Hun har selv spillet fodbold for barndomsklubben

B73 i Slagelse, men en

knæskade satte i 2002 en stopper for

hendes aktive karriere og ambition om

at prøve sig selv af i en Elitedivisionsklub.

Hun har også fungeret som både

træner og leder i sin klub.

Lise forlader en stilling som marketingkoordinator

i en virksomhed, der

sælger produkter inden for sundhedssektoren,

og tiltræder 1. februar.

Troels er nyuddannet cand. comm.

fra RUC med speciale i pressehåndtering,

og hans relevans for stillingen

som koordinator for DBUs Landsholdsklub

skyldes ikke mindst hans erfaringer

med processtyring og opgaver for

blandt andet Lego samt Toms, Danske

Bank, TDC og Siemens.

Han har spillet fodbold i barndomsklubben

Valsø IF fra han var seks, til

han startede i gymnasiet, og spiller nu

på midtbanen på sit eget og vennernes

hold, Flopbold, i en DAI-række.

22 • DBU Bulletin januar 2005

Lise Daugaard og Troels Johannsen bliver ansvarlige for koordineringen af

udviklingen, implementeringen og driften af ’DBUs Landsholdsklub’.

Troels afsluttede nogle free lance-opgaver

i december, og startede i de nye

lokaler 3. januar.

Begge har erfaring med målgruppeundersøgelser,

målinger og analyser af

projekter og deler mellem sig teoretisk

og praktisk erfaring med strategiudvikling

og implementering, pressearbejde,

markedsføring og salg samt arbejde

med websites.

DBUs Landsholdsklub, som blev

uddybende omtalt i forrige udgave

af Bulletin, er et loyalitetsprogram i

form af en internetbaseret fanklub for

landsholdet i dbu.dk-miljøet men med

blandt andet eget design.

Projektet har en løbetid fra 1. januar

2005 til og med landsholdets eventuelle

deltagelse ved VM-slutrunden i

Tyskland i 2006 eller udgangen af juni

samme år. Investeringen beløber sig til

godt 1,9 millioner kroner.

Lise og Troels er valgt fra gruppen på

94 ansøgere til stillingen som presse-

og markedsføringskoordinator for Royal

League, som vi tilbød Birgitte Harder,

hvorfra vi havde fem til samtale til

disse to stillinger.

Såfremt projektet lever op til nogle

senere definerede succeskriterier

– herunder delvis selvfinansiering – vil

projektet derefter forventeligt blive

opnormeret til en fast aktivitet.

DBUs Landsholdsklub er organisatorisk

forankret i kommunikationsafdelingen,

men får et væsentligt tværfagligt

snit, idet såvel DBU Sponsorship,

DBU IT, DBU Børn og ungdom samt

DBU Uddannelse forventes involveret i

forskelligt omfang.

Dertil kommer samarbejdspartnere

med TV2 og TV2 Reklame som de væsentligste,

eksterne partner i projektet.

Lars Berendt/lber@dbu.dk


Tryg forsikrer

Fra den 1. januar 2005 skal Tryg levere forsikringer til Danmarks

Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

(DGI) og de to organisationers forbund, foreninger og klubber

Tryg, DGI og DIF har indgået en femårig

aftale, som får navnet Tryg Idræt.

Der bliver tale om tre kollektive forsikringer:

Arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring

og rejseforsikring. Forsikringerne

dækker de samme områder

som de fem kollektive forsikringer i

idrættens nuværende aftale med Alm.

Brand, der ophørte ved årets udgang.

Den nuværende ulykkesforsikring bliver

en del af Trygs arbejdsskadeforsikring,

mens retshjælpen bliver en del af Trygs

ansvarsforsikring.

Ud over de kollektive forsikringer

er der etableret en rammeaftale om

tegning af skræddersyede forsikringer

til de enkelte forbund, foreninger og

klubber under DGI og DIF.

»Tryg Idræt rummer mange spændende

muligheder for vores medlemmer.

Både på de konkrete forsikringer

og i Tryg Idræt set som et bredt fællesskab,

hvor målet er at skabe trygge

rammer for idrætten i Danmark. Og

vi glæder os til et godt og frugtbart

samarbejde«, siger direktør i DIF, Karl

Christian Koch.

Yderligere information fås hos

Direktør i DIF, Karl Christian Koch, tlf. 40 45 37 30, kck@dif.dk

Konsulent i DIF, Willy Rasmussen, tlf. 43 26 20 36, wr@dif.dk

Forsikringsmægler i Willis, Jørgen Kjærulff, tlf. 87 41 04 49

Koncernchef i Tryg, Stine Bosse, tlf. 44 20 30 40

Tryg uddanner 10 assurandører fordelt

på fem regioner til at tage dialogen

med idrætsforeningerne sammen

med forsikringsmægleren Willis. Dette

samarbejde venter DIF sig meget af,

fordi afstanden fra forsikringsselskab

til forening gøres kortere og servicen

mere fleksibel.

»Vi er glade for at kunne levere en

tryg løsning til idrætten i Danmark, og

vi har store forventninger til samarbejdet

med alle aftalens parter,« siger

koncernchef i Tryg, Stine Bosse.

Sidst i januar 2005 vil samtlige

forbund, foreninger og klubber under

DGI og DIF modtage informationsmateriale

om den nye Tryg-aftale. Derudover

vil der fra uge 9 blive taget hul på

en landsdækkende turne, hvor DIF og

DGI på omkring 20 møder vil fortælle

foreningerne om aftalen, og hvor det

også forventes, at man kan møde de

regionale idrætsassurandører fra Tryg.

Kommunikationskonsulent i Tryg, Michala Paulli, tlf. 44 20 30 74

Casper Hollerup,

Informationskonsulent,

Danmarks Idræts-Forbund

Karl Pedersen er død

Fodboldlederen Karl Pedersen er

afgået ved døden

Karl Pedersen – eller Karl P. som han

ofte blev kaldt – sad i JBU’s bestyrelse

i 34 år – heraf de 30 år som kasserer. I

1965 blev han også valgt i ind DBUs bestyrelse,

hvor han var med i 25 år, de sidste

mange år som DBU’s næstformand.

Herudover varetog Karl Pedersen

mange andre lederposter – bl.a. var han

formand for Foreningen af Lokalunioner,

bestyrelsesmedlem i Dansk Tipstjeneste

og delegeret i FIFA og UEFA.

Af mange betegnes Karl Pedersen

som en af de allerstærkeste personligheder

i JBU i nyere tid.

Han var en skarp debattør, særdeles

veltalende og en dreven politiker. Egenskaber

som sammenlagt gjorde ham til

en meget indflydelsesrig fodboldleder i

både jysk og dansk fodbold.

Dette understreges også af, at han

i visse fodboldkredse fik prædikatet:

Røveren fra Silkeborg, hvilket skyldes, at

Karl Pedersen stod fader til indførelsen

af det økonomiske tilskud fra DBU til

lokalunionerne.

Karl Pedersen var oprindeligt uddannet

lærer og var i mange år tilknyttet

Vestre Skole i Silkeborg, hvor han også

blev viceskoleinspektør.

Herudover var han som Venstre-mand

stærkt engageret i lokalpolitik og opnåede

bl.a. at blive valgt som viceborgmester

i Silkeborg. Han sad i byrådet

i 20 år – heraf 16 år som formand for

Teknisk Udvalg. En post som bl.a. førte

til en stor interesse for el-sektoren, og

Karl Pedersen var gennem en årrække

bl.a. bestyrelsesformand i Midtkraft og

næstformand i det jysk-fynske el-

sam-arbejde, Elsam.

Karl Pedersen havde sin foreningsmæssige

baggrund i Silkeborg IF, hvor

han først bestred posten som formand

for hele idrætsforeningen og siden blev

formand for fodboldafdelingen (1955

til 1967).

Gennem mange år var Karl Pedersen

en betydningsfuld leder i sin klub, og

da Silkeborg IF’s klubhus, Søholthuset,

fik sin store ombygning i 1995, var han

med i byggeudvalget.

Karl Pedersen var indehaver af JBU’s

og DBU’s Guldnål, ligesom han var Ridder

af Dannebrog. Han blev 84 år.

/Mads D. Larsen

DBU Bulletin januar 2005 • 23


Afsender:

Dansk Boldspil-Union

Fodboldens Hus

DBU Allé 1

DK-2605 Brøndby

Astronauter søges

DBU Børn og Ungdom søger astronauter til Pigeraketten

Pigeraketten er en rekrutteringsaktivitet

for piger mellem 6 og 12 år, der kører

landet rundt fra klub til klub hvert forår

og efterår. DBU sørger for PR og en

astronaut, der kommer med bil spækket

med spændende materiale.

Klubben sørger for at skaffe frivillige

hjælpere, der står klar når Pigeraketten

ankommer.

Herefter er det astronautens job at

vejlede Rumvæsnerne (hjælperne) i opstilling

af aktiviteterne (planeterne) og

instruktion i at give pigerne nogle sjove

oplevelser på hver planet.

Når pigerne kommer, er det astronauten

der byder velkommen og har

det forkromede overblik, så alle piger

får prøvet alle planeter. Til slut runder

astronauten af med pigerne og efterfølgende

med rumvæsnerne, når alle

planeter er pakket ned.

Vil du være del af en succes?

Fra 10 afviklinger det første år i 1997 til

90 afviklinger i år, hvor DBUs bestyrelse

har bevilget os en ekstra Pigeraket. Nu

er det muligt på samme dag at afvikle

en Pigeraket både øst og vest for Storebælt.

Det betyder, at vi i langt højere

grad kan tilgodese de mange klubber,

der foretrækker en forårsafvikling.

Det er dog besluttet at fastholde

antallet af afviklinger på samme niveau

som i 2004, og først i 2006 – vores 10

års jubilæums år – at udvide antallet af

afviklinger yderligere.

Vi søger derfor nu flere astronauter til

at indgå i vores nuværende team.

Et sjovt og livsbekræftende fritidsjob

Hvis du er frisk på at møde op med det

forkromede overblik, og med dit gode

humør sætte sving i aktiviteterne, så er

jobbet som astronaut sikkert noget for

dig.

Dit vigtigste mål for hver afvikling

er, at alle de piger, der møder op, får

nogle forrygende sjove timer. Når du

ser pigerne grinende og glade på deres

rumfart, så ved du, dit mål er nået.

Vi oplærer dig i astronaut jobbet,

både teoretisk og praktisk, og en af

vores erfarne astronauter kommer med

som supervisor den første gang, så du

er helt klar, når du selv kommer til at

stå for det.

Arbejdstid

En Pigeraket varer ca. 5 1 /2 time – 1 1 /2

før og 1 time efter afviklingstidspunktet.

Du kan se alle afviklingssteder og

tidspunkter for Pigeraketten på vores

Tourplan – www.dbu.dk under Børn og

ungdom.

Fleksibel vagtplan

Vi tilrettelægger vagtplanen i samarbejde

med alle vores astronauter, så I

kan tilgodese eventuelt andet arbejde

eller studie. Det er en fordel for os, hvis

du kan tage flere vagter i træk, men

ikke noget krav.

Du er også velkommen til at tage vagter,

der ligger uden for din landsdel, så

sørger vi for hotelophold, medmindre

du ønsker at benytte lejligheden til at

besøge private venner.

DBU Bulletin nr. 1 2005

Udgiver Dansk Boldspil-Union Redaktion Kommunikationschef Lars Berendt (ansv) & kommunikationsmedarbejder Jacob Wadland

Lay-out/dtp DBU Kommunikation – Bettina Wiechmann & Lise Fabricius Foto Per Kjærbye, Lise Fabricius, Michael Hauberg m.fl.

Oplag 3.100 Tryk & Prepress K. Larsen & Søn A/S Udgives 11 gange årligt – Næste nummer februar 2005

Magasinpost 46013

Aflønning

Fast løn pr. afvikling (afhængig af om

det er hverdag, lørdag eller søn-/helligdag).

DBU stiller bil og mobiltelefon til

rådighed på dine vagter. Du vil samtidig

modtage en Adidas tøjpakke.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning mærket ’B & U

astronaut’ pr. mail til vibn@dbu.dk,

fax: 4326 2245 eller post et brev til

DBU

Fodboldens Hus,

DBU Allé 1,

2605 Brøndby

så vi har den i hænde senest mandag

den 21. februar. Vi afholder samtaler i

uge 8 og 9.

Læs mere om jobbet på www.dbu.dk

eller kontakt Vibeke Nørly på 4326 2267.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!