Stafet Geelsgårdskolen

5i12dk.files.wordpress.com

Stafet Geelsgårdskolen

• www.geelsgaardskolen.dk

Geelsgårdskolen 2012

Projekt 5 i 12


Geelsgårdskolen

Geelsgårdskolen 2012


Geelsgårdskolens værdier

Geelsgårdskolen 2012


6,5

6

5,5

5

4,5

4

Geelsgårdskolen 2012

Sygefravær

Geelsgårdskolen 2011 / 12. Sygefravær

jan f eb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan f eb mar

Sygefraværsprocenter:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2012 4,85 4,99 5,20

2011 6,18 5,99 5,78 5,53 5,47 5,39 5,26 5,13 4,94 4,86 4,90 4,95

2010 6,60 6,80 6,95 7,00 6,94 6,83 6,56 6,39

Marts 2011

TrivselOP

November 2011

3 timers oplæg om social kapital ved

Mads Qwist

Februar 2012

5 timers arrangement om

personlighedstyper MBTI test

Februar 2012

Indledende orientering om

økonomiske tilpasninger

Marts 2012

Afskedigelser effektueret


Den nuværende hjemmeside

Geelsgårdskolen 2012


Den ny hjemmeside

under udarbejdelse færdig 1. september

Geelsgårdskolen 2012


Geelsgårdskolen 2012

Geelsgårdskolens matrix organisation

Elevhjem

Lærerne og lærerfagrådet

Pædagogerne og fagrådet

Spor 1 Spor 2 Spor 3

Ergo – og fysioterapeuter og fagrådet

Medhjælpere og fagrådet

Ledelsen


En almindelig dag på skolen

Geelsgårdskolen 2012


Spor 1 har elever med:

• Motoriske funktionsnedsættelser,

primært cerebral parese, kombineret med specifikke

indlæringsvanskeligheder. Udover dette også

specifikke funktionsnedsættelser

• Muskelsvind

• Rygmarvsbrok

• Medfødt og erhvervet hjerneskade

• Sjældne handicap

Geelsgårdskolen 2012


Undervisning

Geelsgårdskolen 2012


Discofest

Geelsgårdskolen 2012


Koloni

Geelsgårdskolen 2012


Spor 2 har elever med:

• Multiple funktionsnedsættelser og uden et

funktionelt talesprog

• Funktionsnedsættelser uden specifik diagnose

• Spielmeyer-Vogt syndrom og andre progredierende

lidelser

• Spor 2 har et 3 årigt ungdomstilbud (STU) for elever

fra alle tre spor

Geelsgårdskolen 2012


Geelsgårdskolen 2012


Geelsgårdskolen 2012


Geelsgårdskolen 2012


Spor 3 har elever med:

• Medfødt døvblindhed/syns- og hørehæmmede.

• Erhvervet døvblindhed/syns- og hørehæmmede.

• Døve/hørehæmmede med problemer indenfor

ADHD og autisme spektret, cerebral parese m.v.

• Problemer indenfor autisme og ADHD spektret.

• Særlige syndromer som: Angelman, Hunter, Down

m.v.

Geelsgårdskolen 2012


Geelsgårdskolen 2012

Uddannelse

Supervision

Videoanalyse

Specialistteam


Geelsgårdskolen 2012

More magazines by this user
Similar magazines