Retorik for advokater og jurister - Anne Katrine Lund

annekatrinelund.dk

Retorik for advokater og jurister - Anne Katrine Lund

OBS:

Begrænset deltagerantal

Deltag på et intensivt kursus

Retorik for

advokater og jurister

10. SEPTEMBER OG 3. DECEMBER 2007 · TEKNOLOGISK INSTITUT · TAASTRUP

Retorik som redskab – kom bag om dens virkemidler

Få kendskab til de tre appelformer: Logos, ethos og pathos

Bliv bedre til at overbevise med ord og tale

Om underviseren:

Anne Katrine Lund er ph.d. i retorik. Hun har 10 års praktisk erfaring med undervisning, sproglig

rådgivning, foredrag, tekstudarbejdelse og -redigering, bl.a. fra Novo Nordisk, Novozymes,

Danske Bank, SAS, Københavns Kommune og en lang række andre private og offentlige virksomheder.

Anne Katrine Lund er desuden forfatter til adskillige bøger. Anne Katrine Lund

arbejder både teoretisk og praktisk med mange forskellige sider af mundtlig og skriftlig kommunikation

og har desuden erfaring med mange forskellige målgrupper. Hendes brændende

interesse for emnet afspejler sig i en levende, dynamisk og engageret undervisningsstil, hvor

alle spørgsmål er velkomne.


08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød

09:00 Introduktion ved Anne Katrine Lund,

cand.mag. og ph.d. i retorik

Hvad er retorik?

Retorikkens historie

■ Få indblik retorikkens relevans i dag

Det retoriske system – tusinder af års

visdom, erfaring og værktøjer

■ Retorisk kompetence

■ Det retoriske arbejde fra ide til fremførelse

At analysere den retoriske situation –

forudsætningen for at overbevise

■ Brug strategisk analyse til at finde situationens

egentlige muligheder

■ Brug det retoriske kompas til at stille!

■ Hvem er målgruppen, og hvordan kommunikerer

du for at nå den enkelte?

■ Lær, hvordan du opnår tillid og troværdighed

blandt tilhørerne?

■ Informere, overbevise eller underholde –

hvad kræves?

■ Kend din handlekraft

Sådan opbygges den gode overbevisende

argumentation

■ Få principperne for, hvordan du opbygger

en målrettet argumentation

■ Præmisser for bevis og underbygning af

påstande

■ Effektiv retorisk gendrivelse

Disposition og fremstillingens faser

■ Fokus på den klassiske disposition

■ Opstilling af mål og succeskriterier

■ Sæt tilhørernes følelser i bevægelse gennem

retoriske appelformer

Program

Sprogets magt og afmagt – find de rette

ord til dit budskab

■ Det gode sprog er hensigtsmæssigt – men

hvordan ramme du bedst plet?

■ Det seriøse, men forståelige sprog

■ Fang tilhørerne ind med klassiske retoriske

virkemidler

Forberedelse gør mester…

■ Brug manuskriptet klogt

■ Klare budskaber uden manuskript – kan

spontanitet forberedes?

Brug kropssproget som

kommunikationsmiddel og perform

med større gennemslagskraft

■ Få kendskab til, hvordan du indtager ”scenen”

på den rigtige måde

■ Bliv bevidst om, hvilke ubevidste og

bevidste signaler du sender

■ Få ideer til, hvordan du ved den rette

kombination af stemmeføring og kropssprog

skaber den stemning, der sikrer, at

budskabet bliver husket

■ Fang og hold på opmærksomheden

Håndtering af nervøsitet og uventede

situationer

■ Sådan vender du nervøsiteten til en fordel

frem for en ulempe

■ Brug din nervøsitet konstruktivt og undgå

blokeringer, når du skal på!

■ Sådan forbereder du dig på det uventede

■ Hvordan håndteres kritiske spørgsmål og

tilbagemeldinger?

■ Hvad gør du, når du pludseligt må tale

uforberedt?

Overbevisende retorik

■ Hvad gjorde og gør de store retorikere? Få

indsigt i store retorikeres unikke kunnen,

og bliv indført i deres virkemidler

17:00 Afslutning på kurset

www.konferencer.teknologisk.dk


Kurset henvender sig til

Advokater og jurister, der er interesseret i at forbedre deres

mundtlige præsentationer.

Tid

Mandag den 10. september 2007 i Taastrup.

Mandag den 3. december 2007 i Taastrup.

Sted

Teknologisk Institut, Taastrup

Indgang 1, konferencesalen

Gregersensvej, 2630 Taastrup

Telefon 72 20 20 00

Pris

er kr. 5.590,- pr. deltager (plus moms).

Prisen inkluderer forplejning og kursusmappe. Faktura og

bekræftelse sendes efter modtagelse af tilmelding.

Rabat

Ved fire eller flere samtidige tilmeldinger fra samme virksomhed

opnår I 10% rabat på den samlede faktura.

Hvordan tilmelder du dig lettest

■ Telefon 72 20 30 00

■ www.konferencer.teknologisk.dk

Tilmelding til ”Retorik for advokater og jurister

Praktiske oplysninger

❏ Mandag den 10. september 2007 Teknologisk Institut, Taastrup ❏ Mandag den 3. december 2007 Teknologisk Institut, Taastrup

Pris for arrangementet inklusive dokumentationsmateriale kr. 5.590,- (plus moms)

Firma Firmaets CVR-nr. Firma tlf. nr.

Adresse Postnr./by

For offentlige virksomheder: EAN-nr.: E-mail:

1. Navn E-mail

Stilling Afdeling

2. Navn E-mail

Stilling Afdeling

3. Navn E-mail

Stilling Afdeling

■ Konferencer@teknologisk.dk

■ Fax 72 20 29 99

■ Send tilmeldingsblanketten

NB! Tilmelding er bindende

Afbestillingsbetingelser

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før

afholdelsen betales 15 % af kursusafgiften. Fra dette tidspunkt

betales det fulde beløb. Bliver du forhindret i at deltage, er du

velkommen til at give din plads til en kollega.

Forbehold

Teknologisk Institut tager forbehold for eventuelle ændringer i

program, tid og sted.

Yderligere oplysninger

Pia Ravn telefon 72 20 30 67.

Planlagte pauser

10.30-10.50 Kaffe, te

og frugt

12.30-13.30 Frokost

14.40-15.00 Kaffe, te,

frugt og kage

Kursusmetode

Korte sessions med teori,

opgaver, cases og træning

samt diskussioner. Kurset

forudsætter aktiv deltagelse.

Evt. bemærkninger

Jeg ønsker at modtage information vedr. kurset pr. ❏ e-mail ❏ post

Teknologisk Institut må gerne sende relevante tilbud og nyheder om andre konferencer, seminarer og kurser til

denne e-mailadresse:

❏ Jeg kan desværre ikke deltage på kurset, men jeg ønsker at få tilsendt information om fremtidige arrangementer.


OBS:

Begrænset deltagerantal

Deltag på et intensivt kursus

Retorik for

advokater og jurister

10. SEPTEMBER OG 3. DECEMBER 2007 · TEKNOLOGISK INSTITUT · TAASTRUP

Teknologisk Institut

Att.: Call Center

Gregersensvej

+++ 3041 +++

2630 Taastrup

Sendes ufrankeret

Teknologisk Institut

betaler portoen

© Teknologisk Institut 2007 – Center for Konferencer · Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet ·

Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: www.konferencer.teknologisk.dk · Grafisk produktion: one 2one · 66 121 121 1343254-01

More magazines by this user
Similar magazines