Nyt fra 3. hovedkreds NR. 4 15. April 2005 32. Årgang - DSU 3 ...

fsu.skak.dk

Nyt fra 3. hovedkreds NR. 4 15. April 2005 32. Årgang - DSU 3 ...

(Foto: Hans Milter Pedersen)

FREM er tilbage i divisionen:

Det blev kun til en enkelt sæson i Fynsserien

for FREM 1, der vandt oprykningskampen

mod Kolding 5,5-2,5 og fra næste sæson spiller

i 2. division, gruppe 2, hvor Nyborg, Sydøstfyn

og fem sjællandske hold venter.

Den vindende trup er fra venstre: Mathias

Meunier, Jesper Bruun, Brian Nielsen, Niels

Erik Nielsen, Jesper Knudsen, Per Arnt Rasmussen,

Kristoffer Dyrgaard, Tom Frantsen

og Jonas Nilsson.

FYNSK

SKAK

Nyt fra 3. hovedkreds

NR. 4 15. April 2005 32. Årgang

Aktivitetskalender

Hovedkredsmøder

FREM rykker op

Holdturneringer

Nr. Aaby Open

Hæderstegnet

Indbydelser

Juniorskak


FYNSK SKAK udgives af Fyns Skak

Union 10 gange i 2005.

Indleveringsfrister:

Nr. Deadline Udkommer

Nr. 5 08-06-2005 17-06-2005

Nr. 6 10-08-2005 19-08-2005

Nr. 7 21-09-2005 30-09-2005

Indlæg indskrevet på computer bedes

sendt pr. diskette eller allerhelst på e-mail

(brug tabulator i stedet for et hav af mellemrum,

tekst bedes vedhæftet i write,

WordPad, word eller direkte i mailen).

Læserbreve må max fylde 1½ side.

Redaktion:

Redaktør (ansv.):

Niels Erik Nielsen,

Roersvej 2, st., th.

5000 Odense C.

og Fax: 66 14 76 74

e-mail: redaktion@fsu-skak.dk

Juniorsider:

Arne Bech Madsen, : 64 42 32 18,

e-mail: juniorskak@fsu-skak.dk

Teoriartikler:

Michael Agermose Jensen

e-mail: agermose@corres

pondencechess.every1.net

Annoncepriser: pr. år 5 nr. pr. nr.

Bagside: 3000 1750 500

Tekst 1/1 1500 1000 350

Tekst 1/2 800 550 200

Tekst 1/4 600 350 100

Turneringsindbydelse 100

do. med reklamelogo 200

Betaling af annoncer sker til

FSU’s kasserer:

Poul Jacobsen - Postgiro: 7 01 07 29

Abonnement: 200,-

Betaling af abonnement og turneringsindbydelser

sker efter udsendt regning.

2

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Aktivitetskalender 3

Nyt fra klubberne 3

Mindeord 4

Hovedkredsmøder 5

Hæderstegnet 11

Divisionsturneringen 12

FREM rykker op 18

Holdturneringen 24

Kerteminde EMT 2005 12

Indslev-Pokalerne 16

Nr. Aaby Open 31

Juniorskak 34

Indbydelser 36

PARTIREGISTER:

Aabling-Thomsen, Jacob 22

Buur, Jacob 33

Carlsen, Renny S. 33

Christensen, Anne Hjort 34

Christensen, Thomas 33

Dahlberg, Stehen 32

Damsholt, Erik 12

Frank-Nielsen, Marie 35

Frantsen, Tom 18

Frederiksen, John 21

Hansen, Joakim 33

Hansen, Jørgen 20

Jaksland, Tim 23

Kaas, Jan 31

Madsen, Arne Bech 31

Nielsen, Brian 20

Nielsen, Chresten 34

Nielsen, Henning 22

Nielsen, Jørgen Krone 35

Nordenbæk, Jan 22, 23

Rasmussen, Erling 35

Rossen, Claus 22, 23

Rud, Morten 21

Ryholl, Sebastian 34

Pedersen, Claus 15

Pedersen, Lars 18

Skaanning, Kim 20

Skow , Jannick B. 12

Stampe, Simon 35

Steg, Peter 15

Svenningegaard, Thomas 23

Sørensen, Benny 32

Tranbjerg, Jerrik 34

Vollertsen, Robert 20


APRIL

Fredag 15 FYNSK SKAK nr. 4

Søndag 17 DSU-pokalkval i LF

Tirsdag 19 FM/Indslev Open 6. r.

Tirsdag 19 Sydøstfyn Forår 4. r.

Mandag 25 FREM OPEN 1. r. (se ind.)

Tirsdag 26 FM/Indslev Open 7. r.

Tirsdag 26 Sydøstfyn Forår 5. r.

Lørdag 30 Axel Nielsen mindetur. (se ind.)

3

Maj

Mandag 02 FREM OPEN 2. r

Mandag 02 Assens Forår 1. r. (se ind.)

Tirsdag 03 Sydøstfyn Forår 6. r.

Mandag 09 Assens Forår 2. r.

Mandag 09 FREM OPEN 3. r.

Tirsdag 10 Sydøstfyn Forår 7. r.

Søndag 15 DSU-pokafinaler i Nyborg

Lørdag 21 FM i lynskak i Indslev (se ind.)

Mandag 23 Assens Forår 3. r.

Mandag 23 FREM OPEN 4. r.

Mandag 30 Assens Forår 4. r.

Mandag 30 FREM OPEN 5. r.

Juni

Mandag 06 Assens Forår 5. r.

Mandag 06 FREM OPEN 6. r.

Mandag 13 FREM OPEN 7. r.

Fredag 17 FYNSK SKAK nr. 5

NYT FRA KLUBBERNE:

Skakklubben FREM har fået ny formand:

Jesper Knudsen, Claus Bergs Gade 12, 5000 Odense C

Tlf. 23 63 23 10, e-mail: springertild4@yahoo.dk

Nyborg Skakklub har fået ny formand:

Hans Milter Pedersen, Vestervoldgade 24, st., 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 02 35, e-mail: hans.milter.pedersen@skolekom.dk

Søndersø Skaklubs kontaktperson Michael Nielsen

har fået ny adresse og nyt telefonnummer:

Michael Nielsen, Hjulkronevænget 12, 5270 Odense N,

Tlf. 41 17 58 41

Nyt FU-medlem:

Kim Skaanning, Klaregade 48 st. tv., 5000 Odense C

Tlf. 66 14 76 15, e-mail: skaanning32@hotmail.com


Efter lang tids sygdom er Søhus Skakklubs

formand, Peder Elkjær, død - 55

år gammel.

Peder Elkjær markerede sig fra start

som en mand med mange ideer til

klubbens drift, og derfor gik der da heller

ikke længe, før han blev valgt som

formand for den lille klub. En post han

i fem år bestred som klubbens vidtfavnende

ansigt udadtil.

Han var manden, der om nogen formåede

at tænke drift af en skakklub ind i

helt nye rammer. Uldjyden Peder Eljkær

var selv sælger med stort S, uanset

om det så gjaldt spegepølse, julepynt,

sokker eller skak. Denne udadvendte

karakter fik han med stort held indført i

Søhus Skakklub. Det, at skaffe nye

medlemmer i en klub, betragtede han

nemlig som et salg, men også andre

temaer fra sælgerverdenen, såsom

handlingsplaner, sponsorpleje og synlighed,

fik han sat på dagsordenen.

I hans tilgang til livet lagde han stor

vægt på, at der konstant skulle sås nye

frø i det, han beskæftigede sig med. I

Søhus Skakklub betød dette blandt andet,

at han kunne tilskrives æren for, at

medlemstallet steg fra overhængende

lukningstrussel til en sund forening

med knap 30 medlemmer. En bedrift,

der blev belønnet med DSU´s initiativpris

for 3. hovedkreds anno 2001.

PEDER ELKJÆR

1949-2005

Æret være Peder Elkjærs minde.

På Søhus Skakklubs vegne

Kristen Sørensen

4

De nye medlemmer kom eksempelvis i

kraft af en række arrangementer i lokale

indkøbscentre, hvor formandens

indbydende foldere om klubben

sammen med en velment salgstale fik

ikke så få skakinteresseredes

Peder nysgerrighed Elkjær vakt. slog også på, at bedre

spilleforhold er vejen til succes, hvilket

klubbens årlige hurtigskakturnering hos

Eventyr Golf er eksemplet på. En turnering,

der med sin regn af sponsorpræmier

også markerer sig som begivenheden,

hvor ingen går tomhændede

hjem.

For at skabe inspiration til den øvrige

del af den fynske skakverden var Peder

Elkjær også ophavmanden bag seminarer,

der skulle videregive nogle af hans

mange ideer til klubdrift og reklame for

skakken som helhed.

Peder Elkjærs personlighed var om nogen

indbegrebet af en ildsjæls. Han

kunne snakke med alle mennesker om

alt, uanset tid og sted. Symptomatisk

for Peder Elkjærs virke og helt i denne

ånd overbeviste han således personalet

på sygehuset om skakkens fortræffeligheder.

Og det vel at mærke under nogle

af hans sygdomsbehandlinger.

Peder Elkjær store engagement vil blive

savnet – ikke blot i Søhus, men i

hele den fynske skakverden.


Referat fra HK-mødet i Fyns Skak Union

fredag den 11/3 2005 i Bolbro Brugerhus.

FU + flg. klubber var repræsenteret:

Indslev, Nr. Aaby, Frem, Læseforeningen,

Søhus, Nyborg, Årslev, Assens,

Tårnet, Odense og Rudkøbing. Desuden

Sydøstfyn uden stemmeret. I alt

331 stemmer + FUs 15 stemmer.

Dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent: Ane Bech Madsen, Nr. Aaby

Stemmetællere: Jens Erik Pedersen,

Tårnet og Peter Kinggaard, Frem

Formandens beretning

Erik G Andresen læste sin beretning op

– her følger et sammendrag: Igen i år er

min beretning af praktiske grunde op

delt i 2 afsnit - en resultatmæssig del

med status over begivenheder og resultater

i hovedkredsen i det forløbne år

og en organisatorisk del. Men først må

vi konstatere at der har været usædvanlig

mange dødsfald blandt medlemsskaren

i år. Flere fremtrædende personer,

som hver især på deres måde har været

med til at præge det fynske skakliv

gennem mange år, og andre som mere

anonymt har gjort et stort arbejde i de

fynske klubber. Jeg vil bede forsamlingen

rejse sig for at mindes alle disse

gode skakkammerater, som ikke mere

er blandt os.

FM 2004

Igen i år stod Frem som arrangør af

FM. og i samme omgivelser i Cafe Ve-

5

stergade, men desværre med lavere deltagerantal

end tidligere - kun 24. Carsten

kom og gjorde det igen, hvad han

har gjort 12 gange før, løftede pokalen

for sit 13 Fynsmesterskab, og desværre

nok det sidste, da han i sommerens løb

forlod Fyn for et tiltræde en ny stilling

i Ålborg. Desværre har Frem meldt fra

som arrangør til FM. i 2005 efter at Cafe

Vestergade har meddelt at de ikke er

interesseret i fortsætte sammenarbejdet.

Det er jo ved sponsorater at sponsorer

også gerne vil have lidt igen og det har

de måske ikke følt at de fik, dels det

lille antal deltagere og derudover at

mange partier gennem turneringen blev

afviklet andre steder, hvilket er en kedelig

tendens, man skylder arrangørerne

at der spilles på stedet, og kun i

sjældne tilfælde viger fra dette.

FM i lynskak 2004

Ja, jeg må med beklagelse tilstå, der er

ikke spillet om det fynske lynmesterskab

i 2004, det er åbenbart smuttet for

mig, så det må jeg tage ansvaret for.

Om det er rusen fra Kim Skaanings

flotte sølvmedalje ved DM ved jeg ikke,

men tillykke Kim. Lynmesterskabet

2005 er planlagt til afholdelse i år den

21 maj i Indslev.

Pokalturneringen 2004

Pokalmestre blev Læseforeningen med

en finalesejr over Sydøstfyn ved et


stævne som blev afholdt på Odense

Banegårdscenter i Odense Energis lokaler

- et udmærket sted, så derfor vil

dette års finale blive afholdt samme

sted og med samme 2 hold, da man kun

mangler at spille finalen. Som noget

nyt giver finalepladsen ikke adgang

landspokalfinalen, da man har valgt at

finde deltagerne til pinsestævnet ved et

kvalifikationsstævne med samme konditioner

som LP spilles under. Fra dette

stævne gik 2 hold fra hver række videre

til finalestævnet i Nyborg, men ingen

af de fynske mandskaber fik medaljer.

Holdturneringen 2004-05

Årets holdturnering er på nuværende

ikke færdigspillet, så der bliver ikke

lejlighed til at hylde vinderne i aften.

Grundet den tidlige påske og HKmødet

som skal afholdes inden påske,

mangler der 1 runde endnu og den bliver

spændende, da der er stor jævnbyrdighed,

så mange placeringer er stadig

uafklarede. Desværre har vi i år haft

færre hold tilmeldt, således har vi måttet

reducere serie 2 til 6 hold i hver

kreds og flere klubber har haft store

vanskeligheder med at samle hold. Så

her fremsætter FU et forslag om ændring

af strukturen, hvis det viser sig

nødvendigt. De 3 af de 4 fynske divisionshold

er fint placeret; LF 1. er næsten

sikret oprykning, men Sydøstfyn

hænger på i topstriden, mens Nyborg er

sikret en ny sæson, og så må LF 2 igen

ned i Fynsserien.

Juniorer 2004

Det årlige juniormesterskab blev afholdt

i Nr. Aaby under Arnes kyndige

ledelse og i en god social atmosfære,

6

hvor deltagerne hygger sig mellem

runderne, for så med stor alvor og seriøsitet

at spille runderne; deltagerantallet

var 16, flere kunne ønskes. Mange

tror måske at det er et elitestævne, men

det er for alle, så gå hjem i klubberne

og opfordre de unge til at deltage. Året

Juniormester blev Theis Nielsen, Højfyn.

Ved hold-DM var der igen til medaljer

til Fyn, denne gang af bronze, 2

guld og en bronze på 3 år er meget flot,

et stort tillykke. Og i skoleskak-regi er

næsten alle holdmestre fynske, især

Giersings Realskole gør sig her bemærket.

Marie Frank Nielsen , Nr. Aaby

er blevet DM for piger i ældste

gruppe og Line Bjørnsgaard Frost,

Stenstrup i en yngre gruppe.

Organisatorisk

Lad mig starte med ændringen af holdturneringen,

overgang til ratingberegning

af alle rækker, det var langt mere

problematisk end man i sin vildeste

fantasi havde tænkt muligt, men det

lykkes. Efter divisionsturneringen er

det landets største ratede turnering med

ca. 430 registrerede deltagere. Turneringsledelsen

er blevet varetaget kollektivt

af FU og kun via et godt samarbejde

og en meget stor indsats af

Pierre, Hans og Poul er det lykkes at få

det til at fungere. Også lige en tak til

Finn Fejrskov, der har hjulpet med at

lægge holdturneringen. Der har heldigvis

været stor forståelse i klubberne for

de ændringer og justeringer, vi har måtte

foretage undervejs i turneringen, det

skal I have tak for. De ansvarlige har

valgt at lægge den linie, at alle regler

skal overholdes, det gav i starten nogle


advarsler og strafpoint, måske fordi alle

ikke helt forstod reglerne og har været

usikre på reglerne om placeringsnumrene.

Derfor fremlægger vi nogle ændringsforslag

for at få lovfæstet de ting,

vi har måttet ændre ved at bruge gummiparagraffen

§ 15 i den forløbne sæson.

Det lille placeringsnummer ønsker

vi fjernet mod så at spille færre kampe,

ændring af styrkelisten ved årsskiftet

ønskes også fjernet. Vi håber alle har

haft en god turnering trods de små kiks,

der har været undervejs.

Efter en del problemer med webudbyderen,

valgte vi at vi skifte og endelig

kom hjemmesiden op at køre.

Pierre har lavet en flot side og opdaterer

løbende, så siden hele tiden er upto-date.

Det har brugerne opdaget, det

viser de stærkt stigende besøgstal. Referater

fra FU-møder og Fynsk Skak er

blevet tilgængelige på nettet. Vi håber

ikke det giver tilbagegang i antallet af

abonnenter, men måske give flere lyst

til at holde bladet. En meget stor tak til

Pierre og til Niels Erik for det gode

blad, han laver.

Medlemstallet er stadig vigende på

landsplan ,og tendensen er nu desværre

også nået Fyn, der i forhold til landsgennemsnittet

hidtil har klaret sig godt,

men nu er det åbenbart vores tur, ca.

15% tilbagegang, i tørre tal 93 og nu

inden for de sidste dage har to klubber

meddelt, at de indstiller aktiviteterne,

vi håber at deres medlemmer søger til

andre klubber. En anden årsag kan være

afstøvning af klubbernes medlemslister

i forbindelse med indsendelse af

styrkelister, hvor det nu kræves at man

skal være medlem for at stå på listen.

7

Som det allerede kunne konstateres i

resultatafdelingen, har juniorarbejdet

været godt, Kim og Mads har udrette et

meget fint stykke arbejde og flere af de

unge rykker stærkt frem på ratinglisterne.

FU har anbefalet at støtte et modtaget

forslag om et mere målrettet projekt

for juniortræning, og da der mange

gange på tidligere HK-møder er ytret

ønsker om flere midler til juniorarbejdet,

så er her et projekt, som virkelig

har kvalitet, hvor vi vil få noget for

pengene og som vil fastholde og dygtiggøre

vore mange juniorer, så det håber

vi at mødet vil bakke op om. Der

arbejdes ud fra et budget på 10.000 kr.

og pengene forsøges skaffet ved udnyttelse

af DSU’s forskellige støttekonti,

resten må vi så selv finansiere, så i den

forbindelse fremsætter FU et forslag

om 5 kr. i afgift ved alle fynske EMTturneringer

pr. deltager, det indkomne

beløb øremærkes til juniorarbejdet, det

vil give ca. 2000 kr., da der jvf. min

opgørelse fra GP-serien er ca. 400 deltagere

i fynske turneringer om året.

Turneringslederkursus har vi arbejdet

en del med, men nu ser det ud til at endelig

at bære frugt. Efter nogle forhandlinger

med unionens TL fik vi lov

til selv at lave weekendkursus med egne

instruktører mod indsendelse af eksamensopgaver;

da de ting var på plads

varsledes der ændringer i uddannelsen,

det har yderligere trukket sagen i langdrag

, men det ventes en endelig afklaring

på næste HB-møde i påsken.

Der gøres stadig en stor indsats i klubberne

for at fastholde aktivitetsniveauet

med mange gode turneringstilbud, desværre

honoreres denne indsats ikke ef-


ter fortjeneste, mange døjer med for få

tilmeldinger med fare for aflysning, det

er kedeligt når det går sådan, men det

er de vilkår vi arbejder under, de fynsk

medlemmer kan ikke klage over, at der

ikke er tilbud nok. Jeg vil nævne Kertemindes

weekendturnering som har

markeret sig som en af landets største i

år med 106 deltagere, her kan de få en

god skakweekend til en rimelig pris.

Fåborg Skakklub har haft en international

IM turnering - også et fint arrangement.

Det har i år ikke været muligt at finde

en arrangør til årets FM i Odenseområdet,

så derfor prøver vi at koble

den på en lokal EMT-turnering, nemlig

Indslev Open og det ser ud til at være

en god ide, da de allerede kan melde

omstor interesse, så hvis det falder heldigt

ud, bør FM nok fremover tilbydes

interesserede klubber.

Dansk Skak Unions hæderstegn blev i

2004 tildelt Herluf Lykkegaard, Rudkøbing

og Frem Skakklub blev tildelt

årets Initiativpræmie. DSU har indgået

en aftale med DIF om, at medlemmer

af DSU kan deltage i deres lederkurser,

der afholdes forår og efterår. 10 fra 3

HK har benyttet sig af tilbuddet, det er

lige så mange, som det øvrige land tilsammen!

Vores mangeårige TL Niels

Henrik Cappelen ønsker at udtræde af

FU, vi skylder ham en stor tak for det

store arbejde, han har ydet med holdturneringen

gennem næsten 10 år. Beretningen

gav ikke anledning til debat.

Godkendt ved håndsoprækning.

Regnskab ved kassereren

Poul Jacobsens gennemgik væsentlige

punkter i regnskabet. Kommentarer til

8

regnskabet er nævnt i Fynsk Skak.

Godkendt ved håndsoprækning.

Holdturnering

Turneringen er ikke færdigspillet – status

for de enkelte rækker er vist på

FSU’s hjemmeside. Ib Juhl, Assens

opfordrer til, at man ved turneringsplanlægningen

undgår, at 2 hold fra

samme klub spiller samme aften.

Indkomne forslag

Ændringsforslag nr. 1 til holdturneringen

Paragraf 12 stk. 1 med ordlyden: ”Efter

at 3. runde er afviklet, har enhver klub

ret til at ændre sin styrkeliste, idet den

inden for en af TL fastsat tidsfrist, tilsender

TL en ny styrkeliste gældende

for de resterende runder. Der kan dog

ikke ændres på styrkelisten for divisionshold.

” Denne paragraf ændres: Den

indsendte styrkeliste er gældende hele

turneringen og kan ikke ændres. § 12

stk.2 er stadig gældende. §12 stk. 2 efter

4 punktum. ”Formanden skal før

spilleren benyttes osv.” udgår, erstattes

af: Nye klubmedlemmer må placeres

efter ønske og er spilleberettiget, når

følgende er opfyldt 1. Når deres navn,

adresse, data og ratingtal er påført rundekortet,

i rubrikken ”Nyt medlem” De

vil så efterfølgende blive tilmeldt DSU.

Klubben hæfter for deres kontingent. 2.

Nå modstanderens HL er oplyst om

ændringen før kampen starter. Resten

uændret. Forslaget vedtaget ved håndsoprækning.

Ændringsforslag nr. 2

Paragraf 10 stk. 4 med ordlyden: ”En

spiller kan anvendes på flere af sin


klubs hold i samme runde (se dog denne

paragraf stk. 1), men må dog højest

anvendes i 10 kampe i hver sæson inklusive

divisionskampe. Dog, dersom

en klub har flere hold i kamp på samme

dag, må ingen spiller deltage i mere

end en af disse kampe. ” Ændres til:

”En spiller kan maksimalt anvendes i 1

kamp pr. runde, dog kan spilleren i 2

runder spille 2 kampe inklusive divisionskampe

(se dog denne paragraf stk.

1). Ingen spiller må deltage i mere end

en kamp på samme dag. Samtidig slettes

paragraf 10 stk. 5 og 6 med ordlyden:

”Et hold må maximalt anvende 15

reservespillere pr. sæson. Denne regel

gælder ikke en klubs lavest placerede

hold.” og ”Et hold må pr. runde maximalt

anvende 1 reserve, der på holdlisten

står opført som spiller på et højere

liggende hold.” Forslaget vedtaget ved

håndsoprækning.

Ændringsforslag nr. 3

Paragraf 5 stk. 1 og 2 med ordlyden:

”Holdenes placering i den samlede stilling

afgøres ud fra summen af det opnåede

antal matchpoints (MP) og det

opnåede antal individuelle points (IP).

Vunden kamp tæller 1 MP, uafgjort ½

MP og tabt kamp 0 MP.” og ”Står flere

hold lige i summen af IP og MP, placeres

det hold først, som har opnået flest

points individuelle points (IP).” ændres

til: ”Holdenes placering i den samlede

stilling afgøres ud fra det opnåede antal

individuelle points.” og ”Står flere hold

lige i antallet af individuelle points,

placeres det hold først, som har opnået

flest points matchpoint (MP). Vunden

kamp tæller 1 MP, uafgjort ½MP og

tabt kamp 0 MP. Forslaget forkastet.

9

Ændringsforslag nr. 4

Paragraf 13 stk. 1 med ordlyden: ”Hvis

et hold udebliver fra en kamp uden

gyldig grund (sygdom, rejseuheld

m.m.) eller ikke møder med mindst 5

spillere (mindst 3 spillere for 5-mands

hold), taber det 6 - 0 (3½ - 0 for

5.mands hold), i disse kampe fordeles

MP, som var kampen spillet, i gentagelses

tilfælde udgår det af turneringen

og placeres sidst. Det udeblevnes holds

HL meddeler uophørligt modstanderens

HL og TL udeblivelsen, samt

grunden til denne, hvorefter TL afgør,

om der er tale om gyldig grund, og hvis

det er tilfældet, arrangerer han en ny

kamp. TL’s afgørelse kan ankes af

begge klubber, ændres til: Paragraf 13

stk. 1a: Hvis et Fynsseriehold eller et

serie 1-hold udebliver fra en kamp

uden gyldig grund (sygdom, rejseuheld

m.m.) eller ikke møder med mindst 5

udgår holdet af turneringen og

tvangsnedrykkes, endvidere nulstilles

resultatet af spillede kampe i turneringen.

Det udeblevnes holds HL meddeler

uophørligt modstanderens HL og

TL udeblivelsen, samt grunden til denne,

hvorefter TL afgør, om der er tale

om gyldig grund, og hvis det er tilfældet,

arrangerer han en ny kamp. TL's

afgørelse kan ankes af alle klubber, i

den pågældende gruppe, til turneringskomiteen.

Paragraf 13 stk. 1b: Hvis et

hold lavere end serie 1 udebliver fra en

kamp uden gyldig grund (sygdom, rejseuheld

m.m.) eller ikke møder med

mindst 5 spillere (mindst 3 spillere for

5-mands hold), taber det 6 - 0 (3½ - 0

for 5.mands hold), i disse kampe fordeles

MP, som var kampen spillet, Hvis


et hold udebliver fra en kamp, mister

holdet mulighed for at kunne rykke op.

I gentagelsestilfælde udgår det af turneringen

og placeres sidst og opnåede

resultater nulstilles. Det udeblevnes

holds HL meddeler uophørligt modstanderens

HL og TL udeblivelsen,

samt grunden til denne, hvorefter TL

afgør, om der er tale om gyldig grund,

og hvis det er tilfældet, arrangerer han

en ny kamp. TL's afgørelse kan ankes

af alle klubber, i den pågældende gruppe;

til turneringskomiteen. Samtidig

udgår paragraf 13 stk. 2 med ordlyden:

”Hvis et hold udebliver fra en kamp,

mister holdet muligheden for at kunne

rykke op.” Forslaget blev på mødet

ændret, således paragraf 13 stk. 1a kun

gælder for Fynsserien, mens paragraf

13. stk. 1b ændres til at gælde for hold

lavere end Fynsserien. Herefter vedtaget

ved håndsoprækning.

Ændringsforslag nr. 5

Paragraf 9 stk. 3 med ordlyden ”Den

arrangerende klub kan bestemme, om

der skal spilles i røgfri lokaler….”

Ændres til ”Det påhviler den arrangerende

klub at sikre sig, at der spilles i

røgfri lokaler….” Forslaget vedtaget.

Nyt forslag

Ved turneringsplanlægningen af serie 2

og 3 kan TL og FU udvise fleksibilitet,

således serie 2 f.eks. kan ændres til 5mandshold.

Ligesom antallet af kredse

kan udvides til 4. Eventuelt sammenlægning

af serie 2 og 3. Forslaget vedtaget

med bemærkning om, at det er

vigtigt, at klubberne ved turneringstilmeldingen

ved, hvad man tilmelder sig

til.

10

Andre forslag fra FU

FU stiller forslag om fast EMT tillæg

på kr. 5 kr. pr. turneringsdeltager. Dette

beløb skal øremærkes til FSU’s juniorarbejde.

Efter kort debat trak FU forslaget.

Fastsættelse af kontingent

I forbindelse med fastsættelse af kontingentet

præsenterede FU budget for

2005 samt et forslag om Junior Elite

Træning med et budget på kr. 10.000.

FU foreslår enhedskontingent på kr. 20

pr. medlem pr. kvartal. Efter debat blev

der fremsat yderligere forslag: Ib Juhl,

Assens: enhedskontingent kr. 10 pr.

medlem pr kvartal. Kurt Ploug, Læseforeningen:

seniorer kr. 25, juniorer og

pensionister kr. 20 og børn kr. 10 pr

kvartal. Idet Kurt Plougs forslag var

mest vidtgående, blev denne sendt til

afstemning først: for 170, imod 176 –

forslaget forkastet. FU’s forslag vedtaget:

for 260 for, imod 77.

Valg

Formand: Erik G Andresen, genvalgt.

Bestyrelsesmedlem: Kim Skaanning,

nyvalgt.

Suppleant: Arne Bech Madsen, genvalgt.

Revisorer: Keld Boysen og Kristen Sørensen,

genvalgte.

Revisorsuppleant: Niels Justesen.

Eventuelt

Der blev reklameret for lokale turneringer

arrangeret af Læseforeningen,

Tårnet og Assens.

Mødet slut kl. 22.00

Referat: Hans Milter Pedersen


Referat af Hovedkredsmøde i FSUUSF

Valg af dirigent

Arne Bech Madsen

Formandens beretning

Bar præg af et lavt aktivitetsniveau

Regnskab

Indtægter = overskud = kr. 1.050 for

2004. Formuen er nu ca. kr. 10.000

Indkomne forslag

Ingen

FSU indstiller:

11

Fastsættelse af kontingent

Uændret

Valg

Som til FSU

Eventuelt

Intet

Mødetid: 2 minutter

Referat: Hans Milter Pedersen

HÆDERSTEGNET

Carsten Bank Krøldrup Friis

Da Carsten Bank Friis i foråret 2002

stoppede som medredaktør ved hovedkredsbladet

Fynsk Skak sluttede en

æra, idet initialerne CBF havde sat sit

markante præg på over halvdelen af

bladets 29 årgange. Han var god til at

formidle stoffet, ikke mindst som partikommentator,

hvor hans grundige analyser

blev værdsat af læserne, der tilbage

i 80’erne og 90’erne ikke bare kunne

koble Fritz på.

Carsten meldte sig i 1980 ind i Læseforeningen,

hvor han hurtig blev en

nøgleperson, da medlemmerne snart

fandt ud af, at det virkelig gjorde en

forskel i det daglige, om han var der

eller ej, ikke mindst fordi hans imødekommende

væsen fik alle til at føle sig

godt tilpas. Sideløbende med de skaklige

bedrifter - han var i mere end to år-

tier en sikker ankermand på divisionsholdet

og præsterede at spille mere end

100 kampe uden et eneste afbud, ligesom

han var enhver turneringsarrangørs

drøm, da han var blandt de mest aktive

på øen – påtog han sig flere tillidshverv

i klubben, således var han i flere omgange

medlem af bestyrelsen, heraf en

enkelt periode som formand.

Derudover var han med i ledelsen af

FSU - her fungerede han blandt andet

som sekretær og pr-mand, og hans virke

har i det hele taget været præget af

en alsidighed, som er de færreste beskåret,

så derfor er det også et stort tab

for Læseforeningen og det fynske

skakliv, at han af arbejdsmæssige

grunde nu har forlagt residensen til det

nordjyske.

FSU undlod i år at indstille en klub til initiativprisen.


7. runde:

2. division af Robert Vollertsen

Læseforeningen 1 – Tønder 1: 6 - 2

Søndag den 13. marts 2005 afholdte

Nyborg Skakklub fællesafslutningen

for 2. division, gruppe 3. Læseforeningen

1 skulle blot tage tre point fra Tønder

for at være sikker på oprykning,

mens allerede nedrykningsdømte Læseforeningen

2 havde besluttet at de ville

slutte sæsonen af på en god måde mod

bundproppen Aabenraa. Det tog kun

førsteholdet en lille halv time, så havde

de allerede tre klare gevinststillinger.

Jørn Moestrups modstander Christian

Boisen spillede forholdsvis godt, men

åbnede centrum på en kikset måde.

Jørn vandt ikke blot en bonde, men fik

også en fribonde på b7! Christian slog

til sidst fribonden, men det kostede til

gengæld hus og have. Robert Vollertsen

snød Peter Elkjær Larsen for en

kvalitet i åbningen, samtidig med at

Peters konge blev fanget i midten. Et

par bindinger senere opgav Peter en

håbløs stilling.

Jannick spillede et godt angrebsparti

med sort mod Erik Damholdt:

! " #$ " #% $ " $ " % &

" ' & ' #( ) * +,

12

! "# $ ! # !%&

'

- ' #( % " ' ( " . ) * +/

$ '

!( )# *

+ $ $ ),- $

'.

), ))-'$/(0

'

( - . 0 0 $ % 1 " $ & . 2 " .

1 .

' $

)

!

" # $ %

&# # # # # # '

( ) * + ,- .$ ) /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


2

&

+

'

'.

2 '!

' ' ! 3 ' 0 4 ' 0 $ " !

)$ !33/)4

)$ $ $)!

) '

! '!

) /') 56)"7 )/)4

$ " - # " ' ! 4 5 & 5

% #$ $ ( " & ( 0 " $ & %

1 . & ' $ ! 2 5 ' $ & ) ! - . !

4

2 6

Jens Christian Lund fik ingenting mod

Morten Topholm Ruds hollænder, og

der blev taget en forholdsvis fredelig

remis.

Johnny Harboe fik en god stilling mod

sin tidligere holdkammerat Jørn Lassen,

men Johnny spillede sine bønder

på kongefløjen lidt for skødesløst frem.

Jørn havde en sød lille kombination,

som gav han et stærkt løberpar, som

pegede mod Johnnys blottede konge.

Det kostede i sidste ende partiet.

Per Stentebjerg-Hansen overså, at han

kunne have vundet en af Leif Bregnedahls

officerer i åbningen, men han

havde heldigvis en pæn positionel fordel.

Leifs officerer fik aldrig rigtig

samspillet til at fungere. Per spillede

sig til to fribønder på syvende række,

og det var mere end Leif kunne klare.

Jens Olesen spillede lidt slapt i åbningen

mod Mads Bilde Svendsen og end

te op med en svag bondestruktur. Mads

øgede presset på de svage bønder, indtil

Jens’ stilling brød sammen.

13

Dagens træk blev spillet af Torben

Østergreen-Johansen med sort mod

Hans Ulrich Christensen.

!

" # .$ %

&# + # # # '

( * ) ) ,- /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

& 5) #'

*

55/ )3 8 ' '

55 - !9

5$- ! / )6 5! ) :

; 5! / )

5 # $ # $ : !!"

# $ $

%!"&'!%( ) *!;*

< .

= 8 ' ' .

>

'

.

Med en sejr på 6-2 sikrede vi ikke blot

oprykningen, men scorede hele 43½

points; det er flest i årets divisionsturnering

sammen med Helsinge.

Topscorere på førsteholdet:

1 Robert (+40) 6.5/7 93%

2 Jørn ( -1) 6.0/7 86%

3 Torben (+11) 5.5/7 79%

4 Per (+13) 5.0/6 83%

.

,


Læseforeningen 1 Tønder 6-2

Morten Topholm Rud Jens Christian Lund ½-½

Per Stentebjerg-Hansen Leif Bregnedal 1-0

Torben Østergreen-Johansen Hans Ulrich Christensen ½-½

Robert Vollertsen Peter Elkjær Larsen 1-0

Mads Bilde Svendsen Jens Olesen 1-0

Johnny Harboe Jørn Lassen 0-1

Jannick Benneth Skow Erik Damholdt 1-0

Jørn Moestrup Christian Boisen 1-0

Læseforeningen 2 – Aabenraa 1: 5½ - 2½

Af Niels Erik Nielsen

I den tunge ende af tabellen var det for

længst afgjort, at Læseforeningen 2 og

Aabenraa fra næste sæson spiller i den

bedste lokale række, men da de sluttede

af mod hinanden, spillede de i det

mindste om at undgå sidstepladsen.

Her fjernede Læseforeningen enhver

tvivl om rækkefølgen under stregen, da

de med 5,5-2,5 over Aabenraa sikrede

sig sæsonens første sejr, men det hører

14

unægtelig med til historien, at bundproppen

stillede op i en så svækket udgave,

at det sikkert er godt for dem, at

de rykker ned. Deres mange reserver

havde nemlig slet ikke styrken til 2.

division.

Topscorere på andenholdet

1 Niels H (+42) 4.0/7 57%

2 Erik (+41) 3.5/7 50%

Johnny (+24) 3.5/7 50%

Læseforeningen 2 Aabenraa 5½-2½

Peter Christian Grau Mogens Grete 0-1

René Rauer Hansen Frank Petersen 0-1

Erik Mathiesen Tommy Svane Olesen 1-0

Johnny Holler Johansen John T. Sørensen 1-0

Jens Rasmussen Uwe Hansen 1-0

John Erling Nielsen Esben Thomsen 1-0

Kurt Ploug Jacob Eberhard ½-½

Niels Henrik Cappelen Leif Bennhøft 1-0

Nyborg – Bov: 5½ - 2½

Af Preben Sig


Så kom vi til sæsonens sidste runde, og

afslutningen var som sidste år lagt i

hænderne på Nyborg. Vi kunne melde

om stærkeste opstilling, der selv om nedrykning

for os var et overstået kapitel,

stadig havde noget at spille for. Med 5½

point kunne vi nemlig springe op på den

fjerdeplads vi næsten har patent på, forudsat

naturligvis at Tønder ikke formåede

at tage 3 point fra Læseforeningen,

noget vi tog for givet. Det stod også hurtigt

klart at Bov, som også havde overstået

nedrykning, stillede stærkt svækket

op. Noget som naturligvis øgede vores

optimisme Vi fik ikke den bedste start på

kampen, da Jess Madsen i noget der var

ved at blive et lige slutspil, bommede en

officer og naturligvis måtte give fortabt.

Svend Veise var næste mand færdig.

Svend var storfavorit og levnede da heller

ikke sin modstander mange chancer,

men sørgede for et sikkert point og udligning.

Nyborg skulle dog snart tage

føringen, da min modstander løb med

hovedet først lige ind i min hjemmeforberedelse

og efterfølgende blev sat mat.

Claus Pedersen sørgede for endnu en

sejr, sæsonens første for Claus’ vedkommende.

Claus fik med de sorte klodser

ret hurtigt en fordel i åbningen, en

fordel han holdt fast i og omsatte til et

afgørende angreb, 3 – 1:

! " # "

$ # $ $ % % " %

& % ! " # ' # # ()

15

.

"

$

# #

* !

%

& #

( ) $

# # # # '

,- * ) /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

* + ) (

!! "

* , & - % " ' + ) (

#

- .% " ' ! % ' . % '

! # -/- # # ) %

. )

$ " % &

& . , ' 0 #

* ! " - , 0 % 0 % 0

.0 . '

! & # . ! %

& " % . ' ' . % 0

- /

Det lykkedes dog Bov at få reduceret da

Stig Gorm Jensen på bræt 2 kom i gevaldige

problemer og tabte et par bønder.

Det så længe håbløst ud, og der var heller

ingen slinger i valsen fra Bov mandens

side, 3 – 2. tilbage var nu 3 partier

og vi skulle have 2½ point ud af dem.


John Frederiksen kæmpede længe for at

få noget ud af s in stilling på første brættet,

men måtte til sidste nøjes med remis,

3½ - 2½. Jørgen Hansen havde fået en

fordelagtig stilling med de hvide brikker.

Vi andre var lidt nervøse, var det nok til

at vinde. Jørgen var ikke nervøs, han

vandt det bare. 4½ -2½. Sidste mand tilbage

var Jørn Schmidt, Jørn havde lige-

16

som Claus også sin første sejr til gode.

Den kom heldigvis her i et glimrende

parti, som jeg desværre ikke har fået.

Slutstilling 5½ - 2½ og vi fik endnu engang

4. pladsen, hvilket naturligvis blev

fejret som den slags nu engang bør fejres.

Vi ser i spænding frem mod hvordan

divisionen mon ser ud til næste år.

Nyborg 1 Bov 1 5½-2½

John Frederiksen Uffe Leisner ½-½

Stig Gorm Jensen Helge Andersen 0-1

Jørn Schmidt Svend Erik Kramer 1-0

Jørgen Hansen Bo Jensen 1-0

Claus Pedersen Peter Steg 1-0

Preben Sig Gundolf Matthiesen 1-0

Jess K. Madsen Jan Oehmichen 0-1

Svend Veise Steen Jensen 1-0

Sydøstfyn må se fremad

Af Niels Erik Nielsen

Var Læseforeningens præstation vurderet

over en hel sæson tæt på det optimale,

kan det samme bestemt ikke siges om

Sydøstfyn, der præsterede flere kiks undervejs,

hvilket til dels hænger sammen

med, at de modsat arvefjenden var ramt

af cirka et afbud pr. kamp, og det var der

ikke råd til, selv om reservestaben er

blevet styrket op til denne sæson. Trods

dette handicap viste holdet sig dog rigelig

stærkt til at vinde seks af de syv

kampe, men i flere af dem var sejrens

størrelse i underkanten, og det blev fatalt

i sidste ende, da konkurrenterne fra Læ-

seforeningen klattede meget lidt væk

undervejs. Derfor var løbet også så godt

som kørt inden sidste runde mødet med

Ribe – et hold der på forhånd var tiltroet

visse muligheder for at blande sig i oprykningskapløbet;

de forsvandt imidlertid

som dug for solen, da Læseforeningen

allerede i 2. runde tog til domkirkebyen

og vandt hele 6,5-1,5. Efter denne

ydmygelse rejste Ribe sig imidlertid og

vandt de næste fire kampe, og stakittet

betød også at de med en sejr af passende

størrelse over Sydøstfyn kunne gå forbi

og besætte andenpladsen.


I den direkte konfrontation viste Sydøstfyn

sig dog som det klart stærkeste

mandskab og sejrede 5-3. Begge hold

var ramt af et par afbud, men det gik

værst ud over Ribe, der måtte stille op

med to 1700-folk. At det blev remis på

de tre øverste brætter var ikke helt efter

rating-bogen, specielt ikke at Lars Wilton

med en glorværdig fortid i Sydøstfyn

formåede at holde remis mod IM Lars

Borbjerggaard på førstebrættet.

Med Læseforeningens opstigen til de

højere luftlag, bliver Sydøstfyn uden

tvivl favorit til at gøre dem følgeskab i

næste sæson, men da der forestår såvel

17

oprykningskampe som deraf afledte

kredsinddelinger, kan deltagerne i 2. division,

gruppe 3 endnu ikke udpeges,

men mon ikke nedrykkerne fra 1. division,

Haderslev, placeres her? Bliver det

tilfældet, er det samtidig goddag til et

mandskab, der historisk set har voldt de

fynske topklubber en del kvaler, derimod

er det svært at se, hvordan de nuværende

hold i rækken skulle kunne udfordre

Sydøstfyn, hvis de bibeholder deres

stærke formation. Der er dog også mulighed

for at Niels Højgaards tropper må

en tur over bæltet, evt. i følgeskab med

Nyborg og FREM - vi får se!

Sydøstfyn 1 Ribe 1 5-3

Lars Borbjerggaard Lars Wilton ½-½

Jan Nordenbæk Peter Martin Leimand ½-½

Kim Skaanning Jens Chr. Leimand ½-½

Ulrik Rath Robert Schütz 1-0

Martin Strandby Hansen Ole Østergaard ½-½

Jakob Mikkelsen Arne Nissen 1-0

Finn Nøhr Jan Rosenberg 0-1

Henning Nielsen Knud Jespersen 1-0

Slutstilling i 2. division, gruppe 3: 1. Læseforeningen 1 43,5(14) 2. Sydøstfyn 37,5(12)

3. Ribe 33(10) 4. Nyborg 26,5(8) 5. Bov 26(4) 6. Tønder 25,5(5) 7. Læseforeningen 2

18,5(3) 8. Aabenraa 12,5(0). Aabenraa har brugt en spiller udenfor styrkelisten og har

derfor fået fratrukket 1 point fra de scorede 13,5p.

SIDSTE NYT!!

TL Finn Larsen er allerede klar med sæsonplanen for divisionsturneringen 2005-06, og

alle de fynske mandskaber i 2. division er kommet i den sjællandske gruppe 2, der ser ud

som følger: Dianalund, FREM, Nyborg, Nykøbing Falster, Næstved, Ringsted, Roskilde

og Sydøstfyn.


FREM RYKKER OP!!!

Af Niels Erik Nielsen

Dansk Skak Unions hæderkronede divisionsturnering,

der har været spillet hvert

år siden 1961, undergår i disse år et tiltrængt

serviceeftersyn, og en blandt flere

nødvendige reparationer har været en

reduktion af deltagende hold, hvilket har

medført at hovedkredsvinderne denne

gang ikke automatisk var sikret divisionsstatus.

Først skulle de nemlig igennem en kvalifikationskamp

på Hotel Nyborg Strand

med deltagelse af vinderne af de 9 hovedkredse

samt nr. 6 i 2. division, gruppe

1, og de mødtes efter fri lodtrækning i

fem vind-eller-forsvind-kampe.

Som vinder af Fynsserien var FREM

med i opryknings-puljen og et kig på de

mulige modstandere gjorde det hurtigt

klart, at udfaldet af lodtrækningen ville

spille en stor rolle, idet der var markant

forskel på styrkeforholdet holdene imellem.

Vi drog et lettelsens suk, da Kolding

blev udtrukket, da de tilhørte den halvdel

af feltet, vi burde kunne matche, mens

der var udbredt tilfreds blandt alle andre

end de to berørte klubber, da de to på

papiret stærkeste hold Lyngby-Virum og

SK 41 2 ramlede sammen, hvilket i øvrigt

fik den konsekvens, at førstnævnte,

der for bare tre sæsoner spillede i landets

18

bedste række, mistede deres divisionsstatus.

Tilbage til opgøret FREM-Kolding, hvor

man skulle langt hen i forløbet inden de

første afgørelser faldt og begge faldt ud

til koldingensernes fordel, og mens den

første ikke kom bag på nogen, da Jonas

tidligt kom i svare problemer, chokerede

Mathias alt og alle ved i en ellers meget

gunstig stilling at gå ind i modstanderens

matfidus.

Stillingen 0-2 holdt sig heldigvis kun få

minutter, så reducerede Per Arnt nemlig

efter et konsekvent gennemført angreb,

og så kan det ellers nok være, at der kom

gang i målscoren, der ikke stoppede før

førstebræt Tom med vores femte gevinst

i rap gjorde Jesper Knudsens igangværende

parti uden betydning for matchens

udfald:

1 2 3 3 4 5 6

7 8

" # " % %

# " ! & -/- ! &

' ! -/- * " - #

$ " & $ # $ . '

. ' # $ " % "

% " & . ! & ' , 0 ! '

* . , 0 ' ) (

#

- . $ # .% " 9 #


) # !

"# .$ * # + %

& # # * # # '

( ) - /

01 2 3 4 5 6 7 8 9

(

' ( ! ) * )+ , )- "

. ) / " )0

$ % ! " $ % " + .% "

% " # ! % % .%

& $ " & ( . ' ' , , ' * .

1 ) "

.

,

19

* ' - . ' .% ' $ % ' ! "

, ! # , $ & .

# , & 0 & 0

' # 0 % # * 0 % # ' - ! (+ :

, ' # % # % # &

+ .

# #

* !

" ,- %

& # '

( /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 ) - 3 " % ( 4

! ( ! )

/ -

Kolding 1 FREM 1 2½-5½

Lars Pedersen Tom Frantsen 0 - 1

Kasper Aamand Pedersen Per Arnt Rasmussen 0 - 1

Stig Hansen Brian Nielsen 0 - 1

Michael Andersen Jesper Bruun 0 - 1

Helge Poulsen Kristoffer Dyrgaard 0 - 1

Carl Birger Møller Mathias Meunier 1 - 0

Ole Grimstrup Jesper Knudsen ½ - ½

Gerriet Toet Jonas Gösta Nilsson 1 - 0

De øvrige resultater:

Lemvig – Birkerød: 3 – 5, Haderslev 2 –Slagelse: 6,5 – 1,5(!!), Aalborg 3 – SK 1968 3:

4 – 4 (SK 68 rykker op, da de vandt 1. bræt), Lyngby-Virum – SK 41 2: 3,5 – 4,5.

Desuden er Nørresundby tilbage i Skakligaen efter 6 – 2 over Farum, mens Skolerne 2,

Århus med en 4,5-3,5 sejr reddede livet i 1. divis ion på bekostning af AS 04, Kbh.


Partier fra pokalsemifinalen:

8 2 ; <

3 4 5 6

" # " % %

# " ! ! & & -/-

' $ " * ! " ! & - 0 $ #

! # 0 #

.

. #

.$ # !

" * .$ * # %

&# # # + # '

() ,- ) /

01 2 3 4 5 6 7 8 9

. " ' ()

5 "

0 % 0 % ! 0 ! 0 ' # # (

! % #

6 6 / ! )

) ).

% # .% " & $ % " $ % " +

' % " % # * -/-/- ." ' - .0

.% " ) . + ) )

5 $ 5 % ( (

) 1 ) )

.% +

/ -

= <

20

4 > 7 3

" # " " %

% # " # #

& ! # ' # * ! % %

- # ! " # () % #

! % # $ ! % # % #

# ! % # ." '

* $

" # +

!

%

&# # # # # '

( ) ,- ) /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

+ ) (

, & & ! % " .% " ' $ % "

, % * -/-

7 ) () ) ( , ! 5 - !1

- 0 - 1 , ) 5 ( !

! ) 1 ) ( ) 8

!!

* , & - )

9 8(- " ) (( & 5 -

( 5 " ) ) !" ( ) 5 - &

% 1 (% 8 , 1

) (


- % .% . '

, 0 ' $ ! & # ! # # .

# . )

#

$ % #

* - ( ) " !

& $ % # $ & + ' , 0 * . &

$ - $ ' . ! " $

$ " $ 0 0 $ 0

2 : % - (( ! , ( ) - (

) ( ), !" ( 5 ) ; )

) 0 - , ) &

)1 , ( ) $ $ 6 6 < ) )

) (( $ 5 5 - ) ) ( &

0 ( - 0 )= / " )

! )) " !1 ) (1 ) (

! , 5 - 1 5 - -

- /

6 4 7 3

= 0 3 ;

# # $

" # # % " # $ # + ! $ % " # &

$ % " ' ) (

.

#

+ !

".$ $ %

&# # * # # # '

() ,- * ) /

01 2 3 4 5 6 7 8 9

21

' 0 #

/ $ /

/ $

! " ( ) (

* $ 0 ) (

/ >

* ! % - ." $ % " + ! % "

! & $ " !

! & # -/- -/-/- ! # & $

# ' ."

$ -

) ! (?

)5 (

( (( 5 - (, ! ) ) 0 )

)

' , ' * ! # - # % #

. ! % # ) ( ! % # . '

.% # .% #

,

* )

+ !

"# %

& # # # # '

( ,- /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

.% # (

2 : 5 - , " % (

/ )

/ -


PARTIER FRA KERTEMINDE EMT

4 > ? @

= " A :1 0 2

< 0 < B ? & @

" # " " %

% # " ! & "

& " ' ! -/- * -/- &

- ! # " # # % # ! % #

! $ . & # , 0

% # .% # & ! ! %

' $ % * . # -

$ 0 . ' $ $ 0 #

$ & ! 0 # # 0 # +

, 0 ' & $ 0 .% ' % $ %

* ! % 0 # , & - % # $ % #

,

*

# . !

" + %

&# # # '

( ) ) - /

01 2 3 4 5 6 7 8 9

! % ( .0 ' $

. & + , ' .

/ -

= C ; D 3 ? -@

; < 3 ? # -@

# " ! "

22

# # # % # # ! # + "

& % " % " ' ! 0 *

- # $ " & % %

! -/- ! . ' # ! %

% ! & . & ' -/-

. ' * . ! % - ! % ! % 0 +

, .% + % ! # $

$ ' . ! " # $ $ 0

$ 0 + & ! $ ' , &

* $ & - , . ' $

.% $ % 0 #

, 0 # $ $ # +

% # & $ % # $ ' $ " # !

* ! # - , ! $ % "

$ % " ! % " # , ,

, , # # ! & ,

& , , # ' ! " ' ! & * " ! " #

# - , ! # ! # , ! &

# , " # # , # % # # ! %

! '

- ,

" # # #

* !

%

&#

(

'

/

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

# % # & " % , # ' !

# * , , " & - ! 0 # ! " # !


# , ' ! " , # !

# ! 0 #

/ -

4 > ? @

1 2 = ; < ? @

" " ! &

# -/- ! # & -/- %

' % . ' * " - ! ) ( # (

" % # % # ! ! "

$ # 0 + # , 0 % +

.%

.

* .$ # !

" .$ # # %

&# # ) # '

() + - /

01 2 3 4 5 6 7 8 9

$ " # ( & ! % & + , % & ' .

* ! % - .% !

$ % $ % . $ #

$ # $ 0 , ' # . ) .% # (

$ & & .% ' .%

$ # * $ & " #

- /

1 0 2

< ? * @

= C ; D 3 ? -@

23

# " ! # !

# -/- ! & . # & ! -/-

' " # * % # % # - % #

% # .% # ! & ()

7 (! ( )

$ &

%

)

# $ !

" * # %

&# # # # '

( ) * + ,- /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

# $ 0 # ()

/

/ /

# $ 0

/

0 & $ $ + ' ,

$ + * , #

5

$ $ / 5

/ @

- $ . ' ! ! ' )

/ A

" # ( ! " ' ! # ( $ 0 .

! # .% ' .% ' $ % " & () .% +

& , ) . & ) )

' $ % " ' + , & * & ( , 0 ) )

- % / -


FYNSSERIEN

Odense 1 Sydøstfyn 2 6½ - 1½

Morten Dam Mortensen - Michael Timling 1 - 0

Kristoffer Werming - Mathias Ludvigsen 1 - 0

Per Elbæk Jørgensen - Henning Nielsen 1 - 0

Uffe Petersen - Jørgen Kiel ½-½

Knud Aage Rasmussen - Jan Damsgaard 1 - 0

Rune Jeppesen - Alan David Pedersen 1 - 0

Cipriano Sande - Niels Højgaard ½-½

John G. Madsen - Erik René Nielsen ½-½

FREM 2 Nr. Aaby Junior 1 3½ - 4½

Jesper Knudsen - Martin Lund ½-½

Bent Jensen - Sven Judas 0 - 1

Pierre Dahl - Martin Jørgensen ½-½

Jess Nykjær - Michael Østergaard ½-½

Hans Hansen - Arne Bech Madsen 0 - 1

Lean Løkke Petersen - Thomas Christensen 1 - 0

Lene Kuntz - Jan Kaas Pedersen ½-½

Erling Jørgensen - Benny Sørensen ½-½

FREM 1 Årslev 1 7 - 1

Tom Frantsen - Mikkel Clausen ½-½

Per Arnt Rasmussen - Jens Lund 1 - 0

Brian Nielsen - Mark T. Johansen 1 - 0

Jesper Bruun - Johannes P. Almar 1 - 0

Kristoffer Dyrgaard - Knud Koudahl 1 - 0

Mathias Meunier - Jacob Christensen 1 - 0

Niels Erik Nielsen - Niels Nielsen ½-½

Jonas Nilsson - Bent Hansen 1 - 0

Tårnet 1 Nordvestfyn 6 - 2

Torben Larsen - Brian Lorenzen ½-½

Benny Brinch - Jørgen Mikkelsen 1 - 0

Ole Jørgensen - Erling N. Hansen 0 - 1

Michael Nord - Poul Andersen 1 - 0

Palle Sørensen - Robert Falborg ½-½

Erik Hansen - Renny Stæhr Carlsen 1 - 0

Niels-Peter Jansen - Finn Markvardsen 1 - 0

Jens Erik Pedersen - Benny Sørensen 1 - 0

Stillingen IP MP IP+MP

FREM 1 41 6½ 47½

Nr. Aaby Junior 1 38½ 6½ 45

Odense 1 35½ 5 40½

Tårnet 1 25½ 3 28½

Sydøstfyn 2 24½ 3½ 28

FREM 2 23½ 1½ 25

Årslev 20½ 1 21½

Nordvestfyn 1 13 1 14

24


SERIE 1 KREDS 1

Nyborg 2 Midtfyn 4 - 4

Erik Arnfast - Martin Hansen ½-½

Jens Frederiksen - Karsten Frederiksen 0 - 1

Erling Pedersen - Kim Theill 0 - 1

Jimmy Sørensen - Ole E. Pedersen 1 - 0

Holger Friis - Gunner Andersen 0 - 1

Bjarne Brunhøj - Ejler Knudsen ½-½

Jørgen Christiansen - Mads Tange 1 - 0

Thomas Bundgård - Hans P. W. Hansen 1 - 0

Faaborg 1 Rudkøbing 4 - 4

Bent Warncke - Martin Schnädler 0 - 1

Ove Matras - Poul B. Eriksen 1 - 0

Mikael Rask - Kim Hansen 1 - 0

Bjarne Lindenskov - Arne Gregersen 0 - 1

Jørgen Krog - Erik Glenthøj 1 - 0

Mona Sterup - Herluf Lykkegaard ½-½

Hans Møller - Steen Graversen ½-½

Dennis Vejlstrup - Kurt Rasmussen 0 - 1

Vejle-Allested 1 Kerteminde 1 3½ - 4½

Preben Stücher - Ove P. Eriksen ½-½

Alf Lambertsen - Jens Nibe Hansen ½-½

Preben Bek Lomholt - Erik Trolle 1 - 0

Kaj Pedersen - Michael Hansen 1 - 0

Niels Lund - Jonathan Nørsøller 0 - 1

Ebbe Brolund - Peter Munk Andersen 0 - 1

Erik Kristensen - Antero Rousku ½-½

- Mogens Nørsøller 0 - 1

Odense 3 Tårnet 2 4½ - 3½

Ingrid Fløe Pedersen - Jens Eriksen 0 – 1

Ivar Dørup - Erling Bech Andersen 1 - 0

Jørgen D. Hansen - Frank Bendtsen 1 - 0

Erik Norman Dam - Lars Iversen 1 - 0

Morten Emil Jannik - Nikolaj L. Jensen 1 - 0

Flemming Andersen - Alexander T. Jensen ½-½

Arne Pedersen - Jens Rosenlund 0 - 1

Leif Rasmussen - Anders Eik Jørgensen 0 - 1

Stillingen IP MP IP+MP

Faaborg 1 37 5½ 42½

Rudkøbing 36 5½ 41½

Odense 3 27 3½ 30½

Vejle - Allested 1 26 2½ 28½

Kerteminde 1 25 3 28

Midtfyn 1 25 2½ 27½

Nyborg 2 24 3½ 27½

Tårnet 2 24 2 26

25


SERIE 1 KREDS 2

Søhus 1 Læseforeningen 3 5 - 3

Lars Munk Jensen - Kurt Ploug 1 - 0

Michael Larsen - Nedzad Balov 1 - 0

Jørn Nymand Olsen - Chr. Winther 0 - 1

Jakob Jensen - Claus Børsen 0 - 1

Per B. Nielsen - Søren P. Kristiansen 1 - 0

Sune Zimmerman - Dan Wulff Kristensen 1 - 0

Kristen Sørensen - Villy Nielsen 1 - 0

Kjeld Olesen - Morten Espersen 0 - 1

Indslev 1 Nr. Åby Junior 2 5½ - 2½

Dennis Jespersen - Steen Dahlberg 0 - 1

Thomas Buur - René Jørgensen 1 - 0

Andrew Velarde - Uffe Høi Lauridsen ½-½

Poul Jacobsen - Benny Sørensen ½-½

Jan Ole Andreasen - Bendt Christiansen 1 - 0

Joakim Hansen - Henrik Lund 1 - 0

Steen Rasmussen - Kurt Skytte ½-½

Jørgen Mott - Buster Nielsen 1 - 0

Assens 1 Søndersø 1 2 - 6

Søren Plovgård - Kaj Rosell 0 - 1

Gunnar Jacobsen - Carsten Frederiksen 0 - 1

Simon Juhl - Otto K. Larsson 0 - 1

Henrik Mikkelsen - Arne Rasmussen 1 - 0

John Algreen-Ussing - Bo Drejer 0 - 1

Bjarne R. Andersen - Hans Chr. Nielsen ½-½

Michael Frimodt - Erling Rasmussen 0 - 1

Ib Cyrill Brix Juhl - Niels Justesen ½-½

Højfyn Odense 2 5½ - 2½

Morten Kingo Jensen - Søren Asger Pedersen ½-½

Theis Nielsen - Keld Boysen 1 - 0

Ulrik Damsted - Finn Hansen 1 - 0

Johanne Nielsen - Hans Jeppesen 1 - 0

Christian Rasmussen - Henning H. Rasmussen 0 - 1

Holger Mikkelsen - Ejvind Funch Carlsen 1 - 0

Ejgil Jensen - Kai Sørensen 0 - 1

Aage Larsen - Flemming Andersen 1 - 0

Stillingen IP MP IP+MP

Søndersø 1 42 7 49

Indslev 1 35½ 5 40½

Nr. Aaby Junior 2 31 4 35

Søhus 1 27½ 3 30½

Assens 1 25½ 2 27½

Odense 2 22½ 3 25½

Læseforeningen 3 21 2 23

Højfyn 1 19 2 21

26


SERIE 2 KREDS 1

Sydøstfyn 3 FREM 3 5½ - 2½

Kris Munk - Alfred Andersen ½-½

Alan David Pedersen - Erling Jørgensen 1 - 0

Holger Nielsen - Nicolai Rindal ½-½

Niels Højgaard - Peter Kinggaard ½-½

Erik René Nielsen - Jørgen Rasmussen 1 - 0

Jan Nielsen - Bent Carl Christensen 1 - 0

Ole Petersen - Casper E. Rouchmann 0 - 1

Anders Peter Holstebro - Chr. Steen Larsen 1 - 0

Nyborg 3 SIF 6 – 0 U.K.

- 1 - 0

- 1 - 0

- 1 - 0

- 1 - 0

- 1 - 0

- 1 - 0

- 1 - 0

- 1 - 0

Kerteminde 2 Ullerslev 2 - 6

Verner Nielsen - Knud Nielsen 0 - 1

Antero Rousku - Per Sønder 0 - 1

Knud Erik Kristensen - Carsten Lindegaard 0 - 1

Mogens Nørsøller - Gudmundur Kjartansson 0 - 1

Kristian Millgaard - Svend Jacobsen 0 - 1

Anders Thygesen - Finn Schouw Jensen 1 - 0

Ole Erlandsen - Michael Nielsen 0 - 1

Erik Sørensen - Kurt Hanfgarn 1 - 0

Stillingen IP MP IP+MP

Sydøstfyn 3 30 5 35

Frem 3 27 4 31

Ullerslev 20½ 3 23½

Nyborg 3 19½ 2 21½

Kerteminde 2 12 1 13

SIF 8 0 8

BLIV OPDATERET PÅ DE FYNSKE SKAKNYHE-

DER PÅ UNIONENS HJEMMESIDE:

www.fsu-skak.dk

27


SERIE 2 KREDS 2

Søhus 2 Fiber 6 – 0 U.K.

- 1 - 0

- 1 - 0

- 1 - 0

- 1 - 0

- 1 - 0

- 1 - 0

- 1 - 0

- 1 - 0

Korup-Ubberud Frem 4 2 - 6

Arne Christiansen - Peter Kinggaard ½-½

Bo Frandsen - Yann Le Besq ½-½

Henrik Hede Nielsen - Torsten Baden 0 - 1

Brian H. Andersen - Casper E. Rouchmann 0 - 1

Verner Clausen - Christian Steen Larsen 0 - 1

Ernst Willumsen - Marie Vang Nielsen 0 - 1

Kenneth Johnsen - Teddy Olsen 1 - 0

- Jan Nielsen 0 - 1

Gelsted 1 Nr. Aaby 3 7½ - ½

Kurt Olsen - Anne Hjort Christensen 1 - 0

Jørgen Rasmussen - John Dahlberg 1 - 0

Bjarne Andersen - Chris G. Nielsen 1 - 0

Frede Christiansen - Alex Nielsen 1 - 0

Peder Nordborg - Buster Nielsen ½-½

Åge Kristensen - Christian Hansen 1 - 0

Børge Hansen - Mathias Barfod 1 - 0

Chresten Nielsen - Gustav Pedersen 1 - 0

Stillingen IP MP IP+MP

Frem 4 28½ 4½ 33

Gelsted 1 28½ 4 32½

Korup-Ubberud 24½ 3 27½

Nr. Aaby 3 16½ 2½ 19

Søhus 2 10 1 11

Fiber 0 0 0

DIVISIONSTURNERINGEN:

Spilledatoer i 1. og 2. division sæsonen 2005-06:

1. runde: 6. november, 2. runde: 20. november, 3. runde: 11. december

4. runde: 15. januar, 5. runde: 5. februar, 6. runde: 5. marts

7. runde: 19. marts.

28


SERIE 3 KREDS 1

Faaborg 2 Frem 5 1 - 4

Svend Pedersen - Jens Jakob Sigurdarson 1 - 0

Knud Hvilsted - Alexander Pulli 0 - 1

Leif Pedersen - Thorbjørn Lind Jensen 0 - 1

Aksel Krog Nielsen - Andy Carlson 0 - 1

Oliver Busch Marinussen - Emil Lau Bülow 0 - 1

Sydøstfyn 4 Nyborg 4 4½ - ½

Jan Nielsen - Karen Frydendal 1 - 0

Allan Hallgren Hansen - Henning Carlsen ½-½

Allan Rasmussen - Heinke Bornebusch 1 - 0

Jørgen Hansen - Søren Havn Gjedsted 1 - 0

Svend Jensen - Bjørn Glue Hansen 1 - 0

Vejle-Allested 2 Frem 6 3 - 2

Svend B. Andersen - Jørn Pallesen 1 - 0

Jens Chr. Jensen - Alexander Hjort 0 - 1

Karsten Christiansen - Mads Hansen 0 - 1

Johannes Madsen - Christian Boller 1 - 0

Evald Abildgaard - Bjørn LaCour Poulsen 1 - 0

Stillingen IP MP IP+MP

Sydøstfyn 4 17 4½ 21½

Vejle-Allested 2 16½ 4 20½

Frem 6 14½ 3 17½

Faaborg 2 12½ 2½ 15

Frem 5 7½ 0 7½

Nyborg 4 5½ 1 6½

FYNBOER TIL DM:

Det var et meget beskedent kontingent 3. HK kunne mønstre ved

påskens DM i Køge, idet Jørn Moestrup og Jens Rasmussen, begge

Læseforeningen, var ene om at repræsentere Fyn i koordineret sammenhæng,

mens betydelig flere af øens spillere fandt vej til Hotel

Hvide Hus langfredag, hvor det gjaldt DM i lynskak, som i år blev

vundet af IM Davor Palo.

Jørn og Jens deltog i veteranklassen, og var begge med helt fremme,

således lagde fjerdeseedede Moestrup ud med 2½/3p., men tabte de to

sidste, mens Jens stod noteret for 3/4p. - et afsluttende nederlag betød

dog, at han røg uden for præmierækken.

29


SERIE 3 KREDS 2

Udsat match fra 4. runde:

Indslev 2 Odense 4 2 - 3

Jacob Buur - Flemming Andersen 0 - 1

Kim Christiansen - Leif Rasmussen 0 - 1

Jørgen Mott - Kalina Kozug 1 - 0

Poul Erik Kristensen - Thomas Kier 0 - 1

Erik Rasmus Hansen - 1 - 0

Søndersø 2 Odense 4 4 - 1

Kaj Erik Hansen - Alf Sørensen 1 - 0

John R. Jensen - Thomas Kier 1 - 0

Peder E. Thomsen - Johan G. M. Samsing 1 - 0

Michael Nielsen - Simon Porsager 1 - 0

- Karin Bonnerup 0 - 1

Gelsted 2 Indslev 2 3 - 2

Børge Hansen - Erik Rasmus Hansen 1 - 0

Chresten Nielsen - Ernst S. Kristiansen 1 - 0

Lars Bang - Lucas Kock 0 - 1

Kjeld Hansen - Pia Jørgensen 0 - 1

Hubert C. Herran - Poul Jørgensen 1 - 0

Assens 2 Nr. Åby Junior 4 2 - 3

Helmuth Reinert Larsen - John Dahlberg ½-½

Jørgen Krone Nielsen - Andreas Jacobsen 0 - 1

Henrik O Christensen - Niels Bommersholt ½-½

Otto Nielsen - Carsten Jacobsen 1 - 0

Bent Lerke - Christian Hansen 0 - 1

Stillingen IP MP IP+MP

Odense 4 17½ 4 21½

Søndersø 2 17 4½ 21½

Indslev 2 12½ 2½ 15

Nr. Åby Junior 4 9½ 2 11½

Assens 2 10 1 11

Gelsted 2 8½ 1 9½

Skak på nettet?

Start evt. på Dansk Skak Unions hjemmeside:

www.dsu.dk

30


Tilbage efter 1 års pause

Siden vi for 2 år siden sidst afviklede

Nr. Aaby Open, har vi i klubben måttet

leve med skiftende spillesteder. Først i

Vestfynshallen, hvor vi til nød kunne

være i det daglige, men hvor vi grundet

pladsmangel ikke kunne rumme vores

EMT. Efter en tur omkring Realskolen

er vi nu tilbage på den kommunale skole

– denne gang i gymnastiksalen, som

giver gode rammer. Dermed var vejen

banet for også at genoptage traditionen

med vores Open. Det gjorde vi så, og

minsandten om ikke hele 36 spillere

fandt det umagen værd at deltage. Så

mange har vi kun været én gang tidligere,

nemlig tilbage ved vores debut.

Spænding – og dog

Øverste gruppe havde et ratingspring

på ca. 250, så umiddelbart skilte der sig

nogle forhåndsfavoritter ud. De to med

mestertitel, Jan og Carsten i første række,

mens de næste, undertegnede, Marie

og Theis håbede på at kunne lave

ravage. Kurt og 2xErling måtte forventes

at skulle agere slagtekvæg!

Sådan så det ud, og ser vi på bundlinien

gik det også således. Helt så grelt (det

der med slagtekvæget) gik det nu ikke.

Før sidste runde kunne hele 5 spillere

på papiret blande s ig i medaljekampen.

Imidlertid kunne hele 3 spillere grundet

arbejde ikke være tilstede denne aften,

så 3 partier var spillet forud. Det betød,

af Arne Bech Madsen

31

at selvom Carsten i sit sidste parti med

sejr over Theis ville kunne nå op på

siden af Jan, ville sejren alligevel gå til

sidstnævnte. Lidt hovedregning på korrektionen

var jo nu til at overskue, og

måske var det derfor, det sidste parti ret

hurtigt fusede ud i remis. Det gav følgende

slutstilling:

Basis 1 ro. rn. po.

1 Jan Kaas, NÅJ 1907 1927 5½

2 Car. Sørensen, NÅJ 1901 1907 5

3 Ma. F.-Nielsen, NÅJ 1772 1804 4½

4 Theis Nielsen, Højf. 1770 1772 3½

4 Arne Madsen, NÅJ 1844 1823 3½

6 Erling Hansen, NVF 1655 1664 2½

7 Erl. Rasmussen, Sø. 1698 1679 2

8 Kurt Olsen, Gelsted 1673 1646 1½

B ( ( )

)" - - ) C

(. ) ! ! ( )

) - ( )

A )1 6 4 E = ? ' @

= 8 E = ? * -& @

# ! # !

! % # $ % " & & -/-

' ! * # 0 -

$ & " # ! % %

-/-/- " # ! % # # % # 0 &

# & # ' # '

* - # $ " & ! "

. ' . )

. - % - ), 5 - - ((

)1 ) D " 1 ) ( - ) ( ) " %

! ) , - ) )


.

.$ # # #

# # !

" * + %

& # # '

( ) ) ,- /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

.% + (( , % $ & +

, . ' # $ $ + ,

% " + & ,

E ) 0 - (( 5 80 ( ) ),

5 % 8 ) ) 0 "

& % ' % " % " * % "

% " - , " . + , . F

- /

Mega-spænding

Kun i tilfælde af ligestilling i kampen

om titlen skulle der beregnes korrektion,

alle øvrige præmier og placeringer

skulle deles. Det fik indvirkning på en

del af det øvrige felt, og specielt i bas is

2 var spændingen helt op til og under

sidste runde intens. Hele 4 spillere

kunne vinde gruppen alene eller på deling.

Inden slutfacit skal vi have et parti:

< E = ? @

G 0 E = ? @

: 5 1 ) ) (( )

( ! )) , 5 - 8 5 )

, ) ( F

') 5 ( ) !0 ) ( )

32

! " ! & " #

& D " ( - - ) (( ) ! )

) )

! # & & #

D ) )- - ( !) , !

( 1 ( ) ) 5

&

"

5 - - 0 ) 5 () 8 - ) ) % -

' % $ % * ! $ - -/- 0

3 ) 5 - - 0 ) ) 1

) ! " #

D % - ) 1 5

(" ) - 8

+

'1 % ( ) 7 8

)1 ( ) ) " , ') 5 ! )

- 0 ) - ) 1 " - ( )

, ' " $ # ! # $ '

0 ! % # & % # , & ' $

# * 0 % # + % # - . $ #

.

D " . ,

" & ! ! ! % "

% " # $ % " 0 #

3 ( )

0 $ & .

'1 - ) !

' . $ * $ & .0 ' - $ &

, ' $ ') -

/ -

Basis 2 ro. rn. po.

1 Th. Christensen, NÅ 1625 1631 4½

1 Simon Juhl, Assens 1590 1611 4½

3 Joakim Hansen, Ind. 1535 1569 4

4 Den. Jespersen, Ind. 1581 1568 3½

4 Bj. Andersen, Gel. 1510 1533 3½

6 Ben. Sørensen, NåJ 1464 1484 3

7 Steen Dahlberg 1642 1576 2½

7 Andrew Velarde 1491 1478 2½


Vi skal også lige se, hvorledes Thomas

i sidste runde nåede op forbi Joakim:

= ; 2

H ? # # @

1 0 2 0

E = ? # @

" # " " ! " #

) # ! ! & ! ! #

' & * ! % " + - ! % "

-/- -/- $ &

% % # ! . '

. .% + & $ % . '

' $ ! * , 0 $ & -

! ! % $ % # $ %

$ % " # .

# $ 0 # & $ 0 $ "

' $ % * % $ % - 0

$ . $ & $ # $ &

$ . ' . $ # $ 0 0 #

. $ + & , 0 +

' I

- /

Rod i kalenderen

Såvel bas is 3 og 4 blev desværre præget

af en del spilleres rod i kalenderen.

6. runde faldt i skolernes vinterferie.

Det gør den faktisk hvert år, men denne

gang fik det åbenbart nogle til at mene,

at så holdt man nok også fri fra skak.

Datoerne stod ellers højt og tydeligt i

såvel invitationen som i programmet,

men det glippede altså alligevel til stor

irritation for de modspillere, som jo var

mødt op. Da der naturligvis ikke var

tale om lovligt fravær, må de glemsomme

finde sig i at blive ratet for nogle

tabte partier, som altså ikke blev

spillet.

33

Facit i basis 3:

Basis 3 ro. rn. po.

1 Jacob Buur, Indslev 1294 1438 6½

2 John Dahlberg, NÅJ 1293 1320 4½

3 B. Christiansen, NÅ 1413 1341 3½

3 Ren. Carlsen, NVF 1185 1221 3½

5 Simon Stampe, NÅJ 1161 1184 3

6 Ejgil Jensen, Højfyn 1339 1256 2½

6 Chris Nielsen, NÅJ 1134 1148 2½

8 Jørgen Krone, Ass. 1248 1185 2

B ( 1 "

- - ) 4

= " H ? * @

4 > 3 ? ' # @

" # % # " % #

# " ! ! & & !

$ ' # * -/- -/- - "

% " ! % " ! & $ ! % #

! % # # ! " &

# ! " . ' ! $ & .

' $ . & * # . '

- $ % & % % # "

. & $ # $ % " &

# # ! % # $ % # & #

$ ' $ , 0 ' * ." ' - #

. " & & . '

.% " & . " ' # % " ' $ + .% " '

$ '

/ -

Selvom Jacob foretog et ordentlig hop

op ad ratingstigen, så blev han ikke

turneringens højdespringer. Hende finder

vi i nederste gruppe.

Ungdommens gruppe

I basis 4 måtte vi lave en monradgruppe

for at få det hele til at gå op. 12 spillere,

heraf 11 juniorer, var der. Og til

trods for Carstens modstand, blev det

så sandelig de unges turnering.


Facit i basis 4:

Basis 4 ro. rn. po.

1 Anne Hjorth, NÅJ 1078 1299 7

2 Chres. Nielsen, Gel. 1064 1141 5

2 Andr. Jakobsen, NÅ 1100 1159 5

4 Sebas. Ryholl, -DSU 1100 1134 4½

5 N. Bommersholdt, N 1100 1109 4

5 Buster Nielsen, NÅJ 1000 1059 4

7 Krist. Davidsen, NÅJ 1034 1054 3½

8 Mathias Barfod, NÅJ 1100 1053 2

8 Jerik Tambjerg, NÅJ 1100 1030 2

8 Car. Jakobsen, NÅJ 1100 1019 2

11 Chr. Hansen, NÅJ 1100 1000 1

11 Kasp. Nielsen, -DSU 1100 1000 1

NÅJs Anne Hjorth Christensen gik som

den eneste ikke blot ubesejret, men tillige

med max point igennem, og derved

blev hun turneringens højdespringer.

221 ratingpoint ind på kontoen er ikke

sådan at kimse af, og vi skal se et eksempel

på, hvordan de bl.a. kom i hus:

0

J ? - @

A 0

E = ? -& ' @

# " ! "

" ! " # # -/- & 0

34

' -/- * ! - ! 0

. $ " ! % " ! % "

0 # ! $ # $

! % % & $ #

' % # % # * $ - , 0

" # % # % # !

$ " . # . !

! % $ % & . . '

' $ .% * .% .

- .% ) % $ $

$ " " $ I

- /

Egentlig lidt synd for Chresten, at det

netop blev partiet mod ham, der blev

bragt. Han er for tiden meget aktiv, og

har bl.a. i Kerteminde bragt sig op over

de 1200. Det samme har Buster, så de 2

unge herrer skal vi nok høre mere til. I

øjeblikket spiller Chresten med i FM.

Spændende bliver det også at se, om

Anne kan holde sit nye høje tal. Om

ikke før, så får vi det nok at se næste år,

hvor vi igen forventer at være på banen

med Nr. Aaby Open – denne gang med

den 7. af slagsen.

Vi s iger tak for denne gang og på gensyn.

JUNIORSKAK

Af Arne Bech Madsen

Partier fra Nørre Aaby

Fra den netop overståede Nr. Aaby 6.

Open har jeg valgt denne gang at bringe

3 partier, hvor et par af de unge deltagere

viser deres kunnen. Vi starter i

basis 4, hvor en af mine egne spillere

fra skoleskakken viser fin spilforståelse

og i et langt parti viser stor tålmodighed

– ingen selvfølge på dette niveau

og i denne aldersgruppe:

= ; 1 2 B A = ? --@

4 0 ? --@


# ! " " -/-

# % % & ! #

0 ' ! 0 ! & * ! -/- - " " #

# % # ! % # % " % "

! % ! % # ! %

. ! # & % " # $ " & '

! % 0 + * , 0 ! # - $ 0 # ! %

% $ % " $ % 0 $ %

$ $ " $ $ %

# % # . ' & .

.% + ' .%

# !

" %

& # # '

( ) - /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

' # * % # .% # - . ' +

, 0 & . & . + , 0

. # . . # # . #

. 0 # & , , 0 ' 0 %

* , % , - # + , & ,

% + , % , # +

, , # # , " . & .%

.% + & , % , ' , "

* , , # - , , # ,

+ # , # , $ # ,

, # # , # $ + # , # $ +

# & , , # ' , " # , # # * ,

, - , $ , # , " #

, $ F

- /

35

Næste eksempel er hentet fra basis 3.

Her er det lidt mere lige på og hårdt:

2 2 I E = ? @

= < 8 A :

? ' @

" # " " ! "

# # ! & &

' ! & * ! #

G " % ) &

) (( H 3 ) (

((

- ! $ # )

C 5 1 ! ) 5 - - ( - !

I 3 ) !1 - 0 ) (. ))

5 ) 1 , 1 (% 0 &

!! ( -/-

# % # % # (

! # # % # % #

$ 0 # + & $ % #

3 ) ) (( ( !!

J ) ) " !, 5 -

. ! 2 - )

/ -

Altså en helt anden type spil, om end

resultatet blev det samme.

Sidste eksempel er fra basis 1, og det er

igen en junior, der svinger taktstokken:

5 4 2

< < ? * ' @

6 3 ; :

A ? & & @

" &

# # ! " ! & $ -/-

& ! " ' -/-/- # * ! #

- !

F " (- ( ) ! ,& , 5 - &

) 5 ) 1 ( - ) * (. ))

5 - " ! , !! ) ,


5 - ) 5 0 1

K - 0 ) )- " ) ) ( ) (1

1 , " ) ) "

! ) (. " 5 ! 3

( - ( ) - ( )

% # " % # % # . ' "

# % # % " # ! % " ! % #

! % # % # & % # $ " & +

' , $ % #

'1 - ) ) 5 ) &

)

* ! $ % # - $ % +

.% ' ! & . & !

! ! " # ! & # !

.0 " & ! " ! '

* , % + - .%

E . ) " - (( " )- - ( - ,

! 7 5 ) ) - (% &

36

# !

" ) # %

&- # # '

( * ) /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- . ' + ! .% + .%

. + , ." + . ! % +

# ." ! % " + , F

- /

FM I LYNSKAK

Indslev Skakklub indbyder til FM i Lynskak lørdag den 21-05-

2005 start kl.11.00 Indslev/Tårup Forsamlingshus, Æblegyden 19,

Bubbel, 5592 Ejby, Telefon til klubhuset: 64 46 13 45.

Betænkningstid: 5 minutter pr. spiller pr. parti

Afviklingsform: Der spilles efter FIDEs regler for lynskak, grupper og rundeantal

fastlægges når deltagerantallet kendes. Det tilstræbes at hver mand får min. 14 partier.

Indskud: 50.00 kr.

Præmier: Hele indskuddet går til præmier. Er der pænt mange deltagere laves

der tillige ratingpræmier.

Tilmelding: Til Andrew Velarde tlf. 64 88 18 32 eller

bare mød op en ½ time før.

Der er en god kantine til rådighed.


FREM OPEN 2005

Skakklubben FREM har hermed fornøjelsen at indbyde alle

interesserede til at deltage i 12. udgave af traditionsturneringen.

Spillested: Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C.

Spilledage: Mandagene 25/4, 2/5, 9/5, 23/5, 30/5, 6/6 og 13/6.

Spilletid: Kl. 18.30 – 23.30. Bemærk starttidspunktet!

Juniorer kan evt. få hængeparti efter kl. 21.30.

Turneringsform: 8 deltagere i hver gruppe. Turneringen elo-rates, hvis betingelserne

herfor er opfyldt.

Betænkningstid: 2 timer til 40 træk og 30 minutter + opsparet tid til resten.

Indskud: Voksne: 100 kr. Juniorer: 75 kr.

Præmier: 1: 500 kr. 2: 250 kr. 3: 150 kr.

Ved ligestilling deles præmierne

Tilmeldingsfrist: Fredag den 15. april 2005. SKAL overholdes!

Tilmelding til: Jonas Nilsson

Tlf. 77551012 eller 23207031

e-mail: jona00@samnet.sdu.dk

eller:

Lean Lønne Petersen

Tlf. 66 193069

e-mail: lean@hunderupnet.dk

VEL MØDT I FREM!!

37


Assens Skakklub indbyder til 5 runders koordineret EMT

Spillested: Ramsherred 50 B, 5610 Assens (den gamle CF gård).

Spilledage: Mandagene 02. – 09. – 23. – 30. maj og 06. juni 2005

Spilletid: Kl. 19.00 – 24.00

Turneringsform: 6 mandsgrupper efter rating, nederste gruppe evt. som monrad

Betænkningstid: 40 træk i 2 timer, derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet

Indskud: Kr. 125,- GRATIS for børn og juniorer

Præmier: 1. præmie kr. 400,- 2. præmie kr. 200,- ens i alle grupper

Hvis der bliver etableret mestergruppe 3 dobles præmierne her til

1.200,- og kr. 600,-

Rygning: Der er rygeforbud i spillelokalet, rygelokale forefindes

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 25. april 2005

Tilmelding: John Algreen-Ussing Jørgen Krone Nielsen

Kærumvej 13 Pilehaven 28

5610 Assens 5610 Assens

Tlf. 64 71 34 53 Tlf. 64 71 33 44

Mail: jau@mail.dk

Vel mødt til en

hyggelig turnering i Assens!!!

38


Axel Nielsen Memorial – lørdag d. 30. april

Læseforenings Skakklub indbyder alle til hurtigskak til minde om

vort netop afdøde æresmedlem Axel Nielsen.

Der spilles i røgfrie lokaler, og der vil være en velassorteret og billig

kantine på stedet. For nærmere information henvises til

www.lfskak.dk, hvor deltagerlisten jævnligt opdateres.

Dato:

Lørdag d. 30. april 2005 kl. 10.00 – 20.00.

Spillested:

Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, indgang G. 5200 Odense V.

Turneringsform:

7 runders hurtigskak. 30 minutters betænkningstid pr. spiller pr. parti.

Der spilles i 3 grupper: mester (fra 1900), basis 1 (1500-1899) og basis 2 (1000-

1499).

Præmier:

Mester: 1. præmie kr. 5000, 2. præmie kr. 2000, 3. præmie kr. 1000, 4. præmie kr.

500, ratingpræmie kr. 500.

Basisklasserne: 1. præmie kr. 1000, 2. præmie kr. 700, 3. præmie kr. 500, 4. præmie

kr. 300, ratingpræmie kr. 500.

Indskud:

100 kr. pr. deltager. GM’ere, IM’ere og FM’ere deltager gratis.

Tilmelding:

Senest tirsdag d. 26. april til:

Jakob Grauslund tlf. 66 14 13 42 (formand@lfskak.dk)

Eller

Mads B. Svendsen tlf. 28 21 61 82 (accblackbird@hotmail.com).

VI SES I LÆSEFORENINGEN!!!

39


Returadresse:

Poul Jacobsen

Brovangen 8,

5464 Brenderup

1. ASSENS mandag

Ib Cyrill Brix Juhl 64 71 57 47

2. FIBER tirsdag

Jan Svenssen 63 12 24 08

3. FREM, ODENSE mandag

Jesper Knudsen 23 63 23 10

4. FÅBORG mandag

Bjarne Lindenskov 62 61 81 74

5. GELSTED tirsdag

Jørgen Rasmussen 64 78 11 07

6. INDSLEV tirsdag

Andrew Velarde 64 88 18 32

7. KERTEMINDE tirsdag

Antero Rousku 65 34 21 50

8. KORUP-UBBERUD mandag

Henrik Hede Nielsen 66 18 63 68

9. LÆSEFORENINGEN torsdag

Jakob Grauslund 66 14 13 42

10. MIDDELFART mandag

Erling N. Hansen 64 41 23 55

11. MIDTFYN, RINGE mandag

Hans Peter Winter Hansen 62 67 13 31

12. NR. ÅBY JUNIOR torsdag

Arne Bech Madsen 64 42 32 18

13. NYBORG mandag

Hans Milter Pedersen 65 31 02 35

FYNSKE SKAKKLUBBER

40

14. ODENSE SKAKKLUB mandag

Ivar Dørup 22 98 34 76

Pensionistafdeling: onsdag

Keld Boysen 66 13 22 14

15. RUDKØBING mandag

Poul Eriksen 62 50 22 42

16. S.I.F., NYBORG torsdag

Lars Corneliussen 65 37 24 84

17. STRIB mandag

Kai Pettersen 64 40 63 33

18. SYDØSTFYN tirsdag

Niels Højgaard 62 25 11 01

19. SØHUS mandag

Kristen Sørensen 66 18 75 02

20. SØNDERSØ tirsdag

Michael Nielsen 41 17 58 41

21. SKAKKLUBBEN HØJFYN mandag

Morten Kingo Jensen 64 47 16 28

22. TÅRNET, SVENDBORG mandag

Jens Erik Pedersen 62 21 78 87

23. ULLERSLEV tirsdag

Knud Nielsen 65 35 22 88

24. VEJLE-ALLESTED tirsdag

Knud Pindstofte 65 90 14 47

25. ÅRSLEV tirsdag

Bent Hansen 66 17 12 03

FYNS SKAK UNIONS ADRESSER:

Forretningsudvalg:

Formand: E-mail: ega.mail@webspeed.dk

Erik G. Andresen Hybenvænget 9 5540 Ullerslev 65 35 10 08

Kasserer: E-mail: kasserer@fsu-skak.dk

Poul Jacobsen Brovangen 8 5464 Brenderup 63 44 00 16

Sekretær: E-mail: hans.milter.pedersen@skolekom.dk

Hans Milter Pedersen Vestervoldgade 24, st. 5800 Nyborg 65 31 02 35

IT - ansvarlig: E-mail: Pierre@dahlnet.dk

Pierre Dahl Hverringevej 1, st. 3 5230 Odense M 66 11 35 05

Juniorleder: E-mail: skaanning32@hotmail.com

Kim Skaanning Klaregade 48 st. tv. 5000 Odense C 66 14 76 15

Suppleant: E-mail: juniorskak@fsu-skak.dk

Arne Bech Madsen Tennisvej 12 5580 Nørre Aaby 64 42 32 18

Fyns Skole Skak:

Formand:

John Dahlberg Skolevænget 4 5580 Nr. Åby 64 42 15 04

More magazines by this user
Similar magazines